პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი

მომსახურების პირობები

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს შეთანხმება. მომსახურების ეს პირობები აღწერს პირობებს, რომლებითაც AL OBAIDLI & AL ZAROONI უწევს იურიდიულ მომსახურებას თავისი ვებსაიტის საშუალებით: WWW.LAWYERSUAE.COM (ამიერიდან ამ დოკუმენტში მოხსენიებული, როგორც "AL OBAIDLI & AL ZAROONI" "LAWYERS UAE" "ჩვენ", "ჩვენ")

სერვისზე წვდომით ან გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ ვალდებულნი იქნებით ქვემოთ ჩამოყალიბებული მომსახურების პირობებით. თუ არ გსურთ, იყოთ შებოჭილი ამ მომსახურების პირობებით, თქვენ შეიძლება არ შეხვიდეთ ან არ გამოიყენოთ სერვისი. ამ ვებსაიტს ეკუთვნის და მართავს AL OBAIDLI & AL ZAROONI ADVOCATES & Legal Consultant.

თქვენ გესმით, რომ AL OBAIDLI & AL ZAROONI ადვოკატებს და იურიდიულ კონსულტანტებს შეუძლიათ შეცვალონ ეს შეთანხმება ნებისმიერ დროს და ასეთი ცვლილებები ძალაში შევა გამოქვეყნებისთანავე. თქვენ თანახმა ხართ პერიოდულად გადახედოთ ხელშეკრულებას, რათა იცოდეთ ასეთი ცვლილებების შესახებ და თქვენი სერვისით წვდომა ან სარგებლობა შეცვლილი შეთანხმების თქვენს საბოლოო მიღებად ჩაითვლება

შესავალი

LawyersUAE.com არის ონლაინ პლატფორმა იურიდიული ინფორმაციისა და თვითდახმარებისთვის. ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებული ჩვენი ვებ-გვერდის შინაარსთან ერთად („იურიდიული ინფორმაცია“) მოწოდებულია თქვენი პირადი ინფორმაციისთვის და არ წარმოადგენს იურიდიულ რჩევას. ჩვენ არ განვიხილავთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას იურიდიული სიზუსტისთვის ან საკმარისობისთვის, არ გამოვიტანთ იურიდიულ დასკვნებს, არ ვაძლევთ მოსაზრებებს თქვენს მიერ შერჩეული ფორმების შესახებ და არ გამოვიყენებთ კანონს თქვენი სიტუაციის ფაქტებზე.

ჩვენ არ ვართ იურიდიული ფირმა და თქვენ მიერ ამ სერვისით სარგებლობა არ წარმოადგენს ადვოკატისა და კლიენტის ურთიერთობას. გესმით, რომ მხოლოდ ლიცენზირებულ ადვოკატს შეუძლია იურიდიული კონსულტაციის გაცემა. არც Al Obaidli & Al Zarooni და არც LawyersUAE.com-ის მიერ მოწოდებული რაიმე იურიდიული ინფორმაცია არ არის შემცვლელი კვალიფიციური ადვოკატისგან, რომელიც ლიცენზირებულია შესაბამის იურისდიქციაში.

თუ სხვაგვარად არ არის წარმოდგენილი ადვოკატი, მათ შორის, ჩამოთვლილი ადვოკატი, თქვენ თავად წარმოგიდგენთ ნებისმიერ იურიდიულ საკითხებს ჩვენს სამსახურში.

LawyersUAE.com ან Lawyers UAE არ არის „ადვოკატის რეფერალური სერვისი“. ჩვენს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული ადვოკატთა დირექტორია საზოგადოებას მიეწოდება უფასოდ და მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა განკუთვნილი. LawyersUAE.com არ უჭერს მხარს და არ ურჩევს რომელიმე ადვოკატს და არ იძლევა რაიმე გარანტიას რომელიმე ადვოკატის კვალიფიკაციისა და კომპეტენციის შესახებ.

