AAE vietējie likumi: Emirātu juridiskās ainavas izpratne

Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) ir dinamiska un daudzpusīga tiesību sistēma. Tā kā tiek apvienoti federālie likumi, kas piemērojami visā valstī, un vietējie likumi, kas raksturīgi katram no septiņiem emirātiem, izpratne par visu AAE tiesību aktu plašumu var šķist biedējoša.

Šī raksta mērķis ir sniegt pārskatu par galvenajiem vietējie likumi visā AAE, lai palīdzētu rezidentiuzņēmumiem, un apmeklētāji novērtē tiesiskā regulējuma bagātību un savas tiesības un pienākumus tajā.

AAE hibrīda juridiskās ainavas stūrakmeņi

Vairāki galvenie principi ir AAE unikālās juridiskās struktūras pamatā, kas veidota no dažādām ietekmēm. Pirmkārt, konstitūcija nosaka islāma šariata likumus kā galveno likumdošanas avotu. Tomēr ar konstitūciju tika izveidota arī Federālā Augstākā tiesa, kuras nolēmumi ir juridiski saistoši visos Emirātos.

Turklāt katrs atsevišķs emirāts var vai nu asimilēt vietējās tiesas saskaņā ar federālo sistēmu, vai arī noteikt savu neatkarīgo tiesu kursu, piemēram, Dubaijā un Rasal Khaimahā. Turklāt atsevišķās brīvajās zonās Dubaijā un Abū Dabī tiek īstenoti vispārējo tiesību principi komerciāliem strīdiem.

Tāpēc likumdošanas hierarhiju atšķetināšana starp federālajām iestādēm, vietējām emirātu padomēm un daļēji autonomajām tiesu zonām prasa ievērojamu centību gan no juristiem, gan no neprofesionāļiem.

Federālie likumi ietekmē vietējos tiesību aktus

Lai gan konstitūcija pilnvaro emirātus izsludināt likumus par vietējām lietām, federālajiem tiesību aktiem ir prioritāte kritiskās jomās, ko īsteno ar Dubaijas tieslietu sistēma piemēram, darbs, tirdzniecība, civilie darījumi, nodokļi un krimināltiesības. Sīkāk izpētīsim dažus galvenos federālos noteikumus.

Darba likums nodrošina darbinieku tiesības

Federālo nodarbinātības tiesību aktu centrālais elements ir 1980. gada Darba likums, kas regulē darba laiku, atvaļinājumu, slimības lapas, nepilngadīgos darbiniekus un darba attiecību izbeigšanas noteikumus privātās struktūrās. Uz valdības darbiniekiem attiecas 2008. gada Federālais cilvēkresursu likums. Brīvās zonas izstrādā atsevišķus nodarbinātības noteikumus, kas ir saskaņoti ar to komerciālo mērķi.

Stingri narkotiku lietošanas un DUI noteikumi

Alongside neighboring Gulf states, the UAE mandates stern penalties for narcotics consumption or trafficking, ranging from deportation to execution in extreme cases. The Anti-Narcotics Law delivers comprehensive guidelines around drug usage and outlines the exact drug cases penalties in UAE, while the penal code stipulates exact sentencing timeframes.

Tāpat par braukšanu dzērumā tiek piemērotas smagas juridiskas sankcijas, piemēram, cietumsods, licences apturēšana un lieli naudas sodi. Unikāla dimensija ir tāda, ka retas emirītu ģimenes var iegādāties alkoholisko dzērienu licences, savukārt viesnīcas apkalpo tūristus un emigrantus. Taču pret publisku gudrību ir nulles tolerance.

Finanšu likumi, kas pielāgoti globālajiem standartiem

Robust regulations govern the UAE’s banking and financial sectors, focused on global alignment through IFRS accounting standards and stringent AML monitoring. The new Commercial Companies Law also mandates heightened financial reporting for publicly listed firms. These financial regulations intersect with uae laws on debt collection in areas like bankruptcy proceedings.

Nodokļu jomā 2018. gadā tika ieviests pievienotās vērtības nodoklis 5% apmērā, lai palielinātu valsts ieņēmumus ārpus ogļūdeņražu eksporta. Kopumā uzsvars tiek likts uz investoriem draudzīgu tiesību aktu izstrādi, neapdraudot regulatīvo uzraudzību.

