Asalto e agresións nos Emiratos Árabes Unidos

Casos de asalto

A seguridade pública é unha prioridade nos Emiratos Árabes Unidos e o sistema xurídico do país adopta unha postura estrita contra os delitos de asalto e agresión. Estes delitos, que van desde ameazas de dano ata a aplicación ilícita da forza contra outros, están totalmente cubertos polo Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos. Desde simples asaltos sen factores agravantes ata formas máis graves como as agresións agravadas, as agresións ao pudor e os delitos sexuais, a lei ofrece un marco detallado que define estes delitos e prescribe castigos. Os Emiratos Árabes Unidos diferencian as cargas de asalto e de batería en función de elementos específicos como a ameaza e o dano real, o grao de forza empregado, a identidade da vítima e outros factores contextuais. Esta publicación do blog afonda nos matices de como se definen, categorizan e procesan estes crimes violentos, ao tempo que destaca as proteccións legais dispoñibles para as vítimas no sistema de xustiza dos Emiratos Árabes Unidos.

Equipados con esta guía legal, os acusados ​​de agresión ou agresión estarán moito mellor preparados para tomar decisións informadas e navegar nos seus casos penais. As apostas son altas, polo que consulta cun experto avogado defensor penal de inmediato segue sendo clave.

Como se define o asalto e a batería segundo a lei dos Emiratos Árabes Unidos?

Segundo a lei dos Emiratos Árabes Unidos, as agresións e as agresións son delitos criminais contemplados nos artigos 333-338 do Código Penal Federal. A agresión refírese a calquera acto que faga que outra persoa teme un dano inminente ou un intento de aplicar forza ilícitamente a outra persoa. A batería é a aplicación ilícita da forza a outra persoa.

As agresións poden adoptar moitas formas, incluíndo ameazas verbais, xestos que indican a intención de causar dano ou calquera comportamento que crea un temor razoable de contacto nocivo na vítima. A batería cobre golpes, golpes, toques ou aplicacións de forza ilícitas, aínda que non causen danos físicos. Ambos delitos levan penas de prisión e/ou multas en función da gravidade do delito.

É importante ter en conta que, segundo os principios da Sharia aplicados nos tribunais dos Emiratos Árabes Unidos, a definición de asalto e agresión pode interpretarse de forma máis ampla que as definicións de dereito común. O alcance da súa influencia nas definicións de asalto e batería pode variar dependendo do caso específico.

Tipos de casos de asalto e batería nos Emiratos Árabes Unidos

Despois de comprobar dúas veces o Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos e outras fontes legais oficiais, hai varios tipos principais de casos de agresión e agresións recoñecidos pola lei dos Emiratos Árabes Unidos:

 1. Asalto simple e batería – Abarca casos sen agravantes como o uso de armas ou causar lesións graves. O asalto simple implica ameazas ou intento de forza ilícita, mentres que a simple agresión é a aplicación ilícita da forza (artigos 333-334).
 2. Asalto agravado e batería – Estes delitos supoñen as agresións ou agresións cometidas con arma, contra determinadas persoas protexidas como funcionarios públicos, contra varias vítimas, ou con lesións físicas (artigos 335-336). As penas son máis severas.
 3. Agresión e agresión contra familiares – A lei dos Emiratos Árabes Unidos ofrece unha protección mellorada e sancións máis severas para estes delitos cando se cometen contra o cónxuxe, os parentes ou os membros do fogar (artigo 337).
 4. Asalto indecente – Abarca calquera agresión de carácter desleal ou indecente cometida mediante palabras, accións ou sinais contra unha vítima (artigo 358).
 5. Violación e agresión sexual – Relacións sexuais forzadas, sodomía, abuso sexual e outros delitos sexuais (artigos 354-357).

É fundamental ter en conta que os Emiratos Árabes Unidos aplican certos principios da lei Sharia ao xulgar estes casos. Factores como o grao de dano, o uso de armas e a identidade/circunstancias da vítima inflúen moito nos cargos e na condena.

Cales son os castigos por asalto e agresión nos Emiratos Árabes Unidos?

