Atklāta naudas atmazgāšana: kā juristi var aizsargāt jūsu bagātību?

Nauda mazgāšana ir izgatavošanas process liels summas nauda— ģenerēts caur noziedzīgs tādas darbības kā narkotiku tirdzniecība vai teroristu finansēšana, šķiet, nāk no likumīgs avoti vai aktivitātes. Tā ir milzīga globāla problēma advokāti var spēlēt būtisku lomu cīņā.

Pārskats par naudas atmazgāšanu

 • Naudas atmazgāšana parasti notiek trīs posmos: izvietošana, slāņošana, un integrācija.
 • Laikā izvietošana, noziedznieki vispirms ieved likumīgā finanšu sistēmā “netīros” līdzekļus, kas iegūti no nelikumīgām darbībām. Tas bieži ietver šķiršanos liels summas mazākās summās, kas, visticamāk, nepacels sarkanos karogus.
 • Iekš slāņošana fāzē noziedznieks iesaistās sarežģītos finanšu darījumos, lai attālinātu naudu no tās nelikumīgajām avots. Tam tiek izmantotas tādas metodes kā ārzemju elektroniskie pārskaitījumi vai naudas pārnešana caur čaulu uzņēmumi.
 • Visbeidzot, laikā integrācija, līdzekļi atkal nonāk likumīgā ekonomikā, maskējoties kā likumīgs biznesa līdzekļi. Šajā posmā, noziedzīgs ir veiksmīgi atmazgājusi naudu.
 • Kopējās metodes, ko izmanto naudas atmazgāšana ietver uz tirdzniecību balstītas shēmas, kazino izmantošanu un darījumus ar nekustamo īpašumu, čaulas un fiktīvu uzņēmumu izveidi, smurfēšanu un jaunu maksājumu metožu, piemēram, kriptovalūtu, ļaunprātīgu izmantošanu.
 • Mērogs naudas atmazgāšana globāli ir milzīgs. Pēc dažām aplēsēm, katru gadu starptautiskā mērogā tiek legalizēti aptuveni 800–2 triljoni USD, kas veido 2–5 % no pasaules IKP.
 • Bankām, naudas maiņas centri, kazino, nekustamo īpašumu aģentūras, kriptovalūtu biržas un pat juristi var nejauši iespējot naudas atmazgāšanu, neveicot pienācīgu aizdomīgu darījumu un klientu uzticamības pārbaudi, kā arī nezinot dažādus krāpšanas veidi grāmatvedībā kas atvieglo procesu.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas sekas

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana veicina nopietnu organizēto noziedzību, un tai ir ļoti negatīva ietekme uz sabiedrību:

 • Tas nodrošina būtisku finansējumu bīstamām noziedzīgs tādas aktivitātes kā zāles cilvēku tirdzniecība, terorists uzbrukumi, ieroču darījumi, korupcija un pat slepkavības.
 • Liela nozīme ir masveida nodokļu nemaksāšanai valsts līdzekļi infrastruktūrai, izglītībai, veselības aprūpes programmām un citiem sabiedriskajiem pakalpojumiem.
 • Tas nopietni izkropļo starptautiskās tirdzniecības un ekonomikas datus, maskējot izcelsmi un galamērķi fondi pārvietoti pāri robežām.
 • Miljardiem legalizētu dolāru iepludināšana luksusa nekustamā īpašuma tirgos palielina mājokļa izmaksas, pasliktinot nevienlīdzību un bezpajumtniecību.
 • Maskējot cilvēku identitāti un aizsedzot īpašumtiesības, tas veicina valsts sektora korupciju, mazina atbildību un apdraud valsts drošību.