Kādi sociālie likumi jums jāzina?

Beyond commerce, the UAE decree important social legislations around ethical values like integrity, tolerance and modest public conduct as per Arab cultural ethos. However, enforcement protocols are executed discretely to sustain the UAE’s cosmopolitan fabric. Ensuring women safety in UAE is an important aspect of these social laws. Let us explore some key areas:

Ierobežojumi saistībā ar attiecībām un PDA

Jebkādas romantiskas attiecības ārpus oficiālas laulības ir juridiski aizliegtas un var izraisīt bargus sodus, ja tiek atklāts un ziņots. Tāpat neprecēti pāri nevar koplietot privātās telpas, kamēr redzamas publiskas izrādes, piemēram, skūpstīšanās, ir tabu un tiek sodītas. Iedzīvotājiem jābūt piesardzīgiem attiecībā uz romantiskiem žestiem un apģērba izvēli.

Mediji un fotogrāfija

Valdības iestāžu un militāro vietņu fotografēšanai ir ierobežojumi, savukārt vietējo sieviešu attēlu kopīgošana tiešsaistē bez viņu piekrišanas ir aizliegta. Arī valsts politikas kritikas pārraidīšana publiskās platformās ir juridiski neveiksmīga, lai gan ir atļautas izmērītas kolonnas.

Vietējo kultūras vērtību respektēšana

Neskatoties uz spožajiem debesskrāpjiem un brīvā laika pavadīšanas veidu, Emirātu iedzīvotāji atbalsta tradicionālās islāma vērtības, kas saistītas ar pieticību, reliģisko toleranci un ģimenes iestādēm. Tādējādi visiem iedzīvotājiem ir jāizvairās no publiskas apmaiņas par tādiem strīdīgiem jautājumiem kā politika vai seksualitāte, kas var aizskart vietējo jūtas.

Kādi vietējie likumi jums jāievēro?

Lai gan federālā iestāde pareizi uzņem virsrakstus, daudzi būtiski aspekti saistībā ar dzīves apstākļiem un īpašumtiesībām ir kodificēti vietējos tiesību aktos katrā Emirātā. Analizēsim dažas jomas, kurās ir spēkā reģionālie tiesību akti:

Alkoholisko dzērienu licences ir derīgas tikai lokāli

Alkohola licences iegūšanai ir nepieciešamas derīgas īres atļaujas, kas apliecina dzīvesvietu konkrētajā Emirātā. Tūristi saņem pagaidu atļaujas uz vienu mēnesi, un viņiem ir jāievēro stingri protokoli par noteiktām alkohola lietošanas vietām un prātīgu braukšanu. Emirātu iestādes var uzlikt sodus par pārkāpumiem.

Sauszemes un ārzonas korporatīvie noteikumi

Kontinentālās kompānijas Dubaijā un Abū Dabī atbild uz federālajiem īpašumtiesību likumiem, kas ierobežo ārvalstu akciju daļu līdz 49%. Tikmēr īpašās ekonomiskās zonas nodrošina 100% aizjūras īpašumtiesības, taču aizliedz tirdzniecību vietējā līmenī, ja vietējam partnerim nav 51% akciju. Galvenais ir izpratne par jurisdikcijām.

Vietējie nekustamo īpašumu zonēšanas likumi

Katrs Emirāts norobežo tirdzniecības, dzīvojamo un rūpniecisko nekustamo īpašumu zonas. Ārzemnieki nevar iegādāties īpašumā esošās ēkas tādās vietās kā Burj Khalifa vai Palm Jumeirah, savukārt noteiktas apdzīvotas vietas ir pieejamas nomas līgumos uz 99 gadiem. Meklējiet profesionālu padomu, lai izvairītos no juridiskām kļūmēm.

