ფულის გათეთრება გამოაშკარავდა: როგორ შეუძლიათ იურისტებმა დაიცვან თქვენი სიმდიდრე?

ფული გათეთრება დამზადების პროცესია დიდი თანხები ფული- გენერირებული მეშვეობით სისხლის სამართლის ისეთი აქტივობა, როგორიცაა ნარკოტიკებით ვაჭრობა ან ტერორისტული დაფინანსება, როგორც ჩანს, საიდან მოდის ლეგიტიმური წყაროები ან საქმიანობა. ეს არის უზარმაზარი გლობალური პრობლემა ადვოკატები შეუძლია გადამწყვეტი როლი ითამაშოს ბრძოლაში.

ფულის გათეთრების მიმოხილვა

 • ფულის გათეთრება ჩვეულებრივ ხდება სამ ეტაპად: განთავსება, განლაგებადა ინტეგრაციის.
 • დროს განთავსებაკრიმინალები ჯერ ლეგიტიმურ ფინანსურ სისტემაში შეაქვთ უკანონო საქმიანობით მოპოვებული „ბინძური“ სახსრები. ეს ხშირად გულისხმობს დაშლას დიდი თანხები უფრო მცირე თანხებშია, რაც ნაკლებად სავარაუდოა, რომ აღმართოს წითელი დროშები.
 • ამ განლაგება ფაზაში, კრიმინალი ეწევა რთულ ფინანსურ ტრანზაქციებს, რათა დააშოროს ფული მისი უკანონოსაგან წყარო. ეს იყენებს მეთოდებს, როგორიცაა საზღვარგარეთ საბანკო გადარიცხვები ან ფულის გაყვანა ჭურვით კომპანიები.
 • ბოლოს, დროს ინტეგრაციის, თანხები ხელახლა შემოდის ლეგიტიმურ ეკონომიკაში შენიღბული ლეგიტიმური ბიზნეს ფონდები. ამ ეტაპზე, სისხლის სამართლის წარმატებით გათეთრდა ფული.
 • საერთო ტექნიკა, რომელიც გამოიყენება ფულის გათეთრება მოიცავს ვაჭრობაზე დაფუძნებულ სქემებს, კაზინოებისა და უძრავი ქონების ტრანზაქციების გამოყენებას, ჭურვი და ფრონტალური კომპანიების შექმნას, სმურფინგს და გადახდის ახალი მეთოდების ბოროტად გამოყენებას, როგორიცაა კრიპტოვალუტები.
 • მასშტაბი ფულის გათეთრება გლობალურად არის მასიური. ზოგიერთი შეფასებით, ყოველწლიურად საერთაშორისო მასშტაბით ირეცხება დაახლოებით $800-დან $2 ტრილიონამდე, რაც შეადგენს გლობალური მშპ-ს 2%-დან 5%-მდე.
 • ბანკები, ფულის ბირჟებს, კაზინოებს, უძრავი ქონების სააგენტოებს, კრიპტოვალუტის ბირჟებს და იურისტებსაც კი შეუძლიათ შემთხვევით ჩართონ ფულის გათეთრება საეჭვო ტრანზაქციებსა და კლიენტებზე სათანადო სათანადო ექსპერტიზის შეუსრულებლობით, ასევე სხვადასხვა სახის არმქონეობით. ბუღალტრული აღრიცხვის თაღლითობის სახეები რაც ხელს უწყობს პროცესს.

ფულის გათეთრების შედეგები

ფულის გათეთრება ხელს უწყობს სერიოზულ ორგანიზებულ დანაშაულს და აქვს უკიდურესად უარყოფითი გავლენა საზოგადოებაზე:

 • ის უზრუნველყოფს საშიშ დაფინანსებას სისხლის სამართლის აქტივობები, როგორიცაა ნარკოტიკების ტრეფიკინგი, ტერორისტული თავდასხმები, იარაღის გარიგებები, კორუფცია და მკვლელობებიც კი.
 • გადასახადებისგან თავის არიდებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს საჯარო სახსრების საჭიროა ინფრასტრუქტურის, განათლების, ჯანდაცვის პროგრამებისა და სხვა საჯარო სერვისებისთვის.
 • იგი სასტიკად ამახინჯებს საერთაშორისო სავაჭრო და ეკონომიკურ მონაცემებს წარმოშობისა და დანიშნულების შენიღბვით სახსრების გადავიდა საზღვრებს გარეთ.
 • მილიარდობით გარეცხილი დოლარის ინექცია ძვირადღირებული უძრავი ქონების ბაზრებზე ზრდის საცხოვრებლის ხარჯებს, აუარესებს უთანასწორობას და უსახლკარობას.
 • ხალხის ვინაობის დაფარვით და საკუთრების დამალვით, ეს ხელს უწყობს საჯარო სექტორის კორუფციას, ანადგურებს ანგარიშვალდებულებას და საფრთხეს უქმნის ეროვნულ უსაფრთხოებას.

