Contrata un avogado de divorcios con experiencia en Dubai

Chámanos agora para unha cita urxente

O noso servizo xurídico profesional é honrado e aprobado con premios expedidos por diversas institucións. Os seguintes premios son concedidos á nosa oficina e aos seus socios pola súa excelencia nos servizos xurídicos.

Un avogado de divorcio profesional e experimentado en Dubai poderá proporcionar un bo consello xurídico e orientación familiar durante todo o proceso de divorcio nos Emiratos Árabes Unidos.  

Un avogado de divorcio é un profesional que se especializa en casos de divorcio baixo a lei e pode proporcionar asesoramento xurídico experto e representación ás persoas que pasan por un divorcio.

O divorcio é un proceso complexo e emocionalmente desafiante. Ter a representación legal adecuada é esencial cando se enfronta a un divorcio en Abu Dhabi ou Dubai, Emiratos Árabes Unidos. 

Os avogados dos Emiratos Árabes Unidos proveñen dunha variedade de orixes, polo que necesitarás un especialista en dereito de familia. Un dos grandes cambios de lei nos Emiratos Árabes Unidos no século pasado inclúe como se trata o divorcio para os estranxeiros. 

A nova lei significa que as leis do país de matrimonio dunha persoa agora poden usarse para os divorcios, é dicir, a lei islámica local, ou Sharia, sería non aplicar.

principal avogado de divorcios dos Emiratos Árabes Unidos
abogado de divorcios dubai
disputas familiares

Un avogado especializado en divorcios saberá que facer para axudarche a gañar o teu caso de divorcio ou custodia nos Emiratos Árabes Unidos. Cando se pasa por un divorcio, é fundamental ter unha estratexia ben pensada para protexer os seus dereitos e garantir un resultado favorable. 

Segundo os informes, a taxa de divorcios nos Emiratos Árabes Unidos está entre as máis altas da rexión. Algunhas das razóns das altas taxas de divorcio nos Emiratos Árabes Unidos inclúen a infidelidade matrimonial, a mala comunicación, a perda de emprego ou a tensión financeira, as redes sociais, as diferenzas relixiosas e culturais, outras formas de pensar sobre o matrimonio, o cambio xeracional e as expectativas pouco realistas. fonte

A partir de 2020, o número de casos de divorcio nos Emiratos Árabes Unidos alcanzou os 4.2 mil casos, por debaixo dos 4.4 mil casos de 2017. O 44.3 por cento dos casos de divorcio rexistráronse en Dubai en 2020. fonte

Máis recentemente, a taxa de divorcios nos Emiratos Árabes Unidos alcanzou o 46%, a máis alta dos países do Consello de Cooperación do Golfo Árabe (AGCC). En comparación, a taxa de divorcios é do 38% en Qatar, do 35% en Kuwait e do 34% en Bahrein. As estatísticas oficiais de varios países islámicos mostran que a taxa de divorcio aumenta cada ano e é maior nos países árabes, oscilando entre o 30 e o 35 %. fonte

Representación profesional nos tribunais dos Emiratos Árabes Unidos

Un avogado de divorcios da nosa empresa entende as leis de familia e divorcio dos Emiratos Árabes Unidos, así como todas as leis federais que se aplican ao divorcio. 

Un avogado experto en divorcios pode representalo no xulgado e garantir que os seus dereitos estean protexidos durante todo o proceso. Isto significa que son máis capaces de xestionar os posibles problemas que poidan xurdir durante as negociacións ou os procesos xudiciais. 

Un avogado de divorcios está especializado en dereito de familia e ten un amplo coñecemento do dereito internacional de familia e do marco legal que regula os divorcios. 

Un avogado de divorcio pode explicar a terminoloxía xurídica das leis de herdanza, os procedementos e os posibles resultados relevantes para o seu caso nos Emiratos Árabes Unidos.  

Coñecemento e comprensión dos avogados de divorcio en Dubai

Os nosos expertos avogados especializados en divorcios teñen un amplo coñecemento do dereito de familia, incluídos os acordos de custodia dos fillos, a división de bens e débedas, os pagos de manutención do cónxuxe, etc. 

Os motivos máis comúns para o divorcio son o compromiso, a infidelidade, os conflitos e discusións, os problemas económicos, o abuso de substancias e a violencia doméstica. fonte

Ademais, entenden como os tribunais locais de familia interpretan o dereito internacional nestes asuntos para que poidan aconsellar aos seus clientes sobre as opcións dispoñibles en función das súas circunstancias particulares, expertos xurídicos líderes.

