Estrateji pou genyen yon pwosè aksidan pèsonèl nan UAE

Emira Arab Ini machin tcheke aksidan

Soutni yon blesi akòz neglijans yon lòt moun ka vire mond ou tèt anba. Fè fas ak gwo doulè, bòdwo medikal anpile, pèdi revni, ak chòk emosyonèl trè difisil.

Pandan ke pa gen okenn kantite lajan ka elimine soufrans ou, sere konpansasyon jis pou pèt ou yo enpòtan anpil pou w retounen sou pye ou finansyèman. Sa a se kote navige sistèm legal konplèks aksidan pèsonèl la vin kle.

Genyen anpil pwosè sa yo ki long trase mande pou preparasyon estratejik, rasanble prèv dilijan, ak travay ak yon avoka ki gen eksperyans aksidan pèsonèl. Konprann estrateji efikas ak etap pratik patisipe pral ede maksimize chans ou genyen pou w pwouve avèk siksè neglijans ak garanti maksimòm rekiperasyon domaj ou pou reklamasyon gwo valè aksidan pèsonèl.

Apèsi sou Eleman Kle nan Pwosè Aksidan Pèsonèl

Pwosè aksidan pèsonèl (yo pafwa yo rele tou reklamasyon konpansasyon) gen ladan yon pakèt sitiyasyon kote yon moun soufri akòz neglijans oswa aksyon entansyonèl yon lòt pati.

Egzanp komen enkli blesi sibi nan:

 • Motè machin kolizyon akòz kondwi ensousyan
 • Aksidan glisman ak tonbe akòz lokal ki pa an sekirite
 • Neglijans medikal ki soti nan erè yon founisè swen sante

Viktim blese a (pleyan an) ranpli yon reklamasyon pou mande konpansasyon nan men pati swadizan responsab la (akize a).

Pou ranport nan pwosè a, pleyan an dwe etabli sa ki annapre yo eleman legal kle yo:

 • Devwa pou Swen – Akize a te dwe yon devwa legal anvè pleyan an pou l pa fè okenn domaj
 • Vyolasyon nan devwa – Akize a vyole devwa yo nan aksyon neglijan
 • Kozalite – Neglijans akize a dirèkteman ak majorite lakòz blesi pleyan an
 • Domaj – Pleyan an te sibi pèt ak domaj ki ka konsidere akòz blesi yo

Konprann byen konsèp fondamantal sa yo ki antoure responsablite ak domaj li enpòtan anpil pou fè estrateji yon ka aksidan pèsonèl efikas ak konnen kijan pou reklame konpansasyon aksidan. Si aksidan an te fèt nan yon kontèks espas travay, yon espesyalize avoka aksidan travay ka ede konstwi ka ki pi solid.

"Prèv se tout bagay nan yon pwosè. Yon ons prèv vo yon liv agiman.” – Jida P. Benjamen

Anplwaye yon Avoka ki gen eksperyans nan EAU

Anplwaye yon avoka ki kalifye pou aksidan pèsonèl ki gen eksperyans nan sistèm legal UAE a se byen lwen etap ki pi enpòtan apre soufri yon aksidan. Kòm yon pati nan dilijans, asire w ke w fè entèvyou ak potansyèl avoka, tcheke kalifikasyon yo, konprann estrikti frè yo, epi analize revizyon kliyan yo anvan ou pran yon desizyon anbochaj. Ki sa ki se due diligence nan kontèks sa a? Li refere a byen verifye ak evalye avoka anvan ou chwazi youn pou okipe reklamasyon aksidan ou. Avoka ou a pral fòme poto nan viktwa reklamasyon aksidan ou.

Navige lwa yo nan neglijans, kalkile konpansasyon konplèks, negosye règleman jis ak batay ka nan tribinal mande pou ekspètiz legal vize.

Kòd legal tankou la Kòd Sivil UAE ak Lwa Travay UAE gouvène règleman konpansasyon aksidan ki avoka yo konpetan nan entèprete ak swe pou konstwi pwosè solid.

Avoka blesi pèsonèl kalifye tou pote anpil eksperyans nan batay ka menm jan an nan tribinal UAE ak sekirize règleman optimal pou kliyan yo. Soti nan analize responsablite ki baze sou istwa ka rive nan estrateji rasanbleman prèv, avoka ekspè yo endispansab pou viktim blese yo.

