ნარკოტიკების მოხმარების ჯარიმები და ტრეფიკინგის დანაშაულები UAE-ში

არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს (UAE) აქვს მსოფლიოში ყველაზე მკაცრი ნარკომანიის კანონები და ატარებს ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკას ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულების მიმართ. როგორც მაცხოვრებლებს, ასევე სტუმრებს ექვემდებარება მკაცრი ჯარიმები, როგორიცაა სოლიდური ჯარიმები, თავისუფლების აღკვეთა და დეპორტაცია, თუ აღმოჩნდება ამ კანონების დარღვევაში. ეს ყოვლისმომცველი გზამკვლევი მიზნად ისახავს ნათელი მოჰფინოს არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ნარკორეგულაციებს, სხვადასხვა სახის ნარკოდანაშაულებს, ჯარიმებსა და სასჯელებს, იურიდიულ დაცვას და პრაქტიკულ რჩევებს, რათა თავიდან აიცილოთ ჩახლართულობა ამ მძიმე კანონებთან.

არალეგალური ნივთიერებები და ზოგიერთი რეცეპტით გაცემული და ურეცეპტოდ გაცემული მედიკამენტები კატეგორიულად აკრძალულია 14 წლის 1995 ფედერალური კანონის კონტროლის შესახებ. ნარკოტიკული საშუალებები მდე ფსიქოტროპული ნივთიერებები. ეს კანონი ზედმიწევნით განსაზღვრავს სხვადასხვას არალეგალური ნარკოტიკების განრიგი და მათი კატეგორიზაცია ძალადობისა და დამოკიდებულების პოტენციალის საფუძველზე.

1 ტრეფიკინგის დანაშაული
2 გაერთიანებული სამეფოს ნარკოტიკების ჯარიმა
3 ჯარიმა და სასჯელი

UAE-ის მკაცრი ნარკოტიკების საწინააღმდეგო რეგულაციები

ამ კანონმდებლობით გათვალისწინებული რამდენიმე ძირითადი ასპექტი მოიცავს:

 • 14 წლის ფედერალური კანონი No. 1995 (ასევე ცნობილი როგორც ნარკოტიკების კანონი): პირველადი კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებს ნარკოტიკების კონტროლს UAE-ში. ეს ფართო კანონი ადგენს საკანონმდებლო ბაზას სახიფათო ნივთიერებების გავრცელების წინააღმდეგ საბრძოლველად UAE-ში. ის მოიცავს ისეთ ასპექტებს, როგორიცაა კონტროლირებადი ნივთიერებების კატეგორიზაცია, ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულების განსაზღვრა, ჯარიმებისა და სასჯელის დაწესება, ადმინისტრაციული ამოღებისა და გამოძიების მითითებები, სარეაბილიტაციო ობიექტების დებულებები და სხვა უწყებებთან თანამშრომლობის მექანიზმები.

 • ნარკოტიკების კონტროლის ფედერალური ორგანო (FADC): ცენტრალური ორგანო, რომელიც პასუხისმგებელია ნარკოტიკების შესახებ კანონის ზედამხედველობაზე და ნარკოტიკებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ეროვნული ძალისხმევის კოორდინაციაზე, სხვა ადგილობრივ სააგენტოებთან ერთად, როგორიცაა დუბაის პოლიცია და აბუ დაბის პოლიცია.

 • ხელშეწყობა: წახალისება, წაქეზება ან დახმარება ნებისმიერ დანაშაულებრივ ქმედებაში, მათ შორის ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ დანაშაულებებში, რაც მკაცრ ჯარიმებს ითვალისწინებს UAE-ში. ხელშეწყობის საფასური შეიძლება გამოყენებულ იქნას მაშინაც კი, თუ განზრახული დანაშაული წარმატებით არ განხორციელებულა.

