Ինչպես պայքարել կեղծ քրեական մեղադրանքների դեմ

Հանցագործության մեջ կեղծ մեղադրվելը կարող է չափազանց տրավմատիկ և կյանքը փոխող փորձ լինել: Նույնիսկ եթե մեղադրանքները ի վերջո մերժվեն կամ մեղադրանքները հանվեն, պարզապես ձերբակալվելը կամ հետաքննության անցնելը կարող է փչացնել հեղինակությունը, վերջ տալ կարիերային և առաջացնել զգալի հուզական անհանգստություն:

Ահա թե ինչու, բացարձակապես կարևոր է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել, եթե հայտնվում եք կեղծ քրեական մեղադրանքների առջև: Համապատասխան ռազմավարության և իրավական աջակցության դեպքում հնարավոր է հաջողությամբ վիճարկել ապակողմնորոշիչ կամ շինծու մեղադրանքները: Այս ուղեցույցն ընդգրկում է այն հիմնական քայլերը, որոնք դուք պետք է կատարեք և այն խնդիրները, որոնք պետք է հաշվի առնել, երբ փորձում եք մաքրել ձեր անունը:

Ինչ է իրենից ներկայացնում կեղծ մեղադրանք

Նախքան սուզվելը, թե ինչպես արձագանքել կեղծ մեղադրանքներին, կարևոր է հասկանալ, թե ինչու և ինչպես են դրանք առաջանում:

A false accusation refers to an intentionally fabricated, exaggerated, or misleading report of a crime or offensive behavior without any legitimate supporting evidence. It is essentially an allegation made in bad faith, with the accuser knowingly making false claims.

 • Over 60,000 Ենթադրվում է, որ տարեկան անձինք բախվում են կեղծ հանցագործության մեղադրանքների
 • Կեղծ մեղադրանքները տեղի են ունենում գրեթե բոլոր տեսակի հանցագործությունների, հատկապես միջանձնային բռնության, երեխաների բռնության, գողության և խարդախության համար:
 • Սխալ դատավճիռների միջազգային բազան ավարտվել է 2700 կեղծ քրեական դատավճիռների դեպքեր ամբողջ աշխարհում։

Բացի պոտենցիալ բանտարկությունից, մեղադրյալները հաճախ հանդուրժում են աշխատանքի կորուստը, սթրեսային խանգարումները, կոտրված հարաբերությունները, հեղինակության վնասը, ֆինանսական անկայունությունը և վստահության կորուստը: ԱՄԷ արդարադատության համակարգ.

Motivations behind false accusations can vary, such as seeking revenge, personal gain, or covering up one’s own wrongdoing. Factors like personal biases, lack of evidence scrutiny, or coercive interrogation techniques can also contribute to false accusations being made or accepted. False accusations undermine the integrity of the justice system and can lead to wrongful convictions, which are a grave miscarriage of justice.

Կեղծ մեղադրանքների հետևում գտնվող ընդհանուր դրդապատճառները

Թեև կեղծ հաղորդումները բխում են պատճառների լայն շրջանակից, որոշ բնորոշ պատճառներ ներառում են.

 • Վրեժ կամ վնաս պատճառելու ցանկություն
 • Ուշադրություն կամ համակրանք փնտրել
 • Սեփական սխալ վարքագիծը կամ հանցագործությունը կոծկելը
 • Հասարակական կողմնակալությունը որոշ պնդումների ավելի հեշտ է դարձնում և հավատալ
 • Հոգեկան հիվանդություն, որը հանգեցնում է մոլորությունների կամ կեղծ հիշողությունների
 • Վարքագծի թյուրիմացություններ կամ սխալ մեկնաբանություններ

Initial Steps to take when Falsely Accused of a Crime in UAE

Եթե ​​իշխանությունների կողմից հարցաքննվում եք կամ բախվում եք հանցավոր օրինազանցության մեղադրանքների հետ, դուք պետք է շատ զգույշ վարվեք՝ ինքներդ ձեզ մեղադրելուց կամ մեղադրողի ստերը բարդացնելու համար: Դուք նույնպես կարող եք դիմակայել կեղծ հաշվետվությունների իրավական ռիսկերը եթե պարզվի, որ մեղադրանքները շինծու են.

