Proceso de extradición para asuntos penais nos Emiratos Árabes Unidos

Os Emiratos Árabes Unidos (EAU) estableceron un marco legal integral para a extradición en materia penal, que facilita a cooperación internacional na loita contra os delitos transnacionais. A extradición é un proceso formal polo cal un país traslada un acusado ou condenado a outro país para o procesamento ou o cumprimento dunha condena. Nos Emiratos Árabes Unidos, este proceso réxese por tratados bilaterais e multilaterais, así como por leis domésticas, que garanten que se realice de forma xusta, transparente e eficiente. O proceso de extradición nos Emiratos Árabes Unidos implica varias etapas, incluíndo a presentación dunha solicitude formal, a revisión xudicial e os procedementos xudiciais, todos eles deseñados para defender os principios do debido proceso e o respecto dos dereitos humanos.

Cal é o proceso de extradición nos Emiratos Árabes Unidos?

Os Emiratos Árabes Unidos teñen establecido un proceso de extradición para trasladar persoas acusadas ou condenadas a outros países para ser procesadas ou cumprir condenas relacionadas con delitos penais. Este mecanismo legal formal garante:

 • Transparencia
 • Debido proceso
 • Protección dos dereitos humanos

O marco legal clave inclúe:

 • Lei federal n.o 39 de 2006 de cooperación xudicial internacional en materia penal
 • Tratados bilaterais de extradición con países como Reino Unido, Francia, India e Paquistán (teñen prioridade sobre as leis domésticas)

O proceso normalmente implica:

 1. Unha solicitude formal presentada por vía diplomática polo país solicitante, coas probas e documentos legais pertinentes.
 2. Revisión exhaustiva por parte das autoridades dos Emiratos Árabes Unidos (Ministerio de Xustiza, Fiscalía) para garantir:
  • Cumprindo os requisitos legais
  • Cumprimento das leis dos Emiratos Árabes Unidos
  • Adherencia ás normas internacionais de dereitos humanos
  • Aliñación con calquera tratado de extradición aplicable
 3. Se se considera válido, o caso pasa aos tribunais dos Emiratos Árabes Unidos, onde:
  • O acusado ten dereito á representación legal
  • Poden impugnar a solicitude de extradición
  • Os tribunais examinan as probas, os cargos e as posibles consecuencias para a equidade e o debido proceso
 4. Se se aproba despois de esgotar as vías legais, o individuo é entregado ás autoridades do país solicitante.

Puntos destacables:

 • Os Emiratos Árabes Unidos extraditaron con éxito a máis de 700 persoas, mostrando o seu compromiso coa loita contra os crimes transnacionais ao tempo que se defende o estado de dereito.
 • A extradición pode ser denegada en certos casos, como:
  • Delitos políticos
  • Posibles penas de morte sen garantías
  • Delitos militares
  • O prazo de limitación caducou segundo a lei dos Emiratos Árabes Unidos
 • Os Emiratos Árabes Unidos poden buscar garantías sobre un trato xusto, condicións humanas e protección dos dereitos humanos durante os procesos e o encarceramento.

Cal é o papel da Interpol no proceso de extradición dos Emiratos Árabes Unidos?

Interpol é unha organización intergubernamental fundada en 1923, con 194 países membros. O seu obxectivo principal é proporcionar unha plataforma para a cooperación policial global para combater o crime en todo o mundo. Interpol conecta e coordina unha rede de expertos policiais e criminalísticos en todos os estados membros a través de Oficinas Centrais Nacionais operadas polas forzas da orde nacionais. Axuda nas investigacións criminais, análises forenses e rastrexo de fuxitivos a través das súas extensas bases de datos en tempo real sobre criminais. A organización apoia aos países membros na loita contra o cibercrime, o crime organizado, o terrorismo e as ameazas criminais en evolución.

Desempeña un papel vital para facilitar o proceso de extradición dos Emiratos Árabes Unidos con outros países de todo o mundo. Como organización intergobernamental que permite a cooperación policial internacional, Interpol actúa como un vínculo crucial para extraditar a fuxitivos a través das fronteiras.

As forzas da lei dos Emiratos Árabes Unidos utilizan amplamente os sistemas e bases de datos de Interpol cando buscan a extradición. O Sistema de Avisos da Interpol permite difundir información sobre persoas buscadas, con Avisos Vermellos emitidos para a detención provisional dirixidas á extradición. A rede de comunicacións seguras de Interpol permite transmitir de forma eficiente solicitudes de extradición, probas e información ás autoridades competentes.

