გაყალბების 4 ტიპი, რომელიც შეგაწუხებთ: როგორ ავიცილოთ თავიდან ისინი

4 სახის გაყალბება, რომელიც შეგაწუხებთ

ბიზნესის სამყარო სავსეა თაღლითობის. ანტი-ფიშინგ სამუშაო ჯგუფის თანახმად, 1.5 მილიარდ დოლარზე მეტი ფიშინგის ზარალი მხოლოდ 2012 წელს დაფიქსირდა. თქვენ ყოველთვის არ შეგიძლიათ ენდოთ ადამიანებს, ვისთანაც გაქვთ საქმე და არსებობს მრავალი გზა, რომ არაკეთილსინდისიერმა პირებმა შეიძლება ზიანი მიაყენონ თქვენს ბიზნესს. ეს სტატია განიხილავს ოთხ (4) ტიპს გაყალბება ფრთხილად.

არაბეთის გაერთიანებული საემიროები ცნობილია, როგორც განსაზღვრული ხალხის ქვეყანა. მეწარმეები და ინვესტორები ერთნაირად გარისკავდნენ თავიანთ ინვესტიციებს, რათა შექმნან ბიზნეს დაწესებულებები უფრო მწვანე პასტერისთვის. თუმცა, არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ბიზნესში გაშვება და ინვესტიცია შეიძლება რთული იყოს. აქედან გამომდინარე, ბევრი მათგანი ხდება დოკუმენტების გაყალბების მსხვერპლი.

მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნესის გაყალბება ხანდახან ხდება, ბიზნესის ლიდერებისთვის ჯერ კიდევ აუცილებელია მოამზადონ, როგორ აიცილონ თავიდან და გაუმკლავდნენ მას, როგორც კი ეს მოხდება. გაყალბებას აქვს პირდაპირი კავშირი ბიზნეს ჩანაწერებთან, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თაღლითობა. უპირველეს ყოვლისა, ბოროტმოქმედს შეუძლია შექმნას ყალბი ან ყალბი დოკუმენტაცია, რომელიც შემდგომში გამოყენებული იქნება კომპანიის მოტყუებისთვის.

ზოგადად, თუ არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში გაყალბებას ჩაიდენთ, შეიძლება სერიოზული სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიგცეთ. ეს იმიტომ, რომ პერსონალურ ინფორმაციას უკიდურესი მნიშვნელობა და მნიშვნელობა აქვს მთავრობისთვის. არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ოფიციალური დოკუმენტების გაყალბებისთვის სასჯელი XNUMX თვიდან სამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, რასაც მოჰყვება ქვეყნიდან დეპორტაცია. ყალბი დოკუმენტები მოიცავს პასპორტებს, მიწის აქტებს და ქორწინების ჩანაწერებს.

რა არის გაყალბება?

გაყალბება არის სხვისი მოტყუების განზრახვა და შეგნებულად წარმოქმნას, ფლობდეს ან გასცეს დოკუმენტის ან ხელმოწერის შეცვლილი ასლი.

№216/3 ფედერალური კანონის 1987-ე მუხლის თანახმად, გაყალბება არის ქმედება ან უმოქმედობა, რომელიც ცვლის რაიმე ინსტრუმენტს სხვადასხვა გზით ყალბი დოკუმენტის ორიგინალით ჩანაცვლებისთვის.

გაყალბება იყოფა ორ ნაწილად: მატერიალური და მორალური. მატერიალური გაყალბება არის დოკუმენტის მნიშვნელოვანი ცვლილება, ორიგინალური დოკუმენტის დამატება, წაშლა ან შეცვლა ან სრულიად ახალი დოკუმენტის შექმნა, რომელიც შეიძლება აღქმული იყოს გრძნობით, განსაკუთრებით თვალებით.

ხოლო, მეორეს მხრივ, მორალური გაყალბება ეხება იქ, სადაც ყალბი ცვლის მნიშვნელობას ან შინაარსს, მაგრამ არა დოკუმენტის მატერიალურ საგანს.

გაყალბება შეიძლება გამოიკვეთოს შემდეგნაირად:

გაყალბება——- 1. შეცვლის ან გაყალბების განზრახვა;

  1. ნებისმიერი წერილობითი ინსტრუმენტი;
  2. სხვისთვის ცრურწმენის გამოწვევა.

კანონის მიხედვით, ბრალდებულს შეიძლება დაემუქროს XNUMX ან ათი წლით თავისუფლების აღკვეთა საქმის მიხედვით.

ყალბ დოკუმენტში მხოლოდ ყალბი ხელმოწერა ითვლება უმოქმედოდ, ინსტრუმენტი და ყველა ნამდვილი ხელმოწერა კვლავ ძალაშია.

ერთი სიტყვით, ფიზიკური პირი სჩადის დანაშაულს გაყალბების თაობაზე ყალბი ხელმოწერის დადების გზით, უფლებამოსილი პირის წინასწარი თანხმობის გარეშე.

