Procesul de extrădare pentru chestiuni penale în Emiratele Arabe Unite

Emiratele Arabe Unite (EAU) au stabilit un cadru juridic cuprinzător pentru extrădarea în materie penală, care facilitează cooperarea internațională în combaterea crimelor transnaționale. Extrădarea este un proces formal prin care o țară transferă o persoană acuzată sau condamnată într-o altă țară pentru a fi urmărită penal sau pentru a executa o pedeapsă. În Emiratele Arabe Unite, acest proces este guvernat de tratate bilaterale și multilaterale, precum și de legile interne, asigurându-se că se desfășoară într-un mod corect, transparent și eficient. Procesul de extrădare în Emiratele Arabe Unite implică mai multe etape, inclusiv depunerea unei cereri oficiale, revizuirea juridică și proceduri judiciare, toate fiind concepute pentru a susține principiile procesului echitabil și respectării drepturilor omului.

Ce este procesul de extrădare în Emiratele Arabe Unite?

Emiratele Arabe Unite au stabilit un proces de extrădare pentru a transfera persoane acuzate sau condamnate în alte țări pentru a fi urmărite penal sau pentru a executa pedepse legate de infracțiuni penale. Acest mecanism legal formal asigură:

 • Transparență
 • Datorita procesului
 • Protecția drepturilor omului

Cadrul legal cheie include:

 • Legea federală nr. 39 din 2006 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
 • Tratate bilaterale de extrădare cu țări precum Regatul Unit, Franța, India și Pakistan (au prioritate față de legile interne)

Procesul implică de obicei:

 1. O cerere formală depusă prin canale diplomatice de către țara solicitantă, cu dovezi relevante și documente legale.
 2. Evaluare amănunțită de către autoritățile din Emiratele Arabe Unite (Ministerul Justiției, Procuratura Publică) pentru a asigura:
  • Îndeplinirea cerințelor legale
  • Conformitatea cu legile EAU
  • Respectarea standardelor internaționale privind drepturile omului
  • Alinierea la orice tratate de extrădare aplicabile
 3. În cazul în care este considerat valid, cazul se trece la instanțele din Emiratele Arabe Unite, unde:
  • Învinuitul are dreptul la reprezentare legală
  • Ei pot contesta cererea de extrădare
  • Instanțele examinează probele, acuzațiile și potențialele consecințe pentru echitate și proces echitabil
 4. Dacă este aprobat după epuizarea căilor legale, persoana este predată autorităților țării solicitante.

Puncte notabile:

 • Emiratele Arabe Unite au extrădat cu succes peste 700 de persoane, demonstrând angajamentul de a combate crimele transnaționale, respectând în același timp statul de drept.
 • Extrădarea poate fi refuzată în anumite cazuri, cum ar fi:
  • Infracțiuni politice
  • Potențiale pedepse cu moartea fără asigurări
  • Crime militare
  • Termenul de prescripție expirat conform legislației din Emiratele Arabe Unite
 • Emiratele Arabe Unite pot solicita asigurări cu privire la tratamentul echitabil, condițiile umane și protecția drepturilor omului în timpul procedurilor și al închisorii.

Care este rolul Interpolului în procesul de extrădare al Emiratelor Arabe Unite?

Interpol este o organizație interguvernamentală fondată în 1923, cu 194 de țări membre. Scopul său principal este de a oferi o platformă pentru cooperarea polițienească globală pentru combaterea criminalității la nivel mondial. Interpol conectează și coordonează o rețea de experți în poliție și criminalitate din statele membre prin intermediul Birourilor Centrale Naționale operate de organele naționale de aplicare a legii. Ajută la anchetele penale, analiza criminalistică și urmărirea fugarilor prin bazele de date extinse în timp real despre criminali. Organizația sprijină țările membre în lupta împotriva criminalității cibernetice, a crimei organizate, a terorismului și a amenințărilor criminale în evoluție.

Acesta joacă un rol vital în facilitarea procesului de extrădare al Emiratelor Arabe Unite cu alte țări din întreaga lume. În calitate de organizație interguvernamentală care permite cooperarea polițienească internațională, Interpol acționează ca o legătură esențială pentru extrădarea peste granițe a fugarilor.

Oamenii de aplicare a legii din Emiratele Arabe Unite utilizează în mod extensiv sistemele și bazele de date ale Interpol atunci când urmăresc extrădarea. Sistemul de notificare al Interpol permite diseminarea informațiilor despre persoanele căutate, cu Avizuri roșii emise în vederea arestării provizorii în scopul extrădării. Rețeaua de comunicații securizată a Interpolului permite transmiterea eficientă a cererilor de extrădare, a probelor și a informațiilor către autoritățile relevante.

