Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos: unha guía para o dereito penal dos Emiratos Árabes Unidos

Os Emiratos Árabes Unidos estableceron un código penal integral que serve de base para o seu dereito penal. Este marco legal xoga un papel crucial para manter a lei e a orde no país ao tempo que reflicte os valores culturais e as tradicións da sociedade dos Emiratos Árabes Unidos. A comprensión do código penal dos Emiratos Árabes Unidos é esencial para os residentes, visitantes e empresas que operan no país para garantir o cumprimento e evitar consecuencias legais. Este artigo ten como obxectivo proporcionar unha guía completa sobre o dereito penal dos Emiratos Árabes Unidos, explorando os aspectos clave e as disposicións descritas no código penal.

Cal é o principal dereito penal que rexe os Emiratos Árabes Unidos?

O Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos, coñecido oficialmente como a Lei Federal nº 3 de 1987 sobre a emisión do Código Penal, actualizado recentemente en 2022 coa Lei Federal nº 31 de 2021, baséase nunha combinación de principios da Sharia (lei islámica) e os principios contemporáneos. prácticas legais. Ademais dos principios islámicos, o proceso penal en Dubai debuxa a regulación da Lei de Procedementos Penais No 35 de 1991. Esta lei dirixe a presentación de denuncias penais, investigacións penais, procesos de xuízo, sentenzas e recursos.

Os principais actores implicados no proceso penal dos Emiratos Árabes Unidos son a vítima/denunciante, o acusado/acusado, a policía, o Ministerio Fiscal e os tribunais. Os xuízos criminais normalmente comezan cando a vítima presenta unha denuncia contra un acusado nunha comisaría de policía local. A policía ten o deber de investigar os presuntos delitos, mentres que a Fiscalía imputa o acusado ante o xulgado.

O sistema xudicial dos Emiratos Árabes Unidos inclúe tres tribunais principais:

 • O Xulgado de Primeira Instancia: Cando se presentan recentemente, todas as causas penais pasan a este xulgado. O tribunal está formado por un único xuíz que coñece o caso e dita sentenza. Non obstante, tres xuíces escoitan e determinan o caso nun xuízo por delitos graves (que conleva duras penas). Non hai ningunha asignación para un xuízo con xurado nesta fase.
 • O Tribunal de Apelación: Unha vez que o Xulgado de Primeira Instancia dite a súa sentenza, calquera das partes poderá interpoñer recurso de apelación ante o Tribunal de Apelación. Teña en conta que este xulgado non coñece o asunto de novo. Só ten que determinar se houbo un erro na sentenza do tribunal inferior.
 • O Tribunal de Casación: Calquera persoa que non estea satisfeita coa sentenza do Tribunal de Apelación pode recorrer máis ante o Tribunal de Casación. A decisión deste xulgado é firme.

Se é condenado por un delito, entendendo o Proceso de apelación penal nos Emiratos Árabes Unidos é esencial. Un avogado experimentado en apelacións penais pode axudar a identificar os motivos para apelar o veredicto ou a sentenza.

Cales son os principios e disposicións fundamentais do Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos?

O Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos (Lei Federal Nº 3 de 1987) baséase nunha combinación de principios da Sharia (lei islámica) e conceptos xurídicos contemporáneos. Ten como obxectivo manter a lei e a orde preservando os valores culturais e relixiosos da sociedade dos Emiratos Árabes Unidos, segundo os principios xerais descritos no artigo 1.

 1. Principios derivados da Sharia
 • Prohibicións de actividades como xogos de azar, consumo de alcohol, relacións sexuais ilícitas
 • Os crimes de Hudud como o roubo e o adulterio teñen castigos prescritos pola Sharia, por exemplo, amputación, lapidación
 • Xustiza retributiva "ollo por ollo" por delitos como asasinato e danos corporais
 1. Principios xurídicos contemporáneos
 • Codificación e estandarización de leis nos emiratos
 • Delitos, penas, limitacións legais claramente definidos
 • Debido proceso, presunción de inocencia, dereito á representación
 1. Disposicións clave
 • Delitos contra a seguridade do Estado: traizón, terrorismo, etc.
 • Delitos contra persoas: asasinato, agresión, difamación, delitos de honra
 • Delitos financeiros: fraude, abuso de confianza, falsificación, branqueo de capitais
 • Delitos cibernéticos: piratería informática, fraude en liña, contido ilegal
 • Seguridade pública, delitos morais, actividades prohibidas

O Código Penal mestura a Sharia e os principios contemporáneos, aínda que algunhas disposicións son criticadas polos dereitos humanos. Recoméndase consultar a expertos legais locais.