„ფულის გათეთრება არის ორგანიზებული დანაშაულის ძრავა. ამის გარეშე, კრიმინალური იმპერიები მთელ მსოფლიოში დაინგრევა. – ჯონ კასარა, ფულის გათეთრების ექსპერტი და აშშ-ს დაზვერვის ყოფილი ოფიცერი

იმ პირებისთვის და კომპანიებისთვის, რომლებიც ფულის გათეთრების საშუალებას აძლევენ, შეგნებულად თუ უნებლიეთ, შედეგები ასევე ძალიან სერიოზულია:

 • მკაცრი ფინანსური ჯარიმები ხშირად მილიონობით დოლარი AML კონტროლში სისტემატური წარუმატებლობისთვის.
 • მძიმე რეპუტაციის დაზიანება როგორც ფიზიკური, ასევე ფინანსური ინსტიტუტებისთვის.
 • ფულის გათეთრების შედეგად მიღებული ნებისმიერი აქტივის პოტენციური გაყინვა ან თუნდაც კონფისკაცია.
 • ხანგრძლივი პატიმრობა ფულის გათეთრების ან მასთან დაკავშირებული ფინანსური ბრალდებების ბრალდებით.

ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) რეგულაციები

ამ მასიური და სახიფათო პრობლემის წინააღმდეგ საბრძოლველად, ქვეყნების უმეტესობას აქვს ვრცელი რეგულაციები და სააგენტოები, რომლებიც ორიენტირებულია ფულის გათეთრების გამოვლენასა და პრევენციაზე:

არაბთა გაერთიანებულ საემიროებს გააჩნია ძლიერი სამართლებრივი ჩარჩო ფულის გათეთრების წინააღმდეგ საბრძოლველად, რომელიც შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, განსაკუთრებით ფინანსური სამოქმედო ჯგუფის (FATF) რეკომენდაციებს.

AML-ის კანონი (20 წლის ფედერალური დეკრეტი-კანონი No. 2018): ეს არის AML-ის პირველადი კანონმდებლობა UAE-ში. იგი განსაზღვრავს ფულის გათეთრების დანაშაულებს და ადგენს საკანონმდებლო ბაზას ფულის გათეთრების საქმიანობების პრევენციისა და დასჯისთვის. კანონი მოიცავს პრედიკატულ დანაშაულთა ფართო სპექტრს (ძირითადი დანაშაულები, რომლებიც წარმოქმნის უკანონო სახსრებს) და ვრცელდება ერთეულების ფართო სპექტრზე, მათ შორის ფინანსურ ინსტიტუტებზე, დანიშნულ არაფინანსურ ბიზნესებსა და პროფესიებზე და არაკომერციულ ორგანიზაციებზე.

ცენტრალური ბანკის გაიდლაინები: არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ცენტრალური ბანკი აწვდის დეტალურ მითითებებს და ცირკულარებს ფინანსურ ინსტიტუტებს, რაც უზრუნველყოფს კლიენტების სათანადო შესწავლის, ტრანზაქციის მონიტორინგისა და საეჭვო ტრანზაქციების შესახებ მოხსენების საფუძველს. საფინანსო ინსტიტუტებს მოეთხოვებათ დააწესონ შიდა პროცედურები და კონტროლის სისტემები საეჭვო ქმედებების აღმოსაჩენად და მოხსენებისთვის.

საეჭვო ტრანზაქციების მოხსენება: ერთეულები ვალდებულნი არიან დაუყონებლივ შეატყობინონ ფულის გათეთრების შესახებ საეჭვო ქმედებების შესახებ UAE-ის ფინანსური დაზვერვის განყოფილებას (FIU). FIU მოქმედებს ცენტრალური ბანკის ქვეშ და პასუხისმგებელია ფულის გათეთრებასთან ან ტერორიზმის დაფინანსებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღებაზე, ანალიზსა და გავრცელებაზე.

