იურიდიული ფირმები დუბაიში

მოგვწერეთ case@lawyersuae.com | სასწრაფო ზარები + 971506531334 + 971558018669

წესები და პირობები

მოხმარების პირობები

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ შემდეგს, რადგან ეს სავალდებულო ხელშეკრულებაა თქვენს და Legal Bridge- ს შორის. თუ თვრამეტი (18) წლის ხართ, შეიძლება არ გამოიყენოთ Legal Bridge. იურიდიული ხიდის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ წესების გამოყენებას. თუ არ მიიღებთ ამ პირობებს, შეიძლება არ გამოიყენოთ Legal Bridge.

რა არის იურიდიული ხიდი? იურიდიული ხიდი არის ტექნოლოგიური პლატფორმა (ვებ – პორტალი) იურისტებსა და საზოგადოების ზრდასრულ წევრებს შორის კომუნიკაციისთვის. იურიდიული ხიდი არ გთავაზობთ იურიდიულ კონსულტაციას. იურისტები, რომლებიც იურიდიულ ხიდზე შედიან, არ არიან Legal Bridge- ის პარტნიორები, თანამშრომლები ან აგენტები; ისინი მესამე მხარეები არიან. იურიდიული ხიდი არ გირჩევს და არ ამტკიცებს არცერთ ადვოკატს ამ ვებგვერდზე და ვერ უზრუნველყოფს მათი რწმუნებათა სიგელების ან კვალიფიკაციის გარანტიას. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი საკუთარი შრომისმოყვარეობის გაწევაზე ნებისმიერ ადვოკატთან დაკავშირებით. ადვოკატისა და კლიენტის არანაირი ურთიერთობა არ არის გამიზნული ან ჩამოყალიბებული თქვენსა და იურიდიულ ბრიჯს შორის Legal Bridge- ის გამოყენებით. მიუხედავად იმისა, რომ იურიდიულმა ხიდმა შეიძლება ხელი შეუწყოს იურიდიულ კონსულტაციას თქვენსა და იურისტს შორის, იურიდიული ხიდი არ წარმოადგენს წარმომადგენლობის ნებისმიერ შეთანხმებას, რომლის დადება შეგიძლიათ ნებისმიერ იურისტთან. შესაბამისად, თქვენ ეთანხმებით, რომ იურიდიული ხიდი პასუხს არ აგებს ადვოკატების რაიმე ქმედებასა თუ გამოტოვებაზე. იურიდიული ხიდი არ იზიარებს ან რეკომენდაციას არ უწევს კონკრეტულ ადვოკატებს. სანამ იურისტს აკავებთ ან იურიდიულ ხიდზე იურისტთან კონსულტაციას მოითხოვთ, ყურადღებით უნდა გაითვალისწინოთ ადვოკატის ცოდნა და გამოცდილება. თუ იურისტის მომსახურებას იურიდიულ ხიდზე კონსულტაციის მიღმა ინარჩუნებთ, უნდა მოითხოვოთ წერილობითი ხელშეკრულება, რომელშიც მითითებული იქნება წარმომადგენლობის პირობები, ყველა საფასური, ხარჯი და სხვა ვალდებულებები. იურიდიულ ხიდს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა გადაამოწმოს ადვოკატთა ვინაობა, სერთიფიკატები ან კვალიფიკაცია, რომლებსაც აქვთ იურიდიულ ხიდზე წვდომა, მათ შორის, ან არ შემოიფარგლება იურისტის პროფილებში მოცემული ინფორმაციით, როგორიცაა ადვოკატთა სახელი, იურიდიული ფირმა, სათაური, საკონტაქტო ინფორმაცია, საგანმანათლებლო ფონი, ბარი მისაღები, სავარჯიშო ადგილები ან ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია. იურიდიული ხიდი არ არის პასუხისმგებელი პროფილის ინფორმაციის გადახედვაზე, რედაქტირებაზე, შეცვლაზე ან გადამოწმებაზე. იურიდიულ ხიდს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა გამოიძიოს ან გადაამოწმოს არის თუ არა ადვოკატები დაზღვეული პროფესიული დაუდევრობისგან ან არასათანადო მოპყრობისგან. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი საკუთარი შრომისმოყვარეობის ჩატარებაზე ნებისმიერი იურისტის ვინაობასა თუ კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით. თუ აქ სხვა რამ არ არის მითითებული, ”იურიდიული ხიდი” ნიშნავს იურიდიულ ხიდს და ადვოკატთა ვებგვერდზე.

 

მომხმარებლის კომუნიკაციები. იურიდიული ხიდი არის იურისტებისა და იურისტების (ერთობლივად "მომხმარებლების") კომუნიკაციის ადგილი. იურიდიული ხიდის და არა ვებსაიტის მომხმარებლები აწვდიან კომუნიკაციების შინაარსს. იურიდიული ხიდი არ არის მომხმარებელთა კომუნიკაციის მხარე. იურიდიულ ხიდს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა ამ ვებ – გვერდზე კომუნიკაციების რედაქტირების, შეცვლის, გაფილტვრის, ეკრანის, მონიტორის, დამტკიცებისა და გარანტიის შესახებ. იურიდიული ხიდი აყენებს პასუხისმგებლობას ვებსაიტზე მომხმარებლებს შორის ნებისმიერი კომუნიკაციის შინაარსის ან ნებისმიერი ქმედებისგან, რომლის გაკეთებაც შეიძლება ან თავი შეიკავოთ ნებისმიერი ასეთი კომუნიკაციის შედეგად. თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი ნებისმიერი კომუნიკაციის წყაროს და შინაარსის პირადობისა და სანდოობის შეფასებასა და გადამოწმებაზე.

 

იურიდიული ხიდი არ ეკისრება პასუხისმგებლობას გადამოწმებისათვის და არ აძლევს წარმომადგენლობას ან გარანტიას ნებისმიერი იურისტის ან იურისტის პირადობის ან საიმედოობის ან ამ ვებ – გვერდზე ნებისმიერი კომუნიკაციის შინაარსთან დაკავშირებით. როგორც აქ გამოიყენება, კომუნიკაციები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ნებისმიერი მომხმარებლისგან, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად მოგმართავთ ამ ვებსაიტთან დაკავშირებით. კომუნიკაციები მოიცავს იურიდიულ ხიდზე ადვოკატების კომუნიკაციებს, მათ შორის არ შემოიფარგლება, პროფილის ინფორმაციის ჩათვლით. ამ ვებ – გვერდზე კომუნიკაცია შეზღუდულია, არ გულისხმობს პირად შეფასებებს ან ვიზიტებს და არ შეიცავს პირად შეფასებებსა და ვიზიტებზე დამახასიათებელ დაცვას და პროცედურებს. ყოველივე ზემოთქმულის მიუხედავად, Legal Bridge იტოვებს უფლებას, მაგრამ არ არის ვალდებული, აკრძალოს ან წაშალოს Legal Bridge- ზე რაიმე კომუნიკაცია. თუ თქვენი იურიდიული საკითხი მოიცავს პოტენციურ სარჩელს, მნიშვნელოვანია გააცნობიეროთ, რომ სარჩელი უნდა შეიტანოს ან რეაგირება მოახდინოს გარკვეულ ვადაში, ან თქვენს უფლებებზე შეიძლება უარყოფითად აისახოს. ამიტომ, თუ ადვოკატი უარს იტყვის თქვენს წარმომადგენლობაზე, გირჩევთ დაუყოვნებლივ მიმართოთ სხვა ადვოკატს თქვენი უფლებების დასაცავად. ადვოკატის გადაწყვეტილება, რომ არ წარმოგიდგენთ, თქვენ არ უნდა მიიღოთ თქვენი საქმის არსებითად გამოხატვა. იურიდიული ხიდი შეიცავს ფორუმებს, სადაც მომხმარებლებს შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა კანონის ზოგად განხილვაში, განიხილონ ადვოკატთა კვალიფიკაცია ან სხვა არაკონფიდენციალური თემები. კომუნიკაციები შეიძლება იყოს დაუცველი ადვოკატ-კლიენტის პრივილეგიის ან სხვა პრივილეგირებული დოქტრინების მიერ გამჟღავნებისგან.

