Għandek bżonn l-Avukati Kriminali Eqreb f'Dubaj biex tirbaħ il-każ tiegħek?

Ċemplilna issa għal appuntament urġenti

Is-servizz legali professjonali tagħna huwa onorat u approvat bi premjijiet maħruġa minn diversi istituzzjonijiet. Dawn li ġejjin huma mogħtija lill-uffiċċju tagħna u l-imsieħba tiegħu għall-eċċellenza tagħhom fis-servizzi legali.

L-aqwa Avukati tad-Difiża Kriminali - Sengħa u esperjenza

Li tiffaċċja akkużi kriminali f'Dubaj, l-UAE tista' tkun esperjenza ħażina. Jekk tkun akkużat b'reat serju u ma tieħux il-parir ta' avukat difensur kriminali tajjeb u ta' esperjenza f'Dubaj, ikollok tħallas pieni ħorox jew tista' saħansitra tiffaċċja żmien il-ħabs. Għalhekk, li tfittex l-għajnuna ta’ avukat kriminali speċjalizzat hija idea tajba. Ċemplilna issa għal appuntament urġenti fuq 971506531334 + 971558018669 +

Is-Servizzi, Dmirijiet u Responsabbiltajiet tal-Avukat Kriminali tagħna

L-avukati tal-liġi kriminali tagħna huma liċenzjati bis-sħiħ u għandhom esperjenza estensiva f'ħafna oqsma tal-liġi. Għaldaqstant, aħna nipprovdu firxa sħiħa ta’ servizzi tal-liġi kriminali mill-ħin tal-arrest tiegħek, matul l-investigazzjonijiet kriminali sa dehriet fil-qorti u appelli meta naħdmu mal-klijenti tagħna akkużati b’reati. Uħud mis-servizzi tal-liġi kriminali li noffru jinkludu:

jifhmu s-sistema legali tal-UAE
avukat kriminali uae
Il-pulizija għandha d-dmir li tinvestiga allegati reati

Rappreżentazzjoni Legali Kriminali

Ir-responsabbiltà primarja ta' avukat kriminali hija li jipprovdi rappreżentazzjoni legali lill-klijenti tagħhom; naħdmu mill-qrib mal-klijenti tagħna, minn investigazzjonijiet inizjali tal-pulizija sa dehriet fil-qorti. Aħna liċenzjati biex nirrappreżentaw lill-klijenti quddiem il-qrati kollha tal-UAE, inklużi; (A) Il-Qorti tal-Prim'Istanza, (B) Il-Qorti tal-Kassazzjoni, (C) Il-Qorti tal-Appell, u l (D) Il-Qorti Suprema Federali. Noffru wkoll servizzi legali, abbozzar ta’ dokumenti legali u memorandums tal-qorti, gwida, u appoġġ għall-klijenti fl-għases tal-pulizija.

Konsultazzjoni Legali

L-avukati kriminali huma mħarrġa biex jipprovdu pariri legali fuq firxa wiesgħa ta’ suġġetti. Dan jinkludi kollox minn kwistjonijiet proċedurali, bħal kif tittratta l-każ tiegħek jew liema mistoqsijiet għandek tistaqsi lill-imħallef, biex tipprovdi għarfien dwar l-għażliet tiegħek u x'jista' jiġri abbażi ta' riżultati possibbli differenti. Jistgħu jipprovdu informazzjoni dwar x'għandek tagħmel jekk tiġi arrestat, x'għandek tgħid lill-pulizija, u aktar.

Bail u Sottotiji

Aħna nirrappreżentaw lill-klijenti fi appelli u, talbiet għal pleġġ, u seduti ta' libertà proviżorja, fost seduti u konċessjonijiet oħra qabel u wara l-proċess. Aħna ngħinu fis-sottomissjoni memorandums legali u motivi oħra biex jgħinu lill-klijenti jiksbu pleġġ. L-Avukati ta' l-Appelli Kriminali ta' esperjenza tagħna huma ħila fl-appelli u jiżguraw li tiġi segwita l-proċedura xierqa.