საერთაშორისო თანამშრომლობა: UAE აქტიურად მონაწილეობს საერთაშორისო ძალისხმევაში ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების წინააღმდეგ საბრძოლველად. მას აქვს რატიფიცირებული რამდენიმე საერთაშორისო კონვენცია და არის სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს წევრი ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის კომისიის წევრი.

ჯარიმები და აღსრულება: AML-ის კანონი აწესებს მკაცრ ჯარიმებს ფულის გათეთრების დანაშაულისთვის, მათ შორის ჯარიმებსა და თავისუფლების აღკვეთას. არაბეთის გაერთიანებული გაერთიანებული საემიროების სასამართლო და სამართალდამცავი ორგანოები უფლებამოსილნი არიან გამოიძიონ და განახორციელონ ფულის გათეთრების საქმეები.

მიმდინარე მონიტორინგი და შესაბამისობა: ფინანსურმა ინსტიტუტებმა და სხვა ვალდებულმა სუბიექტებმა უნდა განახორციელონ თავიანთი საქმიანი ურთიერთობების მუდმივი მონიტორინგი და განახორციელონ გაძლიერებული სათანადო გამოკვლევა, სადაც უფრო მაღალი რისკებია გამოვლენილი.

რისკის შეფასება და მართვა: სუბიექტებს მოეთხოვებათ რეგულარულად ჩაატარონ რისკების შეფასება ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების რისკებთან მათი ზემოქმედების გასაგებად და მართვის მიზნით.

ტრენინგი და ინფორმირებულობა: ფინანსური და არაფინანსური ინსტიტუტების თანამშრომლებისთვის სავალდებულოა რეგულარული ტრენინგის პროგრამები, რათა უზრუნველყონ, რომ მათ იცოდნენ AML-ის რეგულაციები და შეუძლიათ ეფექტურად იდენტიფიცირება და შეატყობინონ საეჭვო ქმედებებს.

არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში სააღსრულებო ქმედებების რეალური მაგალითები აჩვენებს ქვეყნის ერთგულებას ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში. მაგალითად, არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში უნახავს გახმაურებული შემთხვევები, როდესაც ფინანსური ინსტიტუტები დაჯარიმდნენ AML-ის რეგულაციების შეუსრულებლობის გამო.

არაბეთის გაერთიანებული გაერთიანებული საემიროების AML-ის რეგულაციები ყოვლისმომცველია და შექმნილია ფულის გათეთრების საქმიანობების თავიდან აცილების, გამოვლენისა და დევნისთვის. ისინი ასახავს ქვეყნის ვალდებულებას, შეინარჩუნოს თავისი ფინანსური სისტემის მთლიანობა და მისი პოზიცია საერთაშორისო საზოგადოებაში.

თუმცა, ფულის გათეთრების სქემების მზარდი სირთულესთან ერთად, ჯერ კიდევ არსებობს უზარმაზარი მარეგულირებელი ხარვეზები, რომელთა შევსებაც იურისტებს შეუძლიათ დაეხმარონ სათანადო ინფორმირებულობისა და რისკის პროაქტიული მენეჯმენტის მხარდაჭერით. ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო UAE ინიციატივები.

ფულის გათეთრების იურისტი გთავაზობთ კრიტიკულ იურიდიულ მომსახურებას, რომელიც დაკავშირებულია რთულ ფინანსურ დანაშაულთან

ფულის გათეთრება გულისხმობს უკანონო თანხების დამალვას ან მათ ლეგიტიმურ წარმოჩენას რთული ტრანზაქციების საშუალებით. ეს საშუალებას აძლევს კრიმინალებს დამალონ და გამოიყენონ უკანონო ქმედებებიდან მიღებული შემოსავლები, როგორიცაა თაღლითობა, გადასახადებისგან თავის არიდება ან ტერორისტული დაფინანსება. როგორც გლობალური ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) რეგულაციები გამძაფრდება, ბიზნესს და ასევე ფიზიკურ პირებს ემუქრებათ მკაცრი ჯარიმები შეუსრულებლობისთვის ან ფულის გათეთრების სქემებში უშუალო ჩართვისთვის. ამ გარემოში სპეციალიზებული იურიდიული პროფესიონალების მომსახურება აბსოლუტურად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.

