სათანადო შრომისმოყვარეობის საჭიროება და ფონური გამოკვლევების უპირატესობები - დუბაი

საგამოძიებო სათანადო შრომისმოყვარეობა და ფონური გამოძიებები

რას ნიშნავს გულმოდგინება? გამო გულდასმით არის გამოძიებული ზოგიერთი მიზნობრივი კომპანია. დუბაიში, არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ან მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში კომპანია გამოკითხულთა და მიმოიხილონ დოკუმენტებთან ერთად გამოცემული ინფორმაცია და ფაქტები. ინვესტორის ან მყიდველისთვის ბიზნესი, რომელიც კომპანიაში მნიშვნელოვანი წილობრივი წილის ინვესტირებას ახდენს, ამგვარი გულმოდგინე პროცესები ხელს შეუწყობს კომპანიასთან დაკავშირებული მატერიალური ფაქტებისა და სხვა პოტენციური ვალდებულებების ყველა ასპექტის გამოვლენას. კომერციული ან უძრავი ქონების სათანადო გულდასმით დღეს გახდა ძირითადი კომპონენტი უმრავლესობა ძირითადი ბიზნესი. კომპანიაში, აგენტები და კოლეგებთან შესახვედრად, კომპანიამ თავად იცის. ამის გაკეთება ვერ შეზღუდავს იმას, რომ ზიანი მიაყენოს დაზიანებას და შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული შედეგები.

თქვენი კვლევის მოცულობისა და სირთულის მიხედვით, თქვენი კომპანიისთვის ძალიან სასარგებლოა. ტრენინგის მკვლევარებმა ამ პროცესში გაიგონ ის, რაც მათ ეძებენ და მათ შედარებით შესაბამისობას. ყოვლისმომცველი გულმოდგინების პროცესი მოითხოვს დახვეწას, განსაზღვრასა და უნარებს, რათა მიიღოთ ყველა შესაბამისი ინფორმაცია თქვენი სამიზნე ასპექტის შესახებ, რაც არის სათანადო შრომისუნარიანობა.

საგამოძიებო და კორპორატიული კვლევა

სანამ რაიმე ნაბიჯს გადადგამთ სხვა კომპანიიდან ნებისმიერი ტრანსაქციისთვის, დარწმუნებული უნდა იყოთ მათი ვინაობის შესახებ და ის ფაქტი, რომ ისინი თავიანთი ისტორიის ნებისმიერ შავ ფონზე არიან თავისუფალი. ეს საგამოძიებო მკვლევარები განსაკუთრებით მიმართავენ ბიზნესის ფონის, ისტორიისა და ფინანსური სტაბილურობის შემოწმებას და შემოწმებას, ასევე ყველა ძირითად მხარეს პასუხისმგებელ ძირითად პარტიებს.

როდესაც შედიხართ ერთობლივ საწარმოებში, შერწყმის შეძენა ან პარტნიორობა ამ საგამოძიებო ანგარიშების გადამწყვეტი როლი გადამწყვეტი როლი განისაზღვრება გზაზე, რომელზეც თქვენი ცოდნა, ფული და დრო გაემგზავრება. კომპანიებისთვის, რომლებიც შევიდნენ ბაზარზე სუფთა, ეს ძიება სასარგებლოა მათთვის. გამგეობის წევრების ძიების ჩატარებისთვისაც კი, ეს საგამოძიებო მკვლევარები მნიშვნელოვანია იმით, რომ აღიქვამენ და არ დაუშვან მომავალი შოკი. გარკვეული მახასიათებლები, რომლებიც იმყოფებიან ამ ძიებებში,

 • სისხლის სამართალწარმოება, სამოქალაქო სამართალწარმოება და სხვა.
 • ქონება და სხვა აქტივები და მათი წყაროები.
 • საგანმანათლებლო ფონი და პროფესიული ისტორია.
 • ბიზნესის საკრედიტო ანგარიშები.
 • წარმოდგენა ნებისმიერი დარიცხული სიები ან სანქციები.
 • პარტნიორობა, ბიზნესი და სხვა ერთობლივი კორპორატიული ჩანაწერები.
 • მოთმინების გამო სოციალური მედია იუწყება.
 • იურიდიული სათანადო შრომისმოყვარეობა

იურიდიული სათანადო შრომისმოყვარეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი მნიშვნელოვანი კორპორატიული გარიგებების შესახებ. ეს შეიძლება ზოგჯერ შრომატევადი იყოს, ზოგჯერ ძალიან მძიმეც, როდესაც კომპანია არ იცნობს პროცესს, დღესაც მნიშვნელოვანია კორპორატიული გარიგებებისათვის. ეს არის ყველა M&A პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილი არა ერთი, არამედ მრავალი მიზეზის გამო. იგი მოქმედებს როგორც ყინულის გამტვრევები ორივე ორგანიზაციის იურიდიულ რჩევას შორის, რათა მათ შეძლონ შეთანხმებულად მუშაობა.

