Sodi par narkotiku lietošanu un cilvēku tirdzniecības pārkāpumiem AAE

Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) ir daži no pasaulē stingrākajiem narkotiku likumiem, un tie pieņem nulles tolerances politiku pret ar narkotikām saistītiem pārkāpumiem. Gan iedzīvotājiem, gan apmeklētājiem tiek piemēroti bargi sodi, piemēram, lieli naudas sodi, ieslodzījums un izraidīšana, ja tiek konstatēti šo likumu pārkāpumi. Šīs visaptverošās rokasgrāmatas mērķis ir izskaidrot AAE narkotiku lietošanas noteikumus, dažāda veida narkotiku pārkāpumus, sodus un sodus, tiesiskās aizsardzības līdzekļus un praktiskus padomus, lai izvairītos no sapīšanās ar šiem smagajiem likumiem.

Nelegālās vielas un daži recepšu un bezrecepšu medikamenti ir kategoriski aizliegti saskaņā ar 14. gada federālo likumu Nr. 1995 par Narkotiskās zāles un Psihotropās vielas. Šis likums rūpīgi definē dažādus nelegālo narkotiku lietošanas grafiki un to iedalījums kategorijās, pamatojoties uz ļaunprātīgas izmantošanas un atkarības iespējamību.

1 cilvēku tirdzniecības nodarījumi
2 AAE narkotiku sodi
3 sodi un sodi

AAE stingrie narkotiku apkarošanas noteikumi

Daži galvenie aspekti, uz kuriem attiecas šis tiesību akts, ir šādi:

 • 14. gada federālais likums Nr. 1995 (pazīstams arī kā Narkotiku likums): primārie tiesību akti, kas regulē narkotiku kontroli AAE. Šis plašais likums nosaka tiesisko regulējumu bīstamo vielu izplatīšanas apkarošanai AAE. Tas aptver tādus aspektus kā kontrolējamo vielu klasificēšana kategorijās, ar narkotikām saistīto pārkāpumu definēšana, sodu un sodu noteikšana, administratīvās konfiskācijas un izmeklēšanas vadlīnijas, noteikumi par rehabilitācijas iestādēm un mehānismi sadarbībai ar citām aģentūrām.

 • Federālā narkotiku kontroles iestāde (FADC): centrālā iestāde, kas ir atbildīga par Narkotiku likuma pārraudzību un valsts centienu koordinēšanu pret narkotiku kontrabandu kopā ar citām vietējām aģentūrām, piemēram, Dubaijas policiju un Abū Dabī policiju.

 • Atbalstīšana: mudināšana, kūdīšana uz jebkādu noziedzīgu darbību, tostarp ar narkotikām saistītiem nodarījumiem, vai palīdzība tai, par ko AAE draud bargi sodi. Apsūdzības par atbalstīšanu var tikt piemērotas pat tad, ja paredzētais noziegums nav sekmīgi izpildīts.

Narkotiku noziegumu veidi AAE

AAE likumi narkotiku noziegumus klasificē trīs galvenajās kategorijās, visiem piemērojot bargus sodus:

1. Personīgai lietošanai

Narkotiku glabāšana pat nelielos daudzumos izklaidējošai lietošanai ir aizliegta saskaņā ar Narkotiku likuma 39. pantu. Tas attiecas gan uz pilsoņiem, gan uz ārzemniekiem, kas dzīvo AAE vai apmeklē tos. Iestādes var veikt izlases veida narkotiku pārbaudes, kratīšanu un reidus, lai identificētu personiskās lietošanas likumpārkāpējus.

2. Narkotiku veicināšana

Par darbībām, kas aktīvi veicina narkotiku lietošanu, draud arī bargi sodi saskaņā ar 33. līdz 38. pantu. Tie ietver narkotisko vielu pārdošanu, izplatīšanu, transportēšanu, sūtīšanu vai uzglabāšanu pat bez nolūka gūt peļņu vai tirdzniecību. Šajā kategorijā ietilpst arī narkotiku darījumu veicināšana vai dīleru kontaktu apmaiņa.