"Naudas atmazgāšana ir organizētās noziedzības dzinējspēks. Bez tā noziedzīgās impērijas visā pasaulē sabruktu. – Džons Kasāra, naudas atmazgāšanas eksperts un bijušais ASV izlūkdienesta darbinieks

Personām un uzņēmumiem, kas apzināti vai neapzināti ir pieķerti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai, arī sekas ir ārkārtīgi nopietnas:

 • Stingri finansiāli sodi bieži vien miljonos dolāru par sistemātiskām AML kontroles kļūmēm.
 • smags kaitējums reputācijai gan privātpersonām, gan iesaistītajām finanšu iestādēm.
 • Iespējama tādu aktīvu iesaldēšana vai pat konfiskācija, kas saistīti ar naudas atmazgāšanas ieņēmumiem.
 • Gari cietumsodi par notiesāšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai ar to saistītām finansiālām izmaksām.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) noteikumi

Lai cīnītos pret šo milzīgo un bīstamo problēmu, lielākajā daļā valstu ir plaši noteikumi un aģentūras, kas koncentrējas uz naudas atmazgāšanas atklāšanu un novēršanu:

Apvienotajiem Arābu Emirātiem ir stingrs tiesiskais regulējums cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kas atbilst starptautiskajiem standartiem, jo ​​īpaši Finanšu darbības darba grupas (FATF) ieteikumiem.

AML likums (20. gada federālais dekrēts-likums Nr. 2018): šie ir primārie tiesību akti, kas attiecas uz AAE. Tas definē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas nodarījumus un nosaka tiesisko regulējumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbību novēršanai un sodīšanai par tām. Likums attiecas uz plašu predikatīvu nodarījumu klāstu (pamatnoziegumiem, kas rada nelikumīgus līdzekļus) un attiecas uz plašu subjektu loku, tostarp finanšu iestādēm, noteiktiem nefinanšu uzņēmumiem un profesijām, kā arī bezpeļņas organizācijām.

Centrālās bankas vadlīnijas: AAE Centrālā banka izdod finanšu iestādēm detalizētas vadlīnijas un apkārtrakstus, nodrošinot klientu uzticamības pārbaudes, darījumu uzraudzību un ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem. Finanšu iestādēm ir jāizveido iekšējās procedūras un kontroles sistēmas, lai atklātu aizdomīgas darbības un ziņotu par tām.

Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem: iestādēm nekavējoties jāziņo AAE Finanšu izlūkošanas vienībai (FIU) par jebkādām aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. FIU darbojas Centrālās bankas pakļautībā un ir atbildīga par informācijas saņemšanu, analīzi un izplatīšanu saistībā ar iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu.

Starptautiskā sadarbība: AAE aktīvi piedalās starptautiskajos centienos apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Tā ir ratificējusi vairākas starptautiskas konvencijas un ir Persijas līča sadarbības padomes Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas komisijas locekle.

Sodi un izpilde: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likums paredz bargus sodus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas nodarījumiem, tostarp naudas sodu un cietumsodu. AAE tiesu iestādes un tiesībaizsardzības iestādes ir pilnvarotas izmeklēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas lietas un saukt pie atbildības par tām.

Pastāvīga uzraudzība un atbilstība: Finanšu iestādēm un citām atbildīgajām personām ir jāveic nepārtraukta savu darījumu attiecību uzraudzība un jāveic pastiprināta uzticamības pārbaude, ja tiek konstatēti augstāki riski.

Riska novērtēšana un vadība: vienībām regulāri jāveic riska novērtējumi, lai izprastu un pārvaldītu to pakļautību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskiem.

Apmācība un izpratne: Finanšu un nefinanšu iestāžu darbiniekiem ir paredzētas regulāras apmācības programmas, lai nodrošinātu, ka viņi ir informēti par AML noteikumiem un var efektīvi identificēt aizdomīgas darbības un ziņot par tām.

Reāli piemēri par izpildes darbībām AAE liecina par valsts apņemšanos cīnīties pret naudas atmazgāšanu. Piemēram, AAE ir bijuši plaši izplatīti gadījumi, kad finanšu iestādēm tika uzlikts naudas sods par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noteikumu neievērošanu.