Անմիջապես խորհրդակցեք փաստաբանի հետ

Ձեր դեմ մեղադրանքների մասին իմանալուց հետո հնարավորինս շուտ կազմակերպեք հանդիպել քրեական պաշտպանության փաստաբանի հետ: Նրանք ձեզ խորհուրդ կտան շփվել քննիչների հետ, հավաքել օգտակար ապացույցներ և կշռադատել ձեր օրինական տարբերակները: Ապավինեք նրանց խորհրդին, այլ ոչ թե միակողմանի գործելու:

Հավաքեք վկաներ և փաստաթղթեր

Ո՞վ կարող է հաստատել ձեր գտնվելու վայրը կամ գործունեությունը ենթադրյալ միջադեպերի ժամանակ: Հետևեք ընկերներին, գործընկերներին, անդորրագրերին, սմարթֆոնի տվյալներին կամ տեսահսկման տեսանյութին, որն աջակցում է ձեր հաշիվը: Ականատեսների վկայությունները և թվային գրառումները կարող են չափազանց օգտակար լինել:

Հասկացեք իրավական գործընթացը

Իմացեք, թե ինչպես են ընթանում քրեական բողոքները հետաքննության, մեղադրանքի որոշումների, միջնորդության գործարքների և հնարավոր դատավարությունների միջոցով: Գիտելիքը նվազեցնում է անհանգստությունը և օգնում է ձեզ իմաստուն ընտրություններ կատարել: Սպասեք երկար ճանապարհ առջևում՝ յուրաքանչյուր փուլը առաջնորդող խորհրդով:

What Evidence can help Prove Innocence when Falsely Accused?

When falsely accused, various types of evidence can help prove innocence. Physical evidence like DNA, fingerprints, or CCTV footage can disprove the allegations. Alibis, witness testimonies, documented communication (emails, texts, phone records), and expert analyses can contradict the accuser’s claims or identify inconsistencies. Evidence of the accuser’s motives, biases, history of making false claims, as well as strong character references and lack of prior criminal record, can cast doubt on the accusations.

Ultimately, presenting a coherent and well-supported defense, backed by credible evidence, is crucial in countering false accusations. Consulting with an experienced legal professional can help navigate the process and ensure all available evidence is effectively utilized to establish innocence.

How to Effectively Defend Against False Criminal Accusations?

 1. Hire an Experienced Criminal Defense Attorney: Look for a lawyer with a proven track record in handling similar cases and a deep understanding of the complexities involved.
 2. Provide Full Disclosure to Your Attorney: Once you’ve retained legal counsel, provide them with all relevant information, documents, and potential witnesses that could support your innocence.
 3. Cooperate Fully with Your Legal Team: Provide prompt responses to their requests for information or documentation, and be prepared to answer tough questions that may arise during the investigation or trial preparation.
 4. Gather and Preserve Evidence: Work closely with your lawyer to gather and preserve any evidence that could prove your innocence, such as alibi information, receipts, digital records, or security camera footage.
 5. Identify Potential Motives and Biases: In cases of false allegations, it’s important to explore the potential motives or biases that the accuser may have for making such claims against you.
 6. Brace for a Lengthy Process: Defending against false criminal accusations can be a lengthy and complex process. Be prepared for a drawn-out legal battle that may involve extensive investigations, pre-trial motions, and potentially a full-fledged trial.
 7. Trust Your Legal Team’s Strategy: Trust your legal team’s expertise and the strategy they have developed based on the specifics of your case. While the process may be arduous, following their guidance can greatly increase your chances of a successful defense.

Remember, effectively defending against false criminal accusations requires a multifaceted approach that combines legal expertise, strategic planning, evidence gathering, and unwavering perseverance. With the right legal representation and a commitment to fighting for justice, it is possible to overcome these unjust accusations and protect your rights and reputation.

What Legal Options are Available to Fight False Accusations?

Բացի կեղծ պահանջներից բխող հնարավոր քրեական մեղադրանքներից պաշտպանվելուց, դուք կարող եք նաև քննարկել քաղաքացիական հայցերը և նույնիսկ որոշակի իրավիճակներում մեղադրողին մեղադրանք առաջադրելը:

 • Filing a Criminal Complaint for Malicious Accusations Under Article 276 of the UAE Penal Code, intentionally making false reports is a criminal offense. If someone has knowingly leveled false accusations against you, you can file a separate criminal complaint against the accuser. The punishment for the false accuser can range from fines to imprisonment, with more severe penalties if the false accusation resulted in serious charges being brought against you.
 • Pursuing Civil Damages You may also have the option to initiate civil legal proceedings against the false accuser to seek compensation for damages caused by their actions. This could include:
  • Loss of income due to missed work or job termination
  • Հեղինակային վնաս
  • Զգացմունքային անհանգստություն
  • Legal fees incurred in defending against the false accusation

In civil cases, the burden of proof is lower (“balance of probabilities”) compared to criminal cases (“beyond reasonable doubt”), potentially making it easier to obtain compensation.

 • Defending Against the Original Accusations In the original criminal case against you, your legal counsel will focus on establishing your innocence. Strategies may include presenting evidence such as:
  • An alibi, proving your presence elsewhere during the alleged crime
  • Witness testimony supporting your alibi or character
  • Inconsistencies or contradictions in the accuser’s statements

A proactive and comprehensive defense approach, guided by an experienced legal team, is crucial to counter false criminal accusations effectively in the UAE.

