Asianajotoimistot Dubai

Välimiesmenettely - rauhallinen tie ulos

Välimiesmenettely on eräänlainen vaihtoehtoinen riitojenratkaisu (ADR), ja sen tarkoituksena on auttaa osapuolia ratkaisemaan asia ratkaisematta asiaa tuomioistuimessa.

Koska abstraktio on rauhallinen tapa, se on yksimielisyys, toisin sanoen kaikkien prosessissa mukana olevien osapuolten on suostuttava tekemään se ennen menettelyn aloittamista.

Abstraktiolausekkeen on oltava myös etukäteen sopimuksessa. Sitä ei voida lisätä jälkikäteen siihen ilman kaikkien osapuolten suostumusta ja uutta sopimuksen allekirjoittamista samoin ehdoin kuin edellä on kuvattu.

Abstraktiomuoto on hääsopimus, jossa molemmat osapuolet sopivat, mitkä holhouksen osat kuuluvat toisiinsa. Kaupallisissa sopimuksissa tämä lauseke sisältyy usein vuokrasopimuksiin tai asuntolainoihin. Jos leasing-osapuoli ei maksa mainittua summaa ajoissa, vuokralleottaja voi ottaa takaisin vuokratut tavarat eikä muita oikeustoimia ryhdytä suorittamaan.

Abstraktiolauseke on yksi parhaista tavoista irtisanoa sopimus vetomatta tuomioistuimen väliintuloon ja käyttämättä siihen rahaa.

Ota ystävällisesti yhteyttä Välimiesmenettelytapaukset

Siirry alkuun