Tmexxija ta' Investigazzjonijiet

Avukati kriminali jistgħu wkoll jgħinuk fit-tmexxija tiegħek investigazzjoni fil-każ tiegħek. Dan jista' jinkludi ġbir ta’ evidenza, bħal dikjarazzjonijiet ta’ xhieda jew materjal ieħor li jista’ jkun utli waqt il-proċedimenti tal-proċess. Jistgħu wkoll jgħinuk tipprepara għal kwalunkwe intervista ma' uffiċjali tal-infurzar tal-liġi.

Immaniġġjar ta' Komunikazzjonijiet mal-Qrati

L-avukati kriminali jieħdu ħsieb ukoll kull komunikazzjoni bejn il-klijenti tagħhom u l-qorti. Dan jinkludi l-iżgurar li l-iskadenzi kollha jiġu ssodisfati, l-iffajljar ta’ kwalunkwe burokrazija meħtieġa, u l-iżgurar li kwalunkwe dehriet fil-qorti jkunu skedati. Jekk ikun hemm proċess jew smigħ, l-avukati kriminali jistgħu jargumentaw fil-qorti f'isem il-klijenti tagħhom. Jistgħu wkoll jipprovdu pariri u taħriġ biex jgħinuk tipprepara għall-proċedimenti.

Tħejjija ta' Sottotitoli u Briefs

Avukati kriminali wkoll abbozzi ta' memorandums, talbiet, u briefs għall-klijenti tagħhom. Dan jinkludi mozzjonijiet, ittri, u dokumenti oħra relatati mal-każ. Jistgħu wkoll jippreżentaw dawn id-dokumenti lill-qorti f'isem il-klijenti tagħhom.

Prevenzjoni ta' Akkużi milli Jiġu Iffajljati

Normalment, jieħu xi żmien bejn l-arrest u l-preżentata tal-akkużi. Avukat/avukat tajjeb jista’ jieħu vantaġġ minn dan il-fatt u javviċina lill-pulizija jew lill-prosekuzzjoni (Avukat tad-Distrett), li jippreżenta dikjarazzjonijiet u evidenza li tipprova l-innoċenza tal-“allegata” vittma. F'każijiet fejn l-akkużi jridu jiġu ppreżentati, jista' jsir motiv biex jitħaffef l-akkużi. Għal eż. A misdemeanor flok felony.

Advocacy tal-Klijent

Avukati kriminali f'Dubaj jaġixxu wkoll bħala avukati għall-klijenti tagħhom. Dan ifisser li huma jipproteġu l-interessi tagħhom u tiżgura li jiġu ttrattati b'mod ġust. Dan jinkludi li jirrispettaw id-drittijiet tagħhom u li jirċievu l-aħjar riżultat possibbli fil-każ tagħhom.

Servizz Komunitarju

L-avukati kriminali jipprovdu wkoll servizz komunitarju lill-klijenti tagħhom f'ħafna każijiet. Dan jista’ jinkludi l-għoti ta’ edukazzjoni dwar il-liġi, il-ħidma mal-vittmi, jew il-mentoring taż-żgħażagħ.

Pariri U Appoġġ Kontinwi għall-Klijent

Aħna nipprovdu flessibbli liġi kriminali servizzi lill-klijenti tagħna filwaqt li niżguraw li l-avukati tal-liġi kriminali tagħna jkunu on call u disponibbli għal emerġenzi.

Tirrappreżenta lill-Klijenti fi Proċess jew Seduta fil-Qorti

Il-qasam finali fejn l-avukati kriminali tagħna fl-UAE jipprovdu appoġġ huwa matul proċedimenti ta' proċess jew seduti tal-qorti. Huma ser jaġixxu bħala konsulenti legali għall-klijenti tagħhom matul il-prova u jgħinuhom fit-tħejjija. Jekk il-qorti tippermetti, avukat tal-ġustizzja kriminali jistaqsi lix-xhieda, jagħmel dikjarazzjonijiet tal-ftuħ, jippreżenta evidenza, u jwettaq kontro-eżamijiet.

