Kancelarie prawne w Dubaju

Klauzula

REGULAMIN

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. NINIEJSZE WARUNKI ŚWIADCZENIA OPISUJĄ WARUNKI, W KTÓRYCH AMAL KHAMIS ŚWIADCZY USŁUGI PRAWNE POPRZEZ SWOJĄ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.LAWYERSUAE.COM (odtąd określany w tym dokumencie jako "AMAL KHAMIS" "PRAWNICY ZEA" "My", "My")

UZYSKIWANIE DOSTĘPU LUB KORZYSTANIE Z USŁUGI UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW SERWISOWANYCH PONIŻEJ PONIŻEJ. ŻE NIE CHCESZ BYĆ ZWIĄZANY Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI SERWISOWYMI, NIE MOGĄ DOSTĘPUĆ ANI KORZYSTAĆ Z USŁUGI. TA STRONA INTERNETOWA JEST WŁASNA I ZARZĄDZAJĄCA AMAL KHAMIS AVOCATES LEGAL CONSULTANT.

UŻYTKOWNIK POROZUMIENIA, ŻE AMAL KHAMIS MOŻE ZMIENIAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ W DOWOLNYM MOMENCIE, A TAKIE MODYFIKACJE MOGĄ BYĆ SKUTECZNE NATYCHMIASTOWE W ODNIESIENIU DO UMIESZCZENIA ZMODYFIKOWANEJ UMOWY NA STRONIE. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZEGLĄDANIE UMOWY OKRESOWO ZA POMOCĄ TAKICH MODYFIKACJI, A TWOJEGO KONTYNUOWANEGO DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z USŁUG OBOWIĄZUJE WASZE WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZMODYFIKOWANEJ UMOWY

WPROWADZENIE

Amal Khamis to platforma informacji prawnych i samopomocy. Podane przez nas informacje wraz z treściami zawartymi na naszej stronie internetowej w kwestiach prawnych („Informacje prawne”) są przeznaczone dla Państwa osoby i nie stanowią porady prawnej. Nie sprawdzamy żadnych informacji, które nam przekazujesz, pod kątem ich zgodności z prawem lub wystarczalności, nie wyciągamy wniosków prawnych, nie wyrażamy opinii na temat wyboru formularzy ani nie stosujemy prawa do faktów w Twojej sytuacji.

Nie jesteśmy Kancelarią, a korzystanie z tej usługi nie stanowi relacji adwokat-klient. Rozumiesz, że tylko licencjonowany prokurator może udzielić porady prawnej. Ani Amal Khamis, ani żadne informacje prawne dostarczone przez Amal Khamis nie zastępują porady prawnej od wykwalifikowanego prawnika uprawnionego do wykonywania zawodu w odpowiedniej jurysdykcji.

O ile nie jesteś reprezentowany w inny sposób przez adwokata, w tym notowanego pełnomocnika, reprezentujesz się w dowolnej sprawie prawnej, którą podejmiesz za pośrednictwem naszych Usług.

Amal Khamis nie jest „usługą skierowań prawników”. Katalog prawników opublikowany na naszej stronie internetowej jest udostępniany bezpłatnie i służy wyłącznie celom informacyjnym. Amal Khamis nie popiera ani nie rekomenduje adnego adwokata ani nie udziela adnej gwarancji co do kwalifikacji lub kompetencji adnego adwokata.

INTERAKCJE ZE STRONY TRZECIMI

Korzystając z naszej Platformy, będziesz miał możliwość nawiązania kontaktu z prawnikiem („Attorney Listed”). Notowani prawnicy nie są pracownikami ani agentami Amal Khamis. Notowani prawnicy to niezależni wykonawcy będący osobami trzecimi, którzy posiadają własne ubezpieczenie od błędów w sztuce i zgodzili się udzielać odpowiedzi online, ograniczonych konsultacji lub innych podstawowych usług prawnych użytkownikom Amal Khamis. Komunikowanie się z notowanym prawnikiem za pośrednictwem Amal Khamis NIE jest wymagane. Jeśli jednak zdecydujesz się skontaktować z notowanym adwokatem za pośrednictwem Amal Khamis, zwróć uwagę na następujące kwestie (a) Kontaktując się z notowanym adwokatem za pośrednictwem Amal Khamis, może on zapewnić Ci wstępne konsultacje, weryfikację prawną Twoich formularzy lub dokumentów lub odpowiedzi na pytania prawne. Należy pamiętać, że każda taka interakcja ma stanowić punkt wyjścia do załatwienia sprawy prawnej lub odpowiedzi na podstawowe pytania prawne, a wszelkie stosunki między prawnikiem a klientem powstałe w trakcie tej interakcji dotyczą wyłącznie ciebie i notowanego adwokata (b) Kiedy skontaktuj się z notowanym prawnikiem za pośrednictwem Amal Khamis, może on poprosić Cię o pewne informacje dotyczące Ciebie i Twoich spraw prawnych, aby właściwie odpowiedzieć na Twoje pytania. Korzystając z naszych Usług, wyrażasz zgodę na udostępnianie takich danych osobowych w celu uzyskania porady prawnej zarówno prawnikowi składającemu wniosek, jak i Amal Khamis. Amal Khamis będzie miał dostęp do wszelkich komunikatów przesyłanych za pośrednictwem naszej platformy w celu spełnienia wymagań i zapewnienia jakości (c) Kiedy kontaktujesz się z notowanym prawnikiem za pośrednictwem Amal Khamis, kontrolujesz zarówno czas trwania, jak i głębokość interakcji. Jakakolwiek relacja prawnik-klient nawiązana w trakcie tej interakcji może, według Państwa uznania, albo (i) zakończyć się, gdy interakcja z Wystawionym adwokatem dobiegnie końca, albo (ii) trwać nadal, jeśli chcą Państwo zaangażować notowanego adwokata do dalszych usług prawnych. (d) Jeśli chcesz nawiązać relację prawnik-klient z notowanym na giełdzie adwokata, wykraczającą poza korzystanie przez Ciebie z naszych Usług, taka relacja będzie odbywać się na warunkach ustalonych przez Ciebie z danym prawnikiem. Warunki te NIE dotyczą Amal Khamis i, z wyjątkiem wstępnych negocjacji specjalnych rabatów dla naszych członków, nie ustalamy ich, nie kontrolujemy ani nie wpływamy na nie. Na przykład notowany adwokat może poprosić Cię o podpisanie formalnej umowy o reprezentacji dotyczącej zakresu prac, które będą wykonywać, kosztów ich usług prawnych oraz obsługi wszelkich wydatków bieżących, jakie mogą ponieść. (e) Adwokaci notowani na giełdzie mogą otrzymywać wynagrodzenie od Amal Khamis za usługi świadczone w Twoim imieniu, jednakże Amal Khamis nie otrzymuje żadnej części opłat prawnych pobieranych przez adwokatów w naszej sieci. We wszystkich przypadkach Amal Khamis nie będzie wpływać ani w żaden sposób ingerować w niezależny profesjonalny osąd prawnika. Notariusz Adwokaci zastrzegają sobie prawo do odmowy świadczenia usług prawnych w Twoim imieniu według własnego uznania.

WŁASNOŚĆ I KONSERWACJA TWOICH DOKUMENTÓW

Amal Khamis nie rości sobie prawa własności do jakichkolwiek dokumentów, które tworzysz, przesyłasz i przechowujesz za pomocą naszych Usług („Dokumenty”). Udzielasz zgody Amal Khamis na wykorzystywanie Twoich Dokumentów w związku ze świadczeniem Ci Usług.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Amal Khamis może zachować te Dokumenty, a także ujawnić je, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie zachowanie lub ujawnienie jest zasadnie konieczne do spełnienia któregokolwiek z poniższych warunków: (1) proces prawny, obowiązujące przepisy prawne lub wnioski rządowe; (2) w celu egzekwowania niniejszych warunków; (3) w odpowiedzi na roszczenia, że ​​jakakolwiek treść narusza prawa osób trzecich; lub (4) w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Amal Khamis, jego użytkowników i społeczeństwa. Użytkownik rozumie, że techniczne przetwarzanie i transmisja Usługi, w tym treści użytkownika, może obejmować transmisje w różnych sieciach i zmiany w celu dostosowania się i dostosowania do wymagań technicznych związanych z łączeniem sieci lub urządzeń. Zgadzasz się, że Amal Khamis nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub niezapisanie treści przechowywanych lub przesyłanych przez Usługi.

ZGODA

Tworząc konto, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości e-mail od Amal Khamis, takich jak biuletyny, oferty specjalne, przypomnienia i aktualizacje. Rozumiesz również, że możesz usunąć się z tej komunikacji, klikając łącze „Anuluj subskrypcję” w stopce właściwej wiadomości e-mail.

ZAAKCEPTOWANE WYKORZYSTANIE.

Nasze Usługi obejmują dużą liczbę tak zwanych „Usług komunikacyjnych”. Obejmują one takie usługi, jak wątki komentarzy, posty na blogach, produkty z pytaniami i odpowiedziami, fora komunikacyjne dotyczące obsługi klienta i inne usługi przesyłania wiadomości. Użytkownik zgadza się korzystać z Usług komunikacyjnych wyłącznie w celu publikowania, wysyłania i otrzymywania wiadomości lub materiałów właściwych i związanych z daną Usługą komunikacyjną. Korzystając z Usługi komunikacyjnej, zgadzasz się, że nie będziesz wykonywać żadnej z poniższych czynności:

 • Zniesławiać, wykorzystywać, nękać, prześladować, grozić lub w inny sposób naruszać prawa innych osób.
 • Publikować, publikować, przesyłać, rozpowszechniać ani rozpowszechniać żadnych nazw, materiałów ani informacji uznanych za nieodpowiednie, profanujące, zniesławiające, naruszające prawa, nieprzyzwoite, nieprzyzwoite lub niezgodne z prawem.
 • Utwórz fałszywą tożsamość, przedstaw się jako ktoś inny lub podpisz umowę jako ktoś inny lub w imieniu kogoś innego lub w inny sposób sfałszuj lub usuń w przesłanym pliku wszelkie istotne atrybuty lub powiadomienia.
 • Przesyłaj pliki zawierające oprogramowanie lub inne materiały chronione prawem własności intelektualnej lub prawem do prywatności lub reklamy, z wyjątkiem przypadków, gdy
 • jesteś właścicielem lub kontrolujesz niezbędne prawa, lub
 • otrzymałeś wszystkie niezbędne zgody, aby to zrobić.
 • Prześlij uszkodzone pliki, pliki zawierające wirusy lub inne pliki, które mogą uszkodzić działanie komputera innej osoby.
 • Reklamuj, oferuj, sprzedawaj lub oferuj, aby kupować cokolwiek dla celów biznesowych, z wyjątkiem ograniczonego zakresu, w jakim każda usługa komunikacyjna wyraźnie zezwala na taką działalność.
 • Ogranicz lub powstrzymaj innych użytkowników przed korzystaniem z usług komunikacyjnych i korzystaniem z nich.
 • Żniwa lub w inny sposób gromadzi dane osobowe innych osób bez ich zgody.
 • Naruszają wszelkie kodeksy postępowania lub inne wytyczne, które mogą mieć zastosowanie w przypadku jakiejkolwiek konkretnej Usługi komunikacyjnej.
 • Naruszać wszelkie obowiązujące prawa i przepisy.

Chociaż Amal Khamis nie ma obowiązku monitorowania usług komunikacyjnych, zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do przeglądu i usunięcia materiałów opublikowanych w usłudze komunikacyjnej, w całości lub w części. Amal Khamis zastrzega sobie prawo do ujawnienia wszelkich opublikowanych materiałów, informacji lub działań niezbędnych do spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów, regulacji, procedur prawnych lub wniosków rządowych.

BEZ WZGLĘDU NA BEZPRAWNE LUB ZABRONIONE UŻYCIE

Możesz korzystać z naszych Usług tylko wtedy, gdy nie są one sprzeczne z prawem obowiązującym w Twojej jurysdykcji lub nie naruszają ich. Dostępność naszych Usług w Twojej jurysdykcji nie jest zaproszeniem ani ofertą Amal Khamis do uzyskania dostępu lub korzystania z naszej strony internetowej lub Usług. Korzystając z naszych Usług, przyjmujesz wyłączną odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Ciebie lub członka rodziny z naszych Usług lub dostęp do nich nie narusza żadnych obowiązujących przepisów w Twojej jurysdykcji. Aby wyegzekwować to postanowienie, Amal Khamis zastrzega sobie prawo do odmowy członkostwa, zawieszenia lub zamknięcia konta natychmiast i bez uprzedniego powiadomienia, według własnego uznania.

Następujące są wyraźnie wyłączone lub zabronione:

 • Używanie w związku z dowolną sprawą prawną, która jest niepoważna, niematerialna lub nielegalna, zgodnie z ustaleniami Amal Khamis lub wymienionego pełnomocnika według własnego uznania;
 • Używanie w związku z jakąkolwiek sprawą prawną związaną z domniemanym przestępstwem z użyciem przemocy;
 • Używanie w związku z jakąkolwiek kwestią prawną obejmującą prawo jurysdykcji poza Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi lub jego podobszarami;
 • Używaj w związku z dowolną sprawą prawną, której jesteś obecnie lub potencjalnie reprezentowany przez radcę prawnego.
 • Używanie w związku z jakąkolwiek sprawą prawną, która według uznania rzecznika prawnego według własnego uznania, nie ma wystarczającej wartości merytorycznej, aby uzasadnić pogoń, lub która została podniesiona nadmierną lub nieuzasadnioną liczbę razy bez zmiany okoliczności;
 • Używaj w związku z jakąkolwiek sprawą prawną, która bezpośrednio lub pośrednio obejmuje każdego Zastępcę prokuratora, innego niż twój obrońca;
 • Używanie w związku z dowolną sprawą prawną, która bezpośrednio lub pośrednio obejmuje Amal Khamis lub którykolwiek z jego podmiotów zależnych, dyrektorów, agentów, pracowników lub innych dostawców usług Amal Khamis; lub
 • Użycie w związku z jakąkolwiek kwestią prawną, w której sponsor programu ma niekorzystny interes lub w którym jakikolwiek dyrektor, członek zarządu, agent lub jego pracownik ma niekorzystny interes. Dla celów niniejszego postanowienia „Sponsor Programu” oznacza jakąkolwiek firmę, organizację lub stowarzyszenie, które kupuje lub oferuje w imieniu swoich członków lub pracowników plan prawny Amal Khamis za pośrednictwem kanałów hurtowych, detalicznych lub w inny sposób. Aby uzyskać dodatkowe ograniczenia, skontaktuj się ze swoim sponsorem programu.

Zabrania się hakowania, „skrobania” lub „indeksowania” Rocketlawyer.com bezpośrednio lub przez pośredników, takich jak pająki, roboty, roboty, skrobaki, ramki, ramki iframe lub kanały RSS, ani w inny sposób uzyskiwać dostępu lub próbować uzyskać dostępu do jakichkolwiek informacji, których Amal Khamis nie ma celowo udostępniane na swojej stronie internetowej w ramach wykupionej subskrypcji. Korzystanie ze strony internetowej Amal Khamis nie uprawnia Cię do odsprzedaży jakichkolwiek treści Amal Khamis bez uprzedniej pisemnej zgody Amal Khamis.

LICENCJA

Z zastrzeżeniem przestrzegania niniejszych Warunków, niniejszym uzyskujesz niewyłączną, ograniczoną, nieprzenoszalną, odwołalną licencję na korzystanie z Usług zgodnie z naszym zamiarem. Jako zarejestrowany użytkownik Amal Khamis masz licencję na przechowywanie dla swoich osobistych danych elektronicznych lub fizycznych kopii dokumentów utworzonych w Amal Khamis. Nie możesz kopiować treści formularzy lub umów Amal Khamis do użytku lub sprzedaży poza Amal Khamis. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach, są zastrzeżone przez Amal Khamis.

Przekazując zawartość użytkownika Amal Khamis, niniejszym udzielasz Amal Khamis i jej podmiotom stowarzyszonym niewyłącznego, wolnego od opłat, wieczystego, nieodwołalnego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa do używania, powielania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania , wyświetlaj i wyświetlaj takie treści, w tym na całym świecie, w dowolnych mediach. Jeśli prześlesz opinię lub sugestie dotyczące naszych Usług, możemy wykorzystać Twoją opinię lub sugestię bez żadnych zobowiązań.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Amal Khamis zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały w swoich usługach, w tym między innymi tekst, grafikę, ilustracje, logo, znaki usługowe, prawa autorskie, zdjęcia, filmy, muzykę i wszystkie powiązane prawa własności intelektualnej. O ile w niniejszej umowie nie przewidziano inaczej, nie możesz i nie możesz zezwalać innym na: reprodukowanie, modyfikowanie, tłumaczenie, ulepszanie, dekompilowanie, dezasemblowanie, odtwarzanie kodu źródłowego, licencjonowanie, udzielanie sublicencji, wypożyczanie, dzierżawę, dystrybucję, kopiowanie, publiczne wyświetlanie, publikować, adaptować, edytować lub tworzyć dzieł pochodnych któregokolwiek z naszych produktów i usług;

Linki do stron internetowych osób trzecich

Witryny internetowe Amal Khamis mogą zawierać linki do zasobów stron trzecich i firm w Internecie, zwane tutaj „linkami” lub „połączonymi witrynami”. Linki te są udostępniane dla Twojej wygody, aby pomóc Ci zidentyfikować i zlokalizować inne zasoby internetowe, które mogą Cię zainteresować. Amal Khamis nie sponsoruje i nie jest prawnie powiązany z żadnymi „połączonymi witrynami” stron trzecich. Amal Khamis nie jest prawnie upoważniony do używania jakiejkolwiek nazwy handlowej, zarejestrowanego znaku towarowego, logo, oficjalnej pieczęci lub materiałów chronionych prawem autorskim, które mogą pojawić się w linku.

Amal Khamis nie kontroluje, nie popiera ani nie monitoruje zawartości jakiejkolwiek Powiązanej Strony. Obejmuje to, bez ograniczeń, wszelkie dalsze łącza zawarte w Witrynie połączonej oraz wszelkie zmiany lub aktualizacje Witryny połączonej. Amal Khamis nie ponosi odpowiedzialności za transmisję internetową lub jakąkolwiek inną transmisję otrzymaną z jakiejkolwiek Witryny połączonej. Niniejsze Warunki nie obejmują interakcji z Powiązanymi Witrynami. Należy dokładnie zapoznać się z warunkami i politykami prywatności stron zewnętrznych.

Jeśli korzystasz z jakiejkolwiek usługi świadczonej na Stronie Powiązanej, (a) Amal Khamis nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie strony trzeciej, w tym za dostęp lub wykorzystanie danych klienta przez osobę trzecią, oraz (b) Amal Khamis nie gwarantuje lub wspiera jakąkolwiek usługę świadczoną przez stronę trzecią.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje otrzymane za pośrednictwem Amal Khamis nie powinny być wykorzystywane do osobistych lub prawnych decyzji. Powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą, by uzyskać konkretne porady dostosowane do twojej sytuacji. Krótko mówiąc, korzystanie z naszych usług odbywa się na własne ryzyko.

W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, AMAL KHAMIS I JEJ PODMIOTY, DOSTAWCY I DYSTRYBUTORZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, ANI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, NA USŁUGI. USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ”. I PODSTAWA „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. WYRAŹNIE WYŁĄCZAMY ŻADNE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. INFORMACJE I OPINIE OTRZYMANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ NIE POWINNY BYĆ OPIERAJĄCE SIĘ NA DECYZJACH OSOBISTYCH, MEDYCZNYCH, PRAWNYCH LUB FINANSOWYCH I NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIM PROFESJONALISTEM W CELU UDZIELENIA SZCZEGÓLNYCH PORAD DOSTOSOWANYCH DO TWOJEJ SYTUACJI.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU NIE AMAL Khamīs, jej filii, dostawcy lub dystrybutorzy BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, KARNE, PRZYKŁADOWE LUB SZKODY LUB UTRATĘ DANYCH, biznes, lub zysków, NIEZALEŻNIE OD TEORII PRAWNEJ, NAWET AMAL Khamīs został ostrzeżony O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD I NAWET JEŚLI remedium NIE SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.

