Termos e condicións

CONDICIÓNS DE USO

Lea atentamente o seguinte, xa que é un contrato vinculante entre vostede e Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ou Lawyers Emiratos Árabes Unidos. Se tes menos de dezaoito anos (18), non podes usar Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ou Lawyers Emiratos Árabes Unidos. Ao usar avogados dos Emiratos Árabes Unidos, aceptas estar obrigado por estas Condicións de uso. Se non aceptas estes termos e condicións, non podes usar Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ou Lawyers Emiratos Árabes Unidos.

Que é avogados dos Emiratos Árabes Unidos? Lawyers UAE é unha plataforma tecnolóxica (un portal de sitios web) para a comunicación entre avogados e persoas adultas. Os avogados dos Emiratos Árabes Unidos non ofrecen asesoramento xurídico. Os avogados que acceden a Lawyers UAE non son socios, empregados ou axentes de Lawyers UAE; son terceiros. Lawyers UAE non recomenda nin avala ningún avogado neste sitio web e non pode garantir nin garantir as súas credenciais ou cualificacións. Vostede é responsable de realizar a súa propia dilixencia con respecto a calquera avogado. Non se pretende nin se forma ningunha relación avogado-cliente entre vostede e Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ou avogados dos Emiratos Árabes Unidos mediante o uso de avogados dos Emiratos Árabes Unidos. Aínda que Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ou Lawyers UAE poden facilitar unha consulta xurídica en liña entre vostede e un avogado, Lawyers UAE non é parte de ningún acordo de representación que poida celebrar con calquera avogado. En consecuencia, aceptas que Lawyers UAE non é responsable de ningún acto ou omisión dos avogados. Os avogados dos Emiratos Árabes Unidos non avalan nin recomendan avogados en particular. Antes de contratar a un avogado ou solicitar unha consulta cun avogado sobre avogados dos Emiratos Árabes Unidos, debes considerar coidadosamente os coñecementos e a experiencia do avogado. Se retén os servizos dun avogado máis aló dunha consulta sobre avogados dos Emiratos Árabes Unidos, debe solicitar un acordo de servizos xurídicos por escrito que detalle os termos e condicións da representación, incluíndo todos os honorarios, gastos e outras obrigas. Lawyers UAE non ten a responsabilidade de verificar a identidade, credenciais ou cualificacións dos avogados que acceden a Lawyers Emiratos Árabes Unidos, incluíndo, entre outros, a información contida nos perfís de avogados, como o nome dun avogado, o bufete de avogados, o título, a información de contacto, a formación, admisións ao bar, áreas de práctica ou calquera outra información. Lawyers UAE non é responsable de revisar, editar, modificar ou verificar a información do perfil. Os avogados dos Emiratos Árabes Unidos non teñen a responsabilidade de investigar ou verificar se os avogados están asegurados contra a neglixencia ou neglixencia profesional. Vostede é responsable de levar a cabo a súa propia dilixencia sobre a identidade ou cualificacións de calquera avogado. A menos que se especifique o contrario, "Avogados Emiratos Árabes Unidos" significa avogados Emiratos Árabes Unidos e o sitio web lawyersuae.com.

Comunicacións de usuario. Lawyers UAE é un lugar para que os non avogados e os avogados (colectivamente "Usuarios") poidan comunicarse. Os usuarios do sitio web, non Lawyers UAE, proporcionan o contido das comunicacións. Lawyers UAE non é parte das comunicacións entre Usuarios. Lawyers UAE non ten a responsabilidade de editar, modificar, filtrar, filtrar, supervisar, avalar ou garantir as comunicacións neste sitio web. Lawyers Emiratos Árabes Unidos declina toda responsabilidade polo contido de calquera comunicación entre os Usuarios no sitio web ou por calquera acción que poida realizar ou absterse de realizar como resultado de tales comunicacións. Vostede é o único responsable de avaliar e verificar a identidade e a fiabilidade da fonte e do contido de calquera comunicación.

Lawyers Emiratos Árabes Unidos non asume ningunha responsabilidade por verificar, e non fai ningunha representación ou garantía respecto da identidade ou fiabilidade de calquera avogado ou non avogado ou do contido de calquera comunicación neste sitio web. Tal e como se usa aquí, as comunicacións inclúen, pero non se limitan a, calquera comunicación dirixida a vostede desde calquera Usuario directa ou indirectamente en relación con este sitio web. As comunicacións inclúen, pero non se limitan a, comunicacións de avogados en Lawyers UAE, incluída a información do perfil. As comunicacións neste sitio web son limitadas, non implican avaliacións ou visitas presenciais e non inclúen garantías e procedementos propios das avaliacións e visitas presenciais. Non obstante o anterior, Lawyers UAE resérvase o dereito, pero non está obrigado, a prohibir ou eliminar calquera comunicación sobre Lawyers UAE. Se o seu asunto legal implica unha demanda potencial, é importante que se dea conta de que se debe presentar unha demanda ou responder a unha demanda dentro dun período de tempo determinado ou os seus dereitos poden verse afectados negativamente. Polo tanto, se un avogado rexeita representalo, recoméndase que consulte inmediatamente con outro avogado para protexer os seus dereitos. A decisión dun avogado de non representalo non debe ser tomada por vostede como unha expresión sobre o fondo do seu caso. Lawyers Emiratos Árabes Unidos ofrece foros onde os usuarios poden participar na discusión xeral da lei, discutir as cualificacións dos avogados ou outros temas non confidenciais. As comunicacións poden estar desprotexidas contra a divulgación polo privilexio avogado-cliente ou outras doutrinas de privilexio.

