Հրաժարում պատասխանատվությունից

Ծառայության մատուցման պայմաններ

ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՈՒՇԱԴԻՐ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ: ԱՅՍ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒՄ ԵՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՑՈՎ ԱՄԱԼ ԽԱՄԻՍԸ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Է ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԻՐ ԿԱՅՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՀԵՏ. WWW.LAWYERSUAE.COM (այսուհետ սույն փաստաթղթում կոչվում է «ԱՄԱԼ ԽԱՄԻՍ», «ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐ ԱՄԷ», «Մենք», «Մենք»)

ՄԱՏՈՒՍԵԼՈՎ ԿԱՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԴՈՒ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ ՊԱՀԱՆՋՎԵԼ ՍՏՈՐԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ: ԵԹԵ ՉԵՔ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ՊԱՀԱՆՋՎԵԼ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ, ԴՈՒ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՉՄՏԱՆԵԼ կամ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԱՅՍ ԿԱՅՔԸ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՒՄ Է ԱՄԱԼ ԽԱՄԻՍ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐ ԵՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐ.

ԴՈՒ ՀԱՍԿԱՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԱՄԱԼ ԽԱՄԻՍԻ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՓՈՓՈԽԵԼ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԻ, ԵՎ ՆՄԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԳՆԱՆ ՈՒԺԵՂՋԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՀԱՄԱՐ: ԴՈՒ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ ՊԱՐԶՎԱԾ ՎԵՐԱՆԱՆԵԼ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ, որպեսզի տեղյակ լինեք նման Փոփոխություններին, և ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՐ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՄՈՒՏՔԸ ԿԱՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԿՀԱՄԱՐՎԻ ՓՈՓՈԽՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՁԵՐ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

LawyersUAE.com-ը իրավական տեղեկատվության և ինքնօգնության առցանց հարթակ է: Մեր կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը մեր կայքի բովանդակության հետ միասին՝ կապված իրավական հարցերի հետ («Իրավական տեղեկատվություն») տրամադրվում է ձեր անձնական համար և չի հանդիսանում իրավաբանական խորհրդատվություն: Մենք չենք վերանայում որևէ տեղեկություն, որը դուք տրամադրում եք մեզ իրավական ճշգրտության կամ բավարարության համար, չենք անում իրավական եզրակացություններ, կարծիքներ չենք տրամադրում ձեր ընտրած ձևերի վերաբերյալ և չենք կիրառել օրենքը ձեր իրավիճակի փաստերի նկատմամբ:

Մենք իրավաբանական ընկերություն չենք, և ձեր կողմից այս ծառայության օգտագործումը չի հանդիսանում փաստաբան-հաճախորդ հարաբերություններ: Դուք հասկանում եք, որ միայն լիցենզավորված փաստաբանը կարող է իրավաբանական խորհրդատվություն տրամադրել: Ո՛չ Ամալ Խամիսը, ո՛չ էլ LawyersUAE.com-ի կողմից տրամադրված որևէ իրավական տեղեկատվություն չեն փոխարինում համապատասխան իրավասությունում աշխատելու լիցենզիա ունեցող որակավորված փաստաբանի իրավաբանական խորհրդատվությանը:

Քանի դեռ ձեզ այլընտրանքային փաստաբան չի ներկայացվում, ներառյալ ցուցակագրվող փաստաբանը, դուք ինքներդ ներկայացնում եք մեր Ծառայությունների միջոցով ստանձնած ցանկացած իրավական հարց:

LawyersUAE.com-ը կամ Lawyers UAE-ն «Փաստաբանների ուղղորդման ծառայություն» չէ: Մեր կայքում հրապարակված փաստաբանների գրացուցակը տրամադրվում է հանրությանը անվճար և նախատեսված է միայն տեղեկատվական նպատակներով: LawyersUAE.com-ը չի հաստատում կամ խորհուրդ չի տալիս որևէ փաստաբանի և չի տալիս որևէ երաշխիք որևէ փաստաբանի որակավորման կամ իրավասության վերաբերյալ:

ԲԱԱՌՈՒՄՆԵՐ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ

Երբ դուք օգտագործում եք մեր հարթակը, դուք հնարավորություն կունենաք կապ հաստատել փաստաբանի հետ («Ցուցակված փաստաբան»): Թվարկված փաստաբանները LawyersUAE.com-ի կամ Lawyers UAE-ի ոչ աշխատակիցներ են, ոչ էլ գործակալներ: Թվարկված փաստաբանները անկախ կապալառուներ են, ովքեր կրում են իրենց սեփական իրավական պրակտիկան և համաձայնել են առցանց պատասխաններ, սահմանափակ խորհրդատվություն կամ այլ հիմնական իրավական ծառայություններ տրամադրել LawyersUAE.com-ի կամ Lawyers UAE-ի օգտատերերին: Թվարկված փաստաբանի հետ շփվելը Ամալ Խամիսի փաստաբանների և իրավաբանական խորհրդատուների միջոցով ՉԻ ՊԱՀԱՆՋՎՈՒՄ: Այնուամենայնիվ, եթե դուք ընտրում եք շփվել ցուցակված փաստաբանի հետ Lawyers UAE-ի միջոցով, խնդրում ենք նկատի ունենալ հետևյալը (ա) Երբ դուք կապվում եք ցուցակված փաստաբանի հետ Lawyers UAE-ի միջոցով, նա կարող է ձեզ տրամադրել նախնական խորհրդատվություն, ձեր ձևերի կամ փաստաթղթերի իրավական վերանայում: , կամ ձեր իրավական հարցերի պատասխանները: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ցանկացած նման փոխազդեցություն նախատեսված է որպես մեկնարկային կետ՝ իրավական հարցով զբաղվելու կամ հիմնարար իրավական հարցեր լուծելու համար, և այդ փոխգործակցության ընթացքում ձևավորված ցանկացած փաստաբան-հաճախորդ հարաբերություն խստորեն ձեր և ցուցակված փաստաբանի միջև է (բ) Երբ դուք դիմեք ցուցակված փաստաբանի հետ Իրավաբանների ԱՄԷ-ի միջոցով, նա կարող է ձեզնից պահանջել որոշ տեղեկություններ ձեր և ձեր իրավական գործերի վերաբերյալ՝ ձեր հարցերը պատշաճ կերպով լուծելու համար: Օգտագործելով մեր Ծառայությունները՝ դուք համաձայնում եք կիսվել նման անձը հաստատող տեղեկություններով՝ իրավաբանական խորհրդատվություն ստանալու նպատակով ինչպես հայցող փաստաբանի, այնպես էլ Իրավաբանների ԱՄԷ-ի հետ: Իրավաբանները ԱՄԷ-ին հասանելի կլինեն մեր հարթակի միջոցով ներկայացված ցանկացած հաղորդագրություն՝ կատարման և որակի ապահովման նպատակով (գ) Երբ դուք կապվում եք ցուցակված փաստաբանի հետ Իրավաբանների ԱՄԷ-ի միջոցով, դուք վերահսկում եք փոխգործակցության և՛ տեւողությունը, և՛ խորությունը: Ցանկացած փաստաբան-հաճախորդ հարաբերություն, որը ձևավորվել է այդ փոխգործակցության ընթացքում, ձեր ընտրությամբ կարող է կամ (i) ավարտվել, երբ ավարտվի նշված փաստաբանի հետ փոխգործակցությունը, կամ (ii) շարունակվի, եթե ցանկանում եք ներգրավել ցուցակված փաստաբանին հետագա իրավաբանական ծառայությունների համար: (դ) Եթե դուք ցանկանում եք ստեղծել փաստաբան-հաճախորդ հարաբերություններ ցուցակված փաստաբանի հետ, որը չի գերազանցում մեր Ծառայությունների օգտագործումը, այդ հարաբերությունները կլինեն ցանկացած պայմաններով, որոնք դուք հաստատեք տվյալ փաստաբանի հետ: Այդ պայմանները ՉԵՆ ներառում Իրավաբաններ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ և, բացառությամբ մեր անդամների համար նախատեսված հատուկ զեղչերի նախնական բանակցությունների, մենք չենք սահմանում, չենք վերահսկում կամ ազդում նրանց վրա: Օրինակ, ցուցակված փաստաբանը կարող է խնդրել ձեզ ստորագրել պաշտոնական ներկայացուցչական համաձայնագիր՝ կապված իրենց կատարած աշխատանքի շրջանակի, իրավաբանական ծառայությունների արժեքի և իրենց գրպանից կատարվող ցանկացած ծախսերի հետ: (ե) Թվարկված փաստաբանները կարող են փոխհատուցում ստանալ Lawyers UAE-ի կողմից ձեր անունից կատարած ծառայությունների համար, այնուամենայնիվ, Lawyers UAE-ն չի ստանում մեր ցանցում որևէ փաստաբանի կողմից հավաքագրված իրավաբանական վճարների որևէ բաժին: Բոլոր դեպքերում իրավաբանները ԱՄԷ-ն չեն ազդի կամ միջամտի որևէ փաստաբանի անկախ մասնագիտական ​​դատողությանը: Թվարկված փաստաբաններն իրավունք են վերապահում հրաժարվել ձեր անունից իրավաբանական ծառայություններից՝ իրենց հայեցողությամբ:

ՁԵՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers ԱՄԷ-ն չի պահանջում սեփականության իրավունք այն փաստաթղթերի նկատմամբ, որոնք դուք ստեղծում կամ վերբեռնում և պահում եք՝ օգտագործելով մեր ծառայությունները («Փաստաթղթեր»): Դուք թույլտվություն եք տալիս Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers ԱՄԷ-ին օգտագործել ձեր Փաստաթղթերը՝ կապված ձեզ Ծառայություններ մատուցելու հետ:

Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE-ն կարող է պահպանել այս փաստաթղթերը, ինչպես նաև բացահայտել դրանք, եթե դա պահանջվում է օրենքով կամ բարեխղճորեն հավատալով, որ նման պահպանումը կամ բացահայտումը ողջամտորեն անհրաժեշտ է ստորև նշվածներից որևէ մեկի իրականացման համար: (1) համապատասխանել իրավական գործընթացին, կիրառելի օրենքներին կամ կառավարության պահանջներին. (2) կիրառել սույն Պայմանները. (3) պատասխանել այն պնդումներին, որ ցանկացած բովանդակություն խախտում է երրորդ անձանց իրավունքները. կամ (4) պաշտպանելու Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers UAE-ի, դրա օգտատերերի և հանրության իրավունքները, գույքը կամ անձնական անվտանգությունը: Դուք հասկանում եք, որ Ծառայության տեխնիկական մշակումը և փոխանցումը, ներառյալ ձեր բովանդակությունը, կարող են ներառել փոխանցումներ տարբեր ցանցերի միջոցով և փոփոխություններ՝ համապատասխանեցնելու և հարմարեցնելու համար միացնող ցանցերի կամ սարքերի տեխնիկական պահանջներին: Դուք համաձայնում եք, որ Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE-ն պատասխանատվություն կամ պարտավորություն չունի Ծառայությունների կողմից պահպանվող կամ վերբեռնված ցանկացած բովանդակություն ջնջելու կամ չպահպանելու համար:

ԲՈՂՈՔ

Հաշիվ ստեղծելով՝ դուք համաձայնում եք, որ կարող եք էլեկտրոնային փոստով հաղորդագրություններ ստանալ Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers UAE-ից, ինչպիսիք են տեղեկագրերը, հատուկ առաջարկները, հիշեցումները և թարմացումները: Դուք նաև հասկանում եք, որ կարող եք հեռացնել ձեզ այս հաղորդակցություններից՝ սեղմելով «Ապաբաժանորդագրվել» հղմանը իրական էլփոստի ստորոտում:

Հասանելի օգտագործումը:

Մեր ծառայությունները ներառում են մեծ թվով այն, ինչը հավաքականորեն կոչվում է «Կապի ծառայություններ»: Դրանք ներառում են ծառայություններ, ինչպիսիք են մեկնաբանության թեմաները, բլոգի հաղորդագրությունները, հարց ու պատասխանի արտադրանքը, հաճախորդների սպասարկման կապի ֆորումները և հաղորդագրության այլ ծառայություններ: Դուք համաձայն եք օգտագործել Կապի ծառայությունները միայն տվյալ Կապի ծառայությանը պատշաճ և հարակից հաղորդագրություններ կամ նյութեր տեղադրելու, ուղարկելու և ստանալու համար: Հաղորդակցման ծառայություն օգտագործելիս համաձայն եք, որ չեք անի հետևյալ գործողություններից որևէ մեկը.

