Բիզնես իրավաբան

Գործարար իրավաբանի ծառայություններ՝ ԱՄԷ-ում ընկերությունների համար

Արաբական Միացյալ Էմիրությունների (ԱՄԷ) բարդ իրավական և կարգավորող միջավայրում բիզնեսի շահագործումը զգալի ռիսկ է պարունակում, եթե իրավական հարցերը փորձագիտականորեն չեն կառավարվում: Փորձառու ներգրավում բիզնես իրավաբան ընկերություններին և ձեռնարկատերերին տրամադրում է հիմնական ծառայություններ՝ պաշտպանելով նրանց շահերը և նպաստելով աճի:

Մենք ուսումնասիրում ենք այն հիմնական ոլորտները, որտեղ ԱՄԷ բիզնես իրավաբաններ մատուցել արժեք՝ զինելով ղեկավարներին տեղեկացված որոշումներ կայացնելիս գործողություններ սկսելիս կամ իրավական հարցերի հետ առերեսվելիս:

1 business formation and structuring
2 business lawyer
3 reviewing and revising non disclosure

Բիզնեսի ձևավորում և կառուցվածք

Ընկերության ճիշտ կառուցվածքը սկզբից ապահովում է համապատասխանության ԱՄԷ-ում իրավական և կարգավորող պարտավորություններով՝ միաժամանակ օպտիմալացնելով աճը: Գործարար իրավաբաններ փորձագետներ են, որոնք ուղղորդում են հաճախորդներին.

 • Կազմակերպության ընտրություն – որոշում կայացնել անհատ ձեռնարկատիրոջ, քաղաքացիական ընկերության, գործընկերային ընկերության, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (ՍՊԸ), ազատ գոտու ընկերության և այլնի միջև՝ հիմնվելով բիզնես մոդելի, գտնվելու վայրի, հարկման և պարտավորությունների նկատառումների վրա:
 • Հուշագրերի և կանոնադրությունների կազմում սահմանելով ընկերության կանոնադրությունը, բաժնետերերի իրավունքները, սեփականության կառուցվածքը և կառավարումը:
 • Լիցենզիաներ և թույլտվություններ ստանալը - Տնտեսական զարգացման դեպարտամենտի (ՏԶԴ), ազատ գոտիների և այլնի կողմից հաստատումների դյուրացում:
 • Մտավոր սեփականության (IP) գրանցում - ապրանքային նշանների, արտոնագրերի և հեղինակային իրավունքների ապահովում:
 • Ուղեցույց default vs delinquent վարկի կարգավիճակը – Advising on loan terms, repayment schedules, and the implications of default vs delinquency.

«Կանխարգելման մեկ ունցիա արժե մեկ ֆունտ բուժել»: - Բենջամին Ֆրանկլին

Իրավաբանորեն հիմնավորված կառուցվածքային որոշումների շուտափույթ ընդունումը կանխում է ապագա գործառնություններին և գործարքներին խոչընդոտող խնդիրները:

Պայմանագրի վերանայում, մշակում և բանակցություններ

Պայմանագրերը կարգավորում են հիմնական գործարար հարաբերությունները - հաճախորդների, վաճառողների, գործընկերների, աշխատակիցների և այլնի հետ: Իրավաբաններ վերանայել պայմանագրերը, որոնք բացահայտում են ռիսկի ոլորտները, բանակցել հաճախորդների համար բարենպաստ պայմանների շուրջ և ստեղծել իրավաբանորեն պարտադիր պայմանագրեր, որոնք կդիմանան ստուգմանը: Ծառայությունները ներառում են.

 • Վերանայում և վերանայում չբացահայտում, զբաղվածություն, մատակարարում, լիցենզավորում և այլ պայմանագրեր։
 • Ներառելով համապատասխան դրույթներ addressing liability, dispute resolution, confidentiality, termination etc. into business retainer agreements.
 • Լեզվի օպտիմիզացում պարտավորությունների, իրավունքների և գործընթացների հստակության ապահովում։
 • Ուղղորդող պայմանագիր բանակցային ռազմավարություն իրականացնել շահավետ փոխզիջումներ.

