Falsifikazzjoni Delitti, Liġijiet u pieni tal-falsifikazzjoni fl-UAE

Falsifikazzjoni jirreferi għad-delitt tal-falsifikazzjoni ta’ dokument, firma, karta tal-flus, xogħol tal-arti, jew oġġett ieħor sabiex iqarraq b’oħrajn. Huwa reat kriminali serju li jista' jirriżulta f'pieni legali sinifikanti. Dan l-artikolu jipprovdi eżami fil-fond ta' diversi forom ta' falsifikazzjoni rikonoxxuti taħt il-liġi tal-UAE, id-dispożizzjonijiet legali korrispondenti, u l-pieni ħorox li jistennew lil dawk misjuba ħatja ta' tali reati.

X'inhi d-Definizzjoni ta' Falsifikazzjoni taħt il-Liġi tal-UAE?

Falsifikazzjoni huwa l-proċess li tagħmel, tadatta, jew timita oġġetti jew dokumenti bl-intenzjoni li tqarraq. Dan jinvolvi l-ħolqien ta 'xi ħaġa falza sabiex tikseb vantaġġ. Dan jinkludi l-iffalsifikar ta’ flus, il-ħolqien ta’ xogħlijiet tal-arti foloz, il-falsifikazzjoni ta’ firem fuq burokrazija legali, it-tibdil ta’ ċekkijiet biex jisirqu l-flus, u oħrajn qarrieqa. attivitajiet. Huwa definit taħt il-Liġi Federali Nru 3 tal-1987 (Kodiċi Penali) fl-Artikolu 216.

Hemm ftit aspetti ewlenin li ġeneralment jiddistingwu l-falsifikati minn kopji jew repliki:

 • Intenzjoni li tqarraq jew tqarraq – Il-falsifikazzjoni huma maħluqa b'intenzjoni ħażina aktar milli għal riproduzzjoni leġittima.
 • Rappreżentazzjoni falza – Il-falsifikaturi jsostnu li x-xogħol tagħhom huwa leġittimu jew maħluq minn xi ħadd ieħor.
 • Tibdil tal-valur – Isiru bidliet biex jiżdied il-valur jew jinħoloq xi vantaġġ.

Xi eżempji komuni ta 'oġġetti mmirati minn falsifikaturi jinkludu kuntratti, ċekkijiet, munita, dokumenti ta 'identifikazzjoni, artifacts storiċi, xogħlijiet ta' l-arti, oġġetti tal-kollezzjoni, u rekords ta 'tranżazzjonijiet finanzjarji. Il-punt ewlieni huwa li l-falsifikazzjoni normalment tinvolvi dokumenti jew strumenti legali uffiċjali. Mhux kull imitazzjoni tikkwalifika bħala falsifikazzjoni – dawk biss li jinvolvu rekords legali/flus iffalsifikati illegalment.

X'inhuma t-Tipi Differenti ta' Falsifikazzjoni Rikonoxxuti fl-UAE?

Hemm numru ta 'tekniki użati biex toħloq falsifikazzjonijiet skond it-tip ta' oġġett li jkun iffalsifikat. Tipi komuni ta’ falsifikazzjoni jinkludu:

Falsifikazzjoni ta' Dokument

Dan jinvolvi l-ħolqien ta' dokumenti foloz jew it-tibdil ta' informazzjoni fuq dokumenti leġittimi għal skopijiet frawdolenti. Miri komuni jinkludu:

 • Dokumenti ta 'identità – Liċenzji tas-sewwieq, passaporti, karti tas-sigurtà soċjali.
 • Dokumenti finanzjarji – Ċekkijiet, ordnijiet ta' ħlas, applikazzjonijiet għal self.
 • Burokrazija legali – Kuntratti, testmenti, atti, reġistri tal-istudenti.

Tekniki tipiċi jinkludu falsifikazzjoni, sostituzzjoni ta' paġna, tqegħid ta' test ġdid fuq dokumenti ġenwini, tħassir jew żieda ta' informazzjoni, traċċar ta' firem minn dokumenti oħra.

