Að hvetja til óeirða og uppnámsbrota í UAE

Að viðhalda þjóðaröryggi, allsherjarreglu og félagslegum stöðugleika er afar mikilvægt í Sameinuðu arabísku furstadæmunum (UAE). Sem slíkt hefur landið komið á víðtækum lagaramma til að takast á við aðgerðir sem ógna þessum mikilvægu þáttum samfélagsins, þar á meðal að hvetja til óeirða og uppreisnarmanna. Lög Sameinuðu arabísku furstadæmanna eru hönnuð til að standa vörð um hagsmuni þjóðarinnar og vernda réttindi og öryggi borgara hennar og íbúa með því að refsa aðgerðum eins og að dreifa röngum upplýsingum, hvetja til haturs, taka þátt í óviðkomandi mótmælum eða mótmælum og taka þátt í öðrum athöfnum sem gætu raskað allsherjarreglu. eða grafa undan valdsviði ríkisins. Þessi lög bera þungar refsingar fyrir þá sem fundnir eru sekir, sem endurspegla óbilandi skuldbindingu Sameinuðu arabísku furstadæmanna um að halda uppi lögum og reglu á sama tíma og þau varðveita gildi landsins, meginreglur og félagslega samheldni.

Hver er lagaleg skilgreining á uppreisn samkvæmt lögum UAE?

Hugtakið uppreisn er skýrt skilgreint og fjallað um innan réttarkerfis UAE, sem endurspeglar skuldbindingu landsins til að viðhalda þjóðaröryggi og félagslegum stöðugleika. Samkvæmt hegningarlögum Sameinuðu arabísku furstadæmanna nær uppreisnin til margvíslegra afbrota sem fela í sér að hvetja til andstöðu eða óhlýðni gegn yfirvaldi ríkisins eða reyna að grafa undan lögmæti stjórnvalda.

Uppreisnaraðgerðir samkvæmt lögum Sameinuðu arabísku furstadæmanna fela í sér að efla hugmyndafræði sem miðar að því að steypa ríkjandi kerfinu, hvetja til haturs gegn ríkinu eða stofnunum þess, móðga opinberlega forseta, varaforseta eða ráðamenn furstadæmanna og dreifa röngum upplýsingum eða sögusögnum sem gætu ógnað allsherjarreglu. . Að auki telst þátttaka í eða skipuleggja óviðkomandi mótmæli, mótmæli eða samkomur sem gætu raskað almannaöryggi eða stofnað samfélagslegum hagsmunum í hættu teljast til uppreisnarmanna.

Lagaskilgreining Sameinuðu arabísku furstadæmanna á uppreist æru er yfirgripsmikil og nær yfir ýmsar aðgerðir sem gætu hugsanlega raskað samfélagsgerð landsins eða grafið undan stjórnunarreglum þess. Þetta endurspeglar óbilandi afstöðu þjóðarinnar gegn hvers kyns athöfnum sem ógna þjóðaröryggi hennar, allsherjarreglu og velferð þegna hennar og íbúa.

Hvaða aðgerðir eða tal geta talist hvetja til uppreisnar eða uppreisnarmannabrota í UAE?

Lög Sameinuðu arabísku furstadæmanna skilgreina breitt svið athafna og orðræðu sem geta talist uppreisnargjörn brot eða hvetja til uppreisnar. Þar á meðal eru:

 1. Að efla hugmyndafræði eða skoðanir sem miða að því að kollvarpa ríkjandi kerfi, grafa undan ríkisstofnunum eða véfengja lögmæti stjórnvalda.
 2. Að móðga eða rægja opinberlega forseta, varaforseta, ráðamenn í furstadæmunum eða fulltrúa í æðsta ráðinu með ræðu, riti eða á annan hátt.
 3. Að dreifa röngum upplýsingum, sögusögnum eða áróðri sem gæti ógnað allsherjarreglu, félagslegum stöðugleika eða hagsmunum ríkisins.
 4. Að hvetja til haturs, ofbeldis eða trúarbragðaágreinings gegn ríkinu, stofnunum þess eða hluta samfélagsins á grundvelli þátta eins og trúarbragða, kynþáttar eða þjóðernis.
 5. Að taka þátt í eða skipuleggja óviðkomandi mótmæli, mótmæli eða opinberar samkomur sem gætu raskað almannaöryggi eða stofnað samfélagslegum hagsmunum í hættu.
 6. Að birta eða dreifa efni, hvort sem það er á prenti eða á netinu, sem stuðlar að uppnámi hugmyndafræði, hvetur til andstöðu gegn ríkinu eða inniheldur rangar upplýsingar sem gætu grafið undan þjóðaröryggi.