Dereito Penal vs Dereito Procesual Penal nos Emiratos Árabes Unidos

O Dereito Penal define as normas substantivas que establecen o que é delito e prescriben a pena ou pena que se imporá por faltas probadas. Está cuberto polo Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos (Lei Federal No 3 de 1987).

Aspectos clave:

 • Categorías e clasificacións de delitos
 • Elementos que deben acreditarse para que un feito poida ser cualificado como delito
 • O castigo ou condena correspondente a cada delito

Por exemplo, o Código Penal define o asasinato como delito penal e especifica o castigo para alguén condenado por asasinato.

A Lei de Axuizamento Penal, pola súa banda, establece as normas procesuais e os procesos de execución das leis penais substantivas. Descríbese na Lei de Procedemento Penal dos Emiratos Árabes Unidos (Lei Federal No 35 de 1992).

Aspectos clave:

 • Poderes e limitacións das forzas da orde nas investigacións
 • Procedementos de detención, detención e imputación dun imputado
 • Dereitos e proteccións concedidos ao acusado
 • Realización de xuízos e procedementos xudiciais
 • O proceso de apelación despois dunha sentenza

Por exemplo, establece regras para a recollida de probas, o proceso de acusación a alguén, a realización dun xuízo xusto e o mecanismo de apelación.

Aínda que o dereito penal define o que é un delito, a lei de procedemento penal garante que esas leis substantivas se apliquen correctamente mediante un proceso xudicial establecido, desde a investigación ata o procesamento e os xuízos.

O primeiro describe as consecuencias legais, o segundo permite a aplicación destas leis.

  Clasificación de delitos e delitos no dereito penal dos Emiratos Árabes Unidos

  Antes de presentar unha denuncia penal, é esencial coñecer os tipos de delitos e delitos baixo a lei dos Emiratos Árabes Unidos. Hai tres tipos principais de infraccións e as súas sancións:

  • Infraccións (infraccións): Esta é a categoría menos severa ou infracción leve dos delitos dos Emiratos Árabes Unidos. Inclúen calquera acto ou omisión que supoña un castigo ou pena de non máis de 10 días de cárcere ou unha multa máxima de 1,000 dirhams.
  • Faltas: Un delito menor é punible con reclusión, multa de 1,000 a 10,000 dirhams como máximo ou deportación. A infracción ou sanción tamén pode atraer Diyyat, un pago islámico de "diñeiro de sangue".
  • Delitos: Estes son os delitos máis severos segundo a lei dos Emiratos Árabes Unidos e están castigados cun máximo de cadea perpetua, morte ou Diyyat.

  Como se aplican as leis penais nos Emiratos Árabes Unidos?

  As leis penais dos Emiratos Árabes Unidos aplícanse mediante os esforzos combinados das axencias de aplicación da lei, a fiscalía e o sistema xudicial, tal e como se indica na Lei de procedemento penal dos Emiratos Árabes Unidos. O proceso normalmente comeza cunha investigación realizada polas autoridades policiais ao recibir información sobre un posible delito. Teñen a facultade de citar a persoas, recoller probas, realizar detencións e remitir os casos ao Ministerio Público.

  Despois, o ministerio público revisa as probas e decide se presenta cargos formais ou se desestima o caso. Se se presentan cargos, o caso pasa a xuízo no xulgado correspondente: o Xulgado de Primeira Instancia para delitos e faltas, e o Xulgado de Faltas para os delitos menores. Os xuízos son supervisados ​​por xuíces que avalían as probas e testemuños presentados pola acusación e a defensa.

  Despois de que o tribunal emita unha sentenza, tanto o condenado como a fiscalía resérvanse o dereito de recorrer ante tribunais superiores como o Tribunal de Apelación e despois o Tribunal de Casación. A execución das sentenzas e sentenzas finais realízase a través da policía, a fiscalía e o sistema penitenciario dos Emiratos Árabes Unidos.

  vítima dun crime uae
  caso policial dubai
  sistemas xudiciais dos emiratos árabes unidos

  Cal é o proceso para denunciar un crime nos Emiratos Árabes Unidos?

  Cando se produce un delito nos Emiratos Árabes Unidos, o primeiro paso é presentar unha denuncia ante a policía na estación máis próxima, preferiblemente preto de onde tivo lugar o incidente. Pódese facer oralmente ou por escrito, pero a denuncia deberá detallar claramente os feitos que constitúen a presunta infracción penal.