ფულის გათეთრების იურისტები ფლობენ კომპლექსურ კანონებსა და რეგულაციების საექსპერტო ცოდნას ფინანსური დანაშაულები UAE- ში. მიუხედავად იმისა, წარმოადგენენ კლიენტებს, რომლებსაც ემუქრებათ გადასახადი, თუ აწვდიან პროაქტიულ რჩევებს შესაბამისობის შესახებ, ისინი განათავსებენ უამრავ ძირითად მომსახურებას. ეს მოიცავს კლიენტების ხელმძღვანელობას გამოძიების გზით, მტკიცე სამართლებრივი დაცვის ფორმირებას და AML პროცედურების მორგებას მკაცრ მარეგულირებელ მოლოდინებთან.

მკაცრი სამართლებრივი ჯარიმები გამოიყენება

ფულის გათეთრების ბრალდებით მსჯავრდებულ პირებს გლობალურად მძიმე კრიმინალური შედეგები ემუქრებათ. სასჯელები განსხვავდება იურისდიქციის მიხედვით, მაგრამ ჩვეულებრივ მოიცავს:

 • მნიშვნელოვანი ფინანსური ჯარიმები გათეთრებული თანხების ორმაგ ოდენობამდე.
 • სრული აქტივი გირაო მათ შორის ქონება, მანქანები, ბიზნესი და საბანკო ანგარიშის შემოსავალი.
 • პატიმრობის წლები დამოკიდებულია ფაქტორებზე, როგორიცაა გათეთრებული თანხა და კრიმინალური ისტორია.

ბიზნესისთვის, შედეგები მოიცავს მძიმე ჯარიმებს, გაუქმებულ საოპერაციო ლიცენზიებს, დაშლილ კორპორაციებს და ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობას დირექტორებისთვის. ფულის გათეთრების შეგნებულად ხელშეწყობა ასევე იწვევს ღრმა რეპუტაციის დაზიანება. ფინანსური თვალთვალის მოწინავე შესაძლებლობებით, პროკურორები თვლიან, რომ საქმეების დაწყება სულ უფრო მიზანშეწონილია.

„მათი დუმილი მათი იარაღია, მათი კლიენტების კონფიდენციალურობა ფარი სამართლიანობის წინააღმდეგ“. – მოსამართლე, რომელიც ხელმძღვანელობს ფულის გათეთრების საქმეს

რატომ არის მნიშვნელოვანი იურიდიული წარმომადგენლობა

ფულის გათეთრების გამოძიებებსა და ბრალდებებზე ნავიგაცია ექსპერტიზის სამართლებრივი დაცვის გარეშე უკიდურესად საეჭვოა. ადვოკატის თქმით UAE, ადვოკატი [[ჰასან ელჰაისი]], "ყველაზე გონივრული პირველი ნაბიჯი არის სპეციალიზებული იურიდიული პროფესიონალის ჩართვა". ფინანსური შესაბამისობის რეგულაციების მათი სიღრმისეული გაგება ფასდაუდებელია. ისინი ასევე უზრუნველყოფენ:

დაუყოვნებელი გამოძიების პასუხი

 • მას შემდეგ, რაც ხელისუფლება დაიწყებს გამოძიებას, ადვოკატების სწრაფად ჩართვა ეხმარება შექმნას ნარატივები, რომლებიც ეჭვქვეშ აყენებენ ბრალდებების ლეგიტიმურობას საწყის ეტაპზე.

მტკიცებულებათა შემოწმება

 • ბრალდების მხარის მტკიცებულებების საფუძვლიანი შემოწმება აღმოაჩენს შეუსაბამობებს ბრალდების ბათილად ცნობის მიზნით. ჩამორთმევის შემდეგ დროული სამართლებრივი ანალიზის გარეშე, ბიზნესისა და საარსებო წყაროს მხარდამჭერი აქტივები ხშირად რჩება გაყინული.

პროკურორების დარწმუნება

 • გამოცდილი იურისტები აწარმოებენ მოლაპარაკებებს პროკურორებთან, ხაზს უსვამენ მტკიცებულებების სისუსტეებს და მიმართავენ მათ საქმეების შეწყვეტისკენ ან სასჯელის შემცირებისკენ.

