Baldintzak eta Baldintza

ERABILTZEKO BALDINTZAK

Mesedez, irakurri arretaz honako hau, zure eta Amal Khamis Advocates & Legal Consultants edo Abokatu UAEren arteko kontratu loteslea baita. Hemezortzi (18) urte baino gutxiago badituzu, ezingo duzu Amal Khamis Advocates & Legal Consultants edo Abokatu UAE erabili. Abokatuen UAE erabiliz gero, Erabilera Baldintza hauek betetzea onartzen duzu. Baldintza hauek onartzen ez badituzu, ezingo duzu Amal Khamis Advocates & Legal Consultants edo Abokatu UAE erabili.

Zer da Abokatuen UAE? Lawyers UAE plataforma teknologikoa da (webguneko ataria) abokatuen eta publiko helduen arteko komunikaziorako. Abokatuek UAE ez dute aholkularitza juridikorik eskaintzen. Lawyers UAE-ra sartzen diren abokatuak ez dira Lawyers UAEren bazkide, langile edo agente; hirugarrenak dira. Abokatuek ez dute webgune honetako abokaturik gomendatzen edo onartzen, eta ezin ditu haien kredentzialak edo titulazioak bermatu edo bermatu. Zure ardura duzu edozein abokaturi buruz zure ardura egiteaz. Abokatu-Bezero harremanik ez da zure eta Amal Khamis Abokatuen eta Aholkulari Juridikoen edo UAEko Abokatuen arteko harremanik sortuko zure UAEko abokatuak erabilita. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants edo Lawyers UAE-k zure eta abokatu baten arteko lineako kontsulta juridikoa errazten badu ere, Lawyers UAE ez da edozein abokaturekin egin dezakezun ordezkaritzarako akordioaren parte. Horren arabera, onartzen duzu Abokatuen UAE ez dela abokatuen ekintzen edo ez-egiteen erantzule. Abokatuek AEBek ez dituzte abokatu jakinik onartzen edo gomendatzen. Edozein abokatu hartu aurretik edo Abokatuen UAEri buruzko abokatu bati kontsulta bat eskatu aurretik, arreta handiz aztertu beharko zenuke abokatuaren ezagutza eta esperientzia. Abokatu baten zerbitzuak mantentzen badituzu Abokatuen UAEri buruzko kontsultatik haratago, idatzizko zerbitzu juridikoen akordio bat eskatu beharko zenuke, ordezkaritzaren baldintza eta baldintzak zehazten dituena, kuota, gastu eta bestelako betebehar guztiak barne. Abokatuen UAE-k ez du inolako erantzukizunik egiaztatzeko Abokatuen UAEra sartzen diren abokatuen identitatea, kredentzialak edo kualifikazioak, abokatuen profiletan jasotako informazioa barne, baina ez horretara mugatu gabe, hala nola abokatuen izena, abokatu bulegoa, titulua, harremanetarako informazioa, ikasketak, tabernako sarrerak, praktika eremuak edo beste edozein informazio. Abokatuen UAE ez da arduratzen profilaren informazioa berrikustea, editatzea, aldatzea edo egiaztatzea. Abokatuek ez dute ardurarik abokatuek arduragabekeria profesionalaren edo hutsegiteen aurka aseguratuta dauden galdetzeko edo egiaztatzeko. Edozein abokaturen nortasunari edo kualifikazioei buruz zure ardura egiteaz arduratzen zara. Hemen bestelakorik zehazten ez bada, "Abokatuak UAE" esan nahi du Lawyers UAE eta lawyersuae.com webgunea.

Erabiltzaileen komunikazioak. Lawyers UAE abokatu ez direnek eta abokatuak ("Erabiltzaileak" kolektiboki) komunikatzeko gunea da. Webgunearen erabiltzaileek, ez Abokatuek UAEk, ematen dute komunikazioen edukia. Lawyers UAE ez da Erabiltzaileen arteko komunikazioetan parte. Abokatuek ez dute webgune honetako komunikazioak editatzeko, aldatzeko, iragazteko, pantailaratzeko, kontrolatzeko, onartzeko edo bermatzeko erantzukizunik. Abokatuek UAE-k uko egiten du webguneko Erabiltzaileen arteko komunikazioen edukiaren edo komunikazio horien ondorioz egin ditzakezun edo egin ditzakezun ekintzei buruzko edozein erantzukizun. Komunikazio guztien iturriaren eta edukiaren identitatea eta fidagarritasuna ebaluatzea eta egiaztatzearen erantzule bakarra zara.

Abokatuen UAE-k ez du bere gain hartzen inolako abokatu edo abokatu ez den edozein abokatu edo abokatu ez den edo webgune honetako komunikazioen edukiari buruzko aitorpen edo bermerik egiaztatzeko erantzukizunik. Hemen erabiltzen den moduan, komunikazioek webgune honekin zuzenean edo zeharka zuzenean edo zeharka zuri zuzendutako edozein komunikazio barne hartzen dute, baina ez daude mugatuta. Komunikazioek Abokatuen UAEri buruzko abokatuek egindako komunikazioak barne hartzen dituzte, profilaren informazioa barne. Webgune honetako komunikazioak mugatuak dira, ez dituzte ebaluazio pertsonalak edo bisitak dakartza, eta ez dituzte barne hartzen ebaluazio eta bisiten ohiko babesrik eta prozedurarik. Aurrekoa gorabehera, Lawyers UAE-k eskubidea du, baina ez dago behartuta, Lawyers UAEri buruzko edozein komunikazio debekatzeko edo ezabatzeko. Zure legezko gaiak auzi potentzial bat badakar, garrantzitsua da konturatzea auzi bat aurkeztu behar dela edo epe jakin batean erantzun behar dela edo zure eskubideak kaltetu daitezkeela. Beraz, abokatu batek zu ordezkatzeari uko egiten badio, gomendatzen zaituzte berehala beste abokatu batekin kontsultatzea zure eskubideak babesteko. Abokatu batek zu ez ordezkatzeko erabakia ez luke hartu behar zure kasuaren merezimenduei buruzko adierazpen gisa. Abokatuen UAE-k foroak eskaintzen ditu, non Erabiltzaileek zuzenbidearen eztabaida orokorrean parte har dezaketen, abokatuen kualifikazioak edo isilpekoak ez diren beste gai batzuk eztabaidatzeko. Komunikazioak abokatu-bezeroaren pribilegioaren edo beste pribilegio-doktrina batzuen dibulgazioaren aurka babestu gabe egon daitezke.

