O branqueo de capitais exposto: como poden os avogados salvagardar a súa riqueza?

diñeiro blanqueo é o proceso de elaboración large sumas de diñeiro- xerado a través criminal actividades como o narcotráfico ou o financiamento do terrorismo—parecen proceder lexítimo fontes ou actividades. É un enorme problema global que avogados pode desempeñar un papel fundamental na loita.

Visión xeral do branqueo de capitais

 • lavado de diñeiro normalmente ocorre en tres etapas: localización, capase integración.
 • Durante localización, os criminais introducen primeiro no sistema financeiro lexítimo fondos "sucios" obtidos de actividades ilegais. Isto implica moitas veces a ruptura large cantidades en sumas máis pequenas que teñen menos probabilidades de levantar bandeiras vermellas.
 • No capas fase, o criminal participa en complexas transaccións financeiras para afastar o diñeiro do seu ilegal fonte. Isto usa métodos como transferencias bancarias no exterior ou canalización de diñeiro a través de shell empresas.
 • Finalmente, durante integración, os fondos volven a entrar na economía lexítima disfrazados de lexítimo fondos empresariais. Nesta fase, o criminal blanqueou o diñeiro con éxito.
 • Técnicas comúns utilizadas para lavado de diñeiro inclúen esquemas baseados no comercio, uso de casinos e transaccións inmobiliarias, creación de empresas fantasma e de fachada, smurfing e abuso de novos métodos de pago como as criptomoedas.
 • A escala de lavado de diñeiro a nivel mundial é masivo. Segundo algunhas estimacións, entre 800 e 2 millóns de dólares son branqueadas a nivel internacional cada ano, o que supón entre o 2% e o 5% do PIB mundial.
 • Bancos, as bolsas de diñeiro, os casinos, as axencias inmobiliarias, as bolsas de criptomoedas e mesmo os avogados poden activar accidentalmente o branqueo de diñeiro ao non realizar a debida dilixencia sobre transaccións e clientes sospeitosos, ademais de descoñecer varias tipos de fraudes en contabilidade que facilitan o proceso.

Consecuencias do branqueo de capitais

O branqueo de capitais facilita o crime organizado grave e ten impactos sociais moi negativos:

 • Ofrece financiamento esencial para perigosos criminal actividades como drogas tráfico, terrorista ataques, tratos de armas, corrupción e mesmo asasinatos.
 • A evasión fiscal masiva é crucial fondos públicos necesarios para infraestruturas, educación, programas de saúde e outros servizos públicos.
 • Distorsiona gravemente o comercio internacional e os datos económicos ao disfrazar a orixe e o destino fondos trasladaron fronteiras.
 • A inxección de miles de millóns de dólares lavados nos mercados inmobiliarios de luxo aumenta os custos da vivenda, empeorando a desigualdade e o sen teito.
 • Ao ocultar as identidades das persoas e ocultar a propiedade, facilita a corrupción do sector público, erosiona a rendición de contas e ameaza a seguridade nacional.

“O branqueo de capitais é o motor do crime organizado. Sen el, os imperios criminais de todo o mundo desmoronaríanse". – John Cassara, experto en branqueo de capitais e antigo oficial de intelixencia estadounidense

Para os individuos e empresas atrapados permitindo o branqueo de capitais, de forma consciente ou sen querelo, as consecuencias tamén son extremadamente graves:

 • Sancións económicas duras moitas veces en millóns de dólares por fallas sistemáticas nos controis AML.
 • Severo dano reputacional tanto para particulares como para entidades financeiras implicadas.
 • Posible conxelación ou incluso decomiso de calquera activo relacionado con ingresos do branqueo de capitais.
 • Penas de prisión prolongadas condenado por branqueo de capitais ou cargos financeiros relacionados.

Normativa contra o branqueo de capitais (AML).

Para combater este problema masivo e perigoso, a maioría dos países teñen unha ampla normativa e axencias centradas na detección e prevención do branqueo de capitais:

Os Emiratos Árabes Unidos teñen un marco legal sólido para loitar contra o branqueo de capitais, aliñado cos estándares internacionais, en particular coas recomendacións do Grupo de Acción Financeira (GAFI).

Lei AML (Decreto-Lei Federal No 20 de 2018): Esta é a lexislación principal para AML nos Emiratos Árabes Unidos. Define os delitos de branqueo de capitais e establece o marco legal para a prevención e sanción das actividades de branqueo de capitais. A lei abrangue unha ampla gama de delitos determinantes (delitos subxacentes que xeran fondos ilícitos) e aplícase a unha gran variedade de entidades, incluíndo institucións financeiras, empresas e profesións non financeiras designadas e organizacións sen ánimo de lucro.