Rele nou kounye a pou yon randevou ijan nan + 971506531334 + 971558018669

Yon avoka ki gen eksperyans pral ede w:

 • Detèmine responsablite ak neglijans akize a ki baze sou blesi ak pèt yo te soufri
 • Idantifye tout akize solid patisipe nan aksidan an legalman mare bay konpansasyon
 • Envestige aksidan an epi konstwi yon baz prèv solid
 • Evalye baz merit yo epi devlope pi plis la estrateji legal efikas
 • Kalkile kantite lajan konpansasyon ki kouvri tout domaj tanjib ak immatériel
 • Negosye òf aranjman rezonab ak konpayi asirans pou evite pwolonje litij tribinal
 • Reprezante epi goumen ka w nan tribinal si sa nesesè pou jwenn ou konpansasyon maksimòm

Pakonsekan, yon avoka ki gen eksperyans ak kalifikasyon pwouve ak ekspètiz domèn ka fè tout diferans lan nan genyen reklamasyon aksidan ou. Fè entèvyou ak avoka, tcheke kalifikasyon, konprann estrikti frè yo, epi analize revizyon kliyan yo anvan finalize chwa ou.

Avoka ou a pral fòme poto nan viktwa reklamasyon aksidan ou.

Rasanble prèv pou sipòte reklamasyon pou aksidan ou a

Defann la se sou pleyan an pou pwouve ke neglijans akize a te lakòz dirèkteman blesi ak pèt yo. Bati yon gwoup prèv konvenkan fòme kolòn vètebral ki nesesè pou etabli responsablite neglijans kont akize a.

Natirèlman, pandan w ap konsantre sou rekiperasyon an, yon avoka ki gen eksperyans ap mennen yon rasanbleman prèv sible. Sepandan, konprann ki kalite dokiman ki nesesè yo pral ede w bay opinyon nenpòt kote sa posib.

Lis Prèv esansyèl:

 • Rapò lapolis depoze konsènan aksidan ki lakòz aksidan an ki pran detay enpòtan tankou dat, lè, kote, moun ki enplike elatriye Sa yo se dokiman prèv enpòtan anpil.
 • Dosye medikal spanning rapò dyagnostik, pwosedi tretman, preskripsyon medikaman elatriye detaye blesi yo soufri ak tretman eskize. Sa yo jwe yon wòl kle nan quantifier reklamasyon aksidan.
 • Deklarasyon anrejistre nan temwen eksplike sa yo te wè. Temwen temwen bay konfimasyon endepandan yon twazyèm pati sou evènman yo.
 • Foto ak videyo prèv sèn aksidan, domaj nan pwopriyete, blesi soutni elatriye. Prèv vizyèl gen gwo valè prèv etabli detay ki antoure evènman yo aksidan.
 • Prèv pèt ki lakòz tankou bòdwo medikal, resi reparasyon, souch peman pou salè pèdi elatriye ki enpòtan anpil pou reklame domaj finansye.

Ranmase tout ti kras prèv ki disponib ki antoure aksidan an, blesi ki te koze, tretman yo te fè, pèt ki te fèt elatriye. Nan kèk ka, li pran plizyè ane pou rezoud pwose, kidonk kòmanse rasanble dokiman ki enpòtan san pèdi tan.

"Preparasyon se kle nan siksè nan nenpòt domèn, ki gen ladan jaden legal la.” – Alexander Graham Bell

Evite Angajman Règleman Bonè ak Konpayi Asirans

Apre yon aksidan, yo pral byento kontakte w pa ajisteur asirans mande enfòmasyon epi pafwa ofri règleman rapid aksidan. Yo vize pou debouse peman ki pi ba yo anvan viktim blese yo ka estime domaj total.

Aksepte òf inisyal lowball sa yo mete an danje chans ou genyen pou konpansasyon jis ki aliyen ak pèt total yon fwa yo fin kalkile nèt. Pakonsekan, avoka estrikteman konseye viktim blese yo kont angaje konpayi asirans dirèkteman oswa aksepte nenpòt òf règleman san konsèy legal apwopriye.