Peress li l-UAE tislet il-biċċa l-kbira tad-dispożizzjonijiet tagħha mil-Liġi Iżlamika tax-Xarija, il-liġi kriminali tal-UAE hija intrinsikament kumplessa. Jista 'jkollok bżonn avukat tas-sengħa u esperjenza tal-liġi kriminali ta' Dubai jew UAE biex jgħinek tinnaviga l-proċess kumpless tal-liġi kriminali. Bl-għarfien fil-fond tagħhom tal-liġi federali tal-UAE u l-Liġi Iżlamika tax-Xarija, l-avukati u l-avukati tagħna għandhom reputazzjoni li jiksbu verdetti favorevoli tal-qorti għall-klijenti. Bħala tim legali multi-dixxiplinarju, ittrattejna kull tip ta’ każijiet kriminali. Aħna fost l-aqwa konsulenti legali u l-aqwa avukati tad-difiża kriminali f'Abu Dhabi u Dubai.

Kemm jekk l-akkużi kriminali tiegħek huma għal ksur żgħir jew reat kbir, inti tirriskja piena severa jekk jinstab ħati. Pieni potenzjali jinkludu termini ta' ħabs speċifikati, kustodja ġudizzjarja, multi tal-qorti, pieni tal-mewt, priġunerija għall-għomor u pieni. Minbarra dawn il-konsegwenzi potenzjalment ħorox, il-liġi kriminali tal-UAE hija kumplessa. A tas-sengħa avukat kriminali f'Dubaj tista' tkun id-differenza bejn il-libertà u l-ħabs jew multa monetarja qawwija u waħda inqas sostanzjali.

Il-Prosekutur Pubbliku jakkuża lill-akkużat il-qorti
qrati kriminali uae
ħu passi speċifiċi biex tipproteġi lilek innifsek

Avukati u Avukati ta' l-Emirati u l-UAE bi drittijiet sħaħ ta' udjenza

Għandna Avukati Lokali Emirati u UAE f'Dubaj. It-tim tagħna jikkonsisti minn Eġizzjan, Indjan, Franċiż, Russu, Persjan, Ċiniż, u LAvukati lokali Għarbi b'snin ta' esperjenza fil-liġi kriminali. L-avukati tad-difiża kriminali tagħna fl-UAE ddefendew b'suċċess ħafna klijenti akkużati b'firxa wiesgħa ta' reati fl-UAE.

L-Avukati tagħna fl-UAE għandhom 'drittijiet sħaħ tal-udjenza' madwar il-Qrati u t-Tribunali tal-UAE kollha. Għandna kompetenza u esperjenza mingħajr paragun fl-immaniġġjar ta' kull tip ta' reati, reati u reati quddiem il-Qrati Kriminali u l-Għases tal-Pulizija f’Dubaj jew fi kwalunkwe żona tal-UAE.

Jekk inti f'Dubaj jew fl-UAE usa', u int jew xi ħadd maħbub ġejt arrestat jew qed tiffaċċja akkużi kriminali, ikkuntattjana għal rappreżentazzjoni legali effettiva. Aħna jiggarantixxu kunfidenzjalità kif aħna ġlieda għad-drittijiet tiegħek filwaqt li toffri gwida u appoġġ fuq l-għażliet legali kollha tiegħek.

Aħna nafu li kull każ huwa uniku u importanti, u aħna ma nużawx approċċ standard għal kull każ. Aħna nużaw il-metodu empiriku u nużaw il-professjonist interpretazzjoni tal-kodiċi.

We jippersonalizzaw is-servizzi tagħna skond il-persuna li teħtieġhom, ibbażata fuq l-ispeċifikazzjonijiet tal-klijenti tagħna u dak li jistennew. Aħna tim ta’ avukati u konsulenti legali dedikati. Aħna nipprovdu lill-klijenti tagħna servizzi tal-liġi kriminali ta 'kwalità primjum u pariri dwar firxa ta' kwistjonijiet legali.