Falsifikazzjoni tal-Firem

Falsifikazzjoni tal-firma jiffoka speċifikament fuq il-falsifikazzjoni tal-isem uniku miktub bl-idejn ta’ xi ħadd. Miri komuni jinkludu:

 • Kontrolli – It-tibdil tal-ammont, l-isem tal-benefiċjarju, jew il-falsifikazzjoni tal-firma tal-kexxun.
 • Dokumenti legali – Falsifikazzjoni ta’ firem fuq testmenti, kuntratti, atti.
 • Xogħol artistiku – Żieda ta’ firem foloz biex jiżdied il-valur.
 • Oġġetti storiċi – Attribwixxi b'mod falz oġġetti lil figuri famużi.

Falsifikaturi titgħallem timita b'attenzjoni aspetti bħall-forom tal-ittri, ir-ritmi tal-pinna, l-ordni tal-puplesija u l-pressjoni.

Falsifikazzjoni

Falsifikazzjoni jinvolvi li jsiru repliki foloz ta’ oġġetti ta’ valur bl-intenzjoni li jiġu froditi lin-negozji u lill-konsumaturi. Il-miri jinkludu:

 • munita – Il-biċċa l-kbira ffalsifikati – kontijiet ta’ $100 fl-Istati Uniti. Ċirkolazzjoni sa $70 miljun.
 • Oġġetti ta 'lussu – Ħwejjeġ tad-disinjaturi, arloġġi, dehbijiet jiġu kkupjati.
 • Karti ta 'kreditu / debitu – Jista 'jiġi duplikat b'dejta misruqa.
 • biljetti – Vjaġġar foloz, biljetti għall-avvenimenti mibjugħa onlajn.

Printers sofistikati u karatteristiċi ta 'sigurtà ġodda jagħmlu l-falsifikati moderni konvinċenti ħafna.

Falsifikazzjoni tal-Arti

Falsifikazzjoni tal-arti tirreferi għall-ħolqien ta’ xogħlijiet simili għal dawk ta’ artisti rinomati u tgħaddihom bħala pitturi jew skulturi oriġinali. Il-motivi jinkludu prestiġju, validazzjoni, u profitti enormi minn kolletturi tal-arti ħerqana li lesti jħallsu somom kbar għal biċċiet rari u mitlufa.

Falsifikaturi tiddedika snin tirriċerka materjali, tekniki u stili tal-artisti. Ħafna għandhom talent artistiku konsiderevoli huma stess, jistudjaw bir-reqqa mudelli ta 'puplesija, xkupilji, mudelli ta' craquelure ta 'żebgħa u jirreplikaw foloz li jistgħu jqarrqu bl-aqwa esperti.

Falsifikazzjoni tal-Midja Diġitali

L-avvanzi fit-teknoloġija ppermettew il-falsifikazzjoni tal-midja diġitali inklużi stampi, vidjow, awdjo, websajts u aktar. Iż-żieda ta deepfakes juri tekniki qawwija mmexxija mill-AI għall-ħolqien ta’ vidjows foloz konvinċenti ta’ nies li jagħmlu jew jgħidu affarijiet li fil-fatt qatt ma għamlu.

Tekniki komuni oħra jinkludu l-immaġini tal-photoshopping, il-manipulazzjoni tal-klipps tal-awdjo, il-spoofing ta’ websajts, it-tibdil ta’ dokumenti skennjati, jew il-fabbrikazzjoni ta’ screenshots u logos. Dawn jistgħu jintużaw għal malafama, informazzjoni ħażina, attakki ta’ phishing, serq ta’ identità u scams onlajn.

Falsifikazzjoni ta' Siġill

Il-falsifikazzjoni tas-siġilli hija tip speċifiku ta' falsifikazzjoni li tinvolvi l-ħolqien, ir-replikazzjoni jew it-tibdil mhux awtorizzat ta' siġilli jew bolol uffiċjali użati minn entitajiet, organizzazzjonijiet jew negozji tal-gvern. Dawn is-siġilli jservu bħala mezz ta’ validazzjoni tal-awtentiċità u l-leġittimità ta’ dokumenti importanti, kuntratti, ċertifikati, u rekords uffiċjali oħra.

