10 ყველაზე გავრცელებული საზღვაო სამართლის შეცდომა არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში

როდის გჭირდებათ საზღვაო იურისტი?

საზღვაო სამართლის შეცდომები არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში

საზღვაო ტვირთის პრეტენზიები არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში

არაბთა გაერთიანებული საემიროების საზღვაო ბიზნესის სექტორი ერთ-ერთია იმ სფეროებში, რომლებმაც ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შესაძლებლობა მისცეს. ამან, თავის მხრივ, გამოიწვია არაბთა გაერთიანებული საემიროების ეკონომიკური ზრდა. როგორც ასეთი, UAE საზღვაო ბიზნესი დროთა განმავლობაში სწრაფად იქცა მასიურ ინდუსტრიად.

არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ნავთობ პორტების გარდა სულ 12 პორტია. მსოფლიო გემის საბჭოს თანახმად, არაბთა გაერთიანებული საემიროების ორი პორტი არის მსოფლიოს ტოპ 50 საკონტეინერო პორტი, დუბაიში ტოპ 10 – ში.

გარდა ამისა, ტვირთის 61%, რომლებიც გადიან ყურის თანამშრომლობის საბჭოსკენ, პირველ რიგში ჩამოდიან არაბთა გაერთიანებული საემიროების საზღვაო პორტში. ეს გრძელდება იმის საჩვენებლად, თუ როგორ ვითარდება პორტების ბიზნესის სექტორი არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში.

პორტების მზარდი ინდუსტრია, სავარაუდოდ, მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხების ზრდას გამოიწვევს. შეიძლება იურიდიული საკითხები, როგორიცაა საზღვაო უბედური შემთხვევები, საზღვაო პრეტენზიები, ტვირთის დაკარგვა. ყველა ამ იურიდიული საკითხისთვის, სხვადასხვა კანონი მოქმედებს სახელმძღვანელო პრინციპით, მათი გადაჭრისას. ეს კანონები ცნობილია როგორც საზღვაო კანონები.

მოდით, ჯერ ჩავუღრმავდეთ რა არის საზღვაო კანონი, სანამ არ გავითვალისწინებთ საზღვაო კანონებთან დაკავშირებით გავრცელებულ შეცდომებს.

რა არის საზღვაო სამართალი?

საზღვაო სამართალი, აგრეთვე ადმირალიზმის კანონი, არის კანონების, ხელშეკრულებებისა და კონვენციების ერთობლიობა, რომელიც არეგულირებს კერძო საზღვაო საკითხებს და სხვა საზღვაო საქმიანობას, როგორიცაა საზღვაო საზღვაო ტრანსპორტი ან დანაშაულები.

საერთაშორისო სცენაზე, საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციამ (IMO) დაადგინა რამდენიმე წესი, რომელთა დაცვა შეუძლიათ სხვადასხვა ქვეყნის საზღვაო ძალებს და სანაპირო დაცვებს. ქვეყნებს, რომლებმაც ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას IMO– სთან, შეუძლიათ მიიღონ ეს წესები თავიანთ ადმირალურ კანონებში.

ზოგადად, საზღვაო კანონები, რომლებიც IMO– ს წესების შესაბამისად შეიქმნა, არეგულირებს შემდეგს:

 • სადაზღვევო პრეტენზიები გემებთან და ტვირთთან დაკავშირებით
 • გემის მფლობელები, მგზავრები და მეზღვაურები
 • მეკობრეობა
 • რეგისტრაცია და ლიცენზია
 • გემების შემოწმების პროცედურები
 • გადაზიდვის ხელშეკრულებები
 • საზღვაო დაზღვევა
 • საქონლისა და მგზავრების ტრანსპორტირება

IMO– ს ერთ – ერთი მთავარი მოვალეობაა არსებული საერთაშორისო საზღვაო კონვენციების განახლება. მათ ასევე მოვალეობად მიაჩნიათ სხვა ქვეყნებთან ახალი ხელშეკრულებების შემუშავება საჭიროების შემთხვევაში.