«Բիզնեսում պայմանագրերը յուրաքանչյուր գործարքի արյունն են»: - Հարվի Մաքեյ

Իրավականորեն ստուգված պայմանագրերը ստեղծում են անվտանգ հիմքեր բիզնես փոխգործակցության համար, ինչը հնարավորություն է տալիս արտադրողականության և նորարարության:

Առևտրային ձեռնարկությունների հիմքում ընկած են պայմանագրերը` պարտադիր պայմանագրերը, որոնք սահմանում են բիզնես գործարքների պայմանները: Այնուամենայնիվ, չնայած նրանց ամենուր տարածվածությանը, դրանց բարդություններն ու նրբությունները հաճախ վրիպում են աշխարհիկ մարդկանց հասկացողությունից: Այստեղ է, որ իրավաբանի փորձաքննությունը դառնում է անփոխարինելի: Իրավաբանները, օրենքի և դրա կիրառելիության մասին իրենց մասնագիտացված գիտելիքներով, բերում են հստակություն և հասկացողություն՝ նվազեցնելով պայմանագրային պարտավորությունների հետ կապված ռիսկերը:

Իրավական ռիսկի բացահայտում

Լավ մշակված պայմանագիրը պետք է հաշվի առնի և կառավարի հնարավոր իրավական ռիսկերը և առաջարկվող համաձայնագրին բնորոշ հնարավոր պարտավորությունները: Սա տարածվում է բացահայտ ռիսկի նույնականացումից դուրս՝ ներառելով «թաքնված» ռիսկերը, որոնք հաճախ անտեսվում են: Հմուտ իրավաբանը կարող է բացահայտել և կառավարել այդ ռիսկերը՝ պաշտպանելով հաճախորդի շահերը:

Հասկանալով իրավական ժարգոնը

Պայմանագրերը հաճախ պարունակում են բարդ լեզու և իրավական տերմինաբանություն, որը կարող է տարակուսանք առաջացնել անգիտակիցների համար: Իրավաբանական խորհրդատվությունը երաշխավորում է, որ այս պայմանները ոչ միայն հասկանալի լինեն, այլև դրանց հետևանքները լիովին գնահատվեն նախքան որևէ պարտավորություն ստանձնելը:

Համապատասխանություն ԱՄԷ օրենքին

Ապահովել, որ պայմանագիրը համապատասխանում է Աբու Դաբիի կամ Դուբայի համապատասխան տեղական, նահանգային և դաշնային օրենքներին, կենսական նշանակություն ունի: Ցանկացած խախտում, նույնիսկ եթե ոչ միտումնավոր, կարող է հանգեցնել խիստ տույժերի և խախտել պայմանագրի կատարողականությունը: Իրավաբանական խորհրդատվություն Դուբայում տեղի ԱՄԷ իրավաբանի հետ երաշխավորում է, որ ձեր պայմանագիրը գտնվում է օրենքի սահմաններում:

Բանակցություն և վերանայում

Պայմանագրերը սովորաբար բանակցային գործիքներ են, որոնք կարող են վերանայվել մինչև վերջնական համաձայնագիրը: Իրավաբանական խորհրդատվությունը կարող է ռազմավարական ուղղորդում տրամադրել բանակցությունների ընթացքում՝ ապահովելով, որ վերջնական պայմանագիրն արտացոլի ձեր լավագույն շահերը:

Տարաձայնությունների Կարգավորում

Վերջապես, եթե վեճ առաջանա, փաստաբանը կարող է պաշտպանել ձեր իրավունքները և աշխատել լուծման ուղղությամբ՝ միաժամանակ պաշտպանելով ձեր շահերը:

Առևտրի սահմանափակման դրույթի վերանայում

Բիզնեսի աշխատակիցները պարբերաբար տիրապետում են օգուտի և ուժի դիրքի իրենց գերազանցության շնորհիվ `բիզնեսի 'դասակարգված տվյալների, ձևերի, մեթոդաբանության, հաճախորդների տվյալների, ներքին գաղտնի փաստերի և մտավոր սեփականության փոխանակման մեջ ընկալելու պատճառով: Դա կարող է առաջարկել աշխատողի նկատմամբ հավատարմագրային պարտավորությունների վերելք:

Դրանից բացի, ոչ մրցակցային կամ ոչ վաճառքի պայմաններն ու առևտրի զսպվածությունը փորձում են ներկայացուցիչներին զերծ պահել հաճախորդներից ու տարբեր աշխատողներ խնդրող և որսագող լինելուց, ինչպես նաև խուսափել զգայուն տվյալների բացահայտումից:

Սահմանափակող դրույթները պետք է հատուկ մշակված լինեն օրինական առևտրային մտահոգությունները պաշտպանելու համար. հակառակ դեպքում, նրանք չունեն կատարողականություն: Եթե ​​այս սահմանափակումները չափից դուրս տարածվեն, նույնիսկ եթե դրանք ընդգրկում են վավեր բիզնես շահեր, դրանք կարող են համարվել անիրագործելի՝ պաշտպանություն չապահովելով: Հետևաբար, իրավաբանին դիմելու նշանակությունը չի կարելի գերագնահատել:

Obtaining legal advice prior to signing a business contract is an investment in risk management, clarity, and compliance. It empowers you to make informed decisions, negotiate better terms, and navigate any future legal disputes effectively. 

DIY պայմանագրի մշակման հետևանքները

The consequences of readymade or DIY contract drafting can be far-reaching and costly for businesses. Without the guidance of legal professionals, businesses run the risk of making errors in their contracts that could lead to financial loss, disputes, and even lawsuits. For example, poorly worded or ambiguous clauses can result in disagreements between parties, potentially leading to lengthy litigation processes and reputational damage. Additionally, it can open the door to various types of business fraud cases, such as misrepresentation, fraudulent inducement, or breach of contract claims.

Ավելին, առանց իրավաբանական խորհրդատվության, ձեռնարկությունները կարող են չներառել հիմնական պայմանները կամ անտեսել կարգավորող կարևոր պահանջները իրենց պայմանագրերում: Այս հսկողությունը կարող է նրանց խոցելի դարձնել համապատասխանության խախտումների և կառավարող մարմինների կողմից կիրառվող ահռելի տուգանքների նկատմամբ: Բացի այդ, DIY պայմանագրի մշակումը հաճախ չի հաշվի առնում ապագա անկանխատեսելի հանգամանքները կամ հանգամանքների փոփոխությունները, որոնք կարող են առաջանալ գործարար հարաբերությունների ընթացքում:

Ձեր բիզնեսի պաշտպանությունը. պայմանագրերում իրավական վերանայման կարևորությունը

Բիզնեսի արագ տեմպերով և մրցակցային աշխարհում հաջողության հասնելու համար շատ կարևոր է խուսափել թանկարժեք սխալներից: Սովորաբար անտեսված ասպեկտը, որը պահանջում է իրավաբանական խորհրդատվություն, պայմանագրերի մշակումն ու կատարումն է: Պայմանագրերը կարևոր են բոլոր չափերի ձեռնարկությունների համար, քանի որ դրանք հաստատում են հարաբերություններ, պաշտպանում են մտավոր սեփականության իրավունքները, նախանշում են պայմանագրերը և ապահովում են համապատասխանությունը օրենքներին և կանոնակարգերին: Այնուամենայնիվ, առանց փորձառու իրավաբանների աջակցության, բարդ պայմանագրային պայմաններով նավարկելը կարող է դավաճանական ճանապարհորդություն լինել:

Պայմանագրերում իրավական վերանայման որոնումը երաշխավորում է պաշտպանություն հնարավոր ռիսկերից և պարտավորություններից: Իրավաբանական փորձագետները լայնածավալ գիտելիքներ ունեն պայմանագրային իրավունքի վերաբերյալ և ծանոթ են գործող օրենսդրությանը, որը վերաբերում է կոնկրետ ոլորտներին կամ Մերձավոր Արևելքի և Ծոցի տարածաշրջաններին: 