 • Պարտավորությունները, չարաշահումները, ոտնձգությունները, ցողունները, սպառնալիքներով կամ այլ կերպ խախտելով այլոց օրինական իրավունքները:
 • Հրապարակեք, փակցրեք, վերբեռնեք, տարածեք կամ տարածեք ցանկացած անուններ, նյութեր կամ տեղեկատվություն, որոնք համարվել են անպատշաճ, պիղծ, զրպարտչական, խախտող, անպարկեշտ, անպարկեշտ կամ անօրինական:
 • Ստեղծեք կեղծ ինքնություն, ներկայացրեք ինքներդ ձեզ որպես մեկ այլ անձի կամ ստորագրեք պայմանագիր որպես ուրիշի կամ ուրիշի անունից կամ այլ կերպ կեղծիք կամ ջնջել վերբեռնված ֆայլում որևէ նշանակալի վերագրում կամ ծանուցում:
 • Վերբեռնեք ֆայլեր, որոնք պարունակում են ծրագրաշար կամ այլ նյութեր, որոնք պաշտպանված են մտավոր սեփականության օրենսդրությամբ, կամ գաղտնիության կամ հրապարակայնության իրավունքներից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ
 • դուք պատկանում եք կամ վերահսկում եք անհրաժեշտ իրավունքները, կամ
 • Դուք ստացել եք բոլոր անհրաժեշտ համաձայնությունները դա անելու համար:
 • Վերբեռնեք կոռումպացված ֆայլեր, վիրուսներ պարունակող ֆայլեր կամ ցանկացած այլ ֆայլ, որը կարող է վնասել ուրիշի համակարգչի աշխատանքը:
 • Գովազդել, առաջարկել վաճառել կամ առաջարկել որևէ բան գնել բիզնեսի նպատակներով, բացառությամբ սահմանափակ չափի, ցանկացած հատուկ Հաղորդակցման ծառայություն հատուկ թույլ է տալիս նման գործունեություն:
 • Սահմանափակել կամ խանգարել ցանկացած այլ օգտագործողի ՝ հաղորդակցման ծառայություններն օգտագործելուց և հաճույք ստանալուց:
 • Բերքահավաք կամ այլ կերպ հավաքել ուրիշների մասին անձամբ ճանաչելի տեղեկատվություն ՝ առանց նրանց համաձայնության:
 • Խախտեք վարքագծի ցանկացած ծածկագիր կամ այլ ուղեցույցներ, որոնք կարող են կիրառվել ցանկացած հատուկ կապի ծառայության համար:
 • Խախտել ցանկացած կիրառելի օրենք կամ կանոնակարգ:

Թեև Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers ԱՄԷ-ն պարտավորություն չունի վերահսկել Հաղորդակցման ծառայությունները, մենք իրավունք ենք վերապահում մեր հայեցողությամբ վերանայել և հեռացնել հաղորդակցության ծառայության մեջ տեղադրված նյութերը ամբողջությամբ կամ մասամբ: Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers ԱՄԷ-ն իրեն իրավունք է վերապահում բացահայտել հրապարակված ցանկացած նյութ, տեղեկատվություն կամ գործունեություն, որն անհրաժեշտ է` բավարարելու ցանկացած կիրառելի օրենքը, կանոնակարգը, իրավական գործընթացը կամ պետական ​​խնդրանքը:

ՈՉ ՈՉ ԱՆՎԱՐ կամ ԴՐՈՒՅԹ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Դուք կարող եք օգտվել մեր ծառայություններից միայն այն դեպքում, եթե դրանք չեն հակասում կամ չեն խախտում ձեր իրավասության (իրավասությունների) օրենքները: Մեր Ծառայությունների հասանելիությունը ձեր իրավասություն(ներ)ում Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers ԱՄԷ-ի հրավեր կամ առաջարկ չէ՝ մեր կայք կամ ծառայություններ մուտք գործելու կամ օգտագործելու համար: Օգտագործելով մեր Ծառայությունները՝ դուք ընդունում եք բացառապես պատասխանատվություն, որ ձեր կամ ընտանիքի որևէ անդամի կողմից մեր Ծառայությունների օգտագործումը կամ մուտքը չի խախտում ձեր իրավասության(ներ)ում գտնվող որևէ գործող օրենք: Այս դրույթը կիրառելու համար Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE-ն իրավունք է վերապահում հրաժարվել անդամակցությունից կամ կասեցնել կամ դադարեցնել ձեր հաշիվը անմիջապես և առանց նախնական ծանուցման մեր հայեցողությամբ:

Հատկապես բացառված կամ արգելված են հետևյալները.