Confidencialidade; Privilexios. Os avogados dos Emiratos Árabes Unidos poden incluír foros interactivos e funcións inadecuadas para discutir información confidencial ou asesoramento xurídico. A información confidencial pode incluír, entre outros, o seu nome, información de contacto, información de identificación sobre outras persoas ou entidades, probas ou admisións de responsabilidade civil ou penal ou outra información sobre os seus asuntos legais. Os obxectivos dos foros e funcións sobre avogados dos Emiratos Árabes Unidos son a discusión xeral do dereito e as cualificacións dos avogados. Lawyers UAE non se fai responsable da divulgación intencionada ou non de información confidencial. É posible que calquera comunicación neste sitio web poida ser recibida ou interceptada por terceiros, incluídos os non avogados, debido a unha violación da seguridade, un mal funcionamento do sistema, o mantemento do sitio ou por outros motivos. Os usuarios deste sitio web asumen o risco de que as súas comunicacións poidan ser recibidas por terceiros e non estean protexidas contra a divulgación polo privilexio de avogado-cliente ou outras doutrinas de privilexio, e aceptan non responsabilizar a Lawyers UAE neses casos. A información e os servizos proporcionados por Lawyers UAE son de natureza propietaria e o Usuario recoñece que non é un competidor de Lawyers UAE e acepta non compartir esa información con ningún competidor de Lawyers UAE. Ademais, aceptas que os danos monetarios por incumprimento desta sección poden non ser os adecuados e que os avogados dos Emiratos Árabes Unidos terán dereito a unha medida cautelar sen necesidade de depositar unha fianza. Esta sección sobrevivirá a calquera rescisión deste Acordo durante un período de dous (2) anos, ou mentres a información en cuestión siga sendo un segredo comercial segundo as leis e regulamentos aplicables, o período que sexa maior.

Consultas legais. Terceiros poden acceder ás consultas legais dos Usuarios ("Casos") sobre avogados dos Emiratos Árabes Unidos e/ou correo electrónico a avogados e non avogados de terceiros. Os usuarios non deben enviar nin publicar información que non queiran revelar ao público. Os avogados que non o representen, os que non sexan avogados e os membros do público poden ver os casos. Os casos poden estar desprotexidos contra a divulgación polo privilexio avogado-cliente ou a doutrina do produto de traballo. Prohíbese enviar información confidencial ou incriminatoria que poida ser utilizada na súa contra como proba ou como admisión de responsabilidade civil ou penal. Os usuarios que envían casos aceptan ser contactados por avogados e terceiros, incluídos os avogados dos Emiratos Árabes Unidos. Terceiros poden acceder ás respostas dos avogados e/ou enviar correos electrónicos a terceiros, incluídos avogados e non avogados. Non obstante, Lawyers UAE resérvase o dereito de non publicar, non enviar por correo electrónico nin editar ou eliminar ningún caso, e tamén nos reservamos o dereito de non publicar, non enviar por correo electrónico nin editar ou eliminar ningunha resposta a ningún caso. En avogados dos Emiratos Árabes Unidos, ás veces os usuarios que realizan consultas poden denominarse "Clientes" e os usuarios avogados ás veces poden denominarse "Avogado", "Avogado" ou "O teu avogado" ou "O teu avogado". Non obstante, se existe realmente unha relación avogado-cliente pode ser unha cuestión fáctica que varía de xurisdición a xurisdición, e o uso destes termos en Lawyers Emiratos Árabes Unidos non debe interpretarse como unha representación por parte de Lawyers Emiratos Árabes Unidos de que existe unha relación de avogado cliente.

Consultas iniciais de alcance limitado. Os usuarios poden participar en consultas iniciais de alcance limitado sobre avogados dos Emiratos Árabes Unidos por unha taxa. Os avogados dos Emiratos Árabes Unidos poden utilizarse para enviar comunicacións e pagos para consultas iniciais de alcance limitado entre un usuario que realiza a consulta e un usuario avogado. A taxa pode ser preautorizada, procesada, transferida ou reembolsada da forma que Lawyers Emiratos Árabes Unidos considere apropiada ao seu exclusivo e absoluto criterio. O pago non dá dereito aos usuarios consultantes a recibir unha consulta inicial ou outros servizos dun avogado-usuario. Os usuarios que realizan consultas recoñecen que un usuario avogado ten dereito a revogar unha oferta para unha consulta inicial antes ou despois de realizar o pago por calquera motivo, incluíndo, entre outros: a identificación dun conflito de intereses real ou potencial, conflitos de programación, ou se o avogado-Usuario considera que non posúe os coñecementos necesarios para prestar consulta ao Usuario-consultante. Os Usuarios aceptan que calquera consulta sobre Lawyers Emiratos Árabes Unidos se limita no seu alcance a un asesoramento preliminar baseado na información publicada polo Usuario que realiza a consulta no sitio web de Lawyers Emiratos Árabes Unidos. O usuario que realiza a consulta comprende e recoñece que calquera consello recibido é de carácter preliminar e non actúa como substituto dunha consulta presencial e da revisión completa do asunto por parte dun avogado cualificado. Ademais, o usuario que realiza unha consulta comprende e recoñece que, no momento dunha consulta inicial sobre avogados dos Emiratos Árabes Unidos, o avogado usuario non ten acceso a toda a información necesaria para proporcionarlle asesoramento xurídico completo ao usuario e que calquera consello recibido por o Usuario-consultante é, polo tanto, de carácter preliminar. O avogado-Usuario non terá a obriga de prestar servizos xurídicos máis aló da consulta inicial de alcance limitado. Se un usuario que realiza a consulta decide contratar servizos adicionais dun usuario avogado en avogados dos Emiratos Árabes Unidos, o usuario que realiza a consulta deberá solicitar a entrada dun contrato de servizos xurídicos por escrito que detalle os termos e condicións da representación, incluíndo todas as taxas, gastos e outras obrigas. Todas as partes recoñecen que Lawyers Emiratos Árabes Unidos non é parte de ningunha representación que poida producirse máis aló da consulta inicial de alcance limitado e aceptan indemnizar a Lawyers Emiratos Árabes Unidos por calquera disputa que xurda desta representación.