რატომ არის იურიდიული სათანადო გულმოდგინება დუბაიში ან არაბეთში?

სამართლებრივი გულმოდგინების პროცესი გადამწყვეტია იმის გამო,

 • Უკეთესი გაგება თქვენი ბიზნესის- სასარგებლოა იმის გათვალისწინებით, რომ მყიდველი მიიღებს შესაბამის ინფორმაციას თქვენი ბიზნესის შესახებ. ფაქტები, რომ მათ უნდა შეიძინონ თქვენი კომპანიის შენარჩუნება ჯანსაღი ურთიერთობის შემდგომ გაცხადებულია ამ პროცესში. იგი ეხმარება მათ ეფექტურად დაუკავშირდეს კომპანიის რჩევას და მყიდველს უკეთესად გარიგების სტრუქტურაში.
 • იგი მიზნად ისახავს სამიზნე კომპანია- მყიდველს შეეძლება ამ პროცესში მისთვის მიცემული ინფორმაცია გამოიყენოს იმისთვის, რომ განსაზღვროს თანხა, რომელიც გადაიხდის თქვენს კომპანიას. გარდა ამისა, მყიდველი ასევე შეისწავლის პოტენციური ვალდებულებების უფრო მკაფიო ინდიკატორებს, როგორიცაა ორგანიზაციის დოკუმენტები, შესაბამისი კონტრაქტები, თქვენს კომპანიასთან დაკავშირებული სარჩელი და სხვა.
 • შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება- იურიდიული სათანადო შრომისმოყვარეობის პროცესში შეკრებილი ინფორმაცია სასარგებლო იქნება ორივე კომპანიის მრჩეველთან და მყიდველის რჩევასთან დაკავშირებით შერწყმის ან შეძენის ხელშეკრულების შედგენისას და შეავსოთ თქვენი კომპანია სავარაუდოდ მოამზადოს განრიგის გრაფიკი, რომელიც გადაეცემა იმ დროს შესრულებულია გარიგების შეთანხმება. იურიდიული სათანადო გულმოდგინების პროცესში შეგროვებული ინფორმაცია სასარგებლო იქნება თქვენს კომპანიას გამჟღავნების გრაფიკების მომზადებისთვის. გარდა ამისა, მათ ასევე აქვთ ფასიანი ქაღალდები.
 • შეაფერხოს დაბრკოლებების დახურვა- ამ სამართლებრივი გულმოდგინების პროცესში მხარეები ყოველთვის შეეცდებიან იდენტიფიცირება და გაარკვიონ ყველაფერი, სანამ გარიგება დახურულია. საკრებულო ყურადღებას გაამახვილებს თქვენს ორგანიზაციულ დოკუმენტებზე, რომლებიც საჭიროა გარიგების დასრულებისათვის საჭირო ნებართვების განსაზღვრისათვის, თქვენი კონტრაქტები, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს ყველა თქვენს სანებართვო ლიცენზიას, ხელშეკრულების დებულებებს ან თუ გარიგება ჩართულია სპეციალურად აკრძალული ან სხვა თანხმობა . ზოგიერთი მარეგულირებელი მოთხოვნების შესამოწმებლად, თუ საჭიროა მთავრობის დამტკიცების საჭიროება და ვალის ინსტრუმენტები, რათა დადგინდეს დაფარვის პროცესი ამ პროცესის მეშვეობით.

გამოწვეული იურიდიული ჩამონათვალი

შემდეგ პუნქტებს შეიცავს ჩამონათვალი რომელიც საჭიროა სათანადო შრომისმოყვარეობის პროცესი-

 • კომპანიის პირდაპირი და არაპირდაპირი შვილობილი კომპანიების ჩამონათვალი.
 • კომპანიის კაპიტალიზაციის ასპექტი, რომელიც ასახავს აქციების რაოდენობას, გაცემულ აქციებს, გაცემულ აქციებს და ა.შ.
 • კომპანიის აქციონერთა ან დირექტორთა საბჭოს ან წევრების ან მისი სხვა კომიტეტის ნაწილების შეხვედრების ოქმი.
 • ყველა შეთანხმება, რომელიც შედგა წევრების, აქციონერების, მფლობელების, დირექტორთა საბჭოს და ასე შემდეგ.
 • კომპანიაში წინასწარი კაპიტალიზაციისა და კაპიტალის გაცემის ყველა დოკუმენტი.
 • ყველა კორესპონდენციის ხელშეკრულება დირექტორებს, ოფიცრებს ან დირექტორთა საბჭოს.
 • საფონდო წიგნები, საფონდო მწარმოებლები და სხვა საფონდო ბირჟები.

ბევრი სხვა ასპექტი განიხილება ნებისმიერი კომპანიის გარიგებამდე. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი და ყველაზე სარწმუნო წყარო, რომელიც მოგვითხრობს საფუძვლების შესახებ. დაგვიკავშირდით ნებისმიერი სახის კომერციული სათანადო გულდასმით.

დატოვე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

შეცდომა: კონტენტი დაცულია !!
გადაახვიეთ ზემოთ