Ademais, Interpol ofrece coñecementos xurídicos e técnicos, ofrecendo orientación para navegar polas complexidades xurisdicionais, garantir o cumprimento das leis e tratados e defender as normas de dereitos humanos durante os procedementos. Non obstante, aínda que a Interpol facilita a cooperación, as decisións de extradición son adoptadas en última instancia polas autoridades nacionais competentes en función das leis e acordos respectivos.

Con que países teñen os Emiratos Árabes Unidos tratados de extradición?

Os Emiratos Árabes Unidos teñen unha sólida rede de acordos multilaterais e bilaterais que facilitan o proceso de extradición por asuntos penais con países de todo o mundo. Estes tratados e convenios establecen un marco legal para a cooperación internacional e establecen procedementos específicos para garantir un proceso de extradición xusto e transparente.

No plano multilateral, os Emiratos Árabes Unidos son asinantes da Convención Árabe de Riad sobre Cooperación Xudicial. Este tratado céntrase en mellorar a cooperación entre as nacións árabes, incluíndo Omán, Qatar, Arabia Saudita, Bahrein e outras, facilitando a extradición de persoas acusadas ou condenadas por delitos dentro dos estados membros.

Ademais, os Emiratos Árabes Unidos celebraron varios tratados bilaterais de extradición con varios países, cada un deles adaptado aos requisitos legais e procesuais únicos das respectivas nacións. Exemplos notables inclúen:

 1. Reino Unido: este acordo permite a extradición de persoas entre os Emiratos Árabes Unidos e o Reino Unido por delitos graves, garantindo unha cooperación eficaz na loita contra os delitos transnacionais.
 2. Francia: semellante ao tratado do Reino Unido, este acordo bilateral facilita a extradición de persoas acusadas ou condenadas por delitos graves cometidos en calquera dos países.
 3. India: centrándose no traslado de prisioneiros, este tratado permite aos Emiratos Árabes Unidos e á India cooperar na entrega de persoas que cumpran condena por delitos cometidos nas súas respectivas xurisdicións.
 4. Paquistán: este acordo describe os procesos e procedementos de extradición entre os Emiratos Árabes Unidos e Paquistán, garantindo a cooperación na entrega de persoas acusadas de delitos graves.

Os Emiratos Árabes Unidos tamén asinaron tratados bilaterais similares de extradición con moitos outros países, como Irán, Australia, China, Exipto e Taxiquistán, reforzando aínda máis a súa rede global de cooperación en materia penal.

rexiónpaíses
Consello de Cooperación do Golfo (CCG)Arabia Saudita
Oriente Medio e norte de ÁfricaExipto, Siria, Marrocos, Alxeria, Xordania, Sudán
Sur de AsiaIndia, Paquistán, Afganistán
Leste de AsiaChina
EuropaReino Unido, Armenia, Acerbaixán, Taxiquistán, España, Países Baixos
OceaníaAustralia

A través destes acordos multilaterais e bilaterais, os Emiratos Árabes Unidos reforzan o seu compromiso de loitar contra os crimes transnacionais, defender o estado de dereito e fomentar a cooperación internacional na administración de xustiza.

En que se diferencia a extradición con/sen os tratados dos Emiratos Árabes Unidos?

AspectoCo Tratado de Extradición dos Emiratos Árabes UnidosSen Tratado de Extradición dos Emiratos Árabes Unidos
Bases legaisMarco legal e obrigas claramente definidosAusencia de base legal formal
procedementosProcedementos e prazos establecidosProcedementos ad hoc, posibles atrasos
Delitos extraditablesDelitos específicos contemplados no tratadoAmbigüidade respecto dos delitos extraditables
Requisitos probatoriosDirectrices claras sobre as probas requiridasIncertidumbre sobre as probas necesarias
Garantías dos Dereitos HumanosGarantías explícitas para o debido proceso e os dereitos humanosPotenciais preocupacións sobre a protección dos dereitos humanos
ReciprocidadeObriga mutua de cooperación nas solicitudes de extradiciónSen obriga recíproca, decisións discrecionais
Canles diplomáticasCanles diplomáticas predeterminadas para a cooperaciónNecesidade de establecer unha cooperación diplomática ad-hoc
Resolución de DisputasMecanismos para resolver disputas ou desacordosFalta de mecanismos formais de resolución de conflitos
Desafíos XurídicosReducción de problemas e complicacións legaisPotencial de disputas e impugnacións legais
Liñas de tempoTemporalización definida para as distintas etapasSen prazos predeterminados, posibles atrasos

Cales son as condicións e requisitos para a extradición nos Emiratos Árabes Unidos?

