Delitos de falsificación, leis e castigos de falsificación nos Emiratos Árabes Unidos

Forxado refírese ao delito de falsificación dun documento, sinatura, billete, obra de arte ou outro elemento co fin de enganar a outros. É un delito grave que pode derivar en sancións legais importantes. Este artigo ofrece un exame en profundidade de varias formas de falsificación recoñecidas pola lexislación dos Emiratos Árabes Unidos, as disposicións legais correspondentes e as severas penas que agardan aos declarados culpables de tales delitos.

Cal é a definición de falsidade segundo a lei dos Emiratos Árabes Unidos?

Forxado é o proceso de facer, adaptar ou imitar obxectos ou documentos coa intención de enganar. Implica crear algo falso para obter vantaxe. Isto inclúe a falsificación de diñeiro, a creación de obras de arte falsas, a falsificación de sinaturas en documentos legais, a alteración de cheques para roubar cartos e outras formas enganosas. actividades. Está definido pola Lei Federal n.o 3 de 1987 (Código Penal) no artigo 216.

Hai algúns aspectos clave que xeralmente distinguen as falsificacións das copias ou réplicas:

 • Intención de defraudar ou enganar – As falsificacións créanse con mala intención máis que para a reprodución lexítima.
 • Representación falsa – Os falsificadores afirmarán que o seu traballo é lexítimo ou creado por outra persoa.
 • Alteración de valor – Realízanse cambios para aumentar o valor ou crear algunha vantaxe.

Algúns exemplos comúns de elementos dirixidos por falsificadores inclúen contratos, cheques, moeda, documentos de identificación, artefactos históricos, obras de arte, obxectos de colección e rexistros de transaccións financeiras. O punto clave é que a falsidade xeralmente implica documentos ou instrumentos legais oficiais. Non todas as imitacións se consideran falsificacións, só as que involucren rexistros legais ou de diñeiro falsificados ilegalmente.

Cales son os diferentes tipos de falsificación recoñecidos nos Emiratos Árabes Unidos?

Hai unha serie de técnicas utilizadas para crear falsificacións dependendo do tipo de artigo que se false. Os tipos comúns de falsificación inclúen:

Falsificación de documentos

Isto implica crear documentos falsos ou alterar información sobre documentos lexítimos con fins fraudulentos. Os obxectivos comúns inclúen:

 • Documentos de identidade – Permisos de conducir, pasaportes, tarxetas da seguridade social.
 • Documentos financeiros – Cheques, ordes de pagamento, solicitudes de préstamo.
 • Trámite legal – Contratos, testamentos, escrituras, expedientes do alumnado.

As técnicas típicas inclúen falsificación, substitución de páxinas, colocación de novo texto sobre documentos xenuínos, borrado ou adición de información, rastrexo de sinaturas doutros documentos.

Falsificación de sinatura

Falsificación de sinatura céntrase especificamente en falsificar o nome único escrito a man de alguén. Os obxectivos comúns inclúen:

 • Cheques – Modificación do importe, nome do beneficiario ou falsificación da sinatura do caixón.
 • Documentos legais – Falsificación de sinaturas en testamentos, contratos, escrituras.
 • Obra – Engadindo sinaturas falsas para aumentar o valor.
 • Elementos históricos – Atribución falsa de elementos a personaxes famosos.

Forxadores aprender a imitar coidadosamente aspectos como as formas das letras, os ritmos do bolígrafo, a orde dos trazos e a presión.

Falsificación

Falsificación implica facer réplicas falsas de artigos valiosos coa intención de defraudar a empresas e consumidores. Os obxectivos inclúen:

 • Moeda - Máis falsificados: billetes de 100 dólares nos EE. Circulación de ata 70 millóns de dólares.
 • Bens de luxo – Copianse roupa de deseño, reloxos e xoias.
 • Tarxetas de crédito/débito – Pódese duplicar con datos roubados.
 • billetes – Viaxes falsas, entradas para eventos vendidas en liña.

As impresoras sofisticadas e as novas funcións de seguridade fan que as falsificacións modernas sexan moi convincentes.

Falsificación artística

Falsificación artística refírese a crear obras semellantes ás de artistas recoñecidos e facer pasar por pinturas ou esculturas orixinais. Os motivos inclúen prestixio, validación e inmensos beneficios de ansiosos coleccionistas de arte dispostos a pagar grandes cantidades por pezas raras e perdidas.

Forxadores dedicar anos investigando materiais, técnicas e estilos dos artistas. Moitos teñen un talento artístico considerable, estudando meticulosamente os patróns de trazos, pinceladas, patróns de craqueluras de pintura e replicando falsificacións que poden enganar aos principais expertos.