 

კონფიდენციალობა; პრივილეგიები. იურიდიული ხიდი შეიძლება შეიცავდეს ინტერაქტიულ ფორუმებსა და ფუნქციებს, რომლებიც შეუსაბამოა კონფიდენციალური ინფორმაციის ან იურიდიული კონსულტაციის განხილვისთვის. კონფიდენციალური ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ თქვენი სახელით, საკონტაქტო ინფორმაციით, საიდენტიფიკაციო ინფორმაციით სხვა პირების ან პირების შესახებ, სამოქალაქო ან სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის მტკიცებულებები ან დაშვება, ან სხვა ინფორმაცია თქვენს იურიდიულ საკითხებზე. ფორუმის მიზნები და იურიდიული ხიდის მახასიათებლები არის ზოგადი კანონის განხილვა და ადვოკატთა კვალიფიკაცია. იურიდიული ხიდი არ არის პასუხისმგებელი კონფიდენციალური ინფორმაციის განზრახ ან უნებლიედ გამჟღავნებაზე. არ არის გამორიცხული, რომ ამ ვებგვერდზე ნებისმიერი კომუნიკაცია მიიღონ ან დააკავონ მესამე პირებმა, მათ შორის არა იურისტებმა, უსაფრთხოების დარღვევის, სისტემის გაუმართაობის, საიტის ტექნიკური მომსახურების ან სხვა მიზეზების გამო. ამ ვებ – გვერდის მომხმარებლები ატარებენ რისკს, რომ მათი კომუნიკაციები შეიძლება მიიღონ მესამე პირებმა და არ დაიცვან ადვოკატ – კლიენტის პრივილეგირებული ან სხვა პრივილეგირებული დოქტრინების გამჟღავნებისგან და შეთანხმდნენ, რომ იურიდიულ ხიდს პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება ასეთ შემთხვევებში. იურიდიული ხიდის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და სერვისი ხასიათდება საკუთრების უფლებით და მომხმარებელი აცხადებს, რომ ის არ არის იურიდიული ხიდის კონკურენტი და თანახმაა, რომ ასეთი ინფორმაცია არ გაუზიაროს იურიდიული ხიდის არცერთ კონკურენტს. თქვენ ასევე ეთანხმებით, რომ ამ ნაწილის დარღვევისთვის ფულადი ზიანი შეიძლება არ იყოს ადეკვატური და იურიდიულ ხიდს ექნება განკარგულება, ბონდის გაგზავნის მოთხოვნის გარეშე. ეს ნაწილი გადარჩება ამ შეთანხმების ნებისმიერი შეწყვეტისთვის ორი (2) წლის ვადით, ან სანამ მოცემული ინფორმაცია სავაჭრო საიდუმლოებას რჩება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელი ვადაა ეს უფრო გრძელი.

 

იურიდიული მოთხოვნები. იურიდიულ ხიდზე მომხმარებლების მიერ იურიდიულ მოთხოვნებზე წვდომა შეუძლიათ მესამე პირებს და / ან ელექტრონული ფოსტით გაგზავნონ მესამე მხარის იურისტები და არა იურისტები. მომხმარებლებმა არ უნდა წარმოადგინონ ან განათავსონ ინფორმაცია, რომლის გამოცხადებაც არ სურთ საზოგადოებისთვის. იურისტებს, რომლებიც არ წარმოადგენენ თქვენ, იურისტებს და საზოგადოების წარმომადგენლებს, შეუძლიათ იხილონ საქმეები. საქმეები შეიძლება იყოს დაუცველი ადვოკატ-კლიენტის პრივილეგიის ან სამუშაო პროდუქტის დოქტრინის მიერ გამჟღავნებისგან. აკრძალულია კონფიდენციალური ან ინკრიმინაციული ინფორმაციის წარდგენა, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენს წინააღმდეგ, როგორც მტკიცებულება ან სამოქალაქო ან სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის აღიარება. მომხმარებლები, რომლებიც საქმეს წარადგენენ, თანახმაა დაუკავშირდნენ იურისტებს და მესამე პირებს, მათ შორის Legal Bridge- ს. იურისტის პასუხებზე წვდომა შეუძლიათ მესამე პირებს და / ან ელექტრონული ფოსტით გაგზავნონ მესამე პირები, მათ შორის იურისტები და არა იურისტები. ამასთან, იურიდიული ხიდი იტოვებს უფლებას არ გამოაქვეყნოს, არ გამოაგზავნოს ელ.წერილი, შეცვალოს ან წაშალოს ნებისმიერი საქმე და ჩვენ ასევე ვიტოვებთ უფლებას არ გამოვაქვეყნოთ, არ გამოგვიგზავნოთ ელ.წერილი, ან შეცვალოთ ან წაშალოთ ნებისმიერი საქმის პასუხი. იურიდიულ ხიდზე, გამოკითხვის მომხმარებლები შეიძლება ზოგჯერ მოიხსენიონ როგორც "კლიენტები", ხოლო ადვოკატი მომხმარებლები შეიძლება ზოგჯერ მოიხსენიონ როგორც "ადვოკატი", "ადვოკატი" ან "თქვენი ადვოკატი" ან "თქვენი ადვოკატი". ამასთან, არსებობს თუ არა ადვოკატი-კლიენტის ურთიერთობა რეალურად, შეიძლება იყოს ფაქტობრივი კითხვა, რომელიც განსხვავდება იურისდიქციიდან იურისდიქციამდე და ამ ტერმინების გამოყენება იურიდიულ ხიდზე არ უნდა იქნეს გაგებული, როგორც იურიდიული ხიდის წარმომადგენლობა იმის შესახებ, რომ ადვოკატ კლიენტთან ურთიერთობა არსებობს.

 

შეზღუდული მოქმედების საწყისი კონსულტაციები. მომხმარებლებს შეუძლიათ ჩაატარონ შეზღუდული მასშტაბის საწყისი კონსულტაციები იურიდიული ხიდის შესახებ, საფასურის სანაცვლოდ. იურიდიული ხიდი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს კომუნიკაციებისა და გადახდების გასაგზავნად შეზღუდული მასშტაბის საწყისი კონსულტაციებისათვის მკითხველ მომხმარებელსა და ადვოკატ მომხმარებელს შორის. საფასურის წინასწარი ნებართვა, დამუშავება, გადარიცხვა ან ანაზღაურება შეიძლება განხორციელდეს იურიდიული ხიდის მიერ მისი შეხედულებისამებრ და აბსოლუტურად შეხედულებისამებრ მიჩნეული გზით. გადახდა არ აძლევს მკითხველ მომხმარებლებს უფლება მიიღონ პირველადი კონსულტაცია ან სხვა მომსახურება ადვოკატი მომხმარებლისგან. გამოკითხვის მომხმარებლები აცნობიერებენ, რომ ადვოკატ-მომხმარებელს აქვს უფლება გააუქმოს წინადადება პირველადი კონსულტაციისთვის გადახდის გაკეთებამდე ან გადახდის შემდეგ რაიმე მიზეზით, მათ შორის, არ შემოიფარგლება: პოტენციური ან რეალური ინტერესთა კონფლიქტის იდენტიფიცირება, კონფლიქტების დაგეგმვა, ან თუ ადვოკატი მომხმარებელი თვლის, რომ მას არ აქვს შესაბამისი ექსპერტიზა მკითხველ მომხმარებელზე კონსულტაციის უზრუნველსაყოფად. მომხმარებლები თანხმდებიან, რომ იურიდიული ხიდის შესახებ ნებისმიერი კონსულტაცია შემოიფარგლება მხოლოდ წინასწარი რჩევებით, რომელიც ეყრდნობა მკითხველი მომხმარებლის მიერ Legal Bridge ვებ – გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას. მკითხველს ესმის და აცნობიერებს, რომ მიღებული ნებისმიერი რჩევა წინასწარი ხასიათისაა და არ მოქმედებს კვალიფიციური ადვოკატის მიერ პერსონალური კონსულტაციისა და საკითხის სრული განხილვის შემცვლელად. მკითხველი მომხმარებელი შემდგომში ხვდება და აღიარებს, რომ იურიდიულ ხიდზე თავდაპირველი კონსულტაციის დროს, ადვოკატი მომხმარებელს არ აქვს წვდომა ყველა იმ ინფორმაციაზე, რომელიც საჭიროა იურიდიული დახმარების გაწევის შესახებ სრული იურიდიული კონსულტაციის მისაცემად, და რომ მიღებული ნებისმიერი რჩევა გამოკითხვის მიხედვით მომხმარებელი წინასწარი ხასიათისაა. ადვოკატ-მომხმარებელს არ ეკისრება იურიდიული მომსახურების გაწევა შეზღუდული მასშტაბის საწყისი კონსულტაციის მიღმა. თუ გამომკითხველი მომხმარებელი გადაწყვეტს შეინარჩუნოს ადვოკატის მომხმარებლის დამატებითი მომსახურება იურიდიულ ხიდზე, მკითხველმა მომხმარებელმა უნდა მოითხოვოს წერილობითი სამართლებრივი ხელშეკრულების დადება, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება წარმომადგენლობის პირობები, ყველა საფასური, ხარჯი და სხვა ვალდებულებები. ყველა მხარე აცნობიერებს, რომ იურიდიული ხიდი არ წარმოადგენს მონაწილეობას რაიმე წარმომადგენლობაში, რომელიც შეიძლება მოხდეს შეზღუდული მასშტაბის საწყის კონსულტაციაზე და თანხმდებიან იურიდიული ხიდის უვნებლად ჩატარება ამ წარმომადგენლობის შედეგად წარმოქმნილი დავისთვის.