Isilpekotasuna; Pribilegioak. Abokatuek informazio konfidentziala edo aholkularitza juridikoa eztabaidatzeko desegokiak diren foro interaktiboak eta funtzioak izan ditzakete. Isilpeko informazioak honako hauek izan ditzake: zure izena, harremanetarako informazioa, beste pertsona edo entitateei buruzko identifikazio-informazioa, erantzukizun zibil edo penalaren froga edo onarpena edo zure legezko gaiei buruzko beste informazio batzuk. Abokatuen UAEri buruzko foroen eta funtzioen helburuak zuzenbidearen eztabaida orokorra eta abokatuen kualifikazioak dira. Abokatuek ez dute erantzukizunik nahi isilpeko informazioa nahita edo nahi gabe zabaltzearen erantzule. Baliteke webgune honetako edozein komunikazio hirugarrenek jasotzea edo atzematea, abokatuak ez direnak barne, segurtasun-hausteengatik, sistemaren funtzionamendu-matxuragatik, gunearen mantentze-lanagatik edo beste arrazoi batzuengatik. Webgune honetako erabiltzaileek beren komunikazioak hirugarrenek jaso ditzaketen arriskua hartzen dute eta baliteke abokatu-bezeroaren pribilegioaren edo beste pribilegio-doktrina batzuen dibulgaziotik babestuta ez egotea, eta kasu horietan Abokatuen EAEko erantzule ez izatea onartzen dute. Lawyers UAE-k eskaintzen dituen informazioak eta zerbitzuak jabetzakoak dira eta Erabiltzaileak onartzen du ez dela Lawyers UAEren lehiakidea eta onartzen du informazio hori ez partekatzea Lawyers UAEren lehiakideekin. Gainera, onartzen duzu atal hau hausteagatiko kalte-ordainak egokiak ez direla eta Abokatuek UAE-k aginduzko laguntza jasotzeko eskubidea izango dutela, fidantza jarri beharrik gabe. Atal honek Akordio hau deuseztatzean iraungo du bi (2) urteko epean, edo kasuan kasuko informazioa sekretu komertziala izaten jarraitzen duen bitartean, aplikagarriak diren lege eta araudiaren arabera, edozein epe luzeagoa dena.

Legezko kontsultak. Erabiltzaileen legezko kontsultak ("Kasuak") Abokatuei buruzko UAE hirugarrenek atzi ditzakete eta/edo hirugarren abokatuei eta abokatu ez direnei posta elektronikoz. Erabiltzaileek ez dute jendaurrean zabaldu nahi ez duten informaziorik bidali edo argitaratu behar. Zu ordezkatzen ez duten abokatuek, abokatuak ez direnek eta publikoko kideek kasuak ikus ditzakete. Kasuak abokatu-bezero pribilegioaren edo lan-produktuen doktrinaren dibulgazioaren aurka babestu gabe egon daitezke. Debekatuta dago zure aurka froga gisa edo erantzukizun zibil edo penala onartzeko erabil daitekeen informazio konfidentziala edo inkulpatzailea aurkeztea. Kasuak bidaltzen dituzten erabiltzaileek abokatuekin eta hirugarrenekin harremanetan jartzea onartzen dute, Abokatuen UAE barne. Abokatuen erantzunak hirugarrenek atzi ditzakete eta/edo posta elektronikoz hirugarrenei abokatuei eta abokatu ez direnei barne. Hala ere, Abokatuek UAE-k eskubidea gordetzen du ez argitaratzeko, ez mezu elektronikorik bidaltzeko edo ez editatzeko edo ezabatzeko edozein kasu, eta, halaber, ez argitaratzeko, ez posta elektroniko bidez edo edozein kasuren erantzunak editatzeko edo ezabatzeko eskubidea gordetzen dugu. Abokatuen UAE-n, kontsulta egiten duten erabiltzaileei batzuetan "Bezero" gisa deitzen zaie eta abokatu-Erabiltzaileak batzuetan "abokatua", "prokuradorea" edo "zure abokatua" edo "zure abokatua". Hala ere, abokatu-bezero harremana benetan existitzen den ala ez, jurisdikzio batetik bestera aldatzen den galdera izan daiteke, eta baldintza hauek erabiltzea Abokatuen UAE-n ez da ulertu behar Abokatuen UAE-k abokatu-bezero-harremana dagoela adierazten duen ordezkari gisa.

Esparru Mugatuko Hasierako Kontsultak. Erabiltzaileek EAEko Abokatuei buruzko hasierako kontsultetan parte hartu dezakete, kuota baten truke. EAEko abokatuak komunikazioak eta ordainketak bidaltzeko erabil daitezke kontsulta-erabiltzaile baten eta abokatu-erabiltzaile baten arteko esparru mugatuko hasierako kontsultetarako. Kuota aldez aurretik baimendu, prozesatu, transferitu edo itzuli daiteke Lawyers UAE-k egokitzat jotzen duen moduan, bere erabakiz. Ordainketak ez die ematen kontsulta-Erabiltzaileei hasierako kontsulta bat edo beste zerbitzu batzuk abokatu-Erabiltzaile batengandik jasotzeko eskubiderik. Kontsulta-Erabiltzaileek aitortzen dute abokatu-Erabiltzaileak eskubidea duela hasierako kontsultarako eskaintza baliogabetzeko, edozein arrazoirengatik ordainketa egin aurretik edo ondoren, besteak beste: interes-gatazka potentzial edo benetako bat identifikatzea, programazio-gatazkak, edo prokuradore-Erabiltzaileak uste badu ez duela dagokion ezagutzarik kontsulta-Erabiltzaileari kontsulta emateko. Erabiltzaileek onartzen dute Abokatuen UAEri buruzko edozein kontsulta aldez aurretiko aholkuetara mugatzen dela kontsulta egiten duen Erabiltzaileak Lawyers UAE webgunean argitaratutako informazioan oinarrituta. Kontsulta-Erabiltzaileak ulertzen eta onartzen du jasotako edozein aholku aurretiazko izaera duela eta ez duela abokatu kualifikatu batek pertsonalki kontsulta eta gaiaren berrikuspen osoa ordezkatzen. Kontsulta-Erabiltzaileak, gainera, ulertzen eta onartzen du Abokatuen UAEri buruzko hasierako kontsulta baten unean, abokatu-Erabiltzaileak ez duela atzitu kontsulta-Erabiltzaileari aholkularitza juridiko osoa emateko beharrezkoa den informazio guztia eta jaso duen edozein aholku. kontsulta-Erabiltzailea, beraz, aurretiazko izaera du. Prokuradoreak-Erabiltzaileak ez du inolako betebeharrik izango esparru mugatuko hasierako kontsultatik kanpo zerbitzu juridikoak emateko. Kontsulta-Erabiltzaile batek abokatu-Erabiltzaile baten zerbitzu osagarriak mantentzea erabakitzen badu, Abokatuen UAE-n, kontsulta egiten duen Erabiltzaileak idatzizko zerbitzu juridikoen hitzarmen bat sartzeko eskatu beharko luke ordezkaritzaren baldintzak eta baldintzak zehaztuz, kuota, gastu eta bestelako betebehar guztiak barne. Alderdi guztiek onartzen dute Lawyers UAE ez dela esparru mugatuko hasierako kontsultatik harago gerta daitekeen ordezkaritza batean parte, eta adosten dute Lawyers UAE ordezkaritza horren ondorioz sortzen diren gatazketan kalterik gabe uztea.

