Criminal

Overfallssaker

Hvordan kan angrep og batteri forsvares?

I. Innledning Overfall og vold er to ofte belastede voldsforbrytelser som ofte forekommer sammen i fysiske angrep. Imidlertid representerer de faktisk distinkte straffbare handlinger under loven. Å forstå forskjellene så vel som tilgjengelige forsvar mot slike anklager er avgjørende for alle som står overfor anklager. Denne artikkelen vil gi en grundig undersøkelse av angreps- og batteridefinisjoner, elementer som kreves for å bevise hver ladning, […]

Hvordan kan angrep og batteri forsvares? Les mer »

Lov om falsk anklage i UAE: Juridiske risikoer for falske politirapporter, klager, falske og feil anklager

Juridiske risikoer for falske politirapporter, klager og feil anklager i UAE

Å sende inn falske politirapporter, lage klager og komme med urettmessige anklager kan få alvorlige juridiske konsekvenser i De forente arabiske emirater (UAE). Denne artikkelen vil undersøke lover, straffer og risikoer rundt slike handlinger under UAEs rettssystem. Hva utgjør en falsk anklage eller rapport? En falsk anklage eller rapport refererer til påstander som med vilje er fabrikkert eller villedende. Det er tre

Juridiske risikoer for falske politirapporter, klager og feil anklager i UAE Les mer »

Sharia lov Dubai UAE

Hva er strafferett og sivilrett: En omfattende oversikt

Strafferett og sivilrett er to brede lovkategorier som har noen viktige forskjeller. Denne veiledningen vil forklare hva hvert rettsområde innebærer, hvordan de er forskjellige, og hvorfor det er viktig for allmennheten å forstå dem begge. Hva er strafferett? Straffeloven er det lovverket som omhandler forbrytelser og gir straff for kriminelle

Hva er strafferett og sivilrett: En omfattende oversikt Les mer »

En guide til de forskjellige typene forfalskning

Forfalskning refererer til forbrytelsen å forfalske et dokument, signatur, seddel, kunstverk eller annen gjenstand for å lure andre. Det er en alvorlig straffbar handling som kan medføre betydelige juridiske straffer. Denne artikkelen gir en grundig undersøkelse av de ulike typene forfalskning, vanlige teknikker som brukes av falsknere, metoder for å oppdage forfalskede gjenstander og tiltak for

En guide til de forskjellige typene forfalskning Les mer »

Hvitvasking av penger eller Hawala i UAE: Hva er røde flagg i AML?

Hvitvasking av penger eller Hawala i UAE Hvitvasking av penger eller Hawala i UAE er det vanlige begrepet som brukes for å referere til hvordan lovbrytere skjuler kilden til penger. Hvitvasking av penger og terrorfinansiering truer økonomisk stabilitet og gir midler til ulovlige aktiviteter. Derfor er omfattende regelverk mot hvitvasking av penger (AML) avgjørende. De forente arabiske emirater (UAE) har strenge AML-regler, og det er det

Hvitvasking av penger eller Hawala i UAE: Hva er røde flagg i AML? Les mer »

Forstå kriminell anke

Å anke en straffedom eller dom er en kompleks juridisk prosess som involverer strenge tidsfrister og spesifikke prosedyrer. Denne veiledningen gir en oversikt over kriminelle anker, fra de typiske ankegrunnene til trinnene involvert til nøkkelfaktorer som påvirker suksessraten. Med en dypere forståelse av vanskelighetene ved klagesystemet, kan tiltalte ta informerte avgjørelser når de veier deres juridiske

Forstå kriminell anke Les mer »

Hvordan bekjempe falske kriminelle anklager

Å bli falskt anklaget for en forbrytelse kan være en ekstremt traumatisk og livsendrende opplevelse. Selv om påstandene til slutt blir avvist eller siktelser frafalt, kan det å bli arrestert eller gå gjennom en etterforskning ødelegge omdømmet, avslutte karrierer og forårsake betydelig følelsesmessig nød. Det er derfor det er helt avgjørende å iverksette tiltak umiddelbart hvis du finner deg selv

Hvordan bekjempe falske kriminelle anklager Les mer »

Forebygging av hvitvasking gjennom lån: En omfattende veiledning

Hvitvasking innebærer å skjule ulovlige midler eller få dem til å fremstå som legitime gjennom komplekse økonomiske transaksjoner. Det gjør det mulig for kriminelle å nyte fortjenesten av sine forbrytelser samtidig som de unngår rettshåndhevelse. Dessverre gir lån en mulighet for hvitvasking av skitne penger. Långivere må implementere robuste anti-hvitvaskingsprogrammer (AML) for å oppdage mistenkelig aktivitet og forhindre misbruk av tjenestene deres.

Forebygging av hvitvasking gjennom lån: En omfattende veiledning Les mer »

Bidrag til kriminalitet i UAE: lover om konspirasjon og kriminelt ansvarlighet for involverte parter

Bidrag til kriminalitet i UAE: Laws of Conspiracy

Abetment refererer til forsettlig oppmuntring, oppfordring, hjelp til eller tilrettelegging for begåelsen av en forbrytelse av en annen person. Det er en inchoate lovovertredelse, noe som betyr at medarbeideren kan holdes ansvarlig selv om den medvirkende forbrytelsen aldri faktisk ble begått. I De forente arabiske emirater (UAE) regnes formidling som en alvorlig forseelse med høye straffer.

Bidrag til kriminalitet i UAE: Laws of Conspiracy Les mer »

navigering lovlig

Hvorfor er det avgjørende å kontakte en forsvarsadvokat etter en narkotikaanklage

Det er ikke en hyggelig opplevelse å finne deg selv på feil side av loven i Dubai eller UAE. Det er enda verre hvis du blir slått med en narkotikaanklage av påtalemyndigheten i Dubai eller Abu Dhabi. Det kan være ganske desorienterende og plagsomt. Så hva gjør du? Vel, ett trekk skiller seg ut som

Hvorfor er det avgjørende å kontakte en forsvarsadvokat etter en narkotikaanklage Les mer »

Rull til toppen