Somos coñecidos por ofrecer estratexias legais excepcionais en casos de divorcio a través do noso equipo de avogados de familia.

Importancia de contratar avogados de divorcio con experiencia

Contratar un avogado de divorcio é moi recomendable cando se enfronta a un divorcio. Posúen a experiencia e a experiencia necesarias para navegar polas complexidades do sistema xurídico. 

Un avogado cualificado actúa como o seu defensor, experto xurídico líder, garantindo que os seus dereitos estean protexidos e brindando orientación durante todo o proceso. Esfórzanse por conseguir o mellor resultado posible para vostede, xa sexa mediante negociacións ou litixios.

Consulta inicial

O primeiro paso para elaborar unha estratexia de divorcio é unha consulta inicial cun avogado de divorcio. Durante esta reunión, pode discutir os detalles do seu caso, expresar as súas preocupacións e facer calquera dúbida que poida ter. 

Os avogados de familia en Dubai avaliarán os aspectos únicos da súa situación e proporcionarán unha visión xeral do longo proceso legal por diante. Esta consulta axuda a sentar as bases dun enfoque estratéxico adaptado ás súas necesidades específicas.

Recollida de información

Para desenvolver unha estratexia de divorcio eficaz, o seu avogado necesita información completa sobre o seu matrimonio, bens, débedas e fillos. Deberás proporcionar documentos relevantes, como rexistros financeiros, escrituras de propiedade e acordos de custodia dos fillos. 

A comunicación aberta e a divulgación completa dos documentos legais son esenciais para garantir que o seu avogado teña unha comprensión completa das súas circunstancias.

Estratexia Xurídica

Unha vez que o seu avogado reúna toda a información necesaria, formulará unha estratexia legal específica para o seu caso. Formular unha estratexia legal é como completar un crebacabezas; todas as pezas necesarias deben estar presentes para crear unha imaxe completa.

Esta estratexia pode implicar varios enfoques para a representación xudicial, como a negociación, a mediación ou o litixio. O obxectivo das estratexias legais excepcionais é protexer os teus intereses, chegar a un acordo xusto ou presentar un caso convincente ante os tribunais, dependendo das circunstancias.

O teu avogado especializado en divorcios asesoraráche sobre a mellor estratexia legal a seguir no teu proceso de divorcio. Isto pode incluír a solicitude de divorcio, a negociación dun acordo de conciliación, a mediación ou un litixio. 

O seu avogado especializado en divorcios tamén o axudará a identificar os posibles problemas que poidan xurdir do divorcio, como a custodia dos fillos, a división de bens e a pensión alimenticia. A continuación, aconsellaránlle sobre o mellor enfoque para resolver estes problemas de forma equitativa para ambas as partes.

Por exemplo, pode ter que negociar un acordo con outra parte, presentar probas ante os tribunais ou utilizar técnicas alternativas de resolución de disputas, como a arbitraxe ou a mediación.

Negociacións e Acordos

En moitos casos de divorcio, as negociacións e os acordos xogan un papel crucial na resolución de disputas fóra dos tribunais. O seu avogado representará os seus intereses durante estas discusións, traballando para lograr un acordo mutuamente aceptable xunto co seu cónxuxe ou a súa representación legal. 

As tácticas de negociación habilidosas e o coñecemento da lei e os conflitos de propiedade permitirán ao teu avogado conseguir acordos de transacción en condicións favorables que protexan os teus dereitos e o teu benestar financeiro.

Procesos xudiciais

Cando as negociacións fracasan ou hai disputas importantes, faise necesario un procedemento xudicial. O seu avogado de divorcio guiarao durante todo o proceso de litixio, desde a presentación da documentación necesaria ata a presentación do seu caso ante os tribunais. 

Empregarán a súa experiencia en dereito do divorcio e práctica xurídica para construír un argumento sólido, presentar probas, interrogar testemuñas e defender o resultado desexado.

División de Bens e Débedas

Un dos aspectos críticos do divorcio é a división dos bens e débedas matrimoniais. Un avogado de divorcio analizará a súa situación financeira, incluíndo propiedade, investimentos e pasivos, e traballará para lograr unha división xusta. 

Terán en conta factores como a duración do matrimonio, as achegas de cada cónxuxe e o nivel de vida establecido durante o matrimonio.