INTERACTIONS ATTORNEYS

როდესაც იყენებთ ჩვენს პლატფორმას, გექნებათ შესაძლებლობა დაიწყოთ კონტაქტი ადვოკატთან („ჩამოთვლილი ადვოკატი“). ჩამოთვლილი ადვოკატები არ არიან არც LawyersUAE.com-ის ან Lawyers UAE-ის თანამშრომლები და აგენტები. ჩამოთვლილი ადვოკატები არიან დამოუკიდებელი კონტრაქტორები, რომლებიც ახორციელებენ საკუთარ იურიდიულ პრაქტიკას და შეთანხმდნენ, უზრუნველყონ ონლაინ პასუხები, შეზღუდული კონსულტაციები ან სხვა ძირითადი იურიდიული მომსახურება LawyersUAE.com-ის ან Lawyers UAE-ის მომხმარებლებისთვის. ჩამოთვლილ ადვოკატთან კომუნიკაცია Al Obaidli & Al Zarooni ადვოკატებისა და იურიდიული კონსულტანტების მეშვეობით არ არის საჭირო. თუმცა, თუ თქვენ გადაწყვეტთ კომუნიკაციას ჩამოთვლილ ადვოკატთან Lawyers UAE-ის მეშვეობით, გთხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი (ა) როდესაც თქვენ დაუკავშირდებით ჩამოთვლილ ადვოკატს Lawyers UAE-ის მეშვეობით, მან შეიძლება მოგაწოდოთ პირველადი კონსულტაცია, თქვენი ფორმებისა თუ დოკუმენტების სამართლებრივი განხილვა. , ან პასუხები თქვენს იურიდიულ კითხვებზე. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ნებისმიერი ასეთი ურთიერთქმედება გამიზნულია საწყის წერტილად იურიდიულ საკითხთან დაკავშირებით ან ძირითადი სამართლებრივი საკითხების განხილვისთვის და ნებისმიერი ადვოკატი-კლიენტი ურთიერთობა, რომელიც ჩამოყალიბდა ამ ურთიერთობის დროს, მკაცრად არის თქვენსა და ჩამოთვლილ ადვოკატს შორის (ბ) როდესაც თქვენ დაუკავშირდით ჩამოთვლილ ადვოკატს Lawyers UAE-ის მეშვეობით, მან შეიძლება მოგთხოვოთ გარკვეული ინფორმაცია თქვენთან და თქვენს იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებით, რათა სათანადოდ მოაგვაროს თქვენი შეკითხვები. ჩვენი სერვისების გამოყენებით, თქვენ თანახმა ხართ გაუზიაროთ ასეთი პერსონალური საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია იურიდიული კონსულტაციის უზრუნველსაყოფად როგორც მომთხოვნ ადვოკატთან, ასევე Lawyers UAE-თან. ადვოკატებს UAE ექნებათ წვდომა ჩვენი პლატფორმის მეშვეობით წარდგენილ ნებისმიერ კომუნიკაციაზე შესრულებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით (c) როდესაც თქვენ დაუკავშირდებით ჩამოთვლილ ადვოკატს Lawyers UAE-ის მეშვეობით, თქვენ აკონტროლებთ ურთიერთქმედების ხანგრძლივობას და სიღრმეს. ნებისმიერი ადვოკატი-კლიენტი ურთიერთობა, რომელიც ჩამოყალიბდა ამ ურთიერთქმედების დროს, შეიძლება, თქვენი არჩევანით, ან (i) დასრულდეს ჩამოთვლილ ადვოკატთან ურთიერთობის დასრულებისას, ან (ii) გაგრძელდეს, თუ გსურთ ჩამოთვლილი ადვოკატის ჩართვა შემდგომი იურიდიული მომსახურებისთვის. (დ) თუ გსურთ შექმნათ ადვოკატი-კლიენტი ურთიერთობა ჩამოთვლილ ადვოკატთან, რომელიც სცილდება თქვენს მიერ ჩვენი სერვისების გამოყენებას, ეს ურთიერთობა იქნება ნებისმიერი პირობებით, რომელსაც თქვენ დაამყარებთ მოცემულ ადვოკატთან. ეს პირობები არ ეხება UAE-ს იურისტებს და, გარდა ჩვენი წევრებისთვის სპეციალური ფასდაკლებების წინასწარი მოლაპარაკებისა, ჩვენ არ ვაყენებთ, არ ვაკონტროლებთ და არ ვმოქმედებთ მათზე. მაგალითად, ჩამოთვლილმა ადვოკატმა შეიძლება მოგთხოვოთ ხელი მოაწეროთ ოფიციალურ წარმომადგენლობით შეთანხმებას სამუშაოს მოცულობასთან დაკავშირებით, რომელსაც ისინი შეასრულებენ, იურიდიული მომსახურების ღირებულებას და ნებისმიერი ჯიბიდან დახარჯული ხარჯების გატარებას. (ე) ჩამოთვლილ ადვოკატებს შეუძლიათ მიიღონ კომპენსაცია Lawyers UAE-ს მიერ თქვენი სახელით შესრულებული მომსახურებისთვის, თუმცა, Lawyers UAE არ იღებს რაიმე წილს ჩვენს ქსელში არსებული ნებისმიერი ადვოკატის მიერ შეგროვებული იურიდიული გადასახადებიდან. ყველა შემთხვევაში, იურისტები UAE არ მოახდენენ გავლენას და არ ჩაერევიან რაიმე ადვოკატის დამოუკიდებელ პროფესიულ გადაწყვეტილებაზე.

