ნარკოდანაშაული UAE-ში, ტრეფიკინგი, ფლობა, დასჯა და კანონები

არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს (UAE) აქვს მსოფლიოში ყველაზე მკაცრი ნარკომანიის კანონები და ატარებს ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკას ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულების მიმართ. როგორც მაცხოვრებლებს, ასევე სტუმრებს ექვემდებარება მკაცრი ჯარიმები, როგორიცაა სოლიდური ჯარიმები, თავისუფლების აღკვეთა და დეპორტაცია, თუ აღმოჩნდება ამ კანონების დარღვევაში. ეს ყოვლისმომცველი გზამკვლევი მიზნად ისახავს ნათელი მოჰფინოს არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ნარკორეგულაციებს, სხვადასხვა სახის ნარკოდანაშაულებს, ჯარიმებსა და სასჯელებს, იურიდიულ დაცვას და პრაქტიკულ რჩევებს, რათა თავიდან აიცილოთ ჩახლართულობა ამ მძიმე კანონებთან.

არალეგალური ნივთიერებები და ზოგიერთი რეცეპტით გაცემული და ურეცეპტოდ გაცემული მედიკამენტები კატეგორიულად აკრძალულია 14 წლის 1995 ფედერალური კანონის კონტროლის შესახებ. ნარკოტიკული საშუალებები მდე ფსიქოტროპული ნივთიერებები. ეს კანონი ზედმიწევნით განსაზღვრავს სხვადასხვას არალეგალური ნარკოტიკების განრიგი და მათი კატეგორიზაცია ძალადობისა და დამოკიდებულების პოტენციალის საფუძველზე.

რა არის კანონები ნარკომანიასთან დაკავშირებული დანაშაულების შესახებ UAE-ში

არაბთა გაერთიანებული საამიროები (UAE) დიდი ხანია ინარჩუნებენ ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკას ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულების მიმართ. ადრე 14 წლის 1995 ფედერალური კანონი ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების წინააღმდეგ საპასუხო ზომების შესახებ არეგულირებდა ამ სფეროს. თუმცა, არაბეთის გაერთიანებულმა გაერთიანებულმა საემიროებმა ცოტა ხნის წინ ამოქმედდა 30 წლის 2021-ე ფედერალური დეკრეტი-კანონი ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების შესახებ, რომელიც არის მოქმედი და განახლებული კანონმდებლობა.

30 წლის 2021-ე ფედერალური დეკრეტი-კანონის ძირითადი ასპექტები მოიცავს:

 1. აკრძალული ნივთიერებები: არალეგალური ნარკოტიკების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორული ქიმიკატების ყოვლისმომცველი სია, რომლებიც გამოიყენება ნარკოტიკების წარმოებაში.
 2. კრიმინალიზებული ქმედებები: იმპორტი, ექსპორტი, წარმოება, ფლობა, ტრეფიკინგი, ნარკოტიკების მოხმარების ხელშეწყობა და ხელშეწყობა.
 3. მკაცრი ჯარიმები: ფლობამ შეიძლება გამოიწვიოს პატიმრობა და ჯარიმა, ხოლო ტრეფიკინგი ან კონტრაბანდა შეიძლება გამოიწვიოს სამუდამო პატიმრობა ან სიკვდილით დასჯა.
 4. პირადი გამოყენების გამონაკლისი არ არის: ნარკოტიკების უკანონო შენახვა არის სისხლის სამართლის დანაშაული, მიუხედავად რაოდენობისა და განზრახვისა.
 5. მტკიცების ტვირთი: ნარკოტიკების ან ატრიბუტების არსებობა ითვლება დანაშაულის საკმარის მტკიცებულებად.
 6. ექსტრატერიტორიული განაცხადი: არაბეთის გაერთიანებული საემიროების მოქალაქეები და რეზიდენტები შეიძლება დაისაჯონ საზღვარგარეთ ჩადენილი დანაშაულისთვის.
 7. უნივერსალური აპლიკაცია: კანონები ვრცელდება ყველა ინდივიდზე, განურჩევლად ეროვნებისა, კულტურისა თუ რელიგიისა.
 8. სარეაბილიტაციო პროგრამები: კანონი ითვალისწინებს დებულებებს ნარკომანიის რეაბილიტაციისა და მკურნალობის პროგრამებზე.

