Veiledning til kommersiell mekling for bedrifter

Meklingstvist 1

Kommersiell mekling har blitt en utrolig populær type av alternativ tvisteløsning (ADR) forum selskaper ser til løse juridiske konflikter uten behov for utstrakt og kostbart Prosedyre, rettstvist. Denne omfattende veiledningen vil gi bedrifter alt de trenger å vite om bruk av meklingstjenester og tjenester fra en forretningsadvokat forum effektiv og kostnadseffektiv tvisteløsning.

Hva er kommersiell mekling?

Kommersiell mekling er en dynamikk, fleksibel prosess tilrettelagt av en utdannet, nøytral tredjepartsmekler for å hjelpe krigførende virksomheter eller organisasjoner navigere i juridiske tvister og forhandle vinn-vinn forliksavtaler. Den har som mål å bevare viktige forretningsforbindelser som ellers kan forverres på grunn av langvarig konflikter.

I mekling fungerer mekleren som en upartisk tilrettelegger for å fostre åpen kommunikasjon mellom motstridende parter. De hjelper til med å identifisere sentrale problemer, avklare misforståelser, avdekke skjulte interesser og hjelpe sidene med å utforske kreative løsninger, selv i saker som involverer kredittkortstandarder.

Målet er at deltakerne selv frivillig skal nå en gjensidig tilfredsstillende, juridisk bindende løsning sparer tid, advokatutgifter og fremtidige forretningsforhold. Selve meklingen og all informasjon som avsløres gjenstår strengt konfidensielt gjennom hele saksgangen og etterpå.

Hovedfordeler med kommersiell mekling:

 • Kostnadseffektiv – Langt rimeligere enn rettssaker, forretningsvoldgift eller andre alternativer
 • Rask – Tvister løst på uker eller måneder
 • Nøytral formidlere – objektive tredjeparts tilretteleggere
 • Med samtykke – Partene må godta ethvert forlik
 • Konfidensiell – Privat prosess og utfall
 • Collaborative – Reparerer forretningsforhold
 • Tilpassede løsninger – Skreddersydd for partenes unike behov

Hvorfor bedrifter velger megling

Det er mange viktige grunner til det smarte selskaper velg meklingsveien fremfor å dykke rett inn i det rotete rettsfarvannet.

Unngå høye kostnader ved rettssaker

Den mest fremtredende driveren er ønsket om å spare penger. Rettssaker medfører store utgifter fra juridisk rådgiver, papirarbeid, saksarkivering, forskning og innsamling av bevis. De kan i noen tilfeller trekke ut i flere år.

Mekling blekner til sammenligning kostnadsmessig. Gebyrer er basert per økt og delt mellom parter. Avtaler kan inngås i uker eller måneder. Strukturen er uformell og juridisk rådgivning er valgfri. Og vet du hva annet som kan bli dyrt i retten? Håndtere ting som omstridte kontrakter eller mistenkelige dokumenter. Jeg mener, hva er forfalskning uansett? Det er når noen tukler med papirer eller signaturer. Mekling lar bedrifter unngå disse hodepinene også.

Oppretthold konfidensialitet

Privatliv er også en sentral motivator. Meklinger skjer bak lukkede dører. Alt som diskuteres kan ikke brukes senere som bevis. Domstoler garanterer ikke et slikt privilegium, ettersom rettssaker og utfall blir en del av offentlig journal.

For bedrifter med forretningshemmeligheter, åndsverk eller planlegger å fusjonere/erverve selskaper, er det viktig å holde sensitive data skjult. Mekling tillater dette.

Bevar forretningsforhold

Skadede forretningspartnerskap er et uheldig biprodukt av rettssalsammenstøt. I stedet for å fokusere på interesser, setter rettssaker søkelyset på juridiske posisjoner og feil.

Mekling fremmer forståelse for hver sides kjernemål. Løsninger er gjensidig fordelaktig i stedet for nullsum. Prosessen reparerer gjerder i stedet for å brenne broer fullstendig. Å opprettholde bånd er viktig i nøkkelbransjer som konstruksjon eller underholdning hvor partnere samarbeider regelmessig.

Behold kontroll over resultater

I det rigide prosesssystemet ligger beslutningsmakt utelukkende hos dommere eller juryer. Saker kan trekke ut på en uforutsigbar måte hvis det ankes. Saksøkere med sterke krav kan til og med få straffetildelinger som overstiger faktiske skader.

Mekling setter oppløsning tilbake i deltakernes hender. Bedrifter bestemmer i fellesskap for løsninger tilpasset deres unike situasjon og prioriteringer. Det fattes ingen bindende vedtak uten enstemmig godkjenning. Kontrollen holder seg på deres side hele veien.

