Delitos financeiros nos Emiratos Árabes Unidos e as súas consecuencias

Refírese delito financeiro actividades ilegais que impliquen transaccións financeiras fraudulentas ou comportamentos deshonestos para beneficio financeiro persoal. É grave e empeora global cuestión que permite delitos como branqueo de capitais, financiamento do terrorismo, e máis. Esta guía completa examina os graves ameazas, de gran alcance impactos, máis recente tendencias, e máis eficaz solucións para loitar contra o crime financeiro en todo o mundo.

Que é o crime financeiro?

Delito financeiro engloba calquera delitos ilegais que implica a obtención diñeiro ou bens mediante engano ou fraude. As categorías principais inclúen:

 • lavado de diñeiro: Disfrazando as orixes e o movemento de fondos ilícitos de Actividades criminais.
 • Fraude: enganar a empresas, individuos ou gobernos para obter beneficios ou activos financeiros ilícitos.
 • cibercrime: roubo, fraude ou outro tipo de delitos habilitados pola tecnoloxía con fins de lucro financeiro.
 • Negociación de información privilegiada: Uso indebido da información da empresa privada para obter beneficios da bolsa.
 • Suborno/corrupción: Ofrecer incentivos como diñeiro en efectivo para influír nos comportamentos ou nas decisións.
 • Evasión fiscal: Non declarar ingresos para evitar ilegalmente o pago de impostos.
 • Financiamento do terrorismo: Proporcionar fondos para apoiar a ideoloxía ou actividades terroristas.

Diverso métodos ilegais axudar a ocultar a verdadeira propiedade ou orixes de diñeiro e outros activos. Os delitos financeiros tamén permiten delitos graves como o tráfico de drogas, o tráfico de persoas, o contrabando e moito máis. Tipos de incitación como axudar, facilitar ou conspirar para cometer estes delitos financeiros son ilegais.

As tecnoloxías sofisticadas e a conexión global permiten que o crime financeiro prospere. Con todo, dedicado global organizacións avanzan integrados solucións para combater esta ameaza criminal con máis eficacia que nunca.

Principais tipos de delitos financeiros nos Emiratos Árabes Unidos

Examinemos algunhas das principais formas de delitos financeiros que alimentan a economía subterránea global.

Lavado de cartos

proceso clásico of lavado de diñeiro implica tres etapas fundamentais:

 1. Colocación - Presentación fondos ilícitos no sistema financeiro principal a través de depósitos, ingresos comerciais, etc.
 2. Capas: ocultar o rastro do diñeiro a través de transaccións financeiras complexas.
 3. Integración - Integrar o diñeiro "limpo" na economía lexítima mediante investimentos, compras de luxo, etc.

O branqueo de capitais non só oculta o produto do crime senón que permite máis actividades delituosas. As empresas poden activalo inadvertidamente sen darse conta. En consecuencia, as normativas mundiais contra o branqueo de capitais (AML) obrigan aos bancos e outras institucións a que os bancos e outras institucións poidan loitar activamente contra o branqueo de capitais, obrigando a denunciar e cumprir procedementos máis estritos. Nun paso positivo, os Emiratos Árabes Unidos foron retirados da "lista gris" do Grupo de Acción Financeira (GAFI) en febreiro de 2024, o que significa o progreso do país no fortalecemento das súas regulacións ALD.

En consecuencia, global contra o branqueo de capitais (AML) a normativa obriga aos bancos e outras institucións a que os bancos e outras institucións teñan obrigas de denunciar máis estritas e procedementos de cumprimento para combater activamente o branqueo de capitais. As solucións de IA e aprendizaxe automática de nova xeración poden axudar a automatizar a detección de patróns de contas ou transaccións sospeitosas.

Fraude

Perdas globais para fraude de pago só superado 35 $ millóns en 2021. Diversas estafas de fraude aproveitan a tecnoloxía, o roubo de identidade e a enxeñaría social para facilitar transferencias ilegais de diñeiro ou acceder a financiamento. Os tipos inclúen:

 • Fraude con tarxeta de crédito/débito
 • Estafas de phishing
 • Compromiso de correo electrónico empresarial
 • Facturas falsas
 • Estafas románticas
 • Esquemas ponzi/pirámides
 • Fraude de identidade sintética
 • Fraude de toma de conta

A fraude viola a confianza financeira, causa angustia ás vítimas e aumenta os custos tanto para os consumidores como para os provedores financeiros. As técnicas de análise de fraude e de contabilidade forense axudan a descubrir actividades sospeitosas para que as institucións financeiras e as axencias policiais poidan investigar máis adiante.