Prepare konpayi asirans yo ka eseye kontakte taktik tankou:

 • Fè peman jès siy kòm "bòn fwa" deplase espere viktim yo aksepte bese règleman final yo
 • Pretann yo dwe "sou bò ou" pandan y ap ekstrè enfòmasyon pou diminye valè reklamasyon an
 • Bri viktim yo fèmen koloni yo anvan yo ka evalye pèt konplè yo

Refere yo pou yo angaje yo sèlman atravè avoka ou nonmen ki moun ki pral negosye tèm jis sou non ou. Se sèlman yon fwa tout depans domaj yo konplètman konprann sou mwa, yo ta dwe diskite sou règleman rezonab ak jis reklamasyon.

Rete pasyan atravè pwosesis legal souvan long sa a ka maksimize rekiperasyon ou anpil.

Kontwole emosyon epi kenbe objektivite

Chòk toudenkou, doulè, kontrent finansye, ak ensètitid aksidan aksidan enflije yo se emosyonèlman devastatè. Kenbe objektivite kalm malgre boulvèsman an vin vital nan reklamasyon aksidan kote negosyasyon jwe yon wòl kle.

Nenpòt mo oswa aksyon yo pran nan kòlè oswa prese ka gen yon enpak negatif sou rezilta pwosè oswa kontra règleman yo. Eksplozyon emosyonèl nan diskisyon enpòtan yo pral sèlman febli pozisyon ou kèlkeswa jan raj la jistifye.

Travay ekip legal ou a gen ladan absòbe fristrasyon ou! Vente kòlè an prive bay avoka ou a pèmèt yo pwoteje enterè legal ou yo byen, menm nan sitiyasyon tansyon. Kenbe pasyan konsantre sou rekiperasyon sante ou epi konte antyèman sou ekspètiz legal yo.

"Lè w goumen se lè w gen rezon. Pa lè w fache.” – Charles Spurgeon

Panche sou konsèy legal ekspè avoka w la

Yon fwa ou nonmen avoka ou, panche sou konsèy yo ak direksyon konplètman pandan y ap rekipere nan blesi. Limite patisipasyon dirèk nan diskisyon legal yo epi bay yo totalman pouvwa pou yo aji nan pi bon enterè ou.

Lwa sou aksidan ak règleman lokal konplèks li yo, presedan gwo ka ki fòme rezilta yo, anpil gid konpansasyon kode elatriye se yon teritwa vas pou avoka ki gen eksperyans ak labirent konfizyon pou pwofàn. Senp missteps yo ka gen gwo enpak sou trajectoire pwosè ou a.

Kite navigasyon nan jaden flè legal konplèks sa a nan rezolisyon ki pi jis nan gid legal ou fè konfyans! Gen pasyans ak lafwa pandan advèsite - avoka ou a pral legalman goumen pou jwenn ou maksimòm konpansasyon akseptab.

"Moun ki reprezante tèt li gen yon moun fou pou yon kliyan.” – Pwovèb Legal

Se pou w pare pou batay legal ki ka long

Fèmti raman rive byen vit nan reklamasyon aksidan yo bay anpil prèv rasanbleman, etablisman responsablite legal, evalyasyon medikal ki dire plizyè ane nan aksidan grav, ak negosyasyon règleman - tout eleman ki bezwen mwa oswa ane nan kèk ka.

Sepandan, malgre pasyans batay legal sa a mande, evite bese tèt anba presyon an epi rezoud pou mwens pase dwa. Rete kou a jiskaske tout aspè nan ka w la te prezante epi ou resevwa konpansasyon lejitim.

Gen yon avoka ekspè bò kote w anpil fasilite peryòd datant sa a. Travay kontinyèl yo ogmante presyon sou akize yo pou yo regle san patipri. Ak konsèy rasire yo, ou ka jwenn fòs pou finalman jwenn sa ou dwe.

Jistis demanti pou twò lontan se jistis antere. Pa kite sa rive epi depann ak tout kè w sou batay avoka w ap fè pou dwa w!

Wout la long finalman mennen nan destinasyon an merite.