Custodia e manutención dos fillos

A custodia e o apoio dos fillos adoitan ser os aspectos máis cargados emocionalmente dun divorcio. O teu avogado axudarache a comprender os factores que os tribunais consideran nos casos familiares á hora de determinar os acordos de custodia dos fillos, asuntos familiares como o interese superior do neno e a capacidade da unidade familiar e de cada proxenitor para proporcionar un ambiente estable. Tamén o guiarán a través do proceso de determinación da manutención dos fillos, garantindo que se cumpran as necesidades económicas do seu fillo.

Alimentos e manutención do cónxuxe

Durante o proceso de divorcio, fálase dos dereitos económicos da esposa, como a pensión alimenticia. Unha muller pode establecer unha pensión alimenticia ou manutención do cónxuxe despois do resultado dun caso de dereito de familia. Un cónxuxe que pague unha pensión alimenticia pode perder ata o 40% dos seus ingresos netos por tales pagamentos.

O seu avogado de divorcio ou avogado de familia avaliará os factores relevantes, como asuntos familiares como a duración do matrimonio, a disparidade de ingresos entre os cónxuxes, a lei do estado persoal e o potencial de ingresos de cada parte. 

Traballarán para conseguir un acordo de apoio ao cónxuxe xusto e razoable que teña en conta as necesidades e capacidades financeiras de ambas as partes implicadas.

Mediación e Resolución Alternativa de Conflictos

Os nosos principais avogados de divorcios ou os nosos avogados de familia entenden os beneficios dos métodos alternativos de resolución de disputas, como a mediación. Estes procesos ofrecen unha oportunidade para que os cónxuxes negocien e cheguen a acordos coa asistencia dun terceiro neutral. 

O mellor avogado de divorcios pode guiarte a través da mediación, axudándoche a expresar as túas preocupacións e traballar para lograr unha resolución mutuamente beneficiosa. A maioría das mediacións de divorcio dan lugar a un acordo no 50-80% dos casos.

estratexia xurídica
xulgado de familia
protexe a túa familia

Manexo de desafíos emocionais

Os nosos avogados de divorcio non só proporcionan apoio xurídico continuo e orientación sobre asuntos legais, senón tamén apoio e asesoramento emocional. Poden axudarche a xestionar as túas emocións, centrarte na imaxe máis ampla da vida familiar e tomar decisións acertadas que se axusten aos teus intereses e ao benestar da túa familia.

Cales son os problemas que pode enfrontar se non ten un avogado especializado en divorcios?

  • Falta de coñecemento xurídico: sen un avogado experimentado, quizais teña dificultades para comprender as complexas leis e regulamentos implicados nos procesos de divorcio.  
  • Acordos inxustos: sen un avogado que negocie no seu nome, podería acabar cunha división inxusta de bens, pensións alimenticias ou acordos de custodia dos fillos.
  • Estrés emocional: xestionar un divorcio por conta propia pode ser emocionalmente agotador. Un avogado pode proporcionar asesoramento obxectivo e asumir a carga dos procesos legais.
  • Erros na documentación legal: o divorcio implica varios documentos legais que deben cubrirse de forma correcta e oportuna. Os erros poden provocar atrasos, custos adicionais ou desestimar o seu caso.
  • Representación xudicial inadecuada: se o seu caso vai a xuízo, presentar o seu caso de forma eficaz e profesional podería ser un desafío sen un avogado.
  • Problemas posteriores ao divorcio: un avogado experimentado pode anticipar e abordar problemas potenciais que poidan xurdir despois do divorcio, como a execución da pensión alimenticia ou a manutención dos fillos.
  • Dificultades nas negociacións de custodia e manutención dos nenos: estas cuestións complexas requiren coñecementos legais para garantir o interese superior do neno, o que podería ser un desafío sen un avogado.
  • Violación dos dereitos: sen un avogado, é posible que non comprendas completamente os teus dereitos, o que podería levar á violación dos mesmos.
  • Prexudicada na toma de decisións: sen un asesor xurídico imparcial, podes tomar decisións motivadas por emocións que non sexan do teu mellor interese.
  • Activos perdidos: algúns bens matrimoniais poden pasarse por alto ou ocultarse en ausencia dun avogado que garanta que todos os bens sexan contabilizados no proceso de divorcio.