მიუხედავად იმისა, რომ წინა 14 წლის ფედერალურმა კანონმა No. 1995 საფუძველი ჩაუყარა ნარკომანიის კონტროლს, 30 წლის უფრო ახალი ფედერალური დადგენილება-კანონი №2021 ასახავს ცვლილებებს ნარკომანიის ტენდენციებში, საერთაშორისო რეგულაციებში და რეაბილიტაციის პოტენციალს.

ხელისუფლება აქტიურად ახორციელებს ამ მკაცრ კანონებს რეგულარული ინსპექტირების, გამოვლენის მოწინავე მეთოდებისა და საერთაშორისო სააგენტოებთან თანამშრომლობით ნარკომანიასთან და მასთან დაკავშირებულ დანაშაულებებთან საბრძოლველად.

ნარკოდანაშაულის სახეები UAE-ში

არაბეთის გაერთიანებული გაერთიანებული გაერთიანებული საემიროების კანონები ნარკოდანაშაულებს ახარისხებს სამ ძირითად კატეგორიად, რომელთაგანაც მკაცრი ჯარიმებია დაწესებული ყველასთვის:

1. პირადი გამოყენება

 • პირადი ან რეკრეაციული მოხმარებისთვის თუნდაც მცირე რაოდენობით ნარკოტიკული საშუალების ქონა აკრძალულია ნარკოტიკების შესახებ კანონის 39-ე მუხლით.
 • ეს ეხება როგორც არაბეთის გაერთიანებულ საემიროების მოქალაქეებს, ასევე უცხოელებს, რომლებიც ცხოვრობენ ან სტუმრობენ ქვეყანაში.
 • ხელისუფლებას შეუძლია ჩაატაროს შემთხვევითი ნარკოლოგიური ტესტები, ჩხრეკა და რეიდები პირადი მოხმარების დამნაშავეების იდენტიფიცირებისთვის.

2. ნარკოტიკების პოპულარიზაცია

 • აქტივობები, რომლებიც აქტიურად უწყობს ხელს ნარკოტიკების მოხმარებას, ასევე ემუქრება მკაცრი სასჯელი 33-დან 38-ე მუხლებით.
 • ეს მოიცავს ნარკოტიკების გაყიდვას, დისტრიბუციას, ტრანსპორტირებას, გადაზიდვას ან შენახვას, თუნდაც მოგების ან ტრეფიკინგის განზრახვის გარეშე.
 • ნარკოტიკების გარიგების ხელშეწყობა, დილერთან კონტაქტების გაზიარება ან ნარკოტიკების მოხმარებისთვის საშუალებების უზრუნველყოფა ასევე ამ კატეგორიას მიეკუთვნება.
 • არალეგალური ნარკოტიკების ნებისმიერი საშუალებით პოპულარიზაცია ან რეკლამა განიხილება ნარკოდანაშაულად.

3. ნარკოტიკების ვაჭრობა

 • ყველაზე მძიმე დარღვევები მოიცავს ტრანსნაციონალურ ტრეფიკინგის რგოლებს, რომლებიც არალეგალური ნარკოტიკების დიდ საცავებს ატარებენ არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში დისტრიბუციისა და მოგების მიზნით.
 • დამნაშავეებს ემუქრებათ სამუდამო პატიმრობა და სიკვდილით დასჯაც კი, გარკვეული პირობებით, ნარკოტიკების შესახებ კანონის 34-დან 47-ე მუხლებით.
 • ნარკოტიკებით ვაჭრობის მცდელობა ან ნარკოტრაფიკის ოპერაციის თანამონაწილეობა ასევე დასჯადი დანაშაულია.

4. ნარკოტიკებთან დაკავშირებული სხვა დანაშაულებები

 • არალეგალური ნარკოტიკების ან წინამორბედი ქიმიკატების კულტივირება ან წარმოება, რომლებიც გამოიყენება ნარკოტიკების წარმოებაში.
 • ფულის გათეთრება ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულებიდან მიღებული შემოსავლებით.
 • არალეგალური ნარკოტიკების მოხმარება ან ზემოქმედების ქვეშ ყოფნა საზოგადოებრივ ადგილებში.

პირველად დამნაშავეებისთვის, განსაკუთრებით პირადი გამოყენების ან მცირე დანაშაულის შემთხვევაში, არაბეთის გაერთიანებული საემიროების კანონი ითვალისწინებს სარეაბილიტაციო პროგრამების პოტენციურ ვარიანტებს, როგორც პატიმრობის ალტერნატივას, დანაშაულის გარემოებებისა და სიმძიმის მიხედვით.