დღეის მდგომარეობით, მრავალი კონვენცია არეგულირებს საზღვაო კომერციისა და ტრანსპორტის სხვადასხვა ასპექტებს. ამ კონვენციებს შორის, IMO– მ აღნიშნა სამი, როგორც მათი ძირითადი კონვენციები. ეს კონვენციებია:

 • საერთაშორისო კონვენცია, რომელიც იცავს ცხოვრებას ზღვაში ყოფნის დროს
 • კონვენცია, რომელიც კრძალავს გემების დაბინძურებას
 • კონვენცია, რომელიც ეხება მეზღვაურთა ტრენინგის, სერთიფიცირებისა და დარაჯის ასპექტს

ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების მთავრობები პასუხისმგებელნი არიან IMO– ს მიერ დადგენილი კონვენციის მიღებაში მათ ქვეყნებში. ეს მთავრობები ადგენენ ჯარიმებს კონვენციების დარღვევისთვის.

არაბთა გაერთიანებული საემიროების კანონები თანამედროვე საერთაშორისო საზღვაო კონვენციების უმეტეს მახასიათებლებს ითვალისწინებს. ეს საზღვაო კანონები მოქმედებს არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში არსებულ საემიროებში.

არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში კარგად არის შემუშავებული საზღვაო კანონი, რომელსაც აქვს მრავალი რეგულაცია, რომელიც საკმაოდ განსხვავდება დანარჩენი რეგიონისგან. ამასთან, სფეროში კვლავ არსებობს გაურკვევლობის რამდენიმე უბანი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული დავები და შეცდომები საზღვაო კონტრაქტებში. არაბთა გაერთიანებული საემიროების საზღვაო კანონი ექვემდებარება არაბთა გაერთიანებული საემიროების ფედერალურ კანონს, რომელიც დაწერილია 26 წლის No1981 – ში. კანონის ეს ნაწილი განსაზღვრავს რეგულაციას, რომელიც ხელმძღვანელობს გადაზიდვების საქმიანობას არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში. ამ კანონში ცვლილებები შეიტანეს 1988 წელს, თემების უფრო ფართო ასორტიმენტისთვის.

UAE საზღვაო პრეტენზიები

არაბთა გაერთიანებული საემიროების საზღვაო კანონებიდან, საზღვაო პრეტენზიები ხშირად ყურადღების ცენტრშია. საზღვაო კანონის თანახმად, გარკვეულმა ინციდენტებმა შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა პრეტენზია. ეს ინციდენტები მითითებულია არაბთა გაერთიანებული საემიროების საზღვაო კანონში.

საზღვაო კანონები შეიძლება იყოს ტექნიკური. ამიტომაც მნიშვნელოვანია საზღვაო ადვოკატთან დაკავშირება, როდესაც გემზე ავარიაში მოყვა. ეს უბედური შემთხვევები შეიძლება იყოს გემის შეჯახება ან პირადი დაზიანება გემზე ყოფნის დროს.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ არაბთა გაერთიანებული საემიროების საზღვაო კანონი ადგენს ვადას სხვადასხვა ტიპის მოთხოვნებზე. ეს არის არაბეთის გაერთიანებული საემიროების სხვადასხვა პრეტენზიების ვადები:

 • გემის მფლობელის მიერ დაუდევრობის შედეგად გამოწვეულ პირად დაზიანებასთან დაკავშირებით პრეტენზია უნდა შეიტანოს სამი წლის განმავლობაში.
 • კათეტერის მხარეს შეუძლია საჩივრის შეტანა გემის მფლობელის წინააღმდეგ მათი ტვირთის დაზიანების გამო. ამასთან, მათ ეს უნდა გააკეთონ 90 დღის განმავლობაში.
 • გემების შეჯახების გამო, ინდივიდმა უნდა შეიტანოს პრეტენზია ორი წლის განმავლობაში.
 • საზღვაო დაზღვევის მოთხოვნის ვადაა ორი წელი.
 • ორი წელი სიკვდილის ან პირადი დაზიანების შესახებ პრეტენზიებისთვის.
 • ფიზიკურმა პირმა ექვსი თვის განმავლობაში უნდა შეიტანოს პრეტენზია ტვირთის მიწოდების შეფერხების შესახებ, როგორც ეს მითითებულია ინდივიდსა და გემის მფლობელს შორის ხელშეკრულების ხელშეკრულებაში.