 

ადვოკატის წევრობა. ადვოკატ-მომხმარებლებს შეუძლიათ შექმნან Legal Bridge პროფილი და ჩაატარონ კონსულტაციები Legal Bridge- ის შესახებ. გადახდილი საწყისი კონსულტაციიდან მიღებული თანხა შეიძლება ჩაირიცხოს ადვოკატ-მომხმარებლის მიერ შერჩეულ საბანკო ანგარიშზე. სარგებელი, რომელსაც თითოეული ადვოკატი მომხმარებელი უფლებამოსილია, შეიძლება დამოკიდებული იყოს ადვოკატის მომხმარებლის მიერ არჩეულ წევრობის გეგმაზე. ადვოკატის მომხმარებლებს შეუძლიათ გააუქმონ თავიანთი წევრობა ნებისმიერ დროს და არ აქვთ უფლება თანხის დაბრუნებას პროპორციულად ან სხვა საფუძველზე. ადვოკატის მომხმარებლები აღიარებენ და ეთანხმებიან, რომ იურიდიულ ხიდს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს გადახედოს თითოეული წევრობის გეგმის სარგებელს, და რომ ადვოკატი-მომხმარებელი მიმართავს ასეთ ცვლილებებს მათი წევრობის გაუქმებას.

Მომსახურების საფასური. იურიდიულმა ხიდმა და / ან მისმა პარტნიორებმა შეიძლება ჩამოჭრათ მომსახურების საფასური მოთხოვნების მომხმარებლების მიერ კონსულტაციებისათვის გაწეული გადასახადებისგან, რაც ხდება ადვოკატის მომხმარებელთა წევრობის დონის საფუძველზე. მომსახურების საფასური შეიძლება ტოლი იყოს 50% ძირითადი წევრების კონსულტაციებისთვის და 20% პროფესიონალი წევრებისთვის. მომსახურების საფასური ემყარება იურიდიული ხიდის მიერ მოწოდებულ მარკეტინგულ და ტექნოლოგიურ მომსახურებებს. მომხმარებლები თანხმდებიან, რომ მომსახურების საფასური არის სამართლიანი და გონივრული. იურიდიულმა ხიდმა შეიძლება შეცვალოს მომსახურების საფასურის ტარიფები ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი მიზეზის გამო, მისი შეხედულებისამებრ და აბსოლუტურად.

 

გადახდები. იურიდიული ხიდი აწარმოებს გადახდებს Stripe ონლაინ გადახდის პლატფორმის გამოყენებით. ყველა მომხმარებელი, რომელიც იურიდიული ხიდის საშუალებით ახორციელებს ან იღებს გადახდებს, ეთანხმება Stripe- ის მომსახურების პირობებს, ნაპოვნია www.stripe.com. უწყვეტი მომსახურების უზრუნველსაყოფად და მომხმარებლებისთვის დამატებითი პროდუქტებისა და სერვისების მოხერხებულად შეძენის მიზნით, იურიდიულმა ხიდმა და / ან სტრიპმა შეიძლება შეინახოს თქვენი გადახდის მეთოდი ფაილში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი პასუხისმგებლობაა შეინარჩუნოთ მიმდინარე ბილინგის შესახებ ინფორმაცია იურიდიულ ბრიჯთან. იურიდიულ ხიდზე მომუშავე მომხმარებლებისთვის გადახდის დამუშავების მომსახურებას უზრუნველყოფს Stripe და ექვემდებარება Stripe დაკავშირებული ანგარიშის ხელშეკრულებას, რომელიც მოიცავს Stripe- ის მომსახურების პირობებს (ერთობლივად, ”Stripe Services Convention”). ეთანხმებით ამ პირობებს ან გააგრძელებთ მუშაობას, როგორც მომხმარებელი იურიდიულ ხიდზე, თქვენ ეთანხმებით Stripe Services Convention- ს, რადგან დროდადრო იგივე შეიძლება შეიცვალოს Stripe- ს მიერ. როგორც იურიდიული ხიდის პირობები, რომელიც საშუალებას მისცემს გადახდის დამუშავების მომსახურებას Stripe– ით, თქვენ ეთანხმებით იურიდიულ ბრიჯს ზუსტ და სრულყოფილ ინფორმაციას თქვენს და თქვენი ბიზნესის შესახებ და უფლებას მისცემთ იურიდიულ ბრიჯს გააზიაროს იგი და გარიგების ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს მიერ მოწოდებული გადახდის დამუშავების სერვისების გამოყენებასთან. სტრიპის მიერ.

 

ადვოკატის მოვალეობები კონფლიქტებთან, კომპეტენციასა და ლიცენზიასთან დაკავშირებით. ადვოკატის ყველა მომხმარებელმა უნდა უზრუნველყოს, რომ არ არსებობს ინტერესთა კონფლიქტი და რომ ადვოკატ-მომხმარებელს შეუძლია კომპეტენტურად უზრუნველყოს მოთხოვნილი საწყისი კონსულტაცია. მოსაკითხი მომხმარებლის მიერ გადახდილი საფასური არ გადაიხდება ადვოკატ მომხმარებელს პირველადი კონსულტაციის ჩატარებამდე. ამრიგად, თუ რაიმე საკითხი ხელს უშლის ადვოკატს პირველადი კონსულტაციის ჩატარებაში, ადვოკატი მომხმარებელი ვალდებულია სწრაფად დაასრულოს საწყისი კონსულტაცია და რაც შეიძლება მალე დაუშვას მკითხველმა მომხმარებელმა მიიღოს თანხა ან / და შეარჩიოს სხვა. ადვოკატი-მომხმარებელი. ყველა ადვოკატი მომხმარებელს გარანტიას აძლევს, რომ მათ აქვთ ლიცენზირება იურიდიულ საქმიანობაში და კარგ მდგომარეობაში არიან ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ ან რამდენიმე ადვოკატთა ასოციაციაში იურიდიული ხიდის ანგარიშის შექმნის დროს და მოთხოვნისთვის საკონსულტაციო მომსახურების შეთავაზების დროს. -მომხმარებლები. ადვოკატი-მომხმარებლები თანხმდებიან, რომ ისინი შეაჩერებენ იურიდიული ხიდის პლატფორმაზე მომსახურების შეთავაზებას და მომსახურებას და დაუყოვნებლივ ამოიღებენ ანგარიშს იურიდიული ხიდიდან, თუკი მას შეაჩერებს საადვოკატო საქმიანობის ლიცენზიას.

ადვოკატის სხვა მოვალეობები. კონფლიქტთან, კომპეტენციასა და ლიცენზიასთან დაკავშირებით ზემოთ ჩამოთვლილ მოვალეობებთან ერთად, ადვოკატი-მომხმარებლები თანხმდებიან, რომ თუ იურიდიულ ხიდზე პირველადი იურიდიული საკონსულო უზრუნველყოფის შეთავაზებას შესთავაზებენ, ისინი სწრაფად და გულმოდგინედ უპასუხებენ გამოკითხვის მომხმარებლებს. ადვოკატი მომხმარებლები თანხმდებიან, რომ ისინი დაასრულებენ საწყის კონსულტაციებს და წარადგენენ სადაზღვევო ვადას სამი (3) დღის განმავლობაში, მას შემდეგ, რაც კლიენტი ავტორიზაციას გაუწევს გადახდას, შეტყობინებების გვერდზე გაგზავნის გაგზავნის დროის ვარიანტის არჩევით, მკითხველ მომხმარებელთან ჩეთის ისტორიის ჩათვლით. ადვოკატ-მომხმარებლები აცნობიერებენ, რომ ისინი კარგავენ გადახდის ნებისმიერ უფლებას, თუ მათ არ აქვთ დასრულებული საწყისი კონსულტაცია და ვადაში წარადგინეს დრო. ადვოკატი მომხმარებლები აცნობიერებენ, რომ მკითხველი მომხმარებლის კმაყოფილება გარანტირებულია და ნებისმიერი გადასახადი, რომელიც სადავო იქნება რაიმე მიზეზით, არ გადაიხდება.