Os castigos por delitos de agresión e agresión nos Emiratos Árabes Unidos son os seguintes:

Tipo de infracciónCastigo
Asalto simple (artigo 333)Prisión de ata 1 ano (potencialmente menos) e/ou multa de ata 1,000 AED
Batería simple (artigo 334)Prisión de ata 1 ano e/ou multa de ata 10,000 AED
Agresión agravada (artigo 335)Prisión de 1 mes a 1 ano e/ou multa de 1,000 a 10,000 AED (a discreción do xuíz dentro do rango)
Batería agravada (artigo 336)Prisión de 3 meses a 3 anos e/ou multa de 5,000 a 30,000 AED (a discreción do xuíz dentro do rango)
Agresión/Agresión contra familiares (artigo 337)Prisión de ata 10 anos (ou potencialmente máis dura dependendo da gravidade) e/ou multa de ata 100,000 AED
Asalto indecente (artigo 358)Prisión de ata 1 ano e/ou multa de ata 10,000 AED
Agresión sexual (artigos 354-357)O castigo varía dependendo do feito específico e dos factores agravantes (posibilidades de prisión que van desde penas temporais ata perpetuas, ou mesmo a pena de morte en casos extremos)

Como diferencia o sistema xurídico dos Emiratos Árabes Unidos entre os delitos de agresión e asalto?

O sistema xurídico dos Emiratos Árabes Unidos establece unha clara distinción entre os delitos de agresión e agresión ao examinar os elementos específicos necesarios para establecer cada cargo segundo o Código Penal. Diferenciar estes dous delitos é fundamental xa que determina os cargos aplicables, a gravidade do delito e as penas consecuentes.

Un dos principais factores diferenciadores é se só houbo unha ameaza ou aprehensión de contacto nocivo (asalto) fronte a unha aplicación real de forza ilícita que resultou nun contacto ofensivo ou lesión corporal (batería). Para unha acusación de asalto, os elementos clave que deben ser probados inclúen:

 1. Un acto intencionado ou ameaza de forza por parte do acusado
 2. Creación de medo razoable ou aprehensión de contacto daniño ou ofensivo inminente na mente da vítima
 3. Aparente capacidade presente do acusado para realizar o acto ameazado

Aínda que non se producise ningún contacto físico, o acto intencionado que provocou a aprehensión de contacto nocivo na mente da vítima é motivo suficiente para unha condena por agresión segundo a lei dos Emiratos Árabes Unidos.

En cambio, para probar a carga da batería, o Ministerio Fiscal debe establecer que:

 1. O acusado cometeu un feito intencionado
 2. Este acto implicou unha aplicación ilícita da forza á vítima
 3. O acto provocou un contacto físico ofensivo ou danos/lesións corporais á vítima

Ao contrario do asalto que depende dunha ameaza, a batería require probas dun contacto ofensivo prexudicial real aplicado á vítima mediante a forza ilícita.

Ademais, o sistema xurídico dos Emiratos Árabes Unidos avalía factores como o grao de forza empregada, a extensión da lesión causada, a identidade da vítima (funcionario público, familiar, etc.), as circunstancias que rodearon o incidente e a presenza de elementos agravantes como o uso de armas. . Estas consideracións determinan se os delitos se clasifican como simples asaltos/batería ou formas agravadas que atraen castigos máis severos.

Cales son as proteccións legais para as vítimas de delitos de agresión e agresións nos Emiratos Árabes Unidos?

O sistema xurídico dos Emiratos Árabes Unidos ofrece unha serie de proteccións e mecanismos de apoio ás vítimas de delitos de agresión e agresión. Estes inclúen tanto medidas preventivas como recursos legais e dereitos das vítimas durante o proceso xudicial. Unha medida preventiva clave é a capacidade de obter ordes de afastamento contra posibles infractores. Os tribunais dos Emiratos Árabes Unidos poden emitir ordes que prohiban ao demandado contactar, acosar ou achegarse á vítima e a outras partes protexidas. O incumprimento destas ordes constitúe un delito penal.

Para as vítimas de violencia doméstica que implique agresión ou agresión por parte dos membros da familia, a Lei de protección contra a violencia doméstica dispón de refuxio e seguridade. Isto permite que as vítimas sexan colocadas en centros de asesoramento ou casas seguras lonxe dos seus maltratadores. Unha vez presentadas as acusacións, as vítimas teñen dereito a representación legal e poden presentar declaracións de impacto da vítima detallando o impacto físico, emocional e económico dos delitos. Tamén poden reclamar unha indemnización a través de demandas civís contra os infractores por danos como gastos médicos, dor/sufrimento, etc. A lei tamén ofrece proteccións especiais para as vítimas/testemuñas, como seguridade, privacidade, apoio de asesoramento e capacidade de testificar a distancia para evitar enfrontamentos cos delincuentes. Os nenos e outras vítimas vulnerables engadiron garantías como interrogatorios a través de expertos psicolóxicos.

En xeral, aínda que o sistema penal dos Emiratos Árabes Unidos segue centrado en garantir a disuasión mediante castigos estritos para tales delitos, hai un recoñecemento cada vez maior dos dereitos das vítimas e da necesidade de servizos de apoio.

