Kritiski pārbaudiet sīkāku informāciju par jūsu līgumu, izmantojot līguma pārbaudi

sargājiet sevi

Juridiskais atzinums

Juridisks līgums vai līgums ir vairāk kā tikai dokumenta paraksts, kuru paraksta divas puses, bet tas aizsargā uzņēmuma juridisko personu ar tiesībām un aizsardzības līdzekļiem. Vienošanās rada pienākumus, nosacījumus, monetārus jautājumus, termiņus un daudz ko citu, lai katra līguma daļa tiktu pareizi aizzīmogota, un, ja tā neizdodas, tā var radīt neparedzētus zaudējumus.

likumīga pārbaude ir nepieciešama Dubaijā un AAE

juridiskas vienošanās vai līgumi

līgumu pārbaude dokumentiem

Bez pienācīgas rūpības par līguma pārbaudi mēs varētu parakstīt līgumus ar nepievilcīgiem nosacījumiem, kas nav izdevīgi ne mums, ne mūsu interesēm.

Kas ir līguma veģetācija

Līgumsaistības vai juridiskā pārbaude ir darbība, kurā rūpīgi un kritiski tiek pārbaudīti izpildāmie dokumenti likuma izpratnē. Līguma pārbaude veic rūpīgu līguma pārbaudi, kas nodrošina:

Advokātu juridiska pārbaude par dažādiem uzņēmuma dokumentiem. Advokāta padomi jutīgos jautājumos. Juridiskās atbilstības.

 • Tiek veikti visi drošības pasākumi
 • Konkrētu lomu noteikšana
 • Naudas drošība
 • Tiesiskās aizsardzības līdzeklis
 • Izstrādā labi izklāstu
 • Aspektu un monetāro nosacījumu skaidrība utt.

visu iesaistīto pušu pienākumi un atbildība

Līgumus galvenokārt izstrādā, izstrādā un izpilda uzņēmumi no viedokļa, kas izceļ visu iesaistīto pušu pienākumus un atbildību risku mazināšanā. Mazo uzņēmumu īpašnieki un augstākā līmeņa vadītāji bieži noformē līgumus visā viņu pilnvaru laikā.

Tā kā vienošanās ir jālasa, jāsaprot un jāanalizē attiecībā uz līguma tekstā izmantotajiem formulējumiem un izteicieniem. Nepieciešams, lai nekādā gadījumā netiktu iekļauti mākslīgi vārdi vai lai tiktu atvasināta papildu nozīme, kas nav burtiski saprotama.

Profesionāla līguma pārbaude un pārbaude

Tāpēc jādodas uz juridisko pārbaudi, ja vēlaties ietaupīt no neparedzētiem apstākļiem, kurus varēja novērst, ja savlaicīgi tiktu veikta pareiza juridiska darbība saistībā ar dokumentu pārbaudi pēc līguma. 

Pašnāvības ir juridisko vienošanos / līguma copy-paste vai stereotipu izmantošana, un tāpēc ir svarīgi vērsties pie juridiskā eksperta, kurš var noformēt atbilstošu juridisko dokumentu, un veikt profesionālu līgumu pārbaudi.

Galvenie līgumu vetēšanas aspekti

 • Lai pārbaudītu līgumu, personai jāveic padziļināta nodomu, noteikumu, apsvērumu un riska pārbaude, lai aizsargātu klienta vajadzības un veicinātu vienmērīgu darījumu plūsmu.
 • Galvenās līgumtiesības izriet no Anglijas līgumtiesībām, kurās ir uzsvērts līgumslēdzēju pušu vēlme apņemties noslēgt vienošanos apmainīties ar uzņēmējdarbību vai pakalpojumu.
 • In Džouns V Padavatton, tiesas centās skaidri definēt atšķirību starp ģimenes līgumiem un uzņēmējdarbības līgumiem. Ģimenes līgums ne vienmēr ir saistošs, un līgumiskajos līgumos skaidri jāietver komerciāls nodoms. Tādējādi, kamēr tiek pārbaudīti līgumi, nodomam juridiski savstarpēji saistīties biznesā jābūt skaidram.
 • Ņemot vērā iepriekš teikto, ir svarīgi pārbaudīt, vai ir zināmas vienošanās puses, vai tās ir pilnvarotas pārstāvēt dažādus uzņēmumus, kā arī tiek pārbaudītas iespējas slēgt līgumu un pārbaudīta uzņēmējdarbības vieta. Situācijās, kad kontaktā ir ne vairāk kā 3 vai vairāk puses, pārbaudes intensitātei var būt jābūt stingrākai, lai varētu noteikt katras personas mērķi.
 • Kad puses saista sevi biznesā, līguma mērķim jābūt skaidram.
 • Ja mērķis ir preces pārdošana, ir saprātīgi, ka “x” ražo un pārdod AB preces, un “z” ir XY preču ražotājs, kurā AB preces ir izejviela.
 • Vienkāršā preces pārdošanā, kur produkti tiek standartizēti, var būt svarīgi, ka nav obligāti jāsniedz īpaša definīcija, bet, būdams piesardzīgs, ir saprātīgi norādīt un definēt “Preces”, “Puses”, “Pirkuma pasūtījums, ”“ Piegādes datums ”,“ Apmaksas datums un veids ”,“ Piegādes vieta ”,“ Atcelšana ”utt. Tas nodrošina, ka termini nozīmē to pašu lietu līgumslēdzējām pusēm un precīzi atbilst to prasībām.
 • Tomēr gadījumos, kad pielāgoto produktu prasības ir sarežģītas, piemēram, katli, specializēta elektronika, inženiertehniskās preces utt., Ieteicams nodrošināt, lai visas specifikācijas un definīcijas būtu precīzi noteiktas.
 • Pēc tam līgumā jānorāda visi noteikumi un nosacījumi, ar kādiem uzņēmējdarbība jāveic.

Kā līguma sastādīšana atšķiras no līguma vetēšanas?

Līgumu izstrāde un līguma pārbaude ir divi dažādi līguma slēgšanas procesa posmi. Līguma sastādīšana ir process, kurā iesaistīta projekta sastādītāja, kas sastāda līgumu no sākuma punkta līdz galapunktam.

Līgumu pārbaudes procesā projekta sastādītājs ir recenzents un strādās pie esošās līguma veidnes (tā, kas jau ir izstrādāta), lai esošajā līguma veidnē veiktu nepieciešamos papildinājumus un svītrojumus.

koncentrēties uz unikālām norādēm esošajā līguma veidnē

Speciālisti, kas strādā noteiktos uzņēmumos, varēs pārbaudīt līgumus divu iemeslu dēļ:

 1. Tas ir vai nu šādiem uzņēmumiem būs savas līgumu veidnes; un
 2. Darījuma partneris līguma veidnē nosūta pārskatīšanai.

Pārbaudes procesā profesionāļiem mācīšanās līkne ir ierobežota, jo viņiem ir jākoncentrējas uz unikāliem norādījumiem esošajā līguma veidnē un viņiem nav izredžu veikt darbu no pirmavotiem.

visaptveroša dažādu klauzulu izpēte

Tomēr, no otras puses, līguma sastādīšanas procesā sastādītājs bieži sastāda visu līgumu pats, īpašu uzmanību pievēršot katram minūtes punktam no sākuma punkta līdz galapunktam.

Līgumu izstrāde ļauj personai, kas to izstrādā, iegūt iespēju apgūt noteikumu izstrādes mākslu, nodrošinot iespēju visaptverošai dažādu klauzulu izpētei apgūt katru klauzulu līdz kodolu.

Ieteicams, lai jaunie juridiskie prāti koncentrētos uz līguma sastādīšanas mācīšanos (lai apgūtu darbu no pirmavotiem), lai tā būtu galvenā prasme līguma sastādīšanā vai līguma pārbaudē.

Uzņēmuma juridiskie / līgumu sastādīšanas / veterinārie

Līgumu sastādīšanas un līgumu veterināro pakalpojumu sniedzēji Dubajā. Dažādu dokumentu juridiskā pārbaude. Sniedz juridisku atzinumu. Padomi par jutīgiem jautājumiem. Tiesiskās atbilstības. 

kļūda: Saturs ir aizsargāts !!
Ritiniet uz augšu