სასამართლო საქმეები

შარიათ დუბაი დუბაი არაბული

უფრო მეტი იცოდეთ დუბაის სისხლის სამართლის შესახებ

დუბაის სისხლის სამართლის ჩარჩოზე დიდ გავლენას ახდენს შარიათის კანონი, რომელიც არის ისლამის რელიგიური კანონი და მორალური კოდექსი. შარიათი ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სექსუალობა, დანაშაული, ქორწინება, ალკოჰოლი, აზარტული თამაშები, ჩაცმულობა.

უფრო მეტი იცოდეთ დუბაის სისხლის სამართლის შესახებ Წაიკითხე მეტი "

იურიდიული ჯარიმები

რა უნდა იცოდეთ სამოქალაქო სასამართლოს საქმეებზე?

  სამოქალაქო სასამართლო საქმეები ძირითადად არის უთანხმოება ინდივიდებსა თუ ჯგუფებს შორის. თუმცა, ამ უთანხმოების მოგვარება შესაძლებელია მხოლოდ სასამართლოში. სამოქალაქო საქმეში იქნება ორი მხარე – მოსარჩელე, რომელიც სარჩელს წარადგენს; და მოპასუხე, რომელიც იცავს სარჩელს. თუ ვინმემ ჩაიდინა დანაშაული, მაგრამ ასე არ არის…

რა უნდა იცოდეთ სამოქალაქო სასამართლოს საქმეებზე? Წაიკითხე მეტი "

დუბაიში სისხლის სამართლის საქმეთა ტიპები და როგორ დაგეხმარებათ იურისტი

დუბაიში სისხლის სამართლის საქმეთა 5 ტიპი და როგორ დაგეხმარებათ იურისტი

სისხლის სამართლის საქმეების სახეები დუბაიში და როგორ დაგეხმარებათ ადვოკატი არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში სისხლის სამართლის საქმეებს აწარმოებს პროკურატურის დეპარტამენტი. ეს დეპარტამენტები პასუხისმგებელნი არიან სისხლის სამართლის საქმეების დევნაზე იმ პირების ან კომპანიების მიმართ, რომლებსაც ბრალი ედებათ უკანონო გარიგებებში. ქვემოთ მოცემულია 5 ყველაზე გავრცელებული…

დუბაიში სისხლის სამართლის საქმეთა 5 ტიპი და როგორ დაგეხმარებათ იურისტი Წაიკითხე მეტი "

გადაახვიეთ ზემოთ