În plus, Interpol oferă expertiză juridică și tehnică, oferind îndrumări privind navigarea complexităților jurisdicționale, asigurarea conformității cu legile și tratatele și respectarea standardelor privind drepturile omului în timpul procedurilor. Cu toate acestea, în timp ce Interpol facilitează cooperarea, deciziile de extrădare sunt luate în cele din urmă de autoritățile naționale competente pe baza legilor și acordurilor respective.

Cu ce ​​țări au EAU tratate de extrădare?

Emiratele Arabe Unite au o rețea solidă de acorduri multilaterale și bilaterale care facilitează procesul de extrădare în materie penală cu țări din întreaga lume. Aceste tratate și convenții stabilesc un cadru legal pentru cooperarea internațională și conturează proceduri specifice pentru a asigura un proces de extrădare echitabil și transparent.

Pe frontul multilateral, Emiratele Arabe Unite sunt semnatare ale Convenției arabe de la Riad privind cooperarea judiciară. Acest tratat se concentrează pe consolidarea cooperării dintre națiunile arabe, inclusiv Oman, Qatar, Arabia Saudită, Bahrain și altele, prin facilitarea extrădării persoanelor acuzate sau condamnate pentru infracțiuni penale în statele membre.

În plus, Emiratele Arabe Unite au încheiat mai multe tratate bilaterale de extrădare cu diferite țări, fiecare conceput pentru a răspunde cerințelor legale și procedurale unice ale națiunilor respective. Exemplele notabile includ:

 1. Regatul Unit: Acest acord permite extrădarea persoanelor între Emiratele Arabe Unite și Regatul Unit pentru infracțiuni grave, asigurând o cooperare eficientă în combaterea infracțiunilor transnaționale.
 2. Franța: Similar tratatului din Regatul Unit, acest acord bilateral facilitează extrădarea persoanelor acuzate sau condamnate pentru infracțiuni grave comise în oricare dintre țări.
 3. India: Concentrându-se pe transferul de prizonieri, acest tratat permite Emiratelor Arabe Unite și Indiei să coopereze în predarea persoanelor care ispășesc pedepse pentru infracțiunile comise în jurisdicțiile lor respective.
 4. Pakistan: Acest acord subliniază procesele și procedurile de extrădare dintre Emiratele Arabe Unite și Pakistan, asigurând cooperarea în predarea persoanelor acuzate de infracțiuni grave.

Emiratele Arabe Unite au semnat, de asemenea, tratate bilaterale similare de extrădare cu numeroase alte țări, precum Iran, Australia, China, Egipt și Tadjikistan, consolidându-și și mai mult rețeaua globală de cooperare în materie penală.

RegiuneȚări
Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG)Arabia Saudită
Orientul Mijlociu și Africa de NordEgipt, Siria, Maroc, Algeria, Iordania, Sudan
Asia de SudIndia, Pakistan, Afganistan
Asia de estChina
EuropaRegatul Unit, Armenia, Azerbaidjan, Tadjikistan, Spania, Țările de Jos
OceaniaAustralia

Prin aceste acorduri multilaterale și bilaterale, Emiratele Arabe Unite își consolidează angajamentul de a combate crimele transnaționale, de a susține statul de drept și de a promova cooperarea internațională în administrarea justiției.

Cum diferă extrădarea cu/fără tratatele EAU?

AspectCu Tratatul de extrădare din Emiratele Arabe UniteFără Tratatul de extrădare din Emiratele Arabe Unite
Bază legalăCadru legal și obligații clar definiteAbsența unui temei juridic formal
ProceduriProceduri și termene stabiliteProceduri ad-hoc, posibile întârzieri
Infracțiuni de extrădareInfracțiuni specifice reglementate de tratatAmbiguitate cu privire la infracțiunile extrădabile
Cerințe probatoriiOrientări clare cu privire la dovezile necesareIncertitudine cu privire la dovezile necesare
Garanții pentru drepturile omuluiGaranții explicite pentru un proces echitabil și drepturile omuluiPreocupări potențiale cu privire la protecția drepturilor omului
ReciprocitateObligația reciprocă de a coopera cu privire la cererile de extrădareFără obligații reciproce, decizii discreționare
Canale diplomaticeCanale diplomatice predeterminate pentru cooperareNecesitatea stabilirii unei cooperări diplomatice ad-hoc
Soluționare a litigiilorMecanisme de soluționare a litigiilor sau dezacordurilorLipsa mecanismelor formale de soluționare a litigiilor
Provocări juridiceReducerea provocărilor și complicațiilor legalePotențial de dispute și provocări legale
cronologiiTimp definit pentru diferite etapeFără termene prestabilite, posibile întârzieri

Care sunt condițiile și cerințele pentru extrădare în Emiratele Arabe Unite?

