Trenger du toppkriminelle advokater i Dubai for å vinne saken din?

Ring oss nå for en hastetime

Vår profesjonelle juridiske tjeneste er hedret og godkjent med priser utstedt av ulike institusjoner. Følgende tildeles vårt kontor og dets partnere for deres utmerkede juridiske tjenester.

Topp kriminalforsvarsadvokater – dyktige og erfarne

Å stå overfor kriminelle anklager i Dubai, UAE kan være en dårlig opplevelse. Hvis du blir anklaget for en alvorlig forbrytelse og ikke tar råd fra en god og erfaren forsvarsadvokat i Dubai, vil du måtte betale strenge straffer eller til og med risikere fengsel. Derfor er det en god idé å søke hjelp fra en spesialisert straffeadvokat. Ring oss nå for en hastetime kl + 971506531334 + 971558018669

Våre straffeadvokattjenester, plikter og ansvar

Våre strafferettsadvokater har full lisens og lang erfaring innen mange områder av loven. Følgelig tilbyr vi et komplett spekter av strafferettslige tjenester fra tidspunktet for arrestasjonen din, gjennom den kriminelle etterforskningen til rettsopptredener og anker når vi jobber med våre klienter anklaget for forbrytelser. Noen av strafferettstjenestene vi tilbyr inkluderer:

forstå UAEs rettssystem
straffeadvokat uae
Politiet har plikt til å etterforske påståtte lovbrudd

Strafferettslig representasjon

En kriminell advokats primære ansvar er å gi juridisk representasjon til sine klienter; vi jobber tett med våre klienter, fra innledende politietterforskning til rettsopptredener. Vi er lisensiert til å representere klienter for alle UAE-domstoler, inkludert; (A) Retten i første instans, (B) Kassasjonsretten, (C) Lagmannsretten, og (D) Den føderale høyesterett. Vi tilbyr også juridiske tjenester, utforming av juridiske dokumenter og rettsnotater, veiledning og støtte til klienter på politistasjoner.

Juridisk konsultasjon

Kriminaladvokater er utdannet til gi juridisk rådgivning om et bredt spekter av emner. Dette inkluderer alt fra prosedyrespørsmål, for eksempel hvordan du skal håndtere saken din eller hvilke spørsmål du bør stille dommeren, for å gi innsikt i alternativene dine og hva som kan skje basert på ulike mulige utfall. De kan gi informasjon om hva du skal gjøre hvis du blir arrestert, hva du skal si til politiet med mer.

Kausjon og processkrift

Vi representerer kunder i appeller og kausjonsbegjæringer og kausjonshøringer, blant andre høringer og innrømmelser før og etter rettssaken. Vi bistår med innlevering juridiske notater og andre anmodninger om å hjelpe klienter med å få kausjon. Våre erfarne kriminelle ankeadvokater er dyktige i anker og sørger for at riktig prosedyre følges.

Gjennomføring av undersøkelser

Kriminelle advokater kan også hjelpe deg med å gjennomføre din etterforskning inn i saken din. Dette kan inkludere samle bevis, for eksempel vitneforklaringer eller annet materiale som kan være nyttig under rettssaken. De kan også hjelpe deg med å forberede deg på eventuelle intervjuer med politimyndigheter.

Håndtere kommunikasjon med domstolene

Kriminaladvokater tar seg også av all kommunikasjon mellom deres klienter og retten. Dette inkluderer å sørge for at alle frister overholdes, å sende inn nødvendige papirer og sørge for at eventuelle rettsmøter er planlagt. Hvis det er en rettssak eller høring, kan kriminelle advokater argumentere i retten på vegne av sine klienter. De kan også gi råd og veiledning for å hjelpe deg med å forberede deg til saksgangen.

Forberede bønn og skrivelser

Kriminelle advokater også utkast til notater, bønnskrift og orienteringer til sine klienter. Dette inkluderer begjæringer, brev og andre dokumenter knyttet til saken. De kan også sende inn disse dokumentene til retten på vegne av sine klienter.