Kalkile Tout Depans Lajan - Prezan ak lavni

Dokimantasyon pèt ki gen rapò ak aksidan se esansyèl pou rekipere domaj atravè règleman legal. Kapte depans prezan ak pwochen ki gen rapò ak:

 • Bòdwo medikal atravè tès dyagnostik, operasyon, sejou lopital, medikaman elatriye.
 • Depans ki asosye alantou vwayaj medikal, ekipman espesyal elatriye.
 • Pèt revni nan travay ki manke, kontablite pou pèt kapasite salè nan lavni
 • Depans ki soti nan limit fòm akòz aksidan tankou swen enfimyè
 • Terapi reyabilitasyon ki kouvri terapi fizik, konsèy elatriye.
 • Pèt pwopriyete tankou bòdwo reparasyon machin, depans domaj kay/aparèy

Dokimantasyon finansye apwofondi bay prèv kolòn vètebral sipòte demann pou konpansasyon ekonomik pandan kontra règleman yo. Pakonsekan, anrejistre chak ti ak gwo depans ki gen rapò ak aksidan ak dilijans.

Nan ka blesi grav alontèm, depans sipò lavi nan lavni tou jwenn faktè ki baze sou pwojeksyon prepare pa ekspè ekonomik kenbe pa avoka. Kaptire tou de depans imedya ak antisipe nan lavni Se poutèt sa vin kritik.

Rapò konplè pèt monetè dirèkteman ranfòse valè règleman an.

Ak anpil atansyon Limite Deklarasyon Ka Piblik yo

Pran anpil prekosyon ak detay sou ka aksidan ou pataje piblikman oswa deklarasyon ou fè konsènan aksidan an, espesyalman sou platfòm rezo sosyal yo. Sa yo ta ka itilize kòm prèv enkriminasyon ki domaje rezilta règleman yo pa:

 • Mete detay kontraste ki ogmante dout kredibilite
 • Sikile pwouve erè reyalite sou ka a
 • Montre nenpòt kòlèg/zanmi move bouch afebli rezon pwosè

Menm diskisyon ki sanble inofansif ak zanmi yo ka inadvèrtans pase enfòmasyon sansib sou ka yo bay ekip legal akize yo. Kenbe diskisyon entèdi nan biwo avoka ou a pou evite danje legal. Ba yo tout enfòmasyon yo epi kite ekspètiz yo dirije kominikasyon ka yo yon fason optimal.

Kenbe yon rido piblik sou pwosè a prezève avantaj.

Bati Neglijans & Pèt Ka Metikuleu

Chèf nan pwosè aksidan pèsonèl yo se nan konklizyon etabli ke aksyon neglijan akize a te lakòz dirèkteman pèt ak domaj pleyan an.

 • Tounen reklamasyon yo neglijans ak inatakabl prèv nan vyolasyon devwa - kondwi danjere, echèk sekirite, risk neglije elatriye ki lakòz aksidan an.
 • Lyen solidman evènman aksidan ak rezilta blesi byen mèb atravè analiz medikal ak odit finansye ki kantite efè
 • Presandan legal, jurisprudence, lwa responsablite elatriye fòme ak ranfòse agiman final yo

Yon avoka adeptan aksidan pèsonèl pral metikuleusement trikote ansanm tout temwayaj sa a, dosye, analiz evènman ak baz legal nan yon reklamasyon konvenkan.

Lè yo bati metikuleusement swe ekspètiz yo, menm pwosè konplèks yo gen gwo chans pou viktwa garanti ou maksimòm konpansasyon akseptab.

Yon batay legal ekspè fè tout diferans lan pou viktim k ap chèche jistis!

Rezolisyon altènatif dispit souvan pi pito

Konbat pwosè aksidan pèsonèl nan tribinal devan yon jij ak jiri se souvan entansif, pran tan ak rezilta yo rete enprevizib. Kidonk, nòmalman pi preferab pou tou de pati yo rezoud ka yo deyò tribinal la atravè apwòch altènatif pou rezoud pwoblèm.

Mekanis yo souvan chwazi yo enkli:

Medyasyon – Pleyan an, akize a, ak medyatè endepandan kominike detay sou reklamasyon an, prèv, demann atravè yon apwòch rekonsilyasyon bay ak pran ki vize yon règleman mitan.