Membro de avogado. Os usuarios de avogados poden crear un perfil de avogados dos Emiratos Árabes Unidos e realizar consultas sobre avogados dos Emiratos Árabes Unidos. Os ingresos dunha consulta inicial pagada poderán ser depositados na conta bancaria seleccionada polo avogado-Usuario. Os beneficios aos que ten dereito cada avogado-Usuario poden depender do plan de adhesión seleccionado polo avogado-Usuario. Os usuarios avogados poden cancelar a súa adhesión en calquera momento e non teñen dereito a un reembolso proporcional ou doutro tipo. Os usuarios de avogados recoñecen e aceptan que Lawyers UAE ten dereito a revisar os beneficios de cada plan de adhesión en calquera momento e que o único recurso do usuario avogado a tales revisións é cancelar a súa adhesión.

Taxas de servizo. Os avogados dos Emiratos Árabes Unidos e ou os seus afiliados poden deducir as taxas de servizo dos pagos realizados polos usuarios que consultan as consultas en función do nivel de adhesión dos usuarios dos avogados. As tarifas de servizo poden ser igual ao 50% para consultas con Membros Básicos e ao 20% para Membros Profesionais. As taxas de servizo baséanse nos servizos de mercadotecnia e tecnoloxía proporcionados por Lawyers UAE. Os usuarios aceptan que as tarifas do servizo son xustas e razoables. Os avogados dos Emiratos Árabes Unidos poden cambiar as tarifas das taxas de servizo en calquera momento por calquera motivo ao seu exclusivo e absoluto criterio.

Pagamentos. Os avogados dos Emiratos Árabes Unidos procesan os pagos mediante a plataforma de pagos en liña Stripe. Todos os usuarios que realizan ou reciben pagos a través de Lawyers UAE aceptan as condicións de servizo de Stripe que se atopan en www.stripe.com ou www.paypal.com. Para garantir un servizo ininterrompido e permitir que os usuarios adquiran produtos e servizos adicionais comodamente, Lawyers UAE e/ou Stripe ou PayPal poden almacenar o seu método de pago no arquivo. Teña en conta que é a súa responsabilidade manter a información de facturación actual no arquivo de Lawyers UAE. Os servizos de procesamento de pagos para usuarios de Lawyers Emiratos Árabes Unidos son proporcionados por Stripe ou PayPal e están suxeitos ao Contrato de contas conectadas de Stripe, que inclúe as Condicións de servizo de Stripe (colectivamente, o "Acordo de servizos de Stripe"). Ao aceptar estas condicións ou seguir operando como Usuario en Lawyers Emiratos Árabes Unidos, aceptas estar obrigado polo Contrato de servizos de Stripe ou Paypal, xa que Stripe pode modificar o mesmo de cando en vez. Como condición para que Lawyers Emiratos Árabes Unidos permita os servizos de procesamento de pagos a través de Stripe, aceptas proporcionar a Lawyers Emiratos Árabes Unidos información precisa e completa sobre ti e a túa empresa, e autorizas a Lawyers Emiratos Árabes Unidos a compartila e a información de transaccións relacionadas co teu uso dos servizos de procesamento de pagos proporcionados. por Stripe ou Paypal.

Deberes do avogado en materia de conflitos, competencia e licenza. Todos os avogados-usuarios deben asegurarse de que non hai conflitos de intereses e de que o avogado-usuario é capaz de prestar con competencia a consulta inicial solicitada. A taxa aboada polo Usuario consultante non se aboa ao avogado Usuario ata que se realice a consulta inicial. Así, se algún problema impide que o avogado poida prestar a consulta inicial, o avogado-Usuario ten a obriga de concluír rapidamente a consulta inicial o antes posible e permitir que o Usuario-consultante reciba o reembolso e/ou seleccione outro. avogado-Usuario. Todos os avogados-Usuarios garanten que teñen licenza para exercer a avogacía e están en bo estado cun ou máis colexios de avogados estatais nos Emiratos Árabes Unidos ou Dubai no momento de crear unha conta de avogados dos Emiratos Árabes Unidos e no momento de ofrecer e prestar servizos de consulta a consulta-Usuarios. Os usuarios de avogados aceptan que deixarán de ofrecer e prestar servizos na plataforma de Lawyers UAE e retirarán inmediatamente a súa conta de Lawyers UAE se a súa licenza para exercer a avogacía é suspendida ou revogada.

Outros deberes do avogado. Ademais dos deberes anteriores en relación aos conflitos, competencias e licenzas, os avogados-Usuarios aceptan que se ofrecen unha consulta legal inicial sobre avogados dos Emiratos Árabes Unidos, responderán ás consultas dos usuarios de forma rápida e dilixente. Os usuarios avogados aceptan que completarán as consultas iniciais e enviarán o tempo facturable dentro de tres (3) días despois de que o cliente preautorice o pago seleccionando a opción Tempo de envío na páxina de Mensaxes, incluíndo o historial de chat co Usuario que realiza a consulta. Os avogados-usuarios recoñecen que perderán calquera dereito a recibir un pagamento se non completaron a consulta inicial e non entregaron o prazo no prazo. Os avogados-usuarios recoñecen que a satisfacción do usuario que realiza a consulta está garantida e que non se pagarán os cargos que se disputen por calquera motivo.

