დუბაის მართლმსაჯულების სისტემა

დუბაი მთელ მსოფლიოში ცნობილია, როგორც ბრწყინვალე, თანამედროვე მეტროპოლია, რომელიც სავსეა ეკონომიკური შესაძლებლობებით. თუმცა, ამ კომერციული წარმატების საფუძველია დუბაის მართლმსაჯულების სისტემა - ეფექტური, ინოვაციური ნაკრები სასამართლოები და რეგულაციები, რომლებიც უზრუნველყოფს ბიზნესს და მოსახლეობას სტაბილურობასა და აღსრულებას.

მიუხედავად იმისა, რომ ეფუძნება პრინციპებს შარიათის კანონი, დუბაიმ შეიმუშავა ა ჰიბრიდული სამოქალაქო/საერთო სამართლის ჩარჩო რომელიც აერთიანებს გლობალურ საუკეთესო პრაქტიკას. შედეგი არის სისტემა, რომელსაც შეუძლია კონკურენცია გაუწიოს დავების გადაწყვეტის მთავარ საერთაშორისო ცენტრებს, როგორიცაა ლონდონი და სინგაპური.

ეს სტატია გთავაზობთ სიღრმისეულ მიმოხილვას დუბაის მართლმსაჯულების ინსტიტუტებზე, საკვანძო კანონებზე სასამართლო სტრუქტურადა როგორ შეუწყო ხელი სისტემამ ეკონომიკურ ზრდას. წაიკითხეთ, რომ გაიგოთ, როგორ თანაარსებობს ტრადიცია და თანამედროვეობა დუბაის იურიდიულ მოზაიკაში.

კანონით გათვალისწინებული დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა

როგორც შემადგენელი საამირო ფარგლებში არაბთა გაერთიანებული საემიროები (UAE) ფედერაციაში, დუბაის სასამართლო სისტემა მუშაობს დამოუკიდებლად, მაგრამ არაბეთის გაერთიანებული საემიროების საერთო სასამართლო ჩარჩოში.

მმართველობითი სტრუქტურა ჩამოყალიბებულია არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში კონსტიტუცია. სასამართლო უფლებამოსილება გამომდინარეობს კონსტიტუცია და ახორციელებს ფედერალური სასამართლოები, ადგილობრივი საემიროების დონეზე სასამართლოები და სპეციალიზებული სასამართლოები.

ესენია:

 • ფედერალური უზენაესი სასამართლო: უმაღლესი სასამართლო ორგანო, რომელიც იყენებს ფედერალურ კანონებს.
 • ადგილობრივი სასამართლოები: დუბაის აქვს თავისი სასამართლო სისტემა სამოქალაქო, კომერციული, სისხლის სამართლის, სამსახურებრივი და პირადი მდგომარეობის დავების განხილვა.
 • DIFC კორტები: დამოუკიდებელი საერთო სამართლის სასამართლოები დუბაის საერთაშორისო ფინანსურ ცენტრში.
 • სპეციალური ტრიბუნალები: მაგ. დასაქმება, საზღვაო დავები.

ისლამური ტრადიციის პატივისცემისას, დუბაი გთავაზობთ კოსმოპოლიტურ გარემოს, სადაც ყველა რწმენა და წარმომავლობა მშვიდობიანად თანაარსებობს. თუმცა, სტუმრებმა პატივი უნდა სცენ განსხვავებულს სოციალური ნორმები გაერთიანებულ საემიროებში საზოგადოებრივი ქცევის, ჩაცმის კოდის, ნივთიერების შეზღუდვის შესახებ და ა.შ. არამუსლიმებს ხშირად შეუძლიათ უარი თქვან შარიათის პირადი სტატუსის კანონებზე.

დუბაის სასამართლო სისტემის სტრუქტურა

დუბაიში სამსაფეხურიანია სასამართლო სისტემა შედგება:

 1. პირველი ინსტანციის სასამართლო: ამუშავებს საწყის სამოქალაქო, კომერციულ და კრიმინალურ შემთხვევები. აქვს სპეციალიზებული განყოფილებები.
 2. სააპელაციო სასამართლო: განიხილავს საჩივრებს ქვემდგომის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებებისა და ბრძანებების წინააღმდეგ სასამართლოები.
 3. საკასაციო სასამართლო: საბოლოო სააპელაციო სასამართლო სათანადო პროცესზე ზედამხედველობა და კანონის ერთგვაროვანი გამოყენება.

სახალისო ფაქტი: დუბაის სასამართლოები საქმეების 70%-ზე მეტს წყვეტენ შერიგების გზით!