 

ადვოკატის ეთიკის შეტყობინება. თუ ამ ვებსაიტის რომელიმე ასპექტში მონაწილე ადვოკატი ხართ, აცნობიერებთ, რომ იმ იურისდიქციის პროფესიული ქცევის წესები, სადაც თქვენ გაქვთ ლიცენზია („წესები“) ვრცელდება თქვენი მონაწილეობის ყველა ასპექტზე და თქვენ დაიცავთ ამ წესებს. ეს წესები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ წესებს, რომლებიც ეხება კონფიდენციალურობას, რეკლამირებას, კლიენტების შუამდგომლობას, უნებართვო პრაქტიკას და ფაქტების არასწორად წარმოდგენას. იურიდიული ხიდი უარყოფს პასუხისმგებლობას ამ წესების დაცვაზე. მომხმარებლები თანახმაა იურიდიული ხიდი უვნებელი იყოს ამ ვებ – გვერდის გამოყენებით ადვოკატების მხრიდან ეთიკური დარღვევებისთვის. იურისტები თანხმდებიან, რომ ამ ვებსაიტის საშუალებით მიღებული ინფორმაცია და კომუნიკაციები მკაცრად უნდა დაიცვან კონფიდენციალური, მათ შორის იურიდიული ხიდის სერვისებთან დაკავშირებული საკუთრების ინფორმაცია.

 

პრივატულობის პოლიტიკა. იურიდიული ხიდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი პირადი ცხოვრების დაცვა. გთხოვთ, გადახედოთ ჩვენს კონფიდენციალურობის დებულებას, სადაც განმარტებულია, თუ როგორ ექცევა Legal Bridge თქვენს პირად ინფორმაციას და იცავს თქვენს კონფიდენციალურობას.

 

გამოყენების შეზღუდვები. ამ ვებ – გვერდზე განთავსებული შინაარსი განკუთვნილია მხოლოდ თქვენი პირადი მოხმარებისთვის და არა კომერციული ექსპლუატაციისთვის. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ვებსაიტი, რომ დაადგინოთ მომხმარებლის უფლებამოსილება: ა) კრედიტის ან დაზღვევის პირადი, ოჯახის ან საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის; (ბ) დასაქმება; ან (გ) მთავრობის ლიცენზია ან სარგებელი. თქვენ არ შეგიძლიათ ამ ვებსაიტიდან დეკომპილირება, ინვერსიის ინჟინერი, დემონტაჟი, ქირავნობა, იჯარით აღება, სესხის გაცემა, გაყიდვა, გასხვისება ან გასაღება. ასევე არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ქსელის მონიტორინგის ან აღმოჩენის პროგრამული უზრუნველყოფა საიტის არქიტექტურის დასადგენად, ან ინფორმაციის მოპოვების შესახებ, ინდივიდუალური ვინაობის ან მომხმარებლების შესახებ. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი რობოტი, ობობა, სხვა ავტომატური პროგრამა ან მოწყობილობა, ან სახელმძღვანელო პროცესი, რომ გააკონტროლოთ ან დააკოპიროთ ჩვენი ვებსაიტი ან შინაარსი ჩვენი წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ვებსაიტი ყალბი, შეცდომაში შემყვანი, თაღლითური ან უკანონო კომუნიკაციების გადასაცემად. თქვენ არ შეგიძლიათ კოპირება, შეცვლა, რეპროდუცირება, განმეორება, განაწილება, ჩვენება ან გადაცემა კომერციული, არაკომერციული ან საზოგადოებრივი მიზნებისათვის ამ ვებსაიტის მთლიანი ან ნებისმიერი ნაწილი, გარდა ზემოთ ნებადართული მოცულობისა. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ან სხვაგვარად მოახდინოთ ექსპორტის ან რეექსპორტის ეს ვებსაიტი ან მისი ნებისმიერი ნაწილი, ან შინაარსი, რომელიც არღვევს ექსპორტის კონტროლის კანონებსა და რეგულაციებს ამერიკის შეერთებული შტატების. აკრძალულია ამ ვებსაიტის ან მისი შინაარსის ნებისმიერი უნებართვო გამოყენება.

 

არავითარი უკანონო ან აკრძალული გამოყენება. Legal Bridge ვებსაიტის გამოყენების პირობით, თქვენ იურიდიულ Bridge- ს გარანტიას აძლევთ, რომ არ გამოიყენოთ Legal Bridge ვებსაიტი ნებისმიერი მიზნისთვის, რომელიც უკანონოა ან აკრძალულია ამ პირობებით, პირობებით და შეტყობინებებით. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Legal Bridge ვებსაიტი ნებისმიერი ფორმით, რამაც შეიძლება დააზიანოს, გამორთოს, დატვირთოს ან დააზიანოს Legal Bridge ვებგვერდი ან ხელი შეუშალოს სხვა მხარის გამოყენებას და Legal Bridge ვებსაიტის გამოყენებას. თქვენ არ შეგიძლიათ მოიპოვოთ ან სცადოთ ნებისმიერი მასალის ან ინფორმაციის მოპოვება ნებისმიერი გზით, რომელიც განზრახ არ არის ხელმისაწვდომი ან არ არის გათვალისწინებული იურიდიული ხიდის ვებსაიტებზე. იურიდიული ხიდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ მკითხველი მომხმარებლებისა და ადვოკატ-მომხმარებლების მიერ, პირველადი ონლაინ იურიდიული კონსულტაციების ჩატარების მიზნით. კატეგორიულად აკრძალულია მომხმარებლების მიერ, რომლებიც არ იკითხავენ მომხმარებლებს ან ადვოკატ-მომხმარებლებს, რაც არ შემოიფარგლება პირველადი ონლაინ იურიდიული კონსულტაციების ჩატარებით.

 

ჩვენი უფლებები და მოვალეობები. იურიდიული ხიდი არ არის ამ ვებ – გვერდზე იურიდიული კომუნიკაციების ან შინაარსის გამომცემელი ან ავტორი. ეს არის მომხმარებლებს შორის კომუნიკაციის ადგილი. იურიდიულ ხიდს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა კომუნიკაციების განხილვაზე, რედაქტირებაზე ან დამტკიცებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ სისტემის უსაფრთხოების აბსოლუტური გარანტია არ შეგვიძლია, იურიდიული ხიდი გონივრულ ნაბიჯებს დგამს უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად. თუ გაქვთ მიზეზი იმისა, რომ სისტემის უსაფრთხოება დაირღვა, დახმარებისთვის დაგვიკავშირდით ელ.ფოსტით. თუ იურიდიული ხიდის ტექნიკურ პერსონალს მიაჩნია, რომ წევრის საკუთრებაში არსებული ფაილები ან პროცესები საფრთხეს უქმნის სისტემის გამართულ ტექნიკურ მუშაობას ან სხვა წევრების უსაფრთხოებას, იურიდიული ხიდი იტოვებს უფლებას წაშალოს ეს ფაილები ან შეაჩეროს ეს პროცესები. თუ იურიდიული ხიდის ტექნიკური პერსონალი ეჭვობს, რომ მომხმარებლის სახელი გამოიყენება იმ პირმა, რომელიც არ არის სათანადო მომხმარებლის მიერ უფლებამოსილი, იურიდიულმა ხიდმა შეიძლება გააუქმოს ამ მომხმარებლის წვდომა სისტემის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით. იურიდიულ ხიდს უფლება აქვს, ჩვენი შეხედულებისამებრ და აბსოლუტურად, შეხედულებისამებრ, შეცვალოს, მოახდინოს რედაქტირება ან სხვაგვარად შეცვალოს ნებისმიერი შინაარსი, (ii) მოახდინოს შინაარსის ხელახალი კატეგორიზაცია, რომ განათავსოს იგი უფრო შესაბამის ადგილას ან (iii) წინა ეკრანზე ან წაშალეთ ნებისმიერი შინაარსი, რომელიც დადგენილია, რომ იგი შეუსაბამოა ან სხვაგვარად არღვევს მოხმარების ამ პირობებს, მათ შორის, არ შემოიფარგლება მხოლოდ შინაარსის შემცველი შეურაცხმყოფელი ენისა და რეკლამით. იურიდიული ხიდი იტოვებს უფლებას უარი თქვას ნებისმიერზე მომსახურებაზე და ნებისმიერ დროს გააუქმოს მომხმარებლის წვდომა. თქვენ ეთანხმებით, რომ იურიდიულ ხიდს პასუხისმგებლობა არ ეკისრება იურიდიულ ხიდზე გამოქვეყნებული ან შენახული მონაცემების შენარჩუნებასა და წარმოებაზე. თქვენ ეთანხმებით იურიდიულ ხიდს არანაირი ვალდებულება არ აქვს რაიმე მიზეზით წარმოადგინოს ან მიაწოდოს თქვენ ან მესამე პირებს იურიდიულ ხიდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია ან მონაცემები.