Deben cumprirse varias condicións para que unha solicitude de extradición sexa considerada polos tribunais dos Emiratos Árabes Unidos:

 1. Existencia dun tratado ou acordo de extradición co país solicitante.
 2. O delito debe ser considerado un delito tanto nos Emiratos Árabes Unidos como no país solicitante (dobre incriminación).
 3. O delito deberá ser castigado con polo menos un ano de prisión.
 4. A falta debe considerarse suficientemente grave, excluíndo normalmente as faltas leves.
 5. Os delitos políticos e militares están xeralmente excluídos.
 6. O delito non debe exceder o prazo de prescrición.
 7. Consideracións de dereitos humanos, como o risco de tortura ou trato inhumano no país solicitante.
 8. Os nacionais dos Emiratos Árabes Unidos normalmente non son extraditados, pero os que non son dos Emiratos Árabes Unidos poden si.
 9. Poderán esixirse garantías se o delito leva a pena de morte no país solicitante.
 10. As solicitudes de extradición están suxeitas ao cumprimento legal e avalíanse individualmente.
 11. O país solicitante debe cubrir os custos de extradición a non ser que se prevean custos excepcionais.

Por que delitos se pode extraditar nos Emiratos Árabes Unidos?

Os Emiratos Árabes Unidos consideran a extradición por unha serie de delitos penais graves que violan as súas leis, así como as do país solicitante. A extradición normalmente pídese por delitos graves en lugar de por delitos leves ou faltas. A seguinte lista describe algunhas das principais categorías de delitos que poden resultar en procesos de extradición dos Emiratos Árabes Unidos:

 1. Delitos Violentos Graves
  • Homicidio/Asasinato
  • terrorismo
  • Asalto a man armada
  • Rapto
 2. Delitos financeiros
  • Lavado de cartos
  • Fraude
  • Malversación
  • Corrupción
 3. Delitos Relacionados con Drogas
  • Tráfico de drogas
  • Posesión de drogas (para cantidades significativas)
 4. Trata e contrabando de persoas
 5. cibercrime
  • hacker
  • Fraude en liña
  • Cyberstalking
 6. Delitos Ambientais
  • Tráfico de fauna
  • Comercio ilegal de especies protexidas
 7. Violacións da propiedade intelectual
  • Falsificación
  • Infracción dos dereitos de autor (casos significativos)

Xeralmente, a extradición aplícase a delitos considerados graves ou delitos graves en lugar de delitos leves ou faltas. Os crimes políticos e militares adoitan ser motivos excluídos para a extradición dos Emiratos Árabes Unidos.

modelo operativo interpol

Crédito da imaxe: interpol.int/en

Como axuda o aviso vermello da Interpol á extradición nos Emiratos Árabes Unidos?

Un aviso vermello é un aviso de vixilancia e unha solicitude ás forzas da orde internacional de todo o mundo para levar a cabo unha detención provisional dun presunto delincuente. É emitido pola Interpol a petición dun país membro onde se cometeu o crime, non necesariamente o país de orixe do sospeitoso. A emisión de avisos vermellos tratase coa máxima importancia en todos os países, xa que implica que o sospeitoso supón unha ameaza para a seguridade pública.

As autoridades dos Emiratos Árabes Unidos poden solicitar a Interpol que emita un aviso vermello contra un prófugo que pretenden extraditar. Isto pon en marcha o proceso internacional para localizar e deter provisionalmente o individuo pendente de extradición ou acción legal. Unha vez emitido, o Aviso Vermello diríxese aos 195 países membros da Interpol, alertando ás axencias policiais de todo o mundo. Isto facilita a cooperación na localización e detención provisional do fuxitivo.