Typiske forretningskonflikter løst

Mekling er bemerkelsesverdig allsidig i sin evne til å ta opp tvister både store og små på tvers av alle tenkelige forretningssektorer. De vanligste uenighetene som blir løst med hell inkluderer:

 • Krav om kontraktsbrudd – Manglende levering av varer/tjenester i henhold til avtale
 • Partnerskapsproblemer – Uenigheter mellom medgründere om strategi/visjon
 • M&A-konflikter – Problemer som oppstår fra fusjoner, oppkjøp eller avhendelser
 • Ansettelsestvister – Uenighet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere
 • Urettferdig konkurranse – Brudd på konkurranseklausuler eller taushetsplikt
 • Immaterielle rettigheter er viktige – Krenkelse av patent, opphavsrett eller varemerke
 • Leie- eller leietvister – Problemer mellom eiendomsbesittere og leietakere
 • Forsikringskrav – Refusjonsavslag fra tilbydere
 • Byggekonflikter – Betalingsuenigheter, prosjektforsinkelser

Selv komplekse gruppesøksmål mot bedriftsgiganter har blitt løst konfidensielt gjennom mekling. Hvis bedrifter kan ramme kjerneproblemene i økonomiske termer og identifisere mulige løsninger, kan produktive forhandlinger begynne.

Hvordan meklingsprosessen utspiller seg

Meklingsmekanismen er designet for å være enkel, fleksibel og tilpasset omstendigheter. Noen strukturer og retningslinjer bidrar imidlertid til å lette konstruktiv dialog. Her er en oversikt over standardprosessen:

Valg av mekler

Et viktig første skritt er for de stridende sidene velge en gjensidig betrodd megler de føler kan hjelpe produktivt. De bør ideelt sett ha ekspertise innen nisjefeltet knyttet til konflikten, for eksempel åndsverk, krav om medisinsk feilbehandling eller avtaler om programvareutvikling.

Åpningserklæringer

Tidlig gir hver part en brief Åpningserklæring oppsummerer deres perspektiv på kjernespørsmål, prioriteringer og ønskede resultater fra mekling. Dette hjelper megleren til å forstå scenariet raskere og bedre lede etterfølgende saksgang.

Private Caucus

En av meklingens mest nyttige funksjoner er muligheten for partene til å diskutere saker konfidensielt i private sesjoner med bare mekleren kjent som "Caucus." Disse en-til-en-møtene tilbyr et trygt rom for å gi uttrykk for frustrasjoner, utforske forslag og indirekte kommunisere meldinger gjennom den nøytrale mellommannen.

Frem og tilbake forhandling

Mekleren utnytter informasjon fra de private diskusjonene til legge til rette for produktiv dialog sikte på å bringe de motsatte standpunktene nærmere gjennom sitater, spørsmål og fremheving av likheter.

Innrømmelser starter i det små og øker deretter gradvis etter hvert felles forståelse vokser. Til syvende og sist inngås kompromisser på begge sider som muliggjør et oppgjør.

Enstemmig enighet

Det siste trinnet ser partier frivillig oppnå konsensus på akseptable oppgjørsvilkår minnes skriftlig. Når de er signert, blir disse avtalene juridisk håndhevbare kontrakter. Formell søksmål unngås sparer betydelig tid og kostnader for alle involverte.

Fordeler og ulemper med mekling for forretningstvister

Selv om mekling har mange fordeler, er det verdt å undersøke noen potensielle begrensninger også for et balansert perspektiv:

Fordeler

 • Kostnadseffektiv – Lavere utgifter enn rettssalskamper
 • Rask prosess – Løst i løpet av uker eller måneder
 • Høye oppløsningshastigheter – Over 85 % av sakene avgjøres
 • Nøytrale formidlere – Uhildede tredjeparts tilretteleggere
 • Kontroll over resultater – Partene styrer løsningene
 • Konfidensiell prosess – Diskusjoner forblir private
 • Bevarer relasjoner – Tillater videre samarbeid

ulempene

 • Ikke bindende – Partene kan trekke seg når som helst
 • Kompromiss nødvendig – Krever innrømmelser fra alle kanter
 • Ingen presedens satt – Påvirker ikke fremtidige kjennelser
 • Risiko for informasjonsdeling – Sensitive data kan lekke senere
 • Usikre kostnader – Vanskelig å fastsette faste priser på forhånd

Forberede effektivt for en vellykket mekling

Bedrifter som ønsker å hente ut mest mulig verdi fra mekling bør sørge for riktig planlegging og forberedelse i god tid. Kritiske områder å ta tak i inkluderer:

Sett sammen all dokumentasjon

Før mekling starter, bør virksomheter helhetlig samle dokumenter, journaler, avtaler, fakturaer, erklæringer eller data som er relevante for saken.

Eventuelle bevis som støtter sentrale påstander eller argumenter bør organiseres kronologisk i indekserte mapper for enkel tilgang senere. Deling av dokumenter bygger åpent troverdighet og fremmer samarbeidende problemløsning.