Il-gravità tal-falsifikazzjoni tal-foki tinsab fil-potenzjal tagħha li timmina l-kredibilità u l-integrità ta’ dawn id-dokumenti essenzjali. Billi joħolqu siġilli foloz jew jimmodifikaw dawk eżistenti, dawk li jwettqu reat jistgħu jipproduċu dokumenti foloz li jidhru ġenwini, li potenzjalment iwasslu għal konsegwenzi legali, finanzjarji jew ta' reputazzjoni għal individwi jew organizzazzjonijiet.

X'inhi d-differenza bejn Falsifikazzjoni u Falsifikazzjoni?

AspettFalsifikazzjoniFalsifikazzjoni
definizzjoniIl-ħolqien ta’ dokument, oġġett jew imitazzjoni falza mill-bidu nett bl-intenzjoni li tqarraq jew tiffroda, kif definit fl-Artikolu 216 tal-Kodiċi Penali tal-UAE.Tibdil jew tbagħbis ta’ dokument jew oġġett oriġinarjament ġenwin sabiex jiġu rappreżentati ħażin il-fatti, skont l-Artikolu 215.
EżempjiFalsifikazzjoni ta' munita, lawrji universitarji foloz, xogħol tal-arti falsifikat, identitajiet jew firem foloz.Il-modifika tar-rapporti uffiċjali, it-tibdil tat-termini tal-kuntratt, l-adulterazzjoni tat-tikketti jew l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodotti.
intenzjoniIntenzjoni ċara li tqarraq billi toħloq xi ħaġa kompletament falza.Ħsieb li ġġib ħażin il-verità billi tbiddel oġġetti ġenwini.
pieniPriġunerija temporanja u/jew multa. Għall-espatrijati, id-deportazzjoni tista' tapplika f'xi każijiet.Detenzjoni, multa u/jew deportazzjoni skont is-severità. Aktar ħarxa għall-uffiċjali pubbliċi.
KonkorrenzaJekk isseħħ falsifikazzjoni waqt il-proċess tal-falsifikazzjoni, iż-żewġ reati huma punibbli separatament.Jekk il-falsifikazzjoni hija parti mill-proċess ta' falsifikazzjoni, it-tnejn jitqiesu reat wieħed b'piena magħquda.
eżenzjonijietXi eżenzjonijiet għal xogħlijiet tal-arti, satira jew meta l-ebda intenzjoni frawdolenti.Japplikaw eżenzjonijiet limitati ħafna.
Delitti OħraĦafna drabi marbuta ma’ frodi, bl-użu ta’ dokumenti foloz, eċċ.Jista' jinvolvi wkoll abbuż tal-kariga jew vjolazzjonijiet oħra.

Id-distinzjoni ewlenija hija li l-falsifikazzjoni tibda mill-bidu biex toħloq xi ħaġa kompletament falza, filwaqt li l-falsifikazzjoni timmodifika b'mod qarrieqi dokumenti jew oġġetti ġenwini. Il-liġijiet tal-UAE jindirizzaw iż-żewġ reati b'mod sever biex iżommu l-integrità.

X'inhuma l-pieni għall-falsifikazzjoni fl-UAE?

Ir-reati ta' falsifikazzjoni fl-UAE huma ttrattati b'mod sever, u l-pieni jistgħu jkunu severi abbażi tat-tip ta' reat imwettaq. Hawn huma l-pieni potenzjali għal reati ta' falsifikazzjoni magħżula:

Falsifikazzjoni ta' Dokument

 • Għal dokumenti uffiċjali: ħabs temporanju sa 10 snin (l-Artikolu 251 tal-Kodiċi Penali tal-UAE)
 • Għal dokumenti mhux uffiċjali: Priġunerija determinata mill-Qorti, inqas severa mill-falsifikazzjoni ta' dokument uffiċjali
 • Użu ta' kopji ta' dokumenti foloz: Sa 5 snin wara l-bars (l-Artikolu 217 tal-Kodiċi Penali tal-UAE)

Falsifikazzjoni tal-Firem

 • Ir-replikazzjoni ta' firem fuq dokumenti taqa' taħt il-pieni għal reati ta' falsifikazzjoni ta' dokumenti

Falsifikazzjoni

 • L-iffalsifikar tal-munita huwa meqjus bħala ta' tfixkil ħafna għas-sistema finanzjarja
 • Japplikaw sentenzi ħorox li jinkludu priġunerija fit-tul u multi qawwija

