Ekspè defans legal pou chaj dwòg nan Emira Arab Ini, UAE

Defansè ak Konsiltan Legal Amal Khamis (Avoka EAU) te etabli tèt li kòm yon premye kabinè avoka nan Emira Arab Ini, Emira Arab Ini, ak plis pase 30 ane nan sèvis devwe nan defans kriminèl. Ekip nou an gen ladann avoka defans kriminèl ki gen anpil ladrès e ki gen eksperyans ki konpetan nan navige nan peyizaj legal konplèks nan Emira Arab Ini ak pi laj EAU. Lè w ap fè fas ak akizasyon ki gen rapò ak dwòg, gen yon avoka ki gen eksperyans nan lwa kriminèl enpòtan anpil pou jere pwosesis lalwa kriminèl konplike.

Konprann Lwa Dwòg nan UAE yo

Nan UAE yo, lwa sou dwòg yo sevè epi yo aplike entèdi, ak sanksyon grav pou vyolasyon yo. Kad legal UAE a, enfliyanse pa tou de lwa federal ak lwa Islamik Charia, enpoze santans sevè pou ofans dwòg, tankou posesyon, trafik, ak konsomasyon. Sa fè wòl yon avoka ki gen konesans ak eksperyans nan ka dwòg endispansab pou asire ke dwa akize a yo pwoteje epi yo ke yo resevwa yon jijman jis.

Ekspè defans kriminèl pou ofans ki gen rapò ak dwòg

Pi gwo avoka kriminèl nou yo nan Defansè ak Konsiltan Legal Amal Khamis yo byen konn lwa sou dwòg UAE epi yo gen yon bon konpreyansyon sou pwosesis jidisyè a. Nou reprezante moun ki chaje ak plizyè ofans ki gen rapò ak dwòg, bay sèvis esansyèl ki defann dwa kliyan nou yo ak ankouraje jis fè respekte lalwa nan tout Emira Arab Ini ak UAE yo.

Avèk plis pase 30 ane eksperyans, konpayi nou an te genyen yon repitasyon pou li bay defans legal eksepsyonèl nan zafè ki gen rapò ak dwòg. Ranfòse pozisyon sa a pa anpil rekonesans ak rekonesans nan men òganizasyon endistri respekte nan Mwayen Oryan an.

Ki gen tèt