Aviso de Ética do Procurador. Se vostede é un avogado que participa nalgún aspecto deste sitio web, recoñece que as Regras de conduta profesional das xurisdicións onde ten licenza ("Regras") aplícanse a todos os aspectos da súa participación e que cumprirá estas Regras. Estas regras inclúen, entre outras, as normas relativas á confidencialidade, á publicidade, á solicitude de clientes, á práctica non autorizada do dereito e á terxiversación dos feitos. Os avogados dos Emiratos Árabes Unidos declinan toda responsabilidade polo cumprimento destas regras. Os usuarios aceptan indemnizar aos avogados dos Emiratos Árabes Unidos por calquera violación ética por parte dos avogados que utilicen este sitio web. Os avogados comprométense a manter toda a información e comunicacións obtidas a través deste sitio web de forma estritamente confidencial, incluída, entre outras, a información propietaria relativa aos servizos de Lawyers EAU.

Política de Privacidade. Protexer a súa privacidade é moi importante para os avogados dos Emiratos Árabes Unidos. Revisa a nosa Política de privacidade, que explica como os avogados dos Emiratos Árabes Unidos tratan a túa información persoal e protexe a túa privacidade.

Limitacións de uso. O contido deste sitio web é exclusivamente para o seu uso persoal e non para explotación comercial. Non pode usar este sitio web para determinar a elegibilidade dun consumidor para: (a) crédito ou seguro para fins persoais, familiares ou domésticos; (b) emprego; ou (c) unha licenza ou beneficio do goberno. Non pode descompilar, facer enxeñería inversa, desmontar, alugar, arrendar, prestar, vender, sublicenciar nin crear obras derivadas desde este sitio web. Tampouco pode usar ningún software de control ou descubrimento de rede para determinar a arquitectura do sitio, nin extraer información sobre o uso, identidades individuais ou usuarios. Non pode empregar ningún robot, araña, outro software ou dispositivo automático ou proceso manual para supervisar ou copiar o noso sitio web ou o contido sen o noso permiso previo por escrito. Non pode usar este sitio web para transmitir comunicacións falsas, enganosas, fraudulentas ou ilegais. Non pode copiar, modificar, reproducir, volver publicar, distribuír, mostrar ou transmitir con fins comerciais, sen ánimo de lucro ou para fins públicos todo ou parte deste sitio web, excepto na medida permitida anteriormente. Non pode usar nin exportar nin reexportar este sitio web nin ningunha parte do mesmo, nin o contido en violación das leis e regulamentos de control de exportacións dos Estados Unidos de América. Prohíbese o uso non autorizado deste sitio web ou do seu contido.

Non hai uso ilegal ou prohibido. Como condición para o seu uso do sitio web de Lawyers Emiratos Árabes Unidos, garante a Lawyers UAE que non utilizará o sitio web de Lawyers Emiratos Árabes Unidos para ningún propósito ilegal ou prohibido por estes termos, condicións e avisos. Non pode usar o sitio web de Lawyers UAE de ningún xeito que poida danar, desactivar, sobrecargar ou prexudicar o sitio web de Lawyers UAE ou interferir co uso e disfrute do sitio web de Lawyers UAE por parte doutras partes. Non pode obter nin tentar obter ningún material ou información a través de ningún medio que non estea dispoñible ou proporcionado intencionalmente a través dos sitios web de Lawyers EAU. Os avogados dos Emiratos Árabes Unidos só poden ser utilizados polos Usuarios que realizan consultas e os Usuarios avogados para realizar consultas legais en liña iniciais. Queda terminantemente prohibido calquera uso por parte de Usuarios que non sexan Usuarios consultantes ou Usuarios avogados que non se limite á realización de consultas legais iniciais en liña.

Os nosos dereitos e responsabilidades. Lawyers UAE non é o editor nin o autor das comunicacións legais nin do contido deste sitio web. É un lugar de comunicación entre Usuarios. Os avogados dos Emiratos Árabes Unidos non teñen a responsabilidade de revisar, editar ou aprobar as comunicacións. Aínda que non podemos facer unha garantía absoluta da seguridade do sistema, Lawyers UAE toma medidas razoables para manter a seguridade. Se tes motivos para crer que se infrinxiu a seguridade do sistema, ponte en contacto connosco por correo electrónico para obter axuda. Se o persoal técnico de Lawyers UAE considera que os ficheiros ou procesos que pertencen a un membro supoñen unha ameaza para o correcto funcionamento técnico do sistema ou para a seguridade doutros membros, Lawyers UAE resérvase o dereito de eliminar eses ficheiros ou deter eses procesos. Se o persoal técnico de Lawyers Emiratos Árabes Unidos sospeita que un nome de usuario está a ser utilizado por alguén que non está autorizado polo usuario axeitado, Lawyers Emiratos Árabes Unidos pode desactivar o acceso a ese usuario para preservar a seguridade do sistema. Os avogados dos Emiratos Árabes Unidos teñen o dereito, ao noso exclusivo e absoluto criterio, de (i) editar, redactar ou modificar calquera contido, (ii) volver categorizar calquera contido para colocalo nun lugar máis apropiado ou (iii) pre-screen ou eliminar calquera contido que se determine que é inadecuado ou que infrinxe estes termos de uso, incluíndo, entre outros, contido que conteña linguaxe ofensiva e anuncios. Lawyers UAE resérvase o dereito de rexeitar o servizo a calquera persoa e cancelar o acceso do usuario en calquera momento. Vostede acepta que Lawyers UAE non ten a responsabilidade de manter ou producir os datos que se publiquen ou almacenen en Lawyers UAE. Vostede acepta que Lawyers UAE non terá a obriga de producir ou proporcionar información ou datos publicados sobre Lawyers UAE a vostede ou a terceiros por ningún motivo.

