Hvordan bekjempe falske kriminelle anklager i UAE-domstolene

Lov om falske anklager og påstander i UAE

Hvordan bekjempe falske kriminelle anklager i UAE-domstolene | ærekrenkelseslov i UAE

Straffesak for falsk anklage i UAE

Dessverre kan retten sikte deg og til og med finne deg skyldig for en forbrytelse eller forbrytelser du ikke har begått. Du kan bli falskt anklaget for alle typer kriminalitet, inkludert drap, overfall, voldtekt, tyveri og brannstiftelse. Vanligvis skyldes falske anklager feil identitet, ondsinnede anklager, villedende eller feil rettsmedisinske bevis og andre former for mishandling.

Uavhengig av årsaken bak de falske anklagene, kan det føre til at du føler deg håpløs og fortvilet. Vanligvis er livet ditt, inkludert jobb, familieliv og omdømme, i fare. I tillegg risikerer du fengsel, store bøter og andre straffer for noe du ikke har gjort.

Enda verre er det vanligvis ingen klare bevis for å avvise anklagene i saker eller situasjoner der falske anklager er vanlige, inkludert vold i hjemmet og saker om seksuell trakassering på arbeidsplassen. I hovedsak kan det hende du trenger mer enn sannheten når du bekjemper falske kriminelle anklager.

I tillegg til å ansette en dyktig og erfaren forsvarsadvokat, er det noen skritt du kan ta for å beskytte deg selv når du står overfor falske anklager

Trinn eller strategier du kan bruke for å bekjempe falske anklager inkluderer:

a) Utfordre anklagerens/vitnets troverdighet

Dessverre er det mange anklagere i tilfeller av falske anklager har baktanker, hvor de har til hensikt å tjene noe på din bekostning ved å lyve for retten. Fra fremmedgjorte ektefeller som søker barnevern eller ektefellestøtte til ondsinnede ansatte som søker erstatning for falsk trakassering på arbeidsplassen, er det vanligvis en sannsynlighet for løgner i falske anklager.

Du bør ta sikte på å sikte vitnet som en av strategiene for å bekjempe en falsk anklage. Å riksrett et vitne innebærer å fremlegge bevis som setter anklagerens troverdighet i tvil. Vanligvis kan anklageren/vitnet ha en historie med løgn. Du og advokaten din må presentere bevis som gjør dem upålitelige i rettens øyne.

Å utfordre anklagerens troverdighet og samtidig vise at de har en baktanke i å komme med falske anklager mot deg, kan bidra til å bevise din uskyld.

b) Samle så mye bevis du kan

I tillegg til å vise retten at anklageren har vært mindre enn sannferdig i sine anklager, må du samle bevis for å støtte din side av saken. Du bør ikke forvente at påtalemyndigheten eller dommerne stiller spørsmål ved vitnets troverdighet uten bevis som støtter påstandene dine.

Siden hver historie har to sider, må du støtte din side av historien ved å presentere bevisene dine. Du bør erkjenne alvoret i anklagene og begynne å samle fysiske bevis, inkludert dokumentasjon, så snart du blir klar over anklagene.

For eksempel, i en falsk anklage som involverer seksuell trakassering på arbeidsplassen, bør du samle bevis som kan hjelpe deg, inkludert kvitteringer, e-poster og andre former for korrespondanse eller informasjon. Der det er nødvendig bør du ha vitner som kan gå god for deg og din uskyld samtidig som du attesterer anklagerens uredelighet eller baktanker.

c) Motsøksmål for ærekrenkelse eller injurier

Du kan snu saken på hodet ved å gå mot anklageren din for ærekrenkelse eller injurier. En av strategiene for å bekjempe en falsk anklage er å gripe inn før anklagene går for retten, inkludert å true med å gå til sak mot anklageren. Siden falske anklager er ulovlige, bør du gå videre og gå til sak mot anklageren hvis de ikke klarer å trekke tilbake anklagene.

For det meste er falske anklager alvorlige påstander som fullstendig kan ødelegge en persons liv, derav behovet for å gjøre alt mulig for å forsvare deg selv, inkludert å forfølge anklageren. Men som med de andre strategiene, kan det hende du må ansette en sakkyndig kriminell forsvarsadvokat for å hjelpe deg med å snu anklagene.

Hvorfor du trenger en advokat eller en lokal UAE-advokat når du er falsk anklaget for en forbrytelse

Enten saken er på etterforskningsstadiet eller retten formelt har siktet deg for de falske anklagene, må du forsvare rettighetene dine. I tillegg til alvorligheten av anklagene og kompleksiteten i straffelovsystemet, kan falske anklager gjøre deg desorientert.

Du kan finne deg selv å handle på en måte som kompliserer saken din ytterligere, inkludert å forhandle med anklageren eller til og med bli voldelig med dem. Du kan også samtykke til politiransaking eller gi ut impliserende informasjon til påtalemyndigheten uten din advokat.

Du trenger støtte og veiledning fra en sakkyndig advokat i alle faser av saken for å hjelpe deg med å ta de riktige avgjørelsene. En advokat vil også hjelpe deg med å samle inn nødvendig bevis og motsette anklageren, om nødvendig. Vanligvis kan en forsvarsadvokat hjelpe deg med å bevise din uskyld selv når det virker som om alt er tapt.

Hvis du har blitt feilaktig anklaget for en forbrytelse og føler deg håpløs, ta kontakt med våre sakkyndige straffeadvokater. Vi vil forsvare rettighetene dine mens vi hjelper deg komme videre med livet ditt til tross for den urovekkende opplevelsen.

Ansett en spesialisert straffeadvokat

De forente arabiske emiraters grunnlov har sterke lover som beskytter deg mot å bli urettmessig anklaget for en forbrytelse. Forhindre fengsel ved å forsvare saken din mot anklager om svindel, seksuelle overgrep, trafikkbrudd, kriminell skade, forbrytelser mot kvinner og til og med drap. Få hjelp med falske anklager eller andre kriminelle anklager i Abu Dhabi, Dubai og hele UAE. Vår erfarne kriminelle advokater og advokater ha omfattende kunnskap om lov om falske anklager og påstander i UAE og gi juridisk representasjon for alle straffesaker.

Hvis du eller noen du elsker har blitt falskt anklaget for en forbrytelse i UAE, trenger du en advokat. Hvis du trenger juridisk bistand, ta kontakt Amal Khamis advokater og juridiske konsulenter (advokater UAE) I dubai.

Vi er en av spesialistene og beste straffeadvokatfirmaer i Dubai gi juridisk rådgivning for strafferett, forretnings-, familie-, eiendoms- og rettssaker. We kan hjelpe deg med å bekjempe falske påstander og bygge opp forsvaret ditt. 

Ring oss nå for en avtale og juridisk konsultasjon med våre spesialiserte straffeadvokater på +971506531334 +971558018669

feil: Innholdet er beskyttet !!
Rull til toppen