 • Օգտագործեք ցանկացած իրավական հարցի հետ կապված, որն իր բնույթով անլուրջ, ոչ նյութական կամ անօրինական է, ինչպես որոշվել է Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers ԱՄԷ-ի կամ ցուցակված փաստաբանի կողմից իրենց հայեցողությամբ.
 • Օգտագործել ենթադրյալ բռնի հանցագործության հետ կապված ցանկացած իրավական հարցի առնչությամբ.
 • Օգտագործել ցանկացած իրավաբանական հարցի առնչությամբ, որը ներառում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններից դուրս կամ նրա ստորաբաժանումներից դուրս գտնվող իրավասությունների օրենքները.
 • Օգտագործեք ցանկացած իրավական հարցի կապակցությամբ, որի համար ներկայումս կամ հեռանկարում դուք ներկայացված եք իրավաբանական խորհրդատվությամբ:
 • Useանկացած իրավական հարցի առնչությամբ օգտագործեք այն, որ, ըստ իր հայեցողությամբ, ցուցակագրված փաստաբանի կողմից բավարար հետապնդում չունի հետապնդումներ իրականացնելու համար, կամ դրան ավելացվել է ավելորդ կամ անհիմն մի քանի անգամ ՝ առանց հանգամանքների փոփոխության.
 • Օգտագործեք ցանկացած իրավական հարցի հետ կապված, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ներգրավված է ցանկացած ցուցակագրված փաստաբանի հետ, բացի ձեր խորհրդատուից.
 • Օգտագործեք ցանկացած իրավական հարցի հետ կապված, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ներառում է Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers UAE կամ նրա մասնաճյուղերից, տնօրեններից, գործակալներից, աշխատակիցներից կամ այլ Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers ԱՄԷ ծառայություններ մատուցողներից: կամ
 • Օգտագործեք ցանկացած իրավական հարցի հետ կապված, որտեղ ձեր Ծրագրի հովանավորն ունի անբարենպաստ շահ, կամ որի ցանկացած տնօրեն, սպա, գործակալ կամ աշխատակից ունի բացասական շահ: Այս դրույթի նպատակների համար «Ծրագրի հովանավոր» նշանակում է ցանկացած ընկերություն, կազմակերպություն կամ փոխկապակցվածություն, որը գնում կամ առաջարկում է իր անդամների կամ աշխատակիցների անունից Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers ԱՄԷ իրավական պլանը մեծածախ, մանրածախ ալիքներով կամ այլ կերպ: . Խնդրում ենք տեսնել ձեր Ծրագրի հովանավորին լրացուցիչ սահմանափակումների համար:

Դուք չեք կարող կոտրել, «քերել» կամ «սողալ» Rocketlawyer.com-ը՝ ուղղակիորեն կամ միջնորդների միջոցով, ինչպիսիք են սարդերը, ռոբոտները, սողունները, քերիչները, շրջանակները, iframe-ները կամ RSS հոսքերը, կամ այլ կերպ մուտք գործեք կամ փորձեք մուտք գործել ցանկացած տեղեկատվություն Amal Khamis Advocates & Իրավաբանական խորհրդատուները կամ իրավաբանները ԱՄԷ-ն դիտավորյալ չի տրամադրել ձեզ իր կայքում՝ գնված բաժանորդագրության միջոցով: Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers UAE կայքի կողմից ձեր օգտագործումը իրավունք չի տալիս վերավաճառել Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers ԱՄԷ բովանդակությունը՝ առանց Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers UAE-ի նախնական գրավոր համաձայնության:

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

Սույն Պայմաններին ձեր համապատասխանության դեպքում ձեզ սույնով տրվում է ոչ բացառիկ, սահմանափակ, չփոխանցելի, չեղյալ համարվող լիցենզիա՝ օգտագործելու Ծառայությունները, ինչպես մենք մտադիր ենք դրանք օգտագործել: Որպես գրանցված Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers ԱՄԷ օգտատեր, դուք արտոնագրված եք ձեր անձնական գրառումների համար պահել փաստաթղթերի էլեկտրոնային կամ ֆիզիկական պատճենները, որոնք ստեղծել եք Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers UAE-ում: Դուք չեք կարող պատճենել Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers UAE-ի ձևաթղթերը կամ համաձայնագրերը Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers UAE-ից դուրս օգտագործման կամ վաճառքի համար: Սույն Պայմաններում ուղղակիորեն չտրամադրված ցանկացած իրավունք վերապահված է Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers UAE-ի կողմից:

Երբ դուք փոխանցում եք օգտատերերի բովանդակությունը Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers UAE-ում, դուք սույնով Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE-ին և նրա դուստր ձեռնարկություններին տրամադրում եք ոչ բացառիկ, առանց հոնորարների, հավերժական, անվերադարձելի և ամբողջությամբ ենթալիցենզավորվող օգտագործման իրավունք, փոփոխել, հարմարեցնել, հրապարակել, թարգմանել, ստեղծել ածանցյալ ստեղծագործություններ, տարածել, կատարել և ցուցադրել ցանկացած նման բովանդակություն, ներառյալ ամբողջ աշխարհում ցանկացած լրատվամիջոցով: Եթե ​​դուք հետադարձ կապ կամ առաջարկներ եք ներկայացնում մեր Ծառայությունների վերաբերյալ, մենք կարող ենք օգտագործել ձեր կարծիքը կամ առաջարկները՝ առանց ձեր հանդեպ պարտավորության:

ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers ԱՄԷ-ն պահպանում է բոլոր իրավունքները, իրավունքներն ու շահերը իր ծառայությունների նկատմամբ, ներառյալ, առանց սահմանափակման, տեքստը, գրաֆիկան, նկարազարդումները, լոգոները, ծառայության նշանները, հեղինակային իրավունքները, լուսանկարները, տեսանյութերը, երաժշտությունը և բոլոր հարակից ինտելեկտուալները: սեփականության իրավունքներ։ Բացառությամբ սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերի, դուք չեք կարող և չեք կարող թույլ տալ ուրիշներին՝ վերարտադրել, փոփոխել, թարգմանել, կատարելագործել, ապակոմպիլյացնել, ապամոնտաժել, վաճառել հակադարձ ինժեներ, լիցենզիա, ենթալիցենզիա տալ, վարձել, վարձակալել, տարածել, պատճենել, հրապարակայնորեն ցուցադրել, հրապարակել, հարմարեցնել, խմբագրել կամ ստեղծել մեր արտադրանքներից և ծառայություններից որևէ մեկի ածանցյալ աշխատանքները.

Հղումներ դեպի երրորդ կողմի կայք

Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers ԱՄԷ-ի կայքերը կարող են պարունակել հղումներ դեպի երրորդ կողմի ռեսուրսներ և բիզնեսներ ինտերնետում, որոնք այստեղ կոչվում են «հղումներ» կամ «Կապված կայքեր»: Այդ հղումները տրամադրվում են ձեր հարմարության համար՝ օգնելու ձեզ բացահայտել և գտնել այլ ինտերնետային ռեսուրսներ, որոնք կարող են հետաքրքրել ձեզ: Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers ԱՄԷ-ն չի հովանավորում և օրինականորեն կապված չէ որևէ երրորդ կողմի «կապված կայքերի» հետ: Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers ԱՄԷ-ն իրավաբանորեն իրավասու չէ օգտագործել որևէ ապրանքային անվանում, գրանցված ապրանքանիշ, պատկերանշան, պաշտոնական կնիք կամ հեղինակային իրավունքով պաշտպանված նյութ, որը կարող է հայտնվել հղումում:

Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers ԱՄԷ-ն չի վերահսկում, հաստատում կամ վերահսկում որևէ կապակցված կայքի բովանդակությունը: Դա ներառում է, առանց սահմանափակման, կապակցված կայքում պարունակվող ցանկացած հետագա հղում և կապակցված կայքի ցանկացած փոփոխություն կամ թարմացում: Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers ԱՄԷ-ն պատասխանատվություն չի կրում վեբ հեռարձակման կամ որևէ այլ կապակցված կայքից ստացված փոխանցման որևէ այլ ձևի համար: Այս Պայմանները չեն ներառում ձեր փոխազդեցությունը կապված կայքերի հետ: Դուք պետք է ուշադիր վերանայեք երրորդ կողմի կայքերի պայմաններն ու գաղտնիության քաղաքականությունը:

Եթե ​​դուք օգտագործում եք որևէ ծառայություն, որը տրամադրվում է կապակցված կայքում, (ա) Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE-ն պատասխանատվություն չի կրի երրորդ կողմի որևէ գործողության կամ բացթողման համար, ներառյալ երրորդ կողմի մուտքը կամ օգտագործումը ձեր հաճախորդների տվյալները և (բ) Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers ԱՄԷ-ն չի երաշխավորում կամ աջակցում երրորդ կողմի կողմից մատուցվող որևէ ծառայություն:

ՆԵՐԿԱՅԱ ANDՈՒ ANDՉՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ

Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers ԱՄԷ-ի միջոցով ստացված տեղեկատվությունը չպետք է հիմնվի անձնական կամ իրավական որոշումների համար: Դուք պետք է դիմեք համապատասխան մասնագետի՝ ձեր իրավիճակին հարմարեցված հատուկ խորհրդատվության համար: Մի խոսքով, ձեր կողմից մեր Ծառայությունների օգտագործումը ձեր սեփական ռիսկով է:

ՕՐԵՆՔՈՎ ԱՄԱԼ ԽԱՄԻՍԻ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԸ, Մատակարարները ԵՎ ԴԻՍՏՐԻԲՅՈՒՏՈՐՆԵՐԸ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ՉԵՆ ԿԱՏԱՐՈՒՄ ԿԱՄ ՓԱՌԱՏՈՂԻՑ: ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՏՈՒՑՎՈՒՄ ԵՆ «ԻՆՉՊԵՍ ԿԱ»: ԵՎ «ԻՆՉՊԵՍ ՀԱՍԱՆԵԼԻ» ՀԻՄՔԸ: ՄԵՆՔ ՀԻՍՏԵՂ ՀԱՅՏՆՈՒՄ ԵՆՔ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՉԻ ԽԱԽՏՎԵԼՈՒ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ: ԿԱՅՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՍՏԱՆԱՑՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԾԻՔՆԵՐԸ ՊԵՏՔ ՉԷ ՎԻՎԵԼ ԱՆՁՆԱԿԱՆ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ, ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՄ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԵՎ ԴՈՒ ՊԵՏՔ Է ԴԻՄԵԼ ՀԱՄԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՀԱՄԱՐ:

Օրենքով թույլատրված ամենալավ չափով, ոչ մի դեպքում չի կարող ունենալ ԱՄԱՄԻՍ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԸ եւ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՄԷ, իր դուստր ձեռնարկությունները, իր դիստրիբյուտորները, ցանկացած անուղղակի, հատուկ, պատահական կամ հետեւանքների վնասների կամ օգտագործման ցանկացած վնասի համար, ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ, ԲԻԶՆԵՍԸ ԿԱՄ ՇԱՀՈՒՅԹՆԵՐԸ, ԱՆԿԱԽ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԻՑ, ԱՄԱԼ ԽԱՄԻՍԻ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԸ ԱՄԷ-ն ԶԳՈՒՇԱՑՎԵԼ Է ՆՄԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ:

Amal Khamis Advocates & Իրավաբանական խորհրդատուները եւ փաստաբանները ԱՄԷ-ն որեւէ տեսակի պատասխանատվություն կամ պատասխանատվություն չեն ունենա որեւէ փաստաբանի կողմից ձեր կայքի կամ միջոցով ցանկացած փաստաբանի որեւէ մասնագիտական ​​ծառայությունների համար, եւ նման պրոֆեսիոնալ ծառայությունների ցանկացած օգտագործումը կամ ապավինում է բացառապես ձեր ռիսկի մեջ

Amal Khamis Advocates & Իրավաբանական խորհրդատուները եւ իրավաբանական խորհրդատուները եւ ծառայություններ մատուցվող բոլոր պահանջները, որոնք վերաբերում են ծառայությունների հետ կապված բոլոր պահանջների համար, ոչ մի իրադարձություն չի գերազանցում 500 դոլարից կամ ձեր կողմից առաջարկվող 12 ամիսների ընթացքում ԱՄԷ-ին վճարված գումարը ՀԱՐՑԱԿԱՆԻ ՏԱԿ.