AAE noteikumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ir visaptveroši un paredzēti, lai novērstu, atklātu un sodītu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbības. Tie atspoguļo valsts apņemšanos saglabāt savas finanšu sistēmas integritāti un tās stāvokli starptautiskajā sabiedrībā.

Tomēr, pieaugot naudas atmazgāšanas shēmu sarežģītībai, joprojām pastāv milzīgas nepilnības regulējumā, ko juristi var palīdzēt aizpildīt, pienācīgi apzinoties un proaktīvi pārvaldot riskus, naudas atmazgāšanas apkarošana AAE iniciatīvām.

Naudas atmazgāšanas jurists sniedz svarīgus juridiskos pakalpojumus saistībā ar sarežģītiem finanšu noziegumiem

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ietver nelikumīgu līdzekļu slēpšanu vai padarīšanu par likumīgiem, veicot sarežģītus darījumus. Tas ļauj noziedzniekiem slēpt un izmantot ieņēmumus, kas iegūti no nelikumīgām darbībām, piemēram, krāpšanas, nodokļu nemaksāšanas vai teroristu finansēšanas. Kā globāla nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana (AML) noteikumi pastiprinās, uzņēmumiem, kā arī privātpersonām draud bargi sodi par noteikumu neievērošanu vai tiešu iesaistīšanos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmās. Šajā vidē īpaši svarīgi ir specializētu juristu pakalpojumi.

Naudas atmazgāšanas juristi ir ekspertu zināšanas par sarežģītiem likumiem un noteikumiem, kas regulē kompleksu finanšu noziegumi AAE. Neatkarīgi no tā, vai viņi pārstāv klientus, kuriem ir jāmaksā, vai sniedz proaktīvas atbilstības konsultācijas, viņi izvieto virkni būtisku pakalpojumu. Tas ietver klientu vadīšanu izmeklēšanā, stabilas tiesiskās aizsardzības veidošanu un AML procedūru saskaņošanu ar stingrām regulējuma prasībām.

Tiek piemēroti bargi juridiski sodi

Personas, kas notiesātas par apsūdzībām naudas atmazgāšanā, visā pasaulē saskaras ar smagām kriminālām sekām. Sodi dažādās jurisdikcijās ir atšķirīgi, taču parasti tie ietver:

 • Ievērojami finansiāli sodi līdz pat divkāršam legalizēto līdzekļu apjomam.
 • Pilnīgs īpašums konfiskācija tostarp īpašums, automašīnas, uzņēmumi un bankas konta ieņēmumi.
 • Ieslodzījuma gadi atkarībā no tādiem faktoriem kā legalizētā summa un sodāmības vēsture.

Uzņēmumiem sekas ir lieli naudas sodi, anulētas darbības licences, likvidētas korporācijas un individuāla atbildība par atbilstošiem direktoriem. Apzināta naudas atmazgāšanas veicināšana arī noved pie dziļa kaitējums reputācijai. Pateicoties uzlabotajām finanšu izsekošanas iespējām, prokurori uzskata, ka lietu ierosināšana kļūst arvien iespējama.

"Viņu klusēšana ir viņu ierocis, viņu klientu konfidencialitāte ir vairogs pret taisnīgumu." – Tiesnesis, kas vada lietu par naudas atmazgāšanu

Kāpēc juridiskā pārstāvība ir svarīga

Navigācija naudas atmazgāšanas izmeklēšanā un apsūdzībās bez ekspertu juridiskās aizsardzības ir ārkārtīgi nedroša. Saskaņā ar jurista teikto AAE, advokāts [[Hasans Elhaiss]], “Visprātīgākais pirmais solis ir piesaistīt specializētu juristu”. Viņu padziļinātā izpratne par finanšu atbilstības noteikumiem ir nenovērtējama. Tie nodrošina arī:

Tūlītēja izmeklēšanas atbilde

 • Tiklīdz iestādes ir uzsākušas izmeklēšanu, ātri piesaistoši juristi palīdz izstrādāt stāstījumus, apšaubot apsūdzību leģitimitāti sākotnējā posmā.