VI. Defensas contra asalto e batería

Cando se enfronta a un asalto ou unha agresión aterradora alegacións, tendo unha experiencia avogado defensor penal na túa esquina executar a estratexia de defensa óptima pode marcar a diferenza.

As defensas comúns contra os cargos inclúen:

A. Autodefensa

Se te defendes dun medo razoable podes sufrir dano corporal inminente, uso de apropiado facer pode xustificarse baixo lei dos Emiratos Árabes Unidos. A reacción ten que ser proporcional ao perigo ameazado para que esta defensa triunfe. Tampouco pode haber oportunidade de retirarse con seguridade ou evitar o enfrontamento por completo.

B. Defensa dos demais

Do mesmo xeito que a defensa persoal, calquera persoa ten dereito lei dos Emiratos Árabes Unidos utilizar necesario facer para protexer a outro persoa contra un ameaza inmediata de dano se escapar non é unha opción viable. Isto inclúe a defensa dos estraños do ataque.

F. Incapacidade mental

As enfermidades mentais graves que inhiben gravemente a comprensión ou o autocontrol poden satisfacer requisitos de defensa así como en casos de agresión ou agresión. Non obstante, a incapacidade mental legal é complicada e difícil de demostrar.

A defensa exacta que se aplicará depende en gran medida do específico circunstancias de cada alegación. Un local experto avogado defensor poderá avaliar os feitos dispoñibles e desenvolver a estratexia de ensaio óptima. A representación solemne é fundamental.

VIII. Obtención de axuda xurídica

Facer fronte a cargos por agresión ou por agresión ameaza unha interrupción aterradora e desestabilizadora da vida a través de antecedentes penais duradeiros, cargas financeiras para defender o caso, perda de ingresos polo encarceramento e relacións persoais destruídas.

Con todo, coñecedor dilixente avogado defensor Intimamente familiarizados cos tribunais, fiscais, xuíces e estatutos penais locais, pode guiar coidadosamente aos acusados ​​a través da situación intensamente estresante protexendo dereitos, salvagardando a liberdade, desestimando reclamacións infundadas e asegurando os resultados máis favorables dun mal escenario.

A representación competente marca verdadeiramente a diferenza entre condenas que cambian profundamente a vida e resolver asuntos relativamente intactos cando están envoltos no poderoso poder do sistema de xustiza penal. Os avogados defensores locais con experiencia en calidade comprenden todos os pormenores de construír casos gañadores que beneficien aos seus clientes. Esa pericia gañada con moito esforzo e a defensa ardente sepáraos das alternativas mediocres.

Non te demores. Consulte inmediatamente cun avogado de defensa de asaltos e baterías altamente cualificado na súa xurisdición se se enfronta a tales cargos. Revisarán os detalles da detención, reunirán probas adicionais, falarán con todas as partes implicadas, investigarán a fondo os estatutos relevantes e os precedentes de xurisprudencia, negociarán cos fiscais, prepararán testemuñas, elaborarán argumentos xurídicos superiores e traballarán sen descanso na defensa da inocencia do cliente na sala do xulgado a través do xuízo se hai acordos. non se pode chegar.

Os principais avogados defenderon con éxito miles de casos de agresións e agresións ao longo de moitos anos practicando a lei de defensa penal nos tribunais locais. Ningún cargo trae resultados garantidos, pero a representación fai a diferenza beneficiando ás persoas do sistema.

Chámanos agora para unha cita urxente a + 971506531334 + 971558018669

Sobre o autor

12 pensamentos sobre "Ofensa de asalto e batería nos Emiratos Árabes Unidos"

 1. Avatar de Bryan

  Teño problemas na miña tarxeta de crédito ... non paguei máis dun mes por problemas económicos ... agora o banco cada certo tempo chámame a min e aos meus amigos da familia, incluso aos meus compañeiros de traballo ... antes de estar explicándoo e respondendo alí chamo, pero non sei como están tratando á persoa, berraron, trataron que ben chaman á policía, acosando e agora antes recibo mensaxes de internet ... incluso a miña familia e amigos que din ... señor. Bryan (esposa de @@@@) amablemente infórmaos de que é buscado por un caso penal presentado en Dubai polo cheque rebotado CID e a policía está coidando de que esta persoa o envíe ao outro amigo ... .. estaba a falar demasiado e a miña muller non pode durmir correctamente. Está embarazada e estou moi preocupada ... bec. Desta mensaxe en fb..todo o meu amigo e familia xa sabe e moi timido falar do que vou facer ... axúdame ... tamén podo presentar un caso
  aquí en Emiratos Árabes Unidos por este acoso ... tnxz e Deus ben te bendiga ...