Það er mikilvægt að hafa í huga að lög Sameinuðu arabísku furstadæmanna um uppreist æru eru yfirgripsmikil og geta tekið til margs konar aðgerða og tals, bæði á netinu og utan nets, sem eru talin ógna stöðugleika, öryggi eða félagslegri samheldni landsins.

Hverjar eru refsingar fyrir uppreisnartengda glæpi í UAE?

Sameinuðu arabísku furstadæmin taka stranga afstöðu gegn uppreisnartengdum glæpum og leggja þungar refsingar á þá sem fundnir eru sekir um slík brot. Viðurlögin eru tilgreind í hegningarlögum Sameinuðu arabísku furstadæmanna og öðrum viðeigandi lögum, svo sem alríkisúrskurði nr. 5 frá 2012 um baráttu gegn netglæpum.

 1. Fangelsi: Það fer eftir eðli og alvarleika brotsins að einstaklingar sem dæmdir eru fyrir glæpi sem tengjast uppreisn geta átt yfir höfði sér langa fangelsisdóma. Samkvæmt 183. grein hegningarlaga Sameinuðu arabísku furstadæmanna getur hver sá sem stofnar, rekur eða gengur til liðs við samtök sem miða að því að steypa stjórnvöldum eða grafa undan stjórnkerfi ríkisins verið dæmd í lífstíðarfangelsi eða tímabundið fangelsi ekki skemur en 10 ár.
 2. Dauðarefsingu: Í sumum mjög alvarlegum málum, eins og þeim sem fela í sér ofbeldisverk eða hryðjuverk í nafni uppreisnar, getur dauðarefsing verið beitt. Í 180. grein almennra hegningarlaga segir að hver sem er fundinn sekur um að hafa framið uppreisnarverk sem leiðir til dauða annars manns geti átt yfir höfði sér dauðarefsingu.
 3. Sektir: Hægt er að beita háar sektum samhliða eða í stað fangelsisvistar. Sem dæmi má nefna að 183. grein almennra hegningarlaga kveður á um sektir innan ákveðinna marka fyrir hvern þann sem móðgar opinberlega forsetann, varaforsetann eða ráðamenn furstadæmanna.
 4. Brottvísun: Ríkisborgarar utan Sameinuðu arabísku furstadæmanna sem dæmdir eru fyrir glæpi sem tengjast uppreisn geta átt yfir höfði sér brottvísun úr landinu, auk annarra refsinga eins og fangelsisvistar og sekta.
 5. Viðurlög vegna netbrota: Í alríkisúrskurðinum nr. 5 frá 2012 um baráttu gegn netglæpum er gerð grein fyrir sérstökum viðurlögum fyrir brot sem tengjast uppreisninni sem framin eru með rafrænum hætti, þar á meðal tímabundin fangelsi og sektir.

Það er mikilvægt að hafa í huga að yfirvöld í UAE hafa svigrúm til að beita viðeigandi refsingum miðað við sérstakar aðstæður hvers máls, að teknu tilliti til þátta eins og alvarleika brotsins, hugsanlegra áhrifa á þjóðaröryggi og allsherjarreglu og einstaklingsins. stig þátttöku eða ásetnings.

Hvernig gera lög Sameinuðu arabísku furstadæmanna greinarmun á gagnrýni/ágreiningi og uppnámi?

