Uurige kriitiliselt läbi oma lepingu üksikasjad lepingu sõlmimise kaudu

kaitsta ennast

Õiguslik arvamus

Juriidiline leping või leping on lihtsalt dokumentide tükk, millele kaks poolt alla kirjutavad, kuid see kaitseb nende majandusüksust õiguste ja parandusmeetmetega. Leping loob kohustused, tingimused, rahaküsimused, tähtajad ja muu, nii et lepingu kõik osad on korralikult pitseeritud, mis ebaõnnestumise korral võib põhjustada ettenägematuid kaotusi.

seaduslik kontrollimine on vajalik Dubais ja AÜE-s

juriidilised kokkulepped või lepingud

lepingute alusel dokumentide kontrollimine

Ilma lepingute kontrollimise nõuetekohase hoolsuseta võime sõlmida lepinguid ebameeldivate tingimustega, mis pole meile ega meie huvidele kasulikud.

Mis on lepingu sõlmimine?

Lepingu sõlmimine või seaduslik kontrollimine tähendab täidetavate dokumentide hoolikat ja kriitilist uurimist seaduse mõttes. Lepingu kontrollimise tulemuseks on lepingu põhjalik hoolsuskohustus, mis tagab järgmise:

Advokaatide seaduslik kontroll ettevõtte erinevate dokumentide kohta. Advokaadi nõu tundlikes küsimustes. Õigusaktide järgimine.

 • Kõik kaitsemeetmed on võetud
 • Konkreetsete rollide määratlus
 • Raha turvalisus
 • Õiguskaitsevahend
 • Väljastab hästi piirjooni
 • Aspektide ja rahaliste tingimuste selgus jne

kõigi asjaosaliste kohustused ja vastutus

Peamiselt kavandavad, koostavad ja täidavad lepinguid ettevõtted lähtuvalt vaatenurgast, märkides ära kõigi asjaosaliste kohustuse ja vastutuse riskide maandamiseks. Väikeettevõtete omanikud ja kõrgema taseme juhid koostavad lepinguid sageli kogu ametiaja jooksul.

Kuna lepingus on vaja lugeda, mõista ja analüüsida lepingu põhiosas kasutatud sõnastusi ja väljendeid. On vaja, et mitte mingil juhul ei tohiks lisada kunstlikke sõnu või järeldada täiendavat tähendust peale selle, mida mõistetakse sõnasõnaliselt.

Professionaalne lepinguline kontroll ja kontroll

Seetõttu on seaduslikuks kontrollimiseks vajalik, kui soovite säästa end ettenägematutest asjaoludest, mis oleks võinud ära hoida, kui dokumentide lepingujärgse kontrolli õige täideviimine oleks olnud õigeaegne. 

Kopeerimise-kleepimise või stereotüüpsete juriidiliste lepingute / lepingu kasutamine on enesetapp ning seetõttu on oluline pöörduda juriidilise eksperdi poole, kes saab koostada nõuetekohase juriidilise dokumendi, ja ametialase lepingu kontrollimiseks.