Abokatu kidetza. Abokatu-erabiltzaileek Abokatuen UAE profila sor dezakete eta Abokatuen UAEri buruzko kontsultak egin ditzakete. Ordaindutako hasierako kontsulta baten etekinak prokuradoreak-Erabiltzaileak aukeratutako banku-kontuan sartu ahal izango dira. Prokuradore-Erabiltzaile bakoitzak dituen onurak prokuradore-Erabiltzaileak aukeratutako kide-planaren araberakoak izan daitezke. Abokatu-erabiltzaileek edozein unetan bertan behera utz dezakete beren bazkidetza eta ez dute itzultzeko eskubiderik proportzioan edo beste modu batean. Prokuradore-erabiltzaileek aitortu eta onartzen dute Abokatuek UAE-k eskubidea duela edozein unetan bazkidetza-plan bakoitzaren onurak berrikusteko, eta abokatu-Erabiltzaileak berrikuspen horietarako duen baliabide bakarra bere kidetza bertan behera uztea dela.

Zerbitzu Tasak. Abokatu UAE eta edo bere afiliatuek Zerbitzu-kuotak kendu ditzakete erabiltzaileek kontsultak egiten dituzten ordainketetatik abokatu-erabiltzaileen kidetasun-mailaren araberako kontsultetarako. Zerbitzuaren Kuotak % 50ekoa izan daiteke Oinarrizko Kideekin egindako kontsultetarako eta % 20ko Kide Profesionalentzat. Zerbitzuen Kuotak Abokatuek UAE-k eskaintzen dituzten marketin eta teknologia zerbitzuetan oinarritzen dira. Erabiltzaileek onartzen dute Zerbitzu-kuotak bidezkoak eta arrazoizkoak direla. Abokatuek EAEko zerbitzuen tasen tarifak alda ditzakete edozein unetan, edozein arrazoirengatik, bere erabakiz.

Ordainketak. Abokatuek UAEk ordainketak prozesatzen dituzte Stripe lineako ordainketa plataforma erabiliz. Abokatuen UAE bidez ordainketak egiten edo jasotzen dituzten erabiltzaile guztiek onartzen dituzte www.stripe.com edo www.paypal.com webguneetan dauden Stripe zerbitzu-baldintzak. Eten gabeko zerbitzua bermatzeko eta Erabiltzaileek produktu eta zerbitzu osagarriak eroso erosteko aukera izan dezaten, Abokatuek UAE eta/edo Stripe edo PayPal-ek zure ordainketa-metodoa fitxategian gorde dezakete. Kontuan izan zure erantzukizuna dela uneko fakturazio-informazioa Abokatuen UAE-n fitxategian gordetzea. Abokatuen UAEko Erabiltzaileentzako ordainketak prozesatzeko zerbitzuak Stripe edo PayPal-ek eskaintzen ditu eta Stripe Connected Account Akordioaren menpe daude, Stripe Zerbitzu-baldintzak barne hartzen dituena (guztiz, "Stripe Zerbitzuen Akordioa"). Baldintza hauek adostuz edo Abokatuen UAE-n Erabiltzaile gisa jarduten jarraituz gero, Stripe edo Paypal Zerbitzuen Akordioari lotua egotea onartzen duzu, Stripe-k noizean behin alda dezakeelako. Lawyers UAEk Stripe bidez ordainketak prozesatzeko zerbitzuak ahalbidetzeko baldintza gisa, onartzen duzu Lawyers UAEri zuri eta zure negozioari buruzko informazio zehatza eta osoa ematea, eta baimena ematen diozu Lawyers UAEri emandako ordainketak prozesatzeko zerbitzuen erabilerarekin lotutako transakzio-informazioa partekatzeko. Stripe edo Paypal bidez.

Prokuradorearen betebeharrak gatazkak, gaitasuna eta lizentziari dagokionez. Prokuradore-Erabiltzaile guztiek interes-gatazkarik ez dagoela ziurtatu behar dute eta prokuradore-Erabiltzaileak gai dela eskatutako hasierako kontsulta modu egokian emateko. Kontsulta-Erabiltzaileak ordaintzen duen kuota ez zaio ordaintzen abokatu-Erabiltzaileari hasierako kontsulta egin arte. Horrela, edozein arazoren batek prokuradoreari hasierako kontsulta eskaintzea eragozten badu, prokuradore-Erabiltzaileak hasierako kontsulta ahalik eta azkarren amaitzeko betebeharra du eta kontsulta-erabiltzaileari itzulketa bat jasotzeko eta/edo beste bat aukeratzeko. abokatu-Erabiltzailea. Abokatu-Erabiltzaile guztiek bermatzen dute Arabiar Emirerri Batuetako edo Dubaiko abokatuen estatuko abokatuen elkarte batekin edo gehiagorekin abokatua praktikatzeko baimena dutela eta egoera onean daudela. kontsulta-Erabiltzaileak. Abokatu-erabiltzaileek onartzen dute Lawyers UAE plataforman zerbitzuak eskaintzen eta eskaintzeari utziko diotela eta berehala kenduko dutela kontua Lawyers UAE-tik abokatua jarduteko lizentzia eten edo kentzen bazaio.