ნარკოდანაშაულის სახეები UAE-ში

არაბეთის გაერთიანებული გაერთიანებული გაერთიანებული საემიროების კანონები ნარკოდანაშაულებს ახარისხებს სამ ძირითად კატეგორიად, რომელთაგანაც მკაცრი ჯარიმებია დაწესებული ყველასთვის:

1. პირადი გამოყენება

რეკრეაციული მოხმარებისთვის თუნდაც მცირე რაოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების ქონა აკრძალულია ნარკოტიკების შესახებ კანონის 39-ე მუხლით. ეს ეხება როგორც მოქალაქეებს, ასევე უცხოელებს, რომლებიც ცხოვრობენ ან სტუმრობენ არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში. ხელისუფლებას შეუძლია ჩაატაროს შემთხვევითი ნარკოლოგიური ტესტები, ჩხრეკა და რეიდები პირადი მოხმარების დამნაშავეების იდენტიფიცირებისთვის.

2. ნარკოტიკების პოპულარიზაცია

აქტივობები, რომლებიც აქტიურად წაახალისებს ნარკოტიკების მოხმარებას, ასევე ემუქრება მკაცრი სასჯელი 33-დან 38-ე მუხლების მიხედვით. ეს მოიცავს ნარკოტიკების გაყიდვას, გავრცელებას, ტრანსპორტირებას, გადაზიდვას ან შენახვას, თუნდაც მოგების ან ტრეფიკის განზრახვის გარეშე. ნარკოტიკების გარიგების ხელშეწყობა ან დილერთან კონტაქტების გაზიარება ასევე ამ კატეგორიას მიეკუთვნება.

3. ნარკოტიკების ვაჭრობა

ყველაზე მძიმე დარღვევა მოიცავს ტრანსნაციონალურ ტრეფიკინგის რგოლებს, რომლებიც არალეგალური ნარკოტიკების დიდ საცავებს ახორციელებენ არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში დისტრიბუციისა და მოგების მიზნით. დამნაშავეებს ემუქრებათ სამუდამო პატიმრობა და სიკვდილით დასჯაც კი, გარკვეული პირობებით, ნარკოტიკების შესახებ კანონის 34-დან 47-ე მუხლებით.

ნარკოტიკების ბურთის მდე ტრეფიკინგის სერიოზულები არიან სისხლის სამართლის არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში (UAE) დანაშაულები, რომლებიც მძიმედ მიმდინარეობს ჯარიმები. ეს სახელმძღვანელო იკვლევს UAE ნარკოტიკების კანონები, ასახავს ძირითად განსხვავებებს ფლობისა და ტრეფიკინგის ბრალდებებს შორის და იძლევა რჩევებს ბრალდებებისგან თავის დასაცავად.

ნარკოტიკების ფლობის განსაზღვრა ტრეფიკინგის წინააღმდეგ

ნარკოტიკების შენახვა გულისხმობს უკანონო ნივთიერების უნებართვო შენახვას ან შენახვას პირადი მოხმარებისთვის. ამის საპირისპიროდ, ნარკოტიკებით ვაჭრობა გულისხმობს არალეგალური ნარკოტიკების წარმოებას, ტრანსპორტირებას, დისტრიბუციას ან რეალიზაციას. ტრეფიკინგი ხშირად გულისხმობს გავრცელების ან კომერციული სარგებლის მიზანს და, როგორც წესი, მოიცავს ნარკოტიკების უფრო დიდ რაოდენობას. ორივე არის დანაშაულის დონის დანაშაული UAE-ში.

ნარკოტიკების ჯარიმები და სასჯელები UAE-ში

UAE სამართალი მიმართავს „ნულოვანი ტოლერანტობის“ პოზიციას ნარკოტიკებისბურთის ფლობა ან თუნდაც მცირე რაოდენობით გამოყენება უკანონოა.

ძირითადი კანონმდებლობაა 14 წლის 1995-ე ფედერალური კანონი, რომელიც კრძალავს ტრეფიკინგის, ხელშეწყობას და ფლობდეს ნარკოტიკული საშუალება. ის კატეგორიზებს ნივთიერებების საფრთხისა და დამოკიდებულების პოტენციალის მიხედვით დაფუძნებული ცხრილები.

