Servizos dun avogado de divorcio

Os avogados profesionais de divorcio garanten que os clientes reciban unha parte xusta dos bens familiares, traballando en estreita colaboración con eles para lograr o mellor resultado posible. Os avogados de divorcios usan a súa experiencia para xestionar trámites complexos, garantindo acordos xustos e redactando documentos eficaces. Xogan un papel crucial na discusión e na protección dos dereitos dos clientes, guiándoos en cada paso do proceso de divorcio. 

Os nosos avogados experimentados de divorcios nos Emiratos Árabes Unidos poden axudar aos clientes a lograr o acordo desexado aproveitando as súas habilidades de negociación e comunicación de alto nivel. Somos moi respectados por conseguir excelentes resultados para os nosos clientes, protexendo os seus intereses con accións legais fortes e eficaces.

opcións de dereitos de divorcio
servizos de avogado de divorcio
tendo un avogado de divorcio ao teu lado

Que pode facer por ti un avogado de divorcios experimentado e especializado?

 • O proceso legal de divorcio pódese navegar coa axuda dun avogado de divorcio.
 • Consulta: proporcionar consellos e orientacións iniciais sobre o divorcio, os seus dereitos e o que esperar.
 • Presentación de divorcio: preparación e presentación da documentación necesaria para iniciar o proceso de divorcio.
 • Un avogado de divorcio pode axudarche a presentar un divorcio no xulgado.
 • Asesoramento xurídico: ofrecendo asesoramento sobre os aspectos legais do divorcio, como a división de bens, a pensión alimenticia, a custodia dos fillos e a manutención dos fillos.
 • Negociación: Negociar as condicións do divorcio coa parte contraria, coa finalidade dunha solución xusta.
 • Ter un avogado de divorcio ao teu lado pode facilitarche a negociación dun acordo co teu cónxuxe.
 • Mediación: Facilitar sesións de mediación para axudar a ambas as partes a chegar a un acordo fóra dos tribunais.
 • Os avogados de divorcio poden axudarche a preparar un contrato de divorcio.
 • Un avogado de divorcio pode axudarche a modificar os termos do teu divorcio despois de que estea finalizado.
 • Representación no xulgado: representa ao cliente no xulgado se o caso de divorcio vai a xuízo.
 • Dereitos de custodia e visita dos fillos: defender os dereitos do cliente en materia de custodia e visita dos fillos.
 • División de bens e débedas: axuda a dividir os bens e as débedas matrimoniais de forma xusta e legal.
 • Pensións alimenticias/Conxuros: Determinación da elegibilidade para a pensión alimenticia e negociación da contía e duración.
 • Manutención dos fillos: traballando para garantir que os pagos da manutención dos fillos sexan xustos e no interese superior do neno.
 • Os avogados de divorcio poden axudarche a obter unha sentenza de divorcio do tribunal.
 • Na maioría dos casos, un avogado de divorcio pode axudarche a presentar un recurso se non estás satisfeito coa decisión do tribunal.
 • Modificacións posteriores ao divorcio: axuda coas modificacións dos acordos de divorcio, como cambios na custodia, manutención ou pensión alimenticia dos fillos debido a cambios nas circunstancias.
 • Execución: axuda a facer cumprir os decretos de divorcio se a outra parte incumpre os termos.
 • Acordos prenupciais e posnupciais: redacción, revisión e execución de acordos prenupciais e posnupciais.
 • Cuestións de violencia doméstica: prestar asistencia e protección nos casos de violencia doméstica.

Cales son os problemas que pode enfrontar se non ten un avogado especializado en divorcios?