როგორ მიმდინარეობს ტიპიური სისხლის სამართლის საქმე დუბაიში

ყველაზე გავრცელებული სისხლის სამართლის საქმე ეტაპებია:

 1. მოსარჩელე საჩივარს მიმართავს პოლიციის განყოფილებაში. პროკურორმა გამომძიებელი დანიშნა.
 2. ბრალდებული გამოძიების დაწყებამდე დაკავებულია. პატიმრობა შეიძლება გაგრძელდეს დამატებითი დაკითხვისთვის.
 3. საგამოძიებო მასალები ეგზავნება პროკურორს, რომელიც გადაწყვეტს გაათავისუფლოს, მოაგვაროს თუ გადასცეს შესაბამისს სასამართლო.
 4. In სასამართლობრალდება იკითხება და ბრალდებული საპროცესო განაცხადს. საქმე სასამართლომდე მიდის.
 5. მოსამართლე ისმენს საქმის არგუმენტებს და მტკიცებულებებს, როგორიცაა დოკუმენტები და მოწმეების ჩვენება.
 6. განაჩენი მიიღეს და სასჯელი მიიღეს ბრალდებულის დამტკიცების შემთხვევაში. ჯარიმები, პატიმრობა, დეპორტაცია ან სიკვდილით დასჯა ექსტრემალურ შემთხვევებში, როგორიცაა ფულის გათეთრება AML-ის რეგულაციები UAE.
 7. ორივე მხარეს შეუძლია გაასაჩივროს განაჩენი ან განაჩენი უფრო მაღალი სასამართლოები.

მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო კანონმდებლობაზეა დაფუძნებული, დუბაი ხშირად ავრცელებს საერთო სამართლის სისტემების პოზიტიურ ასპექტებს სასამართლო პროცესებში. Მაგალითად, არბიტრაჟი და მედიაცია ხშირად გამოიყენება კერძო მხარეებს შორის სწრაფი, სამართლიანი მორიგების წახალისებისთვის სასამართლოების ჩარევის გარეშე.

როგორ წყდება კომერციული დავები

როგორც გლობალური ბიზნესისა და ინოვაციების ცენტრი, დუბაი მოითხოვს დახვეწილ საკანონმდებლო ბაზას კორპორატიული ინტერესების დასაცავად და კონფლიქტების სამართლიანად გადასაჭრელად.

დუბაიში მოქმედი კომპანიები მრავალრიცხოვანია თავისუფალი ზონები საარბიტრაჟო ცენტრები, როგორიცაა დუბაის საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი (DIAC). ეს იძლევა სასამართლო დავის ეფექტურ ალტერნატივებს. არბიტრაჟი ხშირად უფრო სწრაფი და მოქნილია, ამასთან, საშუალებას აძლევს სპეციალიზებულ იურიდიულ ექსპერტებს განაჩენი გამოიტანონ დამსახურების და ინდუსტრიის პრაქტიკის საფუძველზე.

მაღალი ღირებულების ან რთული შემთხვევებისთვის, გამოყოფილია DIFC სასამართლოები ემსახურება საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც მდებარეობს დუბაის საერთაშორისო ფინანსურ ცენტრში. როგორც „საერთო სამართლის“ ინგლისური იურისდიქცია, DIFC სასამართლოებს შეუძლიათ აღასრულონ საქმეები ადგილობრივად დუბაის სასამართლოებთან ოფიციალური კავშირების მეშვეობით. შიდა კომპანიები ასევე ხშირად ირჩევენ DIFC სასამართლოებს მოსამართლეთა ხარისხისა და სანდოობის გამო.

დუბაის კომერციული ლანდშაფტი ეყრდნობა ხელმისაწვდომ, ეფექტურ მართლმსაჯულების სისტემას.

დუბაის ეკონომიკისა და საზოგადოების ჩამოყალიბება

ინფრასტრუქტურასთან და კეთილმოწყობასთან ერთად, დუბაის მართლმსაჯულების სისტემა შეუცვლელი იყო ეკონომიკური დივერსიფიკაციისა და სტაბილურობისთვის.

დანაშაულისა და კორუფციის შეზღუდვით, დავების მიუკერძოებლად გადაწყვეტით და საზღვრისპირა ბიზნესის ხელშეწყობით, დუბაის ჰიბრიდის გამართული ფუნქციონირება სასამართლო სისტემა და პროგრესულმა სოციალურმა პოლიტიკამ მიიპყრო ხალხი და კაპიტალის ნაკადები.

დღეს დუბაი ახლო აღმოსავლეთის #1 ქალაქია, რომელიც თავის თავს ღია, ტოლერანტულ და წესებზე დაფუძნებულ რეგიონად ასახელებს. სამართლებრივი სისტემა განვითარდა მემკვიდრეობისა და გლობალური ინტეგრაციის დასაბალანსებლად - ემსახურება როგორც გეგმას ფართო რეგიონისთვის.

სამთავრობო ორგანოები ასევე უზრუნველყოფენ ფართო საზოგადოებას საზოგადოების სამართლებრივი წიგნიერების გასაუმჯობესებლად და წვდომის გასაუმჯობესებლად ისეთი არხებით, როგორიცაა ვირტუალური სასამართლოს ჩეთბოტი. მთლიანობაში, დუბაი გთავაზობთ იურიდიულ პარიტეტს, რომელიც შეესაბამება კოსმოპოლიტური გზაჯვარედინების ადგილმდებარეობას.