Vietējie likumi AAE

AAE ir a duālistiskā tiesību sistēma, kurā pilnvaras ir sadalītas starp federālajām un vietējām iestādēm. Kamēr federālie likumi Apvienoto Arābu Emirātu likumdevēja izdotie apgabali, piemēram, KrimināllikumsCivillikumskomerctiesības un imigrācija, atsevišķiem emirātiem ir tiesības izstrādāt vietējos likumus, kas attiecas uz sociālajiem, ekonomiskajiem un pašvaldību jautājumiem, kas ir unikāli šim emirātam.

Kā, vietējie likumi atšķiras Abū Dabī, Dubaijā, Šārdžā, Adžmanā, Ummal Kuveinā, Rasalhaimā un Fudžeirā — septiņos emirātos, kas veido AAE. Šie likumi skar tādus ikdienas dzīves aspektus kā ģimenes attiecības, zemes īpašumtiesības, uzņēmējdarbība, finanšu darījumi un pilsoniskā uzvedība.

Piekļuve vietējiem likumiem

Amatpersona izdevumos un attiecīgo emirātu juridiskie portāli nodrošina jaunākās likumu versijas. Tagad daudziem ir pieejami tulkojumi angļu valodā. Tomēr Arābu teksts joprojām ir juridiski saistošs dokuments strīdu gadījumā par interpretāciju.

Profesionālas juridiskās konsultācijas var palīdzēt orientēties niansēs, īpaši lielos uzņēmumos, piemēram, uzņēmuma dibināšanā.

Galvenās jomas, ko regulē vietējie likumi

Lai gan konkrēti noteikumi atšķiras, septiņu emirātu vietējos likumos parādās dažas kopīgas tēmas:

Tirdzniecība un finanses

Brīvajām zonām Dubaijā un Abū Dabī ir savi noteikumi, taču vietējie likumi katrā emirātā attiecas uz galvenajām uzņēmumu licencēšanas un darbības prasībām. Piemēram, 33. gada dekrētā Nr. 2010 ir sīki aprakstīts īpašs regulējums uzņēmumiem Dubaijas finanšu brīvajās zonās.

Vietējie tiesību akti attiecas arī uz patērētāju aizsardzības aspektiem. 4. gada Adžmana likums Nr. 2014 nosaka gan pircēju, gan pārdevēju tiesības un pienākumus komercdarījumos.

Īpašums un zemes īpašums

Ņemot vērā īpašumtiesību noteikšanas sarežģītību AAE, specializētie īpašuma reģistrācijas un zemes pārvaldības likumi palīdz racionalizēt procesu. Piemēram, ar 13. gada likumu Nr. 2003 tika izveidots Dubaijas zemes departaments, lai centralizēti pārraudzītu šos jautājumus.

Vietējie īres tiesību akti arī nodrošina strīdu izšķiršanas mehānismus namīpašniekiem un īrniekiem. Gan Dubaija, gan Šārdža ir izdevušas īpašus noteikumus, kas aizsargā īrnieku tiesības.

Ģimenes lietas

AAE atļauj katram emirātam noteikt noteikumus, kas regulē personas statusa jautājumus, piemēram, laulību, šķiršanos, mantojumu un bērna aizbildnību. Piemēram, 2. gada Adžmanas likums Nr. 2008 regulē laulības starp Emirātiem un ārzemniekiem. Šie likumi attiecas uz pilsoņiem un iedzīvotājiem.

Plašsaziņas līdzekļi un publikācijas

Vārda brīvības aizsardzība saskaņā ar vietējiem likumiem līdzsvaro atbildīgu plašsaziņas līdzekļu izveidi un nepatiesu ziņojumu ierobežošanu. Piemēram, Abū Dabī 49. gada dekrēts Nr. 2018 ļauj iestādēm bloķēt digitālās vietnes, lai tās publicētu nepiemērotu saturu.

Infrastruktūras attīstība

Vairāki ziemeļu emirāti, piemēram, Ras Al Khaimah un Fujairah, ir pieņēmuši vietējos likumus, lai nodrošinātu liela mēroga investīcijas tūrisma projektos un industriālās zonās. Tie nodrošina mērķtiecīgus stimulus, lai piesaistītu investorus un izstrādātājus.

Vietējo likumu atšifrēšana: kultūras konteksts

Lai gan tekstuāla vietējo likumu parsēšana var atklāt likuma tehnisko burtu, lai patiesi novērtētu to lomu, ir jāsaprot kultūras ētika, kas ir to pamatā.

