Advokatfirmaer Dubai

Når sender vi en juridisk melding i UAE

raskeste middel

avgjøre problemet

Hver form for formell kommunikasjon følger en forhåndsplanlagt ordning eller format som alle involverte personer må følge. Et juridisk varsel er et eksempel på en slik formell kommunikasjon med sitt eget format som beskriver hva slags informasjon som må gis i innkallingen og hvordan den skal gis.

UAE advokat eller juridisk profesjonell kan hjelpe

ansett en erfaren advokat

sette i gang trinn før en rettslig prosess

Det er viktig at du følger formatet for utarbeidelse og sending av et juridisk varsel. Hvis det gjøres bra, kan du benytte deg av det raskeste middelet til et problem. Et juridisk varsel sikrer at du og mottakeren begge samtykker til vilkårene i saken og unngår å måtte avgjøre saken i retten.

Hva er juridisk merknad?

Dette er et skriftlig dokument sendt fra en avsender som melder mottakeren om intensjoner om å innlede rettslige skritt mot sistnevnte. Avsenderen gjør mottakeren oppmerksom på klager gjennom den juridiske varselet. Det fungerer som en endelig advarsel til mottakeren om å avgjøre saken eller møte en domstolskamp.

Et juridisk varsel er et enkelt dokument, men krever en høy grad av forsiktighet i presentasjonen for å formidle budskapet perfekt. En UAE-advokat eller juridisk fagperson kan hjelpe til med å sette sammen en juridisk merknad basert på de gjeldende lovene i landet. En juridisk melding bør inneholde problemet den søker å løse, den søkte resolusjonen og den nøyaktige tidsrammen forventes å bli løst, og deretter sendt gjennom et registrert innlegg.

Når du skal sende juridisk melding

Å sende et juridisk varsel er alltid en god måte å indikere at du ikke har tenkt å surre forholdet helt. Et juridisk varsel i UAE er det innledende trinnet før en rettslig prosess. Det kan sendes fra en person eller et selskap hvis juridiske rettigheter er blitt krenket eller har fått en viss rettslig skade for å gi den mottakende part en endelig sjanse til å løse enhver tvist uten en rettssak. Enkelte situasjoner krever å sende en advarsel, og de inkluderer:

  • Varsel fra en arbeidsgiver til en ansatt for brudd på vilkårene i arbeidsavtalen, seksuell trakassering av en medarbeider, brudd på selskapets HR-retningslinjer, brått å gå i permisjon uten offisiell varsel, etc.
  • Varsel fra arbeidstaker til arbeidsgiver for forsinket eller ubetalt lønn, brudd på arbeidsavtalen, oppsigelse uten rimelig grunn osv.
  • Melding utstedt mot utsteder av en sjekk i tilfelle avvisende sjekk.
  • Eiendomsrelaterte tvister som pantelån og eiertvist, plutselig bortvisning av beboere, etc.
  • Familiesaker som skilsmisse, forvaring av barn eller tvister angående arv, etc.
  • Varsel til produksjonsselskaper i en klage på levering av understandard produkter eller om å levere feil tjenester osv.

Våre tjenester for sending av juridisk merknad

Du kan ansette en erfaren advokat som hjelper deg med å utarbeide en profesjonell juridisk varsel og tjene den til den misligholdende parten. Denne typen advokater vil diskutere med deg om situasjonen, undersøke alle fakta om sakene og gi deg råd om alle mulige juridiske implikasjoner og hjelpe til med å utarbeide et passende juridisk varsel før du serverer motstanderen.

Slik går prosessen:

  • Det starter med en juridisk rådgivningssession over telefon, online eller på kontoret der advokaten svarer på spørsmålene dine og gir råd. Når advokaten mottar alle dokumentene angående saken, vil han diskutere situasjonen med deg og anbefale den beste handlingslinjen.
  • Advokaten din vil utarbeide en juridisk melding og sende den til deg for å gjennomgå og godkjenne.
  • Når den er godkjent, vil advokaten betjene din motstander varselet via registrert post, faks eller e-post.
  • Advokat-klient privilegier beskytter uansett informasjon og dokument du delte med advokaten din.

konklusjonen

Selv om ikke alle saker krever at det sendes en juridisk varsel, sendes den imidlertid av advokater i håp om at tvister mellom deres klient og motstanderen kan løses uten domstolsprosedyre. Ved å sende et juridisk varsel kan avsenderen fastslå sin intensjon om å komme til en løsning av saken med mottakeren uten problemer med langvarig domstolsbehandling.

Vi kan hjelpe deg med å utarbeide og sende den juridiske beskjeden.

Den lovlige måten å avgi et varsel på

Rull til toppen