Os seus dereitos e responsabilidades. Vostede é legal e éticamente responsable de calquera comunicación que publique ou transmita utilizando este sitio web. Vostede é responsable de respectar os dereitos dos demais, incluídos os dereitos de propiedade intelectual (dereitos de autor, patentes e marcas rexistradas), o dereito á privacidade e o dereito a non ser calumniado ou calumniado. Dás permiso a Lawyers UAE para calquera traballo que crees neste sitio web como parte do proceso de copia de seguranza normal. Tes dereito a eliminar calquera das túas obras do sitio web en calquera momento. Enviar contido para calquera actividade ilegal é unha violación destas Condicións de uso. Lawyers UAE está aberto a membros de todo o mundo, e Lawyers UAE non pode garantir que non terá problemas legais noutras xurisdicións sobre as súas comunicacións. Se tes unha queixa sobre o comportamento ou as comunicacións doutro Usuario, é a túa responsabilidade intentar resolver o conflito, normalmente contactando directamente con esa persoa, se é posible. Normalmente, os avogados dos Emiratos Árabes Unidos non desempeñarán un papel na mediación dos conflitos entre vostede e outros usuarios. Lawyers UAE non se responsabiliza do teu comportamento nin do doutros Usuarios. Sen prexuízo do anterior, se xorde tal queixa ou conflito, o Usuario ou Usuarios poderán solicitar a intervención de Lawyers UAE e intentar resolver unha disputa. Calquera solicitude deste tipo non é unha garantía de que Lawyers UAE (i) intervirá, (ii) intervirá de xeito oportuno, (iii) resolverá a disputa a favor dunha parte ou doutra ou (iv) resolverá con éxito a situación. A decisión de intervir correspóndelle a Lawyers UAE, ao noso exclusivo e absoluto criterio. O teu acceso a Lawyers UAE só é para o teu uso persoal. Se queres redistribuír as comunicacións que atopes neste sitio web, é a túa responsabilidade obter o permiso do autor da comunicación (e de calquera outra persoa con dereitos). Aceptas axudar a protexer a túa conta e a seguridade doutros usuarios protexendo o teu contrasinal. Se tes motivos para crer que o teu contrasinal se viu comprometido ou se produciu algún uso non autorizado da túa conta, aceptas poñerte en contacto con Lawyers UAE o antes posible.

Contido inadecuado. Ao acceder ao sitio web, acepta non cargar, descargar, mostrar, realizar, transmitir ou distribuír de calquera outra forma ningún contido que: (i) sexa calumnioso, difamatorio, obsceno, pornográfico, abusivo ou ameazante; (b) defende ou fomenta condutas que poidan constituír un delito penal, dar lugar a responsabilidade civil ou violar calquera outra lexislación ou normativa local, estatal, nacional ou estranxeira aplicable; ou (c) anuncia ou solicita fondos ou é unha solicitude de bens ou servizos. Lawyers UAE resérvase o dereito de cancelar ou eliminar ese material dos seus servidores. Os avogados dos Emiratos Árabes Unidos cooperarán plenamente con calquera funcionario ou axencia de aplicación da lei na investigación de calquera infracción destas Condicións de uso ou de calquera lei aplicable. Renuncia ao dereito de solicitar ou citar rexistros de Lawyers UAE, incluíndo, entre outros, calquera información ou datos que se publiquen en Lawyers UAE por calquera motivo.

Ligazóns a sitios web de terceiros. Este sitio web pode conter ligazóns a sitios web controlados por outras partes que non sexan Lawyers UAE. Os avogados dos Emiratos Árabes Unidos poden proporcionar ligazóns a outras citas ou recursos cos que non estean afiliados. Lawyers Emiratos Árabes Unidos non se fai responsable e non avala nin acepta ningunha responsabilidade pola dispoñibilidade, contidos, produtos, servizos ou uso de calquera sitio web de terceiros, calquera sitio web ao que se acceda desde o mesmo ou calquera cambio ou actualización destes sitios. Os avogados dos Emiratos Árabes Unidos non garanten o contido ou a calidade dos produtos ou servizos proporcionados por tales sitios. Lawyers Emiratos Árabes Unidos non se fai responsable da transmisión por Internet ou de calquera outra forma de transmisión recibida de calquera sitio web de terceiros. A inclusión de calquera ligazón non implica o respaldo por parte de Lawyers UAE do sitio web de terceiros, nin implica que Lawyers UAE patrocina, está afiliado ou asociado con, garante ou está legalmente autorizado para usar calquera nome comercial, marca rexistrada, logotipo, selo legal ou oficial, ou símbolo con copyright que se pode reflectir nas ligazóns. Vostede recoñece que asume todos os riscos asociados co acceso e uso do contido proporcionado nun sitio web de terceiros e acepta que Lawyers UAE non se fai responsable de ningunha perda ou dano de calquera tipo que poida sufrir ao tratar con terceiros.

