Ծառայությունների մատուցման պայմաններ

ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ հետևյալը, քանի որ դա պարտադիր պայմանագիր է ձեր և Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers UAE-ի միջև: Եթե ​​դուք տասնութ (18) տարեկանից ցածր եք, դուք չեք կարող օգտագործել Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE: Օգտագործելով Իրավաբաններ ԱՄԷ-ն, դուք համաձայնում եք պարտավորված լինել սույն Օգտագործման պայմաններով: Եթե ​​դուք չեք ընդունում այս պայմաններն ու պայմանները, դուք չեք կարող օգտվել Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE-ից:

Ի՞նչ է Իրավաբանները ԱՄԷ: Lawyers UAE-ն տեխնոլոգիական հարթակ է (կայքի պորտալ) փաստաբանների և հասարակության չափահաս անդամների միջև հաղորդակցության համար: Իրավաբանները ԱՄԷ-ն իրավաբանական խորհրդատվություն չի առաջարկում: Իրավաբանները, որոնք մուտք են գործում Lawyers UAE-ն, չեն հանդիսանում Lawyers UAE-ի գործընկերները, աշխատակիցները կամ գործակալները. նրանք երրորդ կողմեր ​​են: Lawyers UAE-ն խորհուրդ չի տալիս կամ հաստատում որևէ փաստաբանի այս կայքում և չի կարող երաշխավորել կամ երաշխավորել նրանց հավատարմագրերը կամ որակավորումները: Դուք պատասխանատու եք ցանկացած փաստաբանի նկատմամբ ձեր սեփական ջանասիրության համար: Ձեր և Amal Khamis Advocates & Legal Consultants-ի կամ Lawyers UAE-ի միջև ոչ մի Փաստաբան-հաճախորդ հարաբերություն նախատեսված չէ կամ ձևավորվում է փաստաբանների ԱՄԷ-ի կողմից ձեր կողմից: Չնայած Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers UAE-ն կարող է նպաստել առցանց իրավական խորհրդատվությանը ձեր և փաստաբանի միջև, Lawyers UAE-ն որևէ ներկայացուցչության համաձայնագրի կողմ չէ, որը կարող եք կնքել որևէ փաստաբանի հետ: Համապատասխանաբար, դուք համաձայն եք, որ Իրավաբաններ ԱՄԷ-ն պատասխանատվություն չի կրում փաստաբանների որևէ արարքի կամ անգործության համար: Իրավաբաններ ԱՄԷ-ն չի հավանություն տալիս կամ խորհուրդ չի տալիս որոշակի փաստաբանների: Նախքան որևէ փաստաբան պահելը կամ իրավաբանի հետ խորհրդակցություն խնդրելը ԱՄԷ իրավաբանների հետ կապված, դուք պետք է ուշադիր հաշվի առնեք փաստաբանի գիտելիքներն ու փորձը: Եթե ​​դուք պահպանում եք փաստաբանի ծառայությունները Իրավաբանների ԱՄԷ-ի հետ խորհրդակցությունից հետո, դուք պետք է խնդրեք գրավոր իրավաբանական ծառայությունների համաձայնագիր, որը մանրամասն կներկայացնի ներկայացուցչության պայմաններն ու պայմանները, ներառյալ բոլոր վճարները, ծախսերը և այլ պարտավորությունները: Lawyers UAE-ն պատասխանատվություն չունի ստուգելու փաստաբանների ինքնությունը, հավատարմագրերը կամ որակավորումները, որոնք մուտք են գործում Փաստաբաններ ԱՄԷ, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, պարունակվող տեղեկությունները փաստաբանների պրոֆիլներում, ինչպիսիք են փաստաբանի անունը, իրավաբանական գրասենյակը, կոչումը, կոնտակտային տվյալները, կրթական ծագումը, բար ընդունելությունները, պրակտիկայի տարածքները կամ ցանկացած այլ տեղեկատվություն: Lawyers UAE-ն պատասխանատվություն չի կրում պրոֆիլի տեղեկատվությունը վերանայելու, խմբագրելու, փոփոխելու կամ ստուգելու համար: Իրավաբաններ ԱՄԷ-ն պատասխանատվություն չի կրում հետաքննելու կամ ստուգելու, թե արդյոք փաստաբանները ապահովագրված են մասնագիտական ​​անփութությունից կամ սխալ գործելակերպից: Դուք պատասխանատու եք ցանկացած փաստաբանի ինքնության կամ որակավորման վերաբերյալ ձեր սեփական ջանասիրության համար: Եթե ​​այստեղ այլ բան նախատեսված չէ, «Փաստաբաններ ԱՄԷ» նշանակում է Իրավաբաններ ԱՄԷ և փաստաբանների վեբկայքը:

Օգտագործողի հաղորդակցություններ Իրավաբաններ ԱՄԷ-ն ոչ իրավաբանների և իրավաբանների (միասնական «Օգտատերեր») հաղորդակցման վայր է: Կայքի օգտատերերը, այլ ոչ թե ԱՄԷ իրավաբանները, տրամադրում են հաղորդակցության բովանդակությունը: Իրավաբաններ ԱՄԷ-ն օգտատերերի միջև հաղորդակցության կողմ չէ: Lawyers UAE-ն պատասխանատվություն չունի խմբագրելու, փոփոխելու, զտելու, էկրանավորելու, մոնիտորինգի ենթարկելու, հաստատելու կամ երաշխավորելու այս վեբկայքի հաղորդակցությունը: Lawyers UAE-ն հրաժարվում է ողջ պատասխանատվությունից օգտատերերի միջև վեբկայքի ցանկացած հաղորդակցության բովանդակության կամ ցանկացած գործողությունների համար, որոնք դուք կարող եք կատարել կամ ձեռնպահ մնալ այդպիսի հաղորդակցության արդյունքում: Դուք բացառապես պատասխանատու եք ցանկացած հաղորդակցության աղբյուրի և բովանդակության ինքնությունը և վստահելիությունը գնահատելու և ստուգելու համար:

Lawyers UAE-ն պատասխանատվություն չի կրում ստուգման համար և չի տալիս որևէ ներկայացուցչություն կամ երաշխիք որևէ փաստաբանի կամ ոչ իրավաբանի ինքնության կամ վստահելիության կամ այս վեբկայքի ցանկացած հաղորդակցության բովանդակության վերաբերյալ: Ինչպես օգտագործվում է այստեղ, հաղորդակցությունները ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում դրանով, ցանկացած Օգտատիրոջ կողմից ձեզ ուղղված ցանկացած հաղորդակցություն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կապված այս կայքի հետ: Հաղորդակցությունները ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում դրանով, իրավաբանների շփումները ԱՄԷ-ի փաստաբանների հետ, ներառյալ պրոֆիլի տեղեկատվությունը: Այս կայքում հաղորդակցությունները սահմանափակ են, չեն ներառում անձնական գնահատումներ կամ այցելություններ և չեն ներառում անձնական գնահատումների և այցելություններին բնորոշ երաշխիքներ և ընթացակարգեր: Չնայած վերը նշվածին, Lawyers UAE-ն իրեն իրավունք է վերապահում, բայց պարտավոր չէ արգելել կամ ջնջել Իրավաբանների ԱՄԷ-ի վերաբերյալ որևէ հաղորդակցություն: Եթե ​​ձեր իրավական հարցը ներառում է պոտենցիալ դատական ​​գործ, կարևոր է, որ դուք գիտակցեք, որ հայցը պետք է ներկայացվի կամ պատասխանվի որոշակի ժամանակահատվածում, հակառակ դեպքում ձեր իրավունքները կարող են բացասաբար ազդել: Հետևաբար, եթե փաստաբանը հրաժարվում է ներկայացնել ձեզ, ձեզ խրախուսվում է անմիջապես խորհրդակցել մեկ այլ փաստաբանի հետ՝ ձեր իրավունքները պաշտպանելու համար: Ձեր կողմից չներկայացնելու մասին փաստաբանի որոշումը չպետք է ընդունվի որպես ձեր գործի էության վերաբերյալ արտահայտություն: Իրավաբաններ ԱՄԷ-ն ունի ֆորումներ, որտեղ օգտատերերը կարող են մասնակցել օրենքի ընդհանուր քննարկմանը, քննարկել փաստաբանների որակավորումները կամ այլ ոչ գաղտնի թեմաներ: Հաղորդակցությունները կարող են անպաշտպան լինել փաստաբան-հաճախորդ արտոնությունների կամ արտոնությունների այլ դոկտրինների բացահայտումից:

Գաղտնիություն Արտոնություններ ԱՄԷ իրավաբանները կարող են ներառել ինտերակտիվ ֆորումներ և գործառույթներ, որոնք անպատշաճ են գաղտնի տեղեկատվության կամ իրավաբանական խորհրդատվության քննարկման համար: Գաղտնի տեղեկատվությունը կարող է ներառել, բայց չի սահմանափակվում դրանով, ձեր անունը, կոնտակտային տվյալները, այլ անձանց կամ կազմակերպությունների մասին նույնականացնող տեղեկություններ, քաղաքացիական կամ քրեական պատասխանատվության ապացույցներ կամ ընդունում կամ ձեր իրավական հարցերի վերաբերյալ այլ տեղեկություններ: Իրավաբանների ԱՄԷ ֆորումների և առանձնահատկությունների նպատակը իրավունքի և իրավաբանների որակավորումների ընդհանուր քննարկումն է: Lawyers UAE-ն պատասխանատվություն չի կրում գաղտնի տեղեկատվության միտումնավոր կամ ոչ միտումնավոր բացահայտման համար: Հնարավոր է, որ այս վեբկայքի ցանկացած հաղորդակցություն կարող է ստացվել կամ գաղտնալսվել երրորդ անձանց կողմից, ներառյալ ոչ իրավաբանները, անվտանգության խախտման, համակարգի անսարքության, կայքի սպասարկման կամ այլ պատճառներով: Այս կայքի օգտատերերը իրենց վրա են վերցնում այն ​​ռիսկը, որ իրենց հաղորդակցությունները կարող են ստացվել երրորդ անձանց կողմից և չեն կարող պաշտպանված լինել փաստաբան-հաճախորդ արտոնությունների կամ այլ արտոնությունների դոկտրինների բացահայտումից, և համաձայնում են պատասխանատվություն չկրել ԱՄԷ իրավաբաններին նման դեպքերում: Lawyers UAE-ի կողմից տրամադրվող տեղեկատվությունը և ծառայությունները սեփական բնույթ են կրում, և Օգտագործողը ընդունում է, որ ինքը Lawyers UAE-ի մրցակից չէ և համաձայնում է չկիսել նման տեղեկատվությունը Lawyers UAE-ի որևէ մրցակիցների հետ: Դուք նաև համաձայնում եք, որ այս բաժնի խախտման համար նախատեսված դրամական վնասները կարող են համարժեք չլինել, և որ Lawyers UAE-ն իրավունք կունենա դատական ​​կարգով փոխհատուցում ստանալու՝ առանց պարտատոմսերը փակցնելու պահանջի: Այս բաժինը կգործի սույն Համաձայնագրի ցանկացած դադարեցման համար երկու (2) տարի ժամկետով, կամ այնքան ժամանակ, քանի դեռ խնդրո առարկա տեղեկատվությունը գործող օրենքների և կանոնակարգերի համաձայն մնում է առևտրային գաղտնիք, անկախ նրանից, թե որ ժամկետն է ավելի երկար:

Իրավական հարցումներ ԱՄԷ փաստաբանների վերաբերյալ օգտատերերի իրավական հարցումները («Գործեր») կարող են հասանելի լինել երրորդ անձանց կողմից և/կամ էլեկտրոնային փոստով երրորդ անձանց իրավաբաններին և ոչ իրավաբաններին: Օգտագործողները չպետք է ներկայացնեն կամ տեղադրեն տեղեկատվություն, որը նրանք չեն ցանկանում հրապարակել հանրությանը: Փաստաբանները, ովքեր ձեզ չեն ներկայացնում, ոչ փաստաբանները և հասարակության անդամները կարող են դիտել Գործերը: Գործերը կարող են անպաշտպան լինել փաստաբան-հաճախորդ արտոնության կամ աշխատանքային արտադրանքի դոկտրինի բացահայտումից: Արգելվում է գաղտնի կամ մեղադրական տեղեկատվության ներկայացումը, որը կարող է օգտագործվել ձեր դեմ որպես ապացույց կամ քաղաքացիական կամ քրեական պատասխանատվության ընդունում: Գործեր ներկայացնող օգտատերերը համաձայնում են, որ իրենց հետ կապվեն փաստաբանները և երրորդ կողմերը, ներառյալ Փաստաբանները ԱՄԷ: Իրավաբանների պատասխանները կարող են հասանելի լինել երրորդ անձանց կողմից և/կամ էլեկտրոնային փոստով երրորդ կողմերին, ներառյալ փաստաբաններին և ոչ իրավաբաններին: Այնուամենայնիվ, Lawyers UAE-ն իրեն իրավունք է վերապահում չհրապարակել, չուղարկել էլ. Իրավաբանների ԱՄԷ-ում հարցում-օգտատերերին երբեմն կարող են անվանել «Հաճախորդներ», իսկ փաստաբան-օգտատերերին երբեմն կարող են անվանել «Իրավաբան», «Փաստաբան» կամ «ձեր փաստաբանը» կամ «ձեր փաստաբանը»: Այնուամենայնիվ, արդյոք փաստաբան-հաճախորդ հարաբերություն իրականում գոյություն ունի, կարող է լինել փաստացի հարց, որը տարբերվում է իրավազորությունից մինչև իրավասություն, և այս տերմինների օգտագործումը Lawyers UAE-ում չպետք է մեկնաբանվի որպես Փաստաբանների ԱՄԷ-ի կողմից փաստաբանի հաճախորդի հարաբերությունների առկայություն:

Սահմանափակ շրջանակի նախնական խորհրդատվություններ: Օգտագործողները կարող են մասնակցել սահմանափակ շրջանակի նախնական խորհրդատվություններին ԱՄԷ իրավաբանների վերաբերյալ վճարովի: Իրավաբանները ԱՄԷ-ն կարող է օգտագործվել կապեր ուղարկելու և վճարումներ ուղարկելու համար սահմանափակ ծավալով նախնական խորհրդակցությունների համար հարցվող Օգտատիրոջ և փաստաբան Օգտատիրոջ միջև: Վճարը կարող է նախապես թույլատրվել, մշակվել, փոխանցվել կամ վերադարձվել իրավաբանների ԱՄԷ-ի կողմից նպատակահարմար համարվող ձևով, իր հայեցողությամբ: Վճարումն իրավունք չի տալիս հարցում կատարող օգտատերերին ստանալ նախնական խորհրդատվություն կամ այլ ծառայություններ փաստաբան-Օգտատիրոջից: Querying-Users-ը ընդունում է, որ փաստաբան-Օգտատերն իրավունք ունի չեղյալ համարել նախնական խորհրդատվության առաջարկը մինչև վճարումը կատարելը կամ հետո որևէ պատճառով, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով հետևյալով. կամ եթե փաստաբան-Օգտատերը կարծում է, որ ինքը չունի համապատասխան փորձաքննություն՝ հարցնող Օգտատիրոջը խորհրդատվություն տրամադրելու համար: Օգտատերերը համաձայնում են, որ Իրավաբանների ԱՄԷ-ի վերաբերյալ ցանկացած խորհրդատվություն սահմանափակվում է նախնական խորհրդատվությունով, որը հիմնված է Հարցում-Օգտատիրոջ կողմից Իրավաբանների ԱՄԷ կայքում տեղադրված տեղեկատվության վրա: Հարցում կատարող օգտատերը հասկանում և ընդունում է, որ ստացված ցանկացած խորհուրդ իր բնույթով նախնական է և չի կարող փոխարինել որակավորված փաստաբանի կողմից անձնական խորհրդակցությանը և հարցի ամբողջական վերանայմանը: Հարցում կատարող օգտատերը նաև հասկանում և ընդունում է, որ Իրավաբանների ԱՄԷ-ի վերաբերյալ նախնական խորհրդակցության ժամանակ փաստաբան-օգտատերը հասանելի չէ բոլոր այն տեղեկատվությանը, որն անհրաժեշտ է հարցնող Օգտատիրոջը լիարժեք իրավական խորհրդատվություն տրամադրելու համար, և որ ցանկացած խորհուրդ, որը ստացել է Հետևաբար, հարցման օգտատերը նախնական բնույթ է կրում: Փաստաբան-Օգտագործողը պարտավոր չէ իրավաբանական ծառայություններ մատուցել նախնական խորհրդատվության սահմանափակ շրջանակներից դուրս: Եթե ​​հարցում կատարող Օգտատերը որոշում է պահպանել փաստաբան-Օգտատիրոջ լրացուցիչ ծառայությունները Իրավաբանների ԱՄԷ-ում, հարցնող Օգտագործողը պետք է պահանջի մուտքագրել իրավաբանական ծառայությունների գրավոր համաձայնագիր, որը մանրամասն կներկայացնի ներկայացուցչության պայմաններն ու պայմանները, ներառյալ բոլոր վճարները, ծախսերը և այլ պարտավորությունները: Բոլոր կողմերը ընդունում են, որ Lawyers UAE-ն որևէ ներկայացուցչության կողմ չէ, որը կարող է առաջանալ սահմանափակ շրջանակներից դուրս նախնական խորհրդակցությունից, և համաձայնում են, որ Lawyers UAE-ն անվնաս լինի նման ներկայացուցչությունից բխող ցանկացած վեճի համար:

Փաստաբանի անդամություն Փաստաբան-օգտատերերը կարող են ստեղծել Իրավաբանների ԱՄԷ պրոֆիլ և խորհրդատվություններ անցկացնել ԱՄԷ իրավաբանների վերաբերյալ: Վճարովի նախնական խորհրդատվությունից ստացված հասույթը կարող է մուտքագրվել փաստաբան-Օգտատիրոջ կողմից ընտրված բանկային հաշվին: Յուրաքանչյուր փաստաբան-Օգտատիրոջ իրավունք ունեցող արտոնությունները կարող են կախված լինել փաստաբան-Օգտատիրոջ կողմից ընտրված անդամակցության պլանից: Փաստաբան-օգտատերերը կարող են ցանկացած պահի չեղարկել իրենց անդամակցությունը և իրավունք չունեն փոխհատուցելու գումարը համամասնորեն կամ այլ հիմունքներով: Փաստաբան-օգտատերերը ընդունում և համաձայնում են, որ Lawyers UAE-ն իրավունք ունի ցանկացած պահի վերանայել անդամակցության յուրաքանչյուր ծրագրի առավելությունները, և որ փաստաբան-Օգտատերերի միակ դիմումը նման վերանայումներին իրենց անդամակցությունը չեղարկելն է:

Առայությունների վճարներ Իրավաբանները ԱՄԷ-ն և կամ նրա փոխկապակցված կազմակերպությունները կարող են հանել Ծառայության վճարները հարցում կատարող օգտատերերի կողմից խորհրդակցությունների համար՝ հիմնվելով փաստաբան-օգտագործողների անդամակցության մակարդակի վրա: Ծառայության վճարները կարող են հավասար լինել 50% Հիմնական անդամների հետ խորհրդակցությունների համար և 20% պրոֆեսիոնալ անդամների համար: Ծառայության վճարները հիմնված են Իրավաբանների ԱՄԷ-ի կողմից մատուցվող մարքեթինգային և տեխնոլոգիական ծառայությունների վրա: Օգտագործողները համաձայնում են, որ Ծառայությունների վճարները արդար են և ողջամիտ: Իրավաբանները ԱՄԷ-ն կարող է ցանկացած պահի փոխել ծառայության վճարների դրույքաչափերը՝ ցանկացած պատճառով՝ իր հայեցողությամբ:

Վճարումներ Իրավաբանները ԱՄԷ-ն մշակում է վճարումները՝ օգտագործելով Stripe առցանց վճարային հարթակը: Բոլոր օգտվողները, ովքեր վճարումներ են կատարում կամ ստանում են Իրավաբաններ ԱՄԷ-ի միջոցով, համաձայն են Stripe-ի ծառայության պայմաններին, որոնք գտնվում են www.stripe.com կամ www.paypal.com կայքում: Անխափան ծառայություն ապահովելու և Օգտագործողներին լրացուցիչ ապրանքներ և ծառայություններ ձեռք բերելու հնարավորություն տալու համար Lawyers UAE-ն և/կամ Stripe-ը կամ PayPal-ը կարող են պահել ձեր վճարման եղանակը ֆայլում: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ձեր պարտականությունն է պահպանել ընթացիկ հաշվարկային տեղեկատվությունը Փաստաբանների ԱՄԷ-ում: ԱՄԷ-ի իրավաբանների օգտատերերի համար վճարումների մշակման ծառայությունները տրամադրվում են Stripe-ի կամ PayPal-ի կողմից և ենթակա են Stripe Connected Account-ի համաձայնագրին, որը ներառում է Stripe ծառայության պայմանները (միասնաբար՝ «Stripe Services պայմանագիր»): Համաձայնելով այս պայմաններին կամ շարունակելով գործել որպես Օգտագործող իրավաբանների ԱՄԷ-ում, դուք համաձայնում եք պարտավորված լինել Stripe-ի կամ Paypal-ի ծառայությունների համաձայնագրով, քանի որ նույնը կարող է ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվել Stripe-ի կողմից: Որպես Lawyers UAE-ի պայման, որը հնարավորություն է տալիս վճարումների մշակման ծառայությունները Stripe-ի միջոցով, դուք համաձայնում եք տրամադրել Lawyers UAE-ի ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկատվություն ձեր և ձեր բիզնեսի մասին, և դուք լիազորում եք Lawyers UAE-ին կիսել դրանք և գործարքների մասին տեղեկությունները, որոնք կապված են ձեր կողմից տրամադրվող վճարումների մշակման ծառայությունների օգտագործման հետ: Stripe-ի կամ Paypal-ի միջոցով:

Հակամարտությունների, իրավասության և լիցենզիայի վերաբերյալ փաստաբանի պարտականությունները: Բոլոր փաստաբան-օգտատերերը պետք է ապահովեն, որ շահերի բախումներ չլինեն, և որ փաստաբան-Օգտատերն ի վիճակի լինի իրավասու տրամադրել հայցվող նախնական խորհրդատվությունը: Հարցող-Օգտատիրոջ կողմից վճարված վճարը չի վճարվում փաստաբան-Օգտատիրոջը մինչև նախնական խորհրդատվությունը: Այսպիսով, եթե որևէ խնդիր թույլ չի տալիս փաստաբանին նախնական խորհրդատվություն տրամադրել, փաստաբան-Օգտատերը պարտավոր է հնարավորինս արագ ավարտել նախնական խորհրդակցությունը և թույլ տալ, որ հարցում կատարող օգտատերը ստանա գումարի վերադարձ և/կամ ընտրել մեկ այլ: փաստաբան-Օգտատեր. Բոլոր փաստաբան-օգտատերերը երաշխավորում են, որ նրանք իրավունք ունեն զբաղվելու իրավունքով և լավ դիրք ունեն Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կամ Դուբայի մեկ կամ մի քանի նահանգային իրավաբանների միությունների հետ՝ Lawyers UAE հաշիվ ստեղծելու և խորհրդատվական ծառայություններ առաջարկելու և տրամադրելու պահին: հարցում-Օգտագործողներ. Փաստաբան-օգտատերերը համաձայնում են, որ իրենք կդադարեցնեն ծառայությունների առաջարկն ու մատուցումը Lawyers UAE հարթակում և անմիջապես կհեռացնեն իրենց հաշիվը Lawyers UAE-ից, եթե նրա փաստաբանական գործունեության լիցենզիան կասեցվի կամ չեղարկվի:

Փաստաբանի այլ պարտականությունները. Ի հավելումն հակամարտությունների, իրավասության և լիցենզիայի վերաբերյալ վերոնշյալ պարտականություններին, փաստաբան-Օգտատերերը համաձայն են, որ եթե նրանք առաջարկեն նախնական իրավական խորհրդատվություն տրամադրել Իրավաբանների ԱՄԷ-ի վերաբերյալ, ապա նրանք արագ և ջանասիրաբար կպատասխանեն հարցումներին: Փաստաբան-օգտատերերը համաձայնում են, որ իրենք կավարտեն նախնական խորհրդակցությունները և կներկայացնեն վճարման ժամկետը հաճախորդի կողմից վճարումը նախապես արտոնագրելուց հետո երեք (3) օրվա ընթացքում՝ ընտրելով «Ներկայացնել ժամանակը» տարբերակը «Հաղորդագրություններ» էջում՝ ներառյալ զրույցի պատմությունը հարցնող Օգտատիրոջ հետ: Փաստաբան-օգտատերերը ընդունում են, որ կորցնում են վճարում ստանալու ցանկացած իրավունք, եթե նրանք չեն ավարտել նախնական խորհրդատվությունը և չեն ներկայացրել ժամկետը մինչև վերջնաժամկետը: Փաստաբան-օգտատերերը ընդունում են, որ հարցվող Օգտատիրոջ գոհունակությունը երաշխավորված է, և որևէ պատճառով վիճարկվող ցանկացած մեղադրանք չի վճարվի:

Փաստաբանի էթիկայի ծանուցում: Եթե ​​դուք փաստաբան եք, որը մասնակցում է այս կայքի որևէ ասպեկտին, դուք ընդունում եք, որ այն իրավասությունների մասնագիտական ​​վարքագծի կանոնները, որտեղ դուք արտոնագրված եք («Կանոնները») կիրառվում են ձեր մասնակցության բոլոր ասպեկտների վրա, և որ դուք կպահպանեք այս Կանոնները: Այս Կանոնները ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում դրանով, գաղտնիության, գովազդի, հաճախորդների միջնորդության, օրենքի չարտոնված պրակտիկայի և փաստերի խեղաթյուրման հետ կապված կանոններ: Իրավաբաններ ԱՄԷ-ն հրաժարվում է այս Կանոններին համապատասխանելու ողջ պատասխանատվությունից: Օգտատերերը համաձայնում են իրավաբանների ԱՄԷ-ին անվնաս համարել այս կայքի օգտագործող փաստաբանների կողմից ցանկացած էթիկական խախտման համար: Փաստաբանները համաձայնում են խստորեն գաղտնի պահել այս կայքի միջոցով ձեռք բերված բոլոր տեղեկությունները և հաղորդակցությունները, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով Իրավաբանների ԱՄԷ ծառայությունների վերաբերյալ սեփականության իրավունքով:

Գաղտնիության քաղաքականություն. Ձեր գաղտնիության պաշտպանությունը շատ կարևոր է ԱՄԷ իրավաբանների համար: Խնդրում ենք վերանայել մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը, որը բացատրում է, թե ինչպես են Lawyers UAE-ն վերաբերվում ձեր անձնական տվյալներին և պաշտպանում ձեր գաղտնիությունը:

Օգտագործման սահմանափակումներ: Այս կայքի բովանդակությունը նախատեսված է միայն ձեր անձնական օգտագործման համար և ոչ թե առևտրային շահագործման: Դուք չեք կարող օգտագործել այս վեբ կայքը `որոշելու համար սպառողի իրավասությունը հետևյալի համար ՝ բ) զբաղվածություն. գ) պետական ​​լիցենզիա կամ արտոնություն: Դուք չեք կարող այս կայքից ապակոմպիլյացիա, հակադարձ ինժեներ, ապամոնտաժել, վարձակալել, վարձակալել, վարկ տրամադրել, վաճառել, վերալիցենզավորել կամ ածանցյալ աշխատանքներ ստեղծել: Նաև չի կարող օգտագործել ցանցի մոնիտորինգի կամ հայտնաբերման որևէ ծրագիր կայքի ճարտարապետությունը որոշելու կամ օգտագործման, անհատական ​​ինքնությունների կամ օգտագործողների մասին տեղեկություններ քաղելու համար: Դուք կարող եք չօգտագործել որևէ ռոբոտ, սարդ, այլ ավտոմատ ծրագրաշարեր կամ սարքեր կամ ձեռքի գործընթաց ՝ առանց մեր նախնական գրավոր թույլտվության վերահսկելու կամ պատճենելու մեր կայքը կամ բովանդակությունը: Դուք չեք կարող օգտագործել այս կայքը ՝ կեղծ, ապակողմնորոշող, խարդախ կամ ապօրինի հաղորդակցություններ փոխանցելու համար: Դուք չեք կարող պատճենել, փոփոխել, վերարտադրել, վերահրատարակել, տարածել, ցուցադրել կամ փոխանցել առևտրային, շահույթ չհետապնդող կամ հանրային նպատակներով այս կայքի ամբողջ կամ որևէ մաս, բացառությամբ վերը նշված թույլատրված չափի: Դուք չեք կարող օգտագործել կամ այլ կերպ արտահանել կամ վերաարտահանել այս վեբ կայքը կամ դրա որևէ մասը, կամ բովանդակությունը ՝ խախտելով արտահանման վերահսկման մասին օրենքները և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կանոնակարգերը: Այս կայքի կամ դրա բովանդակության ցանկացած չարտոնված օգտագործումը արգելվում է:

Ոչ մի անօրինական կամ արգելված օգտագործում: Որպես Lawyers UAE կայքի օգտագործման պայման՝ Դուք երաշխավորում եք Lawyers UAE-ին, որ չեք օգտագործի Lawyers UAE կայքը որևէ նպատակով, որն անօրինական է կամ արգելված այս պայմաններով և ծանուցումներով: Դուք չեք կարող օգտագործել Lawyers UAE կայքը որևէ կերպ, որը կարող է վնասել, անջատել, ծանրաբեռնել կամ խաթարել Lawyers UAE կայքը կամ միջամտել Իրավաբանների ԱՄԷ կայքի ցանկացած այլ կողմի օգտագործմանն ու վայելքին: Դուք չեք կարող ձեռք բերել կամ փորձել ձեռք բերել որևէ նյութ կամ տեղեկատվություն որևէ միջոցներով, որոնք միտումնավոր հասանելի չեն կամ նախատեսված չեն Իրավաբաններ ԱՄԷ կայքերի միջոցով: Իրավաբաններ ԱՄԷ-ն կարող է օգտագործվել միայն հարցումներ կատարող օգտատերերի և փաստաբանի օգտատերերի կողմից՝ նախնական առցանց իրավական խորհրդատվություններ անցկացնելու նպատակով: Ցանկացած օգտագործում այն ​​օգտատերերի կողմից, ովքեր հարցում չեն անում՝ Օգտատերերի կամ փաստաբանի օգտատերերի կողմից, որոնք չեն սահմանափակվում նախնական առցանց իրավական խորհրդատվություններով, խստիվ արգելվում է:

Մեր իրավունքներն ու պարտականությունները Lawyers UAE-ն այս կայքի իրավական հաղորդակցությունների կամ բովանդակության հրատարակիչը կամ հեղինակը չէ: Այն Օգտատերերի միջև հաղորդակցության վայր է: Lawyers UAE-ն պատասխանատվություն չունի վերանայելու, խմբագրելու կամ հաստատելու հաղորդակցությունները: Թեև մենք չենք կարող համակարգի անվտանգության բացարձակ երաշխիք տալ, փաստաբաններն ԱՄԷ-ն ողջամիտ քայլեր է ձեռնարկում անվտանգության պահպանման համար: Եթե ​​հիմքեր ունեք ենթադրելու, որ համակարգի անվտանգությունը խախտվել է, օգնության համար կապվեք մեզ էլփոստով: Եթե ​​Lawyers UAE-ի տեխնիկական անձնակազմը գտնի, որ անդամին պատկանող ֆայլերը կամ գործընթացները վտանգ են ներկայացնում համակարգի պատշաճ տեխնիկական աշխատանքի կամ այլ անդամների անվտանգության համար, Lawyers UAE-ն իրավունք է վերապահում ջնջել այդ ֆայլերը կամ դադարեցնել այդ գործընթացները: Եթե ​​Lawyers UAE-ի տեխնիկական անձնակազմը կասկածում է, որ օգտվողի անունն օգտագործվում է որևէ մեկի կողմից, որը լիազորված չէ համապատասխան օգտատիրոջ կողմից, Lawyers UAE-ն կարող է անջատել այդ օգտվողի մուտքը՝ համակարգի անվտանգությունը պահպանելու համար: Lawyers UAE-ն իրավունք ունի, մեր միանձնյա և բացարձակ հայեցողությամբ, (i) խմբագրելու, խմբագրելու կամ այլ կերպ փոփոխելու որևէ բովանդակություն, (ii) վերադասակարգելու ցանկացած բովանդակություն՝ այն ավելի համապատասխան վայրում տեղադրելու կամ (iii) նախնական էկրանին կամ ջնջեք ցանկացած բովանդակություն, որը համարվում է անպատշաճ կամ այլ կերպ խախտում է օգտագործման այս պայմանները, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով վիրավորական արտահայտություններ և գովազդ պարունակող բովանդակությամբ: Lawyers UAE-ն իրեն իրավունք է վերապահում հրաժարվել որևէ մեկին ծառայությունից և ցանկացած պահի չեղարկել օգտատիրոջ մուտքը: Դուք համաձայնում եք, որ Lawyers UAE-ն պատասխանատվություն չունի պահպանելու կամ արտադրելու տվյալները, որոնք հրապարակված կամ պահվում են Lawyers UAE-ում: Դուք համաձայնում եք, որ Իրավաբաններ ԱՄԷ-ն պարտավոր չէ Ձեզ կամ երրորդ կողմերին որևէ պատճառով ներկայացնել կամ տրամադրել Փաստաբաններ ԱՄԷ-ի վերաբերյալ հրապարակված տեղեկատվություն կամ տվյալներ:

Ձեր իրավունքներն ու պարտականությունները Դուք իրավական և էթիկական պատասխանատվություն եք կրում ցանկացած հաղորդակցության համար, որը դուք հրապարակում կամ փոխանցում եք այս կայքի միջոցով: Դուք պատասխանատու եք այլոց իրավունքները հարգելու համար, ներառյալ մտավոր սեփականության իրավունքները (հեղինակային իրավունք, արտոնագիր և ապրանքային նշան), գաղտնիության իրավունքը և չզրպարտվելու կամ զրպարտվելու իրավունքը: Դուք թույլտվություն եք տալիս Lawyers UAE-ին ցանկացած ստեղծագործության համար, որը դուք ստեղծում եք այս կայքում՝ որպես սովորական պահուստավորման գործընթացի մաս: Դուք իրավունք ունեք ցանկացած ժամանակ հեռացնել ձեր ցանկացած ստեղծագործություն կայքից: Ցանկացած անօրինական գործունեության համար բովանդակություն ներկայացնելը սույն Օգտագործման պայմանների խախտում է: Lawyers UAE-ն բաց է անդամների համար ամբողջ աշխարհում, և Lawyers UAE-ն չի կարող երաշխավորել, որ դուք իրավական խնդիրների առաջ չեք կանգնի ձեր հաղորդակցության այլ իրավասություններում: Եթե ​​դուք բողոք ունեք մեկ այլ Օգտատիրոջ վարքագծի կամ հաղորդակցության վերաբերյալ, ապա ձեր պարտականությունն է փորձել լուծել հակամարտությունը, սովորաբար, հնարավորության դեպքում, ուղղակիորեն կապվելով այդ անձի հետ: Սովորաբար, Lawyers UAE-ն դեր չի ստանձնի ձեր և այլ Օգտատերերի միջև կոնֆլիկտների միջնորդության մեջ: Lawyers UAE-ն պատասխանատվություն չի կրում ձեր կամ այլ Օգտատերերի պահվածքի համար: Չնայած վերը նշվածին, եթե նման բողոք կամ հակասություն առաջանա, Օգտատերը կամ Օգտագործողները կարող են խնդրել, որ Իրավաբանները ԱՄԷ-ին միջամտեն և փորձեն լուծել վեճը: Ցանկացած նման հարցում երաշխիք չէ, որ ԱՄԷ իրավաբանները (i) կմիջամտեն, (ii) կմիջամտեն ժամանակին, (iii) կլուծեն վեճը հօգուտ մի կողմի կամ մյուսի կամ (iv) հաջողությամբ կլուծեն իրավիճակը: Միջամտելու որոշումը պատկանում է Իրավաբան Արաբական Միացյալ Էմիրությունների իրավաբաններին՝ մեր միանձնյա և բացարձակ հայեցողությամբ: Փաստաբաններ ԱՄԷ-ի ձեր մուտքը միայն ձեր անձնական օգտագործման համար է: Եթե ​​ցանկանում եք վերաբաշխել այս կայքում գտնված հաղորդակցությունները, ապա ձեր պարտականությունն է թույլտվություն ստանալ հաղորդագրության հեղինակից (և իրավունքներ ունեցող ցանկացած այլ անձից): Դուք համաձայնում եք պաշտպանել ձեր հաշիվը և այլ օգտատերերի անվտանգությունը՝ պաշտպանելով ձեր գաղտնաբառը: Եթե ​​դուք հիմքեր ունեք ենթադրելու, որ ձեր գաղտնաբառը խափանվել է կամ եղել է ձեր հաշվի չլիազորված օգտագործումը, դուք համաձայնում եք որքան հնարավոր է շուտ կապվել Իրավաբաններ ԱՄԷ-ի հետ:

Անպատշաճ բովանդակություն: Կայք մուտք գործելիս դուք համաձայնվում եք չվերբեռնել, ներբեռնել, ցուցադրել, կատարել, փոխանցել կամ այլ կերպ չտարածել որևէ բովանդակություն, որը. բ) պաշտպանում կամ խրախուսում է այնպիսի վարքագիծ, որը կարող է քրեական հանցագործություն հանդիսանալ, առաջացնել քաղաքացիական պատասխանատվություն կամ այլ կերպ խախտել տեղական, պետական, ազգային կամ օտարերկրյա ցանկացած գործող օրենք կամ կանոնակարգ. կամ (գ) գովազդում է կամ այլ կերպ հայթայթում է դրամական միջոցներ կամ հանդիսանում է ապրանքների կամ ծառայությունների միջնորդություն: Lawyers UAE-ն իրեն իրավունք է վերապահում դադարեցնել կամ ջնջել նման նյութերն իր սերվերներից: Իրավաբանները ԱՄԷ-ն լիովին կհամագործակցի իրավապահ մարմինների կամ գործակալությունների հետ՝ սույն Օգտագործման պայմանների կամ ցանկացած գործող օրենքների ցանկացած խախտման հետաքննության համար: Դուք հրաժարվում եք իրավաբաններ ԱՄԷ-ից պահանջելու կամ կանչելու իրավունքից, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով որևէ տեղեկատվությամբ կամ տվյալով, որը հրապարակված է Lawyers UAE-ում որևէ պատճառով:

Հղումներ դեպի երրորդ կողմի կայքեր: Այս կայքը կարող է պարունակել հղումներ դեպի այն կայքերը, որոնք վերահսկվում են այլ կողմերի կողմից, բացի Իրավաբան ԱՄԷ-ից: Իրավաբանները ԱՄԷ-ն կարող է հղումներ տրամադրել այլ մեջբերումների կամ ռեսուրսների, որոնց հետ այն կապված չէ: Lawyers UAE-ն պատասխանատվություն չի կրում և չի հաստատում կամ ընդունում որևէ պատասխանատվություն երրորդ կողմի վեբկայքի, այնտեղից մուտք գործած ցանկացած կայքի կամ նման կայքերի ցանկացած փոփոխության կամ թարմացման համար: Lawyers UAE-ն որևէ երաշխիք չի տալիս նման կայքերի կողմից մատուցվող ապրանքների կամ ծառայությունների բովանդակության կամ որակի վերաբերյալ: Lawyers UAE-ն պատասխանատվություն չի կրում վեբ-հեռարձակման կամ երրորդ կողմի կայքէջից ստացված փոխանցման այլ ձևի համար: Որևէ հղման ներառումը չի ենթադրում Երրորդ կողմի վեբկայքի վավերացում Lawyers UAE-ի կողմից, ինչպես նաև չի ենթադրում, որ Lawyers UAE-ն հովանավորում է, փոխկապակցված կամ կապված է, երաշխավորում է կամ օրինական իրավասու է օգտագործել որևէ ապրանքային անվանում, գրանցված ապրանքային նշան, պատկերանշան, օրինական կամ պաշտոնական կնիք կամ հեղինակային իրավունքով պաշտպանված խորհրդանիշ, որը կարող է արտացոլվել հղումներում: Դուք ընդունում եք, որ կրում եք բոլոր ռիսկերը, որոնք կապված են երրորդ կողմի վեբկայքում տրամադրված բովանդակության հասանելիության և օգտագործման հետ և համաձայնում եք, որ Lawyers UAE-ն պատասխանատվություն չի կրում որևէ տեսակի կորստի կամ վնասի համար, որը կարող եք կրել երրորդ կողմի հետ գործ ունենալուց:

Սեփականության իրավունք Այս կայքը փաստաբանների և իրավաբանական խորհրդատուների սեփականատերն է և ղեկավարվում է Amal Khamis Advocates & Legal Consultants-ի կողմից: Բոլոր իրավունքները, վերնագրերը և շահերը այս կայքում ներկայացված նյութերի և դրանց նկատմամբ, ներառյալ, բայց չսահմանափակված տեղեկություններով, փաստաթղթերով, լոգոներով, գրաֆիկաներով, ձայներով և պատկերներով, պատկանում են կամ Իրավաբան Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կամ նրանց համապատասխան երրորդ կողմի հեղինակներին, մշակողներին կամ վաճառողներին: Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Իրավաբանները ԱՄԷ-ի կողմից ուղղակիորեն նախատեսված են, ոչ մի նյութ չի կարող պատճենվել, վերարտադրվել, վերահրատարակվել, ներբեռնվել, վերբեռնվել, տեղադրվել, ցուցադրվել, փոխանցվել կամ տարածվել որևէ կերպ, և այս կայքում ոչինչ չպետք է մեկնաբանվի որպես որևէ լիցենզիա տրամադրելու ԱՄԷ-ի իրավաբաններից որևէ մեկի համաձայն: մտավոր սեփականության իրավունքներ՝ լինի դա estoppel, ենթադրաբար կամ այլ կերպ: Սույնով ուղղակիորեն չտրամադրված ցանկացած իրավունք վերապահված է ԱՄԷ իրավաբաններին կամ Ամալ Խամիսի փաստաբաններին և իրավաբանական խորհրդատուներին:

Հեղինակային իրավունքը: Կայքի բոլոր դիզայնը, տեքստը, գրաֆիկան, դրանց ընտրությունն ու դասավորությունը պատկանում են Amal Khamis Advocates & Legal Consultants-ին, ԲՈԼՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԵՆ:

Ապրանքանիշեր: Amal Khamis Advocates & Legal Consultants, բոլոր պատկերները և տեքստերը, ինչպես նաև էջի բոլոր վերնագրերը, հատուկ գրաֆիկները և կոճակների պատկերակները Amal Khamis Advocates & Legal Consultants-ի սպասարկման նշաններն են, ապրանքանիշերը և/կամ առևտրային զգեստները: Այստեղ նշված բոլոր ապրանքային նշանները, ապրանքների անվանումները և ընկերությունների անվանումները կամ պատկերանշանները պատկանում են իրենց համապատասխան սեփականատերերին:

Պատասխանատվությունից հրաժարում Տեղեկատվությունը, ծրագրաշարը, ապրանքները և ծառայությունները, որոնք ներառված են կամ հասանելի են փաստաբանների.com կայքի միջոցով, կարող են ներառել անճշտություններ կամ տպագրական սխալներ: Սույն տեղեկատվությանը պարբերաբար ավելացվում են փոփոխություններ: Իրավաբաններ ԱՄԷ-ն և/կամ նրա մասնաճյուղերը ցանկացած պահի կարող են կատարելագործումներ և/կամ փոփոխություններ կատարել փաստաբանների.com կայքում: Իրավաբաններ ԱՄԷ կայքի միջոցով ստացված խորհուրդները չպետք է հիմնվեն անձնական, բժշկական, իրավական կամ ֆինանսական որոշումների վրա, և դուք պետք է խորհրդակցեք համապատասխան մասնագետի հետ՝ ձեր իրավիճակին հարմարեցված հատուկ խորհրդատվության համար: Իրավաբաններ ԱՄԷ-ն և/կամ նրա մասնաճյուղերը որևէ նպատակով չեն ներկայացնում փաստաբանների, հուսալիության, մատչելիության, ժամանակին և ճշգրտության վերաբերյալ տեղեկատվություն, ծրագրաշար, ապրանքներ, ծառայություններ և հարակից գրաֆիկա, որը պարունակվում է laws.com կայքում: Առավելագույն չափով, որը թույլատրվում է կիրառելի օրենսդրությամբ, բոլոր նման տեղեկությունները, ծրագրակազմը, ապրանքները, ծառայությունները և հարակից գրաֆիկան տրամադրվում են «ինչպես կա»՝ առանց որևէ երաշխիքի կամ պայմանի: ԱՄԷ իրավաբանները և/կամ նրա մասնաճյուղերը սույնով հրաժարվում են բոլոր երաշխիքներից և պայմաններից՝ կապված այս տեղեկատվության, ծրագրաշարի, արտադրանքի, ծառայությունների և հարակից գրաֆիկայի հետ, ներառյալ բոլոր ենթադրյալ երաշխիքները կամ առևտրականության պայմանները, որոշակի նպատակի համապատասխանությունը, վերնագիրը և չխախտելը: Գործող օրենսդրությամբ թույլատրված առավելագույն չափով, ԱՄԷ իրավաբանները և/կամ նրա մասնաճյուղերը ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չեն կրում որևէ ուղղակի, անուղղակի, պատժիչ, պատահական, հատուկ, հետևանքային վնասի կամ որևէ վնասի համար, ներառյալ, առանց սահմանափակման, օգտագործման կորստի վնասները: , տվյալներ կամ շահույթներ, որոնք բխում են կամ որևէ կերպ կապված են փաստաբանների վեբկայքի օգտագործման կամ կատարման հետ, փաստաբանների կայքի կամ հարակից ծառայություններից օգտվելու ուշացումով կամ անկարողությամբ, ծառայությունների մատուցմամբ կամ չմատուցմամբ, կամ ցանկացած տեղեկատվության, ծրագրային ապահովման, արտադրանքի, ծառայությունների և հարակից գրաֆիկայի համար, որը ձեռք է բերվել փաստաբանների.com կայքի միջոցով, կամ այլ կերպ, որը բխում է փաստաբանների վեբկայքի օգտագործումից, լինի դա պայմանագրով, հանցագործության, անփութության, խիստ պատասխանատվության կամ այլ կերպ, նույնիսկ եթե Իրավաբանները ԱՄԷ կամ նրա մասնաճյուղերից որևէ մեկին տեղեկացվել է վնասների փոխհատուցման հնարավորության մասին: Քանի որ որոշ նահանգներ/իրավասություններ թույլ չեն տալիս հետևանքային կամ պատահական վնասների համար պատասխանատվության բացառումը կամ սահմանափակումը, վերը նշված սահմանափակումը կարող է չկիրառվել ձեզ վրա: Եթե ​​դուք դժգոհ եք lawsuae.com կայքի որևէ մասից կամ օգտագործման այս պայմաններից որևէ մեկից, ապա ձեր միակ և բացառիկ միջոցը փաստաբանների վեբկայքի օգտագործումը դադարեցնելն է:

Ոչ երաշխիք: Կայքը և բոլոր նյութերը, փաստաթղթերը կամ ձևաթղթերը, որոնք տրամադրվել են կայքի կամ ձեր կողմից կայքի օգտագործման միջոցով, տրամադրվում են «ինչպես կա» և «որպես հասանելի» հիմունքներով: Օրենքով թույլատրված առավելագույն չափով, Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE-ն բացահայտորեն հրաժարվում է ցանկացած տեսակի երաշխիքներից՝ բացահայտ թե ենթադրյալ, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով առևտրականության, որոշակի նպատակի համար համապատասխանության, վերնագրի և ոչ ենթադրյալ երաշխիքներով: խախտում. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers ԱՄԷ-ն չի երաշխավորում, որ. ա) կայքը կամ նյութերը կհամապատասխանեն ձեր պահանջներին. (բ) կայքը կամ նյութերը հասանելի կլինեն անխափան, ժամանակին, անվտանգ կամ առանց սխալների հիմունքներով. (գ) արդյունքները, որոնք կարող են ստացվել կայքի օգտագործումից կամ կայքի միջոցով առաջարկվող ցանկացած նյութից, կլինեն ճշգրիտ կամ հուսալի. կամ (դ) ցանկացած ապրանքի, ծառայության, տեղեկատվության կամ այլ նյութի որակը, որը ձեռք է բերվել կամ ձեռք է բերվել ձեր կողմից կայքի միջոցով կամ նյութերի վրա հենվելով, կհամապատասխանի ձեր ակնկալիքներին: Կայքի օգտագործման միջոցով ցանկացած նյութի ձեռքբերումը կատարվում է ձեր հայեցողությամբ և ձեր ռիսկով: Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers ԱՄԷ-ն պատասխանատվություն չի կրում ձեր համակարգչային համակարգի ցանկացած վնասի կամ տվյալների կորստի համար, որը բխում է որևէ բովանդակության, նյութերի, տեղեկատվության կամ ծրագրաշարի ներբեռնումից:

Պատասխանատվության սահմանափակում և փոխհատուցում: Դուք անվնաս կպահեք Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE-ին և նրա սպաներին, տնօրեններին, աշխատակիցներին և գործակալներին և կփոխհատուցեք Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers UAE ցանկացած անուղղակի, պատժիչ, հատուկ, պատահական կամ հետևանքային վնասի համար, անկախ նրանից, առաջանում է (ներառյալ փաստաբանների վճարները և դատական ​​և արբիտրաժի հետ կապված բոլոր ծախսերն ու ծախսերը, կամ դատավարության կամ բողոքարկման ժամանակ, եթե այդպիսիք կան, անկախ նրանից՝ դատական ​​կամ արբիտրաժ է հարուցվել, թե ոչ), լինի դա պայմանագրային, անփութության կամ այլ հակաօրինական գործողությունների արդյունքում, կամ բխող կամ սույն համաձայնագրից կամ դրա հետ կապված, ներառյալ առանց սահմանափակման որևէ պահանջ անձնական վնասվածքի կամ գույքային վնասի համար, որը բխում է սույն համաձայնագրից և ցանկացած դաշնային, նահանգային կամ տեղական օրենքների, կանոնադրությունների, կանոնների կամ կանոնակարգերի ցանկացած խախտում, նույնիսկ եթե փաստաբանները ԱՄԷ-ն նախկինում տեղեկացվել է նման վնասի հնարավորության մասին։ Եթե ​​իրավաբաններ ԱՄԷ-ի կողմից հայտնաբերվի պատասխանատվություն, այն կսահմանափակվի ապրանքների և/կամ ծառայությունների համար վճարված գումարով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ թույլատրվում է սույն օգտագործման պայմանների արբիտրաժային համաձայնագրով, և ոչ մի դեպքում հետևանք չի լինի: կամ պատժիչ վնաս: Որոշ նահանգներ թույլ չեն տալիս պատահական կամ հետևանքային վնասների բացառումը կամ սահմանափակումը, ուստի վերը նշված սահմանափակումը կամ բացառումը կարող է չկիրառվել: Ոչ մի դեպքում Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers ԱՄԷ-ն, նրա հարակից ընկերությունները կամ յուրաքանչյուր այդպիսի ընկերության համապատասխան տնօրենները, պաշտոնյաները, անդամները, աշխատակիցները, բաժնետերերը, մասնաճյուղերը, բաշխիչ գործընկերները կամ գործակալները պատասխանատվություն չեն կրում որևէ իրավական վճարների կամ անուղղակի, հատուկ, ցանկացած տեսակի հետևանքային, պատահական, օրինակելի կամ պատժիչ վնասներ (ներառյալ, առանց սահմանափակման, եկամուտի, շահույթի, օգտագործման կամ տվյալների կորստի ցանկացած վնաս), այնուամենայնիվ, պատճառված՝ լինի պայմանագրի խախտման, անփութության կամ որևէ այլ իրավական տեսության համաձայն, կանխատեսելի է, թե ոչ, և արդյոք Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE-ին տեղեկացվել է նման վնասի հնարավորության մասին, և չնայած որևէ սահմանափակ միջոցի էական նպատակի ձախողմանը: Օգտագործողները համաձայնում են, որ պատասխանատվության այս սահմանափակումները համաձայնեցված են ռիսկի բաշխման վերաբերյալ և արտացոլվում են կողմերի համաձայնեցված վճարներում: Սույն Համաձայնագրով սահմանված պատասխանատվության սահմանափակումները գործարքի հիմքի հիմնական տարրերն են, և Կողմերը չեն կնքի որևէ իրավական համաձայնագիր՝ ծառայություն մատուցելու համար՝ առանց այդ սահմանափակումների համաձայնության: ԲԱՑԱՑ ՍՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԱՄԱԼ ԽԱՄԻՍԻ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎԱԽՆԴԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ, ԻՐԱԿԱՆԱՑ ԿՈՂՄԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՅՈՒՍԻ ՀԱՄԱՐ ՉԵՆ ԳԵՐԱՑՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՈՒՄԱՐԸ, ՈՐ ՎՃԱՐՈՒՄ Է ԱՅԼ ԱՄԵՆ ՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՈՒՄԱՐԸ. ՉԻ ԳԱԶԵՐՑՆԻ ՀԱԶԱՐ ԴԻՐՀԱՄԸ (1,000.00 AED):

Օրենքի ընտրություն: Օգտագործելով այս կայքը, դուք ուղղակիորեն համաձայնում եք, որ ձեր իրավունքներն ու պարտականությունները պետք է կարգավորվեն և մեկնաբանվեն Արաբական Միացյալ Էմիրությունների օրենքներին համապատասխան՝ բացառելով օրենքի կանոնների ընտրությունը: Ցանկացած իրավական գործողություն կամ վարույթ՝ կապված ձեր կայքի մուտքի կամ օգտագործման հետ, կարգավորվում է Արբիտրաժային համաձայնագրով՝ Օգտագործման այս պայմաններով: Օգտագործման այս պայմանները ուղղակիորեն բացառում և մերժում են Ապրանքների միջազգային վաճառքի պայմանագրերի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի պայմանները, որոնք չեն տարածվում այս կայքի միջոցով կամ այլ կերպ ներգրավված որևէ գործարքի վրա:

Վեճերի լուծում; Միջնորդ դատարանի որոշում. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers ԱՄԷ-ն և դուք համաձայնում եք փորձել լուծել բոլոր վեճերը ոչ պաշտոնապես արբիտրաժ ներկայացնելուց 30 օր առաջ: Այն դեպքում, մենք չենք կարող լուծել վեճը, և առնվազն 30 օր է անցել այն պահից, երբ բոլոր կողմերը ծանուցում են վեճի գոյության մասին, Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers ԱՄԷ, և դուք համաձայնում եք արբիտրաժ ներկայացնել բոլոր վեճերն ու պահանջները: մեր միջև մեկ արբիտրի առաջ: Վեճերի և հայցերի տեսակները, որոնք մենք համաձայն ենք արբիտրաժի ենթարկել, պետք է լայնորեն մեկնաբանվեն: Այն կիրառվում է, առանց սահմանափակման, մեր միջև հարաբերությունների որևէ ասպեկտից բխող կամ առնչվող պահանջների նկատմամբ՝ լինի դա պայմանագրով, իրավախախտումով, օրենքով, խարդախությամբ, խեղաթյուրմամբ կամ որևէ այլ իրավական տեսությամբ. պահանջներ, որոնք առաջացել են այս կամ որևէ նախորդ Պայմաններից առաջ (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով գովազդի հետ կապված պահանջներով). պահանջներ, որոնք ներկայումս հանդիսանում են ենթադրյալ կոլեկտիվ դատավարության առարկա, որտեղ դուք վավերացված դասի անդամ չեք. և պահանջներ, որոնք կարող են առաջանալ սույն պայմանների դադարեցումից հետո: Սույն Արբիտրաժային Համաձայնագրի նպատակների համար հղումները «Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE» «մենք»-ին և «մեզ»-ին ներառում են մեր համապատասխան դուստր ձեռնարկությունները, մասնաճյուղերը, գործակալները, աշխատակիցները, նախորդները, իրավահաջորդները և հանձնարարականները, ինչպես նաև: որպես բոլոր լիազորված կամ չարտոնված օգտվողներ կամ ծառայությունների կամ ապրանքների շահառուներ՝ համաձայն սույն պայմանների կամ մեր միջև որևէ նախնական համաձայնագրի: Չնայած վերոհիշյալին, կողմերից յուրաքանչյուրը կարող է անհատական ​​հայց ներկայացնել փոքր պահանջների դատարան: Դուք համաձայնում եք, որ, մտնելով այս պայմանները, դուք և Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers ԱՄԷ-ն յուրաքանչյուրը հրաժարվում եք երդվյալ ատենակալների դատավարության կամ կոլեկտիվ հայցի մասնակցելու իրավունքից: Սույն Պայմանները վկայում են միջպետական ​​առևտրում գործարքի կամ կայքի օգտագործման մասին, և, հետևաբար, Դաշնային արբիտրաժային ակտը կարգավորում է այս դրույթի մեկնաբանությունն ու կիրարկումը: Այս արբիտրաժային դրույթը գոյատևելու է այս պայմանների դադարեցումը: Կողմը, որը մտադիր է հայց ներկայացնել փոքր հայցերի դատարան կամ դիմել արբիտրաժ, նախ պետք է ԱՄԷ վավերացված փոստով գրավոր գրավոր ծանուցում («Ծանուցում») ուղարկի մյուս կողմին, որը պետք է հասցեագրվի. case@lawyersuae.com: («Ծանուցման հասցեն»), և էլեկտրոնային պատճենը պետք է ուղարկվի էլ.փոստով raj@lawyersuae.com հասցեով: Notանուցումը պետք է (ա) նկարագրի հայցի կամ վեճի բնույթը և հիմքը, և բ) սահմանի հայցվող հատուկ օգնությունը («Պահանջ»): Եթե ​​Lawyers UAE-ն և դուք համաձայնության չգան հայցը լուծելու վերաբերյալ Ծանուցումը ստանալուց հետո 30 օրվա ընթացքում, դուք կամ Lawyers UAE-ն կարող եք սկսել արբիտրաժային վարույթ: Արբիտրաժի ընթացքում Lawyers UAE-ի կամ ձեր կողմից արված ցանկացած կարգավորման առաջարկի գումարը չպետք է բացահայտվի արբիտրին մինչև արբիտրը չորոշի այն գումարը, եթե այդպիսիք կան, որին դուք կամ Lawyers UAE-ի իրավունք ունեք: Արբիտրաժը կառավարվելու է ԱՄԷ Արբիտրաժի Առևտրային վեճերի լուծման ընթացակարգերով և սպառողների հետ կապված վեճերի լրացուցիչ ընթացակարգերով, ինչպես փոփոխվել է սույն պայմաններով, և կառավարվելու է ԱՀՀ-ի կողմից: Արբիտրը պարտավորված է այս պայմաններով: Արբիտրը պետք է կայացնի պատճառաբանված գրավոր որոշում, որը բավարար է բացատրելու համար փաստի էական արդյունքները և այն եզրակացությունները, որոնց վրա հիմնված է վճիռը: Կողմերը համաձայնում են, որ իրենց վեճի կամ հայցադիմումի արբիտրաժում արված փաստերի կամ իրավական եզրահանգումների ցանկացած որոշում կամ եզրակացություն արվում է միայն այդ արբիտրաժի նպատակների համար և չի կարող օգտագործվել որևէ այլ անձի կամ կազմակերպության կողմից որևէ հետագա արբիտրաժում: վեճ կամ հայց, որը ներառում է Ամալ Խամիսի փաստաբաններ և իրավական խորհրդատուներ կամ իրավաբաններ ԱՄԷ: Կողմերը համաձայնում են, որ վեճի կամ պահանջի ցանկացած արբիտրաժում կողմերից ոչ մեկը չի հիմնվի բացառապես որևէ վճիռի կամ փաստի կամ օրենքի եզրակացության վրա, որը կայացվել է որևէ այլ արբիտրաժում որևէ վեճի կամ պահանջի վերաբերյալ, որին առնչվում են Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Փաստաբաններ ԱՄԷ-ն կողմ էր. Արբիտրը կարող է որոշում կայացնել միայն հօգուտ այն անձի, որը հայցում է մեղմացում և միայն այն չափով, որքանով դա անհրաժեշտ է այդ կողմի անհատական ​​հայցով երաշխավորված օգնությունը տրամադրելու համար: ԴՈՒ ԵՎ Ամալ Խամիսի ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԻՐԱԿԱՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ԲԵՐԵԼ ՄՅՈՒՍԻ ԴԵՄ ՄԻԱՅՆ ՁԵՐ ԿԱՄ ԻՐ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԵՎ ՈՉ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅՑԱՑՈՂՆԵՐԻ ԿԱՄ ԴԱՍԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱՑՆՈՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ: Արբիտրը իրավասություն չունի կատարել իրավախախտումներ կամ իրավական հիմնավորումներ, և կողմերը համաձայնվում են, որ ցանկացած արգելող վճիռ կարող է ազատվել կամ շտկվել ցանկացած կողմի կողմից իրավասու իրավասության դատարանում ցանկացած նման սխալի համար: Յուրաքանչյուր կողմ կկանգնի իր սեփական ծախսերն ու վճարները ցանկացած նման բողոքարկման համար: Արբիտրը չպետք է վճարի մեղմացում ՝ գերազանցելով այն, ինչ սույն պայմաններն են ապահովում, կամ պատժիչ վնասներ կամ որևէ այլ վնաս, որոնք չեն չափվել իրական վնասներով: Ավելին, եթե և՛ դուք, և՛ Amal Khamis Advocates & Legal Consultants-ը կամ Lawyers UAE-ն այլ բան չհամաձայնեք, արբիտրը չի կարող համախմբել մեկից ավելի անձի պահանջները և չի կարող այլ կերպ նախագահել ներկայացուցչի կամ դասային վարույթի որևէ ձև: Եթե ​​պարզվի, որ այս հատուկ դրույթը անիրագործելի է, ապա այդ արբիտրաժային դրույթի ամբողջությունն անվավեր է: Արբիտրաժային վարույթի բոլոր կողմերը և արբիտրի կողմից ցանկացած որոշում, որոշում կամ որոշում խստորեն գաղտնի են լինելու, բացառությամբ իրավասու իրավասության դատարանի բողոքարկման մաս: Արբիտրը, և ոչ թե որևէ դաշնային, նահանգային կամ տեղական դատարանը կամ գործակալությունը, բացառիկ իրավասություն ունեն լուծելու սույն Համաձայնագրի մեկնաբանման, կիրառելիության, կատարման կամ ձևավորման հետ կապված ցանկացած վեճ, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, ցանկացած հայց, որով բոլորը կամ որևէ մեկը: սույն Համաձայնագրի մի մասը անվավեր է կամ անվավեր:

Դադարեցում / մուտքի սահմանափակում: Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers ԱՄԷ-ն իրավունք է վերապահում իր հայեցողությամբ դադարեցնել ձեր մուտքը դեպի lawsuae.com կայք և հարակից ծառայություններ կամ դրանց որևէ մաս ցանկացած ժամանակ, առանց ծանուցման:

Փոփոխություն. Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE-ն իրեն իրավունք է վերապահում փոխել պայմանները, պայմանները և ծանուցումները, որոնց համաձայն առաջարկվում է Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers UAE կայքը, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով Ամալ-ի օգտագործման հետ կապված մեղադրանքներով: Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers ԱՄԷ կայքը: Ձեր պարտականությունն է պարբերաբար վերանայել այս Օգտագործման պայմանները փոփոխությունների համար, որոնք կատարվել են առանց ձեզ ծանուցման:

Անաչում Օգտագործելով Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers UAE-ի ծառայությունները կամ մուտք գործելով փաստաբանների.com կայք, դուք ընդունում եք, որ տասնութ (18) տարեկան եք կամ ավելի բարձր, որ կարդացել և հասկացել եք օգտագործման այս պայմանները և որ համաձայն եք։ նրանցով կապված լինել։

Ոլորել դեպի սկիզբ