Abitraj – Prezante detay ka yo devan yon abit endepandan ki revize soumèt yo epi ki pwononse desizyon obligatwa. Sa a evite ensètitid tipik nan jijman jiri.

Règleman atravè medyasyon oswa abitraj akselere fèmti, bay pleyan yo aksè a konpansasyon pi rapid epi redwi depans legal sou tout kote. Menm pou reklamasyon aksidan konplèks, apeprè 95% jwenn rezoud anvan jijman.

Sepandan, si rezolisyon konfli ekstra-jidisyè pa rive jwenn yon kotizasyon ki jis ki aliyen ak merit ka yo, avoka konpetan pa pral ezite mennen batay la nan jijman!

Prensip kle yo: Estrateji Mèt pou viktwa aksidan pèsonèl

 • Aji san pèdi tan pou angaje yon avoka abil pou aksidan pèsonèl pou gide vwayaj legal ou
 • Rasanble anpil prèv ki sipòte neglijans ak quantifier efè blesi
 • Kominikasyon konpayi asirans Stonewall - kite avoka yo negosye
 • Bay priyorite atitid fre malgre boulvèsman pou pèmèt rezilta optimal
 • Depann totalman sou kouraj estratejik konseye legal ou a
 • Adopte pasyans pandan pwosesis long la - men pouswiv kotizasyon san pran souf
 • Anrejistre tout depans yo - prezan ak lavni antisipe - pou maksimize valè
 • Koupe deklarasyon piblik ki ta ka riske avantaj legal
 • Mete konfyans avoka ou a pou konstwi yon dosye ironclad etabli responsablite
 • Konsidere rezolisyon altènatif diskisyon pou fèmti potansyèlman pi rapid
 • Rete konfyans nan kapasite avoka ou a pou sekirize kotizasyon ou yo

Ekipe ak konpreyansyon sa a sou aspè kritik aksidan pèsonèl pwosè, ou ka patnè efektivman ak ekspè legal. Metriz yo nan negosyasyon ak litij sal tribinal ki asosye ak kolaborasyon limenm ou pral reyalize objektif final la - san patipri rachte lavi vire tèt ou.

Rele nou kounye a pou yon randevou ijan nan + 971506531334 + 971558018669

Sou otè a

4 panse sou "Estrateji pou genyen yon pwosè aksidan pèsonèl nan UAE"

 1. Avatar pou Adele Smiddy

  Hello,

  Li ta posib pou ou ofri m 'konsèy sou petèt pran yon reklamasyon kont (Mwen reyalize mwen ka kite li twò ta)

  1.Dubai Swen Sante City-Ensidan 2006.
  2.Al Zahara Lopital- Mwen gen rapò medikal la. Menm Ensidan 2006 la.

  Mwen glise nan siman mouye nan travay nan Emira Arab Ini City Swen Sante nan Al Razi Building nan 2007. Nan moman sa a mwen te yon Espesyalis Komèsyal ki montre Doktè alantou bilding lan ki fèk konstwi Al Razi. Enfimyè nan Dublin.
  Mwen te mal dyagnostike pa lopital Al Zahra an 2006.
  Nan 2010 mwen te gen yon ranplasman anch akòz atrit grav soti nan ka zo kase tèt dyagnostike kase soti nan Al Zahara nan anch dwat mwen.
  Mwen toujou soufri jodi a jan mwen te gen yon post konplikasyon operasyonèl - demach trendelenburg, akòz misk la gaspiye nan ap tann pou operasyon an pou yon ane.

  Mwen te 43yr ki gen laj lè mwen te gen ranplasman anch mwen an nan lopital Ameriken an.

  Kalite konsidere

  Adèle Smiddy

  Mobil-00353852119291

  1. Avatar pou Sara

   Hi, Adele .. repons lan se wi li posib fè reklamasyon .. Ou bezwen yo dwe isit la kòm nou bezwen yon rapò lapolis nan men Emira Arab Ini Polis apwouve aksidan an .. .. ki kantite lajan an reklame ou ap chèche pou?

 2. Avatar pou sunghye Yoon

  Sali

  Mwen te resevwa yon aksidan sou 29 me.
  Yon moun frape machin mwen an nan do.