 

თქვენი უფლებები და მოვალეობები. თქვენ იურიდიულად და ეთიკურად ხართ პასუხისმგებელი ნებისმიერ კომუნიკაციაზე, რომელსაც აქვეყნებთ ან გადასცემთ ამ ვებ – გვერდის გამოყენებით. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი სხვების უფლებების პატივისცემაზე, მათ შორის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებზე (საავტორო უფლებები, პატენტები და სავაჭრო ნიშნები), პირადი ცხოვრების უფლება და არ იყოს ცილისწამება ან ცილისწამება. თქვენ იურიდიულ ბრიჯს აძლევთ ნებართვას თქვენს მიერ შექმნილ ნებისმიერ სამუშაოზე, როგორც სარეზერვო ასლის ნორმალური პროცესის ნაწილი. თქვენ გაქვთ უფლება ნებისმიერ დროს წაშალოთ ვებსაიტიდან ნებისმიერი თქვენი ნამუშევარი. შინაარსის გაგზავნა ნებისმიერი უკანონო საქმიანობისთვის წარმოადგენს ამ წესების დარღვევას. იურიდიული ხიდი ღიაა წევრებისთვის მთელ მსოფლიოში და იურიდიული ხიდი ვერ მოგცემთ გარანტიას, რომ სხვა იურისდიქციებში თქვენს კომუნიკაციებზე იურიდიულ პრობლემას ვერ შეხვდებით. თუ თქვენ გაქვთ პრეტენზია სხვა მომხმარებლის საქციელთან ან კომუნიკაციასთან დაკავშირებით, თქვენი პასუხისმგებლობაა შეეცადოთ მოაგვაროთ კონფლიქტი, როგორც წესი, ამ პირთან დაკავშირება, თუ ეს შესაძლებელია. ჩვეულებრივ, Legal Bridge არ მიიღებს როლს თქვენს და სხვა მომხმარებლებს შორის კონფლიქტების შუამავლობაში. იურიდიული ხიდი არ იღებს პასუხისმგებლობას თქვენს ან სხვა მომხმარებლის ქცევაზე. ყოველივე ზემოთქმულის მიუხედავად, ამგვარი საჩივრის ან კონფლიქტის წარმოშობის შემთხვევაში, მომხმარებელს ან მომხმარებლებს შეუძლიათ მოითხოვონ იურიდიული ხიდის ჩარევა და დავის გადაწყვეტის მცდელობა. ნებისმიერი ასეთი მოთხოვნა არ წარმოადგენს იურიდიული ხიდის (i) ჩარევის გარანტიას, (ii) დროულად ჩარევას, (iii) დავის მოგვარებას ერთი ან მეორე მხარის სასარგებლოდ ან (iv) წარმატებით მოაგვარებს სიტუაციას. ჩარევის შესახებ გადაწყვეტილებას იურიდიული ხიდი ეკისრება, ჩვენი შეხედულებისამებრ და აბსოლუტურად. იურიდიულ ხიდზე თქვენი წვდომა მხოლოდ თქვენი პირადი მოხმარებისთვისაა. თუ გსურთ გადანაწილდეთ კომუნიკაციები, რომლებიც ამ ვებსაიტზე იპოვნეთ, თქვენი პასუხისმგებლობაა მიიღოთ ნებართვა კომუნიკაციის ავტორისგან (და ნებისმიერი სხვა უფლებამოსილი პირისგან). თქვენ ეთანხმებით, რომ დაიცვას თქვენი ანგარიში და სხვა მომხმარებლების უსაფრთხოება თქვენი პაროლის დაცვით. თუ გაქვთ მიზეზი, რომ გჯერათ, რომ თქვენი პაროლი კომპრომეტირებულია ან მოხდა თქვენი ანგარიშის უნებართვო გამოყენება, თქვენ ეთანხმებით დაუკავშირდით Legal Bridge- ს რაც შეიძლება მალე.

 

შეუსაბამო შინაარსი. ვებსაიტზე შესვლისას თქვენ თანახმა ხართ არ ატვირთოთ, ჩამოტვირთოთ, აჩვენოთ, შეასრულოთ, გადასცეთ ან სხვაგვარად გაავრცელოთ ნებისმიერი შინაარსი, რომელიც: (i) არის ცილისმწამებლური, ცილისმწამებლური, უცენზურო, პორნოგრაფიული, შეურაცხმყოფელი ან მუქარის შემცველი; (ბ) ადვოკატირებს ან ხელს უწყობს საქციელს, რომელიც შეიძლება სისხლის სამართლის დანაშაულს წარმოადგენს, იწვევს სამოქალაქო პასუხისმგებლობას ან სხვაგვარად არღვევს მოქმედ ადგილობრივ, სახელმწიფო, ეროვნულ ან უცხოურ კანონს ან რეგულაციას; ან (გ) რეკლამირებას ან სხვაგვარად ითხოვს თანხებს ან წარმოადგენს საქონლის ან მომსახურების მოთხოვნას. იურიდიული ხიდი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ან წაშალოს ასეთი მასალა სერვერებიდან. იურიდიული ხიდი სრულად ითანამშრომლებს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებთან ან უწყებებთან ამ გამოყენების პირობების ან მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევის გამოსაძიებლად. თქვენ უარს იტყვით იურიდიული ხიდიდან მოთხოვნის ან გამოძახების შესახებ ჩანაწერების ჩათვლით, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლებით ნებისმიერი ინფორმაციით ან მონაცემებით, რომელიც რაიმე მიზეზით გამოქვეყნდება Legal Bridge- ზე

 

ბმულები მესამე მხარის ვებსაიტებზე. ეს ვებსაიტი შეიძლება შეიცავდეს ვებ – გვერდების ბმულებს, რომლებსაც სხვა იურიდიული ხიდის გარდა სხვა მხარეები აკონტროლებენ. იურიდიულმა ხიდმა შეიძლება უზრუნველყოს სხვა ციტატების ან რესურსების ბმულები, რომლებთანაც ის არ არის დაკავშირებული. იურიდიული ხიდი არ არის პასუხისმგებელი და არ იზიარებს და არ იღებს პასუხისმგებლობას მესამე მხარის ვებსაიტის, მასზე წვდომის ნებისმიერი ვებსაიტის ან ამ საიტის ნებისმიერი ცვლილების ან განახლების ხელმისაწვდომობაზე, შინაარსზე, პროდუქტებზე, მომსახურებებზე ან გამოყენებაზე. იურიდიული ხიდი არ იძლევა გარანტიებს ამ საიტების მიერ მოწოდებული პროდუქციის ან მომსახურების შინაარსისა და ხარისხის შესახებ. იურიდიული ხიდი არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის ვებსაიტიდან მიღებულ ვებ – გადაცემებზე ან გადაცემის სხვა ფორმაზე. ნებისმიერი ბმულის ჩართვა არ გულისხმობს მესამე მხარის იურიდიული ხიდის მიერ მოწონებას და ასევე არ გულისხმობს, რომ Legal Bridge– ის სპონსორები არიან ასოცირებული ან ასოცირებული, გარანტირებულია, ან კანონიერად აქვთ უფლება გამოიყენონ ნებისმიერი სავაჭრო სახელი, რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი, ლოგო, იურიდიული ან ოფიციალური ბეჭედი, ან საავტორო უფლებებით დაცული სიმბოლო, რომელიც შეიძლება აისახოს ბმულებზე. თქვენ აცნობიერებთ, რომ ატარებთ ყველა რისკს, რაც დაკავშირებულია მესამე მხარის ვებგვერდზე მოცემული შინაარსის ხელმისაწვდომობასა და გამოყენებასთან და ეთანხმებით, რომ იურიდიული ხიდი არ აგებს პასუხს რაიმე სახის დანაკარგზე ან დაზიანებაზე, რომელსაც შეიძლება განიცადოთ მესამე პირთან ურთიერთობისას.