 • ნარკოტიკის ტიპი: ჯარიმები უფრო მკაცრია იმ ნივთიერებებზე, რომლებიც უფრო სახიფათოა, როგორიცაა ჰეროინი და კოკაინი.
 • ამოღებული რაოდენობა: ნარკოტიკების უფრო დიდი მოცულობები უფრო მკაცრი სანქციების ქვეშაა.
 • განზრახვა: პირადი გამოყენება ნაკლებად მკაცრად განიხილება, ვიდრე ტრეფიკინგის ან გავრცელებასთან დაკავშირებული დანაშაულებები.
 • მოქალაქეობის სტატუსი: არაბეთის გაერთიანებული საემიროების მოქალაქეებთან შედარებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს უფრო მკაცრი სასჯელი და სავალდებულო დეპორტაცია ეკისრებათ.
 • წინა დანაშაულები: პირებს, რომლებსაც აქვთ განმეორებითი დანაშაულის ისტორია, ემუქრებათ უფრო მკაცრი სასჯელი.

ტრეფიკინგი დანაშაულებებზე უფრო მკაცრი განაჩენი ხდება, მათ შორის სიკვდილით დასჯა. რამდენიმე ფაქტორმა, როგორიცაა ნარკოდანაშაულის განმეორება, შეიძლება გაზარდოს სასჯელი. სარეკლამო გადასახადები UAE-ში ასევე შეუძლია მიმართოს ნარკოტიკების უკანონო საქმიანობაში დახმარებისთვის.

ზოგიერთი დამახასიათებელი ჯარიმა მოიცავს:

ჯარიმები:

50,000 AED-მდე ფულადი ჯარიმები დაწესებულია წამლის ტიპისა და მოცულობის მიხედვით, გარდა პატიმრობისა. ჯარიმები ახლახან შემოიღეს, როგორც ალტერნატიული სასჯელი პირველად გამოყენების ძალიან უმნიშვნელო დარღვევებისთვის.

პატიმრობა:

მინიმუმ 4 წლიანი სასჯელი დაწინაურების ან ტრეფიკინგის დანაშაულისთვის, უვადო თავისუფლების აღკვეთამდე. „პირადი გამოყენებისთვის“ დაკავების ვადები ეფუძნება გარემოებებს, მაგრამ ითვალისწინებს მინიმუმ 2 წლიან ვადას. სიკვდილით დასჯა გამოიყენება ტრეფიკინგის გამონაკლის შემთხვევებში.

დეპორტაცია:

ნარკოდანაშაულისთვის მსჯავრდებული არამოქალაქეები ან ემიგრანტები სასჯელის მოხდის შემდეგ სავალდებულოდ გააძევეს არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებიდან, თუნდაც უმნიშვნელო დარღვევებისთვის. უვადო შესვლის აკრძალვები ასევე დაწესებულია დეპორტაციის შემდგომ.

სასჯელის ალტერნატიული ვარიანტები:

წლების განმავლობაში კრიტიკის შემდეგ მკაცრი ნარკომანიის შესახებ კანონების გამო, 2022 წელს შემოღებული ცვლილებები იძლევა სასჯელის რამდენიმე მოქნილ ვარიანტს, როგორც ციხის ალტერნატივას:

 • სარეაბილიტაციო პროგრამები
 • საზოგადოებრივი მომსახურების ჯარიმები
 • პირობითი სასჯელი დამოკიდებულია კარგ ქცევაზე
 • უარი თქვას თანამშრომლობის ეჭვმიტანილებზე, რომლებიც ხელს უწყობენ გამოძიებას

ეს ვარიანტები ძირითადად გამოიყენება პირველად გამოყენების უმნიშვნელო დანაშაულებებზე ან შემამსუბუქებელ გარემოებებზე, მაშინ როცა ტრეფიკინგისა და მიწოდების დანაშაულები ჯერ კიდევ მოითხოვს მკაცრი პატიმრობის სასჯელებს სასჯელის ზოგადი მითითებების შესაბამისად.