  A policía fará que o denunciante achegue a súa declaración, que está gravada en árabe e debe estar asinada. Ademais, a lei dos Emiratos Árabes Unidos permite aos denunciantes chamar a testemuñas que poidan corroborar o seu relato e dar credibilidade ás acusacións. Que as testemuñas proporcionen un contexto suplementario pode axudar moito á investigación criminal posterior.

  Unha vez presentada unha denuncia, as autoridades competentes inician unha investigación para verificar as reclamacións e tentar identificar e localizar posibles sospeitosos. Dependendo da natureza do crime, isto podería involucrar a axentes legais da policía, oficiais de inmigración, gardacostas, inspectores municipais, patrullas de fronteiras e outras axencias de aplicación da lei.

  Unha parte fundamental da investigación é interrogar a todos os sospeitosos identificados e tomarlles declaración. Os sospeitosos tamén teñen dereito a presentar as súas propias testemuñas para apoiar a súa versión dos feitos. As autoridades recollen e analizan todas as probas dispoñibles, como documentos, fotos/vídeos, forenses e testemuñas de testemuñas.

  Se a investigación atopa indicios suficientes dun acto delictivo, o fiscal decide entón se presenta acusacións formais. Se se presentan cargos, o caso pasa aos tribunais dos Emiratos Árabes Unidos segundo a Lei de Axuizamento Criminal.

  Nesta fase, aqueles que buscan iniciar un proceso penal contra outra parte deben tomar determinadas medidas ademais da denuncia policial:

  • Obter un informe médico que documente as lesións
  • Reúne outras probas como rexistros de seguros e declaracións de testemuñas
  • Consulte a un avogado de defensa penal experimentado

  Se o fiscal avanza con cargos, o denunciante pode ter que presentar unha demanda civil para que o proceso penal sexa oído no xulgado.

  Que tipos de delitos se poden denunciar?

  Os seguintes crimes pódense denunciar á policía nos Emiratos Árabes Unidos:

  • Asasinato
  • Homicidio
  • Violación
  • Asalto sexual
  • Roubo
  • Roubo
  • Malversación
  • Casos relacionados co tráfico
  • Forxado
  • Falsificación
  • Delitos de Drogas
  • Calquera outro delito ou actividade que infrinxa a lei

  Para incidentes relacionados coa seguridade ou o acoso, pódese contactar directamente coa policía a través do seu servizo Aman no 8002626 ou a través dun SMS ao 8002828. Ademais, as persoas poden denunciar delitos en liña a través do Sitio web da policía de Abu Dhabi ou en calquera sucursal do Departamento de Investigación Criminal (CID) en Dubai.

  Cales son os procedementos para as investigacións e xuízos criminais nos Emiratos Árabes Unidos?

  As investigacións criminais nos Emiratos Árabes Unidos réxense pola Lei de Axuizamento Criminal e supervisadas pola Fiscalía. Cando se denuncia un crime, a policía e outras axencias policiais realizan unha investigación inicial para reunir probas. Isto pode implicar:

  • Interrogación de sospeitosos, vítimas e testemuñas
  • Recollida de probas físicas, documentos, gravacións, etc.
  • Realización de rexistros, incautacións e análises forenses
  • Traballar con expertos e consultores segundo sexa necesario

  As conclusións preséntanse ao Ministerio Público, quen revisa as probas e decide se presenta cargos ou sobrese o caso. O Ministerio Fiscal invitará e entrevistará por separado ao denunciante e ao sospeitoso para coñecer as súas historias. Nesta fase, calquera das partes pode presentar testemuñas para verificar o seu relato e axudar ao Ministerio Fiscal a determinar se é necesaria unha acusación. As declaracións nesta fase tamén son feitas ou traducidas ao árabe e asinadas por ambas as partes. Se se presentan cargos, a Fiscalía prepara o caso para o xuízo.

  Os xuízos penais nos Emiratos Árabes Unidos teñen lugar nos tribunais baixo a competencia dos xuíces. O proceso normalmente implica:

  • Os cargos que son lidos pola fiscalía
  • O acusado se declara culpable ou non culpable
  • A Fiscalía e a defensa presentando as súas probas e argumentos
  • Interrogatorio de testemuñas de ambas as partes
  • Declaracións de peche da acusación e da defensa

  A continuación, o xuíz (s) delibera en privado e emite unha sentenza motivada: absolvendo ao acusado se non está convencido de culpabilidade máis aló de dúbidas razoables ou emitir unha condena e sentenza se consideran o acusado culpable baseándose nas probas.