Falsifikazzjoni tal-Arti

 • Il-penali jvarjaw skont il-valur tax-xogħol tal-arti falsifikat u l-intenzjoni (tqarraq bix-xerrejja, it-tħammeġ tar-reputazzjoni tal-artist)
 • Jistgħu jvarjaw minn multi monetarji għal ħabs, skont l-ispeċifiċitajiet

Falsifikazzjoni tal-Midja Diġitali

 • Skont id-Digriet-Liġi Federali Nru 34/2021:
  • Falsifikazzjoni ta' dokumenti elettroniċi tal-gvern federali/lokali: żmien ta' ħabs temporanju u multa ta' AED 150,000-750,000
  • Falsifikazzjoni ta' dokumenti ta' entitajiet oħra: Detenzjoni u/jew multa ta' AED 100,000-300,000

Falsifikazzjoni ta' Siġill

 • Meqjus bħala parti minn reati ta' falsifikazzjoni ta' dokumenti
 • Soġġett għall-pieni deskritti għal reati ta' falsifikazzjoni ta' dokumenti

Huwa ċar li l-UAE jieħdu approċċ ta 'tolleranza żero għal kull tip ta' falsifikazzjoni, b'pieni mmirati biex jipprevjenu tali atti illegali li jimminaw l-awtentiċità u l-fiduċja.

Prevenzjoni ta' Falsifikazzjonijiet

It-tnaqqis tal-inċidenti ta’ frodi jeħtieġ prevenzjoni komprensiva u f’saffi ffukata fuq:

Żgurar ta' Dokumenti

 • Aħżen oġġetti sensittivi b'mod sigur - kaxxiforti, kaxxi li jissakkru, drives encrypted.
 • Illimita l-aċċess fiżiku/diġitali b'uffiċċji msakkra, politiki tal-password.
 • Jimpjegaw kameras ta 'sorveljanza, allarmi, persunal tas-sigurtà.

Teknoloġija tal-Awtentikazzjoni

 • Biometrika – marki tas-swaba’, rikonoxximent tal-wiċċ u tal-iris.
 • Blockchain - reġistru distribwit għal tranżazzjonijiet diġitali.
 • Firem diġitali – identifikaturi kriptati li jivverifikaw l-awtentiċità.

Edukazzjoni tal-Utenti

 • Iħarreġ il-persunal għall-post falsifikazzjonijiet – tidentifika dokumenti mibdula, filigrani, sinjali ta' verifika.
 • Tippromwovi kampanji ta' għarfien dwar il-frodi li jispjegaw ir-riskji u l-politiki ta' prevenzjoni.

Kiri bir-reqqa

 • Ivverifika bir-reqqa l-persunal qabel ma tagħti aċċess għad-dokumenti jew finanzjarji.
 • Kondotta kontrolli tal-isfond kriminali, kontrolli ta 'kreditu, verifika tal-impjieg.

Tekniki ta' Sejbien ta' Falsifikazzjoni

Diversi tekniki forensiċi huma utilizzati minn investigaturi u dokument eżaminaturi biex jiddetermina jekk oġġetti humiex ġenwini jew falsifikazzjonijiet:

 • Analiżi tal-kitba – Tqabbil ta’ fonts, slants, mudelli ta’ puplesija, pressjoni u drawwiet tal-iffirmar.
 • Analiżi tal-karta – Studju tal-marki tal-ilma, logos, kompożizzjoni kimika u allinjament tal-fibra.
 • Verifika tal-linka – Ittestjar tal-kulur, għamla kimika, ħxuna miġbura.
 • Imaging – Mikroskopji, spettrometrija, testijiet ESDA u softwer tal-immaġni tal-kompjuter.

Kitba u dokument esperti jgħaddu minn taħriġ estensiv biex janalizzaw sistematikament il-karatteristiċi tal-kitba u l-karatteristiċi tas-sigurtà tal-modem. Huma jipprovdu rapporti dettaljati dwar l-eżamijiet u l-konklużjonijiet tagħhom rigward l-awtentiċità.