 • Falta de coñecemento xurídico: sen un avogado experimentado, quizais teña dificultades para comprender as complexas leis e regulamentos implicados nos procesos de divorcio.  
 • Acordos inxustos: sen un avogado que negocie no seu nome, podería acabar cunha división inxusta de bens, pensións alimenticias ou acordos de custodia dos fillos.
 • Estrés emocional: xestionar un divorcio por conta propia pode ser emocionalmente agotador. Un avogado pode proporcionar asesoramento obxectivo e asumir a carga dos procesos legais.
 • Erros na documentación legal: o divorcio implica varios documentos legais que deben cubrirse de forma correcta e oportuna. Os erros poden provocar atrasos, custos adicionais ou desestimar o seu caso.
 • Representación xudicial inadecuada: se o seu caso vai a xuízo, presentar o seu caso de forma eficaz e profesional podería ser un desafío sen un avogado.
 • Problemas posteriores ao divorcio: un avogado experimentado pode anticipar e abordar problemas potenciais que poidan xurdir despois do divorcio, como a execución da pensión alimenticia ou a manutención dos fillos.
 • Dificultades nas negociacións de custodia e manutención dos nenos: estas cuestións complexas requiren coñecementos legais para garantir o interese superior do neno, o que podería ser un desafío sen un avogado.
 • Violación dos dereitos: sen un avogado, é posible que non comprendas completamente os teus dereitos, o que podería levar á violación dos mesmos.
 • Prexudicada na toma de decisións: sen un asesor xurídico imparcial, podes tomar decisións motivadas por emocións que non sexan do teu mellor interese.
 • Activos perdidos: algúns bens matrimoniais poden pasarse por alto ou ocultarse en ausencia dun avogado que garanta que todos os bens sexan contabilizados no proceso de divorcio.

Sabías que ter un avogado en casos de divorcio pode aumentar significativamente as túas posibilidades de obter un resultado favorable? Aquí tes algunhas estatísticas reveladoras que subliñan a importancia da representación legal nestes asuntos:

 • Si, ter os pais representados por un avogado pode aumentar os custos. Non obstante, o aumento do prezo vén con vantaxes cruciais. Un impresionante 86% dos casos con ambos os pais representados chegaron a un acordo, en comparación con só o 63% dos casos cun avogado e o 71% dos casos sen avogado.
 • Divorcio Os casos nos que os pais tiñan avogados resultaron na custodia física conxunta na taxa máis alta: 82%. Esta taxa caeu ata o 50% nos casos con un dos proxenitores representado ou nos que ningún dos proxenitores estaba representado por un avogado especializado en divorcios.
 • Cando se trata de satisfacción co resultado do caso, o 74% dos entrevistados que tiñan avogados dixeron estar moi satisfeitos.
 • Tamén é importante ter en conta que os casos de divorcio sen a representación dun avogado foron os menos propensos a resolver e normalmente tardaron máis en finalizar. Tiñan unha duración media dun ano en comparación coa media de sete meses dos casos con avogados. fonte

Tendo en conta estas estatísticas, está claro que ter un avogado ao teu lado durante un divorcio pode marcar a diferenza. Non se trata só de navegar polas complexidades legais, senón de garantir un resultado xusto e garantir o benestar de todos os implicados, especialmente dos nenos. Entón, se estás ante un caso de divorcio, considera obter representación legal. Podería cambiar a túa vida para mellor.

Preguntas máis frecuentes (preguntas máis frecuentes)

Pregunta: canto tempo leva normalmente un divorcio nos Emiratos Árabes Unidos?

Resposta: Leva entre un par de meses e un ano finalizar un divorcio.


Explicación: a duración dun caso de divorcio varía dependendo de varios factores, incluíndo a complexidade dos asuntos implicados, o nivel de cooperación entre as partes e o calendario do xulgado. O divorcio pode ir desde uns meses ata máis dun ano.

Para finalizar un divorcio, adoita levar entre uns meses e ata un ano. A duración depende dunha serie de factores, incluíndo o complexo que é o divorcio, se a parella ten fillos ou non e se hai un contrato prenupcial ou outros acordos financeiros que hai que negociar. 

Como sempre, a mellor opción é consultar cun avogado especializado en divorcios nos Emiratos Árabes Unidos para obter a información máis precisa e actualizada sobre a súa situación específica e as leis e costumes locais que rodean o divorcio nos Emiratos Árabes Unidos.