UAE იღებს ყოვლისმომცველ მიდგომას ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულის ყველა ასპექტის მიმართ, პირადი მოხმარებიდან დაწყებული ფართომასშტაბიანი ტრეფიკინგის ოპერაციებამდე. ქვეყნის საზღვრებში ნარკოდანაშაულის აღკვეთისა და წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით ხელისუფლება აწესებს მძიმე ჯარიმებს, მათ შორის თავისუფლების აღკვეთას, ჯარიმებს და ზოგიერთ შემთხვევაში სიკვდილით დასჯასაც კი. კანონები მოქმედებს უნივერსალურად, განურჩევლად ინდივიდის ეროვნებისა, რელიგიისა თუ კულტურული წარმომავლობისა.

რომელი ნარკოტიკები განიხილება კონტროლირებად ნივთიერებებად UAE-ში

UAE ინახავს კონტროლირებადი ნივთიერებების ყოვლისმომცველ ჩამონათვალს, მათ შორის როგორც ბუნებრივ, ასევე სინთეზურ ნარკოტიკებს. ისინი კლასიფიცირდება, როგორც აკრძალული ნარკოტიკები, ფსიქოტროპული ნივთიერებები და წინამორბედი ქიმიკატები, რომლებიც გამოიყენება არალეგალური ნარკოტიკების წარმოებაში. აქ მოცემულია არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ზოგიერთი ძირითადი კონტროლირებადი ნივთიერების ცხრილური მიმოხილვა:

კატეგორიანივთიერებები
ოპიოიდებიჰეროინი, მორფინი, კოდეინი, ფენტანილი, მეტადონი, ოპიუმი
სტიმულატორებიკოკაინი, ამფეტამინები (მეტამფეტამინის ჩათვლით), ექსტაზი (MDMA)
ჰალუცინოგენებიLSD, Psilocybin (Magic Mushrooms), Mescaline, DMT
კანაბინოიდისკანაფი (მარიხუანა, ჰაშიში), სინთეზური კანაბინოიდები (სპაისი, K2)
დეპრესანტებიბარბიტურატები, ბენზოდიაზეპინები (valium, Xanax), GHB
წინამორბედი ქიმიკატებიეფედრინი, ფსევდოეფედრინი, ერგომეტრინი, ლიზერგინის მჟავა

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეს სია არ არის ამომწურავი და არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ხელისუფლება რეგულარულად ანახლებს და აფართოებს კონტროლირებადი ნივთიერებების ჩამონათვალს, რათა შეიტანოს ახალი სინთეზური ნარკოტიკები და ქიმიური ვარიაციები, როდესაც ისინი გამოჩნდება.

გარდა ამისა, არაბეთის გაერთიანებული საემიროების კანონები არ განასხვავებენ სხვადასხვა კატეგორიის ან ტიპის კონტროლირებად ნივთიერებებს. რომელიმე ამ ნივთიერების შენახვა, მოხმარება ან ტრეფიკინგი, განურჩევლად მათი კლასიფიკაციისა და რაოდენობისა, განიხილება როგორც სისხლის სამართლის დანაშაული, რომელიც ისჯება მკაცრი სასჯელით, მათ შორის თავისუფლების აღკვეთით, ჯარიმით და ზოგიერთ შემთხვევაში პოტენციური სიკვდილით დასჯა.

არაბეთის გაერთიანებული საემიროების მკაცრი პოზიცია კონტროლირებად ნივთიერებებთან დაკავშირებით ასახავს მის ვალდებულებას ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ დანაშაულებებთან ბრძოლისა და ქვეყნის შიგნით საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობისკენ.

რა არის სასჯელი ნარკოდანაშაულისთვის UAE-ში?

არაბთა გაერთიანებულ საემიროებს აქვს უკიდურესად მკაცრი კანონები ნარკომანიასთან დაკავშირებული დანაშაულების წინააღმდეგ, ახორციელებს ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკას მკაცრი სასჯელებით. სასჯელები ასახულია არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში 30 წლის 2021-ე ფედერალურ კანონში ნარკოტიკებთან და ფსიქოტროპულ ნივთიერებებთან ბრძოლის შესახებ.