3. Narkotiku tirdzniecība

Smagākie pārkāpumi ir saistīti ar starptautiskiem kontrabandas tīkliem, kas ar mērķi izplatīt un gūt peļņu AAE ieved lielas nelegālo narkotiku glabātuves. Noziedzniekiem draud mūža ieslodzījums un pat nāvessods noteiktos apstākļos saskaņā ar Narkotiku likuma 34. līdz 47. pantu.

narkotika valdījums un tirdzniecība ir nopietni noziedzīgs Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE), kas ir smagi sodi. Šajā rokasgrāmatā aplūkoti AAE zāles likumi, iezīmē galvenās atšķirības starp apsūdzībām par glabāšanu un cilvēku tirdzniecību un sniedz padomus, kā aizstāvēties pret apsūdzībām.

Narkotiku glabāšanas un tirdzniecības definēšana

Narkotiku glabāšana attiecas uz neatļautu nelegālas vielas turēšanu vai glabāšanu personiskai lietošanai. Turpretim narkotiku tirdzniecība ietver nelegālo narkotiku ražošanu, transportēšanu, izplatīšanu vai pārdošanu. Cilvēku tirdzniecība bieži ietver nolūku izplatīt vai komerciālu labumu, un parasti tā ir saistīta ar lielāku narkotiku daudzumu. Abi ir noziedzīgi nodarījumi AAE.

Narkotiku sodi un sodi AAE

AAE likums pieņem “nulles tolerances” nostāju pret narkotikasValdījums vai pat niecīgu daudzumu izmantošana ir nelikumīga.

Galvenais tiesību akts ir 14. gada federālais likums Nr. 1995, kas aizliedz cilvēku tirdzniecību, veicināšanu un kam piemīt narkotikas. Tas iedala kategorijās vielas tabulās, pamatojoties uz briesmām un atkarības potenciālu.

 • Narkotiku veids: sodi ir bargāki par ļoti atkarību izraisošām vielām, kas klasificētas kā bīstamākas, piemēram, heroīnu un kokaīnu.
 • Atsavinātais daudzums: lielākam narkotiku apjomam tiek piemērotas stingrākas sankcijas.
 • Nolūks: personiskai lietošanai izturas mazāk bargi nekā nodarījumiem, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību vai izplatīšanu.
 • Pilsonības statuss: ārvalstu pilsoņiem tiek piemērots bargāks sods un obligāta izraidīšana salīdzinājumā ar AAE pilsoņiem.
 • Iepriekšējie nodarījumi: personām, kurām ir bijuši atkārtoti noziedzīgi nodarījumi, draud arvien bargāki sodi.

Tirdzniecība par nodarījumiem tiek piespriesti bargāki spriedumi, tostarp nāvessods. Vairāki faktori, piemēram, atkārtoti narkotiku pārkāpumi, var palielināt sodu. Maksa par atbalstu AAE var pretendēt arī uz palīdzību nelegālās narkotiku darbībās.

Daži raksturīgi sodi ietver:

Naudas sodi:

Papildus ieslodzījumam tiek uzlikti naudas sodi līdz AED 50,000 XNUMX, pamatojoties uz narkotiku veidu un daudzumu. Naudas sodi nesen tika ieviesti kā alternatīvs sods par ļoti nenozīmīgiem pirmreizējiem pārkāpumiem.

Ieslodzījums:

Minimālais 4 gadu sods par paaugstināšanu amatā vai cilvēku tirdzniecības nodarījumiem, sākot ar mūža ieslodzījumu. Aizturēšanas periodi “personīgai lietošanai” ir noteikti atkarībā no apstākļiem, taču tie ir vismaz 2 gadi. Nāvessods tiek piemērots izņēmuma gadījumos cilvēku tirdzniecības gadījumos.

Izraidīšana:

Par narkotiku noziegumiem notiesātie nepilsoņi vai emigranti pēc soda izciešanas tiek obligāti izraidīti no AAE pat par nelieliem pārkāpumiem. Mūža ieceļošanas aizliegumi tiek noteikti arī pēc izraidīšanas.

Alternatīvas soda noteikšanas iespējas:

Pēc gadiem ilgas kritikas par bargajiem narkotiku ieslodzījuma likumiem, 2022. gadā ieviestie grozījumi nodrošina dažas elastīgas sodu piespriešanas iespējas kā alternatīvu cietumam.