Directrices do Banco Central: O Banco Central dos Emiratos Árabes Unidos emite directrices e circulares detalladas ás institucións financeiras, proporcionando un marco para a debida dilixencia dos clientes, o seguimento das transaccións e a notificación de transaccións sospeitosas. As entidades financeiras están obrigadas a establecer procedementos internos e sistemas de control para detectar e denunciar actividades sospeitosas.

Informar de transaccións sospeitosas: As entidades están obrigadas a informar de inmediato sobre calquera actividade sospeitosa de branqueo de capitais á Unidade de Intelixencia Financeira (FIU) dos Emiratos Árabes Unidos. A UIF opera baixo o Banco Central e é responsable de recibir, analizar e difundir información relacionada co posible branqueo de capitais ou financiamento do terrorismo.

Cooperación Internacional: Os Emiratos Árabes Unidos participan activamente nos esforzos internacionais para loitar contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo. Ratificou varios convenios internacionais e é membro da Comisión de loita contra o branqueo de capitais e loita contra o financiamento do terrorismo do Consello de Cooperación do Golfo.

Sancións e execución: A Lei AML prescribe sancións rigorosas para os delitos de branqueo de capitais, incluíndo multas e prisión. O poder xudicial e as axencias policiais dos Emiratos Árabes Unidos están facultados para investigar e perseguir casos de branqueo de capitais.

Seguimento e cumprimento continuos: As entidades financeiras e outras entidades obrigadas deben realizar un seguimento continuo das súas relacións comerciais e realizar unha dilixencia debida mellorada cando se identifiquen riscos máis elevados.

Avaliación e Xestión de Riscos: As entidades están obrigadas a realizar periódicamente avaliacións de risco para comprender e xestionar a súa exposición aos riscos de branqueo de capitais e financiamento do terrorismo.

Formación e Sensibilización: Os programas de adestramento periódicos son obrigatorios para os empregados das institucións financeiras e non financeiras para garantir que estean ao tanto das normativas ALD e poidan identificar e informar de forma eficaz as actividades sospeitosas.

Exemplos reais de accións de aplicación nos Emiratos Árabes Unidos demostran o compromiso do país coa loita contra o branqueo de capitais. Por exemplo, os Emiratos Árabes Unidos viron casos de alto perfil nos que as institucións financeiras foron multadas por incumprir as normativas AML.

A normativa AML dos Emiratos Árabes Unidos é ampla e deseñada para previr, detectar e perseguir as actividades de branqueo de capitais. Reflicten o compromiso do país para manter a integridade do seu sistema financeiro e a súa posición na comunidade internacional.

Non obstante, coa crecente complexidade dos esquemas de branqueo de capitais, aínda existen enormes lagoas regulamentarias que os avogados poden axudar a cubrir mediante a concienciación adecuada e a xestión proactiva do risco, apoiando Emiratos Árabes Unidos contra o branqueo de capitais iniciativas.

Un avogado de branqueo de capitais ofrece servizos xurídicos críticos relacionados con delitos financeiros complexos

O branqueo de capitais implica ocultar fondos ilícitos ou facelos parecer lexítimos mediante transaccións complexas. Permite aos criminais ocultar e utilizar os ingresos derivados de actividades ilegais como a fraude, a evasión fiscal ou o financiamento do terrorismo. Como loita global contra o branqueo de capitais (AML) intensifican as normativas, tanto as empresas como os particulares enfróntanse a duras sancións polo incumprimento ou a súa participación directa en esquemas de branqueo de capitais. Neste ámbito, os servizos de profesionais xurídicos especializados son absolutamente vitais.

Avogados de branqueo de capitais posuír coñecementos expertos sobre leis e regulamentos complexos que rexen complexos delitos financeiros nos Emiratos Árabes Unidos. Xa sexa representando a clientes que se enfrontan a cargos ou proporcionando asesoramento proactivo sobre o cumprimento, implementan unha serie de servizos esenciais. Isto inclúe guiar aos clientes a través das investigacións, construír defensas legais sólidas e aliñar os procedementos de AML con estritas expectativas regulamentarias.

Aplícanse sancións legais severas

As persoas condenadas por cargos de branqueo de capitais enfróntanse a graves repercusións penais a nivel mundial. As penas varían entre as xurisdicións, pero normalmente implican:

 • Sancións económicas substanciais ata o dobre do importe dos fondos lavados.
 • Activo completo despedimento incluíndo propiedade, coches, empresas e ingresos da conta bancaria.
 • Anos de prisión dependendo de factores como a cantidade de lavado e os antecedentes penais.