Pierādījumu pārbaude

 • Rūpīgi pārbaudot apsūdzības pierādījumus, tiek atklātas pretrunas, lai apsūdzības atzītu par nederīgām. Bez tūlītējas juridiskās analīzes pēc konfiskācijas, aktīvi, kas uztur uzņēmumus un iztikas līdzekļus, bieži paliek iesaldēti.

Prokuroru pārliecināšana

 • Prasmīgi juristi risina sarunas ar prokuroriem, izceļot pierādījumu trūkumus un virzot viņus uz lietu izbeigšanu vai sodu samazināšanu.

Tiesu zāles aizstāvības

 • Viņi stingri aizstāv klientus tiesā, uzbrūkot apsūdzībām, ja apsūdzības turpinās. Tas ietver apšaubāmu pierādījumu derīguma visaptverošu apstrīdēšanu.

Proaktīvi norādījumi par AML saistībām

Papildus stingrai kriminālaizsardzībai naudas atmazgāšanas juristi sniedz proaktīvus norādījumus par juridiskiem pienākumiem saistībā ar sarežģītiem noteikumiem. Viņi sniedz pielāgotus padomus un atbilstības labāko praksi, lai atklātu un novērstu likumīgu kanālu nelikumīgu izmantošanu. Kopējie elementi ietver:

 • AML ziņošanas procedūru, iekšējo auditu un uzticamības pārbaudes procesu pielāgošana jaunākajām prasībām FATF norādījumi.
 • Apmācīt personālu, lai identificētu un ātri ziņotu aizdomīgiem darījumiem izmantojot SAR un citus obligātos izpaušanas kanālus.
 • Periodiski validējot KYC procesus, nodrošinot klientu pārbaudes procedūras ņem vērā konstatētās izmaiņas naudas atmazgāšanas riski un tipoloģijas.

Papildu specializētās jomas

Ar sarežģītām tehniskām un jurisdikcijas zināšanām naudas atmazgāšanas juristi palīdz arī citās jomās:

 • Palīdzība līdzekļu atgūšanā pēc iesaldēšanas vai konfiskācijas tiesas ceļā.
 • pārsūdzēšana regulatora naudas sodi un administratīvās sankcijas izceļot procesuālās nepilnības un izstrādājot izlīguma līgumus.
 • Izdošanas lūgumu aizstāvēšana un konsultēšana par starptautiskās sadarbības procedūras pārrobežu izmeklēšanās, kas aptver vairākas valstis.
 • Kontu, līgumu un apmaiņas ekspertīze, lai noteiktu atgūšanas vai izejas iespējas, atklājot nelikumīgus ieguldītāju līdzekļus.

Pareizā jurista izvēle

Ar specializētām finanšu un juridiskām zināšanām pēc tik liela pieprasījuma, rūpīga uzticamības pārbaude attiecībā uz advokātu atlasi ir piesardzīga, ņemot vērā tādus parametrus kā pieredzes līmenis AML lietu izskatīšanā konkrētās nozarēs, maksas struktūras, kā arī vispārējie sasniegumi, kas nodrošina labvēlīgus rezultātus.

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas juristi sniedz ļoti specializētu palīdzību, izmantojot zināšanas, kas iegūtas no plašās lietas atklāšanas un apmācības. Konsultējot klientus un analizējot sarežģītus darījumus, viņi pilda ļoti vērtīgu funkciju – precizē pienākumus un ierobežojumus uzņēmumiem, vienlaikus saglabājot individuālo tiesību aizsardzību. Viņu prasmes aizstāvēt vai saukt pie atbildības apsūdzības par finanšu noziegumiem arī ļoti ietekmē apsūdzēto iznākumu.

Kopumā vidē ar pastāvīgi mainīgiem normatīvajiem standartiem un pieaugošām soda saistībām, uzticamu juridisko konsultantu saglabāšana finanšu atbilstības un ar to saistītajos naudas atmazgāšanas jautājumos joprojām ir ārkārtīgi svarīga.

Ritiniet uz augšu