  Tanto o condenado como o acusado teñen dereito a recorrer ante tribunais superiores contra a sentenza ou sentenza. Os tribunais de apelación revisan os expedientes e poden confirmar ou anular a decisión do tribunal inferior.

  Ao longo do proceso, certos dereitos, como a presunción de inocencia, o acceso a un avogado e os estándares de proba e probas deben ser respectados segundo a lei dos Emiratos Árabes Unidos. Os tribunais penais xestionan casos que van desde delitos leves ata delitos graves como fraude financeiro, delitos cibernéticos e violencia.

  É posible iniciar un proceso penal se non se atopa o autor?

  Si, nalgúns casos é posible iniciar un proceso penal, aínda que non se poida localizar o autor. Supoñamos que a vítima reuniu probas que documentan como foi ferida e pode proporcionar documentación clara de cando e onde ocorreu o incidente. Nese caso, poderase iniciar un proceso penal.

  Cales son os dereitos legais das vítimas segundo o dereito penal dos Emiratos Árabes Unidos?

  Os Emiratos Árabes Unidos adoptan medidas para protexer e defender os dereitos das vítimas de delitos durante o proceso legal. Os dereitos fundamentais concedidos ás vítimas en virtude da Lei de procedemento penal dos Emiratos Árabes Unidos e outras normativas inclúen:

  1. Dereito a presentar unha denuncia penal As vítimas teñen dereito a denunciar os delitos e iniciar procesos xudiciais contra os seus autores.
  2. Dereitos durante a investigación
  • Dereito a que as queixas se investiguen con prontidade e minuciosidade
  • Dereito a achegar probas e testemuñas
  • Dereito a participar en determinadas medidas de investigación
  1. Dereitos durante o xuízo
  • Dereito a acceder á asistencia e representación xurídica
  • Dereito a asistir ás vistas xudiciais salvo exclusión por motivos
  • Dereito a revisar/comentar as probas presentadas
  1. Dereito a solicitar danos/indemnizacións
  • Dereito a reclamar unha indemnización dos agresores por danos, lesións, gastos médicos e outras perdas cuantificables
  • As vítimas tamén poden solicitar o reembolso dos gastos de viaxe e outros, pero non dos salarios/ingresos perdidos debido ao tempo dedicado a asistir a procesos xudiciais
  1. Dereitos relacionados coa privacidade, a seguridade e o apoio
  • Dereito a que as identidades sexan protexidas e que se manteñan a confidencialidade se é necesario
  • Dereito a medidas de protección das vítimas de delitos como trata de persoas, violencia, etc.
  • Acceso a servizos de apoio ás vítimas, refuxios, asesoramento e fondos de axuda económica

  Os Emiratos Árabes Unidos estableceron mecanismos para que as vítimas poidan reclamar danos e indemnizacións mediante demandas civís contra os autores. Ademais, as vítimas teñen dereito a asistencia xurídica e poden nomear avogados ou recibir asistencia xurídica asignada. As entidades de apoio tamén ofrecen asesoramento e asesoramento gratuítos.

  En xeral, as leis dos Emiratos Árabes Unidos teñen como obxectivo salvagardar os dereitos das vítimas á privacidade, evitar a re-victimización, garantir a seguridade, habilitar as solicitudes de compensación e proporcionar servizos de rehabilitación durante o proceso de xustiza penal.

  Cal é o papel do avogado defensor nas causas penais?

  O avogado defensor é o responsable da defensa do infractor no xulgado. Poden impugnar as probas presentadas polo fiscal e argumentar que o delincuente debe ser posto en liberdade ou reducir a pena.

  Estes son algúns dos deberes que desempeña un avogado penalista en casos penais:

  • O avogado defensor pode falar en nome do infractor nas vistas xudiciais.
  • Se o caso remata nunha condena, o avogado traballará co acusado para determinar a condena axeitada e presentar circunstancias atenuantes para reducir a pena.
  • Cando se negocie un acordo coa acusación, o avogado defensor pode presentar unha recomendación para reducir a pena.
  • O avogado defensor é o encargado de representar ao acusado nas vistas de sentenza.

  Cal é o papel da proba forense nos casos penais?