მიმოხილვები იურიდიული ექსპერტებისგან

„დუბაის სასამართლო სისტემა ბიზნესს აძლევს ნდობას, განახორციელონ ინვესტიციები და გაფართოვდნენ საერთაშორისოდ პატივცემული მექანიზმების მიწოდებით, როგორიცაა DIFC სასამართლოები. - ჯეიმს ბეიკერიGibson Dunn იურიდიული ფირმის პარტნიორი

„ტექნოლოგია რადიკალურად აძლიერებს დუბაის მართლმსაჯულების მიწოდების სერვისებს – ხელოვნური ინტელექტის ასისტენტებიდან ვირტუალურ მობილურ სასამართლო დარბაზებამდე. თუმცა, ადამიანური გამჭრიახობა მაინც ხელმძღვანელობს გზას“. - მერიამ ალ სუვაიდიდუბაის სასამართლოს უფროსი თანამდებობის პირი

„მკაცრი სასჯელები აფერხებს ექსტრემიზმს და სერიოზულ დანაშაულებს. მაგრამ მცირე გადაცდომებისთვის, ხელისუფლება მიზნად ისახავს რეაბილიტაციას და არა მხოლოდ დასჯის. - აჰმედ ალი ალ საეგიარაბეთის გაერთიანებული საემიროების სახელმწიფო მინისტრი.

„დუბაის საერთაშორისო ფინანსურმა ცენტრმა დაასახელა დუბაი, როგორც იურიდიული მომსახურების სასურველი ადგილი ახლო აღმოსავლეთში. ეს ხელს უწყობს ხარისხს და კონკურენციას.” - რობერტა კალარეზი, იურიდიული აკადემიკოსი ბოკონის უნივერსიტეტში

ძირითადი Takeaways

 • დამოუკიდებელი სასამართლო არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში გათვალისწინებული სამართალი უზრუნველყოფს სტაბილურობას და ერთგვაროვნებას
 • დუბაიში ინტეგრირებულია სასამართლო სისტემა ადგილობრივი, ფედერალური და თავისუფალი ზონის იურისდიქციებში
 • კომერციული დავები ადვილად წყდება სწრაფი საარბიტრაჟო პროცედურების მეშვეობით
 • პოლიტიკურად ნეიტრალურმა და თანმიმდევრულმა ვერდიქტებმა გამოიწვია სოციალურ-ეკონომიკური ზრდა

როდესაც დუბაი ფართოვდება, როგორც ტურიზმის, ინვესტიციების და ღონისძიებების გლობალური ცენტრი, მისი მართლმსაჯულების ჩარჩო ბალანსდება კულტურული სიბრძნე ერთად ინოვაციური მმართველობა - ემსახურება როგორც გეგმას სხვა განვითარებადი ეკონომიკებისთვის.

მართლმსაჯულების სისტემის ხშირად დასმული კითხვები

რა არის ტიპიური სისხლის სამართლის სასჯელები დუბაიში?

ჯარიმები ამისთვის სისხლის სამართლის დანაშაულები დუბაიში განსხვავდება დანაშაულის სიმძიმის მიხედვით. მცირე გადაცდომები, როგორც წესი, იწვევს ჯარიმას ან მოკლე პატიმრობას. უფრო მძიმე დანაშაულებებისთვის უფრო მკაცრი სასჯელებია, როგორიცაა ციხე, დეპორტაცია და - იშვიათ შემთხვევებში - სიკვდილით დასჯა.

თუმცა, არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ხელისუფლება დიდ ყურადღებას აქცევს რეაბილიტაციას და მეორე შანსებს, განსაკუთრებით ემიგრანტებისთვის. ხშირია მსუბუქი სასჯელები და პირობითი პატიმრობა.

ექმნებათ თუ არა დევნილები ლეგალური დისკრიმინაცია დუბაიში?

ვადები გარანტირებულია კანონით თანაბარი, მიუკერძოებელი მოპყრობა. ემირატები და უცხოელები ერთნაირ საგამოძიებო პროცედურებს, უდანაშაულობის პრეზუმფციას და სამართლებრივი დაცვის შესაძლებლობებს აწყდებიან. სასამართლო საქმეები.

გარკვეული ლმობიერება შეიძლება გამოიჩინოს პირველად დამნაშავეების მიმართ, რომლებსაც მცირე ბრალდებები ემუქრებათ. როგორც გლობალურად მრავალფეროვანი ბიზნეს ცენტრი, დუბაი ტოლერანტული და პლურალისტურია.

შეუძლია თუ არა საზოგადოებას წვდომა დუბაის სასამართლოს ჩანაწერებზე?

დიახ - დუბაის სასამართლოს გადაწყვეტილებები და ჩანაწერები თავისუფლად შეიძლება მოიძებნოს ონლაინ იუსტიციის სამინისტროს ვებსაიტის მეშვეობით. ელექტრონული არქივის სისტემა იღებს გადაწყვეტილებას ყველა დონეზე სასამართლოები ხელმისაწვდომი 24/7.

ოფლაინში, ადვოკატებს შეუძლიათ საქმის ფაილებზე წვდომა პირდაპირ დუბაის სასამართლოებში საქმის მართვის ოფისის მეშვეობით. საჯარო საქმის მონაცემების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა ზრდის გამჭვირვალობას.

ავტორის შესახებ

დატოვე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

გადაახვიეთ ზემოთ