Pregunta: Podo representarme nun caso de divorcio nos Emiratos Árabes Unidos ou Dubai?

Resposta: Si, podes representarte nun caso de divorcio en Dubai. 

Explicación: aínda que é posible representarse nun caso de divorcio, xeralmente non se recomenda. A lei do divorcio é complexa e, sen a orientación dun avogado experto, pode arriscarse a cometer erros que poden ter consecuencias a longo prazo.

Non obstante, para facelo terás que estar familiarizado coas leis e procedementos de divorcio en Dubai, así como co proceso de divorcio específico que estás a usar. tamén é importante asegurarse de comprender os riscos e as implicacións de representarse e estar preparado para xestionar os posibles conflitos que poidan xurdir durante o proceso de divorcio. en xeral, é recomendable consultar cun avogado de divorcio experimentado en Dubai para obter axuda e consellos para navegar por un proceso legal tan complexo.

Pregunta: E se o meu cónxuxe se nega a cooperar durante o proceso de divorcio nos Emiratos Árabes Unidos?

Resposta: Presentar unha moción no xulgado para obrigar á participación do seu cónxuxe no proceso de divorcio.

Explicación: se o teu cónxuxe se nega a cooperar durante o proceso de divorcio nos Emiratos Árabes Unidos, isto pode atrasar o proceso e dificultar a resolución de problemas como a custodia dos fillos, a división da propiedade ou as finanzas. 

Non obstante, hai cousas que podes facer para avanzar no divorcio a pesar da falta de cooperación do teu cónxuxe. por exemplo, pode presentar unha moción ante o tribunal para obrigar á participación do seu cónxuxe no proceso de divorcio, ou tamén pode traballar cun avogado de divorcio para negociar un acordo que aborde todas as cuestións de contención entre vostede e o seu cónxuxe. .

Terei que acudir aos tribunais para o meu divorcio en Dubai?

Responder: Non todos os divorcios requiren comparecencia xudicial.

Non todos os casos de divorcio en Dubai terán que pasar polo xulgado. O proceso de divorcio nos Emiratos Árabes Unidos é bastante completo e requirirá que presentes unha petición ante o tribunal, proporciones probas dos teus motivos de divorcio e participes nas audiencias ante o tribunal. 

Ademais, é posible que teñas que someterte a unha fase de mediación e asesorar cun orientador familiar para finalizar o divorcio. 

En xeral, o proceso de divorcio nos Emiratos Árabes Unidos é un proceso longo e complexo, e debes consultar cun avogado de divorcio experimentado para axudarche.

Non todos os divorcios requiren comparecencia xudicial. Se vostede e o seu cónxuxe poden chegar a un acordo mediante negociacións ou resolución alternativa de disputas, pode evitar acudir aos tribunais. Non obstante, se os conflitos non poden ser resoltos de xeito amigable, pode ser necesario un procedemento xudicial.

xulgado de familia 1
acordo de liquidación
protéxase

Pregunta: Canto custa contratar un avogado de divorcio en Dubai?

Responder: O custo de contratar un avogado de divorcio en Dubai pode variar segundo a complexidade do caso. De media, por un divorcio amigable, pode esperar pagar entre 8,000 AED e 15,000 AED a un avogado de divorcio. 

Os divorcios impugnados son máis complicados e, polo tanto, poden ser máis custosos. Un divorcio impugnado adoita implicar un período de litixio máis longo, máis datas de audiencia e a posibilidade de recursos ou outros procesos legais. Este tempo e complexidade adicional poden resultar en taxas legais máis altas para ambas as partes. 

Se o divorcio implica un longo proceso de litixio, o custo pode aumentar. Espere entre 20,000 e 80,000 AED. Teña en conta que estes custos poden cambiar e que o mellor sería consultar directamente cun avogado ou un bufete de avogados para obter a información máis precisa e actualizada.