"O crime financeiro florece na sombra. Brillar unha luz nos seus recunchos escuros é o primeiro paso para desmontala". - Loretta Lynch, ex fiscal xeral dos Estados Unidos

cibercrime

Os ciberataques contra institucións financeiras aumentaron un 238 % a nivel mundial entre 2020 e 2021. O crecemento das finanzas dixitais amplía as oportunidades para a tecnoloxía habilitada. ciberdelitos financeiros como:

 • Hacks de carteira/intercambio de criptomonedas
 • ATM jackpotting
 • Skimming de tarxeta de crédito
 • Roubo de credenciais da conta bancaria
 • Atacos de Ransomware
 • Ataques á banca móbil/carteras dixitais
 • Fraude dirixido a servizos de compra agora, pago máis tarde

As perdas pola ciberdelincuencia mundial poden ser superiores $ 10.5 billón durante os próximos cinco anos. Mentres as defensas cibernéticas seguen mellorando, os hackers expertos desenvolven ferramentas e métodos cada vez máis sofisticados para o acceso non autorizado, as violacións de datos, os ataques de malware e o roubo monetario.

Evasión tributaria

A evasión e evasión de impostos mundiais por parte das corporacións e dos individuos con alto patrimonio neto supostamente supera 500-600 millóns de dólares ao ano. As fendas internacionais complexas e os paraísos fiscais facilitan o problema.

Evasión fiscal erosiona os ingresos públicos, exacerba a desigualdade e aumenta a dependencia da débeda. Así, restrinxe o financiamento dispoñible para servizos públicos cruciais como a sanidade, a educación, as infraestruturas e moito máis. A mellora da colaboración global entre os responsables políticos, os reguladores, as empresas e as institucións financeiras pode axudar a que os sistemas fiscais sexan máis xustos e transparentes.

Delitos financeiros adicionais

Outras formas principais de delitos financeiros inclúen:

 • Negociación de información privilegiada – Uso indebido da información non pública para obter beneficios en bolsa
 • Suborno/corrupción – Influír nas decisións ou actividades mediante incentivos financeiros
 • Evasión de sancións – Eludir as sancións internacionais con fins lucrativos
 • Falsificación – Produción de moeda, documentos, produtos falsos, etc.
 • Contrabando – Transporte de mercadorías/fondos ilícitos a través das fronteiras

A delincuencia financeira está interrelacionada con practicamente todo tipo de actividades delituosas, desde drogas ilegais e tráfico de persoas ata terrorismo e conflitos. A gran diversidade e escala do problema require unha resposta global coordinada.

Castigos por diferentes delitos financeiros nos Emiratos Árabes Unidos

Delito financeiroLeis relevantesRango de castigo
Lavado de cartosLei Federal nº 4/2002 (modificada)Entre 3 e 10 anos de prisión e/ou ata 50 millóns de AED
FraudeLei Federal nº 3/1987 (modificada)Varía, pero xeralmente ata 3 anos de prisión e/ou multas
cibercrimeLei Federal nº 5/2012 (modificada)Multas de 50,000 AED a 3 millóns de AED e/ou ata 10 anos de prisión
Evasión tributariaDecreto-Lei Federal no 6/2017Multas de 100,000 AED a 500,000 AED e posible prisión
FalsificaciónLei federal no 6/1976Ata 10 anos de prisión e/ou multas
Suborno/CorrupciónLei Federal nº 11/2006 (modificada)Ata 7 anos de prisión e/ou ata 1 millón de AED de multa para os dadores e os receptores
Negociación de información privilegiadaLei Federal nº 8/2002 (modificada)Ata 5 anos de prisión e/ou ata 10 millóns de AED

Investigación e persecución de delitos financeiros en Dubai

Investigación de delitos financeiros en Dubai:

 1. Informes: A denuncia de casos de delitos financeiros facilitase a través de canles designados, xa sexa contactando coa policía de Dubai ou coa autoridade reguladora financeira correspondente, dependendo da natureza do delito. Por exemplo, as actividades sospeitosas de branqueo de capitais denunciaríanse á Unidade de Intelixencia Financeira (FIU).
 2. Investigación inicial: Esta fase comeza cunha recollida completa de probas, que inclúe unha análise en profundidade dos rexistros financeiros, a realización de entrevistas con testemuñas pertinentes e unha colaboración sinérxica entre a Policía de Dubai, a Fiscalía e unidades especializadas como o Departamento de Seguridade Económica de Dubai.
 3. Cooperación reforzada: Un Memorando de Entendemento establecido recentemente entre a Oficina Executiva ALD/CFT dos Emiratos Árabes Unidos e a Policía de Dubai reforzou o enfoque colaborativo, aumentando así as capacidades de investigación para combater os delitos financeiros de forma máis eficaz.

