ਸਿਵਲ ਦਾਅਵੇ

ਦੁਬਈ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਉਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ, ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਆਮਦਨ, ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ […]

ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ?

"ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ." - ਡੇਵਿਡ ਫੇਹਰਟੀ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ? ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਦਮੰਗੀ ਰੈਲਾਟਦ ਸੱਟ ਤੇ

ਗਲਤ ਨਿਦਾਨ ਕਦੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਮੈਡੀਕਲ ਗਲਤ ਨਿਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਹਰ ਸਾਲ ਗਲਤ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਗਲਤ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਿਦਾਨ ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਗਲਤ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਨੂੰਨੀ ਤੱਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: 1. ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਲਤ ਨਿਦਾਨ ਕਦੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਗੜਬੜੀ

ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ! ਦੁਬਈ, ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਗੜਬੜੀ

ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "ਦਵਾਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ।" – ਵਿਲੀਅਮ ਓਸਲਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਏ

ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ! ਦੁਬਈ, ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਗੜਬੜੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਚੋਟੀ ੋਲ