Trebuie îndeplinite mai multe condiții pentru ca o cerere de extrădare să fie luată în considerare de către instanțele din Emiratele Arabe Unite:

 1. Existența unui tratat de extrădare sau a unui acord cu țara solicitantă.
 2. Infracțiunea trebuie considerată infracțiune atât în ​​Emiratele Arabe Unite, cât și în țara solicitantă (dublă incriminare).
 3. Infracțiunea trebuie să fie pedepsită cu cel puțin un an închisoare.
 4. Infracțiunea trebuie considerată suficient de gravă, excluzând de obicei infracțiunile minore.
 5. Infracțiunile politice și militare sunt în general excluse.
 6. Infracțiunea nu trebuie să fi depășit termenul de prescripție.
 7. Considerente legate de drepturile omului, cum ar fi riscul torturii sau tratamentului inuman în țara solicitantă.
 8. De obicei, resortisanții Emiratelor Arabe Unite nu sunt extrădați, dar pot fi extrădați cetățenii din afara Emiratelor Arabe Unite.
 9. Pot fi solicitate asigurări dacă infracțiunea implică pedeapsa cu moartea în țara solicitantă.
 10. Cererile de extrădare sunt supuse respectării legale și sunt evaluate individual.
 11. Țara solicitantă trebuie să acopere costurile de extrădare, cu excepția cazului în care sunt așteptate costuri excepționale.

Pentru ce infracțiuni poți fi extrădat în Emiratele Arabe Unite?

Emiratele Arabe Unite iau în considerare extrădarea pentru o serie de infracțiuni grave care încalcă legile sale, precum și legile țării solicitante. Extrădarea este de obicei solicitată pentru infracțiuni grave, mai degrabă decât pentru infracțiuni minore sau contravenții. Următoarea listă subliniază unele dintre categoriile majore de infracțiuni care pot duce la proceduri de extrădare din Emiratele Arabe Unite:

 1. Crime Violente Grave
  • Omucidere/crimă
  • Terorism
  • Jaf armat
  • răpire
 2. Infracțiuni financiare
  • Spălare de bani
  • Fraudă
  • Delapidare
  • Corupţie
 3. Infracțiuni legate de droguri
  • Trafic de droguri
  • Deținerea de droguri (pentru cantități semnificative)
 4. Trafic de persoane și contrabandă
 5. Criminalitatea informatică
  • Hacking
  • Frauda online
  • cyberstalking
 6. Infracțiuni de mediu
  • Traficul de animale sălbatice
  • Comerțul ilegal cu specii protejate
 7. Încălcări ale proprietății intelectuale
  • Falsificarea
  • Încălcarea drepturilor de autor (cazuri semnificative)

În general, extrădarea se aplică infracțiunilor considerate grave sau infracțiunilor, mai degrabă decât infracțiunilor minore sau contravențiilor. Crimele politice și militare sunt, de obicei, motive excluse de extrădare din Emiratele Arabe Unite.

model de operare interpol

Credit imagine: interpol.int/en

Cum ajută Noticele Roșii a Interpol extrădarea în Emiratele Arabe Unite?

O notificare roșie este o notificare de supraveghere și o solicitare către autoritățile internaționale de aplicare a legii din întreaga lume pentru a efectua o arestare provizorie a unui presupus infractor. Este emis de Interpol la cererea unei țări membre în care a fost comisă infracțiunea, nu neapărat a țării de origine a suspectului. Emiterea notificărilor roșii este tratată cu cea mai mare importanță în toate țările, deoarece implică că suspectul reprezintă o amenințare la adresa securității publice.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite pot cere Interpolului să emită o notificare roșie împotriva unui fugar pe care doresc să-l extrădeze. Aceasta pune în mișcare procesul internațional de localizare și arestare provizorie a individului în așteptarea extrădării sau acțiunii în justiție. Odată emisă, Notificarea Roșie este transmisă celor 195 de țări membre ale Interpol, alertând agențiile de aplicare a legii din întreaga lume. Acest lucru facilitează cooperarea în localizarea și arestarea provizorie a fugarului.