თქვენი დოკუმენტების მფლობელობა და გაფრთხილება

Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE არ აცხადებენ საკუთრებაში არსებულ დოკუმენტებზე, რომლებსაც თქვენ ქმნით, ატვირთავთ და ინახავთ ჩვენი სერვისების („დოკუმენტები“) გამოყენებით. თქვენ აძლევთ Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE ნებართვას გამოიყენონ თქვენი დოკუმენტები თქვენთვის სერვისების მიწოდებასთან დაკავშირებით.

თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE შეიძლება შეინარჩუნონ ეს დოკუმენტები და ასევე გაამჟღავნონ ისინი, თუ ამას მოითხოვს კანონი ან კეთილსინდისიერად რწმენით, რომ ასეთი შენარჩუნება ან გამჟღავნება გონივრულად არის საჭირო რაიმეს განსახორციელებლად. შემდეგი: (1) შეასრულოს სამართლებრივი პროცესი, მოქმედი კანონები ან მთავრობის მოთხოვნები; (2) ამ პირობების აღსრულება; (3) უპასუხოს პრეტენზიებს, რომ ნებისმიერი შინაარსი არღვევს მესამე მხარის უფლებებს; ან (4) Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE, მისი მომხმარებლებისა და საზოგადოების უფლებების, საკუთრების ან პირადი უსაფრთხოების დასაცავად. თქვენ გესმით, რომ სერვისის ტექნიკური დამუშავება და გადაცემა, მათ შორის თქვენი კონტენტი, შეიძლება მოიცავდეს გადაცემებს სხვადასხვა ქსელებზე და ცვლილებებს, რათა შეესაბამებოდეს და მოერგოს დამაკავშირებელი ქსელების ან მოწყობილობების ტექნიკურ მოთხოვნებს. თქვენ ეთანხმებით, რომ Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE არ არის პასუხისმგებელი ან პასუხისმგებელი სერვისების მიერ შენახული ან ატვირთული ნებისმიერი შინაარსის წაშლის ან შენახვაზე.

თანხმობა

ანგარიშის შექმნით, თქვენ ეთანხმებით, რომ შეგიძლიათ მიიღოთ ელ. კომუნიკაციები Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-სგან, როგორიცაა საინფორმაციო ბიულეტენი, სპეციალური შეთავაზებები, შეხსენებები და განახლებები. თქვენ ასევე გესმით, რომ შეგიძლიათ წაშალოთ თავი ამ კომუნიკაციებიდან ფაქტობრივი ელ. ფოსტის ქვედა ბოლოში ბმულზე „გამოწერის გაუქმება“ დაწკაპუნებით.

ხელსაყრელი გამოყენება.

ჩვენს სერვისებში შედის დიდი რაოდენობით, რასაც ერთობლივად უწოდებენ "კომუნიკაციის მომსახურებებს". ეს მოიცავს სერვისებს, როგორიცაა კომენტარის თემა, ბლოგის შეტყობინებები, კითხვა-პასუხის პროდუქტები, მომხმარებელთა მომსახურების საკომუნიკაციო ფორუმები და შეტყობინებების სხვა სერვისები. თქვენ ეთანხმებით საკომუნიკაციო სერვისების გამოყენებას მხოლოდ კონკრეტული კომუნიკაციის სამსახურის შესაბამისი და მასთან დაკავშირებული შეტყობინებების გასაგზავნად, გასაგზავნად და მისაღებად. საკომუნიკაციო სერვისის გამოყენებისას, ეთანხმებით, რომ არ გააკეთებთ შემდეგს:

 • შეურაცხყოფა, ბოროტად, ავიწროვებენ, საფრთხეს, სხვათა სამართლებრივი უფლებების დარღვევას ან სხვაგვარად არღვევს.
 • გამოქვეყნების, გამოქვეყნების, ატვირთვის, გავრცელება ან გავრცელება ნებისმიერი სახელები, მასალები ან ინფორმაცია, რომელიც ითვლება შეუსაბამო, არაკეთილსინდისიერი, ცილისმწამებლური, დარღვევის, უცენზურო, უხამსი ან უკანონო.
 • შექმენით ცრუ იდენტურობა, წარმოადგინოთ საკუთარი თავი, როგორც სხვისი, ან ხელი მოაწეროს ხელშეკრულებას ვინმესთვის ან სხვა სახელით ან სხვაგვარად გაყალბება ან წაშლა ატვირთული ფაილში რაიმე მნიშვნელოვან ატრიბუტებს ან შეტყობინებებს.
 • ატვირთეთ ფაილები, რომლებიც შეიცავს პროგრამული ან სხვა მასალებს, რომლებიც დაცულია ინტელექტუალური საკუთრების კანონებით ან კონფიდენციალურობის ან საჯაროობის უფლებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
 • თქვენ ფლობენ ან აკონტროლებენ საჭირო უფლებებს, ან
 • თქვენ მიიღებთ ყველა საჭირო თანხმობას.
 • ატვირთეთ დაზიანებული ფაილები, ფაილები, რომლებიც შეიცავს ვირუსებს, ან ნებისმიერი სხვა ფაილი, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს სხვისი კომპიუტერის მუშაობას.
 • რეკლამირება, შეთავაზება გაყიდვას ან შეთავაზებას ყიდულობს ბიზნეს მიზნებისთვის, გარდა შეზღუდული მოცულობით, კონკრეტული საკომუნიკაციო სერვისი სპეციალურად ამგვარი საქმიანობის საშუალებას იძლევა.
 • შეზღუდოს ან ზღუდავს ნებისმიერ სხვა მომხმარებელს კომუნიკაციის სერვისების გამოყენებასა და სარგებლობაში.
 • მოსავლის აღების ან სხვაგვარად შეგროვება პირადად იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია სხვების შესახებ, მათი თანხმობის გარეშე.
 • დაარღვიოს ნებისმიერი ქცევის კოდექსი ან სხვა სახელმძღვანელო მითითებები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას რომელიმე კონკრეტული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის.
 • დაარღვიე ნებისმიერი მოქმედი კანონები ან წესები.

მიუხედავად იმისა, რომ Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ს არ აქვს ვალდებულება გააკონტროლოს საკომუნიკაციო სერვისები, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ, გადავხედოთ და წავშალოთ საკომუნიკაციო სამსახურში განთავსებული მასალები მთლიანად ან ნაწილობრივ. Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE იტოვებს უფლებას გაამჟღავნოს გამოქვეყნებული ნებისმიერი მასალა, ინფორმაცია ან აქტივობა, როგორც ეს აუცილებელია ნებისმიერი მოქმედი კანონის, რეგულაციის, სამართლებრივი პროცესის ან სამთავრობო მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.

არასანქცირებული ან აკრძალული გამოყენება

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი სერვისები მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არ ეწინააღმდეგება ან არღვევს თქვენი იურისდიქციის კანონებს. ჩვენი სერვისების ხელმისაწვდომობა თქვენს იურისდიქცია(ებ)ში არ არის მოწვევა ან შეთავაზება Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ის მიერ ჩვენს ვებსაიტზე ან სერვისებზე წვდომისთვის ან გამოსაყენებლად. ჩვენი სერვისების გამოყენებით, თქვენ იღებთ ერთპიროვნულ პასუხისმგებლობას, რომ თქვენ ან ოჯახის რომელიმე წევრის მიერ ჩვენი სერვისების გამოყენება ან წვდომა არ არღვევს თქვენს იურისდიქცია(ებ)ის მოქმედ კანონებს. ამ დებულების აღსასრულებლად, Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE იტოვებს უფლებას უარი თქვას წევრობაზე, ან შეაჩეროს ან შეწყვიტოს თქვენი ანგარიში დაუყოვნებლივ და წინასწარი შეტყობინების გარეშე ჩვენი შეხედულებისამებრ.

