ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ឌូបៃ

សរសេរមកយើងនៅ case@lawyersuae.com | ការហៅបន្ទាន់ +971506531334 +971558018669

ច្បាប់ធុរកិច្ចនិងមេធាវីសាជីវកម្មនៅ UAE

កិច្ចការច្បាប់

សាកសួរអ្នកជំនាញ

អាជីវកម្មមានជម្រើសក្នុងការរក្សាមេធាវីដែលអាចជួយពួកគេជាមួយនឹងភារកិច្ចច្បាប់ផ្សេងៗ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសេវាកម្មច្បាប់ឬដំបូន្មានស្របច្បាប់ពីមេធាវីសាជីវកម្មអ្នកជំនាញឬមេធាវីអាជីវកម្មនៅអារ៉ាប់អេមីរ៉ាតអ្នកស្ថិតនៅកន្លែងត្រឹមត្រូវ។

ដូចវេជ្ជបណ្ឌិតដែរមេធាវីកំពុងតែមានជំនាញកាន់តែខ្លាំងឡើង។

ក្រុមហ៊ុនធំឬក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មខ្នាតតូច

ការជួលមេធាវីដែលមានបទពិសោធន៍ល្អគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អាជីវកម្មដែលទទួលបានជោគជ័យ

គោលដៅនៃអាជីវកម្មណាមួយគឺដើម្បីលុបបំបាត់ហានិភ័យនិងរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលវែង។ យុទ្ធសាស្រ្តបទពិសោធន៍និងវិធីសាស្រ្តរបស់យើងចំពោះបញ្ហាច្បាប់ទាំងអស់អាចជួយអ្នកឱ្យឈានដល់គោលដៅទាំងនេះ។ ជួលមេធាវី UAE អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។

យើងផ្តល់ជូនសេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ប្រភេទអាជីវកម្មណាមួយ:

  • សហគ្រាស​ឯកបុគ្គល
  • ភាពជាដៃគូ
  • អាជីវកម្មគ្រួសារ
  • ក្រុមហ៊ុនមិនរកប្រាក់ចំណេញ
  • សាជីវកម្ម និង​ច្រើន​ទៀត

យើងបានជួយអតិថិជនជាច្រើនជាមួយនឹងសេវាកម្មផ្សេងៗគ្នាដែលអ្នកអាចអានខាងក្រោម៖

ការបញ្ចូល - ទម្រង់អាជីវកម្មនិងរចនាសម្ព័ន្ធ

ជំហានដំបូងនៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មគឺជាបែបបទស្របច្បាប់។ វាអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើននៅពេលអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវឬបង្កើតវានៅពេលអ្នកធ្វើខុស។

យើងអាចជួយអតិថិជនរបស់យើងក្នុងការជ្រើសរើសទម្រង់ច្បាប់ល្អបំផុតសម្រាប់អង្គការរបស់ពួកគេ។ យើងពិចារណាលើបញ្ហាច្បាប់សំខាន់ៗដូចជាពន្ធការទទួលខុសត្រូវនិងប្រសិទ្ធភាពផ្ទាល់ខ្លួន។

កិច្ចព្រមព្រៀងម្ចាស់

នៅពេលអ្នកមានភាពជាដៃគូថ្មីកិច្ចសន្យាឬកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយអ្នកចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាច្បាប់ទាំងអស់។ ទាំងនេះអាចរួមបញ្ចូលដូចខាងក្រោមៈ

  • ការគ្រប់គ្រងនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោត
  • តម្រូវការហិរញ្ញប្បទាន
  • ផ្ទេរចំណាប់អារម្មណ៍លើកម្មសិទ្ធិ

ការទិញនិងលក់អាជីវកម្ម

មិនថាអ្នកទិញឬលក់អាជីវកម្មអ្នកនឹងត្រូវការដំបូន្មានស្របច្បាប់។ នេះគឺជាដំណើរការសំខាន់ហើយអ្នកត្រូវមានការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ។

យើងអាចផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់សម្រាប់រឿងផ្សេងៗដូចជាការវាយតម្លៃលើការនាំមុខដែលមានសក្តានុពលជួយក្នុងការចរចារៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធប្រតិបត្តិការនិងបិទកិច្ចព្រមព្រៀង។

អ្នកចង់បញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងដោយគ្មានបញ្ហាដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនបានហើយយើងមានបទពិសោធជួយអ្នកនៅផ្នែកនោះ។

អ្នកប្រឹក្សាសាជីវកម្មទូទៅ

អ្នកអាចទាក់ទងយើងនិងទទួលបានដំបូន្មានលើបញ្ហាណាមួយ។ អ្នកនឹងមានមេធាវីជំនាញខាងសាជីវកម្មនិងករណីជំនួញក្នុងសេវាកម្មរបស់អ្នក។

ជោគជ័យនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក។ វាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនៅពេលអ្នកមានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

នៅពេលអ្នកចង់ចាប់ផ្តើមឬទិញឬលក់អាជីវកម្មមានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងតុលាការឬចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយអ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុត។

ការងាររបស់យើងផ្អែកលើការជួយអតិថិជនរបស់យើងឱ្យទទួលបានលទ្ធផលជាមួយនឹងបទពិសោធន៍និងការងាររបស់យើង។

ប្រសិនបើអ្នកដឹងថាអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវច្បាប់តាមរបៀបដ៏ល្អបំផុតនិងទទួលបានដំបូន្មានត្រឹមត្រូវអ្នកមានទំនុកចិត្តក្នុងការឈានទៅមុខនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដថាមេធាវីរបស់អ្នកពិតជាអាចទទួលបានលទ្ធផលអ្នកនឹងមានលទ្ធផលផ្ទុយ។

យើងយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ករណីទាំងអស់ហើយផ្តល់ឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដល់អតិថិជនរបស់យើង។ សម្រាប់ហេតុផលនេះប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសេវាកម្មណាមួយរបស់យើងកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងយើងហើយប្រាប់យើងពីបញ្ហារបស់អ្នក។ យើងនឹងរកវិធីជួយអ្នក។

ស្វែងរកមេធាវីអាជីវកម្មត្រឹមត្រូវ

មេធាវីនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកឱ្យយល់ពីបញ្ហាច្បាប់ផ្សេងៗគ្នា។ មេធាវីជំនួញនៅជិតអ្នក។

រមូរទៅកំពូល