 • Rehabilitācijas programmas
 • Piespiedu darba sodi
 • Atliktie sodi, kas atkarīgi no labas uzvedības
 • Atteikšanās no aizdomās turamajiem, kas sadarbojas, palīdz izmeklēšanā

Šīs iespējas galvenokārt attiecas uz maznozīmīgiem pirmo reizi lietotiem pārkāpumiem vai atbildību mīkstinošiem apstākļiem, savukārt par cilvēku tirdzniecību un piegādes noziegumiem joprojām ir jāpiespriež bargi ieslodzījuma sodi saskaņā ar vispārējām sodu noteikšanas vadlīnijām.

Izaicinot jūsu Maksa: Atslēga Aizsargspējas par narkotiku lietām

Lai gan AAE ieņem stingru nostāju pret narkotiku noziegumiem, apsūdzību apstrīdēšanai var izmantot vairākas tiesiskās aizsardzības stratēģijas:

 • Iebilst kratīšanas un konfiskācijas likumību
 • Demonstrējot zināšanu trūkumu vai nodomu
 • Strīdēties par samazinātu apsūdzību vai alternatīvu sodu
 • Apstrīd narkotiku faktisko glabāšanu
 • Nopratināšana pierādījumu un liecinieku ticamība
 • Antikonstitucionālo statūtu un sodu apstrīdēšana
 • Tiesu medicīnas pierādījumu un pārbaužu trūkumi
 • Apstādītas vai piesārņotas zāles
 • Ieslodzījuma policija
 • medicīnisks nepieciešamība
 • Atkarība kā aizsardzība
 • Apstrīdēšana par īpašumtiesībām vai saistību ar narkotikām
 • Pārsniedzot a kratīšanas orderis
 • Tiesību pārkāpšana pret nepamatotu kratīšanu un konfiskāciju
 • Apsverot novirzīšanas programmu, ja tāda ir pieejama

Adepts advokāts var identificēt un izmantot spēcīgus aizsargspējas pamatojoties uz jūsu lietas specifiku maksas par narkotikām AAE.

Tiesas sekas Notiesāšana

Ārpus ieslodzījuma, tie notiesāts of zāles var ciest no pārkāpumiem:

 • Kriminālā pagātne: šķēršļu radīšana nodarbinātībai un tiesībām AAE
 • Aktīvu arests: Var tikt konfiscēta nauda, ​​mobilie tālruņi, transportlīdzekļi un īpašums
 • Cietums Sodi un naudas sodi
 • Obligātās zāles ārstēšana programmas
 • Izraidīšana: rīkojums ārzemniekam atstāt valsti smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanas dēļ.
 • Aizliegts no AAE: mūža aizliegums atgriezties AAE, tas ir pastāvīgs aizliegums no AAE.

Šīs nopietnās personīgās un profesionālās sekas parāda, ka ir ļoti svarīgi pēc spēcīgas juridiskās aizstāvības.

Tie galvenokārt attiecas uz maznozīmīgiem pirmo reizi lietotiem pārkāpumiem vai atbildību mīkstinošiem apstākļiem, savukārt par cilvēku tirdzniecību un piegādes noziegumiem joprojām ir jāpiespriež bargi ieslodzījuma sodi saskaņā ar vispārējām sodu noteikšanas vadlīnijām.

Brīdinājuma zīmes ceļotājiem

Apvienoto Arābu Emirātu bargie likumi par narkotikām daudzus apmeklētājus vai nesen ieradušos emigrantu neapzinās, radot nopietnas juridiskas problēmas. Dažas izplatītas kļūmes ir šādas:

 • Aizliegtu medikamentu, piemēram, kodeīna, nēsāšana bez apstiprinājuma
 • Kļūst maldināts, neapzināti nēsājot slēptas narkotikas
 • Pieņemot, ka kaņepju lietošana netiks atklāta vai ir likumīga
 • Uzskata, ka viņu vēstniecība var viegli nodrošināt atbrīvošanu, ja tiks pieķerta

Šādi maldīgi priekšstati mudina nenojaušus cilvēkus nelegāli lietot vai pārvadāt narkotikas, kas beidzas ar aizturēšanas šokiem un sodāmības reģistriem. Vienīgā saprātīgā pieeja ir apzināties aizliegtās vielas, izvairīties no jebkāda veida narkotiku lietošanas AAE uzturēšanās laikā un izvairīties no aizdomīgām personām, kas izsaka dīvainus pieprasījumus vai piedāvājumus saistībā ar medicīniski nemarķētiem iepakojumiem, glabāšanas palīdzību un līdzīgiem apšaubāmiem piedāvājumiem.