Abokatuak beste betebehar batzuk. Gatazka, konpetentzia eta lizentziari buruzko goiko betebeharrez gain, abokatu-Erabiltzaileek onartzen dute Abokatuen UAEri buruzko hasierako lege-kontsulta eskaintzea eskaintzen badute, galdeketa-erabiltzaileei azkar eta arduratsu erantzungo dietela. Abokatu-Erabiltzaileek onartzen dute hasierako kontsultak osatuko dituztela eta fakturagarria den denbora bidaliko dutela bezeroak ordainketa aurretiko baimena eman eta hurrengo hiru (3) eguneko epean, Mezuak orrian Bidali ordua aukera hautatuz, erabiltzailearekin kontsulta-historia barne. Prokuradore-erabiltzaileek aitortzen dute ordainketa bat jasotzeko edozein eskubide galtzen dutela, baldin eta epemugan hasierako kontsulta amaitu eta epea aurkeztu ez badute. Prokuradore-Erabiltzaileek aitortzen dute kontsulta egiten duen Erabiltzaile baten gogobetetasuna bermatuta dagoela, eta edozein arrazoirengatik eztabaidatzen diren karguak ez direla ordainduko.

Prokuradorearen Etika Oharra. Webgune honetako edozein alderditan parte hartzen duen abokatua bazara, onartzen duzu lizentziadun jurisdikzioetako Jokabide Profesionalaren Arauak ("Arauak") zure parte-hartzearen alderdi guztietan aplikatzen direla eta Arau hauek beteko dituzula. Arau hauek isilpekotasunari, publizitateari, bezeroen eskaerari, lege-jarduerari baimenik gabeko praktikari eta gertaeren okerreko adierazpenei buruzko arauak barne hartzen dituzte. Abokatuek UAEk arau hauek betetzearen erantzukizun guztiari uko egiten diote. Erabiltzaileek onartzen dute Abokatuen UAEren kalterik gabe uztea webgune hau erabiltzen duten abokatuek egindako urraketa etikoengatik. Abokatuek webgune honen bidez lortutako informazio eta komunikazio guztiak isilpean gordetzea onartzen dute, Abokatuen EAEko zerbitzuei buruzko jabetza-informazioa barne, baina ez mugatuta.

Pribatutasun politika. Zure pribatutasuna babestea oso garrantzitsua da UAE abokatuentzat. Mesedez, berrikusi gure Pribatutasun-politika, Abokatuen UAE-k zure informazio pertsonala nola tratatzen duen eta zure pribatutasuna nola babesten duen azaltzen duena.

Erabilerarako mugak. Webgune honetako edukia zure erabilera pertsonalerako da eta ez merkataritza ustiapenerako. Ezin duzu webgune hau erabili kontsumitzailearen baldintzak zehazteko: (a) kredituetarako edo aseguruetarako helburu pertsonaletarako, familiarteko edo etxeko helburuetarako; b) enplegua; edo (c) gobernuaren lizentzia edo onura. Ezin duzu webgune honetatik deskonpilatu, alderantzizko ingeniaritza, desmuntatu, alokatu, alokatu, mailegatu, saldu, lizentziatu edo lan eratorririk sortu. Ezin duzu sareko monitorizazio- edo aurkikuntza-softwarerik erabili gunearen arkitektura zehazteko edo erabilerari, banakako identitateei edo erabiltzaileei buruzko informazioa ateratzeko. Ezin duzu inolako robotik, armiarmarik, beste software edo gailu automatikorik edo eskuzko prozesurik erabili gure webgunea edo edukia kontrolatzeko edo kopiatzeko aldez aurretik idatzitako baimenik gabe. Ezin duzu webgune hau erabili gezurrezko, engainagarri, iruzurrezko edo legez kanpoko komunikazioak transmititzeko. Ezin duzu kopiatu, aldatu, erreproduzitu, berrargitaratu, banatu, erakutsi edo transmititu helburu komertzialik, irabazi asmorik gabeko edo helburu publikoetarako webgune honen zati bat edo zati bat, goian baimendutako neurrian izan ezik. Ezin duzu erabili edo bestela esportatu edo berriro esportatu webgune hau edo zati bat, edo edukia Amerikako Estatu Batuetako esportazioen kontrol legeak eta arauak urratuz. Debekatuta dago webgune honen edo haren edukiaren baimenik gabeko edozein erabilera.

Legez kanpoko edo debekatutako erabilerarik ez. Lawyers UAE webgunea erabiltzeko baldintza gisa, Lawyers UAE-i bermatzen diozu ez duzula Lawyers UAE webgunea baldintza, baldintza eta ohar hauek legez kanpoko edo debekatuta dagoen helburuetarako erabiliko. Ezin duzu erabili Abokatuen UAEren webgunea Abokatuen UAEren webgunea kaltetu, desgaitu, gainkargatu edo kaltetu dezakeen moduan, edo beste edozein alderdiren Abokatuen UAEren webgunearen erabilera eta gozamena oztopatzeko. Ezin duzu lortu edo saiatu inongo material edo informaziorik nahita eskuragarri jarri edo eskaintzen ez diren Abokatuen UAE webguneen bidez. Abokatu EAEko erabiltzaileek eta abokatuek erabiltzaileek soilik erabil ditzakete lineako hasierako legezko kontsultak egiteko. Guztiz debekatuta dago kontsulta-Erabiltzaile edo abokatu-Erabiltzaile ez diren Erabiltzaileek lineako hasierako legezko kontsultak egitera mugatzen ez den edozein erabilera.

Gure Eskubideak eta Ardura. Lawyers UAE ez da webgune honetako legezko komunikazio edo edukien argitaratzailea edo egilea. Erabiltzaileen arteko komunikaziorako gunea da. Abokatuek ez dute komunikazioak berrikusteko, editatzeko edo onartzeko ardurarik. Sistemaren segurtasunaren erabateko bermerik ezin dugun arren, Abokatuek UAE-k zentzuzko neurriak hartzen ditu segurtasuna mantentzeko. Sistemaren segurtasuna urratu dela uste baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan posta elektronikoz laguntza jasotzeko. Lawyers UAE-ko langile teknikoak kide bati dagozkion fitxategiak edo prozesuak sistemaren funtzionamendu tekniko egokirako edo beste kide batzuen segurtasunerako mehatxu bat direla ikusten badu, Lawyers UAE-k fitxategi horiek ezabatzeko edo prozesu horiek geldiarazteko eskubidea gordetzen du. Lawyers UAEko langile teknikoak erabiltzaile egokiak baimenduta ez duen norbait erabiltzen ari dela susmatzen badu, Lawyers UAE-k erabiltzaile horren sarbidea desgaitu dezake sistemaren segurtasuna gordetzeko. Abokatuen UAE-k eskubidea du, gure erabaki bakarrean, (i) edozein eduki editatzeko, editatzeko edo bestela aldatzeko, (ii) edukia berriro sailkatzeko, toki egokiago batean kokatzeko edo (iii) aurre-pantaila edo ezabatu desegokia dela edo Erabilera-baldintza hauek urratzen dituen edozein eduki, hizkuntza iraingarria eta iragarkiak dituen edukia barne, baina ez mugatuta. Abokatuek UAE-k eskubidea du inori zerbitzuari uko egiteko eta erabiltzaileen sarbidea edozein unetan bertan behera uzteko. Onartzen duzu Lawyers UAE-k ez duela inolako erantzukizunik Lawyers UAE-n argitaratu edo gordetzen diren datuak mantentzeko edo sortzeko. Onartzen duzu Lawyers UAE-k ez duela inolako arrazoiren batengatik Lawyers UAE-n argitaratutako informazioa edo datuak emateko betebeharrik izango zuri edo hirugarrenei.