Lepingu sõlmimise peamised aspektid

 • Lepingu kontrollimine nõuab, et isik teostaks kliendi vajaduse kaitsmiseks ja tehingute sujuva hõlbustamiseks põhjaliku kontrolli kavatsuste, klauslite, põhjenduste ja riski üle.
 • Peamine lepinguõigus on pärit Inglismaa lepinguõigusest, mis paneb suurt rõhku lepingupoolte soovile siduda end ettevõtte või teenuse vahetamise lepinguga.
 • In Jones V Padavatton, soovisid kohtud selgelt eristada perekonnakokkulepete ja ettevõtluskokkulepete vahel. Perekonnakokkulepe ei ole alati siduv ja lepingulised kokkulepped peaksid sisaldama neis selgelt ärilist eesmärki. Seega peaks lepingute kontrollimise ajal olema selge kavatsus siduda üksteist ettevõtlusega.
 • Ülaltpoolt tulenevalt on oluline kontrollida, kas kokkuleppe osapooled on teada, nende volitused esindada oma erinevaid ettevõtteid ning lepingu sõlmimise võimalus ja kontrollitud tegevuskoht. Olukordades, kus kontaktis on kuni 3 või enam osapoolt, võib olla vajalik kontrolli intensiivsus olla rangem, et oleks võimalik kindlaks teha iga inimese eesmärk.
 • Kui pooled seovad end ettevõtlusega, peab lepingu eesmärk olema selge.
 • Kui eesmärk on kauba müük, on mõistlik, et “x” toodab ja müüb AB-kaupu ja “z” on XY-toodete tootja, milles sisendiks on AB-kaubad.
 • Lihtsas hea toote müügis, kus tooted on standardiseeritud, võib olla oluline, et konkreetset määratlust tingimata ei anta, kuid ettevaatlikkuse mõttes on mõistlik öelda ja määratleda „kaubad”, „pooled”, „ostutellimused, ”“ Kättetoimetamise kuupäev ”,“ Makse kuupäev ja viis ”,“ Kättetoimetamise koht ”,“ Tühistamine ”jne. See tagab, et terminid tähendavad lepinguosalistele sama asja ja vastavad täpselt nende nõudmistele.
 • Kui kohandatud tootenõuded on keerukad, nagu näiteks katlad, spetsialiseeritud elektroonika, masinaehituskaubad jne, on soovitatav jälgida, et kõik spetsifikatsioonid ja määratlused oleksid selgelt piiritletud.
 • Seejärel peaksid lepingus olema kirjas kõik tingimused, mille alusel äritegevust tuleks teha.

Mille poolest erineb lepingu koostamine lepingu sõlmimisest?

Lepingu koostamine ja lepingu kontrollimine on kaks erinevat etappi. Lepingu koostamine on protsess, mis hõlmab projekti koostajat, kes koostab lepingu alguspunktist lõpp-punktini.

Lepingu kontrolliprotsessis on retsensendiks eelnõu koostanud isik ja ta töötab olemasoleva lepingu malli (see, mis on juba koostatud) kallal, et teha olemasolevas lepingu mallis nõutavad täiendused ja kustutused.

keskenduge olemasoleva lepingu malli unikaalsetele osutitele

Spetsialistid, kes töötavad teatud ettevõtetes, saavad lepinguid kontrollida kahel põhjusel:

 1. On nii, et sellistel ettevõtetel on oma lepingumallid; ja
 2. Osapool saadab oma lepingumallid üle vaatamiseks.

Kontrollimisprotsessis on spetsialistide jaoks mõeldud õppimiskõver piiratud, kuna nad peavad keskenduma olemasoleva lepingu malli unikaalsetele osutitele ja ei pea saama võimalust tööd ise teha.

erinevate klauslite põhjalik uurimine

Teisest küljest aga joonistab lepingu koostamise protsessis isik kogu lepingu ise, keskendudes igale minutile alguspunktist lõpp-punktini.

Lepingu koostamine võimaldab eelnõu koostamisel inimesel õppida sätete koostamise kunsti, võimaldades erinevate klauslite põhjalikul uurimisel õppida iga klausli sisu.

Noortel juriidilistel mõtetel on soovitatav keskenduda lepingute koostamise õppimisele (esmase töö õppimisele) ja keskenduda tuumani, et omandada lepingute koostamise või kontrollimise vilumus.

Ettevõtte juriidiline / Lepingute koostamine / Vetimine

Dubais lepingute koostamise ja lepinguliste veetööde pakkujad. Erinevate dokumentide juriidiline kontrollimine. Õigusliku arvamuse andmine. Nõuanded tundlikes küsimustes. Õigusaktid. 

viga: Sisu on kaitstud !!
Leidke Top