გამოწვევა შენი მუხტები: Გასაღები თავდაცვა ნარკოტიკების შემთხვევისთვის

მიუხედავად იმისა, რომ არაბეთის გაერთიანებული საემიროები მკაცრ პოზიციას ატარებს ნარკოდანაშაულების მიმართ, რამდენიმე სამართლებრივი დაცვის სტრატეგია შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბრალდებების გასაჩივრებლად:

 • წინააღმდეგი ჩხრეკისა და ამოღების კანონიერებაზე
 • ცოდნის ნაკლებობის დემონსტრირება ან განზრახვა
 • კამათი შემცირებული ბრალი ან ალტერნატიული სასჯელი
 • ნარკოტიკების ფაქტობრივი ფლობის შესახებ დავა
 • დაკითხვა მტკიცებულებებისა და მოწმეების სანდოობა
 • არაკონსტიტუციური წესდების და ჯარიმების გასაჩივრება
 • სისუსტეები სასამართლო მტკიცებულებებში და ტესტირებაში
 • დარგული ან დაბინძურებული ნარკოტიკები
 • პოლიციის მიერ ჩაკეტვა
 • სამედიცინო აუცილებლობა
 • ნარკომანია, როგორც დაცვა
 • ნარკოტიკებთან საკუთრების ან კავშირის სადავო საკითხი
 • ფარგლებს აჭარბებს ა ჩხრეკის ორდერი
 • უფლებების დარღვევა არაგონივრული ჩხრეკისა და ამოღების წინააღმდეგ
 • განიხილება გადამისამართების პროგრამა, თუ ეს შესაძლებელია

კომპეტენტური ადვოკატი შეუძლია ამოიცნოს და გამოიყენოს ძლიერი თავდაცვა თქვენი საქმის სპეციფიკიდან გამომდინარე ნარკოტიკების გადასახადი UAE-ში.

სასამართლოს შედეგები მსჯავრდება

პატიმრობის მიღმა, იმ მსჯავრდებული of ნარკოტიკების დანაშაულები შეიძლება დაზარალდეს:

 • სისხლის სამართლის ჩანაწერი: არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში დასაქმებისა და უფლებებისთვის ბარიერების გამოწვევა
 • ქონების ჩამორთმევა: შეიძლება ჩამორთმეული იყოს ნაღდი ფული, მობილური ტელეფონები, მანქანები და ქონება
 • Jail სასჯელები და ჯარიმები
 • სავალდებულო პრეპარატი მკურნალობის პროგრამები
 • დეპორტაცია: უცხო ქვეყნის მოქალაქის ქვეყნიდან გასვლის ბრძანება მძიმე სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენის გამო.
 • აკრძალულია არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში: უვადო აკრძალვა არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში დაბრუნების შესახებ, ეს არის მუდმივი აკრძალვა UAE-დან.

ეს მძიმე პირადი და პროფესიული შედეგები ცხადყოფს ძლიერი სამართლებრივი ადვოკატირების კრიტიკულ საჭიროებას.

ეს ეხება ძირითადად პირველად გამოყენების უმნიშვნელო დანაშაულებს ან შემამსუბუქებელ გარემოებებს, მაშინ როცა ტრეფიკინგისა და მიწოდების დანაშაულები ჯერ კიდევ მოითხოვს მკაცრი პატიმრობის სასჯელებს სასჯელის ზოგადი მითითებების შესაბამისად.