 2. Avatar de Dennis

  Ola,

  Gustaríame buscar asesoramento legal sobre un caso que presentarei no xulgado de Sharjah. O meu caso ocorreu en Al Nahda, sharjah sobre unha agresión dun taxista de sharjah. É só un argumento normal que levou a pelexar e fun atraído e o condutor estruturoume varias veces na cara ata que a miña cellas quedou ferida e sangrou durante este asalto, levaba os lentes e foi retirada durante o golpe que lle lanzou. eu. A instancia tamén golpeou á miña muller mentres tenta calmar ao condutor entre nós. O informe médico e policial fíxose en Sharjah. Gustaríame buscar os procedementos para presentar este caso e as legalidades para facelo.

  Espero a súa pronta resposta,

  Grazas e saúdos,
  Dennis

 3. Avatar para jin

  Ola,

  Quere preguntarme se a miña empresa pode presentar un caso ausente por non saír. Xa estiven durante 3 meses xa que teño un caso policial por comprobación de rebotes. O meu pasaporte está coa miña compañía.

 4. Avatar para laarni

  Teño 1 compañeiro na empresa e non está a facer o seu traballo correctamente. en realidade temos algúns problemas persoais, pero ela mestura problemas persoais con problemas de traballo. Agora está acusándome de levar as obras persoalmente e estou a facerlle problemas, o cal non é certo. Díxome que sabe que a podo deixar saír da compañía, pero asegurará de que me pase algo malo e arrepentirame de que a poña aquí na nosa compañía. Neste caso, podo ir á policía e contarlles isto. Non teño probas escritas porque se dixeron directamente na miña cara. Quero asegurarme de que estarei a salvo en todas partes dentro ou fóra da oficina.

 5. Avatar para Tarek

  Hi
  Quero saber sobre levar unha demanda xudicial contra un banco.
  Atrasou os pagos bancarios debido a un atraso no pago de bonos da miña empresa; expliqueille que faría o pago da tarxeta pendente ao banco ao longo da semana pero seguen chamando. Varios empregados varias veces ao día. Deixei de responder ás chamadas e un dos empregados envíame un texto dicindo "paga ou se os teus datos serán compartidos coa Etihad Bureau para a lista negra"
  Isto parece unha ameaza e non o estou tomando demasiado ben.
  Cal é a demanda xudicial relacionada coas ameazas escritas?
  Grazas

 6. Avatar para Doha

  O meu veciño está constantemente acosándome, ela tamén intentou atragantarme unha vez. Ten algunha pelexa cunha amiga miña nunha rede social. Respondín a unha das publicacións dunha amiga que non era sobre ela nin sequera se mencionou o seu nome. e non era nada grave. Pero o meu veciño vén á miña porta e está a usar constantemente unha linguaxe abusiva. Os meus outros veciños tamén foron testemuñas dela facendo iso. Por favor, guíeme que debo facer e en que lei se aplica?

 7. Avatar para pinto

  O meu xerente ameazou con darme unha labazada a outros 20 empregados se non presento dous expedientes ao día seguinte. Chamoume unha mala palabra por non beber alcol nunha das festas da oficina. Tamén dixo a outro empresario que me pegase cando daba unha resposta incorrecta durante a sesión de preguntas e respostas do adestramento. Díxome que presentara os ficheiros o xoves. Teño medo de ir á oficina. Agora estou en liberdade condicional. Non sei que facer despois de gastar tanto en visados ​​e gastos de viaxe. Non teño cartos para darlle á empresa se me dan de baixa.

 8. Avatar para choi

  Estou nun piso para compartir. O compañeiro de piso está convidando a amigos no noso piso a beber, cantar un e son moi ruidosos. Se chamei á policía mentres están de festa, estou preocupado por outros compañeiros de piso xa que lin que, xa que compartir apartamento é ilegal, todas as persoas dentro do piso serán arrestadas. é verdade? Xa falei con esta persoa, pero esta persoa chegou a min despois de 4 días berrando e apuntando o dedo na cara.

 9. Avatar para Gerty Gift
  Regalos de Gerty

  O meu amigo tivo que facer un traballo de investigación sobre asaltos e eu preguntábame sobre os conceptos básicos de todo. Agradezo que mencione que o asalto non ten por que ser físico. Isto é algo do que non me decatei antes e deume moito que pensar.

 10. Avatar para legalbridge-admin
  legalbridge-administrador

  É probable que reciba unha multa e a policía pode pedirlle que pague as súas facturas médicas. O mellor é que nos visiten para saber máis.

Deixe un comentario

Enderezo de correo electrónico non será publicado. Os campos obrigatorios están marcados *

Volver arriba