ფლობა და პირადი მოხმარება

 • უკანონო ნარკოტიკების ფლობა, მოპოვება ან მოხმარება ისჯება მინიმუმ 4 წლით თავისუფლების აღკვეთით და არანაკლებ 20,000 AED (5,400 აშშ დოლარი) ჯარიმით.
 • სასჯელი შეიძლება გაგრძელდეს უვადო თავისუფლების აღკვეთამდე, ნარკოტიკული საშუალებების ტიპისა და რაოდენობის მიხედვით.

ტრეფიკინგი და მიწოდების განზრახვა

 • ნარკოტიკების ვაჭრობა ან შენახვა მიწოდების განზრახვით ისჯება უვადო თავისუფლების აღკვეთით და მინიმალური ჯარიმით 20,000 AED.
 • სიკვდილით დასჯა ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას, განსაკუთრებით ფართომასშტაბიანი ოპერაციებისთვის ან ნარკოტიკების მნიშვნელოვანი რაოდენობით.

დეპორტაცია არამოქალაქეებისთვის

 • ნარკოდანაშაულისთვის მსჯავრდებული არა არაბეთის გაერთიანებული გაერთიანებული საემიროების მოქალაქეებს სასჯელის მოხდის ან ჯარიმის გადახდის შემდეგ ემუქრებათ ავტომატური დეპორტაცია ქვეყნიდან, 57-ე მუხლის მიხედვით.
 • ზოგჯერ დეპორტაცია შეიძლება მოხდეს პატიმრობის სრული ვადის დასრულებამდე.

შეზღუდული ალტერნატიული სასჯელი

 • რეაბილიტაცია, საზოგადოებრივი შრომა ან სასჯელის შემცირება იშვიათად ენიჭება, ძირითადად, პირველადი წვრილმანი დანაშაულისთვის ან თუ დამნაშავეები თანამშრომლობენ გამოძიებასთან.
 • ზოგიერთ შემთხვევაში, სასამართლოს შეხედულებისამებრ, სავალდებულო რეაბილიტაციამ შეიძლება ჩაანაცვლოს ციხე მარტივი მფლობელობით.

დამატებითი ჯარიმები

 • ნარკოდანაშაულში გამოყენებული აქტივების/ქონების კონფისკაცია.
 • ემიგრანტებისთვის ბინადრობის უფლების დაკარგვა.

არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ნარკოტიკების საწინააღმდეგო კანონები მოიცავს მთელ ციკლს წარმოებიდან მოხმარებამდე. ნარკოტიკული ნივთიერების ან ნარჩენების ფლობამაც კი შეიძლება გამოიწვიოს ბრალდებები. კანონის იგნორირება არ ითვლება დაცვად.

ხელისუფლება მკაცრად ახორციელებს ამ ჯარიმებს. მაცხოვრებლებისთვის და ვიზიტორებისთვის მნიშვნელოვანია მკაცრად დაიცვან არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ნულოვანი ტოლერანტობის ნარკოტიკების პოლიტიკა. ამ საკითხთან დაკავშირებით სრული და განახლებული ხელმძღვანელობისთვის მიზანშეწონილია იურიდიულ ექსპერტებთან კონსულტაციები.

იურიდიული შედეგები არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ნარკოტიკებით დაჭერილი ტურისტებისთვის

არაბთა გაერთიანებული საამიროები ახორციელებს უკომპრომისო ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკას ნარკოტიკებისა და ნარკოტიკების მოხმარების მიმართ. ეს პოზიცია მკაცრად ეხება ტურისტებსა და ვიზიტორებსაც. ნარკოტიკების წინა მოხმარების კვალმა ან ნარჩენებმაც კი შეიძლება გამოიწვიოს მძიმე იურიდიული შედეგები არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ტურისტებისთვის, მათ შორის:

დაპატიმრებები და ბრალდებები

 • ტურისტებს ექვემდებარება დაპატიმრება და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა აკრძალული ნარკოტიკების ნებისმიერი რაოდენობის შენახვაზე, კანაფის დამთავრებული მძიმე ნარკოტიკების ჩათვლით.
 • არაბეთის გაერთიანებული გაერთიანებული საემიროების ხელისუფლება ჩვეულებრივ ატარებს სისხლისა და შარდის ტესტირებას, რომლის დროსაც ნარკოტიკების მხოლოდ არსებობა სისტემაში წარმოადგენს მფლობელობას.