კონკრეტულად გამორიცხულია ან აკრძალულია:

 • გამოყენება ნებისმიერ იურიდიულ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც არის არასერიოზული, არამატერიალური ან უკანონო ბუნებით, როგორც ეს განსაზღვრულია Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE ან ჩამოთვლილი ადვოკატის მიერ მათი შეხედულებისამებრ;
 • გამოიყენეთ ნებისმიერი იურიდიული საკითხით, რომელიც დაკავშირებულია სავარაუდო ძალადობრივ დანაშაულთან;
 • გამოიყენეთ ნებისმიერი იურიდიული საკითხით, რომელიც დაკავშირებულია გაერთიანებულ არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში ან მის ქვედანაყოფებთან დაკავშირებული იურისდიქციის კანონებს;
 • გამოიყენეთ ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხთან დაკავშირებით, რომლისთვისაც თქვენ ამჟამად ხართ ან იურიდიული კონსულტაციით არის წარმოდგენილი.
 • გამოიყენეთ ნებისმიერი იურიდიული საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც, როგორც ეს განსაზღვრულია ადვოკატის მიერ, თავისი შეხედულებისამებრ, არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ დასამყარებლად გამოიტანოს სათანადო დაუმთავრებელი ან დაუსაბუთებელი რაოდენობა გარემოში ცვლილების გარეშე;
 • გამოიყენეთ ნებისმიერი სამართლებრივი საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად გულისხმობს ნებისმიერ ადვოკატს, გარდა თქვენი რჩევისა;
 • გამოყენება ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად მოიცავს Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE ან მის რომელიმე ფილიალს, დირექტორს, აგენტს, თანამშრომელს, ან სხვა Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE მომსახურების მიმწოდებლები; ან
 • გამოიყენეთ ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხთან დაკავშირებით, რომლითაც თქვენი პროგრამის სპონსორი აქვს არასასურველი ინტერესი, ან რომლითაც მის რომელიმე დირექტორს, ოფიცერს, აგენტს ან თანამშრომელს აქვს უარყოფითი ინტერესი. ამ დებულების მიზნებისთვის, „პროგრამის სპონსორი“ ნიშნავს ნებისმიერ კომპანიას, ორგანიზაციას ან ფილიალს, რომელიც ყიდულობს ან სთავაზობს თავისი წევრების ან თანამშრომლების სახელით, Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE იურიდიულ გეგმას საბითუმო არხებით, საცალო ვაჭრობით. არხები ან სხვა. გთხოვთ, ეწვიოთ თქვენი პროგრამის სპონსორს დამატებითი შეზღუდვებისთვის.

არ შეიძლება Rocketlawyer.com-ის გატეხვა, „გაფხეკა“ ან „დასინჯვა“ პირდაპირ თუ შუამავლების მეშვეობით, როგორიცაა ობობები, რობოტები, მცოცავი, სკრაპერები, ჩარჩოები, iframes ან RSS არხები, ან სხვაგვარად წვდომა ან სცადოთ წვდომა ნებისმიერ ინფორმაციაზე Al Obaidli & Al. Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE განზრახ არ გაგიკეთებიათ ხელმისაწვდომი თავის ვებსაიტზე შეძენილი გამოწერის საშუალებით. თქვენ მიერ Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE ვებსაიტის გამოყენება არ გაძლევთ უფლებას ხელახლა გაყიდოთ Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ის შინაარსი Al Obaidli & Al Zarooni Advocates-ის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. იურიდიული კონსულტანტები ან იურისტები UAE.

ლიცენზია

ამ პირობებთან თქვენი შესაბამისობის გათვალისწინებით, თქვენ მოგეცემათ არაექსკლუზიური, შეზღუდული, არატრანსფერული, გაუქმებადი ლიცენზია, რომ გამოიყენოთ სერვისები, როგორც ჩვენ ვაპირებთ მათ გამოყენებას. როგორც რეგისტრირებული Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE მომხმარებელი, თქვენ გაქვთ ლიცენზია შეინახოთ თქვენი პირადი ჩანაწერებისთვის, თქვენ მიერ შექმნილი დოკუმენტების ელექტრონული ან ფიზიკური ასლები Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers-ზე. UAE. თქვენ არ შეგიძლიათ დააკოპიროთ Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ის ფორმები ან შეთანხმებები Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ის გარეთ გამოყენების ან გასაყიდად. ნებისმიერი უფლება, რომელიც პირდაპირ არ არის მინიჭებული ამ პირობებში, დაცულია Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ის მიერ.