 

საკუთრება. ამ ვებსაიტს ფლობს და მართავს შპს Legal Bridge. ყველა უფლება, სათაური და ინტერესი ამ ვებ – გვერდზე მოცემული მასალების მიმართ, მათ შორის, ინფორმაციით, დოკუმენტებით, ლოგოებით, გრაფიკით, ბგერებით და გამოსახულებებით, ფლობს ან იურიდიული ხიდი ან მათი მესამე მხარის ავტორები, დეველოპერები ან მომწოდებლები. იურიდიული ხიდის მიერ პირდაპირ გათვალისწინებული შემთხვევის გარდა, დაუშვებელია მასალების კოპირება, რეპროდუცირება, გამოქვეყნება, გადმოწერა, ატვირთვა, განთავსება, ჩვენება, გადაცემა ან გავრცელება რაიმე ფორმით და ამ ვებგვერდზე არაფერი უნდა განიმარტოს, როგორც რაიმე იურიდიული ხიდის ლიცენზია. ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები, იქნება ესტოპელი, მინიშნებით ან სხვა გზით. იურიდიული ხიდი იტოვებს ნებისმიერ უფლებას, რომელიც პირდაპირ არ არის მინიჭებული აქ.

 

საავტორო უფლებები. ვებსაიტის ყველა დიზაინი, ტექსტი, გრაფიკა, მათი შერჩევა და მოწყობა ეკუთვნის Legal Bridge- ს, ALL RIGHTS RESERVED.

სასაქონლო ნიშნების შესახებ. იურიდიული ხიდი, ყველა სურათი და ტექსტი, და გვერდის ყველა სათაური, მორგებული გრაფიკა და ღილაკის ხატები არის მომსახურების ნიშნები, სავაჭრო ნიშნები და / ან სავაჭრო კაბა, Legal Bridge, LLC. ყველა სხვა სასაქონლო ნიშანი, პროდუქტის სახელი და კომპანიის სახელი ან ლოგო, რომელიც აქ მოცემულია, წარმოადგენს მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრებას.

 

პასუხისმგებლობის უარყოფა ინფორმაცია, პროგრამული უზრუნველყოფა, პროდუქტები და სერვისები, რომლებიც შედის ან ხელმისაწვდომია Legal Bridge.com ვებსაიტის საშუალებით, შეიძლება შეიცავდეს უზუსტობებს ან ტიპოგრაფიულ შეცდომებს. პერიოდულად მოცემულ ინფორმაციას ცვლილებები ემატება. იურიდიულმა ხიდმა და / ან მისმა პარტნიორებმა ნებისმიერ დროს შეიძლება შეიტანონ ცვლილებები ან / და ცვლილებები Legal Bridge.com ვებსაიტზე. იურიდიული ხიდის ვებსაიტის საშუალებით მიღებულ რჩევას არ უნდა დაეყრდნოთ პირადი, სამედიცინო, იურიდიული ან ფინანსური გადაწყვეტილებები და თქვენ უნდა მიმართოთ შესაბამის სპეციალისტს თქვენს სიტუაციაში მორგებული სპეციალური რჩევების მისაღებად. იურიდიული ხიდი და / ან მისი შვილობილი კომპანიები არ წარმოადგენენ რაიმე სახის ინფორმაციას, პროგრამულ უზრუნველყოფას, პროდუქტებს, მომსახურებებს და მათთან დაკავშირებული გრაფიკის შესაბამისობას, საიმედოობას, ხელმისაწვდომობას, დროულობასა და სიზუსტეს. მოქმედი კანონმდებლობის მიერ ნებადართული მაქსიმალური მოცულობით, ყველა ასეთი ინფორმაცია, პროგრამული უზრუნველყოფა, პროდუქტი, მომსახურება და მასთან დაკავშირებული გრაფიკა მოცემულია ”როგორც არის” გარანტიის ან რაიმე სახის პირობების გარეშე. იურიდიული ხიდი და / ან მისი შვილობილი კომპანიები ამით უარყოფენ ყველა გარანტიასა და პირობებს ამ ინფორმაციის, პროგრამული უზრუნველყოფის, პროდუქტების, სერვისებისა და მასთან დაკავშირებული გრაფიკის მიმართ, მათ შორის ყველა ნაგულისხმევი გარანტია ან სავაჭრო ობიექტის პირობები, კონკრეტული მიზნის მისაღწევად, სათაური და დარღვევა. იურიდიული ხიდი და / ან მისი შვილობილი კომპანიები, როგორც მოქმედი კანონით ნებადართულია მაქსიმალურად, არავითარ შემთხვევაში არ აგებენ პასუხს პირდაპირი, არაპირდაპირი, სადამსჯელო, შემთხვევითი, სპეციალური, თანმიმდევრული ზიანის ან ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურებაზე, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ზიანის მოხმარების დაკარგვისთვის. , მონაცემები ან მოგება, რომლებიც წარმოიქმნება ან რაიმე ფორმით უკავშირდება Legal Bridge.com ვებსაიტის გამოყენებას ან მუშაობას, იურიდიული Bridge.com ვებსაიტის ან მასთან დაკავშირებული სერვისების გამოყენების შეფერხებით ან შეუძლებლობით, უზრუნველყოს ან არ არის უზრუნველყოფილი. მომსახურება, ან ნებისმიერი ინფორმაციისთვის, პროგრამული უზრუნველყოფისთვის, პროდუქტებისთვის, მომსახურებისთვის და მასთან დაკავშირებული გრაფიკისთვის, რომელიც მოიპოვება Legal Bridge.com ვებსაიტის საშუალებით, ან სხვაგვარად წარმოიშობა Legal Bridge.com ვებსაიტის გამოყენებიდან გამომდინარე, ხელშეკრულების, დანაშაულის, დაუდევრობის, მკაცრი პასუხისმგებლობის საფუძველზე ან სხვაგვარად, მაშინაც კი, თუ იურიდიულ ხიდს ან მის რომელიმე სხვა შვილობილ კომპანიას უკვე აცნობეს ზარალის ანაზღაურების შესაძლებლობის შესახებ. იმის გამო, რომ ზოგიერთი სახელმწიფო / იურისდიქცია არ იძლევა პასუხისმგებლობის გამორიცხვას ან შეზღუდვას თანმიმდევრული ან შემთხვევითი ზიანისთვის, ზემოაღნიშნული შეზღუდვა შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე. თუ თქვენ უკმაყოფილო ხართ Legal Bridge.com ვებსაიტის რომელიმე ნაწილით, ან ამ გამოყენების რომელიმე პირობით, თქვენი ერთადერთი და განსაკუთრებული საშუალებაა შეწყვიტოთ Legal Bridge ვებსაიტის გამოყენება.

Უგარანტიო. საიტი და მასალები, დოკუმენტები ან ფორმები, რომლებიც მოწოდებულია საიტზე ან თქვენს მიერ გამოყენების საშუალებით, მოცემულია "როგორც არის" და "როგორც ხელმისაწვდომია" საფუძველზე. კანონით ნებადართული კანონით, იურიდიული ხიდი აშკარად უარყოფს ნებისმიერი სახის გარანტიას, იქნება ეს გამოხატული თუ ნაგულისხმევი, მათ შორის სავაჭრო შეზღუდულობის ნაგულისხმევი გარანტიები, კონკრეტული მიზნის მისაღწევად, სათაური და დარღვევა. Legal Bridge არ იძლევა გარანტიას, რომ: (ა) საიტი ან მასალები დააკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნებს; (ბ) საიტი ან მასალები ხელმისაწვდომი იქნება უწყვეტი, დროული, უსაფრთხო ან შეცდომების გარეშე; გ) შედეგები, რომლებიც შეიძლება მიღებულ იქნეს საიტის გამოყენებიდან, ან საიტის საშუალებით შემოთავაზებული ნებისმიერი მასალისგან, იქნება ზუსტი ან სანდო; ან (დ) ნებისმიერი პროდუქტის, მომსახურების, ინფორმაციის ან სხვა მასალის ხარისხი, რომელიც თქვენ მიერ შეიძინეთ ან მიიღეთ საიტზე ან მასალებზე დაყრდნობით, დააკმაყოფილებს თქვენს მოლოდინს. საიტის გამოყენების საშუალებით ნებისმიერი მასალის მიღება ხდება თქვენი შეხედულებისამებრ და თქვენი რისკის შესაბამისად. იურიდიულ ხიდს პასუხისმგებლობა არ ეკისრება თქვენი კომპიუტერის სისტემის დაზიანებას ან მონაცემების დაკარგვას, რაც გამოწვეულია ნებისმიერი შინაარსის, მასალების, ინფორმაციის ან პროგრამული უზრუნველყოფის ჩამოტვირთვადან.

