Solisyon efikas pou rekiperasyon dèt nan UAE yo

Koleksyon dèt se yon pwosesis enpòtan pou biznis ak kreditè pou rekipere peman en nan kont delenkan oswa dèt. Avèk bon estrateji ak ekspètiz, biznis nan UAE yo ka efektivman kolekte ki poko peye dèt pandan y ap tou respekte règleman legal ak etik.

Koleksyon Dèt Komèsyal nan UAE yo

Endistri koleksyon dèt la nan Emira Arab Ini (UAE) te grandi rapidman ansanm ak ekonomi peyi a. Kòm plis konpayi fè biznis sou tèm kredi, gen tou yon bezwen paralèl pou sèvis rekiperasyon dèt pwofesyonèl lè peman yo tonbe nan aryere yo.

Sondaj sou Peman Anreta Euler Hermes GCC 2022 la te note ke plis pase 65% nan fakti B2B nan UAE yo pa peye sot pase 30 jou nan dat delè a, pandan y ap anviwon 8% nan resevwa yo vire delenkan pou plis pase 90 jou an mwayèn. Sa monte presyon koule lajan kach sou konpayi yo, espesyalman SMEs ak tanpon kapital travay limite.

Konprann sibtilite règleman ak pwosedi koleksyon dèt yo enpòtan anpil pou biznis k ap chèche refè peman eksepsyonèl nan UAE yo. Deplwaman estratejik mekanis rekiperasyon dèt ki konfòme ak etik ki adapte ak kontèks UAE ka siyifikativman bese risk kredi ak amelyore koule lajan kach pou antrepriz.

Anplwaye yon ajans koleksyon dèt ka ede w biznis refè plis dèt ki poko peye pandan y ap tou ekonomize tan ak resous ap eseye kolekte peman poukont yo. Ajans pwofesyonèl yo gen ekspètiz, eksperyans, ak konpreyansyon legal yo efektivman kolekte dèt. Sepandan, pratik koleksyon dèt yo estrikteman reglemante anba lwa UAE pou pwoteje tou de kreditè ak dèt yo. 

Règleman Koleksyon Dèt nan UAE yo

Sistèm legal ki gouvène rekiperasyon dèt nan UAE prezante estrikti inik, règleman ak
kondisyon pou kreditè ak pèseptè yo legalman pouswiv montan eksepsyonèl:

 • Lwa Tranzaksyon Sivil UAE - Gouvène diskisyon kontra ak vyolasyon ki gen rapò ak obligasyon dèt nan tranzaksyon B2B. Preskri pwosesis pou ranpli pwosè sivil ak reklamasyon.
 • Lwa sou Tranzaksyon Komèsyal UAE - Reglete koleksyon dèt pou prè ki anfome, enstalasyon kredi ak tranzaksyon bankè ki asosye yo.
 • Lwa Fayit UAE (Dekrè-Lwa Federal No 9/2016) - Règleman sou fayit yo te revize, ki vize pou rasyonalize pwosesis likidasyon ak restriktirasyon pou moun/antrepriz ki pa defo.

Resous ki enpòtan:


MINISTÈ JISTIS EAU - https://www.moj.gov.ae
MINISTÈ LEKONOMI UAE - https://www.economy.gov.ae
TRIBINAL SANT FINANSYÈ INTERNATIONAL DUBAI - https://www.difccourts.ae

Kalite dèt ki souvan mande asistans rekiperasyon nan rejyon an enplike:

 • Fakti eksepsyonèl - Pou machandiz/sèvis
 • Prè komèsyal yo
 • Lwaye aryere yo
 • Tranzaksyon byen imobilye
 • Chèk rebondi

Rekipere dèt sa yo nan men antite lokal ak entènasyonal mande pou yon apwòch enfòme. Konsyantizasyon kiltirèl ak ekspètiz regilasyon ka fè pwosesis siyifikativman pi efikas pou kreditè yo.

Etap kle nan pwosesis koleksyon dèt UAE

Ekip legal espesyalize adapte pwosesis rekiperasyon dèt nan ka endividyèl yo. Sepandan, etap estanda yo enkli:

1. Revize Detay Ka a

 • Verifye ki kalite dèt la
 • Konfime jiridiksyon ki enpòtan
 • Rasanble dokiman - Fakti, akò, kominikasyon elatriye.
 • Evalye chans ak opsyon pou rekiperasyon

2. Fè kontak

 • Inisye kominikasyon ak dèt yo
 • Klarifye sitiyasyon an ak peman espere
 • Ekri tout korespondans
 • Eseye rezolisyon akseptab