Forhindre at siktelser blir inngitt

Vanligvis tar det litt tid mellom pågripelsen og tiltalen. En god advokat/advokat kan dra nytte av dette faktum og henvende seg til politiet eller påtalemyndigheten (distriktsadvokat), presenterer uttalelser og bevis som beviser uskylden til det "påståtte" offeret. I tilfeller der siktelse må reises, kan det fremsettes en påstand om å lette anklagene. For eksempel En forseelse i stedet for en forbrytelse.

Kundeadvokatvirksomhet

Kriminelle advokater i Dubai fungerer også som talsmenn for sine kunder. Dette betyr at de beskytte sine interesser og sørge for at de behandles rettferdig. Dette inkluderer å respektere deres rettigheter og få et best mulig resultat i deres sak.

Fellesskapstjeneste

Kriminelle advokater gir også samfunnstjeneste til sine klienter i mange tilfeller. Dette kan inkludere å gi opplæring i loven, arbeide med ofre eller veilede unge mennesker.

Løpende kunderådgivning og støtte

Vi tilbyr fleksible strafferett tjenester til våre klienter samtidig som vi sikrer at våre strafferettsadvokater er det på vakt og tilgjengelig for nødsituasjoner.

Representere klienter ved rettssak eller rettsmøte

Det siste området hvor våre kriminelle advokater i UAE gir støtte er under rettssak eller rettsmøter. De vil fungere som juridiske rådgivere for sine klienter under rettssaken og hjelpe dem med å forberede seg. Hvis retten tillater det, vil en strafferettsadvokat avhøre vitner, avgi åpningserklæringer, presentere bevis og gjennomføre kryssforhør.

Siden UAE henter de fleste av sine bestemmelser fra islamsk sharialov, er UAEs straffelov i seg selv kompleks. Du kan trenge en dyktig og erfaren strafferettsadvokat fra Dubai eller UAE for å hjelpe deg med å navigere i den komplekse strafferettsprosessen. Med sin inngående kunnskap om UAEs føderale lov og islamsk sharialov, har våre advokater og advokater et rykte for å oppnå gunstige rettsavgjørelser for klienter. Som et tverrfaglig juridisk team har vi håndtert alle typer straffesaker. Vi er blant de beste juridiske konsulentene og topprangerte kriminelle forsvarsadvokater i Abu Dhabi og Dubai.

Enten dine kriminelle anklager er for en liten overtredelse eller en større forbrytelse, risikerer du streng straff hvis du blir funnet skyldig. Potensielle straffer inkluderer spesifiserte fengselsstraff, rettslig varetekt, rettsbøter, dødsstraff, livsvarig fengsel og straffer. I tillegg til disse potensielt harde konsekvensene, er straffeloven i UAE kompleks. EN dyktig kriminell advokat i Dubai kan være forskjellen mellom frihet og fengsel eller en heftig pengebot og en mindre betydelig en.

Statsadvokaten sikter den siktede for retten
kriminelle uae domstoler
ta spesifikke skritt for å beskytte deg selv

Advokater og advokater fra Emirati og UAE med fulle rettigheter

Vi har Emirati og UAE lokale advokater i Dubai. Teamet vårt består av egyptiske, indiske, franske, russiske, persiske, kinesiske og Llokale arabiske advokater med mange års erfaring fra strafferett. Våre kriminelle forsvarsadvokater i UAE har med suksess forsvart mange klienter anklaget for et bredt spekter av forbrytelser i UAE.

Våre advokater i UAE har 'fulle publikumsrettigheter' over hele UAE-domstolene og domstolene. Vi har enestående kompetanse og erfaring i å håndtere alle typer forbrytelser, forseelser og forbrytelser for straffedomstolene og politistasjonene i Dubai eller et hvilket som helst område av UAE.

Hvis du er i Dubai eller det bredere UAE, og du eller en du er glad i har blitt arrestert eller står overfor kriminelle anklager, kontakt oss for effektiv juridisk representasjon. Vi garantere konfidensialitet som vi slåss for dine rettigheter samtidig som du tilbyr veiledning og støtte om alle dine juridiske alternativer.

