Dubaijas tieslietu sistēma

Dubaija ir pazīstama visā pasaulē kā spoža, moderna metropole, kas pārpilna ar ekonomiskām iespējām. Tomēr šo komerciālo panākumu pamatā ir Dubaijas tieslietu sistēma – efektīvs, novatorisks komplekts tiesas un noteikumi, kas nodrošina uzņēmumiem un iedzīvotājiem stabilitāti un izpildāmību.

Lai gan balstās uz principiem Šariata likums, Dubaija ir izstrādājusi a hibrīda civiltiesību/kopējo tiesību sistēma kas ietver pasaules labāko praksi. Rezultāts ir sistēma, kas var konkurēt ar tādiem galvenajiem starptautiskajiem strīdu izšķiršanas centriem kā Londona un Singapūra.

Šajā rakstā ir sniegts padziļināts pārskats par Dubaijas tiesu iestādēm, galvenajiem likumiem un tiesu struktūraun kā sistēma ir veicinājusi ekonomisko izaugsmi. Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kā Dubaijas juridiskajā mozaīkā līdzās pastāv tradīcijas un mūsdienīgums.

Neatkarīga tiesu vara, kas nostiprināta likumā

Kā emirāts, kas ietilpst teritorijā Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) federācija, Dubaijas tiesu vara darbojas neatkarīgi, bet AAE vispārējā tiesu sistēmā.

Pārvaldības struktūra ir noteikta AAE Konstitūcija. Tiesu vara ir atvasināta no Konstitūcija un to īsteno federālā tiesas, vietējā emirāta līmenī tiesas un specializēta tiesas.

Tie ir šādi:

 • Federālā Augstākā tiesa: Augstākais tiesas iestāde, kas piemēro federālos likumus.
 • Vietējās tiesas: Dubaijai ir savs tiesu sistēma civiltiesisku, komerciālu, krimināllietu, darba un personas statusa strīdu izskatīšana.
 • DIFC tiesas: Neatkarīgs parasto tiesību tiesas Dubaijas Starptautiskajā finanšu centrā.
 • Īpašie tribunāli: piemēram, nodarbinātība, jūras strīdi.

Respektējot islāma tradīcijas, Dubaija piedāvā kosmopolītisku vidi, kurā mierīgi līdzās pastāv visas ticības un izcelsme. Tomēr apmeklētājiem ir jāievēro atšķirība sociālās normas AAE par sabiedrisko uzvedību, apģērba kodu, vielu ierobežojumiem utt. Ne-musulmaņi bieži var atteikties no šariata personas statusa likumiem.

Dubaijas tiesu sistēmas struktūra

Dubaijā ir trīs līmeņi tiesu sistēma kas sastāv no:

 1. Pirmās instances tiesa: Apstrādā sākotnējo civilo, komerciālo un kriminālo gadījumi. Ir specializētas nodaļas.
 2. Apelācijas tiesa: uzklausa apelācijas sūdzības par zemāka līmeņa spriedumiem un rīkojumiem tiesas.
 3. Kasācijas tiesa: Fināls apelācijas tiesa pārraudzīt pienācīgu procesu un vienotu tiesību aktu piemērošanu.

Interesants fakts: Dubaijas tiesas vairāk nekā 70% lietu izšķir draudzīgi, izlīguma ceļā!

Kā notiek tipiska krimināllieta Dubaijā

Visbiežāk krimināllieta posmi ir:

 1. Prasītājs iesniedz sūdzību policijas iecirknī. Prokurors ieceļ izmeklētāju.
 2. Apsūdzētais aizturēts, lai turpinātu izmeklēšanu. Apcietinājumu var pagarināt papildu nopratināšanai.
 3. Izmeklēšanas lietas nosūtītas prokuroram, kurš lemj par atlaišanu, izlīgumu vai nodošanu attiecīgajai tiesa.
 4. In tiesa, apsūdzības tiek nolasītas un apsūdzētais iesniedz pamatu. Lieta tiek nodota izskatīšanai tiesā.
 5. Tiesnesis uzklausa lietas argumentus un pierādījumus, piemēram, dokumentus un liecinieku liecības.
 6. Spriedums pieņemts un sods pieņemts, ja apsūdzētais tiek notiesāts. Naudas sodi, cietumsods, izraidīšana vai nāvessods ārkārtējos gadījumos, piemēram, naudas atmazgāšanas gadījumā AAE AML noteikumi.
 7. Abas puses var pārsūdzēt spriedumu vai sodu augstākai tiesai tiesas.

Lai gan Dubaija ir balstīta uz civiltiesībām, tā bieži vien iepludina vispārējo tiesību sistēmu pozitīvos aspektus tiesvedībā. Piemēram, šķīrējtiesa un starpniecību bieži izmanto, lai veicinātu ātru, taisnīgu izlīgumu starp privātām pusēm, neiesaistot tiesas.

Kā tiek risināti komerciālie strīdi

Kā globālā biznesa un inovāciju centrs Dubaijai ir nepieciešams sarežģīts tiesiskais regulējums, lai aizsargātu korporatīvās intereses un taisnīgi atrisinātu konfliktus.

Daudzi uzņēmumi, kas darbojas Dubaijā brīvās zonas šķīrējtiesas centri, piemēram, Dubaijas Starptautiskais šķīrējtiesas centrs (DIAC). Tie nodrošina izmaksu ziņā efektīvas alternatīvas tiesvedībai tiesā. Šķīrējtiesa bieži ir ātrāka un elastīgāka, vienlaikus ļaujot specializētiem juridiskiem ekspertiem pieņemt spriedumus, pamatojoties uz nopelniem un nozares praksi.