გამაფრთხილებელი ნიშნები მოგზაურთათვის

არაბეთის გაერთიანებული გაერთიანებული საემიროების მკაცრი ნარკომანიის კანონები ბევრ ვიზიტორს ან ახლად ჩამოსულ ექსპატრიანტს არ აცნობიერებს, რაც მათ სერიოზულ იურიდიულ პრობლემებს უქმნის. ზოგიერთი გავრცელებული ხარვეზი მოიცავს:

 • აკრძალული მედიკამენტების ტარება, როგორიცაა კოდეინი, თანხმობის გარეშე
 • მოტყუება გაუცნობიერებლად ფარული ნარკოტიკების ტარებაში
 • ვივარაუდოთ, რომ კანაფის გამოყენება არ იქნება გამოვლენილი ან ლეგალურია
 • სჯერათ, რომ მათ საელჩოს შეუძლია ადვილად უზრუნველყოს გათავისუფლება, თუ დაიჭირეს

ასეთი მცდარი წარმოდგენები აიძულებს უეჭველ პირებს ნარკოტიკების უკანონოდ გამოყენებაში ან ტრანსპორტირებაში, რაც კულმინაციას იწვევს დაკავების შოკებით და კრიმინალური ჩანაწერებით. ერთადერთი გონივრული მიდგომაა აკრძალული ნივთიერებების ცოდნა, არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ყოფნის დროს ნებისმიერი სახის ნარკოტიკების მიღების თავიდან აცილება და საეჭვო პირებისგან თავის არიდება, რომლებიც მიმართავენ უცნაურ მოთხოვნებს ან შეთავაზებებს, რომლებიც დაკავშირებულია სამედიცინო ეტიკეტირებულ პაკეტებთან, შენახვის დახმარებასთან და მსგავს საეჭვო წინადადებებთან.

აკრძალული და შეზღუდული უახლესი საქონელი - შარჯის საბაჟო - არაბთა გაერთიანებული საემიროები

რაც არ შეიძლება შემოიტანოთ არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში - აბუ დაბის საერთაშორისო აეროპორტი

რა შეიძლება არ შემოიტანოთ არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში - დუბაის საერთაშორისო აეროპორტი

ნარკოტიკებთან დაკავშირებული 4 დანაშაული
5 ნარკოტიკებით ვაჭრობა
6-ს ემუქრება სამუდამო პატიმრობა

საექსპერტო იურიდიული დახმარება კრიტიკულია

უკანონო ნივთიერებებში ჩართვის ნებისმიერი მინიშნება მოითხოვს დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეს სპეციალიზებულ კრიმინალურ იურისტებს არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში, სანამ უპასუხებთ ოფიციალურ პირებს ან მოაწერთ რაიმე დოკუმენტს. გამოცდილი იურიდიული ადვოკატები ოსტატურად აწარმოებენ მოლაპარაკებას ბრალდებებზე, ეყრდნობიან თავად 14 ფედერალური კანონის დებულებებს, რომლებიც საშუალებას აძლევს კოოპერატიულ ბრალდებულებს ან პირველად მოწვეულებს მიიღონ არასაპატიმრო სასჯელი.

ტოპ ადვოკატებმა გამოიყენონ თავიანთი სასამართლო გამოცდილება, რათა შემცირდეს პატიმრობის რისკი და უზრუნველყონ დეპორტაციაზე უარის თქმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, რომლებიც დაკავებულნი არიან ნარკოტიკების მცირე დარღვევებში. მათი გუნდი ეხმარება მოლაპარაკებას სარეაბილიტაციო პროგრამის განთავსებაზე და პირობითი სასჯელის შეჩერებაზე ნიუანსირებული ტექნიკური არგუმენტებით. ისინი ხელმისაწვდომ რჩებიან 24×7, რათა გაუწიონ სასწრაფო იურიდიული კონსულტაცია პანიკაში ჩავარდნილ დაკავებულებს.

მიუხედავად იმისა, რომ არაბეთის გაერთიანებული გაერთიანებული საემიროების გაერთიანებული გაერთიანებული საემიროების ნარკომანიის კანონები გარეგნულად მკაცრად მკაცრი ჩანს, მართლმსაჯულების სისტემა ახორციელებს შემოწმებებსა და ბალანსებს, რომლებსაც შეუძლიათ გამოიყენონ კომპეტენტური იურიდიული ექსპერტები, რათა მკვეთრად გააუმჯობესონ შედეგები ამ მძიმე სამართლებრივ სისტემაში ჩაფლულთათვის. სიფრთხილე მდგომარეობს იმაში, რომ დაპატიმრებისთანავე ვიმოქმედოთ სწრაფად და არ დავაყოვნოთ, სანამ პროკურატურის დოკუმენტები სწრაფად არ მოეწერება არაბულ ენაზე, შედეგების გააზრების გარეშე.

კრიტიკული პირველი ნაბიჯი მოიცავს კონტაქტს სისხლის სამართლის დაცვის ადვოკატები აბუ დაბიში ან დუბაიში საქმის გადაუდებელი შეფასებისა და საუკეთესო მიდგომის სტრატეგიისთვის ინდივიდუალური სპეციფიკის გათვალისწინებით, როგორიცაა დარღვევის ტიპი და მასშტაბი, დაკავების განყოფილების დეტალები, ბრალდებულის ისტორია და სხვა ხარისხობრივი ფაქტორები, რომლებიც აყალიბებენ სამართლებრივ პოზიციას. სპეციალიზებული იურიდიული ფირმები კონფიდენციალური შეთავაზება პირველად კონსულტაცია დაკავებულ უცხოელებს, რომლებიც შეშინებულნი არიან წინ გაუგებარი გზის გამო.

დაგვირეკეთ ახლა სასწრაფო შეხვედრისთვის ნომერზე + 971506531334 + 971558018669

ნარკოტიკების მოხმარების სასჯელები და ტრეფიკინგის დანაშაულები UAE-ში: 10 კრიტიკული ფაქტი

 1. ნარკოტიკების ნარჩენი კვალიც კი დასჯას მოითხოვს
 2. რეკრეაციული გამოყენება ისეთივე უკანონოა, როგორც ნაყარი კონტრაბანდა
 3. ეჭვმიტანილთათვის სავალდებულო ნარკოტიკების შემოწმება
 4. ტრეფიკინგისთვის დაწესებულია მინიმუმ 4 წლიანი პატიმრობა
 5. უცხოელებს სასჯელის მოხდის შემდეგ დეპორტაცია ემუქრებათ
 6. პირველი მონაწილეებისთვის სასჯელის ალტერნატიული მარშრუტების შესაძლებლობა
 7. დაუდასტურებელი მედიკამენტების ტარება სარისკოა
 8. ემირატების კანონები ვრცელდება ტრანზიტულ მგზავრებზეც
 9. ექსპერტი ადვოკატის დახმარება აუცილებელია
 10. დაკავების შემდეგ სწრაფი მოქმედება აუცილებელია

დასკვნა

არაბეთის გაერთიანებული საემიროების მთავრობა აგრძელებს ურყევ ერთგულებას არალეგალური ნარკოტიკების წინააღმდეგ მკაცრი ჯარიმებით, უსაფრთხოების ინიციატივებით, როგორიცაა ყველგანმავალი CCTV თვალთვალი და საზღვრის შემოწმების მოწინავე ტექნოლოგიები, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და რეგიონული და გლობალური ნარკოტიკების საწინააღმდეგო სააგენტოების ერთგული მხარდაჭერა.

თუმცა, განახლებული საკანონმდებლო დებულებები ახლა აბალანსებს სასჯელს რეაბილიტაციასთან, მცირე დარღვევებისთვის სასჯელის მოქნილობის შემოღებით. ეს მიანიშნებს პრაგმატულ ცვლილებაზე, რათა დაეხმაროს შემთხვევითი მომხმარებლების რეფორმირებას, ნარკომანიისა და მოვაჭრეებისთვის მკაცრი სანქციების შენარჩუნებისას.