Vi vet at hver sak er unik og viktig, og vi bruker ikke en standardtilnærming for hver sak. Vi bruker den empiriske metoden og bruker den profesjonelle tolkning av kodene.

We tilpasse tjenestene våre i henhold til personen som trenger dem, basert på spesifikasjonene til våre kunder og hva de forventer. Vi er et team av dedikerte advokater og juridiske konsulenter. Vi gir våre kunder førsteklasses strafferettstjenester og råd om en rekke juridiske spørsmål.

Din juridiske konsultasjon med oss vil hjelpe oss å forstå din situasjon og bekymringer. Hvis du eller en du er glad i står overfor kriminelle anklager i UAE, kan vi hjelpe.  Kontakt oss for å avtale et møte. Vi har de beste straffeadvokatene i Dubai for å hjelpe deg.

Ring oss nå for en hastetime kl + 971506531334 + 971558018669

"Vi ønsker at De forente arabiske emirater skal være det globale referansepunktet for en tolerant kultur, gjennom sine retningslinjer, lover og praksis. Ingen i Emiratene er hevet over loven og ansvarlighet.»

Hans høyhet Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum er visepresident og statsminister i De forente arabiske emirater, hersker over Emiratet i Dubai.

sjeik mohammed

De forente arabiske emiraters straffelov

De De forente arabiske emirater (UAE) er et land i Vest-Asia på den sørøstlige enden av den arabiske halvøy ved Persiabukta. Den grenser til Oman i øst, og Saudi-Arabia i sør og deler sjøgrenser med Qatar og Iran. Dubai, en UAE-eksklave og største by, er også den største i hele Midtøsten-regionen.

I likhet med andre jurisdiksjoner i Midtøsten, er UAE straffelov henter de fleste av elementene fra Islamsk sharialov, med landet som bruker sharia-loven under spesifikke omstendigheter. Som en religiøs basert lov og en livsstil for muslimer, er sharia-loven eller islamsk lov kompleks, spesielt i definisjonene av forbrytelser.

Følgelig må kriminelle advokater i UAE ha en sterk kommando og forståelse av islamsk sharia-lov for å forsvare sine klienter i retten. Med retten underkjenner selv logisk forsvarlige argumenter der strafferettsadvokat ikke er fortrolig med sharia-loven, kan behovet for å være kompetent i loven ikke overvurderes.

Typer kriminalitet i Dubai, UAE

Vi tilbyr sakkyndige talsmenn og juridisk rådgivning over hele UAE, inkludert Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Sharjah, Fujairah, RAK og Umm al Quwain. Hvis du står overfor kriminelle avgifter i Dubai eller andre steder i UAE, kan du stole på våre dyktige og erfarne emiratiske straffeadvokater i Dubai for å forsvare deg i retten.

Vi har lang erfaring med å forsvare klienter innen mange områder av strafferetten, inkludert følgende:

CrimeBedrageri/juksNarkotiske tilfellerærekrenkelse
InnenriksmisbrukEiendomsforbrytelserØkonomiske forbrytelserHatforbrytelser
Tyveri/ ranFalskneriCyber ​​CrimesBarnemishandling
Hvitvasking av pengerOverfall/kampUtpressingVoldtekt og seksuelle overgrep
Medisinsk uaktsomhetMordbrannBatteriForfalskning av valuta
TrakasseringUtpressingBortføringUngdomsforbrytelser
Identity TheftWire BedrageriprostitusjonSkadekriminalitet
Drap eller voldButikktyveriForsikringssvindelbestikkelser
UtleveringDeportasjonInterpolKausjon
ReiseforbudTillitsbruddFalske sertifikaterfeilhandlinger
White Collar CrimesDrikk og kjørMordAlkoholforbrytelser

For å rapportere en forbrytelse i Dubai eller De forente arabiske emirater, les en veiledning om UAEs straffelov.

Hvordan advokater vinner en straffesak – beste strategier for kriminelle forsvarsadvokater:

Du vil ikke gå uforberedt inn i retten når du står overfor en kriminell anklage. Vanligvis mister de fleste sakene sine fordi de er det uvitende av deres juridiske rettigheter eller feil rettsbehandling. EN advokat for kriminell forsvarer fungerer som din første forsvarslinje samtidig som den hjelper til med å forsvare dine juridiske rettigheter.