  As probas forenses adoitan utilizarse nos casos criminais para establecer os feitos dun incidente. Isto pode incluír probas de ADN, pegadas dixitais, probas balísticas e outros tipos de probas científicas.

  Cal é o papel da policía nas causas penais?

  Cando se comunique unha denuncia, a policía remitiraa aos departamentos correspondentes (departamento de medicina forense, departamento de delincuencia electrónica, etc.) para a súa revisión.

  A policía remitirá entón a denuncia ao Ministerio Público, onde se asignará un fiscal para revisala segundo o Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos.

  A policía tamén investigará a denuncia e recollerá probas para apoiar o caso. Tamén poden deter e deter o delincuente.

  Cal é o papel do fiscal nas causas penais?

  Cando unha denuncia sexa remitida ao Ministerio Público, asignarase un fiscal para a súa revisión. O fiscal decidirá entón se axuiza ou non o caso. Tamén poden optar por abandonar o caso se non hai probas suficientes para apoialo.

  O fiscal tamén colaborará coa policía para investigar a denuncia e recoller probas. Tamén poden deter e deter o delincuente.

  Cal é o papel do avogado da vítima nas causas penais?

  Un delincuente pode ser condenado e condenado a pagarlle unha indemnización á vítima nalgúns casos. O avogado da vítima traballará co xulgado durante a condena ou posteriormente para recoller probas que determinen se o delincuente ten as capacidades económicas para compensar á vítima.

  O avogado da vítima tamén poderá representala nas demandas civís contra os infractores.

  Se te acusaron de cometer un delito, é fundamental buscar os servizos dun avogado penalista. Poderán asesorarte sobre os teus dereitos e representalo ante os tribunais.

  procesos xudiciais penais
  dereito penal emiratos Árabes Unidos
  acusación pública

  Como xestiona o dereito penal dos Emiratos Árabes Unidos os casos que involucren estranxeiros ou visitantes?

  Os Emiratos Árabes Unidos aplican o seu sistema legal integral por igual aos cidadáns e aos non cidadáns para calquera delitos cometidos dentro das súas fronteiras. Os estranxeiros, os residentes expatriados e os visitantes están todos suxeitos ás leis penais e aos procesos xudiciais dos Emiratos Árabes Unidos sen excepción.

  Se son acusados ​​dun crime nos Emiratos Árabes Unidos, os estranxeiros pasarán por arresto, cargos e procesamento a través dos tribunais locais onde se produciu o presunto delito. As actas están en árabe, con tradución se é necesario. Aplícanse os mesmos estándares de proba, disposicións de representación legal e directrices de condena independentemente da nacionalidade ou do estado de residencia.

  É fundamental que os estranxeiros comprendan que as accións aceptables noutros lugares poden constituír delitos nos Emiratos Árabes Unidos debido ás diferenzas nas leis e nas normas culturais. O descoñecemento da lei non escusa o comportamento criminal.

  As embaixadas poden ofrecer asistencia consular, pero os Emiratos Árabes Unidos mantén a plena autoridade sobre o procesamento dos acusados ​​estranxeiros. Respectar as leis locais é imprescindible tanto para os visitantes como para os residentes.

  Ademais, os estranxeiros deben ter en conta que poden enfrontarse a detención durante as investigacións, con procedementos previos ao xuízo e dereitos a entender. Os casos xudiciais tamén poden sufrir longos atrasos que afectan a estadía. Exclusivamente, os principios de dobre perigo doutras nacións poden non aplicarse: os Emiratos Árabes Unidos poderían xulgar de novo a alguén por un delito polo que se enfrontou anteriormente a procesar noutro lugar.

  E se a vítima está noutro país?

  Se a vítima non se atopa nos Emiratos Árabes Unidos, aínda pode achegar probas para apoiar un caso penal. Isto pódese facer mediante videoconferencias, deposicións en liña e outros métodos de recollida de probas.

  Como se pode comprobar o estado dun caso criminal ou dunha denuncia policial nos Emiratos Árabes Unidos?

  O método para seguir o progreso dun asunto penal ou dunha denuncia policial presentada nos Emiratos Árabes Unidos varía segundo o emirato onde se orixinou o caso. Os dous emiratos máis poboados, Dubai e Abu Dhabi, teñen enfoques distintos.