Legali tiegħek konsultazzjoni magħna tgħinna nifhmu s-sitwazzjoni u t-tħassib tiegħek. Jekk inti jew xi ħadd maħbub qed tiffaċċja akkużi kriminali fl-UAE, nistgħu ngħinu.  Ikkuntattjana biex tiskeda laqgħa. Għandna l-aqwa avukati kriminali f'Dubaj biex jgħinuk.

Ċemplilna issa għal appuntament urġenti fuq 971506531334 + 971558018669 +

“Irridu li l-UAE tkun il-punt ta’ referenza globali għal kultura tolleranti, permezz tal-politiki, il-liġijiet u l-prattiki tagħha. Ħadd fl-Emirati mhu 'l fuq mil-liġi u r-responsabbiltà.”

L-Altezza Tiegħu Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Huwa Il-Viċi President U Prim Ministru tal-Emirati Għarab Magħquda, Ħakkiem tal-Emirat Ta’ Dubai.

xejk mohammed

Liġi Kriminali tal-Emirati Għarab Magħquda

il Emirati Għarab Magħquda (UAE) huwa pajjiż tal-Punent tal-Asja fit-tarf tax-Xlokk tal-Peniżola Għarbija fuq il-Golf Persjan. Tmiss mal-Oman fil-Lvant, u mal-Għarabja Sawdija fin-Nofsinhar u taqsam il-fruntieri tal-baħar tagħha mal-Qatar u l-Iran. Dubai, exclave UAE u l-akbar belt, hija wkoll l-akbar fir-reġjun kollu tal-Lvant Nofsani.

Bħal ġurisdizzjonijiet oħra fil-Lvant Nofsani, il- Kodiċi penali tal-UAE joħroġ ħafna mill-elementi tiegħu minn Liġi Iżlamika tax-Xarija, bil-pajjiż juża l-liġi tax-Xarija f'ċirkostanzi speċifiċi. Bħala liġi bbażata fuq ir-reliġjon u stil ta’ ħajja għall-Musulmani, il-liġi tax-Xarija jew il-liġi Iżlamika hija kumplessa, speċjalment fid-definizzjonijiet tagħha ta’ reati.

Għaldaqstant, l-avukati kriminali fl-UAE għandu jkollhom kmand u fehim qawwi tal-liġi tax-Xarija Iżlamika biex jiddefendu lill-klijenti tagħhom fil-qorti b'suċċess. Bil-qorti tħassar argumenti anke loġikament sodi fejn il- avukat tal-qorti kriminali ma jafx il-Liġi tax-Xarija, il-ħtieġa li tkun kompetenti fil-liġi ma tistax tiġi enfasizzata żżejjed.

Tipi ta 'Kriminalità f'Dubaj, UAE

Aħna nipprovdu avukati esperti u servizzi ta' konsulenza legali madwar l-UAE, inklużi Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Sharjah, Fujairah, RAK, u Umm al Quwain. Jekk qed tiffaċċja ħlasijiet kriminali f'Dubaj jew x'imkien ieħor fl-UAE, tista 'tistrieħ fuq is-sengħa tagħna u avukati kriminali Emirati b’esperjenza f’Dubaj biex jiddefendik fil-qorti.

Għandna esperjenza estensiva niddefendu klijenti f'ħafna oqsma tal-liġi kriminali, inklużi dawn li ġejjin:

KriminalitàFrodi/QerqKażijiet tad-DrogaDifamazzjoni
Abbuż DomestikuDelitti tal-ProprjetàDelitti FinanzjarjiDelitti ta ’Mibegħda
Serq/ SerqFalsifikazzjoniReati ĊibernetiċiAbbuż tat-tfal
Ħasil ​​tal-flusAssalt/ĠliedEstensjoniStupru u Assalt Sesswali
Negliġenza medikaArsonBatteryFalsifikazzjoni ta' Munita
Il-fastidjuRikattSekwestruReati tal-Minorenni
Serq ta ’IdentitàFrodi tal-WajerProstituzzjoniKriminalità ta' Korriment
Qtil jew VjolenzaSerq ta 'ħwienetFrodi fl-AssigurazzjoniTixħim
EstradizzjoniDeportazzjoniInterpolĦelsien mill-arrest
Projbizzjoni tal-IvvjaġġarKsur ta' Fidu/jaĊertifikati FolozĦżiena
White Collar DelittiIxrob u ssuqOmiċidjuReati ta' Alkoħol

Biex tirrapporta reat f'Dubaj jew fl-UAE, aqra gwida dwar il-liġi kriminali tal-UAE.