Proceso de delitos financeiros en Dubai:

 1. Ministerio Público: Tras acumular probas substanciais a través do proceso de investigación, o caso preséntase á Fiscalía, onde os fiscais avalían rigorosamente as probas e determinan se inician acusacións formais contra os presuntos autores.
 2. Sistema xudicial: Os casos nos que se perseguen cargos xulganse posteriormente nos tribunais de Dubai, onde xuíces imparciais presiden os procedementos. A estas autoridades xudiciais encárgase a responsabilidade de avaliar a culpabilidade ou a inocencia baseándose nunha avaliación exhaustiva das probas presentadas, cumprindo estrictamente as leis dos Emiratos Árabes Unidos aplicables.
 3. Gravidade da pena: Nos supostos en que se constate a culpabilidade, os xuíces presidentes determinan a sanción oportuna, acorde á natureza e gravidade do delito económico cometido. As medidas punitivas poden ir desde sancións financeiras substanciais ata penas privativas de liberdade, coa duración da prisión proporcional á gravidade do delito, tal e como estipulan os estatutos legais dos Emiratos Árabes Unidos.

Papeis das principais organizacións

Diversos organismos mundiais lideran os esforzos mundiais contra o crime financeiro:

 • Task Force de Acción Financeira (FATF) establece normas de loita contra o branqueo de capitais (AML) e o financiamento do terrorismo adoptadas a nivel mundial.
 • Oficina da ONU contra a Droga e o Delito (UNODC) proporciona investigación, orientación e asistencia técnica aos estados membros.
 • FMI e Banco Mundial avaliar os marcos ALD/CFT dos países e proporcionar apoio ao desenvolvemento de capacidades.
 • InterPOL facilita a cooperación policial para combater o crime transnacional mediante análises de intelixencia e bases de datos.
 • Europol coordina operacións conxuntas entre os estados membros da UE contra as redes do crime organizado.
 • Grupo Egmont conecta 166 unidades nacionais de intelixencia financeira para compartir información.
 • Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) ofrece orientación e apoio para a regulación e o cumprimento global.

Xunto aos organismos transgobernamentais, as axencias reguladoras e de aplicación da lei nacionais como a Oficina de Control de Activos Estranxeiros do Tesouro dos Estados Unidos (OFAC), a Axencia Nacional do Crime (NCA) do Reino Unido e a Autoridade Federal de Supervisión Financeira (BaFin) de Alemaña, os bancos centrais dos Emiratos Árabes Unidos e outros impulsan os locais. accións aliñadas cos estándares mundiais.

"A loita contra o crime financeiro non a gañan os heroes, senón a xente común que fai o seu traballo con integridade e dedicación". – Gretchen Rubin, autora

Normas clave de cumprimento de delitos financeiros nos Emiratos Árabes Unidos

As regulacións sólidas apoiadas por procedementos de cumprimento avanzados dentro das institucións financeiras representan ferramentas cruciais para mitigar a criminalidade financeira a nivel mundial.

Normativa contra o branqueo de capitais (AML).

Inicio normativa contra o branqueo de capitais inclúen:

 • EUA Lei de secreto bancario e PATRIOT Act
 • EU Directivas AML
 • Reino Unido e Emiratos Árabes Unidos Normativa de branqueo de capitais

Esta normativa esixe que as empresas avalen activamente os riscos, informen de transaccións sospeitosas, realicen a debida dilixencia dos clientes e cumpran outras observancia obrigacións.

Reforzadas por sancións substanciais por incumprimento, as regulacións AML pretenden aumentar a supervisión e a seguridade en todo o sistema financeiro global.

Coñece as regras do teu cliente (KYC).

Coñece ao teu cliente (KYC) Os protocolos obrigan aos provedores de servizos financeiros a verificar as identidades dos clientes e as fontes de fondos. O KYC segue sendo esencial para detectar contas fraudulentas ou rastros de diñeiro vinculados a delitos financeiros.

As tecnoloxías emerxentes como a verificación biométrica de identificación, o KYC de vídeo e as comprobacións automáticas de antecedentes axudan a axilizar os procesos de forma segura.