ამ პრეტენზიების უმეტესობა დამოკიდებულია პიროვნებისა და გემის მფლობელის ხელშეკრულების ხელშეკრულებაზე. ეს, მეტწილად, განსაზღვრავს, შეუძლია თუ არა ინდივიდუალური სარჩელის შეტანა. ეს არის კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც საზღვაო ადვოკატი მნიშვნელოვანია ნებისმიერ ადმირალურ ურთიერთობებში.

დაშავებული საზღვაო ქვეითების საერთო შეცდომები

გემისთვის მიყენებული პირადი დაზიანებების შესახებ სარჩელის შეტანისას, არსებობს გარკვეული საერთო შეცდომები.

მათ შორისაა:

# 1 პრეტენზიის გადაჭარბება

ზოგიერთი ადამიანი ვერ ახერხებს ზუსტი ანგარიშის აღდგენას, თუ როგორ მოხდა ავარიები. ზოგჯერ ისინი გაზვიადებენ მოვლენებს, რამაც ტრავმა გამოიწვია. ამის გაკეთებამ შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს კომპენსაციის მოთხოვნაზე.

# 2 ზედმეტად დარწმუნებული ვარ, რომ მოსამართლე ან ნაფიც მსაჯული მათ ყველაფერს მისცემს, რასაც იმსახურებენ

ზოგჯერ მოსამართლე ან ნაფიც მსაჯულება შეიძლება სრულად არ იყოს დარწმუნებული ჩვენების მიცემაში, რომელსაც პიროვნება აძლევს. სწორედ ამიტომ, უნდა მიიღოთ ექსპერტი საზღვაო იურისტი, რომელიც დაგეხმარებათ ბრძოლაში იმისთვის, რასაც იმსახურებთ. ადმირალის ადვოკატი დაგეხმარებათ თქვენი საქმის დამაჯერებლად გამოცხადებაში.

# 3 არასწორი ადამიანის ნდობა

დაზარალებული საზღვაო მეზღვაურების უმეტესობა ენდობა გემის მფლობელებს, რომლებიც მათ მიმართავენ, რომ არ მიმართონ იურისტის რჩევას. გემის მეპატრონემ შეიძლება დააპირა პირობა, რომ ყოველთვიურად გადაიხდიდა გარკვეულ თანხას დაჭრილ მეზღვაურებს.

ამგვარი გარიგების მიღებამდე უმჯობესია იურიდიული კონსულტაციის მიღება. ეს იმიტომ ხდება, რომ მფლობელი შეიძლება შემოგვთავაზოს თანხა, რომელიც გადასახდელზე ნაკლებია. როდესაც ისინი არ არიან, ისინი იურიდიულად ვალდებულნი არ არიან შეასრულონ დანაპირები.

# 4 საკუთარი სარჩელის განხილვა

პირმა, რომელსაც არ აქვს საჭირო იურიდიული ექსპერტიზა, უნდა მიმართოს იურიდიულ დახმარებას. საჩივრის შევსება საჭირო ცოდნისა და გამოცდილების გარეშე შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა შეცდომები. ამან შეიძლება გამოიწვიოს სათანადო კომპენსაციის მიღება.

# 5 საჩივრის შევსება არ არის საჭირო

საჩივრების შევსების სხვადასხვა ვადა არსებობს. სასამართლო გააუქმებს ნებისმიერ სარჩელს, რომელიც არ არის შეტანილი დადგენილ ვადაში. როგორც ასეთი, უმჯობესია დაუკავშირდეთ საზღვაო ადვოკატს დაუყოვნებლივ განსახილველი შემთხვევის შემდეგ.

# 6 ვერ ითხოვს კომპენსაციას

როდესაც ადამიანი ხვდება საზღვაო ავარიაში, მათ უფლება აქვთ კომპენსაცია მოითხოვონ. ასე რომ, ადამიანმა კომპენსაცია უნდა მოითხოვოს იმ ინდივიდუალურ უხერხულობასთან დაკავშირებით.

# 7 ვიღებთ კომპენსაციის გარეშე

როდესაც ადამიანი შეიტანს საჩივარს, სადაზღვევო კომპანიას სურს დაადანაშაულოს ისინი, რომ მიიღონ მათი შეთავაზება. ამასთან, სათანადო იურიდიული წარმომადგენლობის შემთხვევაში, სადაზღვევო კომპანიის სტრატეგია ვერ მოხერხდება. საზღვაო იურისტი დიდ ძალისხმევას შეეცდება, რომ სადაზღვევო კომპანია ადეკვატურად აანაზღაუროს მსხვერპლი.