AAE kā mājvieta lielākoties tradicionālajām islāma sabiedrībām, kurās notiek strauja ekonomiskā attīstība, un tie izmanto vietējos likumus, lai kalibrētu abus mērķus. Galīgais mērķis ir izveidot vienotu sociāli ekonomisko kārtību, kas līdzsvaro mūsdienīgumu ar mantojumu.

Piemēram, Dubaijas likumi pieļauj alkohola lietošanu, bet stingri regulē licencēšanu un uzvedību dzērumā reliģisko ierobežojumu dēļ. Uzvedības kodeksi saglabā vietējās kultūras jūtīgumu, pat ja emirāti integrējas globālajā sabiedrībā.

Tādējādi vietējie likumi iekodē sociālo līgumu starp valsti un iedzīvotājiem. To ievērošana parāda ne tikai tiesību aktu ievērošanu, bet arī savstarpēju cieņu. To neievērošana riskē sagraut harmoniju, kas satur šo daudzveidīgo sabiedrību.

Vietējie likumi: paraugu ņemšana visos Emirātos

Lai ilustrētu vietējo likumu daudzveidību septiņos emirātos, šeit ir augsta līmeņa izlase:

Dubai

13.gada likums Nr.2003 – Izveidots specializētais Dubaijas zemes departaments un saistītie procesi pārrobežu īpašuma darījumiem, reģistrācijai un strīdu izšķiršanai.

10.gada likums Nr.2009 – Risināja pieaugošos īrnieku un saimnieku strīdus, izveidojot mājokļu strīdu centru un specializētu tiesu. Cita starpā norādīti arī izlikšanas iemesli un aizsardzība pret zemes īpašnieku veiktu nelikumīgu īpašuma arestu.

7.gada likums Nr.2002 – Konsolidēti noteikumi, kas regulē visus ceļu izmantošanas un satiksmes kontroles aspektus Dubaijā. Ietver autovadītāja apliecības, transportlīdzekļu tehnisko apskati, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus, sodus un tiesnešus. CSN nosaka turpmākās īstenošanas vadlīnijas.

3.gada likums Nr.2003 – Ierobežo dzērienu licences viesnīcām, klubiem un noteiktām vietām. Aizliegums pasniegt alkoholu bez licences. Aizliedz arī iegādāties alkoholu bez licences vai dzert sabiedriskās vietās. Uzliek naudas sodu (līdz 50,000 6 AED) un cietumsodu (līdz XNUMX mēnešiem) par pārkāpumiem.

Abu dabī

13.gada likums Nr.2005 – Izveido īpašuma reģistrācijas sistēmu īpašumtiesību aktu un servitūtu dokumentēšanai emirātā. Ļauj elektroniski arhivēt aktus, veicinot ātrākus darījumus, piemēram, pārdošanu, dāvināšanu un nekustamā īpašuma mantošanu.

8.gada likums Nr.2006 – Sniedz vadlīnijas zemes gabalu zonēšanai un izmantošanai. Klasificē zemes gabalus kā dzīvojamo, komerciālo, rūpniecisko vai jauktu apbūvi. Nosaka apstiprināšanas procesu un plānošanas standartus būvniecībai un infrastruktūras attīstībai šajās zonās. Palīdz formulēt ģenerālplānus, kas atspoguļo vēlamās ekonomiskās prioritātes.

6.gada likums Nr.2009 – Izveido Patērētāju tiesību aizsardzības augstāko komiteju, kuras uzdevums ir izplatīt izpratni par patērētāju tiesībām un komerciālajiem pienākumiem. Arī pilnvaro komiteju piespiest atsaukt preces ar trūkumiem, nodrošināt komerciālās informācijas, piemēram, preču etiķešu, cenu un garantiju, pārredzamību. Nostiprina aizsardzību pret krāpšanu vai dezinformāciju.