Zure eskubideak eta erantzukizunak. Webgune hau erabiliz argitaratzen edo transmititzen dituzun komunikazioen legezko eta etikoki erantzule zara. Besteen eskubideak errespetatzeaz arduratzen zara, jabetza intelektualaren eskubideak barne (egile-eskubideak, patenteak eta marka erregistratuak), pribatutasun-eskubidea eta kalumniarik ez izateko eskubidea. Baimena ematen diozu Abokatuen UAEri webgune honetan sortzen dituzun lanen babeskopia prozesu arruntaren barruan. Zure lanetako edozein webgunetik edozein unetan kentzeko eskubidea duzu. Legez kanpoko edozein jardueratarako edukia bidaltzea Erabilera-baldintza hauen urratzea da. Lawyers UAE mundu osoko kideentzat irekita dago, eta Lawyers UAEk ezin du bermatu beste jurisdikzio batzuetan arazo legalak izango ez dituzunik zure komunikazioen inguruan. Beste Erabiltzaile baten portaerari edo komunikazioei buruzko kexarik baduzu, zure erantzukizuna da gatazka konpontzen saiatzea, normalean pertsona horrekin zuzenean harremanetan jarriz, ahal bada. Normalean, EAEko abokatuak ez du zure eta beste Erabiltzaileen arteko gatazken bitartekaritzan izango. Abokatuek ez dute zure edo beste Erabiltzaileen jokabidearen erantzukizuna hartzen. Aurrekoa gorabehera, kexa edo gatazkaren bat sortzen bada, Erabiltzaileak edo Erabiltzaileak Abokatuen UAEri esku hartzea eta gatazka bat konpontzen saiatzea eska diezaioke. Eskaera hori ez da bermatzen Abokatuen UAEk (i) esku hartuko duela, (ii) garaiz esku hartuko duenik, (iii) gatazka alderdi baten edo bestearen alde ebatziko duenik edo (iv) egoera arrakastaz konponduko duenik. Esku hartzeko erabakia Abokatuen UAErena da, gure diskrezio bakarrean. Abokatuen UAErako sarbidea zure erabilera pertsonalerako soilik da. Webgune honetan aurkitzen dituzun komunikazioak birbanatu nahi badituzu, zure erantzukizuna da komunikazioaren egilearen (eta eskubideak dituen beste edozein pertsonaren) baimena lortzea. Zure kontua eta beste erabiltzaileen segurtasuna babesten laguntzea onartzen duzu zure pasahitza babestuz. Zure pasahitza arriskuan jarri dela edo zure kontua baimenik gabeko erabileraren bat izan dela uste baduzu, ahalik eta lasterren Abokatuen UAErekin harremanetan jartzea onartzen duzu.

Eduki desegokia. Webgunera sartzean, onartzen duzu ez kargatu, deskargatu, bistaratu, interpretatu, transmititu edo beste modu batean banatuko den edukirik: (i) difamatorioa, difamatzailea, lizuna, pornografikoa, abusua edo mehatxagarria dena; (b) delitu penal bat izan daitekeen, erantzukizun zibila sor dezaketen edo tokiko, estatuko, nazioko edo atzerriko lege edo araudi aplikagarria urratzen duten jokabideak defendatu edo bultzatzen ditu; edo (c) fondoak iragartzen edo bestela eskatzen ditu edo ondasunak edo zerbitzuak eskatzea da. Abokatuek UAE-k bere zerbitzarietatik material hori amaitzeko edo ezabatzeko eskubidea gordetzen du. EAEko abokatuak guztiz lankidetzan arituko dira legea betearazteko funtzionario edo agentziekin Erabilera Baldintza hauen edo aplikagarriak diren legeen edozein urratzea ikertzeko. Lawyers UAE-ri erregistroak eskatzeko edo zitazioa emateko eskubideari uko egiten diozu, edozein arrazoirengatik, Lawyers UAE-n argitaratzen diren informazio edo datuetara mugatu gabe.

Hirugarrenen webguneetarako estekak. Webgune honek Abokatuen UAE ez diren alderdiek kontrolatutako webguneetarako estekak izan ditzake. UAE abokatuek loturarik ez duten beste aipamen edo baliabide batzuetarako estekak eman ditzakete. Lawyers UAE ez da inolako erantzukizunik hartzen hirugarrenen webguneen erabilgarritasunaren, edukien, produktuen, zerbitzuen edo erabileraren, bertatik atzitzen den webgunearen edo gune horien aldaketa edo eguneratzeen erantzukizunik eta ez du onartzen. Abokatuek UAE-k ez du bermerik ematen gune horiek eskaintzen dituzten produktuen edo zerbitzuen edukiari edo kalitateari buruz. Abokatuen UAE ez da hirugarrenen webgunetik jasotako web-difusioaren edo beste edozein transmisio-moduaren erantzule. Esteka bat sartzeak ez du esan nahi Lawyers UAE hirugarrenen webgunea onartzen duela, ezta ere esan nahi Lawyers UAE-k babesten, afiliatuta edo harekin erlazionatuta dagoela, bermatzen edo legez baimenduta dagoenik edozein merkataritza-izen, erregistratutako marka, logotipo, esteketan isla daitekeen zigilu legala edo ofiziala, edo copyrightdun ikurra. Aitortzen duzu hirugarrenen webgune batean emandako edukia atzitzearekin eta erabiltzearekin lotutako arrisku guztiak hartzen dituzula eta onartzen duzu Abokatuen UAE ez dela hirugarren batekin harremanak izan ditzakezun edozein motatako galera edo kalteen erantzule.