Նրանք արժեքավոր պատկերացում ունեն բարենպաստ պայմաններով բանակցելու վերաբերյալ՝ միաժամանակ խուսափելով երկիմաստ խոսքից կամ անարդար դրույթներից, որոնք կարող են վնասել ձեր բիզնեսի շահերին երկարաժամկետ հեռանկարում: Իրավաբանական խորհրդատվություն ներգրավելով պայմանագրի սկզբից մինչև դրա կատարումը, ձեռնարկությունները պաշտպանում են իրենց ընկերության նպատակները՝ նվազագույնի հասցնելով հնարավոր վեճերի կամ թյուրիմացությունների ազդեցությունը:

Ընդհանուր սխալներ, որոնցից պետք է խուսափել պայմանագրային բանակցություններում

Երբ խոսքը վերաբերում է պայմանագրային բանակցություններին, սխալներ թույլ տալը կարող է թանկարժեք գործ լինել բիզնեսի համար: Տարածված սխալներից մեկը պայմանագրերի մշակման և կատարման ընթացքում իրավաբանական խորհրդատվություն չդիմելն է:

Մեկ այլ սխալ, որը հաճախ անում են բիզնեսները, դա անտեսում է պայմանագրային պայմանները մանրակրկիտ վերանայելու կարևորությունը՝ նախքան կետագծով ստորագրելը: Այս գործընթացն առանց պատշաճ ուսումնասիրության շտապելը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ: Դա կարող է հանգեցնել անբարենպաստ դրույթների, որոնք մի կողմին տալիս են ավելի մեծ լիազորություններ, քան մյուսը կամ հստակության պակաս ունեն այնպիսի կարևոր հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են վճարման պայմանները կամ դադարեցման ընթացակարգերը:

Իրավաբանական խորհրդատվության դերը պայմանագրային համապատասխանության ապահովման գործում

Իրավաբանական խորհրդատվությունը կարևոր դեր է խաղում ձեռնարկությունների համար պայմանագրային համապատասխանության ապահովման գործում: Պայմանագրերի բարդությունն ու խճճվածությունը պահանջում են փորձառու իրավաբանների փորձաքննություն և առաջնորդություն՝ թանկարժեք սխալներից խուսափելու համար: Պայմանագրերը հիմք են հանդիսանում գործարար հարաբերությունների համար՝ նախանշելով պայմանագրերը և պաշտպանելով մտավոր սեփականության իրավունքները: Այնուամենայնիվ, առանց համապատասխան իրավաբանական խորհրդատվության, ձեռնարկությունները կարող են անգիտակցաբար մտնել անարդար կամ անբարենպաստ պայմաններ, որոնք կարող են հանգեցնել վեճերի կամ պայմանագրերի խախտման:

Նավիգացիոն համալիր կանոնակարգեր

Տուգանքները, բիզնեսի խափանումները և անհամապատասխանության հետևանքով հեղինակության վնասը ԱՄԷ-ում նավարկության բարդ, հաճախակի փոփոխվող կանոնակարգերը դարձնում են առաջնահերթություն: Փաստաբաններ Օգնություն:

 • Բացահայտեք օրինական պահանջները այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են տվյալների պաշտպանություն, մրցակցություն, բնապահպանական կանոնակարգեր.
 • Իրականացնել համապատասխանության լավագույն փորձը, ներառյալ քաղաքականությունները, վերապատրաստման ծրագրերը, աուդիտի ընթացակարգերը:
 • Պատասխանել հետաքննություններին կամ հարկադիր կատարման գործողություններին կարգավորողների կողմից՝ ապահովելով պատշաճ ընթացակարգ։

Համապատասխան մնալը թույլ է տալիս ղեկավարներին կենտրոնանալ հիմնական գործառնությունների վրա, այլ ոչ թե կարգավորող գործողություններից բխող ուշադրությունը շեղելու, ծախսերի և ռիսկի վրա:

Մտավոր սեփականության կառավարում

Պահպանելով արժեքավոր IP ակտիվներ ապրանքային նշանների, արտոնագրերի, հեղինակային իրավունքների, դիզայնի, առևտրային գաղտնիքների և լիցենզավորման ոլորտում խթանում են աճը, ֆինանսավորման հնարավորությունները և ռազմավարական գործընկերությունները: IP իրավաբաններ մատուցել վերջնական ծառայություններ.