Kif l-Avukati Jirbħu Każ Kriminali – L-Aħjar Strateġiji tal-Avukati tad-Difiża Kriminali:

Ma tridx tidħol fil-qorti mhux ippreparat meta tiffaċċja a akkuża kriminali. Tipikament, ħafna nies jitilfu l-każijiet tagħhom għaliex huma mhux konxju ta 'tagħhom drittijiet legali jew proċessi tal-qorti mhux korretti. A avukat tad-difiża kriminali taġixxi bħala l-ewwel linja ta’ difiża tiegħek filwaqt li tgħin tiddefendi d-drittijiet legali tiegħek.

Tipikament, l-oneru tal-prova fi kwalunkwe Każ kriminali tinsab mal- prosekuzzjoni. Il-prosekutur irid jipprova “lil hinn minn dubju raġonevoli” li l- konvenut is atja. Għaldaqstant, maħtur tiegħek Avukat jew avukat jeħtieġ li jkun pass 'il quddiem mill-prosekuzzjoni. Il- l-aħjar avukati tad-difiża uża snin ta' esperjenza biex tanalizza każ, inklużi s-saħħiet u d-dgħufijiet tal-evidenza disponibbli.

L-avukat tad-difiża kriminali mbagħad jiżviluppa a strateġija tad-difiża li jew iwassal għal akkuża inqas jew għal liberazzjoni. Strateġija ta’ difiża tajba tfittex li tpinġi lill-imputat bħala persuna tajba u fl-aħjar dawl possibbli.

Jekk qed tiffaċċja akkużi kriminali jew taħt investigazzjoni għal reat f'Dubaj jew madwar l-UAE, tinkwetax. L-avukati tad-difiża kriminali ta’ profil għoli tagħna fl-UAE għandek l-aħjar strateġiji ta' difiża legali biex tgħin tiddefendi d-drittijiet tiegħek u timminimizza r-riperkussjonijiet ta' kundanna.

Kif Tiġġieled jew Tiddefendi f'Każijiet Kriminali? Uħud mill-Istrateġiji ta' Difiża Kriminali l-aktar Komuni jinkludu:

Jinvestigaw l-Akkużi Kriminali Kontrik

Avukat/avukat diliġenti tad-difiża kriminali se jinvestiga bir-reqqa l-akkużi kriminali kollha allegati kontrik, inkluż it-talba ta’ evidenza minn investigaturi f’każ ta’ diskrepanzi. Ġeneralment, il-prosekuzzjoni trid tipprova każ kriminali lil hinn minn dubju raġonevoli. L-aqwa avukat tad-difiża kriminali jista’ juża l-investigazzjonijiet biex idawwal lakuni, inkonsistenzi, u diskrepanzi fl-argumenti tal-‘prova’ tal-prosekuzzjoni bħala strateġija ta’ difiża.

Skrutinju ta' l-imġieba ta' uffiċjal ta' arrest

Bħala bnedmin, l-uffiċjali tal-pulizija huma suxxettibbli għal żbalji waqt arrest. Essenzjalment, l-imġieba ta' uffiċjal u ċ-ċirkostanzi tal-arrest tiegħek jistgħu jkunu raġunijiet biżżejjed biex jispara każ. Bħala strateġija ta’ difiża, l-avukat tad-difiża kriminali tiegħek jista’ jitlob lill-qorti biex tiċħad akkużi kriminali kontrik fejn uffiċjal ma segwax il-proċeduri xierqa meta arrestak jew waqt l-investigazzjoni tal-każ. Pereżempju, każijiet fejn uffiċjal iwettaq tfittxijiet illegali jew qbid ta’ proprjetà, fost vjolazzjonijiet oħra.