  Dubai

  En Dubai, os residentes poden utilizar un portal en liña creado pola forza policial de Dubai que permite verificar o estado do caso simplemente introducindo o número de referencia. Non obstante, se este servizo dixital non é accesible, hai opcións de contacto alternativas como:

  • O centro de atención da policía
  • email
  • Chat en directo do sitio web/aplicación

  Abu Dhabi

  Por outra banda, Abu Dhabi toma unha ruta diferente ao ofrecer un servizo dedicado de seguimento de casos a través do sitio web do Departamento Xudicial de Abu Dhabi. Para usalo, primeiro debe rexistrarse nunha conta usando o seu número de identificación de Emirates e a data de nacemento antes de acceder a ver os detalles do caso en liña.

  Consellos xerais

  Non importa cal sexa o emirato implicado, manter o número de referencia do caso específico é vital para calquera consulta en liña sobre o seu estado e progreso.

  Se as opcións dixitais non están dispoñibles ou se experimentan dificultades técnicas, póndose en contacto directamente coa comisaría de orixe onde se presentou a denuncia ou coa autoridade xudicial que supervise o caso pode proporcionar as actualizacións necesarias.

  É importante ter en conta que, aínda que estes servizos de seguimento en liña pretenden aumentar a transparencia, aínda están en evolución sistemas que poden atopar limitacións periódicamente. As canles tradicionais de comunicación coas forzas da orde e os tribunais seguen sendo alternativas fiables.

  Como xestiona o dereito penal dos Emiratos Árabes Unidos a arbitraxe ou a resolución alternativa de disputas?

  O sistema de dereito penal dos Emiratos Árabes Unidos ocúpase principalmente da persecución de delitos a través do sistema xudicial. Non obstante, permite a arbitraxe e os métodos alternativos de resolución de disputas en certos casos antes de que se presenten cargos formais.

  Para as denuncias penais leves, as autoridades policiais poden tentar primeiro resolver o asunto mediante a mediación entre as partes implicadas. Se se chega a un acordo, o caso pódese arquivar sen proceder a xuízo. Isto úsase habitualmente para cuestións como cheques rebotados, asaltos menores ou outros delitos menores.

  Tamén se recoñece a arbitraxe vinculante para determinadas materias civís que teñan implicacións penais, como os conflitos laborais ou os conflitos comerciais. Un tribunal de arbitraxe designado pode ditar unha decisión que sexa legalmente executiva. Pero para as acusacións penais máis graves, o caso pasará polas canles de procesamento estándar nos tribunais dos Emiratos Árabes Unidos.

  Por que necesitas un avogado penalista local especializado e experimentado

  Afrontar cargos criminais nos Emiratos Árabes Unidos require unha experiencia xurídica especializada que só pode proporcionar un avogado local e experimentado. O sistema xurídico único dos Emiratos Árabes Unidos, que combina as leis civís e a Sharia, require un coñecemento profundo que vén de anos de experiencia traballando nos seus procesos xudiciais. Un avogado con sede nos Emiratos entende os matices que os profesionais internacionais poden pasar por alto.

  Máis que só comprender as leis, un avogado penal local serve como unha guía inestimable para navegar polos tribunais dos Emiratos Árabes Unidos. Coñecen os protocolos, procedementos e dinámicas da xustiza. A súa competencia lingüística en árabe garante unha tradución precisa dos documentos e unha comunicación clara durante as audiencias. Aspectos como estes poden ser vantaxes críticas.

  Ademais, os avogados dos Emiratos Árabes Unidos con carreiras establecidas adoitan posuír conexións, reputación e un profundo entendemento cultural, activos que poden beneficiar a estratexia do caso dun cliente. Entenden como os costumes e os valores da sociedade interactúan coas leis. Este contexto informa como constrúen defensas legais e negocian resolucións favorables coas autoridades.

  Desde a xestión de diferentes cargos penais ata o manexo axeitado das probas, un avogado penal local especializado perfeccionou tácticas específicas dos tribunais dos Emiratos Árabes Unidos. A súa representación estratéxica baséase na experiencia directa e exclusivamente relevante para a súa situación. Aínda que todo o asesoramento xurídico é importante cando está acusado, ter un avogado profundamente integrado no dereito penal dos EAU pode marcar unha diferenza fundamental.

  Se foi investigado, arrestado ou acusado dun delito penal nos Emiratos Árabes Unidos, é esencial contar cun avogado que comprenda as leis do país. O teu legal consulta connosco axudaranos a comprender a súa situación e preocupacións. Póñase en contacto connosco para programar unha reunión. Chámanos agora para un Reunión e cita urxente no +971506531334 +971558018669

  Volver arriba