Propiedade. Este sitio web lawyersuae.com ou Lawyers UAE é propiedade e está operado por Amal Khamis Advocates & Legal Consultants. Todos os dereitos, títulos e intereses dos materiais proporcionados neste sitio web, incluíndo, entre outros, información, documentos, logotipos, gráficos, sons e imaxes son propiedade de Lawyers UAE ou dos seus respectivos autores, desenvolvedores ou provedores de terceiros. Salvo disposición expresa en contrario por parte de Lawyers Emiratos Árabes Unidos, ningún material pode ser copiado, reproducido, republicado, descargado, cargado, publicado, mostrado, transmitido ou distribuído de ningún xeito e nada deste sitio web se interpretará como que outorga ningunha licenza baixo ningún dos dereitos de Lawyers UAE. dereitos de propiedade intelectual, xa sexa por preclusión, implicación ou doutro xeito. Calquera dereito non expresamente concedido aquí está reservado polos avogados dos Emiratos Árabes Unidos ou por Amal Khamis Advocates & Legal Consultants.

Dereitos de autor. Todo o deseño do sitio web, o texto, os gráficos, a selección e a súa disposición son propiedade de Amal Khamis Advocates & Legal Consultants, TODOS OS DEREITOS RESERVADOS.

MARCA. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants, todas as imaxes e texto, e todas as cabeceiras de páxina, gráficos personalizados e iconas de botóns son marcas de servizo, marcas comerciais e/ou vestimenta comercial de Amal Khamis Advocates & Legal Consultants. Todas as outras marcas comerciais, nomes de produtos e nomes de empresas ou logotipos citados aquí son propiedade dos seus respectivos propietarios.

Exención de responsabilidade. A información, o software, os produtos e os servizos incluídos ou dispoñibles a través do sitio web lawyersuae.com poden incluír imprecisións ou erros tipográficos. Os cambios engádense periodicamente á información aquí. Lawyers UAE e/ou os seus afiliados poden facer melloras e/ou cambios no sitio web lawyersuae.com en calquera momento. Non se debe confiar nos consellos recibidos a través do sitio web de Lawyers Emiratos Árabes Unidos para decisións persoais, médicas, legais ou financeiras e debes consultar a un profesional axeitado para obter consellos específicos adaptados á túa situación. Lawyers UAE e/ou os seus afiliados non fan ningunha declaración sobre a idoneidade, fiabilidade, dispoñibilidade, puntualidade e precisión da información, software, produtos, servizos e gráficos relacionados contidos no sitio web lawyersuae.com para ningún propósito. Na medida en que o permita a lexislación aplicable, toda esa información, software, produtos, servizos e gráficos relacionados ofrécense "tal cual" sen garantía nin condición de ningún tipo. Os avogados dos Emiratos Árabes Unidos e/ou os seus afiliados renuncian a todas as garantías e condicións con respecto a esta información, software, produtos, servizos e gráficos relacionados, incluídas todas as garantías ou condicións implícitas de comerciabilidade, idoneidade para un fin determinado, título e non infracción. Na medida en que o permita a lexislación aplicable, en ningún caso Lawyers UAE e/ou os seus afiliados serán responsables de ningún dano directo, indirecto, punitivo, incidental, especial, consecuente ou de calquera dano, incluíndo, sen limitación, danos por perda de uso. , datos ou beneficios, derivados ou relacionados de calquera xeito co uso ou rendemento do sitio web de lawyersuae.com, coa demora ou a imposibilidade de utilizar o sitio web de lawyersuae.com ou servizos relacionados, a prestación ou a falla de prestación de servizos, ou para calquera información, software, produtos, servizos e gráficos relacionados obtidos a través do sitio web lawyersuae.com, ou doutro xeito derivado do uso do sitio web de lawyersuae.com, xa sexa baseado en contrato, agravio, neglixencia, responsabilidade estrita ou doutro xeito, mesmo se se avisou a Lawyers UAE ou a algunha das súas filiales da posibilidade de danos. Dado que algúns estados ou xurisdicións non permiten a exclusión ou a limitación da responsabilidade por danos consecuentes ou incidentais, é posible que a limitación anterior non se aplique a vostede. Se non estás satisfeito con algunha parte do sitio web de lawyersuae.com ou con calquera destas condicións de uso, o teu único e exclusivo remedio é deixar de usar o sitio web de lawyersuae.com.

Sen garantía. O sitio e todos os materiais, documentos ou formularios proporcionados no seu uso ou mediante o seu uso ofrécense "tal e como está" e "según está dispoñible". Na máxima medida permitida pola lei, Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ou Lawyers Emiratos Árabes Unidos renuncia expresamente a todas as garantías de calquera tipo, xa sexan expresas ou implícitas, incluídas, entre outras, as garantías implícitas de comerciabilidade, adecuación para un fin determinado, título e non. infracción. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ou Lawyers UAE non garante que: (a) o sitio ou os materiais satisfagan os seus requisitos; (b) o sitio ou os materiais estarán dispoñibles de forma ininterrompida, oportuna, segura ou sen erros; (c) os resultados que se poidan obter do uso do sitio, ou de calquera material ofrecido a través do sitio, serán precisos ou fiables; ou (d) a calidade de calquera produto, servizo, información ou outro material adquirido ou obtido por vostede a través do sitio ou en función dos materiais satisfará as súas expectativas. A obtención de calquera material mediante o uso do sitio realízase baixo a súa propia discreción e baixo o seu propio risco. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ou Lawyers UAE non terá ningunha responsabilidade por ningún dano no seu sistema informático ou perda de datos que resulte da descarga de calquera contido, material, información ou software.