ვიზიტორებისთვის და ემიგრანტებისთვის, ყოველგვარი ჩაკეტვის თავიდან აცილება მოითხოვს სიფხიზლეს აკრძალული ნივთიერებების, მედიკამენტების დამტკიცების, საეჭვო ნაცნობების მიმართ, გონივრულად მოქცევას. თუმცა, გადახტომა ხდება საუკეთესო სიფრთხილის მიუხედავად. და ყველაზე ცუდი რეაქცია მოიცავს აჩქარებას, პანიკას ან გადადგომას. ამის ნაცვლად, სპეციალიზებული კრიმინალური იურისტები უზრუნველყოფენ სწორ გადაუდებელ რეაგირებას კომპლექსურ სამართლებრივ მექანიზმთან მოსაგვარებლად, პროფესიონალურად მოლაპარაკებას მათი კლიენტის სახელით და მიაღწიონ რეალისტურ შედეგებს.

არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებს შეიძლება ჰქონდეს მსოფლიოში ყველაზე მკაცრი ნარკომანიის კანონები, მაგრამ ისინი არ არიან მთლად მოუქნელი იმ პირობით, რომ ექსპერტის ხელმძღვანელობა დაცულია კრიტიკულ საწყის დღეებში. დაცვის სპეციალისტი ადვოკატები რჩებიან საუკეთესო ხსნად, სანამ პატიმრობა არ დახურავს ყველა გამოსყიდვის კარს.

უფლების პოვნა ადვოკატი

ეძებს ა ექსპერტი UAE ადვოკატი ეფექტურობა გადამწყვეტია, როდესაც თვალყურს ადევნებთ საშინელ შედეგებს, როგორიცაა ათწლეულის სასჯელი ან აღსრულება.

იდეალური რჩევა იქნება:

 • ხშირად ადგილობრივი ნარკოტიკების შემთხვევები
 • ვნებიანი საუკეთესო შედეგის მიღწევის შესახებ
 • სტრატეგიული ერთმანეთში ძლიერად თავდაცვა
 • მაღალრეიტინგული წარსული კლიენტების მიერ
 • თავისუფლად ფლობს როგორც არაბულ, ასევე ინგლისურ ენებს

ხშირად დასმული შეკითხვები

რა არის ყველაზე გავრცელებული ნარკოტიკების დანაშაულები არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში?

ყველაზე ხშირი ნარკოტიკების დანაშაულები არის ბურთის of კანაფის, MDMA, ოპიუმი და ტრამადოლის მსგავსი ტაბლეტები. ტრეფიკინგი ბრალდებები ხშირად დაკავშირებულია ჰაშიშთან და ამფეტამინის ტიპის სტიმულატორებთან.

როგორ შევამოწმო მაქვს თუ არა ა სისხლის სამართლის ჩანაწერი არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში?

გაგზავნეთ მოთხოვნა არაბეთის გაერთიანებული საემიროების კრიმინალური ჩანაწერების დეპარტამენტში თქვენი პასპორტის, საემიროების პირადობის მოწმობის და შესვლის/გასვლის ბეჭდების ასლებით. ისინი მოიძიებენ ფედერალურ ჩანაწერებს და გაამჟღავნებენ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში რწმენას ფაილშია. ჩვენ გვაქვს ა კრიმინალური ჩანაწერების შემოწმების სერვისი.

შემიძლია თუ არა არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში გამგზავრება, თუ მე მყავს წინამორბედი ნარკომანია სხვაგან?

ტექნიკურად, მიღებაზე შეიძლება უარი თქვან უცხოელებს ნარკოტიკების რწმენას ზოგიერთ ვითარებაში. თუმცა, მცირე დანაშაულისთვის, თქვენ მაინც შეგიძლიათ შეხვიდეთ არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში, თუ ინციდენტიდან რამდენიმე წელი გავიდა. მიუხედავად ამისა, სასურველია წინასწარი იურიდიული კონსულტაცია.

დაგვირეკეთ ახლა სასწრაფო შეხვედრისთვის ნომერზე + 971506531334 + 971558018669

გადაახვიეთ ზემოთ