Cómo funciona:

Os nosos servizos de avogados de divorcio están deseñados para que o proceso de divorcio sexa o máis fluido e eficiente posible. Aquí tes un desglose paso a paso do funcionamento dos nosos servizos:

Exemplo:

1. Consulta inicial: Programe unha consulta inicial cun dos nosos avogados de divorcio para discutir a súa situación e recibir unha avaliación do seu caso. Explicaremos o proceso de divorcio, responderemos ás túas preguntas e proporcionaremos recomendacións adaptadas ás túas circunstancias.

2. Avaliación do caso: os nosos avogados realizarán unha avaliación exhaustiva do seu caso, reunindo información e documentos relevantes para construír unha base sólida para a súa representación legal. Identificaremos os problemas clave e elaboraremos un plan estratéxico para acadar os resultados desexados.

3. Representación legal: Durante todo o proceso de divorcio, os nosos avogados proporcionarán unha representación legal experta. Negociaremos no teu nome, prepararemos os documentos necesarios e presentaremos argumentos convincentes para protexer os teus dereitos e intereses.

4. Acordo ou litixio: dependendo das circunstancias do seu caso, traballaremos para chegar a un acordo xusto mediante a negociación ou, se é necesario, avogaremos por vostede no xulgado. O noso obxectivo é conseguir o mellor resultado posible minimizando os conflitos e o estrés.

5. Apoio posterior ao divorcio: mesmo despois de finalizar o divorcio, o noso apoio non remata. Podemos axudar coas modificacións posteriores ao divorcio, a execución de ordes xudiciais e calquera outro asunto legal que poida xurdir.

Pregunta: canto tempo leva normalmente un divorcio nos Emiratos Árabes Unidos?

Resposta: Leva entre un par de meses e un ano finalizar un divorcio.


Explicación: a duración dun caso de divorcio varía dependendo de varios factores, incluíndo a complexidade dos asuntos implicados, o nivel de cooperación entre as partes e o calendario do xulgado. O divorcio pode ir desde uns meses ata máis dun ano.

Para finalizar un divorcio, adoita levar entre uns meses e ata un ano. A duración depende dunha serie de factores, incluíndo o complexo que é o divorcio, se a parella ten fillos ou non e se hai un contrato prenupcial ou outros acordos financeiros que hai que negociar. 

Como sempre, a mellor opción é consultar cun avogado especializado en divorcios nos Emiratos Árabes Unidos para obter a información máis precisa e actualizada sobre a súa situación específica e as leis e costumes locais que rodean o divorcio nos Emiratos Árabes Unidos.

Pregunta: Canto custa contratar un avogado de divorcio en Dubai?

Responder: O custo de contratar un avogado de divorcio en Dubai pode variar segundo a complexidade do caso. De media, por un divorcio amigable, pode esperar pagar entre 10,000 AED e 15,000 AED a un avogado de divorcio. 

Os divorcios impugnados son máis complicados e, polo tanto, poden ser máis custosos. Un divorcio impugnado adoita implicar un período de litixio máis longo, máis datas de audiencia e a posibilidade de recursos ou outros procesos legais. Este tempo e complexidade adicional poden resultar en taxas legais máis altas para ambas as partes. 

Se o divorcio implica un longo proceso de litixio, o custo pode aumentar. Espere entre 20,000 e 80,000 AED. Teña en conta que estes custos poden cambiar e que o mellor sería consultar directamente cun avogado ou un bufete de avogados para obter a información máis precisa e actualizada.

O custo de contratar un avogado de divorcio pode variar dependendo de factores como a complexidade do caso, a experiencia do avogado e a localización xeográfica. É importante discutir as tarifas e os acordos de pago co seu avogado durante a consulta inicial.

Se estás considerando un divorcio nos Emiratos Árabes Unidos ou Dubai, é importante consultar cun avogado experimentado que poida axudarche a navegar polo proceso. Coa súa axuda, podes garantir que os teus dereitos están protexidos e que o teu divorcio se trata correctamente.

Como solicitar o divorcio nos Emiratos Árabes Unidos: unha guía completa
Contrata un avogado de divorcio superior en Dubai
Lei de divorcio dos Emiratos Árabes Unidos: preguntas frecuentes (FAQ)
Avogado de familia
Avogado de Sucesións
Rexistra os teus testamentos

Ofrecemos consultas xurídicas no noso bufete de avogados nos Emiratos Árabes Unidos. Envíanos un correo electrónico a legal@lawyersuae.com ou Chame aos nosos avogados de familia en Dubai estará encantado de axudarche no +971506531334 +971558018669 (É posible que se aplique unha tarifa de consulta)

Volver arriba