Augstvērtīgiem vai sarežģītiem gadījumiem, īpaši DIFC tiesas apkalpo starptautiskās organizācijas, kas atrodas Dubaijas Starptautiskajā finanšu centrā. Kā Anglijas “parasto tiesību” jurisdikcija DIFC tiesas var izpildīt lietas lokāli, izmantojot oficiālas saites ar Dubaijas tiesām. Vietējie uzņēmumi arī bieži izvēlas DIFC tiesas tiesnešu kvalitātes un uzticamības dēļ.

Dubaijas komerciālā ainava balstās uz pieejamu, efektīvu tiesu sistēmu.

Dubaijas ekonomikas un sabiedrības veidošana

Līdzās infrastruktūrai un ērtībām, Dubaijas tieslietu sistēma ir bijusi neaizstājama ekonomikas dažādošanai un stabilitātei.

Ierobežojot noziedzību un korupciju, objektīvi risinot strīdus un veicinot pārrobežu uzņēmējdarbību, Dubaijas hibrīda raita darbība tiesu sistēma un progresīvā sociālā politika ir piesaistījusi cilvēkus un kapitāla plūsmas.

Mūsdienās Dubaija ieņem pirmo vietu Tuvo Austrumu pilsētā, kas sevi raksturo kā atvērtu, tolerantu un uz noteikumiem balstīts reģions. Tiesību sistēma ir attīstījusies, lai līdzsvarotu mantojumu un globālo integrāciju, kas kalpo par modeli plašākam reģionam.

Valdības iestādes arī nodrošina plašu sabiedrības informēšanu, lai uzlabotu sabiedrības juridisko pratību un piekļuvi, izmantojot tādus kanālus kā Virtual Courthouse tērzēšanas robots. Kopumā Dubaija piedāvā juridisku paritāti, kas ir piemērota kosmopolītiskai krustojuma vietai.

Juridisko ekspertu ieskati

"Dubajas tiesu sistēma sniedz uzņēmumiem pārliecību ieguldīt un paplašināties, nodrošinot starptautiski ievērotus mehānismus, piemēram, DIFC tiesas." – Džeimss Beikers, Gibson Dunn advokātu biroja partneris

“Tehnoloģijas radikāli uzlabo Dubaijas tiesu pakalpojumu sniegšanas pakalpojumus — no AI palīgiem līdz virtuālām mobilajām tiesas zālēm. Tomēr cilvēciskais ieskats joprojām virza ceļu. – Maryama Al Suwaidi, Dubaijas tiesas vecākā amatpersona

"Stingri sodi attur ekstrēmismu un nopietnus pārkāpumus. Taču par nelieliem pārkāpumiem varas iestādes cenšas reabilitēt, nevis tikai sodīt. – Ahmeds Ali Al Sayegh, AAE valsts ministrs.

“Dubajas Starptautiskais finanšu centrs ir nostiprinājis Dubaiju kā vēlamo juridisko pakalpojumu vietu Tuvajos Austrumos. Tas veicina kvalitāti un konkurenci. – Roberta Kalarese, Juridiskais akadēmiķis Bocconi universitātē

Atslēgas

 • Neatkarīgs tiesu sistēma nostiprināts AAE likums nodrošina stabilitāti un viendabīgumu
 • Dubaijā ir integrēta tiesu sistēma vietējās, federālās un brīvās zonas jurisdikcijās
 • Komerciālie strīdi ir viegli atrisinātas, izmantojot ātras šķīrējtiesas procedūras
 • Politiski neitrāli un konsekventi spriedumi ir veicinājuši sociālekonomisko izaugsmi

Tā kā Dubaija kļūst par globālu tūrisma, investīciju un pasākumu centru, tās tiesiskuma sistēma ir līdzsvarota kultūras gudrība ar novatorisku pārvaldību – kalpo kā paraugs citām jaunietekmes ekonomikām.

Bieži uzdotie jautājumi par tieslietu sistēmu

Kādi ir tipiski kriminālsodi Dubaijā?

Sodi par noziedzīgiem nodarījumiem Dubaijā atšķiras atkarībā no nozieguma smaguma pakāpes. Nelieli pārkāpumi parasti izraisa naudas sodu vai īsu cietumsodu. Par nopietnākiem noziegumiem draud bargāki sodi, piemēram, cietums, izraidīšana un retos gadījumos Nāvessods.

Tomēr AAE iestādes ļoti uzsver rehabilitāciju un otrās iespējas, īpaši emigrantiem. Viegli sodi un nosacīti cietumsodi ir izplatīti.

Vai emigranti Dubaijā saskaras ar juridisku diskrimināciju?

Ekspatri tiek nodrošināta vienlīdzīga, objektīva attieksme saskaņā ar likumu. Emirāti un ārzemnieki saskaras ar vienotām izmeklēšanas procedūrām, nevainīguma prezumpciju un tiesiskās aizsardzības iespējām tiesas lietas.

Var tikt parādīta zināma iecietība pret likumpārkāpējiem, kas pirmo reizi saskaras ar nelielām apsūdzībām. Tā kā Dubaija ir globāli daudzveidīgs biznesa centrs, tā ir toleranta un plurālistiska.

Vai sabiedrība var piekļūt Dubaijas tiesas ierakstiem?

Jā – Dubaijas tiesas spriedumus un ierakstus var brīvi meklēt tiešsaistē, izmantojot Tieslietu ministrijas tīmekļa vietni. E-arhivēšanas sistēma pieņem lēmumus visos līmeņos tiesas pieejams 24/7.

Bezsaistē juristi var piekļūt lietas materiāliem tieši caur lietu pārvaldības biroju Dubaijas tiesās. Publisku lietu datu piekļuves atvieglošana palielina caurskatāmību.

Par Autors

Leave a Comment

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti ar *

Ritiniet uz augšu