3. Avi Koleksyon Fòmèl

 • Bay avi ofisyèl si yo inyore
 • Fòmèlman deklare entansyon an refè dèt la
 • Espesifye pwosesis la si koperasyon pa resevwa

4. Lèt Demann Pre-Litij (Avi Legal)

 • Avi final ki kominike peman espere
 • Dekri konsekans plis non-repons
 • Tipikman 30 jou pou reponn

5. Aksyon Legal

 • Depoze yon reklamasyon nan tribinal ki apwopriye a
 • Jere pwosedi tribinal ak dokiman yo
 • Reprezante enterè kreyansye yo nan odyans yo
 • Ranfòse jijman si yo akòde

Pwosesis sa a pèmèt pi gwo chans pou rekipere dèt biznis pandan y ap minimize efò kreyansye ak fristrasyon.

Sèvis ke nou ofri kòm yon konpayi rekiperasyon dèt UAE

Nou ofri solisyon Customized ki kouvri tout aspè nan pwosesis rekiperasyon dèt la. Ofri estanda yo enkli:

 • Evalyasyon legal nan ka yo
 • Eseye rezolisyon pre-litij
 • Depoze reklamasyon ak pwosè
 • Jere dokiman ak biwokrasi
 • Preparasyon odyans tribinal ak reprezantasyon
 • Ranfòse desizyon ak jijman
 • Lokalize dèt ki sove
 • Aksepte plan peman si sa nesesè
 • Konsiltasyon sou estrateji prevantif

Poukisa angaje pèseptè dèt nan UAE yo?

Sèvis espesyalis pou rekiperasyon dèt komèsyal yo senplifye pwosesis pou kreditè yo atravè:

 • Abitye ak manyen tribinal ak pwosedi UAE yo
 • Relasyon ki egziste deja ak jwè legal kle yo
 • Konprann nuans kiltirèl yo
 • Moun ki pale byen arab ak tradiktè
 • Prezans lokal pèmèt vwayaj rapid pou odyans yo
 • Teknoloji pou rasyonalize dokiman ak swiv
 • Siksè nan rekipere dèt travèse fwontyè difisil

Yon Apwòch Etik-Premye pou Rekiperasyon Dèt. Malgre diferans kiltirèl ak konpleksite nan mache UAE, pratik etik rete esansyèl lè rekipere dèt ki poko peye. Ajans ki gen bon repitasyon asire: Konfòmite ak tout règleman ki enpòtan yo ak angajman respè ak san konfwontasyon

FAQ sou Koleksyon Dèt nan UAE yo

Ki sa ki kèk drapo wouj yo dwe gade deyò pou nan frod koleksyon dèt?

Gen kèk siy pèseptè dèt fwod gen ladan menas agresif, metòd peman etranj, refize bay validation, mank de dokiman apwopriye, ak kontakte twazyèm pati sou dèt la.

Ki jan biznis yo ka pwoteje tèt yo kont pratik koleksyon dèt abizif?

Pwoteksyon kle yo enkli tcheke lisans pèseptè, anrejistreman entèraksyon, voye diskisyon alekri pa lapòs sètifye, rapòte vyolasyon bay regilatè, ak konsiltasyon ak pwofesyonèl legal lè sa nesesè.

Ki sa ki ka rive si biznis yo pa pran aksyon sou peman ki anlè yo?

Konsekans yo ka genyen pèt grav sou machandiz ak sèvis yo deja rann, gaspiye tan ak resous pou kouri dèyè peman, pèmèt delenkans repete, ak devlope yon repitasyon kòm yon sib fasil pou move dèt.

Ki kote kreditè ak dèt yo ka aprann plis sou koleksyon dèt nan UAE?

Resous itil yo enkli seksyon dwa konsomatè sou sit entènèt Bank Santral UAE, règleman sou pòtal Depatman Devlopman Ekonomik, konsèy Ministè Finans, ak asistans legal nan men avoka ki kalifye.

Poukisa Aksyon rapid se esansyèl pou refè dèt efikas

Avèk bon seri estrateji ak pratik etik, dèt komèsyal nan UAE pa bezwen yon batay pèdi pou kreditè yo. Pèseptè dèt pwofesyonèl yo ka efektivman ede biznis yo refè peman eksepsyonèl pandan y ap kenbe relasyon pozitif ak kliyan ki sibi difikilte finansye.

Avèk solisyon Customized ki konbine ekspètiz legal, pratik etik ak teknoloji, biznis nan UAE yo ka efektivman simonte pwoblèm ak fakti ki poko peye ak dèt eksepsyonèl.

Rele nou kounye a pou yon randevou ijan nan + 971506531334 + 971558018669 Ekspètiz legal lokal ak rezilta koleksyon dèt pwouve.