Aceste Notificări oferă un canal sigur pentru autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru a partaja informații despre acuzații, probe și decizii judiciare. Aceste informații ajută procesul de extrădare odată ce individul este localizat și arestat. Poate simplifica procedurile legale pentru Emiratele Arabe Unite, servind drept bază pentru procedurile de arestare provizorie și extrădare. Cu toate acestea, nu este un mandat de arestare internațional și fiecare țară decide valoarea juridică pe care o pune pe o Notă Roșie.

Rețeaua globală a Interpol permite o cooperare strânsă între agențiile de aplicare a legii din Emiratele Arabe Unite și agențiile din alte țări. Această cooperare este crucială în localizarea fugarilor, strângerea de probe și executarea cererilor de extrădare. Deși o Notă Roșie nu este un mandat internațional de arestare, este un instrument puternic care ajută Emiratele Arabe Unite să inițieze și să faciliteze procesele de extrădare prin cooperare internațională, schimb de informații și arestări provizorii ale presupușilor criminali din întreaga lume.

tipuri de notificare interpol

Credit imagine: interpol.int/en

Tipuri de notificare Interpol

 • Portocale: Atunci când o persoană sau un eveniment reprezintă o amenințare la adresa siguranței publice, țara gazdă emite o notificare portocalie. De asemenea, acestea furnizează orice informații pe care le au despre eveniment sau despre suspect. Și este responsabilitatea țării respective să avertizeze Interpol că un astfel de eveniment poate avea loc pe baza informațiilor pe care le deține.
 • Albastru: Această notificare este utilizată pentru a căuta un suspect a cărui locație este necunoscută. Celelalte state membre din Interpol efectuează percheziții până când persoana este găsită și statul emitent este informat. O extrădare poate fi apoi efectuată.
 • Galben: Similar avizului albastru, avizul galben este utilizat pentru localizarea persoanelor dispărute. Cu toate acestea, spre deosebire de avizul albastru, acest lucru nu este pentru suspecții criminali, ci pentru oameni, de obicei minori care nu pot fi găsiți. Este, de asemenea, pentru persoanele care nu se pot identifica din cauza bolilor mintale.
 • Roșu: Notificarea roșie înseamnă că a fost comisă o infracțiune gravă, iar suspectul este un criminal periculos. Instruiește în orice țară se află suspectul să urmărească acea persoană și să urmărească și să aresteze suspectul până la extrădare.
 • Verde: Această notificare este foarte asemănătoare cu notificarea roșie, cu documentație și procesare similare. Principala diferență este că notificarea verde este pentru infracțiunile mai puțin grave.
 • Negru: Anunțul negru este destinat cadavrelor neidentificate care nu sunt cetățeni ai țării. Notificarea este emisă astfel încât orice țară care caută să știe că trupul mort se află în țara respectivă.
 • Violet: Oferă informații despre metodele de operare utilizate de infractori, care pot include și obiecte, dispozitive sau metode de ascundere.
 • Notificare specială INTERPOL-Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite: Eliberat pentru persoane sau entități care fac obiectul sancțiunilor Consiliului de Securitate al ONU.
 • Notificare pentru copii: Când există un copil sau copii dispăruți, țara emite o notificare prin Interpol, astfel încât alte țări să poată participa la căutare.

Anunțul roșu este cel mai grav dintre toate notificările, iar emiterea poate provoca efecte de undă în rândul națiunilor lumii. Arată că persoana este o amenințare la adresa siguranței publice și ar trebui tratată ca atare. Scopul unei notificări roșii este de obicei arestarea și extrădarea.

Cum să eliminați o notificare roșie a Interpol

Eliminarea unei notificări roșii Interpol din Emiratele Arabe Unite necesită de obicei să urmeze o procedură oficială și să furnizeze motive convingătoare pentru eliminarea acesteia. Iată pașii generali implicați:

 1. Căutați asistență juridică: Este recomandabil să angajați serviciile unui avocat calificat cu experiență în gestionarea cazurilor Interpol Red Notice. Cunoștințele lor cu privire la reglementările și procedurile complexe ale Interpol vă pot ghida eficient prin proces.
 2. Adunați informații relevante: Colectați toate informațiile și dovezile relevante pentru a vă susține cazul pentru eliminarea Notificării roșii. Aceasta poate include contestarea validității notificării pe baza erorilor de procedură sau a lipsei de motive substanțiale.
 3. Comunicare directa: Consilierul dumneavoastră juridic poate iniția comunicare directă cu autoritățile judiciare din țara care a emis Notificarea Roșie, solicitându-le să retragă acuzația. Aceasta implică prezentarea cazului dumneavoastră și furnizarea de dovezi care să susțină cererea de îndepărtare.
 4. Contactați Interpol: În cazul în care comunicarea directă cu țara emitentă nu reușește, avocatul dumneavoastră poate contacta direct Interpol pentru a solicita eliminarea Notificării Roșii. Aceștia vor trebui să prezinte o cerere cuprinzătoare, împreună cu dovezi și argumente justificative pentru anulare.
 5. Proceduri cu CCF: În anumite cazuri, poate fi necesară colaborarea cu Comisia pentru controlul dosarelor Interpol (CCF). CCF este un organism independent care evaluează validitatea argumentelor invocate în cererile de ștergere. Procedurile pot fi complexe și consumatoare de timp, desfășurate în conformitate cu Regulile Interpol privind prelucrarea datelor (RPD).