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեր և ձեր ժառանգների, կատարողների, գործակալների, ներկայացուցիչների և հանձնարարականների անունից լիովին ազատեք, ընդմիշտ ազատեք և պահեք Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers ԱՄԷ, ձեր ծրագրի հովանավորին և նրա մասնաճյուղերին և նրանց համապատասխան սպաներին, աշխատակիցներին, տնօրեններին և գործակալներ, որոնք անվնաս են ցանկացած և բոլոր կորուստներից, վնասներից, ծախսերից, ներառյալ փաստաբանների ողջամիտ վճարները, իրավունքները, պահանջները և ցանկացած տեսակի գործողությունները և վնասվածքներից (ներառյալ մահը), որոնք առաջանում են կամ առնչվում են Ծառայությունից ձեր օգտագործումից: Դուք համաձայնում եք, որ այս թողարկմանը տրվել է ազատ և կամավոր համաձայնություն և հաստատում եք, որ լիովին հասկանում եք, թե ինչի հետ եք համաձայնվում:

Դուք համաձայնում եք փոխհատուցել և պահել Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers UAE-ն, ձեր Ծրագրի հովանավորին և նրա մասնաճյուղերին և նրանց համապատասխան սպաներին, աշխատակիցներին, տնօրեններին և գործակալին, որոնք անվնաս են ցանկացած և բոլոր կորուստներից, վնասներից, ծախսերից, ներառյալ ողջամիտ փաստաբանների վճարները, իրավունքները: , պահանջներ, ցանկացած տեսակի գործողություններ և վնասվածքներ (ներառյալ մահը), որոնք բխում են Ծառայությունից ձեր օգտագործման հետ կապված երրորդ կողմի պահանջներից, ձեր կողմից այս Պայմանների խախտման կամ այլ անձանց իրավունքների խախտման հետ:

Կիրառելի օրենքը

Այս պայմանները ղեկավարվելու են Արաբական Միացյալ Էմիրությունների օրենքներով:

ԱՄԲՈՂՋ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

Սույն Պայմանները կազմում են ձեր և Amal Khamis Advocates & Legal Consultants կամ Lawyers UAE-ի միջև ամբողջ համաձայնագիրը սույն Պայմանների թեմայի վերաբերյալ և փոխարինում և փոխարինում է ցանկացած այլ նախկին կամ ժամանակակից համաձայնագրերը կամ դրույթներն ու պայմանները, որոնք կիրառելի են սույն առարկայի վերաբերյալ: Պայմանները. Այս Պայմանները չեն ստեղծում երրորդ կողմի շահառու իրավունքներ:

ԾԱՂԿԻ, ԼԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դրույթի կիրառման մեր ձախողումը դա հետագայում դա անելու իրավունքից հրաժարում չէ: Եթե ​​դրույթը համարվում է անիրագործելի, Պայմանների մնացած դրույթները կմնան լիարժեք ուժի մեջ, և կատարվող ժամկետը կփոխարինվի, որը հնարավորինս սերտորեն արտացոլում է մեր մտադրությունը: Դուք չեք կարող վերագրել ձեր իրավունքները սույն Պայմաններով, և ցանկացած նման փորձ անվավեր է լինելու: Amal Khamis Advocates & Legal Consultants or Lawyers ԱՄԷ-ն կարող է իր իրավունքները վերագրել իր մասնաճյուղերից կամ դուստր ձեռնարկություններին կամ ցանկացած իրավահաջորդին՝ ի շահ Ծառայությունների հետ կապված ցանկացած բիզնեսի:

Փոփոխություններ

Մենք կարող ենք ժամանակ առ ժամանակ վերանայել այս պայմանները և միշտ կտեղադրենք ամենաարդիական տարբերակը մեր կայքում: Եթե ​​վերանայումն էապես կրճատում է ձեր իրավունքները, մենք ձեզ կտեղեկացնենք ձեզ (օրինակ ՝ փակցնելով մեր բլոգում կամ այս էջում): Փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելուց հետո շարունակելով օգտագործել կամ մուտք գործել Ծառայություններ, դուք համաձայն եք, որ պարտավոր եք կատարել վերանայված պայմաններով:

Եթե ​​ունեք որևէ հարց կամ հարցում այս հարթակի օգտագործման հետ կապված, խնդրում ենք ազատ զգալ կապվել մեզ հետ հետևյալ հասցեով. Case@lactionsuae.com կամ զանգահարեք + 971 50 6531334: