Užpuolimas ir baterijos nusikaltimas JAE

Užpuolimo atvejai

Visuomenės saugumas yra svarbiausias JAE prioritetas, o šalies teisinė sistema laikosi griežtos pozicijos prieš užpuolimo ir sumušimo nusikaltimus. Šie nusikaltimai, pradedant grasinimu pakenkti ir baigiant neteisėtu jėgos panaudojimu prieš kitus, yra visapusiškai reglamentuojami JAE baudžiamojo kodekso. Nuo paprastų užpuolimų be sunkinančių aplinkybių iki sunkesnių formų, pvz., sunkinančio smurto, nepadoraus užpuolimo ir seksualinių nusikaltimų, įstatyme pateikiamas išsamus šių nusikaltimų apibrėžimas ir bausmės. JAE išskiria užpuolimo ir baterijos mokesčius pagal konkrečius elementus, pvz., grėsmę ir faktinę žalą, panaudotos jėgos laipsnį, aukos tapatybę ir kitus kontekstinius veiksnius. Šiame tinklaraščio įraše gilinamasi į niuansus, kaip šie smurtiniai nusikaltimai apibrėžiami, skirstomi į kategorijas ir patraukiami baudžiamojon atsakomybėn, taip pat pabrėžiama teisinė apsauga, kurią aukoms suteikia JAE teisingumo sistema.

Turėdami šį teisinį vadovą, užpuolimu ar įkalinimu kaltinami asmenys bus daug geriau pasirengę priimti pagrįstus sprendimus ir nagrinėti baudžiamąsias bylas. Statymas yra didelis, todėl pasikonsultuokite su išmanančiais kriminalinės gynybos advokatas iš karto lieka raktas.

Kaip pagal JAE įstatymus apibrėžiamas užpuolimas ir baterija?

Pagal JAE įstatymus užpuolimas ir sumušimas yra baudžiamieji nusikaltimai, numatyti Federalinio baudžiamojo kodekso 333–338 straipsniuose. Užpuolimas reiškia bet kokį veiksmą, dėl kurio kitas asmuo bijo neišvengiamos žalos arba bandymo neteisėtai panaudoti jėgą kitam asmeniui. Baterija yra tikras neteisėtas jėgos panaudojimas kitam asmeniui.

Užpuolimas gali būti įvairių formų, įskaitant žodinius grasinimus, gestus, nurodančius ketinimą pakenkti, arba bet kokį elgesį, sukeliantį pagrįstą nuogąstavimą apie žalingą auką. Baterija apsaugo nuo neteisėto mušimo, smūgiavimo, prisilietimo ar jėgos panaudojimo, net jei tai nesukelia fizinio sužalojimo. Už abu nusikaltimus gresia laisvės atėmimas ir (arba) baudos, priklausomai nuo nusikaltimo sunkumo.

Svarbu pažymėti, kad pagal JAE teismuose taikomus šariato principus užpuolimo ir sumušimo apibrėžimas gali būti aiškinamas plačiau nei bendrosios teisės apibrėžimai. Jų įtakos užpuolimui ir baterijos apibrėžimams mastas gali skirtis priklausomai nuo konkretaus atvejo.

Užpuolimo ir baterijų dėklų tipai JAE

Dar kartą patikrinus JAE baudžiamąjį kodeksą ir kitus oficialius teisinius šaltinius, pagal JAE įstatymus pripažįstami keli pagrindiniai užpuolimo ir baterijos atvejų tipai:

 1. Paprastas puolimas ir baterija – Tai apima atvejus, kai nėra sunkinančių aplinkybių, pvz., ginklo panaudojimo ar sunkaus sužalojimo. Paprastas užpuolimas apima grasinimus arba bandymą panaudoti neteisėtą jėgą, o paprastas užpuolimas yra tikras neteisėtas jėgos panaudojimas (333–334 straipsniai).
 2. Sunkus užpuolimas ir baterija – Šie nusikaltimai susiję su užpuolimu ar smūgiu, įvykdytu naudojant ginklą, prieš tam tikrus saugomus asmenis, pvz., valstybės pareigūnus, prieš kelias aukas arba dėl kurių buvo sužalotas fizinis (335–336 straipsniai). Bausmės griežtesnės.
 3. Užpuolimas ir baterijos prieš šeimos narius – JAE įstatymuose numatyta sustiprinta apsauga ir griežtesnės bausmės už šiuos nusikaltimus, padarytus prieš sutuoktinį, giminaičius ar namų ūkio narius (337 straipsnis).
 4. Nepadorus puolimas – Tai apima bet kokį nesąžiningo ar nepadoraus pobūdžio užpuolimą, įvykdytą žodžiais, veiksmais ar signalais prieš auką (358 straipsnis).
 5. Seksualinis prievartavimas ir prievartavimas – Prievartinis lytinis aktas, sodomija, tvirkinimas ir kiti seksualiniai nusikaltimai (354–357 straipsniai).

Labai svarbu pažymėti, kad JAE, spręsdami šias bylas, taiko tam tikrus šariato teisės principus. Tokie veiksniai kaip žalos laipsnis, ginklų naudojimas ir aukos tapatybė / aplinkybės turi didelę įtaką kaltinimams ir nuosprendžiui.

Kokios yra bausmės už užpuolimą ir bateriją JAE?

Bausmės už užpuolimą ir nusikaltimus dėl baterijos JAE yra šios:

Nusikaltimo tipasBausmė
Paprastas užpuolimas (333 straipsnis)Laisvės atėmimas iki 1 metų (galbūt mažiau) ir (arba) bauda iki 1,000 AED
Paprasta baterija (334 straipsnis)Laisvės atėmimas iki 1 metų ir (arba) bauda iki 10,000 XNUMX AED
Užpuolimas sunkinančiomis aplinkybėmis (335 straipsnis)Laisvės atėmimas nuo 1 mėnesio iki 1 metų ir (arba) bauda nuo 1,000 10,000 iki XNUMX XNUMX AED (teisėjo nuožiūra)
Padidėjęs akumuliatorius (336 straipsnis)Laisvės atėmimas nuo 3 mėnesių iki 3 metų ir (arba) bauda nuo 5,000 30,000 iki XNUMX XNUMX AED (teisėjo nuožiūra)
Užpuolimas / smūgis prieš šeimos narius (337 straipsnis)Įkalinimas iki 10 metų (arba galimai griežčiau, priklausomai nuo sunkumo) ir (arba) bauda iki 100,000 XNUMX AED
Nepadorus užpuolimas (358 straipsnis)Įkalinimas iki 1 metų ir (arba) bauda iki 10,000 XNUMX AED
Seksualinė prievarta (354–357 straipsniai)Bausmė skiriasi priklausomai nuo konkrečios veikos ir sunkinančių aplinkybių (galima skirti laisvės atėmimo bausmę nuo laikinų terminų iki gyvos galvos, o kraštutiniais atvejais net mirties bausme).

Kaip JAE teisinė sistema skiria užpuolimą ir nusikaltimus, susijusius su baterijomis?

JAE teisinėje sistemoje aiškiai atskiriami užpuolimo ir smurto nusikaltimai, nagrinėjant konkrečius elementus, reikalingus kiekvienam kaltinimui pagal Baudžiamąjį kodeksą nustatyti. Šių dviejų nusikaltimų atskyrimas yra labai svarbus, nes tai lemia taikomus kaltinimus, nusikaltimo sunkumą ir paskesnę bausmę.

Vienas iš pagrindinių skiriančių veiksnių yra tai, ar buvo tik žalingo kontakto (užpuolimo) grasinimas ar nuogąstavimas, palyginti su faktiniu neteisėtos jėgos panaudojimu, dėl kurio įvyko įžeidžiamas kontaktas arba buvo sužalotas kūnas (baterija). Dėl kaltinimo užpuolimu pagrindiniai elementai, kuriuos reikia įrodyti, yra šie:

 1. Kaltinamojo tyčinis veiksmas arba grasinimas jėga
 2. Pagrįstos baimės arba baimės dėl neišvengiamo žalingo ar įžeidžiančio kontakto sukūrimas aukos galvoje
 3. Akivaizdus dabartinis kaltinamojo gebėjimas įvykdyti grasinamą veiksmą

Net jei neįvyko fizinis kontaktas, tyčinis veiksmas, dėl kurio aukos manymu buvo žalingas kontaktas, yra pakankamas pagrindas priimti apkaltinamąjį nuosprendį už užpuolimą pagal JAE įstatymus.

Priešingai, siekdamas įrodyti akumuliatoriaus įkrovą, kaltinimas turi įrodyti, kad:

 1. Kaltinamasis padarė tyčinę veiką
 2. Ši veika buvo susijusi su neteisėtu jėgos panaudojimu nukentėjusiajam
 3. Dėl šios veikos nukentėjusiajam buvo įžeidžiamas fizinis kontaktas arba buvo sužalotas/sužalotas

Priešingai užpuolimui, kuris priklauso nuo grasinimų, baterijai reikia įrodymų, kad aukai buvo padarytas tikras žalingas įžeidžiantis kontaktas neteisėta jėga.

Be to, JAE teisinė sistema įvertina tokius veiksnius kaip panaudotos jėgos laipsnis, padaryto sužalojimo mastas, aukos tapatybė (valstybės pareigūnas, šeimos narys ir kt.), su incidentu susijusios aplinkybės ir sunkinančių aplinkybių, pvz., ginklo panaudojimo, buvimas. . Šie svarstymai lemia, ar nusikaltimai priskiriami paprastojo užpuolimo / baterijos ar sunkinančių formų kategorijai, už kurias skiriamos griežtesnės bausmės.

Kokios teisinės apsaugos priemonės taikomos nukentėjusiems nuo užpuolimo ir nusikaltimų JAE?

JAE teisinė sistema numato daugybę apsaugos ir paramos mechanizmų užpuolimo ir nusikaltimų aukoms. Tai apima ir prevencines priemones, ir teisines gynimo priemones bei nukentėjusiųjų teises teisminio proceso metu. Viena iš pagrindinių prevencinių priemonių yra galimybė gauti apribojimus galimiems pažeidėjams. JAE teismai gali priimti įsakymus, draudžiančius atsakovui susisiekti su auka ir kitomis saugomomis šalimis, priekabiauti ar būti šalia jos. Šių įsakymų pažeidimas yra baudžiamasis nusikaltimas.

Pagal Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą smurto šeimoje aukoms, susijusioms su šeimos narių užpuolimu / baterijomis, yra numatytos pastogės ir saugos nuostatos. Tai leidžia aukoms patekti į konsultavimo centrus arba saugius namus, esančius toliau nuo smurtautojų. Pareiškus kaltinimus, aukos turi teisę į teisinį atstovavimą ir gali pateikti pareiškimus apie poveikį aukai, kuriuose išsamiai aprašomas fizinis, emocinis ir finansinis nusikaltimų poveikis. Jie taip pat gali reikalauti kompensacijos pateikdami nusikaltėliams civilinius ieškinius už žalą, pvz., medicinos išlaidas, skausmą / kančias ir tt. Įstatyme taip pat numatyta speciali nukentėjusiųjų / liudytojų apsauga, pvz., saugumas, privatumas, konsultacinė pagalba ir galimybė liudyti nuotoliniu būdu, kad būtų išvengta konfrontacijos su pažeidėjais. Vaikai ir kitos pažeidžiamos aukos pridėjo apsaugos priemonių, pavyzdžiui, apklausą per psichologus.

Apskritai, nors JAE baudžiamoji sistema tebėra orientuota į atgrasymo užtikrinimą taikant griežtas bausmes už tokius nusikaltimus, vis labiau pripažįstamos aukų teisės ir pagalbos paslaugų poreikis.

VI. Apsauga nuo puolimo ir baterijos

Kai susiduria su bauginančiu puolimu ar baterija kaltinimai, turintis patirties kriminalinės gynybos advokatas savo kampe optimalios gynybos strategijos įgyvendinimas gali turėti įtakos.

Įprastos gynybos priemonės nuo kaltinimų yra šios:

A. Savigyna

Jei ginasi iš a pagrįsta baimė galite kentėti gresiantis kūno sužalojimas, naudokite atitinkamą stiprumas gali būti pateisinamas pagal JAE teisė. Kad ši gynyba būtų sėkminga, reakcija turi būti proporcinga gresiančiam pavojui. Taip pat negali būti galimybės saugiai atsitraukti ar visiškai išvengti konfrontacijos.

B. Kitų gynyba

Panašiai kaip savigyna, kiekvienas turi teisę pagal JAE teisė naudoti būtina stiprumas apsaugoti kitą asmuo prieš an tiesioginė grėsmė žalos, jei pabėgimas nėra tinkamas pasirinkimas. Tai apima nepažįstamų žmonių gynybą nuo užpuolimo.

F. Psichinis nepajėgumas

Sunkios psichikos ligos, stipriai slopinančios supratimą ar savikontrolę, gali patenkinti gynybos reikalavimus taip pat užpuolimo ar baterijos atvejais. Tačiau teisinis psichikos neveiksnumas yra sudėtingas ir sunkiai įrodomas.

Kokia tiksli gynyba bus taikoma, labai priklauso nuo konkretaus aplinkybes kiekvieno kaltinimo. Įgudęs vietinis gynėjas advokatas gebės įvertinti turimus faktus ir parengti optimalią tyrimo strategiją. Svarbiausia yra iškilmingas atstovavimas.

VIII. Teisinės pagalbos gavimas

Užpuolimas ar baterijos įkrovimas gresia bauginančiu destabilizuojančiu gyvenimo sutrikimu dėl ilgalaikių teistumo, finansinės naštos ginant bylą, prarastų pajamų iš įkalinimo ir sugriautus asmeninius santykius.

Tačiau išmanantis darbštus gynėjas gerai susipažinęs su vietiniais teismais, prokurorais, teisėjais ir baudžiamaisiais įstatais, gali atidžiai nukreipti kaltinamuosius per itin įtemptą situaciją, ginant teises, saugant laisvę, atmetant nepagrįstus ieškinius ir užtikrinant palankiausius rezultatus blogo scenarijaus atveju.

Kompetentingas atstovavimas iš tikrųjų daro skirtumą tarp giliai gyvenimą keičiančių įsitikinimų ir gana nepakitusių klausimų sprendimo, kai jis yra įtrauktas į galingą baudžiamosios justicijos sistemos gniaužtą. Kokybiškai patyrę vietiniai gynybos teisininkai supranta visas laimėjusių bylų kūrimo ypatybes, kurios naudingos jų klientams. Ta sunkiai įgyta patirtis ir ugningas propagavimas atskiria juos nuo blankių alternatyvų.

Nedelskite. Jei susiduriate su tokiais kaltinimais, nedelsdami pasikonsultuokite su aukštai įvertintu užpuolimo ir baterijų gynybos advokatu, kuris aptarnauja jūsų jurisdikciją. Jie peržiūrės suėmimo ypatumus, rinks papildomus įrodymus, kalbėsis su visomis dalyvaujančiomis šalimis, nuodugniai ištirs atitinkamus įstatymus ir teismų praktikos precedentus, derėsis su prokurorais, rengs liudytojus, rengs aukštesnius teisinius argumentus ir nenumaldomai dirbs gindami kliento nekaltumą teismo salėje per teismą, jei susitarimai. negalima pasiekti.

Geriausi advokatai sėkmingai gynė tūkstančius užpuolimo ir sukilimo bylų per daugelį metų, praktikuodami baudžiamosios gynybos teisę vietos teismuose. Jokie mokesčiai neduoda garantuotų rezultatų, tačiau atstovavimas daro skirtumą, kuris naudingas žmonėms sistemoje.

Skambinkite mums dabar dėl skubaus susitikimo tel +971506531334  +971558018669

Apie autorių

12 minčių apie „Užpuolimą ir baterijos nusikaltimą JAE“

 1. Bryano avataras

  Kreditinėje kortelėje turiu problemą .. dėl finansinių problemų nemokėjau ilgiau nei mėnesį .. dabar bankas kartas nuo karto skambindavo man ir savo šeimos draugams, net mano bendradarbiams .. prieš aiškindamas ir atsakydamas skambinu, bet aš nesuprantu, kaip jie elgiasi su žmogumi, šaukė, gydydami, kad jie gerai skambina policijai, priekabiauja, o dabar anksčiau aš gaunu žinutes iš interneto ... net mano šeima ir draugai, kuriuos jie sako ... pone. Bryanas (@@@@ žmona) maloniai praneša jiems, kad yra ieškomas, baudžiamojoje byloje, iškeltoje į Dubajų dėl patikrinto CID patikrinimo, o policija šiuo metu rūpinasi, kad šis asmuo išsiųstų tai kitam draugui ... ir mano žmona ji negali tinkamai miegoti, ji yra nėščia ir labai jaudinasi ... bec. Iš šios fb žinutės ... visi mano draugai ir šeimos nariai jau žino ir labai drovūs kalbėti, ką aš darysiu ... prašau man padėti ... aš taip pat galiu pateikti bylą
  čia, kalėjime už šį priekabiavimą ... tnxz ir Dieve, palaimink tave ...

 2. Denniso avataras

  Sveiki,

  Norėčiau kreiptis į teisinę konsultaciją dėl bylos, kurią pateiksiu Šardžos teismui. Mano atvejis nutiko Al Nahdoje, šardžoje, dėl šardžos taksi vairuotojo užpuolimo. Tai tik įprastas ginčas, kuris paskatino muštis, ir aš buvau patrauktas, o vairuotojas mane kelis kartus suformavo į veidą, kol antakis sužeistas ir nukraujavo per šį užpuolimą. Aš buvau užsidėjęs akinius ir jis buvo pašalintas per smūgį, kurį jis metė aš. Šis atvejis ištiko ir mano žmoną, kai ji bandė nuraminti tarp mūsų esantį vairuotoją. Medicinos ir policijos pranešimas buvo pateiktas Šardžoje. Norėčiau sužinoti šios bylos iškėlimo tvarką ir teisėtumą.

  Tikiuosi greito atsakymo,

  Ačiū ir linkėjimai,
  Dennis

 3. Jin avataras

  Sveiki,

  Norėčiau paklausti, ar mano įmonė gali iškelti bylą dėl pasitraukimo, kad neišeidavau iš darbo. Aš jau viršijau 3 mėnesius, nes turiu policijos bylą dėl atšokusio čekio. Mano pasas yra su mano įmone.

 4. Laarni avataras

  Bendrovėje turiu 1 kolegą ir ji netinkamai dirba. iš tikrųjų mes turime asmeninių problemų, tačiau ji maišo asmenines problemas su darbo problemomis. Dabar ji kaltina mane asmeniškai žiūrint į darbus, o aš jai keliu problemų, kurios nėra tiesa. Ji man pasakė, kad žino, kad galiu ją išleisti iš kompanijos, tačiau ji pasirūpins, kad man nutiktų kažkas blogo, ir aš apgailestausiu, kad ją įdėjau čia į mūsų kompaniją. Ar šiuo atveju galiu kreiptis į policiją ir pasakyti jiems apie tai. neturiu rašytinių įrodymų, nes tai buvo pasakyta tiesiai ant mano veido. Noriu įsitikinti, kad visur būsiu saugus biure ar už jo ribų.

 5. Tarek avataras

  Hi
  Noriu pasiteirauti dėl ieškinio pateikimo banke.
  Vėluoju atlikti mokėjimus banke, nes vėluoja mokėti premiją iš mano įmonės - paaiškinau, kad per savaitę atliksiu bankui laukiamą mokėjimą kortele, tačiau jie vis skambina. Keli darbuotojai kiekvieną dieną kelis kartus. Aš nebeatsakiau į skambučius ir vienas iš darbuotojų atsiuntė man tekstą, kuriame sakoma: „sumokėk, kitaip tavo duomenys bus perduoti„ Etihad Bureau “dėl juodojo sąrašo
  Tai skamba kaip grėsmė ir aš nelabai to vertinu.
  Koks teisminis ieškinys susijęs su rašytiniais grasinimais?
  dėkoju

 6. Dohos avataras

  Mano kaimynas nuolat priekabiauja prie manęs, ji taip pat kartą bandė mane pasmaugti. Ji kažkokius muštynes ​​vyksta su mano draugu socialinio tinklo svetainėje. Aš atsakiau į vieną iš draugės įrašų, tai nebuvo apie ją, net jos vardas nebuvo paminėtas ir tai nebuvo nieko rimto.Bet mano kaimynas ateina prie mano durų ir nuolat vartoja necenzūrinius žodžius, kiti mano kaimynai taip pat matė, kaip ji tai daro. Nurodykite, ką turėčiau daryti ir pagal kokį įstatymą tai priklauso?

 7. Pinto avataras

  Mano vadovas pagrasino paplekšnoti prieš 20 kitų darbuotojų, jei kitą dieną nepateiksiu dviejų bylų. Jis mane pavadino blogu žodžiu, kad nevartojau alkoholio viename iš biuro vakarėlių. Jis taip pat liepė kitam darbdaviui man smogti, kai per mokymo klausimus ir atsakymų sesijas pateikiau neteisingą atsakymą. Jis liepė man pateikti bylas ketvirtadienį. Aš bijau eiti į biurą. Dabar esu lygtinis. Nežinau, ką daryti išleidus tiek daug vizų ir kelionių išlaidoms, neturiu pinigų įmonei duoti, jei būsiu nutraukta.

 8. Choi avataras

  Aš dalijausi bute. „Flatmate“ kviečia mūsų buto draugus išgerti, padainuoti ir jie labai triukšmingi. Jei iškviesiu policiją, kol jie rengia vakarėlius, rūpinuosi kitais buto draugais, nes skaičiau, kad kadangi dalintis butu yra neteisėta, visi bute esantys žmonės bus areštuoti. ar tai tiesa? Aš jau kalbėjau su šiuo asmeniu, bet šis atėjo pas mane po 4 dienų šaukdamas ir rodydamas pirštą man į veidą.

 9. Gerty Gift avataras

  Mano draugas turėjo padaryti užpuolimo tiriamąjį darbą ir aš domėjausi viso to pagrindais. Vertinu, kad minėjote, jog užpuolimas nebūtinai turi būti fizinis. Tai yra dalykas, kurio anksčiau nesupratau, ir man tai davė daug galvoti.

 10. Legalbridge-admin avataras
  legalbridge-admin

  Ji greičiausiai gauna baudą, o policija gali paprašyti jos sumokėti jūsų medicinines sąskaitas. Geriausia apsilankyti pas mus, kad sužinotumėte daugiau.

Palikite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Pereikite į viršų