Typisk er bevisbyrden i evt kriminalsak ligger hos tiltale. Aktor må bevise "utover en rimelig tvil" at anklagede is skyldig. Følgelig er du utnevnt advokat eller advokat må være ett skritt foran påtalemyndigheten. De beste forsvarsadvokater bruke mange års erfaring til å analysere en sak, inkludert styrker og svakheter ved tilgjengelig bevis.

Kriminalforsvareren vil da utvikle en forsvarsstrategi som enten fører til en mindre siktelse eller en frifinnelse. En god forsvarsstrategi søker å fremstille tiltalte som en god person og i best mulig lys.

Hvis du står overfor kriminelle anklager eller under etterforskning for en forbrytelse i Dubai eller over hele UAE, ikke bekymre deg. Våre UAE høyprofilerte kriminelle forsvarsadvokater ha de beste juridiske forsvarsstrategiene for å hjelpe til med å forsvare dine rettigheter og minimere konsekvensene av en domfellelse.

Hvordan bekjempe eller forsvare i straffesaker? Noen av de vanligste kriminelle forsvarsstrategiene inkluderer:

Undersøker straffeanklagene mot deg

En flittig kriminell forsvarsadvokat/advokat vil grundig undersøke alle påståtte kriminelle anklager mot deg, inkludert å be om bevis fra etterforskere ved uoverensstemmelser. Vanligvis må påtalemyndigheten bevise en straffesak utover enhver rimelig tvil. En toppkriminalforsvarsadvokat kan bruke undersøkelsene til belyse hull, inkonsekvenser og avvik i påtalemyndighetens «bevis»-argumenter som forsvarsstrategi.

Gransker en arrestasjonsbetjents oppførsel

Som mennesker er politifolk utsatt for feil i løpet av en arrestasjon. I hovedsak kan en offisers oppførsel og omstendighetene rundt arrestasjonen din være nok grunn til å stryke en sak. Som en forsvarsstrategi kan din kriminelle forsvarsadvokat begjære retten for å avvise straffeanklager mot deg der en offiser ikke fulgte riktige prosedyrer da han arresterte deg eller under etterforskningen av saken. For eksempel tilfeller der en tjenestemann utfører ulovlige ransakinger eller eiendomsbeslag, blant andre brudd.

Not Guilty Tactic som forsvarsstrategi

Som en forsvarsstrategi kan en straffeadvokat avvise en sak helt, spesielt hvis det er det ingen bevis å bevise tiltalte er skyldig utover enhver rimelig tvil. Strategien inkluderer å vise mangel på øyenvitner, bevisene mangler validering, å gi tiltaltes politiregister hvis det er rent, og demonstrere at tiltalte ikke kan begå den påståtte forbrytelsen under omstendighetene. Vanligvis innebærer det å fremstille tiltalte som uskyldig.

Å argumentere for at du ble feilaktig anklaget

En kriminell forsvarer kan utfordre om et øyenvitne korrekt identifisert du som personen som begikk en forbrytelse, som en prosedyre for bildeidentifikasjon. I tillegg kan en kriminell forsvarsadvokat hevde at påtalemyndigheten ikke har samlet nok bevis til støtte anklagene mot deg.

Utfordrer bevisene mot deg

Aktor må legge frem bevis for å bevise en tiltaltes skyld. En straffeforsvarsadvokat kan utfordre bevisene som påtalemyndigheten legger frem, inkludert stille spørsmål ved nøyaktigheten av bevis eller vitners forklaringer. Et eksempel er når påtalemyndighetens bevis ikke viser at tiltalte har begått forbrytelsen eller at andre forhold har bidratt til det som skjedde. Å finne og angripe bevis er en av forsvarsadvokaters mest vanlige strategier. Å angripe en anklagers troverdighet kan være en effektiv måte å unngå rettsforfølgelse på. Hvis du ble falskt anklaget, vil advokaten eller advokaten din kanskje bevise at anklageren har et motiv for å komme med falske anklager.