მკაცრი სასჯელები

 • ნარკოტიკების ტიპისა და ოდენობიდან გამომდინარე, ტურისტებს ემუქრებათ სასჯელი, დაწყებული მნიშვნელოვანი ჯარიმებიდან გრძელვადიან პატიმრობამდე.
 • ჯარიმები შეიძლება მერყეობდეს 10,000 AED-დან (2,722 აშშ დოლარი) 100,000 AED-მდე (27,220 აშშ დოლარი) ან მეტი განმეორებითი დანაშაულისთვის.
 • თავისუფლების აღკვეთა რამდენიმე თვიდან რამდენიმე წლამდეა, უფრო მკაცრი პირობებით განმეორებით დამნაშავეებისთვის ან ნარკოტრაფიკის საქმიანობაში ჩართული პირებისთვის.
 • ყველაზე ექსტრემალურ შემთხვევებში, რომლებიც დაკავშირებულია ფართომასშტაბიანი ნარკოტრეფიკინგის ოპერაციებთან, შეიძლება გამოყენებულ იქნას სიკვდილით დასჯა.

უახლესი საკანონმდებლო ცვლილებები

 • მიუხედავად იმისა, რომ არაბეთის გაერთიანებული საემიროები ინარჩუნებს ნარკოტიკულ საშუალებებზე აბსოლუტურ აკრძალვას, ზოგიერთი ბოლო შესწორება უზრუნველყოფს გარკვეულ შემწყნარებლობას კონკრეტული შემთხვევებისთვის:
 • მცირე რაოდენობით THC/კანაფის შენახვამ შესაძლოა არ გამოიწვიოს პატიმრობა პირველად დამნაშავეებისთვის. თუმცა, ნივთიერება ჩამოერთმევა და ჯარიმები კვლავ მოქმედებს. THC ზეთი მკაცრად აკრძალულია.
 • გარკვეულ შემთხვევებში შემცირდა მინიმალური სასჯელი პირველად ფლობის დანაშაულისთვის.

დეპორტაცია და მოგზაურობის შეზღუდვები

 • ყველა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, მათ შორის ტურისტებს, ემუქრებათ ავტომატური დეპორტაცია ნარკოდანაშაულისთვის მსჯავრდების შემდეგ სასჯელის მოხდის ან ჯარიმის გადახდის შემდეგ, როგორც ეს არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში კანონით არის დადგენილი.
 • დეპორტირებულებს ასევე შეიძლება დაექვემდებაროს გაფართოებული სამოგზაურო აკრძალვა, რაც ზღუდავს ხელახლა შესვლას არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში და ყურის სხვა ქვეყნებში.

არაბეთის გაერთიანებული საემიროების უკომპრომისო პოზიციის გათვალისწინებით, ტურისტებისთვის აბსოლუტურად მნიშვნელოვანია გამოიჩინონ განსაკუთრებული სიფრთხილე და თავი აარიდონ არალეგალურ ნარკოტიკებთან ან ნივთიერებებთან კავშირს მათი ვიზიტის დროს, რათა თავიდან აიცილონ მძიმე სამართლებრივი შედეგები, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს ხანგრძლივი შედეგები.

როგორ თანამშრომლობს არაბეთის გაერთიანებული საემიროები ინტერპოლთან ნარკოტრაფიკის საქმეებზე?

არაბთა გაერთიანებული საამიროები ინარჩუნებს მჭიდრო თანამშრომლობას ინტერპოლთან საერთაშორისო ნარკოტრაფიკის წინააღმდეგ საბრძოლველად სხვადასხვა არხებით. ბირთვს წარმოადგენს არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ეროვნული ცენტრალური ბიურო (NCB), რომელიც ემსახურება როგორც პირველადი მეკავშირე ადგილობრივ სამართალდამცავ ორგანოებსა და ინტერპოლის შტაბ-ბინას შორის. NCB ხელს უწყობს დაზვერვის გაზიარებას, რაც არაბეთის გაერთიანებულ საემიროების ხელისუფლებას საშუალებას აძლევს უსაფრთხოდ მოითხოვონ მონაცემები ეჭვმიტანილთა, ტრეფიკინგის მეთოდებისა და ნარკოტიკების სხვა წევრი ქვეყნებიდან. პირიქით, არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ნარკოტიკების საქმეებში შეგროვებული მტკიცებულებები შეიძლება სწრაფად გავრცელდეს გლობალურად NCB-ის მეშვეობით.