Għal xogħlijiet tal-arti ewlenin li jiswew mijiet ta’ eluf jew xogħlijiet bi provenjenza dubjuża, is-sidien jużaw analiżi xjentifika biex jawtentikaw l-oriġini u jikxfu l-potenzjal falsifikazzjonijiet. It-testijiet jiċċekkjaw materjali, ħmieġ ta 'età u saffi ta' ħmieġ, timbri tal-kanvas, dating ta 'radjuisotope u spettroskopija infrared tas-segment li teżamina saffi multipli taż-żebgħa.

X'inhi l-Proċedura għall-Preżentazzjoni ta' Każ ta' Falsifikazzjoni f'Dubai?

Jekk tissuspetta li inti vittma ta’ falsifikazzjoni f’Dubaj, tista’ tippreżenta każ lill-Pulizija ta’ Dubai. L-ewwel pass huwa li tmur fl-eqreb għassa tal-pulizija u tressaq ilment uffiċjali. Kun lest li tipprovdi dettalji dwar l-inċident, kwalunkwe evidenza li jista' jkollok, bħal dokumenti jew oġġetti foloz, u kwalunkwe informazzjoni dwar l-awtur(i) suspettat(i).

Wara li tressaq l-ilment, il-pulizija se tinvestiga l-kwistjoni bir-reqqa. Jistgħu jitolbu dokumentazzjoni jew evidenza addizzjonali mingħandek, u jistgħu wkoll isejħu lill-akkużat għall-interrogazzjoni. Skont il-kumplessità tal-każ, il-proċess tal-investigazzjoni jista’ jieħu xi żmien.

Ladarba l-pulizija tkun ġabret biżżejjed evidenza, tgħaddi l-każ lill-Prosekuzzjoni Pubblika. Il-prosekutur imbagħad jirrevedi l-każ u jiddeċiedi jekk iressaqx akkużi jew le. Jekk jiġu ppreżentati akkużi, il-każ jipproċedi quddiem il-Qrati ta’ Dubai, fejn jiġi pproċessat skont il-liġijiet tal-UAE dwar il-falsifikazzjoni. Huwa rakkomandabbli li tfittex parir legali biex jiggwidak matul il-proċess ġudizzjarju.

Kif jista' jgħin Avukat Speċjalizzat?

In-navigazzjoni ta' każ ta' falsifikazzjoni fl-UAE jista' jkun proċess kumpless u skoraġġanti, minħabba n-natura serja tar-reat u l-kumplessitajiet involuti fis-sistema legali tal-pajjiż. It-tfittxija ta' għajnuna minn avukat li jispeċjalizza fl-immaniġġjar ta' każijiet ta' falsifikazzjoni tista' tkun imprezzabbli f'sitwazzjonijiet bħal dawn.

Avukat speċjalizzat ikollu għarfien fil-fond u fehim sħiħ tal-liġijiet rilevanti, il-proċeduri tal-qorti, u r-rekwiżiti evidenzjarji speċifiċi għal reati ta’ falsifikazzjoni. Jistgħu jipprovdu gwida esperta dwar il-bini ta' każ b'saħħtu, jiġbru u jippreżentaw evidenza b'mod effettiv, u jirrapreżentawk b'mod kompetenti fil-qorti. Il-familjarità tagħhom mal-sfumaturi ta' każijiet bħal dawn tista' tkun kruċjali fil-formulazzjoni tal-istrateġiji legali t-tajba.

Barra minn hekk, avukat ta’ falsifikazzjoni b’esperjenza jista’ joffri għarfien siewi dwar ir-riżultati u l-konsegwenzi potenzjali tal-każ, li jippermettilek tieħu deċiżjonijiet infurmati. Jistgħu wkoll jinnegozjaw mal-awtoritajiet f'ismek, jiddefendu d-drittijiet tiegħek, u jiżguraw li l-proċess legali jkun ġust u trasparenti. Il-kompetenza tagħhom fl-immaniġġjar ta' każijiet simili tista' żżid b'mod sinifikanti ċ-ċansijiet tiegħek li tikseb riżoluzzjoni favorevoli.

Ċemplilna issa għal appuntament urġenti fuq 971506531334 + 971558018669 +

Dwar l-Awtur

Kumment

Your email address mhux se jkun ippubblikat. Meħtieġa oqsma huma mmarkati *

Skrollja Top