Ring oss nå for en hastetime kl + 971506531334 + 971558018669

Avklar prioriteringer og ønskede resultater

Det er viktig for partene å være nøye identifisere deres kjerneinteresser, prioriteringer og akseptable rettsmidler søkt fra mekling. Disse kan omfatte økonomiske skader, endrede retningslinjer, offentlige unnskyldninger eller styrket beskyttelse mot gjentatte problemer.

Hvis du bruker juridisk rådgivning, kan de hjelpe med å formulere en målrettet forhandlingsstrategi balansere ideelle scenarier med realistiske alternativer. Fleksibilitet er imidlertid like viktig når nye levedyktige ideer blir presentert.

Velg en passende formidler

Som fremhevet tidligere, setter den valgte mekleren tonen for diskusjoner. Deres bakgrunn, ferdigheter og stil bør samsvare med kompleksiteten til problemstillinger og personligheter involvert.

Optimale egenskaper å evaluere inkluderer fagkompetanse, lytteevner, integritet, tålmodighet og evne til å forstå nyanser mens du presser på for fremgang. Deres rolle er å veilede og ikke diktere utfall.

Når passer megling best?

Selv om mekling tilbyr mange fordeler, passer det ikke hver enkelt forretningstvist. Enkelte scenarier har en tendens til å dra mest nytte av fleksibiliteten det gir:

 • Opprettholde forretningspartnerskap – Viktig for å fortsette samarbeidet
 • Konfidensielle løsninger er kritiske – Forretningshemmeligheter må beskyttes
 • Rask oppløsning er nødvendig – Virksomheten påvirket
 • Søker vinn-vinn forståelse – Goodwill og tillit må gjenopprettes
 • Kreative rettsmidler kreves – Behov er forskjellige fra juridisk status quo

Alternativt kan rett juridiske registreringer passe situasjoner der bindende presedenser er obligatoriske, skader som kreves er svært høye eller "å lære en aggressiv konkurrent en lekse" er en prioritet. Hver sak er forskjellig med hensyn til passende tvisteløsningsmekanikk.

Ring oss nå for en hastetime kl + 971506531334 + 971558018669

Rollen til meklere i oppgjør

Dyktige meklere bruker ulike taktikker og strategier for å styre motstridende parter mot en felles grunnavtale:

Tilrettelegging for sunn dialog

Mekleren oppfordrer åpen, ærlig kommunikasjon mellom sider ved å utforme problemstillinger nøytralt, stille gjennomtenkte spørsmål og opprettholde dekornormer hvis følelser blusser opp.

Forstå underliggende interesser

Gjennom private kaukuser og lesing mellom linjene i felles økter, meklere avdekke kjerneinteresser som motiverer tvisten. Disse kan omfatte økonomiske mål, bekymringer om omdømme, ønske om respekt eller endringer i politikken.

Å bygge bro mellom skiller og bygge tillit

Fremgang blir gjort når meklere fremhever felles mål, utfordre feilaktige forutsetninger og bygge tillit rundt prosessen. Med større empati og tillit dukker det opp nye løsninger som fører til oppgjør.

Oppgjørssatser ovenfor 85 % på tvers av tusenvis av forretningsmeklingssaker understreke den enorme verdien en erfaren mekler tilfører bordet. Talentet deres akselererer forståelser som vil ta mye lengre tid (om noen gang) i motstridende rettssalmiljøer.

Nøkkelmuligheter for megling for bedrifter

 • En levedyktig alternativ til kostbare rettssaker for bedrifter i alle størrelser og bransjer
 • Konfidensiell, fleksibel og samarbeidende prosess legge oppløsningskontrollen i partenes hender
 • Langt mer rimelig, raskere rute til rettskraftige forlik kontra rettsstrid
 • Reparerer skadede forretningsbånd gjennom gjensidig forståelse og kompromiss
 • Profesjonelle formidlere øker sjansene for å avdekke enormt optimale midler til fordel for alle involverte

Med det globale formidlingsmarkedet anslått å nå en svært høy verdi på nesten USD 10 milliarder innen 2025, denne formen for alternativ tvisteløsning vil bare fortsette å vinne gjennomslag over hele bedriftssfæren og utover. Dens evne til å trekke ut overraskende minnelige løsninger raskt selv i svært giftige konflikter fortsetter å forstyrre gamle antakelser.

Alle tegn peker på mekling blir det beste løsningen for fremtidens forretningstvister! Kunnskapsrike selskaper vil gjøre klokt i å holde denne pilen tilgjengelig i koggeret når konflikter uunngåelig oppstår.

Ring oss nå for en hastetime kl + 971506531334 + 971558018669

Om forfatteren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *

Rull til toppen