Jaunākās aizliegtās un aizliegtās preces - Šārdžas muita - AAE

Ko jūs nedrīkstat ienest AAE - Abū Dabī Starptautiskajā lidostā

Ko jūs nedrīkstat ienest AAE - Dubaijas Starptautiskajā lidostā

4 ar narkotikām saistīti noziegumi
5 narkotiku kontrabanda
6 draud mūža ieslodzījums

Ekspertu juridiskā palīdzība ir ļoti svarīga

Jebkurš mājiens par iesaistīšanos nelegālo vielu izmantošanā garantē, ka pirms atbildes sniegšanas amatpersonām vai dokumentu parakstīšanas nekavējoties jāsazinās ar specializētiem krimināljuristiem AAE. Prasmīgi juristi prasmīgi vienojas par apsūdzībām, balstoties uz paša federālā likuma Nr. 14 noteikumiem, kas ļauj kooperatīviem apsūdzētajiem vai pirmreizējiem sodiem, iespējams, saņemt ar brīvības atņemšanu nesaistītus sodus.

Augstākie advokāti izmanto savu tiesvedības pieredzi, lai samazinātu ieslodzījuma risku un nodrošinātu atbrīvojumu no izraidīšanas ārvalstu pilsoņiem, kas pieķerti nelielos narkotiku pārkāpumos. Viņu komanda palīdz vienoties par izvietošanu rehabilitācijas programmā un nosacītu soda apturēšanu, izmantojot niansētus tehniskus argumentus. Tie joprojām ir pieejami visu diennakti, lai sniegtu ārkārtas juridiskas konsultācijas panikā nonākušajiem aizturētajiem.

Lai gan AAE narkotiku likumi šķiet stingri skarbi, tiesu sistēmā ir iestrādātas pārbaudes un līdzsvars, ko kompetenti juridiskie eksperti var izmantot, lai ievērojami uzlabotu rezultātus tiem, kas ir iesprostoti šajā smagajā tiesību sistēmā. Brīdinājums ir ātri rīkoties pēc aizturēšanas un nekavēties, līdz apsūdzības dokumenti tiek steigā parakstīti arābu valodā, neaptverot sekas.

Pirmais kritiskais solis ir sazināties kriminālās aizstāvības advokāti Abū Dabī vai Dubaijā steidzamai lietu izvērtēšanai un labākās pieejas stratēģijas izstrādei, ņemot vērā individuālās specifikas, piemēram, pārkāpuma veidu un mērogu, aizturēšanas nodaļas datus, atbildētāja izcelsmi un citus kvalitatīvus faktorus, kas veido juridisko pozīciju. Specializēti advokātu biroji piedāvāt konfidenciālu pirmā konsultācija arestētajiem ārzemniekiem, kuri baidās no priekšā esošā mulsinošā ceļa.

Zvaniet mums tūlīt, lai vienotos par steidzamu tikšanos plkst +971506531334 +971558018669

Sodi par narkotiku lietošanu un cilvēku tirdzniecības pārkāpumi AAE: 10 svarīgi fakti

 1. Pat par atlikušo narkotiku klātbūtni ir paredzēts sods
 2. Izmantošana atpūtai ir tikpat nelikumīga kā lielapjoma kontrabanda
 3. Obligāta narkotiku pārbaude aizdomās turamajām personām
 4. Par cilvēku tirdzniecību noteikts vismaz 4 gadu cietumsods
 5. Ārzemniekiem draud izraidīšanas vieta, kas izcieš sodu
 6. Iespēja izvēlēties alternatīvus notiesāšanas ceļus tiem, kuri sodīs pirmo reizi
 7. Riskanti nēsāt līdzi neapstiprinātus recepšu medikamentus
 8. Emirātu likumi attiecas arī uz tranzīta pasažieriem
 9. Neaizstājams ekspertu aizstāvības jurista atbalsts
 10. Nepieciešama ātra rīcība pēc aizturēšanas