Jabetza. Webgune hau lawyersuae.com edo Lawyers UAE Amal Khamis Advocates & Legal Consultants-en jabea da eta kudeatzen du. Webgune honetan eskaintzen diren materialen eta horien gaineko eskubide, titulu eta interes guztiak, informazioa, dokumentuak, logotipoak, grafikoak, soinuak eta irudiak barne, baina ez mugatu gabe, Lawyers UAEren jabetzakoak dira edo dagozkien hirugarren egile, garatzaile edo saltzaileenak. Lawyers UAE-k espresuki adierazitakoa izan ezik, ezin da inola ere kopiatu, erreproduzitu, berriro argitaratu, deskargatu, kargatu, argitaratu, erakutsi, transmititu edo banatu inolaz ere materialrik, eta webgune honetan ez da inolako lizentziarik ematen Abokatuen UAEren arabera. jabetza intelektualaren eskubideak, deuseztaduraz, inplikazioz edo bestela. Hemen berariaz ematen ez diren eskubide guztiak EAEko Abokatuek edo Amal Khamis Advocates & Legal Consultantsek gordetzen dituzte.

Egile eskubideak. Webgunearen diseinua, testua, grafikoak, horien hautaketa eta antolaketa Amal Khamis Advocates & Legal Consultants-en jabetzakoak dira, ESKUBIDE GUZTIAK ERRESERBATUTA.

Marka. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants, irudi eta testu guztiak, eta orrien goiburu guztiak, grafiko pertsonalizatuak eta botoien ikono guztiak Amal Khamis Advocates & Legal Consultants-en zerbitzu-markak, marka komertzialak edo/edo merkataritza-janzkera dira. Hemen aipatzen diren gainerako marka komertzialak, produktu-izenak eta enpresa-izenak edo logotipoak dagozkien jabeen jabetzakoak dira.

Erantzukizunaren Ezespena. Lawyersuae.com webgunean sartutako edo horren bidez eskuragarri dauden informazioak, softwareak, produktuak eta zerbitzuak zehaztasun ezak edo akats tipografikoak izan ditzake. Aldizka aldaketak gehitzen zaizkio hemengo informazioari. Lawyersuae.com webgunean hobekuntzak eta/edo aldaketak egin ditzakete EAEko abokatuek eta/edo bere kideek edozein unetan. Lawyers UAE webgunearen bidez jasotako aholkuak ez dira fidatu behar erabaki pertsonalak, medikoak, juridikoak edo finantzarioak egiteko eta profesional egoki bati kontsultatu behar diozu zure egoerara egokitutako aholkularitza zehatza lortzeko. Lawyersuae.com webgunean dauden informazio, software, produktu, zerbitzu eta erlazionatutako grafikoen egokitasunari, fidagarritasunari, erabilgarritasunari, puntualtasunari eta zehaztasunari buruzko adierazpenik ez dute egiten. Indarrean dagoen legeak onartzen duen neurrian, informazio, software, produktu, zerbitzu eta erlazionatutako grafiko guztiak "dagoen moduan" ematen dira inolako bermerik edo baldintzarik gabe. Abokatuek eta/edo bere afiliatuek informazio honi, softwareari, produktuei, zerbitzuei eta erlazionatutako grafikoei buruzko berme eta baldintza guztiei uko egiten diete, salgaitasunari, helburu jakin baterako egokitasunari, tituluari eta ez-urraketari buruzko berme edo baldintza inplizitu guztiak barne. Indarrean dagoen legeak onartzen duen neurrian, inolaz ere Abokatuen UAE-k eta/edo bere afiliatuek ez dute erantzukizunik izango zuzeneko, zeharkako, zigorgarri, gorabehera, berezi, ondoriozko kalteen edo edozein kalteren gaineko erantzukizunik, erabilera galtzearen ondoriozko kalteak barne, mugarik gabe. , datuak edo irabaziak, lawyersuae.com webgunearen erabilera edo errendimendutik eratorritakoak edo inola ere lotuta daudenak, lawyersuae.com webgunea edo erlazionatutako zerbitzuak erabiltzeko atzerapenarekin edo ezintasunarekin, zerbitzuak ematearekin edo ez ematearekin, edo lawyersuae.com webgunearen bidez lortutako edozein informazio, software, produktu, zerbitzu eta erlazionatutako grafikoengatik, edo, bestela, lawyersuae.com webgunearen erabileratik eratorritakoa, kontratuan, kaltegabekerian, arduragabekerian, erantzukizun zorrotzean edo bestelakoetan oinarrituta, nahiz eta Abokatuek UAE edo bere afiliaturen bati kalteak izateko aukeraren berri izan badute. Zenbait estatu/jurisdikzioek ondoriozko edo gorabeherazko kalteengatiko erantzukizuna baztertzea edo mugatzea onartzen ez dutenez, baliteke goiko muga hori ez aplikatzea. Lawyersuae.com webguneko edozein zatirekin edo erabilera-baldintza hauetako batekin ez bazaude pozik, zure erremedio bakarra eta esklusiboa lawyersuae.com webgunea erabiltzeari uztea da.

Bermerik ez. Gunea eta zure webgunean edo zure erabileraren bidez emandako material, dokumentu edo inprimaki guztiak "dagoen moduan" eta "eskuragarri moduan" ematen dira. Legeak onartzen duen neurrian, Amal Khamis Advocates & Legal Consultants edo Lawyers UAE-k berariaz uko egiten die edozein motatako berme guztiei, espresuki nahiz inplizituei dagokienez, barne, baina ez mugatu gabe, salgaitasunaren, helburu jakin baterako egokitasuna, titulua eta ez diren berme inplizituak barne. urraketa. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants edo Lawyers UAEek ez du bermerik ematen: (a) guneak edo materialak zure eskakizunak beteko dituenik; (b) gunea edo materialak etenik gabe, garaiz, seguru edo akatsik gabe egongo dira eskuragarri; (c) gunea edo gunearen bidez eskaintzen diren materialak erabiltzeagatik lor daitezkeen emaitzak zehatzak edo fidagarriak izango dira; edo (d) zuk webgunearen bidez erosi edo lortutako edozein produktu, zerbitzu, informazio edo bestelako materialaren kalitateak zure itxaropenak beteko ditu. Gunearen erabileraren bidez edozein material eskuratzea zure diskrezioan eta zure ardurapean egiten da. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants edo Lawyers UAEek ez du inolako erantzukizunik izango eduki, material, informazio edo software deskargatzeak eragindako kalteen edo datuen galeraren gainean.