Estes Avisos proporcionan unha canle segura para que as autoridades dos Emiratos Árabes Unidos compartan información sobre cargos, probas e decisións xudiciais. Esta información axuda ao proceso de extradición unha vez que o individuo é localizado e arrestado. Pode simplificar os procedementos legais para os Emiratos Árabes Unidos ao servir como base para os procesos de detención provisional e extradición. Non obstante, non é unha orde de detención internacional, e cada país decide o valor legal que lle dá a un aviso vermello.

A rede global de Interpol permite unha estreita cooperación entre as forzas da orde dos Emiratos Árabes Unidos e as axencias doutros países. Esta cooperación é fundamental para localizar a fuxitivos, reunir probas e executar as solicitudes de extradición. Aínda que un aviso vermello non é unha orde de arresto internacional, é unha ferramenta poderosa que axuda aos Emiratos Árabes Unidos a iniciar e facilitar procesos de extradición mediante a cooperación internacional, o intercambio de información e as detencións provisionais de presuntos criminais en todo o mundo.

tipos de avisos de interpol

Crédito da imaxe: interpol.int/en

Tipos de avisos da Interpol

 • Laranxa: Cando unha persoa ou evento supón unha ameaza para a seguridade pública, o país anfitrión emite un aviso laranxa. Tamén proporcionan calquera información que teñan sobre o suceso ou sobre o sospeitoso. E é responsabilidade dese país advertir á Interpol de que tal evento pode ocorrer en función da información que teñan.
 • Azul: Este aviso úsase para buscar a un sospeitoso cuxo paradoiro se descoñece. Os outros estados membros da Interpol realizan buscas ata que a persoa é atopada e o estado emisor é informado. Despois pódese facer unha extradición.
 • amarelo: De xeito similar ao aviso azul, o aviso amarelo úsase para localizar persoas desaparecidas. Non obstante, a diferenza do aviso azul, isto non é para sospeitosos de delincuentes senón para persoas, normalmente menores que non se poden atopar. Tamén é para persoas que non poden identificarse debido a unha enfermidade mental.
 • vermello: O aviso vermello significa que se cometeu un delito grave e que o sospeitoso é un criminal perigoso. Indícalle a calquera país no que se atope o sospeitoso que vixíe a esa persoa e que persiga e arreste ao sospeitoso ata que se efectúe a extradición.
 • Verde: Este aviso é moi similar ao aviso vermello con documentación e procesamento similares. A principal diferenza é que o aviso verde é para delitos menos graves.
 • Black: O aviso negro é para os cadáveres non identificados que non son cidadáns do país. O aviso emítese para que calquera país que busque saiba que o cadáver está nese país.
 • Morado: Ofrece información sobre os métodos de operacións utilizados polos criminais, que tamén poden incluír obxectos, dispositivos ou métodos de ocultación.
 • Aviso especial da INTERPOL e do Consello de Seguridade das Nacións Unidas: Emitido para persoas ou entidades suxeitas a sancións do Consello de Seguridade da ONU.
 • Notificación infantil: Cando hai un neno ou nenos desaparecidos, o país emite un aviso a través da Interpol para que outros países poidan unirse á busca.

O aviso vermello é o máis grave de todos os avisos e a súa emisión pode causar efectos dominó entre as nacións do mundo. Mostra que a persoa é unha ameaza para a seguridade pública e debe ser tratada como tal. O obxectivo dun aviso vermello adoita ser unha detención e unha extradición.

Como eliminar un aviso vermello de Interpol

A eliminación dun aviso vermello de Interpol nos Emiratos Árabes Unidos normalmente require seguir un procedemento formal e proporcionar motivos convincentes para a súa eliminación. Estes son os pasos xerais implicados:

 1. Solicite asistencia xurídica: É recomendable contratar os servizos dun avogado cualificado con experiencia na xestión de casos de Aviso vermello de Interpol. O seu coñecemento das complexas normativas e procedementos de Interpol pode guialo de forma eficaz durante o proceso.
 2. Recoller información relevante: Recolle toda a información e probas relevantes para apoiar o seu caso para a eliminación do Aviso vermello. Isto pode incluír a impugnación da validez da notificación baseada en erros de procedemento ou falta de motivos fundamentais.
 3. Comunicación directa: O seu avogado pode iniciar unha comunicación directa coas autoridades xudiciais do país que emitiu a Notificación Vermella, solicitándolles que retiren a acusación. Isto implica presentar o seu caso e proporcionar probas para apoiar a solicitude de eliminación.
 4. Contacto Interpol: Se a comunicación directa co país emisor non ten éxito, o seu avogado pode poñerse en contacto directamente con Interpol para solicitar a eliminación do Aviso vermello. Deberán presentar unha solicitude completa xunto con probas e argumentos para a anulación.
 5. Trámites co CCF: Nalgúns casos, pode ser necesario colaborar coa Comisión de Control dos Ficheiros de Interpol (CCF). O CCF é un órgano independente que avalía a validez dos argumentos formulados nas solicitudes de eliminación. Os procedementos poden ser complexos e lentos, conducidos de acordo coas Normas de Interpol sobre o tratamento de datos (RPD).