 

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა და ანაზღაურება. თქვენ იურიდიულ ხიდს და მის ოფიცრებს, დირექტორებს, თანამშრომლებსა და აგენტებს უვნებლად დაიშურებთ და აუნაზღაურებთ იურიდიულ ხიდს ნებისმიერი ირიბი, სადამსჯელო, განსაკუთრებული, შემთხვევითი ან შედეგად მიყენებული ზიანისთვის, თუმცა ეს წარმოიქმნება (ადვოკატთა გადასახადების ჩათვლით, სასამართლო დავის ხარჯების და ხარჯების ჩათვლით). არბიტრაჟი, სასამართლო პროცესზე ან გასაჩივრებაზე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, დავა ან საარბიტრაჟო დაწყება), ხელშეკრულების მოქმედების, გაუფრთხილებლობის ან სხვა წამების მოქმედების შედეგად, ან ამ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ან ამასთან დაკავშირებით, მათ შორის შეუზღუდავად ნებისმიერი პრეტენზია პირადი დაზიანების ან ქონებრივი ზიანის ანაზღაურებაზე, რომელიც გამომდინარეობს ამ ხელშეკრულებიდან და ნებისმიერი ფედერალური, შტატის ან ადგილობრივი კანონების, დებულებების, წესების ან წესების ნებისმიერი დარღვევისგან, მაშინაც კი, თუ იურიდიულ ხიდს ადრე ჰქონდა რჩევა ამგვარი ზიანის შექმნის შესახებ. იურიდიული ხიდის მხრიდან პასუხისმგებლობის დაკისრების შემთხვევაში, იგი შემოიფარგლება პროდუქციის ან / და მომსახურების გადახდილი თანხით, გარდა ამ პირობების საარბიტრაჟო შეთანხმების თანახმად დაშვებულისა და არავითარ შემთხვევაში არ გამოიწვევს ამას ან სადამსჯელო ზიანის ანაზღაურება. ზოგიერთი სახელმწიფო არ იძლევა შემთხვევითი ან შედეგად მიყენებული ზიანის გამორიცხვას ან შეზღუდვას, ამიტომ ზემოაღნიშნული შეზღუდვა ან გამორიცხვა შეიძლება არ გამოიყენებოდეს. არავითარ შემთხვევაში იურიდიული ხიდი, მასთან დაკავშირებული კომპანიები, ან თითოეული ასეთი კომპანიის შესაბამისი დირექტორი, ოფიცერი, წევრი, თანამშრომელი, აქციონერი, შვილობილი კომპანია, დისტრიბუციის პარტნიორი ან აგენტი პასუხს არ აგებს იურიდიული მოსაკრებლის ან ირიბი, სპეციალური, შედეგობრივი, შემთხვევითი, სამაგალითო ან ნებისმიერი სახის სადამსჯელო ზიანი (შეზღუდვის გარეშე, ნებისმიერი ზიანი შემოსავლის, მოგების, გამოყენებისა და მონაცემების დაკარგვისთვის), რომელიც გამოწვეულია ხელშეკრულების დარღვევისთვის, გაუფრთხილებლობით ან რაიმე სხვა იურიდიული თეორიის გათვალისწინებით, პროგნოზირებულია თუ არა და არის თუ არა იურიდიულ ხიდს ურჩიეს ამგვარი ზიანის შექმნის შესაძლებლობის შესახებ და მიუხედავად რაიმე შეზღუდული საშუალების არსებითი მიზნის უკმარისობისა. მომხმარებლები თანხმდებიან, რომ პასუხისმგებლობის ეს შეზღუდვები წარმოადგენს რისკის განაწილებულ შეთანხმებას და აისახება მხარეთა შეთანხმებულ გადასახადებში. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის შეზღუდვები გარიგების საფუძვლის ფუნდამენტური ელემენტებია და მხარეები არ დადებენ რაიმე სამართლებრივ შეთანხმებას ხელშეკრულების გარეშე მომსახურების მიწოდებაზე ამ შეზღუდვებზე. ამ შეთანხმების თანახმად, იურიდიული ხიდის იურიდიული ხიდის მოთხოვნების გარდა, თითოეული მხარის პასუხისმგებლობა სხვაზე არ უნდა აღემატებოდეს იურიდიულ ხიდს მომხმარებლის მიერ გადახდილი მთლიანი თანხისა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა და სხვა პირებზე, დოლარი ($ 1,000.00).

კანონის არჩევანი. ამ ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ პირდაპირ ეთანხმებით, რომ თქვენი უფლებები და მოვალეობები უნდა რეგულირდებოდეს და ინტერპრეტირებული იყოს კალიფორნიის შტატის კანონმდებლობის შესაბამისად, გარდა კანონის არჩევის წესებისა. ნებისმიერი იურიდიული ქმედება ან პროცედურა, რომელიც ეხება თქვენს ვებგვერდზე წვდომას ან გამოყენებას, რეგულირდება საარბიტრაჟო შეთანხმების შესაბამისად, ამ პირობებში. გამოყენების ეს პირობები პირდაპირ გამორიცხავს და უარყოფს გაეროს კონვენციის პირობებს საქონლის საერთაშორისო გაყიდვის შესახებ, რომელიც არ ვრცელდება ამ ვებსაიტის საშუალებით განხორციელებულ ან სხვაგვარად გარიგებაზე.