Gagnrýni/ágreiningurSeiðandi starfsemi
Tjáð með friðsamlegum, löglegum og ofbeldislausum hættiAð ögra lögmæti stjórnvalda
Að láta í ljós skoðanir, vekja upp áhyggjur eða taka þátt í virðingarfullum umræðum um málefni sem varða almannahagStuðla að hugmyndafræði sem miðar að því að kollvarpa ríkjandi kerfi
Almennt verndað sem tjáningarfrelsi, svo framarlega sem það hvetur ekki til haturs eða ofbeldisAð hvetja til ofbeldis, ágreinings milli flokka eða haturs
Stuðla að vexti og viðgangi samfélagsinsAð dreifa röngum upplýsingum sem gætu grafið undan þjóðaröryggi eða allsherjarreglu
Leyfilegt innan marka lagannaTalið ólöglegt og refsivert samkvæmt lögum UAE
Ásetning, samhengi og hugsanleg áhrif metin af yfirvöldumÓgna stöðugleika og félagslegri samheldni landsins

Yfirvöld í Sameinuðu arabísku furstadæmunum gera greinarmun á lögmætum tegundum gagnrýni eða andófs, sem almennt er þolað, og uppreisnarstarfsemi, sem er talin ólögleg og háð lögsóknum og viðeigandi refsingum. Lykilatriðin sem tekin eru til skoðunar eru ásetning, samhengi og hugsanleg áhrif viðkomandi aðgerða eða orðræðu, svo og hvort þær fari yfir strikið í að hvetja til ofbeldis, grafa undan ríkisstofnunum eða ógna þjóðaröryggi og allsherjarreglu.

Hvaða hlutverki gegnir ásetningur við að ákvarða hvort aðgerðir einhvers séu uppreisn?

Ásetningur gegnir mikilvægu hlutverki við að ákvarða hvort athafnir eða tal einstaklings teljist uppreisn samkvæmt lögum UAE. Yfirvöld meta undirliggjandi ásetning á bak við aðgerðir eða yfirlýsingar til að greina á milli lögmætrar gagnrýni eða andófs og uppreisnarstarfsemi sem ógnar þjóðaröryggi og allsherjarreglu.

Ef ætlunin er talin vera friðsamleg tjáning skoðana, vekja upp áhyggjur eða taka þátt í virðingarfullum umræðum um málefni sem varða almannahag telst það almennt ekki uppreisn. Hins vegar, ef ætlunin er að hvetja til ofbeldis, efla hugmyndafræði sem miðar að því að steypa stjórnvöldum af stóli, eða grafa undan ríkisstofnunum og félagslegum stöðugleika, getur það verið flokkað sem uppreisnarbrot.

Að auki er einnig tekið tillit til samhengis og hugsanlegra áhrifa aðgerða eða ræðu. Jafnvel þó að ásetningurinn sé ekki beinlínis uppreisnargjarn, ef aðgerðirnar eða yfirlýsingarnar gætu leitt til opinberrar ólgu, sértrúarsafnaðar eða grafa undan þjóðaröryggi, gætu þær samt talist uppreisnarmenn samkvæmt lögum UAE.

Eru sérstök ákvæði í lögum Sameinuðu arabísku furstadæmanna um uppreisn sem framin er í gegnum fjölmiðla, netkerfi eða útgáfur?

Já, lög Sameinuðu arabísku furstadæmanna hafa sérstök ákvæði um uppreisnartengd brot sem framin eru í gegnum fjölmiðla, netkerfi eða útgáfur. Yfirvöld viðurkenna möguleikann á því að þessar rásir séu misnotaðar til að dreifa seiðandi efni eða hvetja til óeirða. Í alríkisúrskurði Sameinuðu arabísku furstadæmanna nr. 5 frá 2012 um baráttu gegn netglæpum er lýst refsingum fyrir brot sem tengjast uppreisninni sem framin eru með rafrænum hætti, svo sem tímabundin fangelsi og sektir á bilinu 250,000 AED (68,000 $) til 1,000,000 AED.

Þar að auki ná hegningarlög Sameinuðu arabísku furstadæminanna og önnur viðeigandi lög einnig til uppreisnarmanna sem felur í sér hefðbundna fjölmiðla, útgáfur eða opinberar samkomur. Viðurlög geta falið í sér fangelsi, háar sektir og jafnvel brottvísun ríkisborgara utan Sameinuðu arabísku furstadæmanna sem dæmdir eru fyrir slík brot.

Flettu að Top