AMAL Khamīs nie ma obowiązku LUB jakiejkolwiek odpowiedzialności dla każdego profesjonalnego USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA napotkania na lub za pośrednictwem NASZEJ STRONIE, a użycie lub polegania na takich profesjonalnych usług odbywa się wyłącznie na własne ryzyko

CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ AMAL KHAMIS ZA WSZYSTKIE ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY WYŻSZEJ KWOTY 500 USD ANI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ AMAL KHAMIS ZA 12 MIESIĘCY DOTYCZĄCE USŁUG W KWESTII.

ZWOLNIENIE ORAZ ZADOŚĆUCZYNIENIE

W imieniu swoim i twoich spadkobierców, wykonawców, agentów, przedstawicieli i cesjonariuszy, całkowicie zwolnij, na zawsze zwolnij i unieszkodliw Amal Khamis, twojego Sponsora Programu i jego podmioty stowarzyszone oraz ich odpowiednich funkcjonariuszy, pracowników, dyrektorów i agentów przed wszelkimi stratami , odszkodowania, wydatki, w tym uzasadnione honoraria prawników, prawa, roszczenia i działania wszelkiego rodzaju oraz obrażenia (w tym śmierć) wynikające z korzystania z Usługi lub z nią związane. Zgadzasz się, że to zwolnienie zostało dobrowolnie i dobrowolnie wyrażone, i potwierdzasz, że w pełni rozumiesz, na co się zgadzasz.

Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć firmę Amal Khamis, swojego sponsora programu i jego podmioty stowarzyszone oraz ich odpowiednich funkcjonariuszy, pracowników, dyrektorów i agentów przed wszelkimi stratami, szkodami, wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, prawami, roszczeniami, działaniami wszelkiego rodzaju oraz obrażenia (w tym śmierć) wynikające z jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z korzystaniem przez Ciebie z Usługi, naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków lub naruszeniem jakichkolwiek praw innych osób.

PRAWO

Niniejsze Warunki będą regulowane przez prawo Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

CAŁOŚĆ POROZUMIENIA

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a Amal Khamis w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków, a także zastępują wszelkie inne wcześniejsze lub równoczesne umowy lub warunki mające zastosowanie w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki nie określają praw beneficjentów będących osobami trzecimi.

ZRZECZENIE SIĘ, ROZSĄDNOŚĆ I PRZYDZIAŁ

Nasze zaniechanie egzekwowania przepisu nie oznacza zrzeczenia się jego prawa do tego później. Jeżeli postanowienie okaże się nieegzekwowalne, pozostałe postanowienia Warunków pozostaną w pełnej mocy, a możliwy do wyegzekwowania termin zostanie zastąpiony odzwierciedlając naszą intencję możliwie jak najdokładniej. Użytkownik nie może cedować żadnych praw wynikających z niniejszych Warunków, a każda taka próba będzie nieważna. Amal Khamis może scedować swoje prawa na dowolne z jej podmiotów stowarzyszonych lub zależnych lub na następcę będącego w interesie każdej firmy związanej z Usługami.

MODYFIKACJE

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki i zawsze opublikujemy najnowszą wersję na naszej stronie internetowej. Jeśli wersja znacząco zmniejsza Twoje prawa, powiadomimy Cię (na przykład publikując na naszym blogu lub na tej stronie). Kontynuując korzystanie z Usług lub dostęp do nich po wejściu w życie zmian, użytkownik wyraża zgodę na związanie się zmienionymi Warunkami.

W razie jakichkolwiek pytań lub pytań dotyczących korzystania z tej platformy, prosimy o kontakt pod adresem: case@lawyersuae.com lub zadzwoń + 971 50 6531334.

Przewiń do góry