O custo de contratar un avogado de divorcio pode variar dependendo de factores como a complexidade do caso, a experiencia do avogado e a localización xeográfica. É importante discutir as tarifas e os acordos de pago co seu avogado durante a consulta inicial.

E as condicións de pago?

Resposta: é importante comprender os distintos custos asociados á contratación dun avogado experto en divorcios para que poida tomar unha decisión informada á hora de seleccionar a mellor representación legal para o seu caso. Antes de asinar calquera contrato, é importante discutir as condicións de pago por adiantado. 

Pregunta sobre as taxas asociadas aos servizos, incluídas as taxas de retención e outros custos que poidan xurdir durante litixios ou negociacións de liquidación. Ademais, consulta os métodos de pago aceptados, como tarxetas de crédito ou cheques persoais para que non haxa sorpresas á hora de pagar os servizos prestados por eles.

Pregunta: É mellor conseguir un avogado local de divorcios?

Responder: Si, é mellor conseguir un avogado local de divorcios dos Emiratos Árabes Unidos. Un avogado local dos Emiratos Árabes Unidos estará familiarizado coas leis e regulamentos de Dubai ou dos Emiratos Árabes Unidos, polo que están máis cualificados para xestionar o seu caso. Tamén poden proporcionarche consellos sobre a mellor forma de proceder para conseguir o resultado desexado.

Un avogado local de divorcios sempre é mellor xa que coñece as leis e prácticas locais e estableceu unha relación cos xuíces e tribunais locais que poden ser útiles para obter un resultado favorable. Están máis familiarizados cos pormenores do divorcio nos Emiratos Árabes Unidos e estarán mellor posicionados para xestionar o proceso complexo e os posibles problemas que poidan xurdir. sempre é mellor conseguir un avogado local de divorcios, especialmente se non es dos Emiratos Árabes Unidos.

Ademais, poden ter acceso a recursos que non están dispoñibles noutro lugar, o que pode axudar a acelerar o proceso e garantir que se cumpren todos os requisitos legais. En definitiva, ter un avogado local ao teu lado durante este momento difícil pode facer que todo o proceso sexa máis suave e menos estresante para todos os implicados.

Como me manterás informado sobre o meu caso?

Responder: A comunicación entre o cliente e o avogado é vital durante calquera proceso legal, así que asegúrate de saber exactamente con que frecuencia o teu avogado planea mantelo actualizado durante o proceso. Descubrimos se prefires chamadas telefónicas ou correos electrónicos, así como se prefires ou non actualizacións de estado regulares sobre o progreso realizado no teu caso.

O noso equipo de avogados experimentados dedícase a ofrecer os mellores servizos e solucións xurídicas adaptadas ás súas necesidades específicas. Temos un historial comprobado de éxito cando se trata de resolver casos complexos de divorcio de forma rápida e eficiente.

O divorcio pode ser un proceso difícil e abafador, especialmente se non tes un avogado que che axude a guialo.

Se estás pensando en divorciarte, é importante entender que o proceso pode ser difícil e caro se non tes un avogado. A maioría das persoas que pasan por un divorcio sen representación legal acaban conformándose con moito menos do que merecen.

Pasar por un divorcio sen un avogado do teu lado pode ser unha experiencia frustrante. Poderías atoparte facilmente aproveitado polo teu cónxuxe ou polo sistema xudicial.

Amal Khamis Advocates está aquí para axudar. Somos un equipo de avogados especializados en divorcios que traballarán incansablemente para protexer os teus intereses e conseguir o acordo que mereces. Póñase en contacto connosco hoxe para unha consulta.

Ofrecemos consultas xurídicas no noso bufete de avogados nos Emiratos Árabes Unidos. Envíanos un correo electrónico a legal@lawyersuae.com ou Chame aos nosos avogados de familia en Dubai estará encantado de axudarche no +971506531334 +971558018669 (É posible que se aplique unha tarifa de consulta)

de erro: O contido está protexido !!
Volver arriba