Limitación de responsabilidade e indemnización. Indemnizará a Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ou Lawyers Emiratos Árabes Unidos e aos seus oficiais, directores, empregados e axentes e indemnizará a Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ou Lawyers Emiratos Árabes Unidos por calquera dano indirecto, punitivo, especial, incidental ou consecuente, sexa como sexa. xurdir (incluídos os honorarios dos avogados e todos os custos e gastos relacionados de litixios e arbitraxes, ou en xuízo ou en apelación, se é o caso, independentemente de que se institúa ou non un litixio ou arbitraxe), xa sexa nunha acción de contrato, neglixencia ou outra acción ilícita, ou derivados de ou en conexión con este acordo, incluíndo, sen limitación, calquera reclamación por danos persoais ou danos á propiedade, derivado deste acordo e calquera violación de calquera leis, estatutos, normas ou regulamentos federais, estatais ou locais, aínda que os avogados Os Emiratos Árabes Unidos foron previamente informados da posibilidade de tal dano. Se existe responsabilidade por parte de Lawyers UAE, esta limitarase ao importe pagado polos produtos e/ou servizos, salvo o permitido segundo o acordo de arbitraxe destas condicións de uso, e en ningún caso haberá consecuencias. ou danos punitivos. Algúns estados non permiten a exclusión ou a limitación de danos incidentais ou consecuentes, polo que é posible que a limitación ou exclusión anterior non se aplique. En ningún caso Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ou Lawyers Emiratos Árabes Unidos, as súas empresas relacionadas ou os respectivos directores, oficiais, membros, empregados, accionistas, afiliados, socios de distribución ou axentes de cada unha destas empresas serán responsables dos gastos legais ou indirectos, especiais, danos consecuentes, incidentais, exemplares ou punitivos de calquera tipo (incluíndo, sen limitación, calquera dano por perda de ingresos, beneficios, uso ou datos), non obstante, causado, xa sexa por incumprimento do contrato, neglixencia ou baixo calquera outra teoría legal, sexa previsible ou non e se Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ou avogados dos Emiratos Árabes Unidos foi informado ou non da posibilidade de tal dano e sen prexuízo da falla do propósito esencial de calquera remedio limitado. Os usuarios aceptan que estas limitacións de responsabilidade se acordan nas asignacións de risco e quedan reflectidas nas tarifas acordadas polas partes. As limitacións de responsabilidade establecidas neste Acordo son elementos fundamentais da base do acordo e as partes non celebrarían ningún acordo legal para prestar o servizo sen o acordo destas limitacións. EXCEPTO DAS OBRIGAS DE INDEMNIZACIÓN DO USUARIO A AVOCADOS E CONSULTORES XURÍDICOS Amal Khamis BAIXO ESTE CONTRATO, A RESPONSABILIDADE DE CADA PARTES COA OUTRAS NON SUPERARÁ O IMPORTE TOTAL PAGADO POLO USUARIO AOS AVOGADOS Emiratos Árabes Unidos SOBRE OS TRES ANTERIORIDADES E AS OUTRAS PARTES. NON SUPERARÁ OS MIL DIRHAMS (1,000.00 AED).

Elección da lei. Ao utilizar este sitio web, acepta expresamente que os seus dereitos e obrigas se rexirán e interpretaranse de acordo coas leis dos Emiratos Árabes Unidos, excluíndo as súas regras de elección da lei. Calquera acción legal ou procedemento relacionado co seu acceso ou uso do sitio web réxese polo Acordo de Arbitraxe nestes termos de uso. Estes termos de uso exclúen e declinan expresamente os termos da Convención da ONU sobre contratos para a venda internacional de mercadorías, que non se aplicarán a ningunha transacción realizada a través deste sitio web ou que implique doutro xeito.