Informes de actividades sospeitosas

Informes de actividade sospeitosa (SAR) representan ferramentas vitais de detección e disuasión na loita contra o branqueo de capitais. As institucións financeiras deben presentar SAR sobre transaccións cuestionables e actividades de conta ás unidades de intelixencia financeira para unha investigación posterior.

As técnicas de análise avanzada poden axudar a detectar o 99 % estimado das actividades garantidas por SAR que non se notifican anualmente.

En xeral, os aliñamentos de políticas globais, os procedementos de cumprimento avanzados e a estreita coordinación público-privada reforzan a transparencia e a integridade financeira a través das fronteiras.

Aproveitamento da tecnoloxía contra o crime financeiro

As tecnoloxías emerxentes presentan oportunidades revolucionarias para mellorar drasticamente a prevención, a detección e a resposta ante diversos delitos financeiros.

IA e aprendizaxe automática

Intelixencia artificial (IA)   aprendizaxe de máquina Os algoritmos desbloquean a detección de patróns dentro de conxuntos de datos financeiros masivos moito máis alá das capacidades humanas. As aplicacións clave inclúen:

 • Análise de fraude de pagos
 • Detección contra o branqueo de capitais
 • Mellora da ciberseguridade
 • Verificación de identidade
 • Informes sospeitosos automatizados
 • Modelización e previsión de riscos

A IA aumenta os investigadores humanos AML e os equipos de cumprimento para un seguimento, defensa e planificación estratéxica superiores contra as redes criminais financeiras. Representa un compoñente crucial da infraestrutura de nova xeración contra a delincuencia financeira (AFC).

“A tecnoloxía é unha arma de dobre fío na loita contra o crime financeiro. Aínda que crea novas oportunidades para os criminais, tamén nos capacita con poderosas ferramentas para rastrexalos e detelos". – Catherine De Bolle, directora executiva de Europol

Analítica Blockchain

Libros de contas distribuídos públicamente transparentes como Blockchain de Bitcoin e Ethereum permitir o seguimento dos fluxos de fondos para identificar o branqueo de capitais, as estafas, os pagos de ransomware, o financiamento do terrorismo e as transaccións sancionadas.

As empresas especializadas proporcionan ferramentas de seguimento de cadeas de bloques a institucións financeiras, criptoempresas e axencias gobernamentais para unha supervisión máis forte mesmo con criptomoedas centradas na privacidade como Monero e Zcash.

Biometría e sistemas de identificación dixital

Protexer tecnoloxías biométricas como as impresións dixitais, a retina e o recoñecemento facial substitúen os códigos de acceso para a autenticación de identidade de confianza. Os marcos avanzados de identificación dixital ofrecen garantías sólidas contra a fraude relacionada coa identidade e os riscos de branqueo de cartos.

Integracións de API

Interfaces de programación de aplicacións bancarias abertas (API) permiten o intercambio automático de datos entre entidades financeiras para o seguimento interorganizacional das contas e transaccións dos clientes. Isto reduce os custos de cumprimento ao mesmo tempo que mellora as proteccións AML.

Compartir información

Os tipos de datos de delitos financeiros dedicados facilitan o intercambio de información confidencial entre as institucións financeiras para reforzar a detección de fraudes ao mesmo tempo que se cumpren estritos protocolos de privacidade de datos.

Cun crecemento exponencial na xeración de datos, a síntese de información en amplas bases de datos representa unha capacidade clave para a análise de intelixencia público-privada e a prevención do crime.

A colaboración dos Emiratos Árabes Unidos coa Interpol para loitar contra os delitos financeiros

Os Emiratos Árabes Unidos recoñecen firmemente a grave ameaza dos delitos financeiros e están a tomar medidas decisivas colaborando coa Interpol para combatelos:

Compartir intelixencia

 • Os Emiratos Árabes Unidos intercambian información de intelixencia con Interpol sobre tendencias, tipoloxías e redes criminais do crime financeiro.
 • As canles seguras de Interpol permiten compartir información transfronteiriza sobre presuntos delincuentes e actividades ilícitas.

Aproveitando os recursos de Interpol

 • Os Emiratos Árabes Unidos utilizan a base de datos do Centro de Delitos Financeiros e Anticorrupción de Interpol sobre criminais financeiros.
 • Ferramentas como o Global Stop Payment Mechanism permiten conxelar as transaccións sospeitosas.
 • As bases de datos de seguridade marítima axudan a identificar delitos vinculados a delitos financeiros.