  Polis te vin nan sèn nan, men li pa t 'wè machin mwen an, li ban m' vèt fòm.
  Li te di ou ka kite epi ale nan konpayi asirans ou.
  Mwen te kite sèn nan apre mwen te pran fòm vèt la.
  Apre jounen an mwen te kòmanse soufri doulè nan do ki ba ak kou.
  Mwen pa t 'kapab travay pou 3weeks.

  Pandan ke machin mwen an te repare epi ale nan lopital mwen dwe peye pou transpò.

  Ii ta renmen konnen nan ka sa a mwen ka reklamasyon pou konpansasyon nan medikal, bagay sa yo finansye?

  Mèsi anpil

 3. Avatar pou Teresa Rose Co

  Chè Ekip Legal,

  Non mwen se Rose. Mwen te patisipe nan yon aksidan machin sou 29 Jiyè 2019 sou Ras Al Khor Road Nò mare. Mwen te kondwi nan alantou 80-90km / h. Tach la te yon mèt kèk lwen pon an ki kontre ak ou nan Vil Entènasyonal. Pandan y ap kondwi m 'ak manman, ki moun ki te sou chèz la pasaje yo, te wè yon lòt machin blan desann desann ranp lan reyèlman vit ak viraj. Anvan nou konnen li te frape tèt nou machin nan tèt soti nan bò pasaje yo. Machin sa a te soti nan liy ki pi dwat nan liy nou an (kite pi ak katriyèm liy) nan gwo vitès ak frape machin nou an ki te tit nò. Akòz èrbag yo enpak yo te deplwaye. Mwen te nan chòk epi mwen pa t 'deplase pou kèk tan pandan manman an t'ap rele byen fò nan m' kouri deyò machin nan anvan li pran dife paske machin nou an te sou lafimen. Mwen te soti nan machin nan toujou nan chòk ak wè tèt mwen senyen. Lè mwen te vin nan sans mwen imedyatman mwen te rele polis la epi mande pou anbilans. Lapolis te vini sou plas ansanm ak yon kamyon remoke. Polis akonpaye Manman ak mwen nan lòt bò wout la pou tann anbilans lan. Aprè plizyè kesyon ak dokiman yo te mennen nou nan lopital Rashid kote nou te tann pou inèdtan oswa de anvan yo te bay atansyon medikal.
  Mwen te detrès pandan mwen nan lopital la paske polis trafik yo pa t 'sispann rele m' mande ki kote pou avanse pou pi machin mwen an, ki moun ki pral pran machin mwen an, ki moun ki frape machin nou yo ak sou sa. Nimewo konpayi asirans lan tou senpleman kenbe k ap sonnen oswa mizik la background kontinye ap travay pandan ke pa gen moun ki reponn liy lan lòt. Mwen te tèlman konfonn e mwen pa t 'konprann konplètman sa mwen ta dwe fè oswa rele pou èd.
  Nan denmen, nou te ale nan estasyon lapolis Rashidiya kòm ID yo te pran la e ke te lè li te vin aparan ke nonm sa a ki frape machin mwen an kouri.
  Sa te trè etone.
  Pou koupe istwa a kout, mwen jwenn plizyè panche sou zepòl mwen, tete, bra ak yon ponyèt kase ak gwo pous. Manman m 'te admèt nan lopital la 2 jou apre ensidan an akòz tansyon wo ak doulè nan pwatrin. Pwobableman replik. Mwen menm mwen te gen yon telefòn mobil kase depi li tonbe difisil soti nan tablodbò a pandan aksidan an.
  Denmen 29 Out se 1ye odyans nou an. Mwen mande kouman tribinal la ap deside sou konpansasyon an ke mwen toujou nan gwo doulè, men mwen pa ka chèche bon swen medikal akòz mank lajan? Asirans lan te refize peye frè yo paske li pa t fòt mwen.
  Tanpri, kite m 'konnen ki jan mwen ta dwe ale sou ka sa a?
  Manman pa wout la ap kite sou 7th Sept kòm li se nan vizit pandan y ap mwen pral akonpaye li sou vòl li lakay ou.
  Mwen espere tande pale de ou. Mèsi

Leave a Comment

Adrès imèl ou pa pral dwe pibliye. Jaden obligatwa yo make *