Este esențial să rețineți că procesul de eliminare a unei notificări roșii Interpol poate fi complicat și necesită îndrumări juridice de specialitate. Pașii și cerințele specifice pot varia în funcție de circumstanțele unice ale fiecărui caz. Un reprezentant legal calificat poate naviga prin complexități și poate prezenta cel mai puternic caz posibil pentru eliminarea Notificării Roșii.

Cât timp durează eliminarea unei notificări roșii Interpol?

Timpul necesar pentru eliminarea unei notificări roșii Interpol poate varia semnificativ, în funcție de circumstanțele specifice ale cazului și de complexitatea procedurilor judiciare implicate. În general, procesul poate dura de la câteva luni la peste un an sau mai mult.

Dacă cererea de înlăturare se face direct către țara care a emis Notificarea Roșie, iar aceștia sunt de acord să o retragă, procesul poate fi relativ rapid, durand cel mult câteva luni. Cu toate acestea, dacă țara emitentă refuză să retragă notificarea, procesul devine mai complicat și mai consumator de timp. Colaborarea cu Comisia pentru Controlul Dosarelor (CCF) a Interpol poate adăuga câteva luni la calendar, deoarece procesul de revizuire a acestora este amănunțit și implică mai multe etape. În plus, dacă sunt necesare contestații sau contestații legale, procesul se poate prelungi și mai mult, poate dura peste un an sau mai mult pentru a se rezolva.

Poate Interpol să aresteze direct persoane din Emiratele Arabe Unite în scopul extrădării?

Nu, Interpol nu are autoritatea de a aresta direct persoane în Emiratele Arabe Unite sau în orice altă țară în scopul extrădării. Interpol este o organizație interguvernamentală care facilitează cooperarea polițienească internațională și funcționează ca un canal de schimb de informații și informații între agențiile de aplicare a legii din întreaga lume.

Cu toate acestea, Interpol nu deține puteri supranaționale sau agenți proprii pentru a efectua arestări sau alte acțiuni de executare. Executarea arestărilor, detențiilor și extrădărilor intră sub jurisdicția și procesele legale ale autorităților naționale de aplicare a legii din fiecare țară membră, cum ar fi Emiratele Arabe Unite. Rolul Interpol se limitează la emiterea de notificări, cum ar fi Red Notices, care servesc drept alerte internaționale și cereri de arestare provizorie a persoanelor căutate. Apoi revine autorităților naționale din Emiratele Arabe Unite să acționeze asupra acestor notificări în conformitate cu legile lor interne și tratatele internaționale.

Contactați un avocat internațional de apărare penală din Emiratele Arabe Unite

Cazurile juridice care implică notificări roșii în Emiratele Arabe Unite ar trebui tratate cu cea mai mare atenție și expertiză. Ei au nevoie de avocați cu experiență vastă în domeniu. Este posibil ca un avocat obișnuit al apărării penale să nu aibă abilitățile și experiența necesare pentru a se ocupa de astfel de chestiuni. Sună-ne acum pentru o programare urgentă la +971506531334 +971558018669

Din fericire, avocații apărării penale internaționale de la Amal Khamis Avocați și consultanți juridici au exact ceea ce este nevoie. Ne angajăm să ne asigurăm că drepturile clienților noștri nu sunt încălcate din niciun motiv. Suntem gata să ne apărăm clienții și să-i protejăm. Vă oferim cea mai bună reprezentare în cauzele penale internaționale, specializate în problemele Red Notice. 

Specializarea noastră include, dar nu se limitează la: Specializarea noastră include: Drept penal internațional, extrădare, asistență juridică reciprocă, asistență judiciară și drept internațional.

Deci, dacă dvs. sau o persoană dragă aveți o notificare roșie împotriva lor, vă putem ajuta. Luați legătura cu noi astăzi!

Sună-ne acum pentru o programare urgentă la +971506531334 +971558018669