Operacións Conxuntas

 • As axencias de aplicación da lei dos Emiratos Árabes Unidos participan activamente nas operacións coordinadas pola Interpol.
 • Estes apuntan aos principais capos financeiros, á recuperación de activos e ao desmantelamento de redes criminales.
 • Exemplo recente: Operación Lionfish contra o narcotráfico mundial.

Liderado global

 • Os Emiratos Árabes Unidos defenden a axenda contra a delincuencia financeira nos foros da ONU e do GAFI xunto á Interpol.
 • Este impulso fortalece a cooperación internacional e a estandarización das contramedidas.

A través desta asociación multidimensional que combina intelixencia, recursos, operacións e liderado, os Emiratos Árabes Unidos fortalecen as súas defensas e promoven un ecosistema financeiro global seguro.

Impacto dos delitos financeiros na economía dos Emiratos Árabes Unidos

Os delitos financeiros representan unha ameaza importante para a estabilidade e o crecemento económico dos Emiratos Árabes Unidos. Os impactos negativos repercuten en múltiples sectores e socavan os esforzos do país por manter un sistema financeiro robusto e transparente. Os delitos financeiros fixéronse profundamente arraigados na economía mundial, coa Oficina das Nacións Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC) estimando a súa escala total nun asombroso 3-5% do PIB mundial, o que supón entre 800 e 2 millóns de dólares que circulan por canles ilícitas ao ano. .

En primeiro lugar, os delitos financeiros como o branqueo de capitais, a evasión fiscal e a fraude poden distorsionar a dinámica do mercado e crear un terreo de xogo desigual para as empresas lexítimas. O Grupo de Acción Financeira (GAFI) informa que só o branqueo de capitais ascende a 1.6 billóns de dólares ao ano, o que equivale ao 2.7% do PIB mundial. Isto pode desalentar o investimento estranxeiro, dificultar os esforzos de diversificación económica e sufocar o emprendemento e a innovación nos Emiratos Árabes Unidos.

Ademais, os delitos financeiros poden erosionar a confianza pública nas institucións financeiras e as axencias gobernamentais, dificultando a súa capacidade de funcionar de forma eficaz. Isto pode provocar unha fuga de capitais, unha diminución dos ingresos fiscais e unha perda de confianza no sistema financeiro dos Emiratos Árabes Unidos, o que finalmente dificulta o desenvolvemento económico e as perspectivas de crecemento. Os países en desenvolvemento poden perder colectivamente máis de 1 billón de dólares ao ano debido á evasión e evasión fiscal das empresas, o que destaca as graves consecuencias económicas.

Por último, os custos asociados coa investigación, a persecución e a recuperación de activos perdidos por delitos financeiros poden esforzar os recursos xudiciais e policiais dos Emiratos Árabes Unidos, desviando os fondos doutras áreas críticas de desenvolvemento económico e programas de benestar social.

Iniciativas do goberno dos Emiratos Árabes Unidos para loitar contra os delitos financeiros

En primeiro lugar, os Emiratos Árabes Unidos reforzaron o seu marco legal e regulamentario promulgando leis sólidas contra o branqueo de capitais (AML) e contra o financiamento do terrorismo (CFT). Estas leis obrigan a procedementos estritos de dilixencia debida, requisitos de presentación de informes e sancións por incumprimento.

En segundo lugar, o goberno estableceu axencias especializadas e grupos de traballo dedicados a detectar, investigar e perseguir os delitos financeiros. Estes inclúen a Unidade de Loita contra o Branqueo de Capitais e Casos Sospeitosos (AMLSCU) e a Oficina Executiva de Loita contra o Branqueo de Capitais e o Financiamento do Terrorismo.

En terceiro lugar, os Emiratos Árabes Unidos intensificaron a súa colaboración con organizacións internacionais e homólogos estranxeiros. Isto inclúe a participación activa en iniciativas lideradas polo Grupo de Acción Financeira (GAFI), o Grupo Egmont de Unidades de Intelixencia Financeira e Interpol, como se comentou anteriormente.

Por último, o goberno investiu moito na creación de capacidades e na sensibilización pública. Isto inclúe programas de formación para as forzas da orde, as institucións financeiras e as empresas para mellorar a súa capacidade de identificar e denunciar actividades sospeitosas. As campañas de concienciación cidadá tamén pretenden educar aos cidadáns e veciños sobre os riscos e as consecuencias dos delitos financeiros.