É fundamental ter en conta que o proceso de eliminación dun Aviso vermello de Interpol pode ser complicado e require orientación xurídica experta. Os pasos e requisitos específicos poden variar dependendo das circunstancias únicas de cada caso. Un representante legal cualificado pode navegar polas complexidades e presentar o caso máis sólido posible para a eliminación do Aviso vermello.

Canto tempo leva eliminar un Aviso vermello de Interpol?

O tempo necesario para eliminar un Aviso vermello de Interpol pode variar significativamente, dependendo das circunstancias específicas do caso e da complexidade dos procedementos xudiciais implicados. En xeral, o proceso pode levar desde varios meses ata máis dun ano ou máis.

Se a solicitude de retirada se realiza directamente ao país que emitiu o Aviso Vermello, e este acorda retirala, o proceso pode ser relativamente rápido, tardando uns meses como máximo. Non obstante, se o país emisor rexeita retirar o aviso, o proceso faise máis complicado e lento. Colaborar coa Comisión de Control de Arquivos (CCF) de Interpol pode engadir varios meses ao calendario, xa que o seu proceso de revisión é exhaustivo e implica varias etapas. Ademais, se son necesarias apelacións ou impugnacións legais, o proceso pode prolongarse aínda máis, podendo tardar máis dun ano ou máis en resolverse.

¿Pode a Interpol arrestar directamente a persoas nos Emiratos Árabes Unidos con fins de extradición?

Non, a Interpol non ten autoridade para arrestar directamente a persoas nos Emiratos Árabes Unidos ou en calquera outro país con fins de extradición. Interpol é unha organización intergobernamental que facilita a cooperación policial internacional e funciona como unha canle para compartir información e intelixencia entre as axencias policiais de todo o mundo.

Non obstante, Interpol non posúe ningún poder supranacional nin os seus propios axentes para levar a cabo detencións ou outras accións coercitivas. A execución de arrestos, detencións e extradicións está baixo a xurisdición e os procesos legais das autoridades nacionais de aplicación da lei de cada país membro, como os Emiratos Árabes Unidos. O papel da Interpol limítase a emitir avisos, como os Red Notices, que serven de alertas internacionais e solicitudes de detención provisional de persoas buscadas. Entón, correspóndelles ás autoridades nacionais dos Emiratos Árabes Unidos actuar sobre estes avisos de acordo coas súas leis nacionais e tratados internacionais.

Contacte cun avogado de defensa criminal internacional nos Emiratos Árabes Unidos

Os casos legais que impliquen avisos vermellos nos Emiratos Árabes Unidos deben ser tratados co máximo coidado e experiencia. Requiren avogados con ampla experiencia na materia. É posible que un avogado de defensa criminal habitual non teña a habilidade e experiencia necesarias para xestionar tales asuntos. Chámanos agora para unha cita urxente a + 971506531334 + 971558018669

Afortunadamente, os avogados internacionais en defensa penal de Avogados e Consultores Xurídicos de Amal Khamis ten precisamente o que fai falta. Comprometémonos a garantir que non se infrinxan os dereitos dos nosos clientes por ningún motivo. Estamos preparados para defender os nosos clientes e protexelos. Ofrecémosche a mellor representación en casos penais internacionais especializados en asuntos Red Notice. 

A nosa especialización inclúe, pero non se limita a: A nosa especialización inclúe: Dereito Penal Internacional, Extradición, Asistencia xudicial mutua, Asistencia xudicial e Dereito internacional.

Entón, se vostede ou un ente querido recibiu un aviso vermello contra eles, podemos axudarlle. Póñase en contacto connosco hoxe.

Chámanos agora para unha cita urxente a + 971506531334 + 971558018669

Volver arriba