Адвокатски фирми Дубаи

Пишете ни на случај@lactionsuae.com | Итни повици + 971506531334 + 971558018669

Кога испраќаме правно известување во Обединетите Арапски Емирати

најбрз лек

реши го проблемот

Секој облик на формална комуникација следи однапред планиран договор или формат што треба да го следи секое вклучено лице. Правно известување е пример за таква формална комуникација со свој формат со детали за видот на информации што треба да се дадат во известувањето и како треба да се обезбедат.

Адвокатот или правниот професионалец од Обединетите Арапски држави може да помогне

ангажирајте искусен адвокат

иницирање чекор пред правна постапка

Важно е да го следите форматот за изготвување и испраќање на правно известување. Ако заврши добро, можете да го искористите најбрзиот лек за некој проблем. Правно известување ви гарантира дека вие и примателот ќе се согласите со условите на предметот и ќе избегнете да го решите прашањето на суд.

Што е правно известување?

Ова е писмен документ испратен од испраќачот кој го известува примателот за намерите да покрене правна постапка против вториот. Испраќачот ја известува странката примател свесна за поплаки преку правно известување. Тој служи како последно предупредување до примателот да го реши проблемот или да се соочи со судска битка.

Правно известување е едноставен документ, но бара високо ниво на претпазливост во неговата презентација за да се пренесе пораката совршено. Адвокат или правен професионалец во Обединетите Арапски Емирати може да помогне во составувањето на правно известување засновано врз законите што преовладуваат во земјата. Правно известување треба да го содржи прашањето за кое се обидува да се реши, бараната резолуција и точната временска рамка за која се очекува да се реши, а потоа да се испрати преку регистрирано работно место.

Кога да испратите правно известување

Испраќањето на правно известување е секогаш добар начин да се укаже дека немате намера целосно да ја намалите врската. Правно известување во Обединетите Арапски Емирати е иницијалниот чекор пред правна постапка. Може да биде испратено од лице или компанија чиишто правни права биле повредени или претрпеле некоја правна штета за да му дадат на страната примател конечна шанса да реши било каков спор без судска постапка. Одредени ситуации бараат испраќање на правно известување и вклучуваат:

  • Известување доставено од работодавец до вработено лице за повреда на условите во договорот за вработување, сексуално вознемирување на соработник, повреда на политиките за човечки ресурси на компанијата, нагло одење на одмор без службено известување и др.
  • Известување од вработен до работодавач за задоцнета или неплатена плата, кршење на договор за вработување, раскинување без разумна причина, итн.
  • Известување издадено против издавачот на чек во случај на отскокната проверка.
  • Спорови поврзани со имот како што се хипотека и спорови во сопственост, ненадејно иселување на патниците и др.
  • Семејни проблеми како што се развод, старателство над деца или спорови во врска со наследството, итн.
  • Известување за производствените компании во поплака за испорака на супстандардни производи или давање на погрешни услуги, итн.

Нашите услуги за испраќање на правно известување

Можете да ангажирате искусен адвокат за да ви помогне да изготвите професионално правно известување и да му служите на странката што не се обврзува. Овој вид адвокат ќе разговара со вас за ситуацијата, ќе ги испита сите факти на работите и ќе ве советува за сите можни правни импликации и ќе помогне да подготвите соодветно правно известување пред да му служите на вашиот противник.

Еве како оди процесот:

  • Започнува со сесија за правни совети преку телефон, преку Интернет или во канцеларијата каде адвокатот одговара на вашите прашања и дава совети. Откако адвокатот ќе ги добие сите документи во врска со ова прашање, тој ќе разговара за ситуацијата со вас и ќе препорача најдобра линија на дејствување.
  • Вашиот адвокат ќе подготви правно известување и ќе ви го испрати на преглед и одобрување.
  • Откако ќе биде одобрено, адвокатот ќе го сервисира вашиот противник известувањето преку регистрирана пошта, факс или е-пошта.
  • Привилегиите на адвокатот-клиент штитат какви било информации и документи што сте ги споделиле со вашиот адвокат.

заклучок

Иако не сите случаи бараат правно известување, таа е испратена од адвокатите со надеж дека споровите меѓу нивниот клиент и противникот можат да бидат решени без судска постапка. Испраќањето на правно известување му дозволува на испраќачот да утврди дека има намера да донесе решение за прашањето со примачот, без проблеми во долги постапки.

Можеме да ви помогнеме при подготвување и испраќање на правно известување.

Правниот начин на известување за известување

Дојдете до врв