როდესაც თქვენ გადასცემთ მომხმარებლის კონტენტს Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ზე, თქვენ ამით ანიჭებთ Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE და მის ფილიალებს არაექსკლუზიურ, ჰონორარზე თავისუფალი, მუდმივი, შეუქცევადი ქველიცენზირებადი. უფლება გამოიყენოს, რეპროდუცირდეს, შეცვალოს, ადაპტიროს, გამოაქვეყნოს, თარგმნოს, შექმნას წარმოებული ნაწარმოებები, გაავრცელოს, შეასრულოს და გამოაქვეყნოს ნებისმიერი ასეთი შინაარსი, მათ შორის მთელ მსოფლიოში, ნებისმიერ მედიაში. თუ გამოგვიგზავნით გამოხმაურებას ან წინადადებებს ჩვენი სერვისების შესახებ, ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი გამოხმაურება ან წინადადებები თქვენს წინაშე ვალდებულების გარეშე.

ინტელექტუალური საკუთრების უფლება

Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE ინარჩუნებს ყველა უფლებას, ტიტულს და ინტერესს მის მომსახურებებთან დაკავშირებით, მათ შორის, შეუზღუდავად, ტექსტი, გრაფიკა, ილუსტრაციები, ლოგოები, მომსახურების ნიშნები, საავტორო უფლებები, ფოტოები, ვიდეოები, მუსიკა და ყველა დაკავშირებული ინტელექტუალური საკუთრების უფლება. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სხვაგვარად არის გათვალისწინებული ამ შეთანხმებაში, თქვენ არ შეგიძლიათ და არ მისცეთ სხვებს უფლებას: გაამრავლონ, შეცვალონ, თარგმნონ, გააუმჯობესონ, დეკომპილირება, დაშლა, შებრუნებული ინჟინერიის გაყიდვა, ლიცენზია, ქველიცენზირება, დაქირავება, იჯარა, გავრცელება, კოპირება, საჯარო ჩვენება, ჩვენი ნებისმიერი პროდუქტისა და სერვისის გამოქვეყნება, ადაპტირება, რედაქტირება ან შექმნა;

ბმულები მესამე მხარის საიტები

Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ის ვებსაიტები შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს მესამე მხარის რესურსებსა და ბიზნესებზე ინტერნეტში, რომელსაც აქ უწოდებენ "ბმულებს" ან "დაკავშირებულ საიტებს". ეს ბმულები მოწოდებულია თქვენი მოხერხებულობისთვის, რათა დაგეხმაროთ სხვა ინტერნეტ რესურსების იდენტიფიცირებასა და პოვნაში, რომლებიც შეიძლება იყოს თქვენთვის საინტერესო. Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE არ აფინანსებს და არ არის იურიდიულად ასოცირებული მესამე მხარის "დაკავშირებულ საიტებთან". Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE არ არის იურიდიულად უფლებამოსილი გამოიყენოს რაიმე სავაჭრო სახელი, რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი, ლოგო, ოფიციალური ბეჭედი ან საავტორო უფლებებით დაცული მასალა, რომელიც შეიძლება გამოჩნდეს ბმულზე.

Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE არ აკონტროლებს, ამტკიცებს ან მონიტორინგს არ ახორციელებს რომელიმე დაკავშირებული საიტის შინაარსს. ეს მოიცავს, შეზღუდვის გარეშე, ნებისმიერ შემდგომ ბმულს, რომელიც შეიცავს დაკავშირებულ საიტს და ნებისმიერ ცვლილებას ან განახლებას დაკავშირებულ საიტზე. Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE არ არის პასუხისმგებელი ვებ მაუწყებლობაზე ან რაიმე სხვა სახის გადაცემაზე, რომელიც მიღებულია ნებისმიერი დაკავშირებული საიტიდან. ეს პირობები არ მოიცავს თქვენს ურთიერთობას დაკავშირებულ საიტებთან. თქვენ გულდასმით უნდა გადახედოთ ნებისმიერი მესამე მხარის საიტების წესებსა და პირობებს და კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