ეს კოორდინაცია ჩართულია ინტერპოლის უსაფრთხო I-24/7 საკომუნიკაციო ქსელით, რაც ხელს უწყობს რეალურ დროში ტრანსსასაზღვრო ინფორმაციის გაცვლას. გარდა ამისა, UAE NCB-ს შეუძლია გასცეს სპეციალური შეტყობინებები კოლეგებისთვის მთელ მსოფლიოში, რომლებიც ეძებენ დეტალებს ნარკოტიკების ტრეფიკინგის კონკრეტული მეთოდოლოგიების შესახებ. ინფორმაციის გაზიარების გარდა, არაბეთის გაერთიანებული საემიროები აქტიურად მონაწილეობს ინტერპოლის მიერ კოორდინირებულ ერთობლივ ოპერაციებში, რომლებიც მიზნად ისახავს ნარკომანიის ძირითადი გზებისა და ორგანიზაციებს. ბოლო მაგალითი იყო ოპერაცია Lionfish, რომელიც ორიენტირებულია კოკაინის ნაკადის შეფერხებაზე სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის აეროპორტებში, რომელსაც დუბაი ფინანსურად უჭერდა მხარს.

აღსრულების შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად, არაბეთის გაერთიანებული საემიროების სამართალდამცავი ორგანოები ასევე სარგებლობენ ინტერპოლის სასწავლო კურიკულუმებით, რომლებიც მოიცავს ნარკოტიკების აკრძალვის საუკეთესო პრაქტიკას. ეს მრავალმხრივი თანამშრომლობა ასახელებს არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებს, როგორც აქტიურ პარტნიორს ნარკოტიკების ტრეფიკინგის გლობალურ ჩახშობაში.

როგორ შეიძლება დაგეხმაროთ სპეციალიზებული იურისტი

ეძებს ა ექსპერტი UAE ადვოკატი ეფექტურობა გადამწყვეტია, როდესაც თვალყურს ადევნებთ საშინელ შედეგებს, როგორიცაა ათწლეულის სასჯელი ან აღსრულება.

იდეალური რჩევა იქნება:

 • ხშირად ადგილობრივი ნარკოტიკების შემთხვევები
 • ვნებიანი საუკეთესო შედეგის მიღწევის შესახებ
 • სტრატეგიული ერთმანეთში ძლიერად თავდაცვა
 • მაღალრეიტინგული წარსული კლიენტების მიერ
 • თავისუფლად ფლობს როგორც არაბულ, ასევე ინგლისურ ენებს

ხშირად დასმული შეკითხვები

რა არის ყველაზე გავრცელებული ნარკოტიკების დანაშაულები არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში?

ყველაზე ხშირი ნარკოტიკების დანაშაულები არის ბურთის of კანაფის, MDMA, ოპიუმი და ტრამადოლის მსგავსი ტაბლეტები. ტრეფიკინგი ბრალდებები ხშირად დაკავშირებულია ჰაშიშთან და ამფეტამინის ტიპის სტიმულატორებთან.

როგორ შევამოწმო მაქვს თუ არა ა სისხლის სამართლის ჩანაწერი არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში?

გაგზავნეთ მოთხოვნა არაბეთის გაერთიანებული საემიროების კრიმინალური ჩანაწერების დეპარტამენტში თქვენი პასპორტის, საემიროების პირადობის მოწმობის და შესვლის/გასვლის ბეჭდების ასლებით. ისინი მოიძიებენ ფედერალურ ჩანაწერებს და გაამჟღავნებენ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში რწმენას ფაილშია. ჩვენ გვაქვს ა კრიმინალური ჩანაწერების შემოწმების სერვისი.

შემიძლია თუ არა არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში გამგზავრება, თუ მე მყავს წინამორბედი ნარკომანია სხვაგან?

ტექნიკურად, მიღებაზე შეიძლება უარი თქვან უცხოელებს ნარკოტიკების რწმენას ზოგიერთ ვითარებაში. თუმცა, მცირე დანაშაულისთვის, თქვენ მაინც შეგიძლიათ შეხვიდეთ არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში, თუ ინციდენტიდან რამდენიმე წელი გავიდა. მიუხედავად ამისა, სასურველია წინასწარი იურიდიული კონსულტაცია.

დაგვირეკეთ ახლა სასწრაფო შეხვედრისთვის ნომერზე + 971506531334 + 971558018669

გადაახვიეთ ზემოთ