Falsificación de medios dixitais

Os avances tecnolóxicos permitiron falsificar medios dixitais, incluíndo imaxes, vídeos, audio, sitios web e moito máis. O ascenso de deepfakes demostra poderosas técnicas impulsadas pola IA para crear vídeos falsos convincentes de persoas facendo ou dicindo cousas que nunca fixeron.

Outras técnicas comúns inclúen photoshopping, manipular clips de audio, suplantar sitios web, alterar documentos escaneados ou fabricar capturas de pantalla e logotipos. Pódense usar para calumnias, desinformación, ataques de phishing, roubo de identidade e estafas en liña.

Falsificación de selos

A falsificación de selos é un tipo específico de falsificación que implica a creación, replicación ou alteración non autorizada de selos ou selos oficiais utilizados por entidades, organizacións ou empresas gobernamentais. Estes selos serven como medio para validar a autenticidade e lexitimidade de documentos importantes, contratos, certificados e outros rexistros oficiais.

A gravidade da falsificación de selos reside no seu potencial para minar a credibilidade e integridade destes documentos esenciais. Ao crear selos falsificados ou modificar os existentes, os autores poden producir documentos falsificados que parecen auténticos, que poden ter consecuencias legais, financeiras ou de reputación para persoas ou organizacións.

Cal é a diferenza entre a falsificación e a falsificación?

AspectoForxadoFalsificación
DefiniciónCrear un documento, obxecto ou imitación falso desde cero con intención de enganar ou defraudar, segundo se define no artigo 216 do Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos.A alteración ou manipulación dun documento ou obxecto orixinalmente auténtico para terxiversar feitos, segundo o artigo 215.
ExemplosFalsificación de moeda, títulos universitarios falsos, obras de arte falsificadas, identidades ou sinaturas falsas.Modificar informes oficiais, cambiar os termos do contrato, adulterar as etiquetas ou especificacións dos produtos.
IntenciónClara intención de enganar creando algo completamente falso.Intención de terxiversar a verdade alterando elementos xenuínos.
penalidadesPrisión temporal e/ou multa. Para os expatriados, nalgúns casos pódese aplicar a deportación.Detención, multa e/ou deportación segundo a gravidade. Máis duro para os funcionarios públicos.
ConcorrenciaSe durante o proceso de falsidade se produce a falsidade, ambos delitos sancionan por separado.Se a falsidade forma parte do proceso de falsificación, ambos considéranse un delito con pena combinada.
exenciónsAlgunhas exencións para obras de arte, sátira ou cando non hai intención fraudulenta.Aplícanse exencións moi limitadas.
Outros DelitosMoitas veces ligado a fraude, uso de documentos falsificados, etc.Tamén pode implicar abuso do cargo ou outras infraccións.

A principal distinción é que a falsificación comeza de cero para crear algo completamente falso, mentres que a falsificación modifica enganosamente documentos ou obxectos xenuínos. As leis dos Emiratos Árabes Unidos abordan ambos os delitos de forma severa para defender a integridade.

Cales son os castigos por falsidade nos Emiratos Árabes Unidos?

Os delitos de falsidade nos Emiratos Árabes Unidos son tratados con severidade e as penas poden ser severas en función do tipo de delito cometido. Estes son os posibles castigos para delitos de falsidade documental seleccionados:

Falsificación de documentos

 • Para documentos oficiais: prisión temporal de ata 10 anos (Artigo 251 do Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos)
 • Para documentos non oficiais: prisión determinada polo xulgado, menos grave que a falsidade documental
 • Uso de copias de documentos falsificados: ata 5 anos entre reixas (Artigo 217 do Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos)

Falsificación de sinatura

 • A replicación de sinaturas en documentos está baixo as penas dos delitos de falsidade documental

Falsificación

 • A falsificación de moeda considérase altamente perturbadora para o sistema financeiro
 • Aplícanse penas duras, incluíndo penas de prisión prolongadas e multas elevadas

Falsificación artística

 • As sancións varían en función do valor da obra de arte falsificada e da intención (enganar aos compradores, manchar a reputación do artista)
 • Pode variar desde multas monetarias ata encarceramento, dependendo das características específicas

Falsificación de medios dixitais

 • Segundo o Decreto-Lei Federal nº 34/2021:
  • Falsificación de documentos electrónicos do goberno federal/local: prisión temporal e multa de 150,000 a 750,000 AED
  • Falsificación de documentos doutras entidades: detención e/ou multa de 100,000-300,000 AED

Falsificación de selos

 • Considérase parte dos delitos de falsidade documental
 • Suxeito ás penas previstas para os delitos de falsidade documental

Está claro que os Emiratos Árabes Unidos adoptan un enfoque de tolerancia cero ante calquera tipo de falsidade, con sancións dirixidas a evitar tales actos ilícitos que menoscaban a autenticidade e a confianza.