თუ იყენებთ დაკავშირებულ საიტზე მოწოდებულ სერვისს, (a) Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants or Lawyers UAE არ იქნება პასუხისმგებელი მესამე მხარის რაიმე ქმედებაზე ან უმოქმედობაზე, მათ შორის მესამე მხარის წვდომაზე ან გამოყენებაზე. მომხმარებლის მონაცემები და (ბ) Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE არ იძლევა გარანტიას ან მხარს არ უჭერს მესამე მხარის მიერ მოწოდებულ მომსახურებას.

წარმომადგენლობებისა და პასუხისმგებლობის უარყოფა

Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ის მეშვეობით მიღებულ ინფორმაციას არ უნდა დაეყრდნოთ პირადი ან სამართლებრივი გადაწყვეტილებების მისაღებად. თქვენ უნდა მიმართოთ შესაბამის პროფესიონალს თქვენს სიტუაციაზე მორგებული კონკრეტული რჩევისთვის. მოკლედ, ჩვენი სერვისების გამოყენება თქვენივე რისკის ქვეშაა.

კანონით ნებადართული სრულყოფილად, AL OBAIDLI & AL ZAROONI ADVOCATES & LEGAL Consultants and Lawyers UAE და მისი შვილობილი კომპანიები, მომწოდებლები და დისტრიბუტორები არ აძლევენ გარანტიას, EIT-ს. სერვისები მოწოდებულია „როგორც არის“. და "როგორც ხელმისაწვდომია" საფუძველზე. ჩვენ პირდაპირ უარს ვამბობთ ვაჭრობის, კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობის და არადარღვევის გარანტიებზე. ვებსაიტის საშუალებით მიღებულ ინფორმაციას და მოსაზრებებს არ უნდა დაეყრდნოთ პირადი, სამედიცინო, იურიდიული ან ფინანსური გადაწყვეტილებების მისაღებად და თქვენ უნდა მიმართოთ შესაბამის პროფესიონალ ადმინისტრაციულ სპეციალისტს.

კანონით ნებადართული სრული მოცულობით, არავითარ შემთხვევაში არ იქნება ალ Obaidi & Al Zarooni ადვოკატები და იურიდიული კონსულტანტები და ადვოკატები UAE, მისი პარტნიორები, მომწოდებლები ან დისტრიბუტორები პასუხისმგებლობას ნებისმიერი არაპირდაპირი, სპეციალური, შემთხვევითი, სადამსჯელო, სამაგალითო ან ზემოქმედების ანაზღაურება გამოყენების, მონაცემების, ბიზნესის ან მოგების, განურჩევლად იურიდიული თეორიისა, თუ არა AL OBAIDLI & AL ZAROONI ADVOCATES & LEGAL Consultants AND LAWYERS UAE გაფრთხილებული ვარ შესაძლებლობის და შესაძლებლობის შესახებ .

ალ Obaidli & Al Zarooni ადვოკატები და იურიდიული კონსულტანტები UAE არ აქვთ პასუხისმგებლობა ან პასუხისმგებლობა ნებისმიერი სახის პროფესიული მომსახურების ნებისმიერი ადვოკატი თქვენ ექმნებათ ან ჩვენს ვებ-გვერდზე, და ნებისმიერი გამოყენება ან დამოკიდებულება ასეთი პროფესიული მომსახურება მხოლოდ თქვენს საკუთარი რისკი

ალ Obaidli & Al Zarooni ადვოკატები და იურისტები UAE- ს აგრეგატის პასუხისმგებლობა მომსახურებასთან დაკავშირებული ყველა პრეტენზიისთვის არ უნდა აღემატებოდეს AL OBAIDLI & AL ZAROONI- ს ადვოკატებსა და იურიდიულ კონსულტანტებსა და იურისტებს კითხვის ნიშნის ქვეშ მყოფი სერვისების წინა 500 თვე.