Tattika Mhux Ħatja bħala Strateġija ta’ Difiża

Bħala strateġija ta’ difiża, avukat tad-difiża kriminali jista’ jirrifjuta każ għal kollox, speċjalment jekk ikun hemm ebda evidenza li tipprova l-akkużat huwa ħati lil hinn minn dubju raġonevoli. L-istrateġija tinkludi li juri nuqqas ta' xhieda fl-għajnejn, l-evidenza nieqsa mill-validazzjoni, li tipprovdi r-rekord tal-pulizija tal-akkużat jekk nadif, u li turi li l-akkużat ma jistax iwettaq l-allegat reat taħt iċ-ċirkostanzi. Tipikament, dan jinvolvi li l-konvenut jitpinġi bħala innoċenti.

Jargumentaw Li Int Kont Akkużat Ħażin

Avukat tad-difiża kriminali jista' jikkontesta jekk huwiex xhud ocular identifikati b'mod korrett int bħala l-persuna li wettqet reat, bħal proċedura ta' identifikazzjoni tar-ritratti. Barra minn hekk, avukat tad-difiża kriminali jista 'jargumenta li l-prosekuzzjoni ma ġabretx biżżejjed evidenza biex appoġġ l-imposti kontrik.

Sfida tal-Evidenza Kontrik

Il-prosekuturi jridu jippreżentaw evidenza biex tipprova l-ħtija tal-akkużat. Avukat tad-difiża kriminali jista’ jikkontesta l-evidenza ppreżentata mill-prosekuzzjoni, inkluż dubji dwar l-eżattezza tal-evidenza jew xhieda ta’ xhieda. Eżempju huwa meta l-evidenza tal-prosekuzzjoni ma turix li l-akkużat wettaq ir-reat jew li ċirkustanzi oħra kkontribwew għal dak li ġara. Is-sejba u l-attakk tal-evidenza hija waħda mill-aktar strateġiji komuni tal-avukati tad-difiża kriminali. L-attakk tal-kredibilità ta' akkuża jista' jkun mod effettiv biex tiġi evitata l-prosekuzzjoni. Jekk ġejt akkużat b'mod falz, l-avukat jew l-avukat tiegħek jista 'jkun irid jipprova li l-akkużat għandu motiv biex jagħmel akkużi foloz.

Prova ta' identità żbaljata

Dan jinkludi s-sejba ta’ każijiet ta’ identità żbaljata jew individwi li setgħu wettqu d-delitt in kwistjoni. Jekk hemm xi toqob fil-każ tal-prosekuzzjoni, allura l-avukat tiegħek jista 'jkun kapaċi jesponihom b'mod effettiv billi jiżviluppa strateġija ta' attakk soda.

Rikantazzjoni

Din l-istrateġija tista' tintuża jekk ġejt imġiegħel tagħti a konfessjoni falza jew jekk ix-xhieda jipprovdu impenn dikjarazzjonijiet kontrik. Jekk il-każ tal-prosekuzzjoni jiddependi fuq dawk id-dikjarazzjonijiet, huma jistgħu jwarrbu dawk l-akkużi wkoll.

Atrapment

Il-qbid iseħħ meta ċittadin li normalment jirrispetta l-liġi jikkommetti reat minħabba intimidazzjoni, sfurzar, jew inettitudine tal-infurzar tal-liġi. Dan ħafna drabi jinvolvi t-tħawwil ta’ evidenza li twassal lil persuna biex twettaq reat wara li tkun indotta biex temmen li r-reat huwa aċċettabbli.

F'xi każijiet, l-insib jista' jiġi applikat għal xi ħadd li ġie mwassal biex jemmen li t-twettiq ta' reat mhux biss huwa aċċettabbli iżda mixtieq ħafna.