დავების გადაწყვეტა; საარბიტრაჟო. იურიდიული ხიდი და თქვენ ეთანხმებით, რომ არბიტრაჟის შეტანის დაწყებამდე ცდილობთ ყველა დავის არაფორმალურად მოგვარებას. იმ შემთხვევაში, თუ დავას ვერ გადავწყვეტთ და მინიმუმ 30 დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც ყველა მხარემ შეამჩნია დავის არსებობა, იურიდიული ხიდი და თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენს შორის ყველა დავა და პრეტენზია არბიტრაჟს გაუწევს ერთ არბიტრს. დავისა და პრეტენზიების ტიპები, რომლებზეც ვეთანხმებით საარბიტრაჟო განხილვას, განიმარტება. იგი შეუზღუდავად ეხება: პრეტენზიებს, რომლებიც წარმოიშობა ან ეხება ჩვენ შორის ურთიერთობის რომელიმე ასპექტს, იქნება ეს ხელშეკრულების, დანაშაულის, წესდების, თაღლითობის, ყალბი განცხადების ან სხვა სამართლებრივი თეორიის საფუძველზე; პრეტენზიები, რომლებიც წარმოიშვა ამ ან რაიმე წინა პირობებამდე (რეკლამასთან დაკავშირებული პრეტენზიების ჩათვლით, მაგრამ არ შემოიფარგლება); პრეტენზიები, რომლებიც ამჟამად წარმოადგენენ სავარაუდო საკლასო საქმის დავას, რომელშიც თქვენ არ ხართ დამოწმებული კლასის წევრი; და პრეტენზიები, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას ამ პირობების შეწყვეტის შემდეგ. ამ საარბიტრაჟო შეთანხმების მიზნებისათვის, მითითებები "იურიდიულ ხიდზე", "ჩვენ" და "ჩვენ" მოიცავს ჩვენს შესაბამის შვილობილ კომპანიებს, შვილობილი კომპანიების წარმომადგენლებს, აგენტებს, თანამშრომლებს, მათთვის საინტერესო წინამორბედებს, მემკვიდრეებსა და დანიშნულებებს, აგრეთვე ყველა უფლებამოსილ ან არაუფლებამოსილ მომხმარებელს. ან ამ პირობებით გათვალისწინებული მომსახურების ან პროდუქტის ბენეფიციარები ან ჩვენს შორის რაიმე წინასწარი შეთანხმებები. ყოველივე ზემოთქმულის მიუხედავად, ნებისმიერ მხარეს შეუძლია ინდივიდუალური სარჩელის შეტანა მცირე პრეტენზიების სასამართლოში. თქვენ ეთანხმებით, რომ ამ პირობების გათვალისწინებით, თქვენ და იურიდიული ხიდი უარს აცხადებთ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო განხილვის ან საკლასო ღონისძიებაში მონაწილეობის უფლებაზე. ეს ტერმინები ადასტურებს გარიგების ან ვებსაიტის გამოყენებას სახელმწიფოთაშორის ვაჭრობაში და ამრიგად, ფედერალური საარბიტრაჟო აქტი არეგულირებს ამ დებულების ინტერპრეტაციასა და აღსრულებას. ეს საარბიტრაჟო დებულება გადარჩება ამ პირობების შეწყვეტამდე. მხარემ, რომელიც აპირებს შეიტანოს სარჩელი მცირე საჩივრების სასამართლოში ან მოითხოვოს საარბიტრაჟო, ჯერ უნდა გაგზავნოს აშშ-მ დამოწმებული ფოსტა, დავების წერილობითი შეტყობინება ("შეტყობინება") მეორე მხარისათვის, რომელსაც უნდა მიმართონ: 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, Sussex County ("შეტყობინების მისამართი") და ელექტრონული ასლი უნდა იყოს გაგზავნილი ელექტრონული ფოსტით, რათა დაეხმაროს @ Legal Bridge.com. შეტყობინებაში (ა) უნდა აღწერილი იყოს სარჩელის ან დავის ხასიათი და საფუძველი და (ბ) დაისვას მოთხოვნილი კონკრეტული შემსუბუქება („მოთხოვნა“). თუ Legal Bridge და თქვენ ვერ მიაღწიეთ შეთანხმებას სარჩელის გადასაჭრელად შეტყობინების მიღებიდან 30 დღის განმავლობაში, თქვენ ან Legal Bridge- მა შეიძლება დაიწყოს საარბიტრაჟო განხილვა. საარბიტრაჟო განხილვის დროს, იურიდიული ხიდის მიერ შეთავაზებული ნებისმიერი სადაზღვევო შეთავაზების ოდენობა ან თქვენ არ უნდა ეცნობოთ არბიტრს, სანამ არბიტრი არ განსაზღვრავს თანხას, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რომელსაც თქვენ ან იურიდიულ ხიდს ანიჭებთ. საარბიტრაჟო წესს ექვემდებარება კომერციული დავების გადაწყვეტის პროცედურები და სამომხმარებლო დავათა დამატებითი პროცედურები (ერთობლივად, "AAA Rules") ამერიკის საარბიტრაჟო ასოციაციის ("AAA") მიერ, ამ პირობებით შეცვლილი, და მისი ადმინისტრირება მოხდება AAA– ს მიერ. AAA– ს წესები შეგიძლიათ იხილოთ ინტერნეტით www.adr.org– ზე ან AAA– ზე დარეკვით 1-800-778-7879. არბიტრი ვალდებულია ამ პირობებით. არბიტრაჟი გამოსცემს დასაბუთებულ წერილობით გადაწყვეტილებას, რომელიც საკმარისი იქნება იმ ფაქტების არსებითი დასკვნების და კანონის დასკვნების ასახსნელად, რომლებსაც ემყარება გადაწყვეტილება. მხარეები თანხმდებიან, რომ ნებისმიერი საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება ან ფაქტის დასკვნა ან კანონის დასკვნა, რომელიც გაკეთდა მათი დავის ან სარჩელის საარბიტრაჟო განხილვაში, მიიღება მხოლოდ ამ საარბიტრაჟო მიზნებისათვის და არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ნებისმიერი სხვა პირის მიერ ნებისმიერი სხვა საარბიტრაჟო განხილვის დროს. იურიდიულ ხიდთან დაკავშირებული დავა ან პრეტენზია. მხარეები თანხმდებიან, რომ დავის ან სარჩელის ნებისმიერი საარბიტრაჟო განხილვის დროს, არც ერთი მხარე არ დაეყრდნობა წინასწარმეტყველებელ გავლენას ნებისმიერი დავის ან ფაქტის დადგენის ან კანონის დასკვნაში, რომელიც გაკეთდება ნებისმიერი სხვა დავის ან სარჩელის სხვა საარბიტრაჟო განხილვაში, რომლის მხარეც იყო Legal Bridge. არბიტრაჟს შეუძლია აკისროს განკარგულება მხოლოდ ინდივიდუალური მხარის სასარგებლოდ, რომელიც ითხოვს შეღავათს და მხოლოდ იმ ზომით, რამდენადაც ეს აუცილებელია იმ მხარის ინდივიდუალური სარჩელით, რომელიც დასაბუთებულია. თქვენ და იურიდიული ხიდი ეთანხმებით, რომ თითოეულმა პრეტენზიამ შეიძლება მოიტანოს მხოლოდ თქვენს ან მის ინდივიდუალურ შესაძლებლობებში და არა როგორც მოსარჩელეები ან კლასების წევრები რომელიმე კონკრეტულ კლასში, ან წარმომადგენლობით პროცესში, ან მათი შესაძლებლობების შესაბამისად. არბიტრაჟს არ აქვს უფლებამოსილება დაუშვას შეცდომები სამართლის ან იურიდიული მოსაზრებების საფუძველზე, და მხარეები თანხმდებიან, რომ ნებისმიერი განკარგულების გამოთავისუფლება ან გამოსწორება შესაძლებელია ნებისმიერი მხარის მიერ ამგვარი შეცდომის გამო კომპეტენტურ იურისდიქციის სასამართლოში გასაჩივრების საფუძველზე. თითოეული მხარე აიღებს საკუთარ ხარჯებსა და მოსაკრებლებს ნებისმიერი ასეთი გასაჩივრების შემთხვევაში. არბიტრმა არ უნდა დააკმაყოფილოს შემსუბუქება, ვიდრე ეს პირობები უზრუნველყოფს, ან დააკისროს სადამსჯელო ზიანი ან ნებისმიერი სხვა ზიანი, რომელიც არ იზომება რეალური ზიანის მიყენებით. გარდა ამისა, თუ თქვენ და იურიდიული ხიდი სხვაგვარად არ შეთანხმდებით, არბიტრაჟს არ შეუძლია გააკონტროლოს ერთზე მეტი პრეტენზია და სხვაგვარად არ შეეძლოს თავმჯდომარის ნებისმიერი ფორმის წარმომადგენლის ან საკლასო საქმის წარმოება. თუ აღმოჩნდა, რომ ეს კონკრეტული დებულება შეუძლებელია, მაშინ ამ საარბიტრაჟო დებულების მთლიანობა ბათილია. საარბიტრაჟო განხილვის ყველა ასპექტი და ნებისმიერი გადაწყვეტილება, გადაწყვეტილება ან გადაწყვეტილება არბიტრის მიერ იქნება მკაცრად კონფიდენციალური, გარდა კომპეტენტური იურისდიქციის სასამართლოს საჩივრის ნაწილისა. არბიტრაჟს და არა ნებისმიერ ფედერალურ, შტატულ ან ადგილობრივ სასამართლოს ან სააგენტოს ექნება ექსკლუზიური უფლებამოსილება გადაწყვიტოს ნებისმიერი დავა, რომელიც ეხება წინამდებარე შეთანხმების ინტერპრეტაციას, გამოყენებას, აღსრულებას ან ფორმირებას, მათ შორის, ან არ შემოიფარგლება ნებისმიერი პრეტენზიით, რომლითაც ყველა ან ამ შეთანხმების ნაწილი ბათილია ან ბათილია.

შეწყვეტის / წვდომის შეზღუდვა. იურიდიული ხიდი იტოვებს უფლებას, საკუთარი შეხედულებისამებრ, შეწყვიტოს თქვენი წვდომა Legal Bridge.com ვებსაიტზე და მასთან დაკავშირებულ მომსახურებებზე ან მის ნებისმიერ ნაწილზე, ნებისმიერ დროს, გაფრთხილების გარეშე.

მოდიფიკაცია. იურიდიული ხიდი იტოვებს უფლებას შეცვალოს პირობები, პირობები და შეტყობინებები, რომლის მიხედვითაც იურიდიული ხიდის ვებ – გვერდი შემოთავაზებულია, მათ შორის, იურიდიული ხიდის ვებ – გვერდის გამოყენებასთან დაკავშირებული ბრალდებით. თქვენი პასუხისმგებლობაა პერიოდულად გადახედოთ ამ გამოყენების პირობებს ცვლილებების შესასრულებლად, რომლებიც განხორციელდა თქვენგან გაფრთხილების გარეშე.

მადლობა. Legal Bridge- ის სერვისების გამოყენებით ან Legal Bridge- ის საიტზე შესვლით, თქვენ აცნობიერებთ, რომ თვრამეტი (18) წლის ხართ ან უფროსი, რომ წაიკითხეთ და გესმით გამოყენების წესები და ეთანხმებით მათ დაცვას.

 

გადაახვიეთ ზემოთ