Beviser feil identitet

Dette inkluderer å finne forekomster av misforstått identitet eller enkeltpersoner som kan ha begått den aktuelle forbrytelsen. Hvis det er noen hull i påtalemyndighetens tilfelle kan advokaten din kanskje avsløre dem effektivt ved å utvikle en forsvarlig angrepsstrategi.

Tilbakemelding

Denne strategien kan brukes hvis du ble tvunget til å gi en falsk tilståelse eller hvis vitner gir recanted uttalelser mot deg. Hvis påtalemyndighetens sak er avhengig av disse uttalelsene, kan de også frafalle disse anklagene.

entrapment

Innfanging skjer når en normalt lovlydig borger begår en lovovertredelse på grunn av trusler, tvang, eller rettshåndhevelse utugelighet. Dette involverer ofte å plante bevis som får en person til å begå en forbrytelse etter å ha blitt indusert til å tro at lovbruddet er akseptabelt.

I noen tilfeller kan inneslutning brukes på noen som har blitt ført til å tro at det å begå en forbrytelse ikke bare er akseptabelt, men svært ønskelig.

Hevder selvforsvar eller rettferdiggjørelse

En saksøkt kan hevde at de handlet i selvforsvar eller forsvar for en annen person hvis:

(1) De begikk forbrytelsen for å forhindre skade på seg selv eller noen andre; og

(2) Mengden kraft som ble brukt var nødvendig og rimelig.

I tillegg kan tiltalte også bruke rettferdiggjørelsesforsvar som å forhindre innbrudd, forsvare eiendom eller handle til forsvar for andre.

Erkjenner straffskyld, men ber om mildhet

I noen tilfeller kan det være i tiltaltes beste interesse å erkjenne straffskyld, spesielt der det finnes sterke bevis mot dem. Generelt, med en skyldig påstand, kan forsvarsadvokaten din forhandle med retten om mildhet, inkludert redusert straff eller frafallelse av noen av anklagene.

Kombinerte forsvarsstrategier

Kriminelle forsvarsadvokater kan bruke en eller flere av disse strategiene i enhver straffesak. For eksempel, i de fleste tilfeller som involverer fysisk skade på en annen person, blir den tiltalte i utgangspunktet siktet for en forbrytelse som et overgrep eller forverret vold.

Et erfarent kriminalforsvar advokat i UAE kan være i stand til å få siktelsene redusert til et lavere lovbrudd gjennom klageforhandlinger og/eller ved å argumentere for at du ikke hadde til hensikt å skade det påståtte offeret og det var begrunnet ut fra selvforsvar.

Bruk av diverse juridiske strategier

I mange tilfeller vil kriminelle forsvarsadvokater bruke flere forskjellige juridiske strategier for å bygge sakene sine og beskytte klientene sine. Dette kan inkludere utfordrende aspekter ved loven eller innlevering av begjæringer som ber om at anklagene avvises på grunn av ting som påtalemyndighetens uredelighet.

Hvis saken din går til rettssak, kan advokaten din også bruke strategier som å kalle karaktervitner for å vitne på dine vegne eller få juryen til å se situasjonen fra ditt synspunkt. Advokaten din kan til og med vurdere å bruke et galskapsforsvar eller en annen type forsvar etter behov og hensiktsmessig. Ring oss nå for en hastetime kl + 971506531334 + 971558018669

Anbefaler en forsvarsstrategi

Det er viktig å utarbeide en god forsvarsstrategi når du står overfor kriminelle anklager for å møte eventuelle tidlige oppkjøp som kan bli surt senere. Eksponering for publikum, politi, domstoler og media kan forårsake uopprettelig skade til siktedes bilde. Krisehåndtering, spesielt under tidlige stadier av en forbrytelse, er en bemerkelsesverdig forsvarsstrategi.

Ring oss nå for en hastetime kl + 971506531334 + 971558018669

Awards

Vår profesjonelle juridiske tjeneste er hedret og godkjent med priser utstedt av ulike institusjoner. Følgende tildeles vårt kontor og dets partnere for deres utmerkede juridiske tjenester.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *

Rull til toppen