Secinājumi

AAE valdība turpina savu nelokāmo apņemšanos pret nelegālām narkotikām, piemērojot stingrus sodus, drošības iniciatīvas, piemēram, visuresoša videonovērošana un progresīvas robežpārbaudes tehnoloģijas, sabiedrības informētības veicināšanas pasākumus un apņēmīgu atbalstu reģionālajām un globālajām narkotiku apkarošanas aģentūrām.

Tomēr pārskatītās tiesību normas tagad līdzsvaro sodu ar reabilitāciju, ieviešot sodu elastīgumu par nenozīmīgiem pārkāpumiem. Tas liecina par pragmatisku maiņu, lai palīdzētu reformēt neregulārus lietotājus, vienlaikus saglabājot bargas sankcijas narkotiku tirgotājiem un tirgotājiem.

Apmeklētājiem un emigrantiem, lai izvairītos no iesprūšanas, ir jābūt modriem attiecībā uz aizliegtajām vielām, medikamentu apstiprinājumiem, aizdomīgām paziņāmVeidot un rīkoties gudri. Tomēr paslīdēšana notiek, neskatoties uz labākajiem piesardzības pasākumiem. Un vissliktākā reakcija ir saistīta ar steigu, paniku vai atkāpšanos. Tā vietā specializēti krimināljuristi nodrošina pareizo ārkārtas reakciju, lai cīnītos ar sarežģīto juridisko iekārtu, prasmīgi risinātu sarunas sava klienta vārdā un sasniegtu reālus rezultātus.

AAE var būt vieni no stingrākajiem narkotiku likumiem pasaulē, taču tie nav pilnīgi neelastīgi, ja pirmajās kritiskajās dienās tiek nodrošināti ekspertu norādījumi. Speciālie advokāti joprojām ir labākais glābšanas riņķis, pirms ieslodzījuma naglas aizvērs visas izpirkšanas durvis.

Pareizības atrašana Advokāts

Meklēju an eksperts AAE advokāts efektīvai darbībai ir izšķiroša nozīme, raugoties uz bēdīgiem iznākumiem, piemēram, desmit gadus ilgus sodus vai nāvessodu.

Ideāls padoms būs:

 • Pieredzējis ar vietējo zāles gadījumi
 • Kaislīgs par labākā rezultāta sasniegšanu
 • Stratēģiskā kopā stiprs aizsargspējas
 • Augsti novērtēts iepriekšējie klienti
 • Brīvi pārvalda gan arābu, gan angļu valodu

Biežāk uzdotie jautājumi

Kādi ir visizplatītākie zāles noziegumi AAE?

Visbiežāk zāles pārkāpumi ir valdījums of kaņepes, MDMA, opija un recepšu tabletes, piemēram, Tramadols. Tirdzniecība apsūdzības bieži attiecas uz hašiša un amfetamīna tipa stimulantiem.

Kā es varu pārbaudīt, vai man ir a kriminālā pagātne AAE?

Iesniedziet AAE Sodāmības reģistru departamentam pieprasījumu, pievienojot savas pases, Emirātu ID kartes un ieceļošanas/izceļošanas zīmogu kopijas. Viņi pārmeklēs federālos ierakstus un atklās, ja tādi ir sodāmību ir failā. Mums ir a sodāmības reģistra pārbaudes pakalpojums.

Vai es varu ceļot uz AAE, ja man ir iepriekšēja nepilngadīga persona? pārliecība par narkotikām citur?

Tehniski ieceļošana var tikt liegta tiem, kam ir ārzemju valoda sodāmība par narkotikām dažos apstākļos. Tomēr nelielu pārkāpumu gadījumā jūs, iespējams, joprojām varat iebraukt AAE, ja kopš incidenta ir pagājuši daži gadi. Tomēr iepriekš ir ieteicams konsultēties ar juristu.

Zvaniet mums tūlīt, lai vienotos par steidzamu tikšanos plkst +971506531334 +971558018669

Ritiniet uz augšu