Որոշ մեղադրանքների տեսակների պաշտպանություն

Կեղծ մեղադրանքները ներառում են քրեական հանցագործությունների լայն տեսականի: Որոշ կատեգորիաներ, ինչպիսիք են սեռական ոտնձգությունը, միջանձնային բռնությունը և գողությունը, ունեն յուրահատուկ նկատառումներ:

կատեգորիաՆկարագրությունՕրինակ
Moral OffensesUnfounded allegations related to adultery, fornication, alcohol consumption, or drug use.A jealous spouse falsely accusing their partner of adultery.
Ֆինանսական հանցագործություններFabricated claims of theft, embezzlement, fraud, or other economic offenses.A business partner making a false accusation of embezzlement to gain control of the company.
Security OffensesFalse reports of terrorism, espionage, cybercrimes, or other threats to national security.An individual making a false terrorism accusation to settle a personal vendetta.
Սեփականության նկատմամբ հանցագործություններFalse claims of vandalism, property damage, trespassing, or other offenses against property.A neighbor falsely accusing someone of trespassing to prevent access to a shared area.
Reputational AttacksFalse accusations aimed at damaging an individual’s social or professional reputation.Spreading rumors of online defamation to discredit a competitor.

These examples illustrate the diverse range of false criminal accusations that can occur in the UAE, each with potentially severe consequences for the falsely accused individuals. A thorough investigation and a robust legal defense strategy are crucial in addressing such cases effectively.

Can Falsely Accused Individuals Sue for Damages or Defamation?

Yes, falsely accused individuals may have legal grounds to pursue civil remedies, such as suing for damages or defamation, against the accuser or other parties involved in making false allegations. If false accusations have caused significant harm to an individual’s reputation, career, or personal life, they may file a defamation lawsuit. Defamation claims can seek compensation for damages related to lost income, emotional distress, and costs associated with clearing one’s name.

Falsely accused individuals may also sue for malicious prosecution if the accuser initiated criminal proceedings without probable cause and with malicious intent. Claims of intentional infliction of emotional distress are another potential avenue for seeking damages resulting from the severe mental anguish caused by false accusations. However, it’s crucial to consult an experienced attorney to evaluate the merits of potential civil claims. The attorney can assess the specific circumstances, applicable laws, and determine the best course of action to seek appropriate compensation and hold the accuser accountable for their harmful actions.

Rights of Individuals Falsely Accused of a Crime in the UAE

 • Right to Legal Representation: Access to a lawyer to defend against false accusations.
 • Presumption of Innocence: Must be presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt.
 • Fair and Timely Trial: Entitled to a fair and public trial without undue delay.
 • Examine Evidence and Witnesses: Can examine and challenge witnesses and evidence against them.
 • Present a Defense: Allowed to present a defense, call witnesses, and provide exculpatory evidence.
 • Interpreter Services: Provided an interpreter if they don’t speak Arabic fluently.
 • Right to Appeal: Can appeal a conviction or sentence before a higher court.
 • Compensation for Wrongful Prosecution: May seek compensation from the government for wrongful imprisonment or prosecution.
 • Civil Remedies: Can pursue civil legal action for defamation or damages caused by false accusations.
 • Record Expungement: Criminal records can be expunged or sealed if found not guilty.

It’s important to note that while these rights are enshrined in UAE law, their implementation may vary, and seeking legal counsel from an experienced UAE criminal defense attorney is crucial to protect one’s rights when falsely accused.

Արդյունավետ աշխատել փաստաբանի հետ

Կեղծ մեղադրանքների գործերը պաշտպանելու հարցում լավ գիտակ վստահող փաստաբանի առկայությունը անգնահատելի է: Կոնկրետ ի՞նչ կարող է անել հմուտ իրավաբանը ձեզ համար:

 1. Thorough investigation and evidence gathering to build a strong defense strategy.
 2. In-depth knowledge of legal procedures, statutes, and precedents to navigate the justice system effectively.
 3. Critical examination and challenging of the prosecution’s evidence, exposing weaknesses and inconsistencies.
 4. Engaging expert witnesses and cross-examining the accuser to strengthen the defense.
 5. Negotiating favorable plea bargains, if in the client’s best interest.
 6. Presenting a compelling defense and persuasive narrative at trial.
 7. Exploring the possibility of appealing the decision if convicted, identifying legal errors or procedural violations.
 8. Protecting the client’s reputation and mitigating potential damage caused by false accusations.

By retaining skilled legal counsel, you increase your chances of obtaining a favorable outcome and protecting your rights when facing false accusations.

Շտապ տեսակցության համար զանգահարեք մեզ հիմա  +971506531334  +971558018669

Հեղինակի մասին

Թողնել Մեկնաբանություն

Ձեր էլփոստի հասցեն չի հրապարակվելու. Պահանջվող դաշտերը նշված են աստղանիշով *

Ոլորել դեպի սկիզբ