გათავისუფლება და სიჯიუტე

თქვენი და თქვენი მემკვიდრეების, შემსრულებლების, აგენტების, წარმომადგენლების და დავალებების სახელით, სრულად გაათავისუფლეთ, სამუდამოდ გაათავისუფლეთ და ჰქონდეთ Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE, თქვენი პროგრამის სპონსორი და მისი შვილობილი კომპანიები და მათი შესაბამისი ოფიცრები, თანამშრომლები. , დირექტორები და აგენტები უვნებელია ნებისმიერი და ყველა დანაკარგისგან, ზიანისგან, ხარჯისგან, მათ შორის ადვოკატის გონივრული საფასურის, უფლებების, პრეტენზიებისა და ნებისმიერი სახის ქმედებებისგან და დაზიანებებისგან (სიკვდილის ჩათვლით), რომელიც გამოწვეულია ან დაკავშირებულია თქვენი სერვისის გამოყენებასთან. თქვენ ეთანხმებით, რომ ამ გამოშვებაზე თავისუფლად და ნებაყოფლობით იყო თანხმობა და ადასტურებთ, რომ სრულად გესმით, რას ეთანხმებით.

თქვენ თანახმა ხართ აანაზღაუროთ და დატოვოთ Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE, თქვენი პროგრამის სპონსორი და მისი შვილობილი კომპანიები და მათი შესაბამისი ოფიცრები, თანამშრომლები, დირექტორები და აგენტები, უვნებელია ნებისმიერი და ყველა დანაკარგისგან, ზიანისგან, ხარჯისგან, გონივრული ადვოკატების ჩათვლით. გადასახადები, უფლებები, პრეტენზიები, ნებისმიერი სახის ქმედება და დაზიანება (მათ შორის სიკვდილი), რომელიც გამოწვეულია მესამე მხარის პრეტენზიებიდან, რომლებიც დაკავშირებულია თქვენს მიერ სერვისის გამოყენებასთან, ამ პირობების დარღვევასთან ან სხვისი უფლებების დარღვევასთან.

მმართველი კანონი

ეს წესები რეგულირდება არაბეთის გაერთიანებული საამიროების კანონებით.

მთლიანი ხელშეკრულება

ეს პირობები წარმოადგენს მთელ შეთანხმებას თქვენსა და Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE-ს შორის ამ პირობების საგანთან დაკავშირებით და ანაცვლებს და ცვლის ნებისმიერ სხვა წინა ან თანადროულ შეთანხმებას, ან პირობებს, რომლებიც გამოიყენება ამ თემაზე. ამ პირობების საკითხი. ეს პირობები არ ქმნის მესამე მხარის ბენეფიციარის უფლებებს.

WAIVER, ცოდნა და მართვა

ჩვენი დებულების აღსრულების შეუსრულებლობა არ არის უარის თქმა მის უფლებაზე მოგვიანებით. თუ დებულება არააღსასრულებლად დადასტურდება, პირობების დარჩენილი დებულებები სრულად დარჩება ძალაში და შეიცვლება აღსასრულებელი ვადა, რომელიც მაქსიმალურად ასახავს ჩვენს განზრახვას. თქვენ არ შეგიძლიათ მიანიჭოთ თქვენი უფლებები ამ პირობებით და ნებისმიერი ასეთი მცდელობა ბათილი იქნება. Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants ან Lawyers UAE შეიძლება თავისი უფლებები მიანიჭოს მის ნებისმიერ ფილიალს ან შვილობილი კომპანიას, ან ნებისმიერ მემკვიდრეს სერვისებთან დაკავშირებული ნებისმიერი ბიზნესის ინტერესებიდან გამომდინარე.

მოდიფიკაციები

ჩვენ შეგვიძლია გადავხედოთ ამ პირობებს დროდადრო, და ყოველთვის განათავსებთ უახლეს ვერსიას ჩვენს საიტზე. თუ გადახედვა მნიშვნელოვნად შეამცირებს თქვენს უფლებებს, ჩვენ მოგაწვდით ინფორმაციას (მაგალითად, ჩვენს ბლოგზე ან ამ გვერდზე). გადასინჯვის შემდეგ მომსახურების გამოყენება ან წვდომა გაგრძელებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ გადაიხადოთ შესწორებული პირობები.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან შეკითხვა ამ პლატფორმის გამოყენებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, მოგერიდებათ დაგვიკავშირდეთ შემდეგ მისამართზე: case@lawyersuae.com ან დარეკეთ + 971 50 6531334.

გადაახვიეთ ზემოთ