Sharjah

7.gada likums Nr.2003 – Maksimālā īres maksa tiek palielināta par 7% gadā, ja īres maksa ir mazāka par 50 5 AED gadā, un par 50%, ja tā ir lielāka par 3 12 AED. Saimniekiem ir jābrīdina XNUMX mēnešus pirms jebkāda palielinājuma. Ierobežo arī izlikšanas iemeslus, nodrošinot īrniekiem XNUMX mēnešus pagarinātu dzīvošanu pat pēc līguma laušanas no saimnieka.

2.gada likums Nr.2000 – Aizliedz iestādēm darboties bez tirdzniecības licences, kas attiecas uz konkrētām darbībām, ko tās veic. Uzskaita atļautās darbības saskaņā ar katru licenču kategoriju. Aizliegums izsniegt licences uzņēmumiem, kurus iestādes uzskata par nepieņemamiem. Par pārkāpumiem uzliek naudas sodu līdz 100 XNUMX AED.

12.gada likums Nr.2020 - Klasificē visus Šārdžas ceļus galvenajos maģistrālos, savākšanas ceļos un vietējos ceļos. Ietver tehniskos standartus, piemēram, minimālo ceļa platumu un plānošanas protokolus, pamatojoties uz prognozēto satiksmes apjomu. Palīdz izpildīt turpmākās mobilitātes prasības.

Ajman

2.gada likums Nr.2008 – Ir izklāstīti priekšnosacījumi, lai Emirātu vīrieši varētu precēties ar papildu sievām, un Emirātu sievietes — ar nepilsoņiem. Nepieciešams nodrošināt mājokli un finansiālo nodrošinājumu esošajai sievai, pirms tiek lūgta piekrišana papildu laulībām. Nosaka vecuma kritērijus.

3.gada likums Nr.1996 – Ļauj pašvaldības iestādēm likt nekopto zemes gabalu īpašniekiem tos izstrādāt 2 gadu laikā, pretējā gadījumā ļauj iestādēm pārņemt zemesgabala pārvaldību un izsoles tiesības, izmantojot atklātu konkursu, sākot ar rezerves cenu, kas vienāda ar 50% no paredzamās tirgus vērtības. Rada nodokļu ieņēmumus un uzlabo pilsonisko estētiku.

8.gada likums Nr.2008 – Pilnvaro pašvaldību iestādes aizliegt tādu preču pārdošanu, kuras tiek uzskatītas par sabiedriskās kārtības vai vietējās vērtības aizskarošu. Ietver publikācijas, plašsaziņas līdzekļus, apģērbu, artefaktus un izrādes. Naudas sods par pārkāpumiem līdz 10,000 XNUMX AED atkarībā no smaguma pakāpes un atkārtotiem pārkāpumiem. Palīdz veidot komerciālo vidi.

Umm Al Quwain

3.gada likums Nr.2005 – Prasa, lai namīpašnieki uzturētu īpašumus, kas ir piemēroti darbam. Īrniekiem jāpalīdz uzturēt armatūru. Cepures drošības nauda 10% no gada nomas maksas. Ierobežo īres pieaugumu līdz 10% no esošās likmes. Nodrošina īrniekiem līguma atjaunošanu, ja vien saimnieks nepieprasa īpašumu personīgai lietošanai. Nodrošina ātru strīdu risināšanu.

2.gada likums Nr.1998 – Aizliegums ievest un lietot alkoholu emirātā saskaņā ar vietējām kultūras normām. Pārkāpējiem draud līdz pat 3 gadu cietumsods un ievērojams naudas sods. Apžēlošana ir iespējama par pirmo pārkāpumu, ja emigrē. Pārdod konfiscēto alkoholu, lai gūtu labumu valsts kasei.

7.gada likums Nr.2019 – Ļauj pašvaldību iestādēm piešķirt pagaidu licences uz vienu gadu komercdarbībai, ko emirāts uzskata par noderīgu. Ietver tādas profesijas kā mobilo sakaru pārdevēji, rokdarbu pārdevēji un automazgātavas. Var atjaunot, ja tiek ievēroti licences nosacījumi atļautajā laikā un vietās. Atvieglo mikrouzņēmumu.