Erantzukizunaren muga eta kalte-ordaina. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants edo Lawyers UAE eta bere ofizialak, zuzendariak, langileak eta agenteak kalterik gabe utziko dituzu eta Amal Khamis Advocates & Legal Consultants edo Abokatu UAEk kalte-ordainik emango diezu zeharkako, zigorgarri, berezi, kasualitatezko edo ondoriozko kalteengatik, hala ere. sortzen da (abokatuen ordainsariak eta auzi- eta arbitraje-kostu eta gastu guztiak barne, edo epaiketan edo helegitean, halakorik balego, auzi- edo arbitraje-lanetan hasi edo ez), kontratu-akzio batean, arduragabekerian edo beste ekintza kaltegarri batean, edo hitzarmen honen ondorioz edo horrekin lotuta, hitzarmen honen ondorioz sortutako kalte pertsonalak edo ondasunak eragindako erreklamazioak barne, eta lege, estatutu, arau edo arau federal, estatuko edo lokalen edozein urraketa, nahiz eta Abokatuek izan. EAEk kalte horiek gerta daitezkeela jakinarazi dute aurretik. Abokatuen UAEren erantzukizuna aurkitzen bada, produktu eta/edo zerbitzuengatik ordaindutako kopurura mugatuko da, erabilera-baldintza hauen arbitraje-akordioaren arabera onartzen dena izan ezik, eta inolaz ere ez da ondoriorik izango. edo zigor-kalteak. Estatu batzuek ez dute onartzen ustekabeko edo ondoriozko kalteak baztertzea edo mugatzea; beraz, baliteke goiko muga edo bazterketa ez aplikatzea. Inolaz ere Amal Khamis Advocates & Legal Consultants edo Lawyers UAE, harekin erlazionatutako enpresek edo konpainia horietako bakoitzaren zuzendari, ofizial, kide, langile, akziodun, afiliatu, banaketa-bazkide edo agenteek ez dute inolako legezko kuoten edo zeharkako, berezien erantzule izango. edozein motatako kalte-ondoriozko, kasualitatezko, ereduzko edo zigortzaileak (mugarik gabe, diru-sarreren, irabazien, erabileraren edo datuen galeraren ondoriozko kalteak barne), hala ere, kontratua hausteagatik, arduragabekeriagatik edo beste edozein lege-teoriagatik eragindakoak, aurreikus daitekeen ala ez eta Amal Khamis Abokatuen eta Aholkulari Juridikoen edo Abokatuen UAEk kalte horien aukeraren berri izan duen ala ez eta edozein erremedio mugatuaren funtsezko xedea huts egin arren. Erabiltzaileek onartzen dute erantzukizun-muga hauek arriskuen esleipenetan adosten direla eta alderdiek adostutako kuotan islatzen direla. Hitzarmen honetan ezarritako erantzukizun-mugak hitzarmenaren oinarriaren oinarrizko elementuak dira eta Alderdiek ez lukete inolako legezko akordiorik egingo zerbitzua emateko muga horiek adostu gabe. ERABILTZAILEAK Amal Khamis ABOKATU ETA AHOLKULARITZA JURIDIKOEI HITZARMEN HONEN ARABERA SALBU, ERABILTZAILEAK ERABILTZAILEAK EGINDAKO ABOKATUEI ETA BESTE HAUEK EGINDAKO HIRU GAINEAN EGINDAKO EGINDAKO ERANTZUKIZUNA EZ DA GAINDIKOA. EZ DA MILA DIRHAM GEHIAGO (AED 1,000.00).

Zuzenbidea hautatzea. Webgune hau erabiltzean, espresuki onartzen duzu zure eskubideak eta betebeharrak Arabiar Emirerri Batuetako legeen arabera arautu eta interpretatuko direla, lege hautatzeko arauak alde batera utzita. Webgunera sarbide edo erabilerarekin lotutako edozein legezko ekintza edo prozedura Erabilera-baldintza hauetan Arbitraje-Akordioak arautzen du. Erabilera-baldintza hauek berariaz baztertzen dituzte eta salgaiak Nazioarteko Salmentarako Kontratuei buruzko NBEren Hitzarmenaren baldintzak ez dituzte aplikatuko webgune honen bidez edo bestela inplikatzen duten transakzioetan.