Resolución de disputas; Arbitraxe. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ou Lawyers Emiratos Árabes Unidos e acepta tentar resolver todas as disputas de forma informal durante 30 días antes da solicitude de arbitraxe. No caso, non podemos resolver a disputa e pasaron polo menos 30 días desde que todas as partes foron notificadas da existencia da disputa, Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ou Lawyers Emiratos Árabes Unidos e aceptas arbitrar todas as disputas e reclamacións. entre nós ante un único árbitro. Os tipos de disputas e reclamacións que acordamos arbitrar pretenden ser interpretados de xeito amplo. Aplícase, sen limitación, ás reclamacións derivadas ou relacionadas con calquera aspecto da relación entre nós, xa sexa baseada en contrato, agravio, estatuto, fraude, terxiversación ou calquera outra teoría xurídica; reclamacións xurdidas antes destes ou calquera Condicións anteriores (incluíndo, pero non limitado a, reclamacións relacionadas coa publicidade); reclamacións que actualmente son obxecto de supostos litixios colectivos nos que non é membro dunha clase certificada; e reclamacións que poidan xurdir tras a extinción destes termos. Para os efectos deste Acordo de Arbitraxe, as referencias a "Avogados e Consultores Xurídicos ou Avogados de Amal Khamis Emiratos Árabes Unidos" "nós" e "nós" inclúen as nosas respectivas filiais, afiliados, axentes, empregados, predecesores en interese, sucesores e cesionarios, así como como todos os usuarios ou beneficiarios autorizados ou non autorizados de servizos ou produtos baixo estes termos ou calquera acordo previo entre nós. Non obstante o anterior, calquera das partes pode interpoñer unha acción individual ante un tribunal de pequenas demandas. Aceptas que, ao aceptar estas condicións, ti e Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ou Lawyers Emiratos Árabes Unidos renuncias ao dereito a un xuízo por xurado ou a participar nunha acción colectiva. Estas Condicións evidencian unha transacción ou o uso dun sitio web no comercio interestatal e, polo tanto, a Lei Federal de Arbitraxe rexe a interpretación e o cumprimento desta disposición. Esta disposición de arbitraxe sobrevivirá á finalización destes termos. Unha parte que pretenda presentar unha acción ante un tribunal de pequenas reclamacións ou solicitar arbitraxe debe enviar primeiro, por correo certificado dos Emiratos Árabes Unidos, un Aviso de disputa ("Aviso") por escrito á outra parte, que se dirixirá a: case@lawyersuae.com (o "Enderezo do aviso"), e debe enviarse unha copia electrónica por correo electrónico a raj@lawyersuae.com. O aviso debe (a) describir a natureza e a base da reclamación ou disputa e (b) expor o alivio específico que se busca ("Demanda"). Se Lawyers UAE e vostede non chegan a un acordo para resolver a reclamación dentro dos 30 días seguintes á recepción da notificación, vostede ou Lawyers UAE pode iniciar un procedemento de arbitraxe. Durante a arbitraxe, o importe de calquera oferta de liquidación feita por Lawyers UAE ou vostede non se comunicará ao árbitro ata que este determine o importe, se é o caso, ao que vostede ou Lawyers UAE teñen dereito. A arbitraxe rexerase polos Procedementos de Resolución de Disputas Comerciais e os Procedementos Suplementarios para Disputas Relacionadas con Consumidores da Arbitraxe dos Emiratos Árabes Unidos, modificados por estes termos, e será administrado pola AAA. O árbitro está obrigado a estes termos. O árbitro emitirá unha decisión escrita motivada suficiente para explicar os resultados esenciais de feito e as conclusións de dereito sobre as que se basea o laudo. As partes acordan que calquera laudo ou conclusión de feito ou conclusión de dereito que se faga nun arbitraxe sobre a súa disputa ou reclamación só se fará para os fins desa arbitraxe, e non pode ser utilizado por ningunha outra persoa ou entidade en ningún arbitraxe posterior de ningún. disputa ou reclamación que involucre Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ou avogados dos Emiratos Árabes Unidos. As partes acordan que, en calquera arbitraxe dunha disputa ou reclamación, ningunha das partes dependerá para o efecto exclusivo de ningún laudo ou conclusión de feito ou conclusión de dereito feita en calquera outro arbitraxe de calquera disputa ou reclamación á que Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ou Lawyers Emiratos Árabes Unidos era un partido. O árbitro só pode conceder medidas cautelares a favor de que a parte que solicite a axuda e só na medida necesaria para proporcionar unha medida xustificada pola demanda individual desa parte. TI E Amal Khamis OS AVOGADORES E CONSULTORES XURÍDICOS ACEPTAN QUE CADA UN PODE PRESENTAR RECLAMACIÓNS CONTRA O OUTRO SÓ NAS SÚAS CAPACIDADES INDIVIDUAIS E NON COMO DEMANDANTES OU MEMBROS DA CLASE DE NINGUNHA SUSPENDIDA CLASE OU PROCESO REPRESENTANTE OU EN CAPACIDADE DA XERALIDADE. O árbitro non terá o poder de cometer erros de lei ou razoamento xurídico, e as partes acordan que calquera sentenza xudicial pode ser liberada ou corrixida en apelación por calquera das partes ante un xulgado da xurisdición competente por tal erro. Cada parte asumirá os seus propios custos e taxas por calquera apelación. O árbitro non concederá reparación por exceso do que estes termos proporcionan nin outorgará danos punitivos ou outros danos non medidos por danos reais. Ademais, a menos que tanto vostede como Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ou avogados dos Emiratos Árabes Unidos acorden outra cousa, o árbitro non poderá consolidar as reclamacións de máis dunha persoa e non poderá presidir ningunha forma de representación ou procedemento colectivo. Se se comproba que esta disposición específica non é aplicable, a totalidade desta disposición arbitral será nula de pleno dereito. Todos os aspectos do procedemento de arbitraxe e calquera sentenza, decisión ou laudo do árbitro serán estritamente confidenciais, ademais de como parte dunha apelación a un xulgado da xurisdición competente. O árbitro, e non calquera tribunal ou axencia federal, estatal ou local, terá autoridade exclusiva para resolver calquera disputa relacionada coa interpretación, aplicabilidade, aplicabilidade ou formación deste acordo, incluíndo, pero non limitándose a calquera reclamación que todo ou calquera parte deste acordo é nulo ou anulable.

Terminación / restrición de acceso. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ou Lawyers UAE resérvase o dereito, ao seu exclusivo criterio, de rescindir o seu acceso ao sitio web lawyersuae.com e aos servizos relacionados ou a calquera parte destes en calquera momento e sen previo aviso.

Modificación. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ou Lawyers UAE resérvase o dereito de cambiar os termos, condicións e avisos en virtude dos cales se ofrece o sitio web de Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ou Lawyers UAE, incluídos, entre outros, os cargos asociados ao uso de Amal. Sitio web de Khamis Advocates & Legal Consultants ou Lawyers dos Emiratos Árabes Unidos. É a súa responsabilidade revisar estas Condicións de uso periodicamente para ver os cambios que se fagan sen previo aviso.

Recoñecemento. Ao usar os servizos de Amal Khamis Advocates & Legal Consultants ou Lawyers UAE ou acceder ao sitio lawyersuae.com, recoñeces que tes dezaoito (18) anos ou máis, que liches e entendes estes termos de uso e que aceptas estar ligado por eles.

Volver arriba