ზოგიერთი ჯარიმა ფედერალური დეკრეტი-კანონით No. 5/2012

  1. თავისუფლების აღკვეთა და ჯარიმა არანაკლებ 150 AED და არაუმეტეს 000 AED-ისა ნებისმიერი ქმედება ან უმოქმედობა, რომელიც წარმოადგენს ფედერალური ან ადგილობრივი ხელისუფლების ან ფედერალური ან ადგილობრივი დაწესებულებების დოკუმენტების გაყალბებას; და
  2. თავისუფლების აღკვეთა და ჯარიმა 150 000 AED და არაუმეტეს 300 000 AED მოქმედების ან უმოქმედობისთვის, რომელიც წარმოადგენს გაყალბებას სხვა დოკუმენტზე, გარდა აღნიშნულისა.
გაყალბების 4 ტიპი, ახსნილი
  1. სახელმწიფო გაყალბება

გაყალბება ხდება სახელმწიფო დონის დანაშაული, როდესაც რომელიმე პირი ჩაიდენს მას სხვისი მოტყუების მიზნით ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის შედგენით ან შეგნებულად წარადგენს ან გასცემს ყალბ დოკუმენტს. უფრო მეტიც, გაყალბებაში ასევე დამნაშავეა პირი, რომელსაც ხელთ აქვს შეცვლილი დოკუმენტი ვინმეს მოტყუების მიზნით.

გარდა ამისა, სხვისი ხელმოწერის, კოდის, მოწყობილობის ან პირადი გასაღების გამოყენება ასევე წარმოადგენს სახელმწიფო დონის გაყალბებას, რომელიც ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში შეიძლება გამოიწვიოს თავისუფლების აღკვეთა 5 წლამდე და ჯარიმა 25,000 AED.

  1. გაყალბება და გაყალბება

გაყალბება გაყალბების გზით ჩადენილია ნებისმიერი პირის მიერ, რომელიც მოიპარავს ანგარიშებიდან ყალბი დოკუმენტის მეშვეობით, რომელიც შეიცავს პირის ხელმოწერას, რითაც ქმნის საკრედიტო ახალ ხაზებს ან მიიღებს ბიზნეს დოკუმენტებს.

  1. საბუთების გაყალბება

ბიზნესთან დაკავშირებული დოკუმენტები შეიძლება იყოს გაყალბებული და მოგვიანებით შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ურთიერთდაკავშირებული უკანონო საქმიანობისთვის. მოძალადე ცვლის რაღაც დოკუმენტს, რათა გამოიყენოს იგი, როგორც ნამდვილი ასლი სხვის მოტყუებისთვის.

კიდევ ერთი მოდუსი არის ფულის შეძენა ყალბი ან ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით ადრე მოქმედი მონაცემების გამოყენებით.

  1. ოფიციალური ბიზნეს დოკუმენტების გაყალბება

ოფიციალური საქმიანი დოკუმენტის გაყალბებისას, დამნაშავე ჩვეულებრივ ცვლის სახელმწიფოს მიერ გაცემულ პირადობის მოწმობას ადგილობრივად და გასცემს თანამშრომელს ან მენეჯერს.

პირიქით, ბიზნესში, ოფიციალური საქმიანი დოკუმენტების გაყალბება ჩადენილია პირის განზრახვით, შეიძინოს ფული და აშკარად მოიპაროს ღირებული ქონება ან მონაცემები. ეს ხშირად კეთდება იქ, სადაც დანაშაული დაკავშირებულია ბიზნეს დოკუმენტებთან, მაგრამ ბიზნეს ჩანაწერები ძალაში რჩება უცვლელი ვერსიით.

მსჯელობა გაყალბებასთან დაკავშირებით

უკანონო საშუალებებზე მიმართვა, როგორიცაა წერილობითი დოკუმენტის გაყალბება ან გაყალბებული დოკუმენტის პირადი სარგებლობისთვის გამოყენება, შეიძლება ადამიანს სიცოცხლე დაუჯდეს.

გაყალბება არის სერიოზული დანაშაული, რომელიც ზიანს აყენებს სხვას, როდესაც ყალბი ცვლის დოკუმენტს მესამე პირისგან ფულის მისაღებად, რომლის მიღებაც მას კანონიერად არ შეუძლია. კანონის თანახმად, პირი, რომელიც ამტკიცებს გაყალბებას, ვალდებულია იგივე დაამტკიცოს და მოპასუხეს აქვს უარის თქმის უფლება.

გადაუხდელი გარანტირებული საბანკო საშუალებები

 საკასაციო სასამართლომ დაადგინა, რომ თუ საქმის ფაქტები და საბუთები საკმარისი არ იყო დოკუმენტის უტყუარობაში დასარწმუნებლად, სასამართლომ გადაწყვეტილება უნდა დაეყრდნო სადავო დოკუმენტს.

განმხილველმა სასამართლომ უნდა დაეყრდნოს მტკიცებულებებს, რომლებიც მიიჩნია ყველაზე გონივრულად და გამოსადეგად საქმის არსებითად გასაგებად. გარდა ამისა, სასამართლოს ჰქონდა უფლება შეეფასებინა ექსპერტის დასკვნა საკმარისად ყოვლისმომცველი, სათანადოდ დასაბუთებული და დასაბუთებული.

და ბოლოს, უცხო ენაზე გაცემული დოკუმენტები ძალაშია მაშინაც კი, თუ ისინი არ იყო თარგმნილი არაბულად, რამდენადაც ისინი წარდგენილი და შემოწმებული იყო ექსპერტის მიერ.

დატოვე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

შეცდომა: კონტენტი დაცულია !!
გადაახვიეთ ზემოთ