# 8 ძალიან ბევრს ითხოვს

სარჩელის შეტანისას ადამიანი უნდა იყოს რეალისტი. მათ უნდა მიიღონ კომპენსაცია, რომელიც ემთხვევა მიყენებულ დაზიანებას. უმეტესად, სადაზღვევო კომპანია გთავაზობთ კომპენსაციას პირის სამედიცინო ხარჯების დაფარვაზე. საზღვაო იურისტი დაგეხმარებათ იმ ზიანის გაანგარიშებაში, რომელიც თქვენ იმსახურეთ. ამ გზით თქვენ არ მოითხოვთ ძალიან ბევრს ან ძალიან ცოტას.

# 9 დოკუმენტების ხელმოწერა ძალიან ადრე

გემის ტრავმის შემდეგ, ფიზიკურმა პირმა შეიძლება მიიღოს სადაზღვევო კომპანიის ვიზიტორები, რომლებიც ცდილობენ მათ ხელი მოაწერონ ხელშეკრულებას. ფიზიკურმა პირმა თავი უნდა შეიკავოს ნებისმიერი ხელშეკრულების ხელმოწერისაგან, მათი საზღვაო ადვოკატის იურიდიული რჩევის გარეშე.

# 10 ბრალის მიღებას

ტრავმის შემდეგ, ადამიანმა თავიდან უნდა აიცილოს რაიმე შეცდომა, მაშინაც კი, როდესაც გრძნობს, რომ შეიძლება მათი ბრალი იყოს. საუკეთესო საქმეა საზღვაო ადვოკატთან დაკავშირება და მთელი ინციდენტის დაკავშირება მათთან.

დაუკავშირდით არაბთა გაერთიანებული საემიროების საზღვაო იურისტ ექსპერტს

არაბთა გაერთიანებული საემიროები ერთ – ერთია იმ მცირე ქვეყნებს შორის, რომლებიც მოქმედებს ყოვლისმომცველი და თანამედროვე საზღვაო სამართლის სისტემა. ამასთან, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებს კვლავ აქვს მთელი რიგი ხარვეზები მის საზღვაო კანონმდებლობაში და მთლიან საზღვაო მარეგულირებელ ჩარჩოში.

როდესაც საქმე ეხება არაბთა გაერთიანებული საემიროების საზღვაო იურისტის დაქირავებას, თქვენ გჭირდებათ ადამიანი, რომელიც კარგად იცნობს საზღვაო სამართალს. საზღვაო კანონები შეიძლება იყოს ტექნიკური, რადგან საზღვაო საქმიანობასთან დაკავშირებით არსებობს რამდენიმე პროცედურა და სახელმძღვანელო მითითებები. ეს საქმიანობა შეიძლება მოიცავდეს საზღვაო სარჩელის შეტანას, ხელშეკრულების დადებას, გემის რეგისტრაციას, გემის ჩარტერს და ა.შ.

Amal Khamis Advocates & Legal Consultants წამყვანი არიან არაბეთის გაერთიანებული საემიროების საზღვაო სამართლის ადვოკატები. ჩვენ ვაძლევთ იურიდიულ კონსულტაციას და დახმარებას საზღვაო დავების დროს, რომლებიც წარმოიქმნება საზღვაო კონტრაქტებით, საქონლის გადაზიდვით და ჩარტერინგით. ჩვენი კლიენტები დაფუძნებულია არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში და ახლო აღმოსავლეთში. ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ თქვენი საქმის მოგებაში და მიიღოთ თქვენთვის დამსახურებული კომპენსაცია. 

At ამალ ხამისის ადვოკატები და იურიდიული კონსულტანტებიჩვენ გვყავს საზღვაო კანონმდებლობის დიდი ცოდნისა და გამოცდილების მქონე იურისტები. ჩვენ უდიდეს ყურადღებას ვაქცევთ ჩვენს კლიენტებს და ვცდილობთ ვითანამშრომლოთ მათთვის მათი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად. დაგვიკავშირდით დღეს იურიდიულ დახმარებას ითხოვენ საზღვაო საკითხებში.

შეცდომა: კონტენტი დაცულია !!
გადაახვიეთ ზემოთ