Gatazkak konpontzea; Arbitraje. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants edo Lawyers UAE eta gatazka guztiak modu informalean konpontzen saiatzea onartzen duzu arbitrajea aurkeztu baino 30 egunetan. Kasu horretan, ezin dugu gatazka konpondu eta gutxienez 30 egun igaro dira alderdi guztiak gatazkaren existentziaren berri izan dutenetik, Amal Khamis Abokatuen eta Aholkulari Juridikoak edo Abokatuen UAE eta gatazka eta erreklamazio guztiak arbitratzea onartzen duzu. gure artean arbitro bakar baten aurrean. Arbitratzen ditugun gatazka eta erreklamazio motak modu zabalean interpretatu nahi dira. Mugarik gabe, gure arteko harremanaren edozein alderdiren ondorioz sortutako edo harekin zerikusia duten erreklamazioei aplikatzen zaie, kontratuan, kalte-ordainetan, estatutuetan, iruzurran, adierazpen faltsuetan edo beste edozein legezko teorian oinarritutakoak izan; Baldintza hauen edo aurreko edozein baino lehen sortutako erreklamazioak (publizitatearekin lotutako erreklamazioak barne, baina ez soilik); Gaur egun, ziurtatutako klase bateko kide ez zaren ustezko akzio-auzibideen gai diren erreklamazioak; eta baldintza hauek amaitu ondoren sor daitezkeen erreklamazioak. Arbitraje-Akordio honen ondorioetarako, "Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE" "gu" eta "gu" erreferentziak dagozkien filialak, afiliatuak, agenteak, langileak, aurrekoak, ondorengoak eta esleipendunak barne hartzen ditu. Baldintza hauen edo gure arteko aldez aurretiko edozein akordioren arabera zerbitzu edo produktuen erabiltzaile edo onuradun baimendutako edo baimendu gabeko guztiak bezala. Aurrekoa gorabehera, bi aldeek eskaera txikiko auzitegian aurkeztu dezakete. Onartzen duzu, baldintza hauek sartuz, zuk eta Amal Khamis Advocates & Legal Consultants edo Abokatuek EAEko abokatuek epaimahaiaren bidez epaitzeko edo talde-akzio batean parte hartzeko eskubideari uko egiten diotela. Baldintza hauek transakzio edo webgune baten erabilera erakusten dute estatuen arteko merkataritzan, eta, beraz, Arbitraje Lege Federalak arautzen du xedapen honen interpretazioa eta betearaztea. Arbitraje xedapen honek baldintza hauek amaituta iraungo du. Erreklamazio txikien epaitegietan akzioa aurkeztu edo arbitrajea eskatu nahi duen alderdiak, lehenik, EAEko posta ziurtatuaren bidez, gatazkaren oharra ("Oharra") idatzi bat bidali beharko dio beste alderdiari, helbide honetara zuzenduta: case@lawyersuae.com («Iragarpenaren helbidea»), eta kopia elektroniko bat bidali behar da posta elektroniko bidez raj@lawyersuae.com helbidera. Jakinarazpenak (a) erreklamazioaren edo gatazkaren izaera eta oinarria deskribatu behar du eta (b) eskatu den laguntza zehatza adierazi behar du ("Eskaria"). Abokatuek UAE-k eta zuek ez badute erreklamazioa ebazteko adostasunik lortzen Jakinarazpena jaso eta 30 eguneko epean, zuk edo Lawyers UAE-k arbitraje-prozedura bat has dezakezue. Arbitrajean zehar, Lawyers UAE-k edo zuk egindako edozein likidazio-eskaintzaren zenbatekoa ez zaio arbitroari jakinaraziko arbitroak zuk edo Lawyers UAE-k eskubidea daukazun zenbatekoa zehaztu arte, halakorik balego. Arbitrajea Merkataritza Gatazkak Ebazteko Prozedurek eta EAEko Arbitrajearen Kontsumoarekin lotutako Gatazkaren Prozedura Osagarriek arautuko dute, baldintza hauek aldatuta, eta AAAk kudeatuko du. Arbitroa baldintza hauekin lotzen da. Arbitroak idatzizko erabaki arrazoitua emango du adjudikazioan oinarritutako egitatezko funtsezko ondorioak eta legearen ondorioak azaltzeko. Alderdiek adosten dute beren gatazkaren edo erreklamazioaren arbitrajean egindako laudoak edo ondorioak edo zuzenbide-ondorioak arbitraje horren helburuetarako soilik egiten direla, eta ezingo dituela beste pertsona edo entitate batek erabili ondorengo edozein arbitrajetan. Amal Khamis Abokatuen eta Aholkulari Juridikoen edo Abokatuen EAEko gatazka edo erreklamazioa. Alderdiek adosten dute gatazka edo erreklamazio baten arbitrajeetan, alderdietako batek ez duela eragin prebentzionala fidatuko Amal Khamis Abokatuek eta Aholkulari Juridikoek edo Amal Khamisen Abokatuek eta Aholkulari Juridikoek edo beste edozein arbitrajetan egindako laudo, egitate edo lege-ondorioz. Lawyers UAE alderdi bat zen. Arbitroak agindu judiziala eman ahal izango du laguntza eskatzen duen alderdi indibidualaren alde bakarrik eta alderdi horren eskaera indibidualak bermatzen duen neurrian soilik. ZUK ETA Amal Khamis DEBATUTAKO ETA AHOLKULARITZA JURIDIKOAK ONARTZEN DUTE BAKOITZAK BESTEAREN AURKAKO ERREKLAMAZIOAK EKARRI DITUZELA ZURE EDO BERE GAITASUN BANAKAKOAN, ETA EZ ALDIZKARIAK EDO KLASEKO KIDEAK USTEZKO KLASE EDO ORDEZKARITZA PROZEDURA EDO AHALDUNTZARI BATEAN. Arbitroak ez du legearen edo arrazoibide juridikoko akatsak egiteko ahalmenik izango, eta alderdiek ados jartzen dute alderdi judizialak eskumeneko jurisdikzioko auzitegira aurkeztutako edozein agindutako agindua huts egin edo zuzendu daitekeela akats hori dela eta. Alderdi bakoitzak bere kostuak eta tasak bere gain hartuko ditu errekurtso horietan. Arbitroak ez du baldintza hauek ematen dutenaren gaineko konponbiderik emango, ezta zigortzeko kalteak edo benetako kalteekin neurtzen ez den beste edozein kalte ere. Gainera, zuk eta Amal Khamis Abokatu eta Aholkulari Juridikoek edo EAEko Abokatuek bestela adostu ezean, arbitroak ezingo ditu pertsona baten erreklamazioak baino gehiago bateratu eta, bestela, ezin izango ditu ordezkari edo klaseko prozedura baten buru. Baldintza zehatz hori ezinezkoa dela ikusiz gero, arbitraje xedapen honen osotasuna baliogabea izango da. Arbitrajearen prozeduraren alderdi guztiak, eta arbitroaren ebazpen, erabaki edo laudoa, isilpean gordeko dira, eskumena duen jurisdikzioko auzitegira jotako errekurtsoa ez bada. Arbitroak, eta ez edozein federal, estatuko edo tokiko auzitegi edo agentziak, eskumen esklusiboa izango du Hitzarmen honen interpretazioari, aplikagarritasunari, betearazgarritasunari edo eraketari buruzko edozein gatazka konpontzeko, besteak beste, guztiak edo Hitzarmen honen zati bat baliogabea edo baliogabea da.

Bukaera / Sarbide Murrizketa. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants edo Lawyers UAE-k eskubidea du, bere diskrezioan, edozein unetan lawyersuae.com webgunerako eta erlazionatutako zerbitzuetara edo horien zati batean duzun sarbidea eteteko, jakinarazi gabe.

Aldaketa. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants edo Lawyers UAE-k Amal Khamis Advocates & Legal Consultants edo Lawyers UAE webgunea eskaintzen den baldintzak, baldintzak eta oharrak aldatzeko eskubidea du, Amal erabiltzearekin lotutako karguak barne, baina ez mugatu gabe. Khamis Advocates & Legal Consultants edo Lawyers UAE webgunea. Zure erantzukizuna da Erabilera Baldintza hauek aldian-aldian berrikustea aldaketak egiteko, zuri jakinarazi gabe egiten direnak.

Aitorpena. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants edo Lawyers UAEren zerbitzuak erabiliz edo lawyersuae.com gunera sartzean, hemezortzi (18) urte edo gehiago dituzula onartzen duzu, erabilera-baldintza hauek irakurri eta ulertu dituzula eta onartzen duzula haiekin lotzeko.

Igo korrituko