Prevención de falsificacións

A redución dos incidentes de fraude require unha prevención integral e en capas centrada en:

Documentos de seguridade

 • Almacena elementos sensibles de forma segura: caixas fortes, caixas de bloqueo, unidades cifradas.
 • Limite o acceso físico/dixital con oficinas pechadas, políticas de contrasinais.
 • Empregar cámaras de vixilancia, alarmas, persoal de seguridade.

Tecnoloxía de autenticación

 • Biometría: pegadas dixitais, recoñecemento facial e iris.
 • Blockchain: rexistro distribuído para transaccións dixitais.
 • Sinaturas dixitais: identificadores cifrados que verifican a autenticidade.

Educación de usuarios

 • Adestra ao persoal para detectar falsificacións – Identificar documentos alterados, marcas de auga, sinais de verificación.
 • Promover campañas de concienciación sobre a fraude explicando os riscos e as políticas de prevención.

Contratación coidadosa

 • Examinar minuciosamente o persoal antes de conceder o acceso a documentos ou financeiros.
 • Realizar comprobacións de antecedentes penais, comprobacións de crédito, verificación de emprego.

Técnicas de detección de falsificación

Varias técnicas forenses son utilizadas polos investigadores e documentos examinadores para determinar se os elementos son xenuínos ou falsificacións:

 • Análise da caligrafía – Comparar fontes, inclinacións, patróns de trazos, presión e hábitos de sinatura.
 • Análise de papel – Estudo de marcas de auga, logotipos, composición química e aliñamento de fibras.
 • Verificación de tinta – Proba de cor, composición química, grosor conxunto.
 • Imaxe – Microscopios, espectrometría, probas ESDA e software informático de imaxe.

Caligrafía e documento especialistas someterse a unha ampla formación para analizar sistemáticamente as características da escritura e as características de seguridade do módem. Ofrecen informes detallados sobre os seus exames e conclusións sobre a autenticidade.

Para obras de arte importantes que custan centos de miles ou obras de procedencia cuestionable, os propietarios utilizan a análise científica para autenticar a orixe e descubrir o potencial falsificacións. As probas verifican os materiais, as capas de sucidade e suciedade, os selos de lenzo, a datación por radioisótopos e a espectroscopia infravermella de segmentos que examina varias capas de pintura.

Cal é o procedemento para presentar un caso de falsidade en Dubai?

Se sospeitas que es vítima de falsidade en Dubai, podes presentar un caso ante a Policía de Dubai. O primeiro paso é acudir á comisaría máis próxima e presentar unha denuncia oficial. Estea preparado para proporcionar detalles sobre o incidente, calquera proba que poida ter, como documentos ou obxectos falsificados, e calquera información sobre os presuntos autores.

Tras a denuncia, a policía investigará a fondo o asunto. Poderán solicitarlle documentación ou probas adicionais, e tamén poderán citar ao acusado para ser interrogado. Dependendo da complexidade do caso, o proceso de investigación pode levar algún tempo.

Unha vez que a policía reúna as probas suficientes, remitirá o caso á Fiscalía. Despois, o fiscal revisará o caso e decidirá se denuncia ou non. Se se presentan cargos, o caso pasará aos tribunais de Dubai, onde será xulgado segundo as leis dos Emiratos Árabes Unidos sobre falsificación. É recomendable buscar un asesor xurídico para guialo no proceso xudicial.

Como pode axudar un avogado especializado?

Navegar por un caso de falsificación nos Emiratos Árabes Unidos pode ser un proceso intrincado e desalentador, dada a gravidade do delito e as complexidades que implica o sistema xurídico do país. Buscar a axuda dun avogado especializado na xestión de casos de falsidade pode resultar inestimable en tales situacións.

Un avogado especializado posúe un coñecemento profundo e unha comprensión completa das leis relevantes, os procedementos xudiciais e os requisitos probatorios específicos dos delitos de falsidade documental. Poden proporcionar orientación experta para construír un caso sólido, reunir e presentar probas de forma eficaz e representalo competentemente ante os tribunais. A súa familiaridade cos matices destes casos pode ser crucial para formular as estratexias legais adecuadas.

Ademais, un avogado experimentado en falsificación pode ofrecer información valiosa sobre os posibles resultados e consecuencias do caso, o que lle permite tomar decisións fundamentadas. Tamén poden negociar coas autoridades no seu nome, defender os seus dereitos e garantir que o proceso legal sexa xusto e transparente. A súa experiencia no manexo de casos similares pode aumentar significativamente as súas posibilidades de lograr unha resolución favorable.

Chámanos agora para unha cita urxente a + 971506531334 + 971558018669

Sobre o autor

Deixe un comentario

Enderezo de correo electrónico non será publicado. Os campos obrigatorios están marcados *

Volver arriba