 • ՄՍ-ի աուդիտի անցկացում, որը բացահայտում է գրանցման ենթակա և պաշտպանված ակտիվները:
 • Դիմումների ներկայացում և գրանցման համար քրեական հետապնդման գործընթացի վարում:
 • Լիցենզավորման, հանձնարարականի և գաղտնիության համաձայնագրերի բանակցություններ և մշակում:
 • Իրավունքների կիրառում և խախտումների հետապնդում նախազգուշական նամակների, դատավարության և այլնի միջոցով:

«Մտավոր սեփականությունը աշխարհի նոր արժույթն է». - Ռուպերտ Մերդոկ

Փորձագետ IP կառավարումը բացում է եկամտի հոսքերը և գործընկերությունները պաշտպանված նորարարություններից:

Տարաձայնությունների Կարգավորում

Չնայած լավագույն ջանքերին, գործընկերների, վաճառողների, աշխատակիցների կամ կարգավորողների հետ իրավական վեճերը կարող են խաթարել գործունեությունը: Գործարար իրավաբանները դատարանից դուրս բարենպաստ կերպով բանակցում են բանաձևերի շուրջ՝

 • Պայմանագրային միջնորդություն - պայմանագրային հարցերը խախտելու դեպքում կողմերի միջև փոխզիջման հեշտացում:
 • Հաշվարկային պայմանագրեր – հակամարտությունների կարգավորման փոխհամաձայնեցված պայմանների կառուցվածքը:
 • Վեճերի այլընտրանքային լուծում (ADR) այնպիսի տեխնիկա, ինչպիսին է արբիտրաժը, որն ավելի արագ, ավելի ցածր գնով է տալիս, քան դատավարությունը:

Անլուծելի կոնֆլիկտների դեպքում փաստաբանները հաճախորդների անունից դատի են տալիս ԱՄԷ դատարանների և շահերը պաշտպանող դատական ​​հանձնաժողովների միջոցով:

Միաձուլումներ, ձեռքբերումներ և վերակազմավորում

Միաձուլումներ, ձեռքբերումներ, օտարումներ կամ ներքին վերակազմակերպումները պահանջում են բարդ իրավական և ֆինանսական պարտավորություններ: Փաստաբանները հաճախորդներին ուղղորդում են հետևյալով.

 • Համապարփակ պատշաճ ուսումնասիրություն ներգրավված կազմակերպությունների նկատմամբ՝ կորպորատիվ կառուցվածք, ֆինանսներ, առկախ դատավարություններ և այլն:
 • Վաճառքի, ակտիվների փոխանցման կամ նոր կազմակերպության ստեղծման պայմանների կառուցվածքը:
 • Հաճախորդներին պաշտպանող անհրաժեշտ իրավական համաձայնագրերի մշակում և բանակցություններ:
 • Բազմաստիճան գործընթացների ընթացքում հաշվետվության բոլոր պահանջներին համապատասխանության ապահովում:

Հմուտ աջակցությունը հարթեցնում է բարդ վերակառուցման գործընթացները՝ կանխելով աղետալի անտեսումները:

Լրացուցիչ ծառայություններ

Լրացուցիչ ոլորտները, որտեղ փաստաբանները աջակցում են հաճախորդներին, ներառում են.

 • Ներգաղթի վերամշակում – աշխատանքային վիզաների ապահովում և արտագաղթողների աշխատանքի ընդունման արձանագրությունների ուղեցույց:
 • Կորպորատիվ կառավարում և իրավահաջորդության պլանավորում - ղեկավարության վերահսկողության օպտիմալացում:
 • Հարկային օպտիմալացում – նպաստների և ազատ գոտիների լծակում՝ նվազագույնի հասցնելով հարկումը:
 • Սնանկության և վերակազմավորման ուղեցույց սնանկության ժամանակ։
 • Լոբբինգ և քաղաքականության ուղղորդում երբ նոր կանոնակարգերը ազդում են գործառնությունների վրա:
 • Տեխնոլոգիաների պայմանագրերի և տվյալների կանոնակարգեր զարգացող թվային ենթակառուցվածքում:

Համապարփակ խորհրդատվությունը լիազորում է կազմակերպություններին քանի որ դրանք մասշտաբվում են ԱՄԷ-ի նրբերանգ կարգավորող մթնոլորտում:

Ինչու՞ ներգրավել բիզնես իրավաբաններին ԱՄԷ-ում:

Բազմակողմ իրավական լանդշաֆտով շրջելը առանց իրավասու առաջնորդության ձեռնարկություններին բացահայտում է անորոշ պայմաններով հիմնված հարաբերություններ, պահանջվող տույժերի համապատասխանության բացեր, անպաշտպան ակտիվների շահագործում և արձագանքման սխալ քայլեր, երբ վեճերն անխուսափելի են առաջանում:

Կանխարգելիչ կերպով ներգրավված բիզնես իրավաբանները կամրջում են գիտելիքների բացերը մասնագիտացված փորձով հնարավորություն տալով առաջնորդներին ստեղծել կայուն հիմքեր արտադրողականության և նորարարության համար: Փաստաբաններն առաջարկում են անփոխարինելի ուղղություն՝ ապահովելով ջանքերի ողջ ներուժը՝ միաժամանակ նվազեցնելով բացասական ռիսկերը:

ԱՄԷ բիզնեսների համար, որոնք հավասարակշռում են բարդությունն ու հավակնությունները, իրավախորհրդատուը տրամադրում է.

 • Ռիսկի մեղմացում – Ճշգրիտ ուղեցույցը բացահայտում է թակարդները, որոնք թույլ են տալիս կանխարգելիչ նավարկություն իրավական վտանգների շուրջ:
 • Արժեքի օպտիմիզացում – Խնդիրների կանխարգելումը շատ ավելի էժան է, քան ոչ ադեկվատ խորհրդատվությունից բխող ճգնաժամերի լուծումը:
 • Ժամանակի խնայողություն – Համապատասխանության, վեճերի և գործարքների ներքին կարգավորումը դանդաղեցնում է ղեկավարներին, որոնք պետք է կենտրոնանան գործառնությունների և աճի վրա:
 • Խաղաղության խաղաղություն – ԱՄԷ իրավաբաններն իրենց վրա են վերցնում իրավական մտահոգությունները՝ հաճախորդներին հնարավորություն տալով կազմակերպություններն արդյունավետ ղեկավարելու համար:
 • Աճի ակտիվացում – Ապահովված իրավական հիմքերը նպաստում են գործընկերություններին և նորարարական ձեռնարկություններին, որոնք պետք է հաջողությամբ ընդլայնվեն:

Չկա փոխարինող ԱՄԷ-ի փորձառու իրավաբաններին, ովքեր իրավական ճկունությունը ներդնում են կազմակերպչական ԴՆԹ-ում:

4 identify legal requirements in areas like data protection
5 dispute resolution
6 contract mediation

Հիմնական նկատառումներ բիզնես իրավաբաններ վարձելիս

Իրավասու իրավասու փաստաբանի պահպանումը, որը հետևողականորեն շահավետ արդյունքներ է բերում, ներառում է որոշ հիմնական նկատառումների գնահատում.

Համապատասխան փորձ

 • Տարիներ փաստաբանական գործունեություն – Փորձառության բարձր մակարդակները խիստ փոխկապակցված են տեղեկացված խորհրդատվության հետ: Իդեալական փաստաբանները ունեն 5-15 տարվա բարդ ընկերության հարցեր:
 • Իրավաբանական ընկերության չափը – Խոշոր ընկերություններն ավելի լայն փորձ ունեն միջին ձեռնարկությունների հետ հանդիպող խնդիրների շուրջ: Այնուամենայնիվ, բուտիկ ընկերությունները պարծենում են ավագ իրավաբանների ավելի սերտ ներգրավվածությամբ:
 • Մասնագիտացված փորձաքննություն – Ոլորտային մասնագիտությամբ իրավաբաններն ավելի լավ են օպտիմիզացնում այնպիսի ոլորտների խնդիրների համար, ինչպիսիք են տեխնոլոգիաները, առողջապահությունը, մանրածախ առևտուրը և այլն:

Հաղորդակցություն և աշխատանքային ոճ

 • Պարզ հաղորդակցություն – Ուշադիր լսելը և արտաբերումը ապահովում են բազմակողմ իրավական խնդիրների լուծման ճշգրտություն:
 • Համատեղելի աշխատաոճեր – Ներգրավվածության մակարդակի, արձագանքման ժամանակի և համագործակցության գործընթացների վերաբերյալ ընդհանուր ակնկալիքները խթանում են արտադրողականությունը:

Ծառայությունների շրջանակը

 • Ամբողջական աջակցություն – Իրավաբանները, որոնք առաջարկում են լայն ծառայություններ՝ կազմավորումներից մինչև վեճեր, հնարավորություն են տալիս մեկ կանգառի խորհրդին, քանի որ կարիքները զարգանում են: Կենտրոնացված բուտիկների պրակտիկան հակառակը առաջարկում է մասնագիտացված խորություն:
 • Համաշխարհային հնարավորություններ – Միջազգային ընկերությունները ավելի լավ են դյուրացնում անդրսահմանային գործարքները, օտարերկրյա գործընկերությունները և բազմազգ աճը:

Պրոֆեսիոնալիզմ և հղումներ

 • Հավատարմագրերի ստուգում – Իրավաբանական որակավորումների և փաստաբանական լիցենզիաների օրինականության ապահովումը կանխում է խարդախ գործիչներին:
 • Հաճախորդի հղումներ – Նախկին հաճախորդների հետադարձ կապը հուսալի պատկերացում է տալիս իրավասությունների և աշխատանքային հարաբերությունների վերաբերյալ:

«Ոչ մեկի գիտելիքն այնքան գերազանց չէ, որ երաշխավորի մասնագիտական ​​օգնության անտեսումը»: - Էդմունդ Բերք

Տեղեկացված գործոնները հաշվի առնելը երաշխավորում է, որ հաճախորդ-իրավաբան հարաբերությունները արդյունավետորեն ծառայում են ձեռնարկության նպատակներին ԱՄԷ կանոնակարգերի շրջանակներում:

Եզրակացություն – Բիզնես իրավաբանները հզորացնում են հաջողությունը ԱՄԷ-ում

Փորձագետ իրավաբանական խորհրդատուն ԱՄԷ-ում բիզնեսներին իրավունք է տալիս կառուցել ամուր հիմքեր, խթանել աճը գործընկերությունների և նորարարությունների միջոցով և հմտորեն լուծել անխուսափելի վեճերը՝ միաժամանակ մեղմելով համապատասխանության բացերը, որոնք սպառնում են առաջընթացին:

Իրավաբանները բարձրացնում են կազմակերպչական ճկունությունը՝ զգոնորեն ապահովելով կարևոր կապերը, իրավունքները և ակտիվները, որոնք կազմում են առևտրային հաջողության կենսական արյունը:

Ձեռնարկատերերի համար, ովքեր կառուցում են նոր ձեռնարկություններ կամ ձեռնարկությունների աճի համար պատասխանատու ղեկավարներ, իրավասու իրավախորհրդատուի ներգրավումը անփոխարինելի ուղեցույց է ապահովում կայուն ձեռքբերումները բացելու համար, որտեղ բարդությունն այլ կերպ փակում է առաջընթացի ուղիները:

Ի վերջո, իրավաբանները հովիվ են անում ընկերություններին դեպի լիարժեք իրացված ներուժ՝ կանխելով իրավական վտանգների մետաստազավորումը էկզիստենցիալ սպառնալիքների՝ թույլ տալով հաճախորդներին կենտրոնանալ արժեքի ստեղծման վրա:

Շտապ զանգերի և WhatsApp-ի համար  +971506531334  +971558018669

Ոլորել դեպի սկիզբ