Narkootikumide omamine, kaubitsemine ja transport

Tõendid narkootikumide juhtumite kohta

Püütud narkootikumidega

Kui teid tabati kunagi teie valduses olevate uimastitega, on alati hea teada kõiki oma õigusi. Politsei kontrollib kõiki asitõendeid, et teha kindlaks, kas inimene pani toime õigusrikkumise, samuti selle, mis see kuritegu võiks olla.

Narkootikumid on sotsiaalne oht

Kontrollitud uimasti omamine

Narkootikumide omamise õigusrikkumine

Sellise kuriteo korral on uimastid sageli ainus tõend, mis prokuratuuril ja politseil on.

Pole olemas sellist kindlat summat, mida saaks isiklikuks kasutamiseks kaaluda. Kui teid tabatakse suure summaga, eeldab politsei, et see on teie isiklike vajaduste jaoks liiga palju. Vallaõigusrikkumises võidakse teile esitada süüdistus narkootikumide tarnimises, mis on palju tõsisem. Kuid teie enda olukord on kriitiline. Kui kasutate regulaarselt suurtes kogustes või annuses narkootikume, on tõenäoline, et teil on veelgi suuremaid koguseid.

Kontrollitava ravimi tarnimise kavatsuse või PWITSi omamine

Teie valduses olnud narkootikumide kogus viitab prokuratuurile ja politseile, mida kavatsete teisele isikule tarnida. Kuid kogus ise ei ole tavaliselt piisav tõendusmaterjal. Õiguskaitseametnikud võivad teid süüdistada narkootikumide omamises, kui nad leiavad teie juurest ebaseaduslikke aineid, nagu Hašiš, LSD, heroiin, petidiin, Remifentaniil, Sufentanil, marihuaana, metamfetamiin, vürts või K2, ecstasy, kokaiin jne.

Politsei kontrollib teie kodu või autot

Politsei kontrollib teie kodu või muid narkootikumidega kaasas olnud asju. Kui avastatakse ka asju, mis on sageli seotud narkomaaniaga, võib see osutada, et teil on kavas narkootikume tarnida või müüa. Selliste üksuste hulka kuuluvad üksikud tehingukotid, kaalud, klientide nimekirjad, klammerdumismoodul, sularaha ja tekstisõnumid, mis näitavad tehinguid.

Politsei võib kontrollida sõrmejälgi uimastite pakenditel, eriti kui väidate, et uimastid pole teie oma. Isegi kui teid tabatakse vähese koguse uimastiga, võivad teie avaldused olla tõendiks. Näiteks kui ütlete politseile, et hoiate oma sõbra jaoks ecstasy-pille, saab seda kasutada tarnekavatsuse tuvastamiseks.

Kontrollitavate ravimite pakkumine

Narkootikumide kogus pole nii oluline, kui olete neid varjatud. Süüteo eest saab süüdistuse esitada ka siis, kui te lihtsalt tarnite teisele inimesele väikest kogust narkootikume.

Ametivõimud otsivad mingisuguseid tõendeid, nagu näiteks varumine kavatsusega neid varustada. Kuna tegelik tarnimine peaks toimuma, hakkavad nad kasutama ka muid tõendeid. Need võivad olla varjatud kaamerad või CCTV või mõned varjatud ametnikud võivad asuda piirkondades, kus on teadaolevalt uimasteid. Samuti võivad nad vestluste salvestamiseks kasutada kuulamisseadmeid või sondi. Hea näide on kahtlustatava auto sees. Selliseid salvestisi saab kasutada kohtutõenditena. Politseil pole aga lubatud telefoni teel vestlusi katkestada.

Varjatud ametnikud

Varjatud ametnik võib ka teeselda, et keegi ostab narkootikume lihtsalt selleks, et tõestada, et inimene müüb narkootikume. Ohvitser kasutab sageli varjatud mikrofoni või kaamerat, mis registreerib kogu tehingu. Salajased ametnikud ei saa kunagi veenda ega sundida inimest kuritegu toime panema. Seda peetakse kinnivõtmiseks koos kuriteo toimepanijaga, kuna amet julgustas teda seda tegema.

Muud uimastijuhtumites kasutatavad tõendid hõlmavad mobiiltelefoni tõendusmaterjali, kontrollitud uimasti tootmist ning kanepi tootmist või kasvatamist.

Kuidas võidelda uimasti omamise eest

Uimastite omamise süüdistustega võitlemine võib olla keeruline. Kuid selliste süüdistustega on võimalik võidelda, kui teil on parim advokaat.

Erinevate dokumenditaotluste, hoiulevõtmiste ja teatud tüüpi menetlusnõuete omamine kulutab prokuröre lõpuks ära. Ta pigem loovutaks süüdistused või vähendaks karistust, kui jätkaks alaealise kohtuasjaga tegelemist.

Suunamise programmid

Mitmetes jurisdiktsioonides võib selline lähenemisviis põhjustada vallandamiskohustusi. Kui prokurör ei ole avastuse ajal materjale esitanud, võib kostja taotleda süüdistuse rahuldamata jätmist. Mõnikord, kui see lähenemisviis ebaõnnestub põhjusel, et prokurör võtab asja vastu huvi, võib see osutuda edukaks.

Mõnes jurisdiktsioonis on võimalik diversiooniprogramm läbida. Sellised programmid võimaldavad rehabilitatsiooni ja trahve või süüdimõistvat kohtuotsust. Pärast diversiooniprogrammide edukat lõpetamist kaotatakse ametlikult süüdistused ja süüdimõistvate kohtuotsuste rekord. Põhimõtteliselt vajab see võimalus, et süüdistatav jääks kaineks, kuna kriminaalkaristused naasevad, kui süüdistatav ei suuda oma raviprogramme täita.

Väljakutsete esitamine tõendite osas

Muudel juhtudel peate võib-olla oma juhtumitega võitlema. Seda saab teha vaidlustades tõendite kogumise viisi. Alustuseks võite proovida näidata, et ohvitseridel puudus tõenäoline põhjus läbiotsimiseks või peatumiseks. Üldiselt on see prokuröri juhtumi nõrgim osa. Ametnikud paluvad tegelikult otsida, kuid nad kasutavad fraasi või tooni, mistõttu tundub, et valikut pole. See on ideaalne viis otsusele ei öelda nii kaua, kui saaksite seda teha ilma takistuseta või vahistamisele vastupanuta. Kui ametnikud otsivad ilma tõenäolise põhjuseta, teie käskkirja või loata, tõendusmaterjali kohtus lubada ei saa.

Veel üks nõrkus on konstruktiivse omamise olemasolu tuvastamine. See tähendab, et asjaolude tõttu võib ilmneda, et esemed on teie valduses, kuid pole tegelikult teie asjad. Näiteks oleksite võib-olla laenanud sõbra auto poodidesse sõitmiseks. Pärast liiklusrikkumiste tõmbamist leiavad ametnikud tõenäolise põhjuse sõidukist läbiotsimiseks. Selle otsingu käigus leitud ravimid võisid või ei saanud olla teie oma. Kuna auto on ainult laenatud, teeb see narkootikumide omamise tõestamise mõistliku kahtluseta raskeks.

Tõesta, et aine on ravim

Kui varasem kaitse pole valik, paneb järgmine kaitsja prokuröre tõestama, et aine on uimasti. Labori aruannete vaidlustamine ja aine tuvastamisele vaidlustamine tähendavad, et prokurörid peavad tõendama, et see on uimasti, ilma mõistliku kahtluseta. See prokuröri peavalu suurendab juhtumile kulutatud raha ja aega. Peale selle ajatatakse kriminaalasjad sageli ümber. See muudab prokuröride bürokraatlikuks õudusunenäoks, kuna neil tuleb kohtutes ilmumiseks ja tehniku ​​puhkepäevaks korraldamiseks kavandada laboritehnika.

Miks pöörduda narkosüüdistustega võitlemiseks kogenud juristi poole?

Araabia Ühendemiraatide kriminaalõigussüsteemi käitlemine võib olla tohutult laastav. Sõltumata sellest, kas teid uuritakse, kas teid on süüdistatud väärteos või kuriteos või olete mures, kas teile võidakse süüdistus esitada, peate olema kindel, et olete oma seaduslike õiguste kaitsmisel nii ennetav kui ka kindlameelne.

Kui teil on silmitsi narkootikumide omamise süüdistustega või võitlete nende vastu, on alati mõistlik lasta advokaadil teie heaks tööd teha. Valige lihtsalt üks, kellel on selliste tasudega seotud juhtumite osas aastatepikkune kogemus ja teadmised. Sel moel võite olla kindel, et suudate selliste süüdistustega edukalt võidelda.

 

Narkootikumide omamine ja isiklik tarbimine

Sertifitseeritud kriminaaljurist saab teid aidata.

viga: Sisu on kaitstud !!
Leidke Top