Risk legal nan rapò lapolis fo, plent, akizasyon fo ak move nan UAE yo

Menmsi moun ki fè respekte lalwa yo apresye devwa sitwayen Emirats Arabi Ini (UAE) pou rapòte nenpòt krim yo vin konnen, lwa a dekouraje fo rapò. Anplis risk pou yo penalize yon moun inosan, depoze yon plent ki mal twonpe otorite konsène yo epi gaspiye resous leta yo.

Yon fo akizasyon ka defini kòm sispèk mal koze oswa sispèk yon krim komèt pa yon moun ki pa vre. Kontrèman ak pifò peyi yo, UAE gen lwa sevè ki gouvène plent ki mal oswa fo ak penalite pou yon fo akizasyon yo grav. Fo reklamasyon nan tribinal UAE yo pini pa prizon, penalite, e menm amann.

Anjeneral, moun ranpli fo rapò polis pou plizyè rezon, ki gen ladan kèk kalite komen fo akizasyon:

 • Pou twonpe ak konfonn envestigatè yo lè yo depoze yon plent ki montre yon lòt moun pou krim yo te komèt.
 • Pou mal repitasyon yon lòt moun nan depoze yon plent pou malveyans.
 • Pou twonpe tribinal la akòde yo domaj nan yon ka sivil oswa twonpe konpayi asirans yo.

Pinisyon pou fo reklamasyon nan tribinal UAE

Depoze yon plent lapolis ki mal oswa fo akizasyon nan UAE yo

Pandan ke depoze yon move plent oswa fo plent ak lapolis jeneralman tonbe anba fo akizasyon, lòt fòm fo akizasyon pa nesesèman enplike depoze yon rapò lapolis fo. Pa egzanp, yon moun ka fè fo akizasyon an piblik oswa sou entènèt pou mal repitasyon yon lòt moun.

Menm jan ak fo plent, fòm fo akizasyon sa yo ilegal nan UAE, ak tribinal yo prensipalman pouswiv yo kòm difamasyon dapre Kòd Penal UAE. Sepandan, genyen tou kèk ka kote li difisil pou otorite yo detèmine si akizasyon yo se vre oswa fo. Lwa a dekri akizasyon sa yo kòm san fondman oswa san fondman epi li diferan ak fo akizasyon yo.

Sepandan, akizasyon oswa akizasyon lalwa detèmine kòm fo tonbe nan twa kategori, tankou:

 1. Akizasyon ki antyèman fo kòm evènman yo rapòte pa t rive.
 2. Akizasyon ki dekri evènman ki te rive, men kote yon lòt moun epi pa moun akize a te komèt aksyon yo. Esansyèlman, akizasyon kote akize a inosan.
 3. Alegasyon kote plenyen an melanje deskripsyon evènman ki te rive ak lòt ki pa t rive. An jeneral, akizasyon yo se pasyèlman vre ak pasyèlman fo.

Tipikman, depoze yon fo plent lapolis enplike yon plent fè espre bay enfòmasyon ki pa kòrèk pou twonpe envestigatè oswa fè moun inosan mal.

Konsekans legal pou depoze yon fo plent nan UAE yo

Kèlkeswa rezon yon moun pou depoze yon plent lapolis mal oswa fo, yon moun riske konsekans legal grav, tankou prizon ak amann. Lwa sou fo akizasyon nan UAE dekri kèk pinisyon oswa akizasyon pou fo plent.

Pinisyon pou fo reklamasyon ak fo akizasyon nan tribinal UAE

 • Dapre Atik 266 nan Kòd Penal Federal UAE, yon moun ki fè espre bay fo enfòmasyon konsènan yon krim ap fè fas ak yon santans detansyon kòm pinisyon.
 • Dapre Atik 275 nan Kòd Penal la, nenpòt moun ki rapòte yon krim li konnen ki pa egziste oswa ki pa janm fèt ap sèvi yon santans prizon ki pa depase sis mwa epi/oswa peye yon amann ki pa plis pase 3,000 AED (twa mil dirham).
 • Dapre Atik 276, yon moun ki bay manti ak move lafwa depoze yon fo rapò yo pral kondane nan detansyon oswa yo dwe peye yon amann.
 • Lalwa pral rann tou nenpòt moun ki ranpli yon fo rapò lapolis responsab pou kalomnasyon ak akizasyon difamasyon.
 • Dapre Atik 63 nan Kòd Penal, yon ofisye ki fè respekte lalwa ki mennen ankèt sou yon fo akizasyon pa koupab nan yon krim. Esansyèlman, lalwa pwoteje ofisye lapolis ki mennen ankèt sou fo akizasyon kont pouswit oswa pwosè.
 • Kòd Penal UAE pèmèt yon moun akize enjustifye pote yon plent kriminèl apa kont moun ki depoze fo plent lan kont yo.
 • Nenpòt ki moun ki fabrike nenpòt prèv materyèl pou akize yon moun ki inosan yon fason ki fo ak konsyans pral responsab yo detansyon oswa yon amann. Kote fo akizasyon an mennen nan yon penalite krim, moun ki fè fo akizasyon an responsab yon santans menm jan an. Tipikman, yo pral fè fas a pinisyon moun akize a ta fè fas a.

anba liy

Pandan ke UAE ankouraje sitwayen li yo rapòte nenpòt krim yo temwen bay otorite ki enpòtan yo; li pini sevèman nenpòt moun ki fè espre depoze yon plent ki mal oswa fo. Anjeneral, la Kòd Penal Federal UAE ensiste sou pouswit kriminèl ki baze sou sètitid epi yo pa sou espekilasyon. Avèk potansyèl pou penalize yon moun inosan, twonpe lapolis, ak gaspiye resous eta a, depoze yon plent ki mal oswa fo nan UAE se yon krim grav. Sòf si yon moun ka pwouve ke li pa fè espre fè fo plent lan, yo riske kondane.

Yon fo akizasyon se yon krim grav nan UAE. Li ka mennen nan ane nan prizon ak depòtasyon. Si w ap fè fas ak yon fo akizasyon nan Doubay oswa nenpòt lòt Emira, imedyatman chèche konsèy nan yon avoka. Pandan ke yon avoka kriminèl kalifye ka ede pwouve inosan ou, ou ta dwe toujou pran prekosyon pou pa pote plent ki mal oswa fo pandan w ap rapòte yon krim.

Nou bay sèvis avoka ekspè ak konsèy legal atravè UAE, tankou Doubay, Abu Dhabi, Ajman, Sharjah, Fujairah, RAK, ak Umm al Quwain. Si w ap fè fas ak akizasyon kriminèl nan Doubay oswa yon lòt kote nan UAE, ou ka konte sou konpetans ak eksperyans nou yo. Avoka kriminèl Emirati nan Doubay pou defann ou nan tribinal la.

Leave a Comment

Adrès imèl ou pa pral dwe pibliye. Jaden obligatwa yo make *

erè: Content se pwoteje !!
Ki gen tèt