Ras Al Khaimah

14.gada likums Nr.2007 – Ieskicē algu aizsardzības sistēmas organizāciju, tostarp tādas prasības kā elektronisks algas pārskaitījums un darba līgumu reģistrēšana Cilvēkresursu ministrijas un Emirātu sistēmās. Nodrošina darbinieku algu caurskatāmību un ierobežo darbaspēka ekspluatāciju.

5.gada likums Nr.2019 – Ļauj Ekonomikas attīstības departamentam anulēt vai apturēt komerclicences, ja licenciāti tiek notiesāti par noziegumiem, kas saistīti ar godu vai godīgumu. Ietver finanšu piesavināšanos, izmantošanu un maldināšanu. Uztur godīgumu biznesa darījumos.

11.gada likums Nr.2019 - Nosaka ātruma ierobežojumus uz dažādiem ceļiem, piemēram, maksimāli 80 km/h uz divu joslu ceļiem, 100 km/h uz galvenajām maģistrālēm un 60 km/h stāvvietās un tuneļos. Norāda pārkāpumus, piemēram, aizmugures joslas un lēkšanas joslas. Uzliek naudas sodu (līdz 3000 AED) un melnos punktus par pārkāpumiem ar iespējamu licences apturēšanu.

Fujairah

2.gada likums Nr.2007 – Sniedz stimulus viesnīcu, kūrortu, mājokļu un kultūras mantojuma vietu attīstībai, tostarp piešķirot valsts zemi, atvieglojot finanses un muitas nodokļu atvieglojumus importētajām ierīcēm un instrumentiem. Katalizē tūrisma infrastruktūru.

3.gada likums Nr.2005 – Aizliegums bez licences pārvadāt vai uzglabāt vairāk nekā 100 litrus alkohola. Uzliek naudas sodu no AED 500 līdz AED 50,000 XNUMX atkarībā no pārkāpumiem. Par atkārtotiem pārkāpumiem cietumsods uz laiku līdz vienam gadam. Šoferiem reibumā draud brīvības atņemšana un transportlīdzekļa konfiskācija.

4.gada likums Nr.2012 – Aizsargā aģentu izplatītāja tiesības emirātā. Aizliedz piegādātājiem apiet vietējos tirdzniecības aģentus, ar kuriem noslēgts līgums, tirgojot tieši vietējiem klientiem. Atbalsta vietējos tirgotājus un nodrošina cenu kontroli. Pārkāpumi piesaista tiesas piespriestu kompensāciju.

Vietējo likumu atšifrēšana: galvenie ieteikumi

Rezumējot, lai gan navigācija AAE tiesību aktu plašumos var šķist sarežģīta, uzmanības pievēršana vietējiem likumiem atklāj šīs federālās sistēmas bagātību:

  • AAE konstitūcija katram emirātam pilnvaro izdot noteikumus, kas attiecas uz unikāliem sociālajiem apstākļiem un uzņēmējdarbības vidi tā teritorijā.
  • Galvenās tēmas ir zemes īpašumtiesību racionalizēšana, komercdarbības licencēšana, patērētāju tiesību aizsardzība un infrastruktūras attīstības finansēšana.
  • Izpratne par mijiedarbību starp modernizācijas mērķiem un sociāli kulturālās identitātes saglabāšanu ir būtiska, lai atšifrētu konkrētu vietējo likumu pamatojumu.
  • Iedzīvotājiem un investoriem vajadzētu izpētīt likumus, kas ir raksturīgi tam emirātam, kurā viņi plāno darboties, nevis pieņemt, ka tiesību akti ir vienādi visā valstī.
  • Oficiālie valdības laikraksti nodrošina autoritatīvus likumu un grozījumu tekstus. Tomēr pareizai interpretācijai ir ieteicama juridiskā konsultācija.

AAE vietējie likumi joprojām ir nepārtraukti attīstās instruments, kura mērķis ir izveidot taisnīgu, drošu un stabilu sabiedrību, kas balstīta uz arābu paražām, bet integrēta ar globālo ekonomiku. Lai gan federālie tiesību akti nosaka vispārējo ietvaru, šo vietējo nianšu novērtējums bagātina izpratni par šo dinamisko valsti.

Leave a Comment

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti ar *

Ritiniet uz augšu