Talba ta' Awto-Difiża jew Ġustifikazzjoni

Imputat jista’ jsostni li aġixxa bħala awto-difiża jew difiża ta’ persuna oħra jekk:

(1) Huma kkommettew id-delitt biex jipprevjenu l-ħsara lilu nnifsu jew lil xi ħadd ieħor; u

(2) L-ammont ta 'forza użata kien meħtieġ u raġonevoli.

Barra minn hekk, il-konvenuti jistgħu wkoll jużaw difiżi ta' ġustifikazzjoni bħall-prevenzjoni ta’ serq, tiddefendi proprjetà, jew taġixxi fid-difiża ta’ ħaddieħor.

Iwieġeb Ħatja imma Talbu għal Klemenza

F'xi każijiet, jista' jkun fl-aħjar interess tal-konvenut li wieħed iwieġeb ħati, speċjalment fejn teżisti evidenza qawwija kontrihom. Ġeneralment, b'a allegazzjoni ħatja, l-avukat tad-difiża kriminali tiegħek jista’ jinnegozja mal-qorti għal klemenza inkluż, sentenza mnaqqsa jew twaqqa’ xi wħud mill-akkużi.

Strateġiji ta' Difiża Magħquda

L-avukati tad-difiża kriminali jistgħu jużaw waħda jew aktar minn dawn l-istrateġiji fi kwalunkwe każ kriminali. Pereżempju, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet li jinvolvu korriment fiżiku lil persuna oħra, l-akkużat huwa inizjalment akkużat b’reat bħal attakk ta’ reat jew batterija aggravata.

Difiża kriminali b'esperjenza avukat fl-UAE jista’ jkun jista’ jġib l-akkużi mnaqqsa għal livell aktar baxx ta’ reat permezz ta’ negozjar ta’ motivi u/jew billi targumenta li ma kellekx l-intenzjoni li tagħmel ħsara lill-allegata vittma u li kienet iġġustifikata abbażi ta’ awtodifiża.

Użu ta' Strateġiji Legali Mixxellanji

F'ħafna każijiet, l-avukati tad-difiża kriminali se jużaw diversi strateġiji legali differenti biex jibnu l-każijiet tagħhom u jipproteġu lill-klijenti tagħhom. Dan jista 'jinkludi aspetti ta' sfida tal-liġi jew preżentazzjoni ta 'mozzjonijiet li jitolbu li l-akkużi jiġu miċħuda minħabba affarijiet bħall-kondotta ħażina tal-prosekuzzjoni.

Jekk il-każ tiegħek imur għall-proċess, l-avukat tiegħek jista 'wkoll juża strateġiji bħal li jsejjaħ xhieda tal-karattru biex jixhdu f'ismek jew li jġib lill-ġurija tara s-sitwazzjoni mill-perspettiva tiegħek. L-avukat tiegħek jista 'saħansitra jikkunsidra li juża difiża tal-ġenn jew tip ieħor ta' difiża kif meħtieġ u xieraq. Ċemplilna issa għal appuntament urġenti fuq 971506531334 + 971558018669 +

Rakkomandazzjoni ta' Strateġija ta' Difiża

Huwa essenzjali li titfassal strateġija ta' difiża tajba meta tiffaċċja akkużi kriminali biex tiffaċċja kwalunkwe akkwist bikri li jista' jdawwar aktar tard. L-espożizzjoni għall-pubbliku, il-pulizija, il-qrati u l-midja tista 'tikkawża ħsara irreparabbli għall-immaġni tal-akkużat. Immaniġġjar tal-kriżi, speċjalment matul il- stadji bikrija ta' reat, hija strateġija ta' difiża notevoli.

Ċemplilna issa għal appuntament urġenti fuq 971506531334 + 971558018669 +

Premjijiet

Is-servizz legali professjonali tagħna huwa onorat u approvat bi premjijiet maħruġa minn diversi istituzzjonijiet. Dawn li ġejjin huma mogħtija lill-uffiċċju tagħna u l-imsieħba tiegħu għall-eċċellenza tagħhom fis-servizzi legali.

Ħalli Irrispondi

Your email address mhux se jkun ippubblikat. Meħtieġa oqsma huma mmarkati *

Skrollja Top