De 4 typene forfalskninger som vil sette deg i bånd: Hvordan unngå dem

4 typer forfalskning som vil sette deg i bånd

Næringslivet er full av svindel. I følge Anti-Phishing Working Group ble det registrert over 1.5 milliarder dollar i phishing-tap bare i 2012. Du kan ikke alltid stole på menneskene du har med å gjøre, og det er mange måter skruppelløse enkeltpersoner kan skade virksomheten din. Denne artikkelen vil diskutere de fire (4) typene av Falskneri å passe på.

UAE har vært kjent som landet for målbevisste mennesker. Både gründere og investorer vil risikere investeringene sine for å etablere bedriftsetableringer for en grønnere Pasteur. Imidlertid kan det være tungvint å våge og investere i en virksomhet i UAE. Derfor blir mange av dem ofre for forfalskning av dokumenter.

Selv om forretningsforfalskning av og til skjer, er det fortsatt viktig for bedriftsledere å forberede hvordan de kan forebygge og håndtere det når det først skjer. Forfalskning har et direkte forhold til forretningsdokumenter som kan føre til svindel. Først og fremst kan ugjerningsmannen lage falsk eller falsk dokumentasjon som senere vil bli brukt til å svindle selskapet.

Generelt, hvis du begår forfalskning i De forente arabiske emirater, kan du bli anklaget for alvorlige straffbare forhold. Det er fordi personlig informasjon er av ekstrem verdi og viktighet for myndighetene. Strafferammen for forfalskning av offisielle dokumenter i UAE er fengsel fra seks måneder til tre år, etterfulgt av utvisning fra landet. Forfalskede dokumenter inkluderer pass, landbrev og ekteskapsdokumenter.

Hva er forfalskning?

Forfalskning er hensikten å svindle en annen og bevisst produsere, besitte eller utstede en endret kopi av et dokument eller signatur.

I henhold til artikkel 216 i føderal lov nr. 3/1987 er forfalskning en handling eller unnlatelse som endrer ethvert instrument på forskjellige måter for å erstatte det falske dokumentet med originalen.

Forfalskning er kategorisert i to: materiell og moralsk. Materialforfalskning er den betydelige endringen av et dokument, enten du legger til, sletter eller endrer det originale dokumentet eller oppretter et helt nytt dokument som kan oppfattes med sans, spesielt øynene.

Mens moralsk forfalskning på den annen side gjelder hvor en forfalsker endrer betydningen eller innholdet, men ikke det materielle innholdet i dokumentet.

Forfalskning kan kartlegges som følger:

Forfalskning——- 1. Hensikt å endre eller fabrikere;

  1. Ethvert skriftlig instrument;
  2. Å forårsake fordommer for en annen.

Ifølge loven kan en siktet maksimalt risikere fem eller ti års fengsel avhengig av saken.

I et forfalsket dokument er det kun den forfalskede signaturen som anses som uvirksom, instrumentet og alle ekte signaturer anses fortsatt som gyldige.

I et nøtteskall, en person begår en forbrytelse av forfalskning ved å påføre en forfalsket signatur over et omsettelig dokument uten forhåndssamtykke fra den autoriserte personen.

Noen straffer under føderalt dekret-lov nr. 5/2012

  1. Fengsel og en bot på ikke mindre enn 150 000 AED og ikke mer enn 750 000 AED for enhver handling eller unnlatelse som utgjør forfalskning begått på et dokument fra føderale eller lokale myndigheter eller føderale eller lokale virksomheter; og
  2. Fengsel og en bot på 150 000 AED og ikke mer enn 300 000 AED for en handling eller unnlatelse som utgjør forfalskning av ethvert annet dokument bortsett fra det som er nevnt.
De 4 typene forfalskning, forklart
  1. Statens forfalskning

Forfalskning blir en forbrytelse på statsnivå når en person begår det for å lure en annen ved å lage det falske offisielle dokumentet eller bevisst presentere eller utstede et falskt dokument. Dessuten er en person som har i sin besittelse et endret dokument med den hensikt å lure noen også skyldig i forfalskning.

Videre, bruk av andres signatur, kode, enhet eller private nøkkel utgjør også en forfalskning på statlig nivå som, hvis han blir dømt, kan føre til fengsel i opptil 5 år og en bot på 25,000 XNUMX AED.

  1. Forfalskning og forfalskning

Forfalskning gjennom forfalskning begås av enhver person som ville stjele fra kontoer gjennom et forfalsket dokument som inneholder en persons signatur, og dermed opprette nye kredittlinjer eller skaffe forretningsdokumenter.

  1. Forfalskning av dokumenter

Dokumenter knyttet til en virksomhet kan være forfalsket og senere kan brukes til sammenkoblede ulovlige aktiviteter. Gjerningsmannen endrer noe i papirene for å bruke det som en ekte kopi for å svindle en annen.

En annen måte er å skaffe penger ved å bruke falske eller falske papirer ved å bruke tidligere gyldige data.

  1. Forfalskning av offisielle forretningsdokumenter

Ved forfalskning av et offisielt forretningsdokument, endrer ondsinnet vanligvis det statlig utstedte identifikasjonskortet lokalt og utstedt til en ansatt eller leder.

Omvendt, i virksomheten, er forfalskning av offisielle forretningsdokumenter begått av personens intensjon om å skaffe penger og direkte stjele verdifull eiendom eller data. Dette gjøres ofte der forbrytelsen er knyttet til forretningsdokumenter, men forretningsdokumentene forblir gyldige i uendrede versjoner.

Diskusjon om en sak i forhold til forfalskning

Å ty til ulovlige midler, som forfalskning av et skriftlig dokument eller bruk av det forfalskede dokumentet for personlig vinning, kan koste en person livet.

Forfalskning er en alvorlig lovbrudd som forårsaker skade på en annen der en forfalsker endrer et dokument for å få penger fra en tredjepart som han/hun ikke er lovlig i stand til å få. I henhold til loven er personen som hevder forfalskning pliktig til å bevise det samme, og saksøkte har rett til å nekte.

Ubetalte garanterte bankfasiliteter

 Kassasjonsretten har slått fast at dersom fakta og dokumentene i saken ikke var tilstrekkelige til å overbevise dokumentets sannhet, burde retten basere sin avgjørelse på det omstridte dokumentet.

Retten bør stole på bevisene som den anså som mest rimelige og nyttige for å forstå sakens realitet. Retten hadde dessuten myndighet til å vurdere om den sakkyndiges rapport var tilstrekkelig omfattende, forsvarlig begrunnet og velbegrunnet.

Til slutt er dokumenter utstedt på et fremmedspråk gyldige selv om de ikke ble oversatt til arabisk så lenge de ble sendt inn og undersøkt av en ekspert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *

Rull til toppen