სასამართლო დარბაზის დაცვა

 • ისინი მკაცრად იცავენ კლიენტებს სასამართლოში ბრალდებების სასამართლო განხილვით, თუ ბრალდებები გაგრძელდება. ეს გულისხმობს საეჭვო მტკიცებულების ვალიდურობის ყოვლისმომცველ წინააღმდეგობას.

პროაქტიული სახელმძღვანელო AML ვალდებულებების შესახებ

მტკიცე კრიმინალური დაცვის გარდა, ფულის გათეთრების იურისტები უზრუნველყოფენ პროაქტიულ მითითებებს სამართლებრივ მოვალეობებზე რთული რეგულაციების გარშემო. ისინი აწვდიან მორგებულ რჩევებს და შესაბამისობის საუკეთესო პრაქტიკას ლეგიტიმური არხების უკანონო გამოყენების აღმოსაჩენად და თავიდან ასაცილებლად. საერთო ელემენტები მოიცავს:

 • AML-ის ანგარიშგების პროცედურების, შიდა აუდიტის და სათანადო დილიგიის პროცესების მორგება უახლესთან FATF-ის მითითებები.
 • პერსონალის ტრენინგი იდენტიფიცირებისთვის და სწრაფად მოხსენებისთვის საეჭვო გარიგებები SAR-ებით და სხვა სავალდებულო გამჟღავნების არხებით.
 • KYC პროცესების პერიოდული ვალიდირება, რაც უზრუნველყოფს კლიენტის სკრინინგის პროცედურები იდენტიფიცირებული ცვლილებების აღრიცხვა ფულის გათეთრების რისკები და ტიპოლოგიები.

დამატებითი სპეციალობის სფეროები

რთული ტექნიკური და იურისდიქციული ცოდნით, ფულის გათეთრების იურისტები ასევე ეხმარებიან დამატებით სფეროებს:

 • აქტივების აღდგენის დახმარება გაყინვის ან ყადაღის დადების შემდეგ სასამართლო დავით.
 • გასაჩივრება მარეგულირებელი ჯარიმები მდე ადმინისტრაციული სანქციები პროცედურული ხარვეზების ხაზგასმით და მორიგების ხელშეკრულებების შემუშავებით.
 • ექსტრადიციის მოთხოვნების დაცვა და რჩევის მიცემა საერთაშორისო თანამშრომლობის პროცედურები საზღვრისპირა გამოძიებებში, რომელიც მოიცავს მრავალ ქვეყანაში.
 • ანგარიშების, კონტრაქტებისა და გაცვლების სასამართლო ექსპერტიზა, რათა განისაზღვროს უკანონო ინვესტორების სახსრების გამოვლენისას clawback ან გასვლის ვარიანტები.

სწორი იურიდიული მრჩევლის არჩევა

სპეციალიზებული ფინანსური და იურიდიული ექსპერტიზა ასეთი მაღალი მოთხოვნით, ფრთხილი გულდასმით ზრუნვა ადვოკატის შერჩევის გარშემო არის გონივრული ისეთი პარამეტრების მიხედვით, როგორიცაა AML საქმეების დამუშავების გამოცდილება კონკრეტული სექტორებისთვის, მოსაკრებლების სტრუქტურები, ისევე როგორც საერთო გამოცდილება, რომელიც უზრუნველყოფს ხელსაყრელ შედეგებს.

ფულის გათეთრების იურისტები უზრუნველყოფენ უაღრესად სპეციალიზებულ დახმარებას, გამოიყენებენ გამოცდილებას, რომელიც დახვეწილია საქმის ფართო გამოვლენისა და ტრენინგის შედეგად. კლიენტების რჩევითა და რთული ტრანზაქციების ანალიზით, ისინი ასრულებენ ღრმად ღირებულ ფუნქციას - აზუსტებენ ბიზნესისთვის ვალდებულებებსა და შეზღუდვებს, ხოლო ინდივიდუალური უფლებების დაცვას. ფინანსური დანაშაულის ბრალდებების დაცვისა და დევნის მათი უნარები ასევე დიდ გავლენას ახდენს ბრალდებულთა შედეგებზე.

ზოგადად გარემოში, სადაც მუდმივად ცვალებადი მარეგულირებელი სტანდარტები და მზარდი სასჯელაღსრულების ვალდებულებებია, სანდო იურიდიული მრჩევლების შენარჩუნება ფინანსურ შესაბამისობაში და ფულის გათეთრების საკითხებში აბსოლუტურად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.

გადაახვიეთ ზემოთ