Para as empresas, as consecuencias inclúen fortes multas, licenzas operativas revogadas, corporacións disoltas e responsabilidade individual dos directores que cumpre. Facilitar conscientemente o branqueo de capitais tamén leva a profundos dano reputacional. Con capacidades avanzadas de seguimento financeiro, os fiscais consideran cada vez máis factible iniciar casos.

"O seu silencio é a súa arma, a confidencialidade dos seus clientes un escudo contra a xustiza". – Xuíz que preside un xuízo por branqueo de capitais

Por que importa a representación legal

Navegar polas investigacións e cargos de branqueo de capitais sen defensa xurídica experta é extremadamente precario. Segundo un avogado en Emiratos Árabes Unidos, avogado [[Hassan Elhais]], "O primeiro paso máis sensato é contratar a un profesional xurídico especializado". A súa comprensión profunda das normas de cumprimento financeiro resulta inestimable. Tamén proporcionan:

Resposta inmediata da investigación

 • Unha vez que as autoridades inician as investigacións, a rápida participación dos avogados axuda a elaborar narracións que cuestionan a lexitimidade das acusacións durante as fases iniciais.

Inspección de probas

 • A inspección exhaustiva das probas da acusación descobre inconsistencias para invalidar os cargos. Sen unha rápida análise xurídica despois da incautación, os activos que sosteñen as empresas e os medios de vida adoitan permanecer conxelados.

Persuadir aos fiscais

 • Os avogados cualificados negocian cos fiscais, destacando as debilidades probatorias e orientándoos cara a abandonar os casos ou reducir as penas.

Defensas da Sala

 • Defenden con rigor os clientes nos xulgados atacando forensemente as acusacións se persisten os cargos. Isto implica unha contestación exhaustiva da validez da proba cuestionable.

Orientación proactiva sobre obrigas AML

Ademais de sólidas defensas penais, os avogados de branqueo de capitais ofrecen orientación proactiva sobre os deberes legais en torno a regulacións complexas. Ofrecen consellos personalizados e mellores prácticas de cumprimento para detectar e previr o uso ilícito de canles lexítimos. Os elementos comúns inclúen:

 • Personalización dos procedementos de informes AML, auditorías internas e procesos de dilixencia debida aliñados coas últimas Orientación do GAFI.
 • Formar o persoal para identificar e informar rapidamente transaccións sospeitosas a través de SAR e outras canles de divulgación obrigatoria.
 • Validación periódica dos procesos KYC garantindo procedementos de selección de clientes contabilizar os cambios identificados riscos de branqueo de capitais e tipoloxías.

Áreas especializadas adicionais

Cun complexo coñecemento técnico e xurisdicional, os avogados de branqueo de capitais tamén axudan con áreas adicionais:

 • Axuda á recuperación de activos tras conxelación ou incautacións mediante litixio.
 • Apelante multas reguladoras sancións administrativas poñendo de manifesto os defectos de procedemento e a redacción de acordos transaccionales.
 • Defensa das solicitudes de extradición e asesoramento procedementos de cooperación internacional en investigacións transfronteirizas que abarcan varios países.
 • Avaliación forense de contas, contratos e intercambios para determinar as opcións de recuperación ou saída ao descubrir fondos de investidores ilícitos.

Elixir o asesor xurídico axeitado

Con coñecementos financeiros e xurídicos especializados cunha demanda tan alta, unha dilixencia debida coidadosa na selección dos avogados é prudente en función de parámetros como os niveis de experiencia no manexo de casos de AML para sectores específicos, estruturas de tarifas e historias xerais que garanten resultados favorables.

Os avogados de branqueo de capitais proporcionan asistencia altamente especializada, aproveitando a experiencia adquirida a partir dunha ampla exposición de casos e formación. Ao asesorar aos clientes e analizar transaccións complexas, cumpren unha función profundamente valiosa: aclarar obrigas e limitacións para as empresas ao tempo que protexen os dereitos individuais. As súas habilidades para defender ou procesar acusacións de delitos financeiros tamén inflúen moito nos resultados dos acusados.

En xeral, en ambientes con estándares normativos en constante cambio e responsabilidades penais en aumento, a contratación de asesores xurídicos de confianza en materia de cumprimento financeiro e asuntos relacionados de branqueo de capitais segue sendo absolutamente vital.

Volver arriba